"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 29 octombrie 2010

Nu vă atingeţi de sediul central al PRM!

MEMORIU ADRESAT DOMNULUI CĂTĂLIN PREDOIU, MINISTRUL JUSTIŢIEI


Stimate domnule ministru, PARTIDUL ROMÂNIA MARE, cu sediul în Bucureşti, Str. Emile Zola nr. 2, Sector 1, prin preşedinte, dr. Corneliu Vadim Tudor, doreşte să vă aducă la cunoştinţă existenţa unei situaţii fără precedent în justiţia românească, solicitîndu-vă analizarea tuturor faptelor expuse în continuare şi luarea măsurilor conforme cu legea.


Vă precizăm faptul că este vorba despre o speţă în care s-a procedat la o restituire de proprietate în mod abuziv de către RA-APPS, care a invocat prevederile Legii nr.10/2001, deşi, în momentul acela, există pe rolul instanţei Judecătoriei Sectorului 1, Bucureşti, Dosarul nr. 20943/299/2007, neaşteptîndu-se finalizarea procesului, procedură impusă de legislaţia în vigoare.

Sistemul nostru juridic neuniform a dus la crearea unei situaţii opuse realităţii şi total neconformă cu legea. Am să fac o scurtă prezentare a speţei supuse spre analiză.

În data de 3 martie a.c., Regia Autonomă - Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat a emis o adresă către Partidul România Mare, prin care aducea cunoştinţă faptul că, prin Decizia nr. 61/23.02.2010 şi Decizia 65/01.03.2010 restituise aşa-zişilor proprietari imobilul aflat în folosinţa noastră, situat la adresa Bucureşti, Str. Emile Zola nr. 2, Sector 1. Prin Deciziile emise de către RA-APPS au fost lezate atît drepturile şi interesele noastre, cît şi interesul public. În continuare voi demonstra cum aceste Decizii au fost emise cu încălcarea oricăror norme legale, vătămînd grav drepturile noastre, în calitate de chiriaşi ai acelui imobil, dar şi drepturile populaţiei, toate aceste drepturi fiind prevăzute şi garantate de Constituţia României.

Imobilul care face obiectul acestei speţe şi al Deciziilor de restituire către proprietari emise de către RA-APPS se pare ca a fost confundat, intenţionat, de către această instituţie cu un alt imobil, situat la o altă adresă, conform documentelor existente la autorităţile publice. Cu toate că există acte autentice care dovedesc faptul că imobilul retrocedat a aparţinut altor persoane decît celor care îl revendică, RA-APPS nu a ţinut cont de acest lucru şi a emis Decizii de restituire în favoarea revendicatorilor. Prin aceste Decizii am fost lezaţi atît noi, Partidul România Mare, cît şi Statul Român.

În cele ce urmează vom expune întregul istoric, atît al imobilului, cît şi al Deciziilor nelegale emise de către RA-APPS.

Astfel, la 18 iulie 2001, numitul Ioan Râştei, cunoscut, la vremea aceea, pentru legăturile sale cu Mafia imobiliară, într-o pretinsă calitate de mandatar al numitului Andrei Gheorghe Caranfil, cetăţean american, moştenitorul presupusului proprietar iniţial (Nicolae Gheorghe Caranfil), a depus o notificare la Primăria Municipiului Bucureşti, în vederea obţinerii imobilului din Str. Emile Zola nr. 2, Sector 1, în baza Legii nr. 10/2001. Primăria a trimis solicitarea spre soluţionare către RA-APPS, administratorul imobilului respectiv. La cererea RA-APPS, în data de 2 august 2001, Ministerul Afacerilor Externe, ca urmare a unei corespondenţe cu Consulatul General al României la New York, răspunde oficial că, în evidenţele sale, "nu figurează procura specială autentificată sub nr. 1689/23.12.1997", prin care cetăţeanul Andrei Gheorghe Caranfil îl împuterniceşte pe avocatul român Ioan Râştei să facă diligenţele necesare pentru revendicarea imobilului situat în Bucureşti, Str. Emile Zola nr. 2, Sector 1.

Imobilul din Str. Emile Zola nr. 2 nu a aparţinut niciodată familiei Caranfil, acest lucru fiind dovedit de Sentinţa Civilă nr. 11106-959/07.06.1959, pronunţată de Tribunalul Popular al Raionului I.V. Stalin, Bucureşti prin care se precizează că imobilul din Str. Emile Zola nr. 2 a fost preluat de către Stat de la numita Wolf Maria, în baza Art. 1 din Decretul nr. 111/1951, pe motiv că proprietara îl abandonase de cîţiva ani. Sentinţa Civilă menţionată a fost pusă în aplicare de către Consiliul Popular al Capitalei prin Decizia nr. 67754/25.06.1960, Adresa nr. 5441/21.09.1960 către Sfatul Popular şi Decizia nr. 1656/19.10.1960.

