"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
joi, 24 februarie 2011

MULTICULTURALISMUL ESTE UN EŞEC!

Acesta este adevărul. În primele două luni ale anului 2011, cancelarul Germaniei, preşedintele Franţei şi primul- ministru al Marii Britanii au declarat că „multicuturalismul este un eşec!” Această concluzie afirmată de „locomotivele” Uniunii Europene este trecută sub tăcere de Regimul Băsescu-Boc, de liderii partidelor politice parlamentare şi, mai ales, de către U.D.M.R. Aceştia nici măcar nu au curajul să repete ce susţin cu argumente liderii Uniunii Europene. De ce? Fiindcă ar trebui, în primul rînd, să-şi recunoască propriile greşeli din ultimii 21 de ani, iar în al doilea rînd din cauza U.D.M.R., vipera pe care au ţinut-o la sîn şi la guvernarea României. Se ştie că, la Oradea, în zilele de 26-27 februarie a.c., U.D.M.R. îşi ţine cel de al XIV-lea congres şi ultimul, la fel ca Partidul Comunist Român. Nu este exclus ca deviza acestui congres al U.D.M.R. să fie: „Multiculturalismul este un eşec!” La ultimul congres al acestei formaţiuni politice etnice, anti-românească şi anti-europeană şi-au anunţat participarea şi vor fi puşi în primul rînd, cu căştile la urechi, preşedintele Traian Băsescu, premierul Emil Boc, preşedintele P.S.D. – Victor Ponta, preşedintele P.N.L. – Crin Antonescu, preşedintele P.C. – Daniel Constantin şi preşedintele U.N.P.R. – Cristian Diaconescu. Ei vor vedea în sală numai drapelele Ungariei şi ale U.D.M.R., steaguri ale Ungariei Mari, nişte cîrpe secuieşti şi lozinci numai în limba ungară. În sala congresului U.D.M.R. de la Oradea sînt interzise drapelele României şi bannere cu texte în Limba Română, urmaşă a Limbii Primordiale pe Pămînt. Congresul U.D.M.R. nu va începe cu intonarea Imnului Naţional al României „Deşteaptă-te, române!”, ci participanţii vor cînta Imnul Ungariei. Lucrările congresului U.D.M.R. se vor desfăşura numai în limba ungară, limba oficială a Ungariei. Vice-premierul României şi preşedinte al U.D.M.R., Marko Bela, va prezenta ultimul său raport, tot în ungureşte. Invitaţii din România la congresul U.D.M.R. de la Oradea vor primi căşti, sau cîte o unguroaică, pentru traducere. Ei abia aşteaptă să-şi susţină discursurile şi să facă noi promisiuni vizînd acceptarea pretenţiilor Ungariei şi ale U.D.M.R. pentru obţinerea autonomiei teritoriale a Ardealului. Cei aflaţi vremelnic în funcţiile de preşedinte al României, prim-ministru şi liderii partidelor politice parlamentare nu au curajul să condiţioneze participarea lor la al XIV-lea congres al U.D.M.R. de îndeplinirea următoarelor cerinţe:
 
1) În sala congresului vor fi arborate numai drapelele României, ale Uniunii Europene şi steaguri ale U.D.M.R., fără drapele ale Ungariei şi steaguri ale Ungariei Mari şi ale aşa-zisului „Ţinut Secuiesc”, de fapt unguresc.
2) Congresul U.D.M.R. începe cu intonarea Imnului Naţional al României, „Deşteaptă-te române!”. Această obligaţie este impusă şi de participarea U.D.M.R. în Guvernul Boc V.
3) Lucrările congresului U.D.M.R. se desfăşoară în Limba Română, limba oficială în România, iar pentru invitaţii din Ungaria şi din alte ţări se asigură traducerea în limba lor naţională, sau în limbi de circulaţie internaţională.
Adaptate în fiecare ţară din Uniunea Europeană, aceste cerinţe minime, de legalitate şi de bun-simţ, sînt respectate de către toate partidele politice. În cazul în care invitaţii români la congresul U.D.M.R de la Oradea nu reuşesc să impună respectarea unor reguli europene de natură organizatorică, ei vor putea intra în istorie şi ar fi apreciaţi de toţi românii dacă în cuvîntările lor ar face următoarele precizări:

1) România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Ziua Naţională a României este 1 Decembrie. Se ştie că, de la Marea Unire de la Alba-Iulia şi refacerea Daciei Mari la 1 Decembrie 1918 şi pînă astăzi, niciodată minoritatea ungară din România nu a recunoscut-o. Dimpotrivă, Ungaria şi iredentismul unguresc contestă, de mai bine de 90 de ani, Tratatul de la Trianon şi acţionează pe toate planurile pentru dezmembrarea teritorială a României, recurgînd şi la falsificarea adevăratei istorii a Poporului Român, Poporul Primordial în Dacia Edenică.
