"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
joi, 7 martie 2013

DESPĂGUBIRI OBLIGATORII PENTRU TOŢI ROMÂNIIConform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române (DEX), a despăgubi înseamnă a plăti cuiva sau a lua de undeva echivalentul unei pierderi suferite, iar despăgubirea este acţiunea de a despăgubi şi rezultatul ei; compensarea unei pagube; sumă ce urmează a fi plătită unei persoane pentru repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat printr-o infracţiune; desdăunare, daună, compensaţie. Constituţia României, la art.1, alin.1, alin.3 şi alin.5, prevede că: „România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil. România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale Poporului Român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989 şi sînt garantate. În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie“.
Pînă să se ajungă la textul Constituţiei României, din anul 1991 revizuit în anul 2003, s-au petrecut multe evenimente în Istoria ţării noastre din ultimii 70 de ani. După al II-lea război mondial, conducătorii alogeni ai Uniunii Sovietice (U.R.S.S.) au impus, cu forţa şi în complicitate cu regele alogen al României, un regim comunist în ţara noastră. După alegerile fraudate din anul 1946, în conducerea României, în special a Securităţii, au fost numiţi comunişti evrei şi unguri (mai ales în Ardeal). Prin naţionalizarea de la 11 iunie 1948 şi după încheierea cooperativizării agriculturii, în anul 1962, s-a ajuns ca proprietatea să fie a întregului popor şi a început construirea socialismului. Poporul Român, sub conducerea Partidului Comunist Român (P.C.R.) a muncit din greu, inclusiv duminica, a făcut mari sacrificii pentru ca România să ajungă, în anul 1989, o ţară multilateral dezvoltată, cu o Armată puternică şi fără datorii externe. În cei 45 de ani ai socialismului, în România s-au realizat numeroase şi uriaşe investiţii şi fiecare cetăţean avea asigurat locul de muncă. Avuţia Naţională realizată în timpul socialismului aparţine Poporului Român, urmaş al Poporului Primordial în Dacia Edenică, în Grădina Maicii Domnului. După lovitura de Stat din decembrie 1989 la conducerea României au ajuns, au fost susţinuţi şi impuşi, tot alogeni de aceeaşi etnie cu comuniştii din anii 1945-1964, mulţi dintre cei de acum fiind copii şi nepoţi ai celor de atunci şi plecaţi din această lume. Poporul Român a scăpat de dictatura comunistă, de alogenii comunişti, ajungînd să fie condus de alogenii democraţi spre o societate multilateral demolată. Poporului Român i-a fost impus socialismul, începînd cu anul 1945, iar din anul 1990 a fost obligat să revină la capitalismul sălbatic.  Constituţia României, revizuită în anul 2003, prevede la art.135 următoarele: „Economia României este economie de piaţă, bazată pe libera iniţiativă şi concurenţă. Statul trebuie să asigure:
 a) libertatea comerţului, protecţia concurenţei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producţie;
 b) protejarea intereselor naţionale în activitatea economică, financiară şi valutară;
 c) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor;
 d) exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional;
 e) refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic;
 f) crearea condiţiilor necesare pentru creşterea calităţii vieţii;
 g) aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene."
          Conducătorii alogeni ai României, din decembrie 1989 şi pînă în prezent, erau obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării. În ce măsură şi-au îndeplinit sau au încălcat obligaţiile legale vor stabili Parchetele şi Instanţele judecătoreşti care, în curînd, vor avea foarte mult de lucru. De ce? Pentru că românii, din Ţara-Mamă şi cei alungaţi în străinătate, au dreptul şi vor cere să fie despăgubiţi de către Guvernul României cu cel puţin 10% din valoarea de piaţă a firmelor privatizate şi a bogăţiilor naturale concesionate, respectiv cu suma de 10.000 euro de persoană. Specialiştii români în domeniu au estimat că valoarea de piaţă a societăţilor comerciale privatizate de Guvernele României, din perioada post-decembristă, este de cel puţin 800 miliarde euro, iar a bogăţiilor de interes public ale subsolului şi resurselor naturale ale zonei economice şi a platoului continental al Mării Negre întrece suma de 1.200 miliarde euro. În total, peste 2.000 miliarde euro. Guvernul României are obligaţia să respecte Constituţia, inclusiv prevederile de la art.16, alin.1 şi alin.2: ,,Cetăţenii sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. Nimeni nu este mai presus de lege". În realitate, în perioada decembrie 1989 - februarie 2013, Guvernele României nu au respectat multe dintre prevederile Constituţiei. Toate guvernele post-decembriste au făcut ce au vrut în domeniul privatizărilor! Rezultatul?  Dezastru naţional, aproape în toate cazurile! Practic, în România post-decembristă, privatizare înseamnă lichidare! Nimeni nu-i întreabă pe cei care au decis privatizările: ce lege a economiei de piaţă au aplicat în România şi de ce au vîndut societăţile comerciale şi băncile româneşti cu foarte mult sub valoarea lor de piaţă. Parlamentul României niciodată nu a controlat Guvernul în privinţa privatizărilor! De ce nu o face?  Este complice la jefuirea Poporului Român?  Sînt întrebări pe care ziariştii uită să le pună parlamentarilor. Ce s-a întîmplat cu partidele politice care au format şi susţinut în Parlament acele guverne?  Chipurile, au fost sancţionate de electorat prin vot, la alegerile controlate şi fraudate, fiind obligate să treacă periodic din banca Puterii în banca Opoziţiei, în toate combinaţiile posibile, spre a acţiona împotriva Poporului Român! Aşa au fost păcăliţi şi jefuiţi românii, începînd din decembrie 1989. Aşa au ajuns din săraci şi mai săraci.  La comandă externă, guvernanţii împreună cu majorităţile parlamentare au avut grijă să-i despăgubească doar pe unii, cu dedicaţie, iar pe cei mai mulţi, circa 20 de milioane de cetăţeni români, i-au uitat de la aplicarea aceloraşi prevederi din Constituţie. În baza unor legi speciale, promovate şi ulterior aplicate de guvernele post-decembriste, s-a căutat să se facă dreptate şi să fie despăgubiţi în natură sau în bani cei ale căror bunuri au fost naţionalizate de regimul comunist. S-a ajuns să fie restituite în natură, din averea Poporului Român, foarte multe clădiri, terenuri agricole şi păduri. Multe retrocedări de imobile s-au făcut în Ardeal către Ungaria, prin intermediul bisericilor şi ordinelor ungureşti, precum şi a Statusului Romano-Catolic. La baza retrocedărilor către statul ungar şi minoritarii unguri din Ardeal stau numeroase acte false, iar Parchetul nu le cercetează. Acolo unde retrocedările în natură nu au fost posibile, Guvernul României a acordat despăgubiri în lei. Anual, aceste despăgubiri s-au ridicat la mai multe miliarde de euro. În Bugetul de Stat pe anul 2013, Guvernul Ponta II a alocat o sumă uriaşă pentru despăgubirile în lei, cea mai mare de pînă acum.  