"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 7 iunie 2013

Filiala PRM a judeţului Bistriţa-Năsăud a fost dizolvatăComunicat de Presă

Ca urmare a agitaţiilor prelungite şi nesănătoase ale Filialei PRM a judeţului Bistriţa-Năsăud, care au culminat cu un comunicat (?!) iresponsabil, dat zilele acestea, am luat hotărîrea ca întreaga Filială să fie dizolvată. La această decizie au contribuit şi rezultatele foarte proaste pe care Filiala respectivă le-a înregistrat la ultimele cicluri electorale. Am constatat, de mai multă vreme, că acolo există un focar de infecţie morală - care nu mai poate fi tolerat. Dacă vor unii să-şi facă un alt partid, sînt liberi, legea le permite. Trebuie să fie cineva nebun de legat să ceară înlocuirea mea din funcţie, pentru a pune acest partid naţional şi justiţiar la picioarele mafiilor locale. Pe mine nu mă dă nimeni afară din casa mea, din opera mea politică. Rîd ungurii de noi, inconştienţilor! Aşa şi numai aşa arată un partid de lider, e clar? Aceia care încalcă disciplina de partid şi au o veşnică sămînţă de scandal – zboară!
Anunţ, totodată, că toţi membrii conducerii Filialei PRM a judeţului Bistriţa-Năsăud au fost excluşi din partid. Filiala se va reorganiza pe baze noi, în conformitate cu Statutul PRM. De această acţiune vor răspunde domnii Cristian Stănescu şi Adrian Popescu, vicepreşedinţi ai partidului.

Dr. CORNELIU VADIM TUDOR
Preşedintele Partidului România Mare,
Membru al Parlamentului European
6 iunie 2013, Bucureşti