În plus, o crasă inadvertenţă privind identificarea imobilului revendicat apare în actul de vînzare invocat de petent şi autentificat de Tribunalul Ilfov, secţia Notariat, sub nr. 3067/31.01.1930. În document se arată că Nicolae G. Caranfil a cumpărat un teren şi două corpuri de casă în Bucureşti, Parcul Filipescu, Aleea Modrogan nr. 21, colţ cu Aleea Meşterul Manole. Prin urmare, Nicolae Caranfil nu a cumpărat imobilul din Str. Emile Zola nr. 2, ci un altul. Cele două străzi, Aleea Modrogan şi Emile Zola, nici măcar nu se învecinează.

În Decizia nr. 61/23.02. 2010 prin care RA-APPS îl indică pe Andrei Gheorghe Caranfil cu privire la restituire, se precizează că, potrivit adresei nr. 3870/17.02.2010, Primăria Municipiului Bucureşti a certificat faptul că, pentru imobilul situat în Str. Emile Zola nr. 2, Sector 1, Bucureşti, nu figurează cerere de restituire în natură sau de acordare de despăgubiri. Acest fapt are o singură explicaţie: Statul a intrat în posesia imobilului în anul 1959.

În concluzie: Nicolae Caranfil, decedat în 1978, a cumpărat un imobil situat în Aleea Modrogan nr. 21, Sector 1, Bucureşti, în anul 1930. În iulie 2001, moştenitorul său, Andrei Gheorghe Caranfil, prin reprezentant Ioan Râştei, revendică un alt imobil, situat în Bucureşti, Str. Emile Zola nr. 2, Sector 1, imobil administrat de RA-APPS şi care a aparţinut unui alt proprietar, Maria Wolf. Să presupunem că, prin absurd, la un moment dat, imobilul din Aleea Modrogan nr. 21 ar fi coincis cu imobilul din Str. Emile Zola nr. 2. Însă actele de proprietate demonstrează că Nicolae Caranfil a achiziţionat imobilul din Aleea Modrogan nr. 21 în anul 1930, iar Maria Wolf a fost, pînă în anul 1959, proprietara imobilului din Str. Emile Zola nr. 2. În acest moment avem două case, doi proprietari, două adrese poştale inconfundabile! Din aceste considerente rezultă clar că este vorba despre două imobile distincte, fiecare cu propriul istoric.

Avînd în vedere că instituţia RA-APPS a avut la dispoziţie o serie de documente care dovedesc o situaţie total diferită faţă de cea prezentată de aşa-numitul moştenitor revendicator, reprezentanţii instituţiei erau obligaţi să acţioneze în conformitate cu interesele generale ale societăţii, şi să nu emită o decizie de restituire a unui imobil pentru care nu existau documente lămuritoare cu privire la situaţia juridică. Aici ne referim la gravele neconcordanţe între informaţiile furnizate de documentele de proprietate ale imobilului revendicat cu privire la adresă, amplasament, vecini - şi aşezarea concretă a imobilului din Str. Emile Zola nr. 2. Nu este suficientă o adresă din partea oficiului de cadastru al Primăriei Municipiului Bucureşti, prin care se arată că este posibil ca aceste două străzi să fi fost odinioară una şi aceeaşi stradă, ci trebuia verificat dacă vecinii mentionaţi în actul de proprietate invocat de revendicator coincid cu vecinii imobilului care i-a fost atribuit. De asemenea, trebuia făcută o adresă către Nomenclatorul Străzilor din cadrul Primăriei Bucureşti, prin care să se lămurească trecutul istoric al tuturor străzilor apărute în speţă astfel încît, prin corelare logică, să se desluşească acest hăţiş al denumirilor.

Considerăm că reprezentanţii RA-APPS au acţionat total în contradicţie cu legile acestei ţări precum şi cu interesele generale ale membrilor societăţii, încălcînd atît Constituţia, cît şi legile penale în momentul în care au emis Decizia nr. 61/23.02.2010 şi Decizia nr. 65/01.03.2010.

Astfel, instanţele judecătoreşti au apreciat că nu se impune analiza amănunţită a acestei situaţii grave şi fără precedent şi au acţionat cu o regretabilă superficialitate, trecînd cu vederea toate faptele şi materialele probatorii ce dovedeau realitatea, şi anume că această restituire este una abuzivă şi fără temei, procedînd la pronunţarea unor Hotărîri ce au încălcat Legile Statului Român şi au lezat atît drepturile şi interesele noastre, cît şi pe cele ale tuturor membrilor societăţii.