Acelaşi Guvern Ponta II, la fel ca şi guvernele precedente de după anul 1989, nu s-a gîndit şi nu a pregătit cadrul legal pentru despăgubirea tuturor cetăţenilor români, cu cel puţin 10.000 de euro de persoană din valoarea societăţilor comerciale şi a bogăţiilor naturale înstrăinate în ultimii 23 de ani. În prima lună a anului 2013, Guvernul Ponta II le-a spus românilor adevărul parţial în legătură cu datoria externă a României şi i-a înştiinţat că fiecare cetăţean are de plătit 2.500 euro, plus dobînzi. De ce au fost luate împrumuturi externe şi la ce dobînzi?  Care a fost destinaţia lor?  Care sînt investiţiile realizate din creditele externe? Sînt întrebări la care au refuzat să răspundă preşedinţii României, premierii şi eternul guvernator al Băncii Naţionale, domnul Mugurel Constantin Isărescu. Despre sumele încasate din privatizări şi din concesionarea uriaşelor bogăţii naturale, nici un guvern nu a prezentat Poporului Român adevărul. Românii află din mass-media şi, uneori, de la premierul României că iarăşi cresc preţurile şi tarifele, fiindcă aşa-i în economia de piaţă. Preţurile se reglează în funcţie de cerere şi ofertă. Aşa se întmplă în piaţă cu preţurile la legume şi fructe. Cînd însă au vîndut şi continuă să vîndă societăţile comerciale şi unităţile strategice ale Poporului Român, guvernele post-decembriste au ignorat legea de bază a economiei de piaţă şi au oferit unor investitori etichetaţi strategici, la preţuri care sfidează orice concurenţă şi mai ales Poporul Român, numeroase fabrici, uzine, combinate industriale şi agricole, alte mii de întreprinderi româneşti. Uzina „Tractorul" din Braşov a fost vîndută pe un dolar. Toate privatizările, de fapt, înstrăinările societăţilor comerciale s-au făcut sub valoarea lor de piaţă, la preţuri foarte mici, dar cu acoperire legală! Cel puţin în aparenţă. La marea majoritate a privatizărilor contractele sînt secrete pentru Poporul Român! Aproape toate firmele privatizate au fost închise şi tăiate pentru fier vechi. Deocamdată, nimeni nu răspunde, nici material şi nici penal. Responsabilii cu manipularea şi îndobitocirea cetăţenilor români au făcut caz de condamnarea penală a doi foşti miniştri care au luat mită caltaboş ca să facă trafic de influenţă la o licitaţie. În multe cazuri de privatizare s-a ajuns ca Guvernul României să înstrăineze gratuit societăţi comerciale sau bănci româneşti unor firme străine şi prin contract să se angajeze la obligaţii ale vînzătorului faţă de cumpărător, pentru următorii 10-30 de ani după privatizare!  Exemple celebre sînt privatizările de la PETROM (făcută de Regimul Iliescu-Năstase) şi Banca Comercială Română - B.C.R. (înfăptuită de Regimul Băsescu-Tăriceanu). Practic, prin toate privatizările din România, guvernele post-decembriste i-au îmbogăţit enorm pe cei care au acceptat oferta şi au dat comisioanele. Parchetul şi Direcţia Naţională Anticorupţie (D.N.A.) se fac că nu ştiu, nu aud şi nu văd în privinţa jafurilor din privatizări, traficuri de influenţă şi a mafiei în domeniul retrocedărilor. În situaţia extrem de gravă în care a fost adusă România de toate regimurile post-decembriste, Poporul Român are dreptul şi obligaţia să acţioneze pentru ca fiecare cetăţean să primească, în anul 2013, o despăgubire de cel puţin 10.000 de euro, din sumele încasate de guvernanţi în urma privatizărilor şi a concesionării bogăţiilor naturale. În ultimii 23 de ani, guvernanţii nu au realizat mari investiţii, ci au fost preocupaţi de lichidarea, împreună cu asasinii economici şi asasinii politici străini, a economiei naţionale din România, de desfiinţarea a peste 6 milioane locuri de muncă, de alungarea din Ţara-Mamă a peste 5 milioane de români, de înrobirea la băncile străine, de jefuirea bogăţiilor naturale. Toţi premierii alogeni ai României au reuşit, pînă acum, să-i păcălească pe cetăţenii români şi să nu-i despăgubească nici măcar cu 10% din valoarea de piaţă a bunurilor realizate de Poporul Român în anii socialismului. Poporul Român a fost deposedat de Avuţia Naţională pe care a făurit-o şi este îndreptăţit la despăgubiri din partea guvernanţilor care au înstrăinat-o. În acest an, Poporul Român poate şi trebuie să-i înştiinţeze pe cei din Guvernul Ponta II că nu va participa la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei dacă, înainte de data acestuia, nu vor fi despăgubiţi toţi cetăţenii cu cel puţin 10.000 de euro de persoană. Dacă premierul Victor Ponta va motiva că nu dispune de 200 miliarde de euro din cele peste 2.000 miliarde euro cît este valoarea de piaţă a firmelor privatizate şi a bogăţiilor naturale concesionate, atunci va trebui să informeze Poporul Român şi să se adreseze Parchetului şi D.N.A. Guvernul Ponta II dispune de fondurile necesare pentru plata despăgubirilor pentru toţi cetăţenii români. Altfel nu şi-ar permite să privatizeze (înstrăineze) C.F.R. Marfă, Oltchim, Poşta Română, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Tarom şi altele la preţuri derizorii, de peste 100 de ori mai mici decît valoarea de piaţă. Culmea prostiei şi jafului în domeniul privatizărilor o constituie angajarea unor firme străine de consultanţă, plătite cu sume uriaşe, care au propus Guvernului României să vîndă firmele de stat la cele mai mici preţuri din lume. Ca să nu se ajungă la consecinţe, a fost eliminată din Codul penal infracţiunea de subminare a economiei naţionale. La revizuirea Constituţiei au nevoie de voturile cetăţenilor români atît Regimul Băsescu-Ponta, cît şi liderii partidelor politice parlamentare, dar, mai ales, stăpînii străini ai României, cei care au pus la cale şi dirijează Holocaustul împotriva Poporului Român. Neacordarea despăgubirilor pentru toţi românii, în următoarele 6 luni, va fi urmată de neparticiparea alegătorilor la referendumul pentru re-revizuirea Constituţiei. Ca urmare, toate demersurile Guvernului Ponta II pe tema Constituţiei şi a regionalizării vor fi în zadar. După ce au fost despăgubiţi minoritarii, a venit şi rîndul majoritarilor, a celor 20 de milioane de cetăţeni români, să fie despăgubiţi de către Guvernul României. În vederea rezolvării rapide a problemei despăgubirilor pentru 20 de milioane de români, Guvernul Ponta II are ocazia şi poate să-şi angajeze răspunderea în Parlament. Ar fi pentru prima dată cînd în Parlamentul României un Guvern şi-ar angaja răspunderea pentru Poporul Român şi nu împotriva lui, aşa cum s-a întîmplat în ultimii 23 de ani.
Românii au dreptul şi trebuie să acţioneze uniţi, pentru obţinerea despăgubirilor, inclusiv prin manifestaţii publice paşnice.