ZIARUL TRICOLORUL, ANUL X, NR. 2751, VINERI 7 IUNIE 2013 


INSOLVENŢA PRIMĂRIILOR ŞI ÎNCĂLCAREA CONSTITUŢIEIRomânii din ţară şi cei din străinătate au aflat de la conducătorii României şi de la manipulatorii de opinie că, după mari sacrificii făcute de cetăţeni şi nu de politicieni a fost depăşită criza financiară şi perioada de recesiune economică. Stăpînii străini ai României, cei de la Fondul Monetar Internaţional (F.M.I.), Banca Mondială şi Comisia Europeană (Guvernul internaţional de la Bruxelles) le-au comunicat cetăţenilor români că în anul 2013 ţara noastră va înregistra o creştere economică de circa 1% şi se va încadra în deficitul bugetar aprobat. În acest context, românii nu înţeleg, deocamdată, de ce Guvernul Ponta II a aprobat, în ziua de 21 mai a.c., Ziua Sfinţilor Mari Împăraţi Constantin şi mama sa, Elena, Ordonanţa de Urgenţă nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 299/24 mai 2013. Nedumerirea românilor sporeşte aflînd că:
1) În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art.85, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia, Ministerul Administraţiei şi Internelor împreună cu Ministerul Finanţelor Publice aveau obligaţia să elaboreze un proiect de lege referitor la insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale. Guvernul Tăriceanu nu a respectat prevederile legale şi, ca urmare, alegătorii români au acordat şi mai multe voturi pentru candidaţii PNL în actualul Parlament
2) În anul 2010, Guvernul Boc a înaintat la Parlament un proiect de lege privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale. Proiectul de lege a fost aprobat de Senat şi aşteaptă votul final în Camera Deputaţilor.
3) Prin O.U.G.nr.46/2013 se încalcă dreptul de proprietate privată garantat de articolul 44 din Constituţia României şi nimeni nu sesizează Curtea Constituţională !
Sfidînd Parlamentul, unde are susţinere de peste 70%, Guvernul Ponta II a adoptat O.U.G. nr. 46/2013 la solicitarea expresă a Fondului Monetar Internaţional care a avertizat cu neintrarea scrisorii de intenţie a României în boardul F.M.I. şi cu denunţarea Acordului stand-by cu ţara noastră. După 7 ani de la aplicarea Legii nr. 273/2006, Guvernul Ponta II motivează O.U.G. nr.46/2013 de apariţia unor „situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amînată" şi de necesitatea respectării „angajamentelor asumate cu organismele financiare internaţionale." Adevăratele motive care au stat la baza O.U.G. nr. 46/2013 sînt cel puţin următoarele:
1. Facilitarea dobîndirii de noi proprietăţi imobiliare de către Ungaria pe teritoriul României, în special în Ardeal, pentru a putea argumenta Diktatul de la Bruxelles, pregătit pentru anul 2014.
2. Sprijinirea faptică a „Proiectului Israel în România", care se derulează de peste 23 de ani şi care are ca scop final „mutarea" Statului Israel pe teritoriul ţării noastre, în Grădina Maicii Domnului, în Adevărata Ţară Sfîntă (aşa cum scrie pe tăbliţele de aur de la Sinaia), în Dacia Edenică.
3. Desfiinţarea, prin comasare, a sute de comune româneşti.
4. Susţinerea demersurilor de regionalizare a ţării noastre, impuse de la Bruxelles şi agreate de Budapesta, vizînd asigurarea condiţiilor pentru dezmembrarea teritorială a României şi ştergerea ei de pe harta Europei.
5. Îmbogăţirea reţelelor de asasini economici şi asasini politici străini şi autohtoni, prin vînzarea la preţuri derizorii a imobilelor aflate în patrimoniul privat al unităţilor administrati-teritoriale obligate să intre în insolvenţă.
6. Sfidarea voinţei alegătorilor, exprimată la alegerile locale din iunie 2012, prin suspendarea din funcţie şi preluarea atribuţiilor de primar sau preşedinte al Consiliului Judeţean, pe perioada insolvenţei, de către un administrator judiciar, persoană fizică sau persoană juridică, avînd ca principal obiectiv (nedeclarat public) înstrăinarea celei mai mari părţi din averea privată a unităţii administrativ-teritoriale.
7. Lezarea demnităţii şi jefuirea locuitorilor din unităţile administrativ-teritoriale intrate în insolvenţă din cauza şi prin politicile Guvernelor post-decembriste.
8. Umilirea celor care au fost aleşi, în iunie 2012, în funcţiile de primari, preşedinţi de Consilii judeţene, consilieri locali şi consilieri judeţeni, prin încălcarea Legii administraţiei publice locale.
9. Ignorarea existenţei şi voinţei structurilor asociative ale administraţiilor publice locale.
În campania electorală pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012, liderii U.S.L. (probabil, Uniunea Solicită Lichidarea) nu le-au spus nici nu le-au promis alegătorilor că după cucerirea Puterii vor acţiona pentru lichidarea Oltchim, Poşta Română, C.F.R. Marfă, Nuclearelectrica, Hidroelectrica, Tarom, Romaero, Întreprinderea de avioane Craiova, I.A.R. Ghimbav, Cuprumin Abrud şi altele, pentru intrarea în insolvenţă a Primăriilor, precum şi pentru desfiinţarea a încă 500.000 locuri de muncă pe calea disponibilizărilor, în anul 2013. În Holocaustul împotriva Poporului Român, cel mai mare din Istoria omenirii, desfăşurat în lagărul de exterminare România, a venit rîndul lichidărilor în unităţile administrativ-teritoriale! Pînă acum, Regimurile post-decembriste se plîng că nu au suficiente venituri la Bugetul de Stat pentru că:
a) au lichidat peste 6 milioane locuri de muncă, adică cea mai mare bogăţie a Poporului Român, închizînd unităţile economice care funcţionau şi ofereau locuri de muncă pentru toţi cetăţenii majori, în toate satele, comunele, oraşele şi municipiile, asigurînd totodată venituri mari la bugetele locale în vederea autofinanţării;
b) au dat bogăţiile naturale ale Poporului Român la cele mai mici redevenţe din lume unor firme, de regulă, străine.
c) continuă genocidul prin admiterea aditivilor alimentari cancerigeni în alimentele de bază şi prin începerea explorărilor şi exploatărilor la gazele de şist prin fracturare hidraulică.
Guvernul Ponta II constată că au scăzut dramatic veniturile la bugetele locale şi a fost instalată artificial şi programat criza financiară la marea majoritate a unităţilor administrativ-teritoriale, mai ales la cele din mediul rural. Ca o soluţie, chipurile de salvare, Guvernul Ponta II a creat urgent cadrul legal, ascultînd de poruncile F.M.I., pentru a intra în insolvenţă peste 1.000 de unităţi administrativ-teritoriale, iar ieşirea din insolvenţă să se facă, în principal, nu prin asigurarea locurilor de muncă în fiecare localitate şi prin valorificarea resurselor locale, ci prin vînzarea activelor aflate în patrimoniul privat al localităţii, cele care aparţin comunităţilor locale.
Prin O.U.G. nr. 46/2013 s-au dat următoarele semnificaţii pentru:
1. Criza financiară  este starea patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale caracterizată prin existenţa unor dificultăţi financiare, prin lipsa acută de disponibilităţi băneşti, ce conduce la neachitarea obligaţiilor de plată, lichide si exigibile, pe o anumită perioadă de timp. Criza financiară este prezumată în următoarele situaţii:
a) neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 90 de zile şi care depăşesc 15% din bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale respective, cu excepţia celor aflate în litigiu comercial;
b) neachitarea drepturilor salariale prevăzute în bugetul local de venituri şi cheltuieli sau în bugetele instituţiilor ori serviciilor publice de interes local sau judeţean, după caz, pe o perioadă mai mare de 90 de zile de la data scadenţei.
2. Insolvenţa este starea patrimoniului unităţii administrativ-teritoriale caracterizată prin existenţa unor dificultăţi financiare, prin lipsa acută de disponibilităţi băneşti, ce conduce la neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, pe o anumită perioadă de timp. Insolvenţa este prezumată în următoarele situaţii:
a) neachitarea obligaţiilor de plată, lichide şi exigibile, mai vechi de 120 de zile şi care depăşesc 50% din bugetul general al unităţii administrativ-teritoriale, fără a se lua în calcul cele aflate în litigiu comercial;
b) neachitarea drepturilor salariale izvorîte din raporturile de muncă şi prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, pe o perioadă mai mare de 120 de zile de la data scadenţei.
3. Administratorul judiciar este persoana fizică sau juridică, practician în insolvenţă, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. 39 pe toată perioada derulării procedurii de insolvenţă. Administratorul judiciar este numit de judecătorul-sindic şi primeşte, din bugetul local, un onorariu care nu poate depăşi lunar indemnizaţia primarului sau preşedintelui Consiliului Judeţean, majorată cu 50%. În foarte multe localităţi contribuabilii plătesc pe lîngă indemnizaţia primarului şi un salariu, la care se adaugă sporurile, pentru administratorul public la care primarul i-a delegat toate atribuţiile, cu acordul Consiliului local. Situaţii similare se întîlnesc la multe Consilii Judeţene.
Dintre principalele atribuţii ale administratorului judiciar menţionăm următoarele:
- întocmeşte raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor care au dus la apariţia stării de insolvenţă şi propune judecătorului-sindic soluţii de redresare;
- elaborează, în termen de 30 de zile, planul de redresare a insolvenţei, împreună cu ordonatorul principal de credite;
- avizează hotărîrile Consiliului local şi dispoziţiile primarului care privesc operaţiunile financiare şi patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale;
- propune Consiliului local stabilirea de taxe locale şi taxe speciale noi pe care să le plătească contribuabilii pînă la încetarea situaţiei de insolvenţă;
- propune Consiliului local lichidarea unor bunuri care fac parte din domeniul privat al unităţii administrativ-teritoriale, pentru stingerea creanţelor;
- poate propune judecătorului-sindic suspendarea atribuţiilor primarului sau ale preşedintelui Consiliului Judeţean şi preluarea lor de către administratorul judiciar, care le exercită în numele şi pe contul celor aleşi de cetăţeni.
 În cazul crizei financiare, de care ia act printr-o hotărîre, Consiliul local, este mandatat primarul să elaboreze un plan de redresare financiară, care se avizează de Camera de conturi teritorială. Apoi, în termen de 5 zile, prin ordin al prefectului se constituie şi se convoacă un Comitet pentru situaţii de criză financiară. Această criză încetează dacă timp de 180 de zile nu s-au mai evidenţiat cauzele ei sau dacă unitatea administrativ-teritorială este supusă procedurii insolvenţei. Orice creditor sau ordonatorul principal de credite poate introduce o cerere la tribunalul pe raza căruia se află unitatea administrativ-teritorială şi să solicite deschiderea procedurii de insolvenţă. Cererea respectivă trebuie însoţită de „o listă completă a bunurilor aflate în patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale." Primarul şi Consiliul local au obligaţia să pună la dispoziţia administratorului judiciar situaţia bunurilor care fac parte din patrimoniul privat al unităţii administrativ-teritoriale. Administratorul judiciar împreună cu ordonatorul principal de credite (primarul sau administratorul public, adică înlocuitorul primarului care este plătit mai bine decît alesul cetăţenilor) întocmeşte un plan de redresare a insolvenţei în care indică mijloacele şi termenele limită pentru lichidarea datoriilor fiecărui creditor. O.U.G. nr. 46/2013 prevede, la art.97, alin. 1, lit. c, că toate bunurile din patrimoniul privat al unităţii administrativ-teritoriale care nu sînt necesare pentru furnizarea serviciilor publice esenţiale pot fi vîndute, concesionate, închiriate, lichidate, iar serviciile şi activiţăţile conexe pot fi desfiinţate sau sistate. În loc de dezvoltare, Guvernul USL a legiferat pentru lichidarea patrimoniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale, fără ca locuitorii să fie consultaţi şi să decidă prin referendum local asupra risipirii averii comunităţii locale. Administratorul judiciar lichidează averea localităţii unde Primăria a fost ajutată de guvernanţi să intre în insolvenţă. După numeroasele şi variatele tunuri imobiliare de pînă acum urmează un nou val al acestora la nivelul a peste 1.000 de localităţi din toată ţara. De reţinut că administratorul judiciar lichidează averea privată a localităţii şi are imunitate pentru faptele sale. El va vinde multe clădiri, terenurile agricole şi pădurile din patrimoniul privat al comunităţilor locale, cu încălcarea Constituţiei şi Legii nr.215/2001. La art. 106 din O.U.G. nr. 46/2013 se precizează că: „administratorul judiciar organizează procedura de lichidare a activelor aparţinînd domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale." Pe acest cadru legal, creat la comandă externă de către Guvernul Ponta II, aşteaptă multe persoane juridice din Ungaria, Israel şi alte ţări să devină (direct sau indirect) administratori judiciari pentru a lichida activele din domeniul privat al numeroaselor comune, oraşe, cîteva municipii şi judeţe care vor intra în procedura de insolvenţă. Guvernul Ponta II a instituit o nouă imunitate prin O.U.G. nr. 46/2013 care la art. 112 prevede că: „Prin încheierea procedurii de insolvenţă, judecătorul-sindic, administratorul judiciar şi toate persoanele implicate sînt eliberate de orice sarcină sau responsabilitate care vizează procedura, unitatea administrativ-teritorială şi patrimoniul acesteia, creditorii şi titularii de garanţii." Adică, pe înţelesul tuturor, nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru lichidarea după bunul plac a patrimoniului privat al unităţilor administrativ-teritoriale intrate forţat, cu voia şi sprijinul Guvernului, în insolvenţă. După ei potopul! De reţinut că, OUG nr.46/2013 nu precizează ce se întîmplă cu Primăriile care rămîn în insolvenţă şi după vînzarea bunurilor din patrimoniul public ! Jaful şi distrugerile din fostele C.A.P.-uri, I.A.S.-uri şi din firmele care au fost privatizate şi lichidate se vor repeta în peste 1.000 de comune şi oraşe din România, în anii 2013 şi 2014! În Nota de fundamentare la proiectul de O.U.G. privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, la Secţiunea a 6-a, se precizează că Guvernul Ponta II nu a consultat şi nici nu au fost organizate dezbateri cu participarea celor patru structuri asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale: Asociaţia Comunelor din România, Asociaţia Oraşelor din România, Asociaţia Municipiilor din România şi Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România. Iniţiatorii O.U.G. nr.46/2013 susţin că Guvernul Boc a consultat aceste structuri asociative la elaborarea proiectului de lege şi, prin urmare, de ce să mai fie deranjate. În plus, O.U.G. nr. 46/2013 modifică şi completează Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale şi nu se conformează întocmai prevederilor articolelor nr.16, nr.44 şi nr. 115, alin. 6 din Constituţia României. Cu toate acestea, Opoziţia formală din Parlament nu a făcut nici un demers la Curtea Constituţională! Rezultă limpede din reglementarea insolvenţei unităţilor administrativ-teritoriale că între Putere şi Opoziţie nu există deosebiri decît în privinţa numelor actorilor politici din Parlament şi Guvern. Indivizii care au pus la cale cadrul legal pentru insolvenţa primăriilor au servit şi slujesc stăpînilor străini împotriva Poporului Român şi a României. Prin O.U.G. nr. 46/2013, Guvernul Ponta II urmăreşte şi testarea reacţiei românilor la vînzarea clădirilor, terenurilor şi pădurilor din averea localităţilor care au fost „dirijate şi consiliate", cu premeditare spre insolvenţă. Avînd în vedere consecinţele dezastruoase ale Legii insolvenţei, Legea nr.85/2006, Parlamentul şi Guvernul României ar trebui să o abroge imediat. În aceste zile, în Turcia, sînt mari manifestaţii publice, inclusiv lupte de stradă, prin care se solicită demiterea Guvernului Erdogan pentru că acesta a acceptat să fie schimbată destinaţia unui mic parc din Istanbul. În România a început vînzarea imobilelor din proprietatea privată a localităţilor, cu încălcarea Constituţiei României, iar opinia publică, mai ales cetăţenii din comunele vizate nu reacţionează! Oare cînd vor înţelege, vor acţiona sau măcar vor reacţiona toţi românii la Holocaustul ce se desfăşoară în România?