2) Ardealul este sfînt pămînt românesc! Ardealul este o provincie a Daciei Mari, o parte din Grădina Maicii Domnului, unde trăieşte fără întrerupere, de mai mult de 10.000 de ani, Adevăratul Popor Ales de Bunul Dumnezeu, Poporul Român, urmaş al Poporului Primordial, al pelasgilor – tracilor – geţilor şi dacilor, care au dat omenirii cea mai veche civilizaţie de pe Pămînt. Acest adevăr este recunoscut şi susţinut de specialişti din ţările Europei şi din SUA. Poporul Român este „singurul moştenitor legitim al acestei patrii”, aşa cum a dovedit Nicolae Densuşianu în monumentala sa carte „Dacia preistorică” şi în cartea „Revoluţiunea lui Horea în Transilvania şi Ungaria”, apărută în anul 1884 şi interzisă în Ungaria, în încercarea de a ascunde sau de a falsifica adevărul istoric.
3) Singura limbă oficială în România şi, evident, în Ardeal este Limba Română. Ca urmare, se interzice să mai apară „Monitorul Oficial al României” în limba ungară. Se stopează astfel risipa din banii contribuabililor şi se elimină discriminarea faţă de celelalte minorităţi naţionale care sînt loiale Statului Român şi respectă Poporul Român şi Limba Română. Popoarele europene recunosc că limbile lor se trag din limba strămoşilor Poporului Român. În limba ungară sînt peste 2.300 de cuvinte care provin din Limba Română. Această realitate a fost confirmată de către Academia din Budapesta în anul 1982, în cartea „Istoria cuvintelor ungare de origine română”. Se ştie că un ungur foloseşte în limbajul curent 700-800 de cuvinte. Scriitorul Marton Gyula din Ungaria, într-o carte apărută la Editura Kriterion, a demonstrat că 4.243 de cuvinte din graiurile limbii ungare provin din Limba Română. Concluzia este evidentă.
4) Drapelul României este Tricolor; culorile sînt aşezate vertical, în ordinea următoare începînd de la lance: albastru, galben, roşu. Drapelele altor state pot fi arborate ocazional pe teritoriul românesc, în condiţiile legii, numai împreună cu drapelul României. În semn de respect pentru adevăratul trecut istoric al Ungariei, în Capitala ţării, la Budapesta, steagul acesteia este roşu, galben şi albastru, culori preluate de pe steagul de luptă al dacilor. Numele Budapestei provine de la Cetatea dacică Buda, ale cărei vestigii arheologice constituie un obiectiv turistic şi un motiv de mîndrie pentru unguri.
5) Cu ocazia revizuirii Constituţiei vor fi propuse şi următoarele modificări:
a) Se va elimina discriminarea dintre cetăţenii români, după modelele din SUA, Germania, Franţa, Grecia şi Israel, unde nu există minorităţi etnice şi unde toţi cetăţenii recunosc că sînt americani, germani, francezi, greci, evrei. În România toţi cetăţenii sînt români. În Ungaria toţi cetăţenii sînt unguri.
b) Se interzic partidele politice şi formaţiunile politice constituite pe criterii etnice.
c) Se interzice ocuparea funcţiilor publice, alese sau numite, de către persoanele care au dublă cetăţenie.
d) Cetăţenia română poate fi retrasă şi pot fi expulzaţi din România acei indivizi care se pronunţă sau acţionează împotriva Statului Unitar Naţional Român, Poporului Român, Limbii Române, Drapelului Naţional, Zilei Naţionale a României. De asemenea, se retrage cetăţenia română şi sînt expulzaţi din România cetăţenii care se pronunţă sau acţionează pentru autonomie teritorială, etnică, culturală sau pentru drepturi colective.
e) Cetăţenii români care doresc pentru copiii lor ca aceştia să înveţe într-o altă limbă decît Limba Română, sau într-o limbă de circulaţie internaţională îşi pot exercita acest drept numai în cadrul învăţămîntului particular. În Germania şi în Franţa în şcolile generale, profesionale şi în licee, limba germană, respectiv limba franceză sînt singurele limbi de predare. Cine şi de ce, cu ce scop se opune la adoptarea modelului german sau a celui francez? De ce în Germania şi în Franţa etnicii unguri şi Ungaria nu au pretenţiile aberante din România ?
6) Noul Parlament al României, rezultat după alegerile anticipate din acest an, va abroga toate prevederile din actele normative prin care s-au acordat privilegii pentru etnicii unguri ca urmare a şantajului practicat de către U.D.M.R. asupra partenerilor de guvernare în perioadele 1990-1991 şi 1997-2011. Limba ungară va fi eliminată de jure şi de facto din administraţia publică locală, din Justiţie şi din Poliţie.