Dr. GHEORGHE FUNAR,
Secretar general al P.R.M.,
Preşedintele Filialei P.R.M. ClujZIARUL TRICOLORUL, nr. 2690, 07.03.2013


marți, 5 martie 2013

Săptămîna pe scurt nr 1180 - 05.03.2013


O curvă bătrînă şi mincinoasă: gurista Stela Enache * Florin Bogardo a fost homosexual! – nu te mai preface că nu ştii, fă, putoarea dracului * Angajaţii foii mortuare „România liberă“ nu şi-au mai primit salariile de 3 luni (?!) * Avem nevoie de o Ungarie moartă (de beată) * Un mafiot evreu care cere (şi va primi) palme: Niels Şmecher

* LA DESCHIDEREA EDIŢIEI. Bătrîna guristă Stela Enache neagă faptul că bărbatul ei a fost... bulache. În mod concret, muista cu bărbia nefiresc de lungă, ca un galoş, răspunde provocării pe care i-o face fiţuica papagalicească „Libertatea“: „Doamne, iartă-mă, cum să fie adevărat? Vadim e din ce în ce mai nebun (?!)“. Hai sictir de curvă bătrînă! De ce-o fi, fă, paraşută pensionară, Vadim „din ce în ce mai nebun“? El n-a făcut altceva decît să reproducă, la emisiunea lui Dan Capatos, ceea ce ştia toată lumea în anii ’70-’80: da, compozitorul Florin Bogardo era pederast! De unde aflase Vadim? În 1972 sau 1973, pe cînd era reporter la „România liberă“ şi răspundea, printre altele, de reflectarea activităţii Ministerului Afacerilor Interne, a avut o discuţie, la o cafea, în biroul, de la Inspectoratul General al Miliţiei, al colonelului Nicolae Ştefănescu – autor de romane poliţiste şi de scenarii de film. Acesta i-a spus, textual: „Compozitorul Florin Bogardo a primit mai multe avertismente, să se astîmpere, să înceteze cu practicile homosexuale. Nu a vrut să asculte. Aşa că a fost arestat. Apoi, i s-a dat drumul“. Nu ştia Stela Enache, atunci cînd s-a măritat cu el, ceea ce era de notorietate? Atunci e o imbecilă. Ştia, şi acum se preface, joacă teatru, falsifică adevărul? E treaba ei – dar să nu îndrăznească să vorbească aşa despre un om căruia o guristă prăfuită ca ea nu i-ar fi bună nici măcar de femeie de serviciu. În urmă cu cîţiva ani, această Stela Enache l-a vizitat pe Tribun la sediul PRM – aşa, hodoronc-tronc, neanunţată. Preşedintele PRM a primit-o politicos şi a ascultat-o. Ea venise să i se plîngă de faptul că n-are bani, nu are pensie etc. Fusese liber-profesionistă: cîntase pe nişte vapoare de croazieră, unde făcuse multe porcării (dacă vrea, i le reamintim). Era un cuplu tipic: un homosexual, care îşi consumă viciul său, şi o futuristă, care cîntă pe la mese şi dă din fese. Liderul PRM a vorbit cu unele oficialităţi, dar cazul era de nesoluţionat (ceva-ceva tot primea ea, vreo 4.000.000 de lei vechi). Pe urmă, sperietoarea a mai venit de cîteva ori, din ce în ce mai trecută, mai fanată, deşi încerca să mascheze aparenţele cu un fard strident. De fiecare dată, Vadim s-a purtat civilizat, i-a oferit cîteva cărţi ale sale, cu autograf, a dat telefoane etc. Timp pierdut – numai de o fosilă ca asta n-avea vreme un om atît de ocupat. Şi vine acum nenorocita asta, care i-a făcut viaţa grea talentatului compozitor, şi îl face pe acest om curat la suflet, care e Vadim, „din ce în ce mai nebun“. Cînd ţi-ai dat, fă, seama? Cînd şi-a făcut pomana cu tine şi te-a primit în audienţă? Cînd te-a tratat ca pe văduva unui om de valoare, deşi meritai să fii azvîrlită pe scări, pentru poalele-n cap pe care ţi le-ai tot pus, la adăpostul statutului de „hartistă“ măritată cu Florin Bogardo? Hai sictir de jartea penală! Colonelul Nicolae Ştefănescu a murit, din păcate, la cutremurul din 4 martie 1977. Dar mai trăiesc oameni care ştiu bine care era adevărul. Putoarea ar fi făcut bine să tacă din gură, nu să sară la bătaie, ca o găină moţată, deşi e deja împăiată. Ea nu ştie în ce s-a băgat. Îi pregătim un ultim şlagăr: „Ani de WC-eu“. * Redacţia ziarului „România liberă“ a intrat în grevă, în semn de protest, fiindcă, la 10 martie, se împlinesc 3 luni de cînd oamenii nu şi-au mai primit salariile. Ce păzeşte „miliardarul“ Dan Grigore Adamescu, proprietarul publicaţiei? Figurează în toate TOP-urile bogătaşilor, dar îl doare-n fund de angajaţii săi. * O nouă