Dr. GHEORGHE FUNAR,
Secretar general al PRM,
Preşedintele Filialei PRM Cluj


ZIARUL TRICOLORUL, ANUL X, NR. 2751, VINERI 7 IUNIE 2013 
joi, 6 iunie 2013

ROMÂNII IAU LECŢII DE DREPT PENAL DE LA TELEVIZORTeleviziunile noastre de „ştiri“, inventate doar ca să servească anumite interese, mai ales în anii electorali, nu au găsit altceva de făcut într-una din zilele trecute decît să ne predea, prin interpuşi mai mult sau mai puţin documentaţi, specialişti în drept, sau nu, lecţii despre „mită“ şi „şantaj“. Despre dosarele lui Gigi Becali am scris destul. Evident, faţă de subminarea economiei naţionale şi a siguranţei Statului Român, acţiuni derulate, în mod constant, de 23 de ani încoace, acuzaţiile aduse în cazul „Valiza“ par simple copilării. Iniţial, am crezut că toate aceste şicane sînt menite să-l scoată definitiv pe Gigi Becali din viaţa politică şi pentru faptul că, să fim obiectivi, este un personaj destul de greu de ţinut în frîu şi de controlat. Disciplina de partid nu i se potriveşte şi, dacă rămînea în afara sferei politice, probabil că acum era în libertate. Numai că, se pare, miza ţinerii lui Becali după gratii are şi alte dedesubturi, legate de echipa Steaua, care s-ar putea pricopsi cu un nou director executiv, în persoana beizadelei Andrei Hrebenciuc. Acesta are, probabil, nevoie de încă ceva bani de cheltuială. Bravo, PSD! Ai pus ghiara pe Dinamo, prin fratele primarului pesedist al Sectorului 3 al Capitalei, iar acum pe Steaua. Ce urmează? Să fie dorinţa nestăvilită de putere şi control tipică PSD, sau doar invidie, văzînd cîţi „bani negri“ se rulează în acest domeniu al sportului, bani de care orice partid obişnuit cu asemenea apucături are nevoie în campaniile electorale? Deocamdată, nu dezvoltăm subiectul, l-am adus doar în atenţia cititorilor noştri, ca simpli telespectatori care au ochi de văzut şi urechi de auzit. Cît a fost ziulica de lungă, s-a discutat cazul „Valiza“. Apoi, o altă televiziune ne-a obosit, vorbind despre Sorin Alexandrescu, ridicat de pe stradă de instituţiile „băsiste“. Şi a cărui fetiţă a aflat despre asta de la televizor. Bun. Era mai bine să-l ridice şi să-l încătuşeze sub ochii copilului? Care, între noi fie vorba, nici nu ar fi trebuit lăsat să privească asemenea scene! Şi apoi, vorba unui personaj profund antipatic, de la altă televiziune, care are mereu ceva de împărţit cu PRM, dar acum îi dăm dreptate: cînd au acasă copii, părinţi bolnavi şi alte obligaţii nu ar fi normal ca prezumtivii infractori să-şi amintească de ei înainte de a comite acte de corupţie, abuz în serviciu, falsuri în acte publice, contracte frauduloase, care i-ar putea aduce după gratii? Nu ar fi bine să-şi amintească de bolile de care suferă atunci cînd comit astfel de activităţi şi nu după încarcerare, fie şi numai pentru 29 de zile? Dar, să nu ne facem prea multe griji. Acestea sînt subiecte de presă menite să ne distragă de la problemele de natură economică, pe care „coabitarea“ Guvern-Preşedinţie nu le-a rezolvat şi nici nu se întrezăresc soluţii concrete pentru creşterea nivelului de trai al cetăţeanului. Oricum, Parlamentul pregăteşte o lege prin care o serie de condamnaţi cu pedepse de pînă la 4 ani pentru anumite infracţiuni să fie graţiaţi. Vedeţi cum o mînă spală pe alta?