În continuare, enumerăm dosarele legate de prezenta speţă şi în care s-a procedat la pronunţarea unor Hotărîri netemeinice şi nelegale:

- Dosarul nr. 27195/299/2010, aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, avînd drept obiect Ordonanţa Preşedinţială de evacuare;

- Dosarul nr. 20943/299/2007, aflat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, avînd drept obiect revendicarea imobiliară;

Dosarul nr. 2692/2/2010, aflat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, Secţia VIII Contencios Administrativ, avînd drept obiect anularea Deciziilor emise de RA-APPS de restituire a imobilului din Bucureşti, Str. Emile Zola nr. 2, Sector 1, către Andrei Gheorge Caranfil.

În toate aceste dosare, instanţele de judecată au aplicat greşit legea, încălcînd drepturile noastre legale.

Pentru aceste motive vă adresăm prezentul memoriu, prin care vă solicităm analizarea acestei situaţii expuse şi aplicarea corectă a legii. Mafia imobiliară a depăşit orice măsură, dar de data aceasta falsurile şi abuzurile sînt atît de grosolane, încît pînă şi un copil de şcoală primară le poate vedea. Este de la sine înţeles că, în eventualitatea în care va triumfa Legea Junglei şi nu ni se va face dreptate, persecutîndu-se un partid membru al Parlamentului European, noi ne vom adresa instanţelor internaţionale.

Dr. CORNELIU VADIM TUDOR,

Preşedinte al Partidului România Mare,

Membru al Parlamentului European

27 octombrie 2010

http://www.ziarultricolorul.ro/?cmd=displaystory&story_id=9533&format=html

joi, 28 octombrie 2010

E capabil Consiliul Superior al Magistraturii să permită reintroducerea cenzurii în România, cu sprijinul unor judecători corupţi?

MEMORIU ADRESAT DOMNULUI CĂTĂLIN PREDOIU, MINISTRUL JUSTIŢIEI

Stimate domnule ministru, Subsemnatul, dr. Corneliu Vadim Tudor, membru al Parlamentului European şi preşedinte al Partidului România Mare, domiciliat în Bucureşti, Strada General Butoianu nr. 4, Sector 5, doresc să vă aduc la cunoştinţă existenţa unei situaţii fără precedent în justiţia românească, solicitîndu-vă analizarea tuturor faptelor expuse în continuare şi luarea măsurilor legale.Vă precizez că este vorba despre un dosar civil, care a avut drept obiect pretenţii, atît financiare, cît şi de altă natură, iar speţa la care face referire l-a avut ca reclamant pe Guşă Cozmin, acesta judecîndu-se în contradictoriu cu pîrîţii Vadim Tudor Corneliu, Hogea Vlad şi SC Editura "Speranţa". Precizez că, din cauza implicaţiilor politice, instanţele judecătoreşti au fost părtinitoare faţă de reclamant, pronunţînd o serie de hotărîri judecătoreşti contrare normelor legale şi morale.

Astfel, prin sentinţa civilă nr. 9211/16.10.2008, pronunţată în dosarul 8946/301/2008, Judecătoria Sectorului 3 a obligat pîrîţii la plata sumei de 50.000 RON ca daune morale către reclamant, fundamentînd această hotărîre nu în baza unor probe sau texte exprese de lege, ci pe apartenenţa politică. Situaţia care a generat această cerere a fost publicarea unor pamflete în ziarul "Tricolorul", organul de presă al PRM. Aceste pamflete au fost considerate ca un pericol la adresa politicului corupt şi, în consecinţă, s-a trecut la promovarea unei acţiuni ce nu avea alt scop decît crearea unui precedent pentru limitarea dreptului de liberă exprimare, prevăzut în Art. 30 din Constituţia României. Prin cîştigul de cauză în acest dosar, s-a urmărit intimidarea oricărui ziarist sau scriitor care atacă neregulile şi abuzurile lumii politice, arătîndu-se că, oricînd, o asemenea persoană poate fi dată pe mîna justiţiei şi sancţionată pentru curajul de a critica unele aspecte negative din societate.

Este inacceptabil ca o astfel de sumă să fie stabilită ca daune morale! Cum se justifică acest cuantum? Doar ţinîndu-se cont de latura politică şi de statusul social? E plin Internetul de asemenea dezvăluiri referitoare la acel traseist politic, care deţine o avere imensă, pe care nu o poate justifica - dar el m-a dat numai pe mine în judecată! Nu e suspect? În cazul în care, într-adevăr, s-ar fi reţinut o vătămare morală la adresa reclamantului Guşă Cozmin, instanţa ar fi putut dispune doar publicarea unei dezminţiri în baza unor probe clare, iar nu să limiteze dreptul la libera exprimare al persoanelor şi al publicaţiilor. În definitiv, la cuvinte se răspunde prin cuvinte. Eu, unul, am publicat în aceşti 20 de ani cca. 100 de Drepturi la Replică, ale unor oameni care doreau să-şi expună punctul de vedere, sau să se apere - aşa e civilizat, democratic.