greşeală în „Evenimentul zilei“: „Preşedintele fondator al PNL, Radu Câmpeanu, a împlinit ieri 91 de ani“. I-auzi! Dacă stăm să ne gîndim bine, el ar trebui să aibă cu aproape 200 de ani mai mult, avînd în vedere că PNL a fost înfiinţat în 1875. * Deşi moartă-n coteţ, foaia ungurească de limba română „România liberă“ tot mai slobozeşte un guiţat, cum este un interviu cu porcul şovin Laszlo Borbely (fost turnător Secu), apărut sub titlul: „Avem nevoie de o Ungarie puternică“. I-auzi? Care „Avem“? Voi, UDMR-iştii damblagişti? România nu are nevoie de o asemenea anomalie, dimpotrivă - ar fi mai bine pentru lumea civilizată ca acest stat barbar să dispară. * O gafă teribilă face fiţuica falită de care vorbeam, în nr. de vineri, 1 martie: „288 de ani de la executarea lui Horea şi Cloşca“ – autor, un prost pe nume Claudiu Pădurean. Dar ştiţi cît de prost e ăsta? Priviţi începutul inepţiilor lui: „Unul dintre cele mai barbare episoade ale istoriei recente ale (sic!) Transilvaniei s-a petrecut exact (sic!) acum 288 de ani“. Alo, ce şcoală ai tu, Claudiule? Nu ştii socoteli elementare, de clasa a II-a primară? Ia dă-ţi jos creionul de tîmplărie, de la ureche, şi fă un calcul: execuţia lui Horea şi Cloşca a avut loc la 28 februarie 1785 – adică acum 228 de ani, nu 288 de ani. * Tot mai multe cacofonii în titluri. Iată una dintre ele, pe pagina 1 a gazetuţei scatofage „Curentul“: „Iliescu ne ia de proşti: spune că nu s-a aşteptat ca Ceauşescu (sic!) să fie condamnat la moarte“. * Un nou episod semnat de Andrei Păunescu în revista „Flacăra“ (seria nouă, fondată de regretatul său tată), sub genericul „Emisiunile trece, perlele rămîne“. Am ales cîteva exemple: „Toată ziua în certuri şi şucăre“ (Gigi Becali, la România TV); „Campanie erectorală“ (Denisa Pascu, în „erecţie“ la România TV); „Rolul lui Jean Vali Jean... Rolul lui Eibrăhan Lincoln...“ (Antena 3); „Ne dorim enorm de mult calificarea. Sukala probabil va fi în teren, probabil nu va fi“ (Laurenţiu Reghecampf, Digi Sport 1); „Unii deja mîncase“ (B1 TV); „O prietenie lungă şi de durată între Laszlo Tökeş şi Traian Băsescu“ (Radu Tudor, Antena 3); „Surse din conducerea PDL spune că...“ (Denisa Pascu, România TV); „S-au raliat alături de Crin Antonescu“ (Realitatea FM); ,,Calităţile care le au” (Călin Popescu-Tăriceanu, Realitatea TV); „Dem Rădulescu şi Viorica (?!) Tastaman“ (pe ecran la TVR 1 – actriţa se chema Vasilica, nu Viorica – dacă ar mai trăi, i s-ar cuveni un miel). * Ziariştii din noua generaţie stau foarte prost la capitolul „limba română“. Încă o dovadă, într-un titlu apărut în „Adevărul“: „Octavian Morariu al III-lea! ALEGERI. Fostul şi actualul preşedinte al Comitetului Olimpic Sportiv Român va fi învestit astăzi în cel de-al treilea său mandat (?!)“. Corect ar fi fost: „în cel de-al treilea mandat al său“, dar n-ai cu cine vorbi. * La fel de idiot e ziarul „Click!“, care îşi face ambiţia să dea titluri „uităcioase“, în neştire, ca o scurgere (poluţie) permanentă. Altă recoltă: „UITE ce mărţişoare să cumpărăm“; „UITE ce produse găseşti în magazine“; „UITE cum s-a rupt în figuri Gérard Depardieu la dans în Cecenia“. * O greşeală, în titlu, apare şi în „Flacăra lui Adrian Păunescu“, sub semnătura unui foarte asiduu corespondent, Kolea Kurelink: „Unde sînt mărţişoarele de altă dată?“. Corect: „de altădată“. E regretabil, pentru cineva care zice că e profesor. * Ziarul „Tricolorul“ este, de departe, cel mai bun cotidian din România. Cine nu crede, n-are decît să compare titlurile care apar aici – cu titlurile din celelalte ziare. Ce ziceţi de avalanşa asta de informaţii? JOI, 28 februarie, nr. 2.685: „Felicitări, John Kerry! Noul secretar de Stat al SUA l-a trecut pe linie moartă pe evreul tupeist şi şpăgar Mark Gitenstein“; „Întîlnire de taină, într-o casă conspirativă din zona Pieţei Matache – Iulian Fota i-a promis puradelului din Caracal finanţarea OTV cu 100.000 de euro pe lună“; „Năravuri de birt în politica Mileniului III“ (editorial de Maria Diana Popescu, Stuttgart); „Are oierul din Pipera 3 miliarde de euro?