RUXANDRA LUNGU,
Preşedinta Organizaţiei de Femei România Mare


ZIARUL TRICOLORUL, ANUL X, NR. 2750, JOI 6 IUNIE 2013 
miercuri, 5 iunie 2013

A început procesul de întinerire a PRMComunicat de Presă

Avînd în vedere vîrsta înaintată a domnilor Dumitru Badea (74 de ani) şi Gh. Acatrinei (85 de ani), precum şi problemele lor medicale, care îi pun în imposibilitatea de a desfăşura o activitate eficientă - aceştia au fost eliberaţi din funcţiile de preşedinte al Filialei PRM Neamţ şi, respectiv, de preşedinte al Filialei PRM Suceava. În consecinţă, ei nu mai fac parte din Biroul Permanent al partidului. Le mulţumesc, personal, pentru activitatea depusă ca senatori şi le doresc sănătate. În perioada următoare, la cele două filiale judeţene vor fi organizate alegeri, conform Statutului PRM.
O dată cu aceste măsuri, începe procesul necesar şi firesc de întinerire a PRM - aşa cum, de altfel, ne-o cer membrii şi simpatizanţii formaţiunii noastre, atît din ţară, cît şi din străinătate.

Dr. CORNELIU VADIM TUDOR,
Preşedintele Partidului România Mare,
Membru al Parlamentului European
4 iunie 2013


ZIARUL TRICOLORUL, ANUL X, NR. 2749, MIERCURI 5 IUNIE 2013 


marți, 4 iunie 2013

Vinerea trecuta la AGENTUL VIP!

Emisiunea poate fi revazuta aici:

http://antena2.ro/video/agentul-vip-31-mai-2013-j7hjgzgsiwe

Săptămîna pe scurt nr 1192 - 04.06.2013


* A fost cea mai urîtă primăvară din ultimele decenii *  Borfaşii de la Bechtel au fost aduşi de G. C. Maior *  Dosia aniversează morţi şi comemorează naşteri *  Din „gîndirea“ imbecilului Dragoş Pătraru: „Ce au căutat poliţiştii în sicriul mortul