Consider că ne-a fost limitat abuziv dreptul la libertatea de expresie de către o instanţă care ţine cont nu de legi, ci de apartenenţa politică. Hotărîrea pronunţată nu are alt scop decît intimidarea unei publicaţii şi sufocarea economică a acesteia. Precizez că toate articolele publicate au fost încadrate în limitele pamfletului, însă este evident că instanţa consideră necesară limitarea dreptului de a publica în calitate de patron de ziar şi de pamfletar. Conform acestor aprecieri ale instanţei, pînă şi scrierile marelui I. L. Caragiale ar trebui interzise tot din motive politice.

Vă aduc la cunoştinţă faptul că eu nu am fost citat pe parcursul judecării cauzei mai sus - menţionate, fiindu-mi astfel încălcate toate drepturile procesuale. Prin urmare, am fost privat de posibilitatea unei apărări efective, în deplină contradictorialitate cu celelalte părţi. Efectiv, eu NU am ştiut de acest proces, fiindcă nu mi-a parvenit nici o citaţie - dacă aş fi fost informat, m-aş fi prezentat, aşa cum am făcut şi în alte situaţii.

Subliniez că abia la sfîrşitul lunii iulie a anului curent am aflat de existenţa unui asemenea proces şi de sentinţa civilă nr. 9211/16.10.2008, pronunţată în dosarul nr. 8946/301/2008, de pe rolul Judecătoriei Sectorului 3, de la o ziaristă, în timpul unei Conferinţe de Presă.

În prezent s-a ajuns la procedura executării silite (?!), subsemnatul procedînd la demersurile necesare apărării drepturilor cuvenite. În acest sens precizez că, pe rolul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, există dosarul nr. 25783/301/2010, avînd drept obiect contestaţia la executare, cu termen în data de 15.11.2010.

Dosarul nr. 8946/301/2008 se află acum pe rolul TMB, cu termen în data de 13 septembrie 2011, în stadiul procesual al apelului cu repunere în termen.

Vă solicit, domnule ministru, studierea acestui caz cu implicaţii imense în ceea ce priveşte libertatea presei, avînd deplină încredere că veţi dispune în consecinţă şi cu respectarea drepturilor prevăzute şi garantate de către Constituţia României. Eu ştiam că cenzura e desfiinţată în România sau, cumva, mă înşel? România este membră a Uniunii Europene şi la acest statut cred că, prin elaborarea şi votarea legilor necesare, mi-am adus şi eu o modestă contribuţie, ca senator, timp de 4 legislaturi (1992-2008), perioadă în care am fost şi secretar, şi vicepreşedinte al Senatului. Efectiv, am senzaţia că asist la o emisiune "Camera Ascunsă", sau "Plasa de stele" şi tot aştept să apară cineva şi să spună că nu e adevărat, că totul e o farsă. Fiindcă nicăieri în lumea civilizată nu e pedepsit un om pentru delictul de opinie, mai ales că nu el a scris textele respective şi, mai mult decît atît, nu i s-a dat dreptul la apărare.

Dr. CORNELIU VADIM TUDOR,
Membru al Parlamentului European,
Preşedintele Partidului România Mare
27 octombrie 2010

http://www.ziarultricolorul.ro/?cmd=displaystory&story_id=9504&format=html

miercuri, 27 octombrie 2010

Vadim la Bruxelles !

           În cursul zilei de ieri, preşedintele PRM a efectuat o scurtă vizită la Bruxelles. Aici, el a participat la lucrările Comisiei de Cultură şi Educaţie şi ale Comisiei de Politică Externă, din Parlamentul European, al căror membru este. În cursul nopţii, liderul PRM s-a întors în ţară.
http://www.ziarultricolorul.ro/?cmd=displaystory&story_id=9478&format=html

Tribunul sună adunarea!

La 30 octombrie va avea loc, la Bucureşti, Congresul V al P.R.M. - singura forţă care poate lichida Mafia din România. Ziua socotelilor a sosit.

Infractorii care ţin sub teroare România, de 20 de ani, vor fi puşi la zid şi vor trebui să răspundă la întrebarea: "Hoţilor, bandiţilor, ce-aţi făcut cu ţara asta?". Foooc!

http://www.romare.ro/?cmd=displaystory&story_id=4290&format=html