“; „NEWS ALERT. Şi Theodor Stolojan l-a scos din pepeni pe Traian Băsescu“; „Protest violent la Mechel Cîmpia Turzii“; „Pentru împrospătarea memoriei. Leafă pentru preoţi“ (Corneliu Vadim Tudor, discurs rostit în plenul Senatului României, în ziua de 30 iunie 1993); „28 februarie 1785 – 28 februarie 2013. Astăzi se împlinesc 228 de ani de la tragerea pe roată a lui Horea“; „Ce legătură are Andrei Marga cu iudaismul?“ (Cornel-Dan Niculae); „Au cimpanzeii cultură?“; „Mister din al II-lea război mondial: Unde se află ascuns aurul naziştilor?“; „Cărţi interzise. Oliver Twist“; „Enigmele Istoriei: preşedinţii americani şi bolile lor secrete“; „Portretul unei evreice periculoase: Elena Lupescu“; „Hai să (ne) rîdem prin gîdilare reciprocă!“; HOROSCOP; REBUS (Paul Băgneanu); CARICATURI (Miron Dinulescu); CALENDAR. VINERI, 1 martie: „Licitaţie trucată pentru Autostrada Comarnic-Braşov. Victor Ponta şi Dan Şova – suspectaţi de o şpagă de 125.000.000 de euro!“; „Cînd nu te pricepi, e mai bine să taci“ (editorial de colonel Dan Zamfirescu); „Ratinguri enorme făcute de preşedintele PRM, la Antena 1, miercuri, 27 februarie: «Minutul de Aur» – Un show păcătos: 6,8 puncte. «Minutul de Aur» – Acces Direct: 7,3 puncte“; „Poezie inedită: RUSOAICA“ (text scris de Corneliu Vadim Tudor, în anul 1981, şi citit, miercuri, la emisiunea lui Dan Capatos); „ULTIMA ORĂ. Perfid ca mai toţi homosexualii, Crin Antonescu unelteşte la eliminarea lui Gigi Becali din Parlament“; „La început n-a fost... sfîrşitul!“ (prof. univ. dr. Gh. Buzatu); „Un politician important a dezvăluit: În Guvern sînt 7-8 homosexuali“; „Un cadavru în descompunere: «PARDEMOCRAT LIBERAL»“; „FOTBAL. Atac fără precedent înainte de meciul Ungaria-România. «Nimeni şi nimic nu ne poate opri!»“; „Un mafiot evreu care cere (şi va primi) palme: Niels Şmecher, moartea ratingului la Antena 3“ (Cornel-Dan Niculae); „Afacerile imobiliare ale fostei Securităţi. Spionii comunişti controlează piaţa construcţiilor din Bucureşti“; „Documentele secrete care se află în pivniţele Vaticanului. Papa i-a trimis mai multe scrisori lui Hitler“. LUNI: „Le dau o veste proastă duşmanilor mei: Sînt sănătos tun!“ (Corneliu Vadim Tudor, 3 martie 2013); „Gigi Becali l-a porcăit şi l-a ameninţat pe Crin Antonescu“; „15 martie – zi de doliu naţional în România“ (editorial de Gh. Funar); „Traian Băsescu l-a ameninţat pe Vasile Blaga – Puşcăria îl mănîncă!“; „Aberaţii de om tîmpit, debitate de Gigi Becali în presa franceză: «Napoleon ăsta a spus o grămadă de tîmpenii»“; „România comunistă producea oţel cît Austria şi Suedia la un loc. Astăzi, siderurgia e în faliment“; „Emoţionant: O fetiţă de 3 ani, salvată de un maidanez“; „Declaraţie dură a lui Lech Walesa la adresa politicienilor homosexuali: «Ar trebui să stea în ultimul rînd, sau în afara Parlamentului»“; „Noile analize făcute inimii regelui Richard I, numit şi «Inimă de Leu», contrazic ipoteza otrăvirii“; „Vladimir Putin cheamă la înarmare“; „ULTIMA ORĂ. Mare scandal mare între Varan şi Primarul-Poreclă“; „Cărţi interzise. Oameni şi şoareci (Of Mice and Men), de John Steinbeck”; HOROSCOP; CARICATURI (Miron Dinulescu); REBUS (Paul Băgneanu); CALENDAR. MARŢI: „Preşedintele PNL îl forţează pe preşedintele PSD să-l dea afară de la conducerea SRI pe naşul său, G. C. Maior...“; „Aderarea la spaţiul Schengen – altă dispută sterilă“ (editorial de Ruxandra Lungu); „NEWS ALERT. La privatizarea CFR Marfă, se anunţă un jaf cumplit!“; „Gabriel Oprea şi-a ţepuit colegii din UNPR“; „Eugen Ionescu: Testament“; „Şantaj evreiesc: Mandatul de arestare de care ar fi fugit, de fapt, Papa Benedict. «Ar trebui acuzat de crime împotriva umanităţii (?!)»“; „Un politician englez vrea ieşirea Marii Britanii din UE ca să scape de români“; „Scandal în Germania: Helmut Kohl este «ţinut prizonier» de noua soţie“; „Galeria marilor patrioţi ai Neamului Românesc. Braşoveanul Gh. Bogdan-Duică“; „Gafă colosală a lui Barack Obama“; „ULTIMA ORĂ. Mutălăul sas Klaus Iohannis încaieră nu numai PNL cu PSD, ci şi Sibiul cu Braşovul (?!)“.

* LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI. Preşedintele PRM le mulţumeşte, călduros, tuturor celor care i-au urat sănătate, îndeosebi acelora care l-au vizitat la Spital: Marius Marinescu şi soţia, Liliana, Dorel Onaca, Anca Petrescu, ambasadorul Azerbaidjanului ş.a.

ALCIBIADE         REVISTA ROMANIA MARE, nr 1180 - 05.03.2013

ADERAREA LA SPAŢIUL SCHENGEN-ALTĂ DISPUTĂ STERILĂFalsa dispută pe tema „Schengen“ dintre preşedinte şi premier nu ne-a captat atenţia în mod deosebit. Declaraţiile politicianiste ale dumnealor sînt menite să dea satisfacţie unui anumit tip de electorat încă dispus să creadă tot ce se spune la televizor, dispus să înghită verzi şi uscate, dispus să urmărească frenetic fie vorbele mamei lui Victor Ponta, fie vorbele mamei Cămătarilor. Fiecare cu publicul ei, desigur. Totuşi, pentru românii de bună-credinţă, care mai şi gîndesc de unii singuri, cîteva precizări sînt necesare. Cetăţenii României nu au fost consultaţi în legătură cu aderarea ţării noastre la Nato şi UE. Cît despre avantajele intrării în Spaţiul Schengen băgăm mîna în foc că nici măcar 1% dintre români nu cunosc despre ce este vorba şi cine ar avea de cîştigat din asta. Unii au auzit doar că e iar un prilej de „ceartă“ între palate, în urma unor afirmaţii făcute de ministrul de externe.
Acum, să fim şi obiectivi. Pînă cînd va trebui să stăm cu căciula în mîini şi să ne milogim la porţile Occidentului? Ce trebuie să le dăm şi nu le-am dat încă? Marile companii de stat, unele profitabile sînt deja pe făraş, gata să fie privatizate pe nimic. Ce mai vor domnii spilcuiţi din Vestul Europei? Dunărea? Marea Neagră? Munţii Carpaţi? Întrebăm retoric, deoarece părţi consistente din aceste bunuri ale Poporului Român deja le aparţin şi le exploatează într-o formă sau alta. Aşadar, afirmaţiile lui Titus Corlăţean nu ne contrariază deloc. Atunci cînd „Europa“ va dori aderarea României la Spaţiul Schengen nu are decît să pună mîna pe telefon, noi ne-am săturat de atîta căciuleală, pe banii noştri. Pe de altă parte, Traian Băsescu a avut dreptate cînd a afirmat că nu trebuie să se teamă nimeni de „invazia românilor“. Cine a vrut să plece să muncească în străinătate a plecat deja. Unii, chiar din anii '90, ce tot ne ascundem după deget. E adevărat, exodul uriaş s-a produs o dată cu eliminarea vizelor. Europa a împuşcat mai mulţi iepuri deodată: a contribuit la depopularea unei ţări cu un potenţial natural şi uman extraordinar, i-a distrus forţa de muncă şi economia naţională, a transformat-o într-o piaţă de desfacere necesară surplusului de bunuri de care trebuia să scape economia occidentală şi şi-a atras mînă de lucru ieftină, calificată, şcolită pe banii altuia. Cum am putea denumi acest proces altfel decît neocolonialism? Cîteva ţări se opun aderării României la Schengen, deşi românii nu reprezintă un pericol real, dar oamenii suflă şi în iaurt. De ce ne mirăm? Pentru că îşi protejează proprii cetăţeni şi locurile de muncă? Pentru că în acele ţări Guverne care ar acţiona iresponsabil, în detrimentul interesului national, ar zbura a doua zi direct la puşcărie? Iar interesul lor, pe timp de criză este să asigure locuri de muncă, un trai îndestulător şi un viitor predictibil propriilor cetăţeni, ceea ce Guvernele postdecembriste din România nu au fost în stare să facă. E simplu ca bună ziua. Cît despre „problema romilor“, aici este altă poveste. Cînd România a fost „integrată“ şi jefuită de resurse nu se ştia de existenţa acestei etnii? Nu se ştia că va avea libertatea de a circula peste tot? Că unii se vor integra şi vor munci în comunităţile alese, dar alţii nu? Încă nu am uitat declaraţiile din presa italiană din anii trecuţi. Uite cine avea tupeu să vorbească de infracţionalitate, fără să facă deosebire între „romi“ şi „români“. „Inventatorii“ Mafiei şi campionii corupţiei generalizate. Urmaşii lui Capone şi Corleone ne dădeau lecţii de bună purtare. Cît despre atitudinea „fraţilor“ francezi, ce să mai spunem. Cine ne ţinea, imediat după 1989, teorii despre democraţie şi toleranţă? Cei care sub sloganul libertăţii, egalităţii şi fraternităţii şi-au făurit noua orînduire socială în urma ghilotinărilor în masă şi a unor băi de sînge publice comparabile cu crimele nazismului? Cine nu ne crede să intre şi prin biblioteci şi să studieze cartea lui Reynold Sechers „Genocidul franco-francez“. Uite cine ne dădea nouă lecţii şi deplîngea soarta ţiganilor români „forţaţi“ să plece în străinătate pentru că sînt persecutaţi în România. Problema merită o analiză mult mai detaliată, dar atîta vreme cît zeci de mii de întreprinderi româneşti au dispărut la fier vechi şi milioane de locuri de muncă s-au evaporat, era previzibil ca oamenii rămaşi pe drumuri să caute să asigure familiilor rămase în ţară un minimum necesar supravieţuirii. Artizanii distrugerii economiei româneşti şi marii analişti de excepţie din Occident nu au anticipat fenomenul? Pentru ce se plîng acum de „prestaţia“ românilor? Noi le propunem o înţelegere: daţi înapoi ce aţi „cumpărat“ (a se înţelege furat) din România, reconstruiţi-ne fabricile şi uzinele, opriţi privatizările pe care le coace, sub presiune externă, actualul Guvern, redaţi terenurile, pădurile şi alte bunuri înstrăinate Statului Român, demascaţi-i pe cei cărora le-aţi dat comisioane şi v-au ajutat să trucaţi licitaţii, lăsaţi-ne să începem reconstrucţia ţării şi atunci românii vor veni să muncească alături de familiile lor, de bunăvoie. Şi îi aducem înapoi, garantat, şi pe ţiganii de care sînteţi atît de înspăimîntaţi. Batem palma?

RUXANDRA LUNGU,
Preşedinta Organizaţiei de Femei România Mare
 

ZIARUL TRICOLORUL, nr. 2688, 05.03.2013luni, 4 martie 2013

Le dau o veste proastă duşmanilor mei: SÎNT SĂNĂTOS TUN!

Asta-i situaţia. N-am nimic. A trebuit să-mi fac unele investigaţii medicale, pe fondul unei viroze contractate vineri după-amiază, cînd am ieşit transpirat, numai în talie, de la o emisiune TV. Aşa după cum se vede, muncesc ca şi pînă acum, iar cele două publicaţii ale mele apar cu precizie de ceasornic. Medicii de la Spitalul Militar mi-au recomandat să ţin regim alimentar (să diminuez folosirea sării, mai ales). În curînd, mă veţi vedea, din nou, la televizor.

CORNELIU VADIM TUDOR
3 martie 2013
         
          

ZIARUL TRICOLORUL, nr. 2687,04.03.2013


15 MARTIE - ZI DE DOLIU NAŢIONAL ÎN ROMÂNIADupă Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 şi pînă la începutul anului 1990, minoritarii unguri din România nu au avut curajul să sărbătorească în multimilenara Vatră Strămoşească Românească ziua de 15 martie, aşa-zisa zi a ungurilor de pretutindeni. În ziua de 15 martie, minoritarii unguri care locuiesc în Austria, Olanda, Belgia, Germania, Franţa, Italia, Spania, Marea Britanie, Grecia, Israel, S.U.A., Federaţia Rusă, Polonia şi în alte ţări nu au obrăznicia să organizeze manifestaţii publice, să poarte steaguri ale Ungariei Mari şi drapele ale Ungariei, pentru a sărbători aşa-zisa zi a maghiarilor de pretutindeni. În aceste ţări, legislaţia şi atitudinea popoarelor sînt ferme şi ungurii ştiu de frică! Numai la noi, în România, şi numai în Ardeal, în ultimii 23 de ani, Ungaria şi U.D.M.R. organizează şi desfăşoară tot mai ample manifestări antiromâneşti, de cinstire a criminalilor unguri care au ucis peste 200.000 de români şi care au trimis în lagărele de exterminare din Germania peste 150.000 de evrei. Faptele criminalilor unguri, pe care le sărbătoresc Ungaria şi minoritarii unguri din România la 15 martie, au fost săvîrşite: în timpul Revoluţiei de la 1848-1849; în anii 1918-1919; după Diktatul de la Viena, în perioada septembrie 1940 - octombrie 1944; în timpul Securităţii comuniste din anii 1945-1964; în decembrie 1989 şi martie 1990. Faptele criminalilor unguri trebuie cunoscute, mediatizate şi niciodată uitate. Altfel, Istoria riscă să se repete!
Adevărata Istorie a Poporului Român consemnează următoarele:
1. La 15 martie 1848, Parlamentul Ungariei a hotărît anexarea Ardealului, conform punctului 12 din Proclamaţia revoluţiei ungare. La 30 mai 1848, Dieta de la Cluj a proclamat unirea necondiţionată a Ardealului cu Ungaria. Această decizie a fost luată împotriva voinţei exprimate de români, populaţia majoritară în Ardeal, inclusiv la Adunarea Naţională de la Blaj, din 3-5 mai 1848. Ungaria a organizat asasinarea a 40.000 de români din Ardeal şi incendierea a 300 de sate, cu tot cu biserici şi mînăstiri. Pe lîngă armata ungară au acţionat batalioanele sîngeroase maghiare şi tribunalele de sînge. Cu toţii au omorît, fără milă, bătrîni, femei şi copii. Ungurii au fost îndemnaţi şi conduşi la înfăptuirea masacrelor de către criminalii Kossuth Lájos, Petöfi Sándor, Vásvari Pál şi cei 13 generali terorişti care au un monument la Arad, reamplasat de Regimul Iliescu-Năstase, în anul 2004. Dintre numeroasele localităţi în care criminalii unguri au împuşcat şi au spînzurat români amintim: Sărmaşu, Gurghiu, Cătina, Albeşti, Sînpaul, Aţintiş, Ungheni, Ibăneşti, Ogra, Lechinţa, Suseni, Luduş, Lunca, Miheşu de Cîmpie, Crăieşti, Cuci, Band, Sărmăşel, Sovata, Suplacu, Vidrasău, Vînători, Zau de Cîmpie, Viişoara, Nadeş, Tîrgu Mureş, Abrud, Cîmpeni, Zlatna şi multe altele.
2. În lunile noiembrie-decembrie 1918 şi în primul trimestru din anul 1919, trupele ungare, împreună cu organizaţiile paramilitare ale minoritarilor unguri din Ardeal, au săvîrşit numeroase crime, ucigînd multe mii de români în foarte multe localităţi. Dintre acestea, amintim: Beliş, Poieni, Făget, Chereluş, Tăuţi, Covăsinţi, Curtici, Mîndruloc, Arad, Şiria, Bologa, Sînmărtin, Mihalţ, Bajor-Susani, Lasău, Beiuş, Văleni, Mînăstireni, Mărişel, Morlaca, Arada, Lăpuş, Marghita, Ciucea. Multe adevăruri despre atrocităţile săvîrşite de unguri sînt scrise de Aurel Gociman în cartea „România şi revizionismul maghiar“, apărută în anul 1996, la Editura „Clusium“ din Cluj-Napoca.