* LA DESCHIDEREA EDIŢIEI. Urîtă primăvară! Numai nenorociri. Bine că s-a terminat. *Extrem de curajoasă şi la obiect Declaraţia Politică pe care senatorul PSD Valer Marian a rostit-o în Camera Superioară a Parlamentului. Ea a fost reflectată, de altfel, pe pagina 1 a ziarului „Bursa“, prin titluri ca: „George Maior a adus compania Bechtel în România“ şi „Liviu Maior (tatăl directorului SRI – nota red.) agent dublu“. Revista noastră a luat atitudine încă de atunci faţă de pripăşirea acelor escroci, contractul semnîndu-se în martie 2004, în prezenţa bulangiilor Adian Năstase şi Michael Guest. * Titlul săptămînii a apărut pe pagina 1 a ziarului „Naţional“: „Nimeni nu-l vrea pe Ungureanu“, Alături, poza fostului şef al SIE, cu capul lui de cactus veşnic mirat. Şi atunci, cum rămîne cu apelul lui înflăcărat, la „Ungurenii mei“, pe care îi chema de parcă era Ştefan cel Mare la Podul Înalt? Ce înseamnă lipsa de măsură... * Dacă cineva mai avea vreo îndoială cu privire la coeficientul de inteligenţă al lui Robert Negoiţă, acum s-a lămurit: IQ-ul acestui prost cu tărtăcuţa ca un bob de fasole e pînă la genunchiul broaştei, colţ cu buba mînzului. Ia priviţi ce-a debitat gîngavul ăsta la televizor: „Aş vrea să fac un apel pentru toată lumea, în perioada viscolului să evităm să ieşim afară!“. Ete că noi ieşim, bă, Domnu’ Goiţă Negoiţă, ca să facem nişte bulgări de zăpadă şi să te bumbăcim bine. Ce-o să ne faci? Ne reclami la frati-tu, ca să ne dea şi pe noi afară, de la Dinamo? Totuşi, ce viscol visează cretinul ăsta congenital la începutul verii? În anii ’50-’60, la Teatrul Radiofonic se juca o piesă chinezească, avînd titlul „Zăpadă în toiul verii“... * Atunci cînd s-a prăbuşit FNI-ul, ţigănuşul obraznic Dan Andronic a fost anunţat de S.O. Vântu, la timp, şi a retras de la Banca Română de Scont uriaşa sumă de 50 de miliarde de lei! Drept mulţumire, puradelul i-a furat nevasta binefăcătorului său, fugind în lume, cu căruţa cu coviltir – aventura n-a ţinut mult, pentru că Fulgerică are puţa mică. * Alina Mungiu-Pippidi o ţine ca gaia maţu’, pretinzînd că PRM a tot căzut, aşa, de nebun, sub pragul electoral. Asta, deşi n-a fost la guvernare niciodată. Ea se preface că n-a auzit de sondaje mincinoase şi de fraude electorale. În „România liberă“, Dosia publică un articol stupid, cu titlul: „Fratele nostru Becali“. Încă de la început, ea debitează o minciună cît... burta ei de mare: „Poporul român a avut ocazia de mai multe ori să-l voteze pe Gigi Becali. De regulă, un număr mic l-a şi votat: dovadă că numărul nu era prea mare este că atunci cînd s-a certat cu Vadim Tudor au căzut amîndoi sub prag, deci numărul de simpatizanţi era limitat“. Ce spui tu, purcico? Söröş e departe! A căzut Vadim, sau PRM sub prag? Care prag? Ăla fixat de dresorii tăi, de la Freedom House şi C.I.A.? Ne pare rău că o vîrîm pe Dosia, din nou, cu rîtul în propria troacă, dar degeaba ne bagă ea deştele (copitele) în ochi că este preşedintele Societăţii Academice Române (?!) şi profesor (?!) de politici publice la Hertie School of Governance din Berlin – dacă face gafe de Gîgă. Iată una de proporţii, din textul pe care l-a expediat din... Italia (unde o trimit fraierii ăia de americani, cu treabă, deşi nimeni n-o bagă în seamă): „Nu sînt în ţară şi au ajuns greu la mine ecourile acestei condamnări, chiar în seara în care mă uitam la un documentar RAI, urmat de un mare talk-show în piaţa unei suburbii criminale din Palermo, la aniversarea a douăzeci de ani de la asasinarea părintelui Pino Puglisi...”. Alo, tovarăşa preşedintă a Societăţii Kakademice Române? Nici pînă la vîrsta asta n-ai aflat că un asasinat nu se aniversează, ci se comemorează, se evocă, se marchează etc.? Tot umbli cu Puglisi în gură şi te dai tobă de învăţătură, blindîndu-te cu numeroase titluri şi patalamale – dar ai gafa în sînge. Aici nu te pot ajuta stăpînii yankei, aşa cum te-au ajutat să-l faci pe rotofeiul tău frăţior mai mic, Cristian Mungiu-Damblagiu, să facă o carieră internaţională în cinematografie, ba chiar să ajungă membru al Juriului Festivalului de la Cannes, deşi filmele lui nu se pot vedea, sînt bestial de proaste. E timpul ca nepoţii autopsierului din Iaşi să ne lase, fiindcă sînt şi urîţi, şi retardaţi. * Un titlu căznit, neinspirat, pe pagina 1 a ziarului „Bursa“: „Energia nucleară bate atomu-n piuă“. Ridicol. * Un anunţ care s-a vrut şocant, titrat pe ecran, la România TV, înaintea emisiunii de rahat a boschetarului cu cap pătrat Pătraru: „Ce au căutat poliţiştii în sicriul mortului“. Pe mă-ta au căutat-o, idiotule. * Surdu nu le-aude, dar le potriveşte! Ne referim la o parlamentară PNL, Raluca Surdu, care s-a exprimat astfel cu privire la vizita preşedintelui Camerei Comunelor, din Marea Britanie: „Îl avem oaspete pe preşedintele Angliei!“. Mîine o să vină şi împăratul Antarcticii – ar fi trebuit să continue zuza. Apropo, ştiţi cum îl cheamă pe ăsta? John Bercow – probabil fost Bercowici...
* Ziarul „Tricolorul“ a ajuns la nr. 2.745. Arde, frige, are gură să strige! JOI, 30 mai 2013: „Preşedintele PRM l-a dat în judecată pe derbedeul şantajist Dragoş Pătraru, care va trebui să plătească (în solidar cu firma SRI sub acoperire România TV) daune morale de 1.000.000 de euro. Campania demenţială de minciuni şi calomnii trebuie să ia sfîrşit! Cumetrii Victor Ponta – G.C. Maior au ales ca «vînători de oameni» nişte mangafale proaste, din Ploieşti“; „Presa din Prahova îl dă-n gît pe mitocan: Dragoş Pătraru e mincinos şi dezinformator. Avem dovada!“ (Mihai Niculae, Observator Ph., 8 martie 2012); „NEWS ALERT. Guvernul Ponta Mitică/ Cade-n cur şi se ridică!“; „ULTIMA ORĂ. Dacă nu se află la originea arestării lui Gigi Becali, atunci de ce Traian Băsescu foloseşte şantajul pentru graţierea lui?“; „Revizuirea Constituţiei – o falsă prioritate“ (editorial de Ludovic Mardari, fost deputat PRM de Timiş); „La ordinul adevăratului stăpîn al României, agentul C.I.A. Hary Giknavorian – Dan Diaconescu va redeschide vidanja OTV şi va primi de la gaşca băsistă finanţare de 1.000.000 de euro pe lună (?!)“; „La 95 de ani, Nelson Mandela abia mai vorbeşte şi comunică prin semne“; „Fenomene Paranomale. Cadavrul din pădure“ (Gh. Brătescu); „La moartea lui Ion Creangă s-au găsit 2.400 de galbeni sub saltea“ (Petre Pandrea); „RESTITURI. Glasul mesianic al unui mare poet“ (prof. univ. dr. N. Mihăescu, „România Mare“, nr. din 25 iunie 1993); „Epistolă scrisă cu cerneala ochilor“ (prof. Ioan Vecliuc, Predeal); CALENDAR; REBUS (Paul Băgneanu); CARICATURI (Miron Dinulescu); HOROSCOP. VINERI: „Pentru că Văduva lui Mao n-o primeşte pe Paraşuta din Pleşcoi în Partidul Popular, Traian Băsescu i-a ordonat lui Sebastian Lăzăroiu să o tăvălească în presă“; „ULTIMA ORĂ. Asta înseamnă «investiţiile» americane: după ce ne-au tîlhărit de 1,4 miliarde de euro, pentru o autostradă care există doar pe hîrtie, bandiţii de la Bechtel pretind încă 500 de milioane“; „O întrebare pe adresa lui Crin Antonescu: De ce l-a exclus din PNL pe Andrei Chiliman, dar faţă de căpetenia răzmeriţei, Călin Popescu-Tăriceanu, a luat poziţia struţului (capul în nisip şi fundul afară)?“; „Antologia pamfletului românesc. Sorcova Talibanilor“ (Corneliu Vadim Tudor, 4 ianuarie 2002); „Aşa vă place Istoria? Femeia, creatura diavolului“ (Robert Charroux); „Nu vă mai incineraţi morţii!