7) Noul Guvern al României, rezultat după alegerile anticipate, va abroga toate hotărîrile Guvernului Năstase prin care au fost atribuite, cu încălcarea Legii nr.2/1968, denumiri din timpul ocupaţiei Ungariei la peste 1.000 localităţi româneşti din Ardeal.
8) Nu se admite scindarea pe criterii etnice a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. Această universitate românească va reveni la denumirtea ei de la înfiinţare, în anul 1919, Universitatea „Daciei Superioare”.
9) Poporul Român va fi consultat prin Referndum Naţional în privinţa:
a) Reînfiinţării Regiunii Mureş Autonomă Maghiară, sub forma unei euro-regiuni care să includă judeţele Harghita, Covasna şi Mureş. Scopul U.D.M.R. şi iredentismului unguresc îl constituie înfiinţarea unei Ungarii Mici pe străvechiul pămînt românesc care găzduieşte numeroase vestigii arheologice de pe vremea pelasgilor, tracilor, geţilor şi dacilor, cu o vechime de 3.000-10.000 de ani.
b) Localităţii Roşia Montană şi a celui mai mare zăcămînt din lume de aur, argint, uraniu, wolfram şi alte metale rare.Se ştie că, la 6 februarie 2011, Roşia Montană a împlinit 1.880 de ani de atestare documentară. Numai Poporul Român, prin Referendum Naţional, are dreptul şi obligaţia să decidă dacă va fi dinamitată Roşia Montană, inclusiv cele 9 biserici şi 8 cimitire, cu 150 milioane kg de dinamită şi dacă vor fi folosite 200 milioane kg de cianură pentru jefuirea zăcămintelor, care valorează cu mult peste 100 miliarde euro. Ministrul Mediului de la U.D.M.R. abia aşteaptă să dea avizul de mediu, cu toate că, la 5 mai 2010, Parlamentul European a votat o rezoluţie care interzice folosirea cianurii în minerit, iar în Ungaria, prin lege, s-a interzis cianura în exploatările miniere. Se ştie că Ungaria a avut de suferit de pe urma a două accidente ecologice în ultimii 10 ani. Al treilea, pe care îl pregăteşte U.D.M.R., va fi cel mai mare dezastru ecologic din Europa, care va afecta foarte grav şi Ungaria.
10) De pe teritoriul României vor fi înlăturate şi donate Ungariei, dacă le acceptă, toate monumentele criminalilor împotriva românilor, evreilor şi saşilor din timpul Revoluţiei de la 1848-1849 şi al celor două războaie mondiale din Secolul XX. De asemenea, vor fi schimbate toate denumirile de bulevarde, străzi, pieţe şi cele ale instituţiilor de învăţămînt şi cultură care amintesc de ucigaşii românilor din Ardeal sau de şovinii unguri.
11) Se menţine pragul electoral la 5% pentru a da posibilitatea reprezentanţilor U.D.M.R. să rămînă în afara Parlamentului şi Guvernului României. Pretenţia U.D.M.R. de a coborî pragul electoral la 3% urmăreşte, pe de o parte, extinderea reprezentării ungureşti în administraţia publică locală, iar pe de altă parte, să-şi asigure prezenţa în viitorul Parlament al României.
12) Avînd în vedere că multiculturalismul este un eşec în Uniunea Europeană, iar proiectul de lege al U.D.M.R. privind Statutul minorităţilor naţionale vizează dezmembrarea teritorială a României şi autonomia Ardealului se impune păstrarea proiectului în arhiva Camerei Deputaţilor pînă după apropiatele alegeri parlamentare anticipate, cînd va fi respins. Se ştie că acest proiect de lege al Guvernului Tăriceanu I (P.N.L., P.D., U.D.M.R. şi P.C.) a fost respins de Senatul României, în 25 octombrie 2006, prin voturile senatorilor P.R.M., P.S.D. şi P.C. Atunci, senatorii U.D.M.R. au părăsit sala Senatului după ce s-a votat amendamentul P.R.M. vizînd eliminarea capitolului V „Autonomia culturală”. Numai senatorii P.D. şi P.N.L. au votat pentru pierderea Ardealului! U.D.M.R. şantajează Guvernul Boc V cu scoaterea de la naftalină, după 5 ani, a acestui proiect de lege extrem de periculos, prin care se introduce dreptul de veto al minorităţilor etnice împotriva instituţiilor Statului Român. În plus, aplicarea acestui proiect ar costa anual Bugetul de Stat cel puţin 1 miliard euro. De unde bani? Se va recurge la noi tăieri din salarii, pensii, ajutoare sociale şi vor fi majorate impozitele şi taxele.