3. După Diktatul de la Viena, din 30 august 1940, a fost instaurat un regim de teroare antiromânească, pînă la eliberarea teritoriului românesc, la 25 octombrie 1944, şi pînă la reinstalarea administraţiei româneşti în Ardeal, în primăvara anului 1945. În Ardealul de Nord-Est ocupat de Ungaria au fost înregistrate numeroase crime împotriva românilor şi evreilor. Românii au avut parte de: masacre în masă, la Ip, Trăznea, Aita Seacă, Sucutard, Moisei şi alte localităţi; numeroase arestări; înrolarea în detaşamentele de muncă forţată; împuşcarea din spate a zeci de mii de soldaţi români înrolaţi în armata Ungariei, în timp ce erau trimişi pe linia întîi a frontului din U.R.S.S.; confiscarea averilor; obligarea la refugiere a peste 300.000 de români din Ardeal în România; profanarea şi distrugerea bisericilor ortodoxe; maghiarizarea numelor, inclusiv pe crucile din cimitire; trecerea obligatorie la învăţămînt numai în limba ungară; interzicerea folosirii limbii române şi a purtării însemnelor Statului Român, mai ales a Tricolorului Românesc; maghiarizarea forţată a tuturor românilor etc. După români, al doilea mare tribut de sînge în Ardeal l-au dat evreii. Din cei 165.000 de evrei din Ardealul de Nord-Est, autorităţile ungare, sprijinite de minoritarii unguri, au trimis peste 150.000 de evrei în lagărele de exterminare din Germania şi peste 11.000 de evrei au fost înrolaţi în detaşamentele de muncă forţată. Acţiunile împotriva românilor şi evreilor din Ardeal au fost programate, organizate şi dirijate de la Budapesta, fiind conduse de amiralul fără flotă Horthy Miklós. Ele au fost sprijinite, cu multă ură, de către cei mai mulţi dintre minoritarii unguri. În cartea „Monumente ale unor criminali maghiari în România“, apărută în anul 2004, prof. univ. dr. Petre Ţurlea precizează că numai „în intervalul septembrie-octombrie 1940, în cele 11 judeţe răpite României, cotropitorii se fac vinovaţi de 919 omoruri, 1.126 schingiuiri, 4.126 bătăi, 15.893 arestări pe criterii etnice, 124 profanări, 78 devastări colective, 447 devastări individuale.“
În Secolele al XIX-lea şi al XX-lea, dintre popoarele vecine României, cel ungar se situează pe locul întîi în ceea ce priveşte numărul crimelor, bestialitatea lor şi ura împotriva Poporului Român, care l-a acceptat pe cel barbar şi necivilizat, venit din îndepărtata Asie, în urmă cu 1.100 de ani. Urmaşii unui popor barbar, crud şi viclean, ungurii din Ungaria şi minoritarii unguri din România, după ce au săvîrşit atîtea şi atîtea crime, un Holocaust împotriva românilor şi evreilor, au tupeul să pretindă şi să-i sărbătorească în Vatra Românească pe criminalii din rîndurile lor, sub pretextul unei zile, de 15 martie, a maghiarilor de pretutindeni. Ungurii ştiu că românii au aflat ce au scris criminalii şi teroriştii împotriva lor, în anii 1848-1849, respectiv:
a) Petöfi Sándor îi considera pe români „păduchi“, „gunoi“, „corbi scîrboşi“, faţă de care nu trebuie să existe îndurare.
b) Vásvari Pál i-a scris lui Kossuth, în aprilie 1849, că neamul românesc va fi exterminat.
După anul 1989, Ungaria şi U.D.M.R. organizează cele mai multe şi de mare amploare manifestări de 15 martie, prin dezvelirea de statui, busturi şi plăci comemorative pentru criminalii unguri şi prin purtarea steagurilor Ungariei Mari, a steagului unguresc al Ardealului (în mod fals, aşa-zisul steag secuiesc) şi a drapelelor Ungariei. În nici o ţară din Uniunea Europeană o minoritate etnică nu-şi permite să sfideze populaţia majoritară şi Constituţia, cu excepţia României post-decembriste, unde etnicii unguri, susţinuţi de la Budapesta, îi sărbătoresc, la 15 martie, pe criminali şi revendică autonomia teritorială a Ardealului.
Respectînd adevărul istoric şi pentru a cinsti memoria şi faptele sutelor de mii de români şi evrei ucişi în mod bestial de unguri, precum şi pentru a reda demnitatea Poporului Român, este necesar ca Guvernul Ponta II, sprijinit de toate partidele politice şi organizaţiile care apără Interesul Naţional, să stabilească printr-o ordonanţă de urgenţă că, începînd din 15 martie a.c., se declară această zi ca „Zi de doliu naţional în România“. În ziua respectivă, drapelul naţional al României este arborat în bernă şi sînt interzise toate manifestările împotriva Poporului Român. Se interzice arborarea sau purtarea drapelelor, steagurilor şi însemnelor altor state pe teritoriul României. În ziua de doliu naţional, în toate localităţile unde au fost ucişi români şi evrei se vor organiza, de  autorităţile locale, manifestări comemorative şi depuneri de coroane la monumente şi în cimitire. În ziua de 15 martie, în fiecare an, studiourile publice de radio şi televiziune, centrale şi teritoriale, vor prezenta informaţii şi reportaje, timp de cel puţin trei ore, despre atrocităţile săvîrşite de unguri împotriva românilor şi evreilor din Ardeal.
Faptele criminalilor şi teroriştilor unguri trebuie să fie cunoscute de către toate generaţiile de români şi să nu fie uitate niciodată.

Dr. GHEORGHE FUNAR,
Secretar general al P.R.M.,
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj


ZIARUL TRICOLORUL, nr. 2687,  04.03.2013