“ (Cedric Mims); „Preşedintele Camerei Camunelor a Marii Britanii, impresionat de Palatul Parlamentului: «Încă nu am vizitat nici o clădire atît de impresionantă!»“; „Ultimul Congres al UDMR în România?!“ (editorial de Gh. Funar); „Mesaj din închisoare. Adevărul din spatele sistemului penitenciar românesc“ (Geo Berghea, deţinut); „Investigaţiile iau amploare la firma celui mai bogat evreu din România. Ce are de ascuns Frank Timiş?“; „Regimul Băsescu-Ponta a săvîrşit un grav atentat împotriva presei: arestarea directorului general al postului de televiziune Antena 1“; „Elita insomniacilor. Oameni «programaţi» genetic să doarmă numai 4 ore“; „RESTITUIRI. Cine a aruncat în aer Statuia lui Arpad, de pe Tîmpa?“ (Sextil Puşcariu, „Braşovul de altădată“); „Şi alte publicaţii ne dau dreptate. Orice acţiune sau vorbă poate fi instrumentată ca dosar“ (Răzvan Ioan Boanchiş, „Naţional“). LUNI: „Iată dovada cîrdăşiei dintre Palatul Cotroceni şi firma RCS & RDS: Amantul Ioanei Băsescu şi denunţătorul Ioan Bendei sînt administratorii postului Music Channel!“; „Justiţia băsistă a devenit absolut odioasă...“; „ULTIMA ORĂ. Monica Macovei a bătut palma (laba) cu Buldogul şi l-a lăsat cu ochii (ochiul) în soare pe protectorul Nimfei din Pleşcoi“; „Şantajul şi Etajul“ (editorial de Ruxandra Lungu); „Rating bun făcut de Vadim , vineri seară, la Antena 2. «Minutul de Aur» – 2 puncte“; „Senatorul Valer Marian nu cedează: Afacerea Bechtel duce la SRI şi la G.C. Maior“; „Jurnalul incitant al celui care a scris «Roşu şi Negru»“ (Stendhal); „SPORT. Mare succes al româncelor la Campionatul European de Canotaj: 2 Medalii de Aur!“; „Fenomene stranii. Castele bîntuite de fantome“; „Cum se redresează economia României“ (prof. univ. dr. Anton Drăgoescu); „Ţările unde se trăieşte cel mai bine“ (Ştefan Stan, „Ziarul Financiar“); „Cum se formează visele“. MARŢI: „Încep să se lege lucrurile... Zoltan Teszari şi Edouard Kövesi sînt agenţi ai Serviciilor Secrete maghiare!“; „4 iunie 1920 – 4 iunie 2013. Românii sărbătoresc Tratatul de la Trianon, prin care Ungaria feudală a fost pusă în genunchi, pe coji de nucă, la colţul Istoriei“; „Politica a devenit o industrie de făcut bani“ (editorial de Maria Diana Popescu, Stuttgart); „Rating bun realizat, sîmbătă seară, de liderul PRM la B1TV. «Minutul de Aur» – 2,3 puncte“; „Alarmă de gradul zero: Mafioţii Viorel Hrebenciuc (evreu) şi Fathi Taher (arab) dau tîrcoale echipei de fotbal Steaua“; „Invitat la o nuntă-mamut, cu peste 700 de cheflii – Traian Băsescu a refuzat, ca să nu stea la aceeaşi masă cu Vasile Blaga (?!)“; „Postul România TV s-a descalificat total“; „Aşa vă place Istoria? Camarila lui Carol al II-lea şi prăbuşirea României Mari“ (Constantin Aronescu, „Ecoul României“, New York, august 1989); „Un alt document preţios, din colecţia istorică a preşedintelui PRM. Mesajul pe care dictatorul Portugaliei, Salazar, i l-a trimis românului Eugeniu Speranţia“. * Foaia „Click!“ dă curajoasă din buric pînă face pipilic. Zi de zi, îi dă zor cu idioata expresie UITE! Alte cîteva exemple, care se adaugă sutelor de pînă acum: „UITE ce iubită sexy şi-a «tras» Di Caprio!“; „UITE cum arată un hotdog de 2.300 de dolari!“; „UITE cum merge la biserică Roxana Vancea!“; „UITE «dieta-minune» care a slăbit-o pe Gabriela Cristea!“; „UITE la ce să fii atent să nu iei ţeapă!“. * Tot  în „Click!“ găsim o reclamă mascată, plătită de mafiotul George Sörös: „La Roşia Montană, în aşteptarea locurilor de muncă, oamenii s-au săturat de vorbe goale“. Ce ziar ticălos! Cîţi mangoţi aţi primit mă, nenorociţilor, ca să daţi bogăţiile ţării (aur, argint, uraniu, wolfram etc.) la venetici? Nu vi s-a uscat mîna cu care aţi scris propaganda asta mincinoasă şi străvezie? * Una dintre cele mai enervante creaturi care se agită pe scena politicii româneşti este Rovana Plumb. Cu un cioc de pasăre de pradă, deasupra căruia tronează o frunte îngustă, totul încadrat de o coafură tapată şi înfoiată – această persoană păcăleşte politica de 20 de ani. Noi ştim cum a făcut carieră înainte de 1990 (printre altele, a trăit şi cu Nicu Ceauşescu). Nu insistăm, totul e jenant. Acum, pe baza prieteniei cu Cabinetul 2 (Daciana Sîrbu), Madam Plumb a devenit ditamai ministrul Mediului. Fireşte, n-are nici o pregătire, nici o calificare, nici o chemare. Doar o gargară ieftină, impregnată pe creieraşul ei mimetic încă de pe cînd era activistă UTC şi propagandistă. Într-o emisiune difuzată de Money Channel, cunoscuta ciocănitoare a închinat elogii famigliei conducătoare, Daciana Sîrbu şi Victor Ponta. Invitată să spună cum stă treaba cu Roşia Montană şi cu Gazele de şist, palavragioaica minţea şi se vedea că minte. Adică dădea asigurări cu gura, care n-o durea (fiind îndelung exersată). „Nu avem cum să avem (?!) un limbaj dublu“. Cică ăsta-i limbaj de ministru... Alte „perle“: „Există această admisibilitate“; „Nu am primit nici un fel de oponenţă“; „Misiunea şi atribuţiile Ministerului Mediului este (sic!) de a proteja“; „Le-am şi prioritizat... Cei care lucrează în domeniul mediului prioritizează“ ş.a.m.d. Cine i-o fi învăţat păsăreasca asta pe şarlatanii care se dau politicieni? La fel încearcă să epateze un alt şmecher fără ştiinţă de carte, dar cu ochelari de aur, Adriean Videanu. Realizatorul emisiunii a fost Radu Preda, care nu se auzea ce vorbeşte, microfonul fiind înfundat. Totuşi, ceva-ceva am extras din „prunele“ pe care le avea în gură: „Dacă facem o massă critică pentru biciclişti“... Adînc! Mai citiţi o dată enormitatea asta: massă critică pentru biciclişti. Cam ăsta e nivelul acelora care taie frunză la cîini în politica şi în presa noastră balcanică. * Vineri seară, Paula Rusu a făcut încă o gafă, la România TV, zicînd: „Directorul Antena Group, Sorin Voiculescu“. Hai, să le dea un miel, ambilor. V-aţi prins? În zăpăceala minţii ei, i-a combinat pe Sorin Alexandrescu şi Dan Voiculescu... * Un alt fost lefegiu al Antenelor, care a ciugulit grăunţe din palma lui Dan Voiculescu, este Moise Guran. Aciuat la TVR, acesta face pe profesorul la tablă, zi de zi, într-una dintre cele mai plictisitoare emisiuni de televiziune care s-a văzut vreodată: aridă, cenuşie, zbanghie. Ce credeţi că a făcut tovarăşul pedagog Guran Guguman? A sărit, şi el, cu copitele pe fostul său loc de muncă, cerînd... desfiinţarea Antenelor (?!). De ce? Probabil ca răzbunare că l-a dat pe el afară. Ca să pară echidistant, a cerut şi desfiinţarea Ligii Profesioniste de Fotbal (?!). Şi a mai săvîrşit o porcărie agresivul vorbete: a zis că „Gigi Becali şi Steaua Bucureşti sînt infractori dovediţi“. Dovediţi de cine? De Justiţia care a devenit slujnică în cabina Matrozului Chior? Da’ TVR-ul ăsta, care îi jupoaie pe români, de ce n-ar fi desfiinţat? * Dacă pînă acum cîţiva ani, postul Radio Romantic transmitea muzică spaniolă în proporţie de 1/4, acum cantitatea aproape că s-a dublat: din 2-3 piese, una e, obligatoriu, spaniolă! Şi aproape fiecare cîntec spaniol conţine clişeul obsedant „sin ti“ – „fără tine“. Nu-i trage nimeni de mînecă pe cei care gospodăresc Radio Romantic? Chiar şi-au pierdut simţul măsurii?
* Croitoreasa de zdrenţe şi petice Adina Buzatu (sanchi, cică ea e stilistă, de fapt, muistă) nu pierde nici o ocazie de a da cu mucii-n fasole. În stupida ei rubrică, din foaia negoiţistă „Ring“, Adina Bubulina îşi ţuguie buzele alea lăbărţate de atîta absorbţie şi siluieşte, iar, limba română: „Purtabilitatea inului“ şi „pantalonii largi de altădată au fost înlocuiţi cu cei slim flit“. Asta-i nebună, fraţilor şi, voi, cumnaţilor! Cuvîntul „purtabilitate“ nu numai că e inexistent, dar sună oribil. Cît despre „slim flit“, hai să-i dăm cu flit! * În furtuna de răfuieli şi de patimi din societatea noastră a trecut neobservată moartea unui minunat compozitor: Radu Paladi. Mare păcat. Moare o lume şi nu se naşte alta în loc. Fie ca Dumnezeu să primească în Împărăţia Cerului sufletul nobil al acestui artist remarcabil. * Prezentă la „Bookfest“, f. f. simpatica ziaristă Cristina Herea a zis o chestie care ne-a umplut de respect: „Autorii româneşti“. Se referea la autorii de cărţi, v-aţi prins. Care, în mintea ei, nu sînt scriitori români, ci scriitori... româneşti.
* La sfîrşitul meciului Petrolul Ploieşti – CFR Cluj, un comentator al postului SPORT.RO a comis, de două ori la rînd, aceeaşi gafă (bi-gafă): „Fanii Petrolului au fost al douăsprezecelea jucător“. Corect se zice „al doisprezecelea“, cuvîntul „jucător“ fiind de genul masculin.
* Postul România TV este, de departe, cel mai supus greşelii. La o emisiune de ştiri, de sîmbătă după-amiază, un prezentator a zbîrcit-o monumental: „Bereck (?!) Obama, preşedintele rus Medvedev (?!) se îmbracă la Botoşani“. Trecem peste stîlcirea numelui şefului de la Casa Albă, pe care nici măcar americanii nu îl pronunţă în halul ăsta de afectat, şi ne oprim la preşedintele Rusiei, care nu e Medvedev, ci Putin! Dar, de parcă asta n-ar fi fost de ajuns, un reporter aflat chiar lîngă sărmanele croitorese din Botoşani, a vorbit despre judeţul... Vrancea (?!). * Mult mai repede decît cultul personalităţii Elenei Ceauşescu se înfiripă cultul Dacianei Sîrbu! Astfel, o vedem pe fata popii din Timişoara, din ce în ce mai des, în diferite ipostaze kim-ir-sene, adică luminoase, mămoase, pline de avînturi generoase, măi, tovarăşi! La firma SRI România TV, s-a transmis sîmbătă, de Ziua Copchilului, un reportaj sub genericul „Cu Daciana în grădina de legume bio“. Acolo, în mijlocul prichindeilor, ca o mamă bună, Daciana dădea pildă. A şi declarat ceva pentru postul căpitanului SRI (sub acoperire) Ghiţă Porcul. Hop şi Rovana Plumb, care a ţîpurit, şi ea, ceva cu pretenţii educative. Jenant. * Pe acelaşi post, care a devenit odios, am asistat, sîmbătă seara, la o emisiune halucinantă: salariatele lui Ghiţă Porcul, Paula Rusu şi Sorina Matei, s-au întrecut, efectiv, în abjecţii, ţipînd, lătrînd şi, în general, făcînd ca toţi dracii pentru a-i convinge pe doctoriţa Monica Pop şi pe avocatul Lucian Bolcaş cît de „terorişti“ ar fi ziariştii de la Antena 3. N-a ţinut figura. Cei doi invitaţi şi-au păstrat punctul de vedere şi nu s-au lăsat manipulaţi. În studio mai era cineva: eternul abţibild Tinel Petre (PDL), care enervează pe toată lumea. A intrat în discuţie, telefonic, şi şantajistul din Ploieşti, Dragoş Pătraru, care nu putea zice altceva decît primise poruncă de la stăpînul lui, Ghiţă Porcul. Atunci cînd Monica Pop şi Lucian Bolcaş încercau să intervină, să-şi precizeze poziţia, cele două zburătoare cotcodăceau şi mai tare, de parcă atunci le apucaseră chinurile ouatului prin cezariană (aşa s-a născut Ouatu), împiedicîndu-i să vorbească. Niciodată n-am asistat la momente mai penibile, într-o emisiune televizată! Asta nu mai e presă, ci cocină de mahala. Murdară pîine mai mîncaţi, fetelor. Nu ne referim şi la Dragoş Rîmaru, care nu mănîncă pîine, ci rahat. * Dar, apropo de golanul ăsta: serile trecute, Dumitru Dragomir l-a făcut, în direct, „cretin“ şi „tîmpit“. De ce? Pentru că boschetarul a avut tupeul să ţipe: „Gigi Becali n-are voie să spună nimic – e un infractor!“. – „Cine eşti dumneata, domnule?“, a întrebat primul ţăran al ţării. Umflat ca un cimpoi, mitocanul a expectorat, printre fălcile alea de neam prost: „Sînt Dragoş Pătraru, ziarist la România TV!“ – „Da? Eşti un tîmpit!“ – l-a pus la colţ Mitică de la Ligă. Animalul cu maţul gros a bîiguit ceva, dar Mitică era în vervă, aşa că i-a mai ars o smetie peste rît: „Eşti un cretin!“.
* La fel l-a tăvălit pe animal, prin propria sa balegă, Mircea Badea. Nu numai pe Dragoş Şătraru. Ci şi pe Radu Banciu, pe care l-a poreclit Cap de Porc (la tavă, în aspic, cu măru-n gură). Este evident că B1TV, România TV, „Evenimentul zilei“ şi „România liberă“ au acelaşi centru de comandă. Lumea  s-a prins şi nu dă două parale pe vidanjele astea băsiste. Cum rămîne, însă, cu Ponta? Ăsta se crede atît de zmecher încît speră că va scăpa? El, Maimuţa Trădătoare? El, care se pupă sub coadă, reciproc, cu Scorpionul Chior, zi şi noapte? Pocitania asiatică joacă la două capete, dar îşi va rupe gîtul. * Un titlu amuzant în „Click!“: „40 de secrete despre viaţa intimă. Sexul te poate face să-ţi pierzi memoria!“. Tot ce se poate. De pildă, o femeie să nu mai ştie cu cîţi bărbaţi s-a culcat. Ne-am uitat şi noi, cu atenţie, la cele „40 de secrete despre viaţa intimă“ şi am găsit unele care ne-au făcut să rîdem ca nişte cocoşaţi lipiţi de gard. Unul dintre ele, pe care, nu-i aşa, ar trebui să-l ştie femeia şi bărbatul: „Sperma unui porc conţine pînă la 8 miliarde de spermatozoizi într-o singură ejaculare“. Al dracu’ porc! Dar, despre ce porc o fi vorba? Dragoş Pătraru sau Radu Banciu? Alt secret: „Melcii de mare sînt creaturi hermafrodite, care au ţepi pe penis pentru a-i ajuta să ejaculeze“. Normal, de aici şi cîntecul „Melc, melc, codobelc“. Mergem mai departe: „Sexul oral poate cauza moartea, prin blocarea căilor respiratorii“. Ai văzut, Ana Birchall, ce te pîndeşte? Mai scoate banana aia din gură, că-ţi blochezi traheea şi dai ortul popii (ne referim la popa Ilie Sîrbu, desigur). * Vasile Surcel iar face pe el, în „Curentul“, unde publică o mizerie incalificabilă: „Minciuna din cărţile comuniste de istorie: «Răscoala din 1907»“. Probabil că, după mintea acestui retardat, mincinoşi au fost şi marii scriitori şi ziarişti care au închinat pagini memorabile acelei tragedii: I.L. Caragiale, N. Iorga, Tudor Arghezi, Liviu Rebreanu, N.D. Cocea ş.a. * Ziarul „Puterea“ dă ca sigură numirea lui Ilie Sîrbu în funcţia de ministru al Muncii. El, care n-a muncit niciodată în viaţa lui, ocupîndu-se cu afaceri prin bisericile Banatului. Acesta ar fi primul caz din lume (după ştiinţa noastră) în care un ginere îşi unge socrul în funcţia de ministru. Au mai existat situaţii de nepotism strigător la cer, dar pe dos, adică socrul şi-a promovat ginerele (de plidă Mussolini, pe Contele Ciano, Gheorgiu-Dej pe Marin Rădoi ş.a.). E scandalos ce se întîmplă! Ce familie neruşinată! * La postul Taraf TV, un gurist cînta de mama focului, luni pe la prînz: „Chiar dacă-i noroi pe stradă/ Ai-lai-lai-lai-la/ Mă duc la ea că mi-e dragă“. După ştiinţa noastră, e prima dată cînd noroiul intră în folclorul muzical românesc. * România TV încearcă să acopere nişa „senzaţionalistă“ din care a fost izgonit OTV-ul. De cîteva luni, postul lui Ghiţă Porcul parcă a turbat: NEWS ALERT după BREAKING NEWS şi viceversa, EXCLUSIV, DEZVĂLUIRI INCENDIARE, ŞOC ş.a.m.d. În realitate, toate s-au dovedit a fi apă de ploaie, a doua zi le uitaseră toţi. Aşa s-a întîmplat luni – pe micul ecran au fost titrate următoarele „bombe de presă“, cu litere negre, pe fond galben, apropo de Dan Voiculescu: INFRACŢIUNE GRAVĂ... ÎN FORMĂ AGRAVANTĂ. Aha! Carevasăzică, e şi gravă, şi în formă agravantă! Cică asta e presă...

 * LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI. Luni, Tribunul le-a dat un SMS unor realizatori de Televiziune: „Edouard Kövesi şi Zoltan Teszari sînt monitorizaţi ca agenţi AVO. Ioan Bendei şi Giovanni Francesco patronează Music Channel. Dormiţi pe voi! VADIM TUDOR“.


ALCIBIADEREVISTA ROMANIA MARE nr 1192 - 04.06.2013

luni, 3 iunie 2013

ŞANTAJUL ŞI ETAJULExpresia provine din perioada interbelică şi se referă la un anumit tip de jurnalism. Da, e vorba de acea perioadă interbelică prezentată într-o lumină falsificată tinerilor din zilele noastre. Perioada în care o mică protipendadă şi beizadelele ei răsfăţate se lăfăiau în lux, iar marea majoritate a populaţiei trudea zi-lumină  în mine, în fabrici insalubre sau pe ogoarele care ne aduseseră faima de „grînar al Europei“. Perioada în care polarizarea socială devenise extremă, ca şi în ziua de azi, iar tensiunile sociale, alimentate de ororile unui război din care nu am ieşit nici învinşi, nici învingători au făcut posibilă instaurarea regimului denumit „comunist“. Revenind la subiectul nostru, practicile presei de şantajare a unor persoane, instituţii, companii comerciale nu datează de ieri, de azi. Pentru că nu degeaba presa e numită a patra Putere în Stat. Pentru că are forţă. De manipulare în toate domeniile: economic, financiar, politic, instituţional. Iar „etajul“ poate consta într-o vilă din Miami sau Monte Carlo, sau într-o carieră promiţătoare. Introducerea a fost lungă, dar necesară, şi credem că aţi înţeles unde batem.
Ne referim la scandalul iscat între compania RCS-RDS şi trustul Intact, soldat cu arestarea preventivă a directorului „Antenelor“, Sorin Alexandrescu. Teoretic, este un scandal între două societăţi comerciale. Dar, cum s-a ajuns aici? Conform căror „reguli“ ale economiei de piaţă, piaţa cabliştilor este deţinută de două nume mari şi este dominată de practici de monopol. Cum vine asta? Nişte unii, care au tras cabluri pe unde le-a trăznit, stau acum, lunar, cu mîna întinsă, să pice banul de la clienţii deveniţi dependenţi de televizor. Iar la prima furtună, cînd „cade“ cablul, dau vina pe vreme. Halal activitate, halal act de comerţ, halal concurenţă. Şi, că veni vorba, Oficiul Concurenţei ce păzeşte? Nu trebuia să  îi ferească pe români de asemenea apucături? Această instituţie nu a realizat nimic notabil, parazitează bugetul statului, ca şi multe altele şi, după părerea noastră, ar trebui desfiinţată de urgenţă. Fără salarii compensatorii de sute de mii de euro, aşa cum am văzut că se practică în alte cazuri. Dacă în România ar fi fost lăsaţi să se dezvolte cîteva sute de „cablişti“ şi publicul ar fi avut de unde alege, probabil că acest scandal nu ar mai fi avut loc, iar patronul RCS-RDS nu ar fi devenit unul dintre cei mai bogaţi şi influenţi cetăţeni. Pentru că acum asistăm la un război între Mafii, căci nu degeaba afirmăm, de cîte ori avem ocazia, că sub nasul nostru s-a consolidat un stat de tip mafiot. Şi nu e vorba numai de Mafia transpartinică. Există o Mafie a transnaţionalelor, a cabliştilor, a societăţilor de publicitate, a presei. Există Mafie în justiţie, sănătate, învăţămînt, administraţie. Peste tot, pe unde te suceşti, pe unde te învîrteşti dai peste relaţii, structuri şi practici de tip mafiot, de care omul de rînd nu are habar, de aceea şi votează aşa cum votează. Acestea fiind zise, scandalul dintre RCS-RDS şi trusturile voiculesciene ne lasă rece cîtă vreme miza este de natură economică, iar „şantajistul“ nu este nici primul, nici ultimul din România. Altceva ne-a deranjat mai mult, aspect pe care presa aservită politic (tocmai vorbeam de Mafie) l-a amintit în treacăt. Este vorba de falsificarea sondajelor de opinie de către CCSB, aflat sub aripa lui Dan Voiculescu. Veţi spune că dezvăluirea a fost făcută de un angajat nemulţumit, la comandă sau sub presiunea nu ştiu cui. Nu ne interesează ce cred unii, dar PRM a fost mereu furat în procente în sondajele CCSB, iar în unele, nici măcar nu este amintit ca partid. Sau ce? PRM a deranjat Mafia şi comanda externă acceptată pe plan intern a fost ca partidul naţionalist şi justiţiar să fie scos din Parlament, iar liderul său să fie supus unor atacuri fără precedent şi unor provocări regizate chiar de trustul în cauză. În vara lui 2012, înainte de alegerile locale, nici un candidat al PRM nu a fost invitat la emisiunile electorale, iar PRM era prezentat ca avînd 1%. La alegerile generale din toamna trecută, nici un candidat al PRM nu şi-a găsit un loc în emisiunile electorale ale trustului Intact, încălcăndu-se astfel legea. Nu că înainte ar fi curs invitaţiile, şi aici ne referim strict la emisiunile electorale sau cu subiecte din zona politică sau economică. Zilele acestea se împlineşte 1 an de cînd sondajele mincinoase şi manipulatoare ale CCSB au făcut un rău imens PRM. De aceea, unii membri de rînd şi mulţi simpatizanţi ai partidului nostru au spus „Antenelor“: Adio! Şi nu vă mai văitaţi de abuzuri, incorectitudine şi încălcarea legii.

RUXANDRA LUNGU,
Preşedinta Organizaţiei de Femei România Mare


ZIARUL TRICOLORUL, Anul X, nr. 2747, LUNI 3 IUNIE 2013