13) Participarea U.D.M.R. la guvernarea României a fost un eşec pe toate planurile. U.D.M.R. a fost o sursă continuă de şantaj, de separatism pe criterii etnice şi de tensiuni interetnice.Această formaţiune şovină şi extremistă a urmărit şi a acţionat numai pentru obţinerea autonomiei teritoriale a Ardealului. De cînd vice-premierul României este Marko Bela, care coordonează Învăţămîntul, s-au închis 2.000 de şcoli româneşti şi alte peste 1.000 vor fi închise în acest an. În mandatul ministrului-jurist al U.D.M.R. la Sănătate se acţionează pentru închiderea sau comasarea a 200 de spitale şi continuarea genocidului, mai ales împotriva bătrînilor, prin neasigurarea asistenţei medicale şi a medicamentelor. În mandatul medicului veterinar numit ministru al Culturii, din partea U.D.M.R., s-au dat noi lovituri instituţiilor de cultură româneşti, urmărindu-se inclusiv blocarea săpăturilor arheologice, pentru a nu fi cunoscută adevărata Istorie a Poporului Român şi continuitatea sa în vatra strămoşească.
14) Prin modificarea Legii Educaţiei se va preciza că Istoria Poporului Primordial, a Poporului Român, Adevăratul Popor Ales de Bunul Dumnezeu din Dacia Mare, precum şi Geografia României se vor preda şi învăţa numai în Limba Română, urmaşa Limbii Primordiale, limba pelasgilor – tracilor – geţilor – dacilor.
15) Prin participarea U.D.M.R. la guvernarea României s-a aplicat politica paşilor mărunţi, dar a fost susţinut şi genocidul social, care a făcut numeroase victime, inclusiv printre etnicii unguri. Liderii U.D.M.R. îi au pe conştiinţă pe proprii membri, care au fost „ajutaţi” să plece mai devreme din această lume, prin desfiinţarea locurilor de muncă, tăierea salariilor, pensiilor, ajutoarelor sociale, înrobirea la bănci, desfiinţarea spitalelor, alungarea medicilor şi reducerea medicamentelor compensate, mărirea impozitelor şi taxelor etc. Numărul sinuciderilor la etnicii unguri din România a crescut în timpul participării U.D.M.R. la guvernarea României.
16) Prezenţa U.D.M.R. la guvernare şi în administraţia publică centrală şi locală le-a prins bine multor parlamentari, directori, consilieri ai primului-ministru şi ai miniştrilor, precum şi aleşilor locali ai U.D.M.R., care s-au îmbogăţit foarte mult şi acum nu le mai pasă de necazurile şi lipsurile majorităţii etnicilor unguri, care sînt săraci şi umiliţi, la fel ca şi românii. Pe bună dreptate, foarte mulţi membri ai U.D.M.R. nu s-au dus şi nu se vor duce la vot pentru U.D.M.R. S-ar putea să-şi încerce norocul cu Partidul Civic Maghiar, sau cu un partid politic românesc, care nu a participat la guvernare în ultimii 21 de ani.
17) Trebuie aplicat principiul reciprocităţii în relaţiile României cu Ungaria, respectiv pentru etnicii unguri din ţara noastră să fie acordate şi asigurate aceleaşi drepturi pe care le au etnicii români din Ungaria. Nimic mai mult!
18) O veste bună pentru participanţii la congresul U.D.M.R. de la Oradea: liderii partidelor politice româneşti, parlamentare şi neparlamentare, au hotărît, în sfîrşit, să acţioneze împreună pentru stoparea Holocaustului împotriva românilor, pentru scoaterea României din criză, pentru eliminarea din guvern a reprezentanţilor U.D.M.R. şi trecerea lor în Opoziţie, alături de deputaţii minorităţilor naţionale, altele decît cea ungară. După 21 de ani, U.D.M.R. a obosit în lupta împotriva Poporului Român, a Limbii Române, a Statului Naţional Unitar Român şi trebuie trimis la odihnă în afara Parlamentului şi Guvernului României şi, de asemenea, la Tribunalul Municipiului Bucureşti, ca să se înregistreze ca partid politic.

Aceste precizări şi, probabil, multe altele le-ar face preşedintele P.R.M., dr. Corneliu Vadim Tudor. Din păcate pentru unguri, preşedintele P.R.M., europarlamentarul Corneliu Vadim Tudor nu a fost invitat la congresul U.D.M.R. de la Oradea. Românii, mai ales cei din Ardeal, aşteaptă cu interes să vadă care dintre invitaţii români la congresul U.D.M.R. vor avea curajul şi demnitatea să prezinte cele 18 precizări necesare.

Dr. GHEORGHE FUNAR,
Secretar general al P.R.M.
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu