"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
sâmbătă, 1 septembrie 2012

HOLOCAUSTUL ÎMPOTRIVA POPORULUI ROMÂN CONTINUĂ!


Ziua de 27 august 2012 va fi înscrisă în Istoria Poporului Român ca zi de doliu pentru democraţia din România. După Hotărîrea nr.6 din 21 august 2012 a Curţii Constituţionale a României (C.C.R.) a venit rîndul Parlamentului să îi sfideze pe cei 8.459.053 de alegători care s-au prezentat la urne la referendumul naţional din 29 iulie a.c. pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu. Dintre cei 8,5 milioane de votanţi, peste 7,4 milioane, adică aproape 88%, au votat DA pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu şi numai 943.375 de alegători au votat NU, adică 11%, împotriva demiterii. După bîlbîielile regizate pentru Curtea Constituţională în zilele de 1, 2 şi 6 august a.c. avînd drept scop invalidarea referendumului naţional din 29 iulie a.c. sub pretextul lipsei cvorumului, rezultată prin raportarea numărului votanţilor la cifra falsă de 18,3 milioane de alegători, din totalul de 19 milioane de cetăţeni ai României (cifră comunicată de Institutul Naţional de Statistică, după recensămîntul populaţiei din anul 2011), liderii U.S.L. i-au asigurat pe toţi alegătorii care au fost la urne că vor lupta ca voinţa exprimată prin votul lor să fie finalizată prin demiterea preşedintelui Traian Băsescu. Co-preşedinţii U.S.L., Crin Antonescu şi Victor Ponta, le-au promis celor care au votat că vor apăra fiecare vot, că îi vor proteja împotriva cercetărilor abuzive ale Parchetului şi vor face ca democraţia să triumfe. Între vorbele lor şi fapte a existat o diferenţă uriaşă. De ce? Pentru că popîndăii politici de la Bucureşti au primit ordine de la urmaşii lui Benjamin Peixotto, Adolphe Cremieux, Karl Marx, F.Engels, V.I.Lenin, I.V.Stalin, A.Hitler şi alţii, aflaţi acum în conducerea unor organisme ale Uniunii Europene, a unor guverne din ţări europene şi din Uniunea Statelor Americane (U.S.A.). Stăpînii străini ai României şi cei care au pus la cale, după 22 decembrie 1989, cel mai mare Holocaust din Istoria Omenirii, cel împotriva Poporului Român, urmaş al Poporului Primordial în Dacia Edenică, au intuit pericolul pentru zădărnicirea planurilor lor diabolice şi criminale în cazul validării referendumului naţional din 29 iulie a.c. pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu. Asasinii politici şi asasinii economici din străinătate, în complicitate cu alogenii pe care i-au adus şi menţinut la Putere în România, în ultimii aproape 23 de ani, au acţionat pe toate planurile atît înaintea referendumului, cît şi în timpul campaniei electorale şi apoi încă aproape o lună după referendumul naţional din 29 iulie a.c., cu scopul ca etapele şi termenele stabilite în Holocaustul împotriva românilor să fie respectate. Cu toate că referendumul naţional din 29 iulie a.c. a fost o problemă internă a României, mai mulţi indivizi din acelaşi neam cu Traian Băsescu, care au ajuns, deloc întîmplător, să deţină funcţii importante în Uniunea Europeană şi în Uniunea Statelor Americane, s-au amestecat în viaţa politică din ţara noastră şi au diktat rezultatul referendumului, respectiv întoarcerea preşedintelui demis Traian Băsescu la Palatul Cotroceni, sfidînd votul dat de peste 7,4 milioane de alegători români. Nici unul dintre liderii partidelor politice parlamentare, nici preşedintele interimar Crin Antonescu şi nici premierul Victor Ponta nu au luat atitudine publică şi nu au protestat împotriva amestecului străinilor în treburile interne ale României. Mai mult, liderii U.S.L. au ascuns Poporului Român şi, în special, celor peste 8,4 milioane de alegători care s-au prezentat la vot, care au fost poruncile primite de la asasinii politici străini. S-a ajuns ca în urma presiunilor „Europei” şi Americii să fie schimbată voinţa Poporului Român exprimată prin vot la referendumul naţional din 29 iulie a.c.! Democraţia a fost înlocuită cu diktatura reprezentanţilor unor ţări şi organisme internaţionale considerate ca fiind exemple demne de urmat în lume. După Diktatul de la Viena din 30 august 1940 cînd România a pierdut o mare parte din teritoriul Ardealului, acum, prin Diktatul din luna august 2012 de la Washington, Berlin şi Bruxelles, România a pierdut o parte din suveranitatea naţională. Cîţiva dintre alogenii formatori de opinie au încercat să-i convingă pe cetăţenii români că, după Diktatul din august 2012, nu mai contează cele peste 7,4 milioane de voturi pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu, ci eventualele consecinţe economice şi izolarea externă a României.  Aşa-zişii formatori de opinie şi purtători de pamperşi în plină vară le-au dovedit românilor că ei sînt alogeni şi acţionează în slujba celor care sînt duşmani ai Poporului Român şi ai României.
Tot mai mulţi români din Ţara-Mamă şi din străinătate au conştientizat faptul că în România se desfăşoară, în timp de pace, un Holocaust care are trei mari obiective: exterminarea Poporului Român; România să nu mai existe ca stat pe harta Europei; înfăptuirea proiectului „Israel în România”, prin „mutarea” acestui stat pe teritoriul românesc. Cei care au falsificat Istoria şi Religia Poporului Român au ascuns românilor multe ADEVĂRURI ISTORICE, inclusiv prima tentativă de formare a unui Israel european pe teritoriul românesc, în perioada 1860-1890. În timpul socialismului, în Învăţămîntul românesc, elevii şi studenţii au fost obligaţi să citească anumite fragmente din operele clasicilor marxism-leninismului, majoritatea fiind evrei. Atunci, au uitat dascălii să le recomande tinerilor români să citească ce au scris „părinţii comunismului”, evreii Karl Marx (Kissel Mordechai) şi Friedrich Engels în „Opere complete”, vol.VIII, Editura Politică, Bucureşti, 1963, pag. 259: „Românii sînt un popor fără istorie, destinaţi să piară în furtuna revoluţiei mondiale. Ei sînt suporteri fanatici ai contrarevoluţiei şi vor rămîne astfel pînă la extirparea sau pierderea caracterului lor naţional, la fel cum propria lor existenţă de gunoaie etnice iremediabile, în general, reprezintă prin ea însăşi un protest contra unei măreţe revoluţii istorice. Dispariţia lor de pe faţa pămîntului va fi un pas înainte.” Democraţii din România ultimilor 23 de ani păstrează scrierile lui Marx şi Engels în biblioteci şi nu urmează exemplul duşmanilor Poporului Român, al comuniştilor evrei şi unguri care în numai cîţiva ani, după 1944, au pus pe foc 5-8 miliarde de cărţi din bibliotecile publice şi din casele românilor. În anul 1945, comuniştii evrei au interzis cîntecul „Deşteaptă-te, române”. Multe detalii, dar mai ales ADEVĂRURI ISTORICE, au fost prezentate de genialul Mihai Eminescu în cele aproape 100 de articole publicate în ziarele „Curierul de Iaşi” (1876-1877) şi „Timpul” (1877-1883) consacrate chestiunii evreieşti. Cele mai multe dintre articolele respective au fost grupate de D.Vatamaniuc în cartea „Mihai Eminescu. Chestiunea evreiască”, apărută la Editura Vestala, Bucureşti, 2010. Marele român, genialul Mihai Eminescu, a scris în articolul „Cestiunea vieţii noastre publice...” următoarele: „De la mişcarea din ’48 şi pînă astăzi naţiunea românească, pe tărîmul politic, n-a făcut alta decît a se lepăda sistematic de orice tradiţie, a răsturna orice autoritate, a arunca departe orice s-ar fi putut numi original în viaţa ei naţională, şi-n acelaşi timp a adopta, cu mai multă ardoare decît cuartalurile de coloni din America de miazănoapte şi pe o scară tot atît de înaltă, toate reformele, toate teoriile cosmopolite, toate calapoadele internaţionale, în viaţa politică şi intelectuală, în limbă, în moravuri, în tot. Libertatea fără margini pentru orice individ, pentru toate necurăţeniile ce s-ar scurge din cele patru colţuri ale lumii, în România ca şi-n America; fraternitate şi egalitate între om şi om; republici mari şi mici şi prezidenţi de republică pe toate uliţele şi-n toate cafenelele, în România ca şi-n America; şiretenia, vicleşugul şi cinismul – virtuţi cetăţeneşti; Gheşeftul - scopul; şi politica umanitară – mijlocul. Acestea pe tărîmul politic; pe cel economic, nimic, curat, nimic; din nenorocire întru aceasta ne deosebim cu totul de americani. Rezultatul îl vedem, şi poate că aşa de tîrziu încît îl vedem în zadar.” În articolul „Chestiunea evreiască şi recunoaşterea independenţei”, genialul Eminescu scria următoarele: „... niciodată naţia n-a avut mai multă dreptate şi radicalii mai puţină, niciodată pericolul unei dominaţiuni străine sub forma ei cea mai scîrboasă n-a fost mai mare decît tocmai astăzi”.  
Revenind la referendumul naţional pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu şi fiind în Anul Caragiale, cetăţenii români au constatat că 8,5 milioane de votanţi de bună-credinţă au susţinut acţiunea pusă la cale de 256 de senatori şi deputaţi, iar în ziua de 27 august a.c. au văzut că Parlamentul nu a ţinut seama de voinţa lor. Ca într-un teatru absurd, marea majoritate a parlamentarilor care au votat pentru suspendarea preşedintelui Traian Băsescu şi organizarea referendumului naţional pentru demiterea sa în 29 iulie a.c. nu au participat la şedinţa extraordinară a Parlamentului din 27 august a.c. şi au contribuit astfel decisiv la ignorarea votului dat de 8,5 milioane de cetăţeni.
Analizînd desfăşurarea cronologică a evenimentelor legate de referendumul naţional pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu rezultă următoarele:
1) A existat o susţinere reciprocă între asasinii politici străini şi cei din România cu scopul evident de a bloca, legal chipurile, demiterea preşedintelui Traian Băsescu;
2) U.S.L. a pus la cale suspendarea preşedintelui Băsescu şi referendumul naţional din 29 iulie a.c., dar în fapt nu a acţionat pentru finalizarea demersurilor sale prin demiterea preşedintelui Traian Băsescu. Astfel:
- Guvernul Ponta nu a stabilit şi nu a comunicat către Biroul Electoral Central (B.E.C.) şi Curtea Constituţională cifra reală a alegătorilor de pe listele electorale permanente actualizate.
- Acelaşi Guvern nu a solicitat, la începutul campaniei pentru referendum, nici la B.E.C. şi nici la C.C.R. să precizeze care este cifra alegătorilor în funcţie de care se stabileşte cvorumul de participare la referendum.
- U.S.L. nu a organizat, în timpul campaniei electorale, întîlniri ale parlamentarilor săi şi ale liderilor locali cu alegătorii din colegiile electorale.
- În ziua de 21 august a.c., liderii U.S.L. nu s-au dus la şedinţa Curţii Constituţionale pentru a pleda şi a susţine voinţa exprimată prin vot de peste 7,4 milioane de cetăţeni.
- În şedinţa Parlamentului din 27 august a.c., senatorii şi deputaţii U.S.L. au părăsit sala, după ce au asigurat cvorumul de şedinţă, sfidîndu-i pe alegătorii din colegiile electorale care s-au prezentat la vot pentru demiterea preşedintelui Băsescu.
- Liderii U.S.L. au primit ordine din străinătate, s-au supus Diktatului din luna august a.c. şi nu au informat populaţia României în legătură cu conţinutul acestora.
- U.S.L. nu a depus denunţuri penale împotriva unora dintre judecătorii Curţii Constituţionale care au săvîrşit infracţiunile de neglijenţă în serviciu, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, uzurparea suveranităţii Poporului Român şi uzurparea dreptului de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
- U.S.L. nu a susţinut în Plenul Parlamentului, în ziua de 27 august a.c., cele două proiecte de Hotărîri ale Parlamentului iniţiate de senatorul liberal Ioan Ghişe, menite să consfiinţească voinţa liber exprimată de Poporul Român prin vot la referendum .
- La ordinul telefonic, transmis din Africa de Sud de către premierul Victor Ponta, parlamentarii U.S.L. au intrat în Aula Parlamentului, în ziua de 27 august a.c., pentru a asigura cvorumul necesar şi pentru a grăbi întoarcerea preşedintelui demis Traian Băsescu la Palatul Cotroceni, împotriva voinţei exprimate de peste 7,4 milioane de alegători.
- Senatorii şi deputaţii U.S.L. nu organizează şi nu participă la „plimbări” de seară prin faţa Palatului Cotroceni şi a sediilor P.D.L. din toată ţara pentru a exprima voinţa celor peste 7,4 milioane de alegători care au votat pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu.
- U.S.L. nu organizează în străinătate, în faţa ambasadelor României şi în faţa Parlamentului European, manifestări ale românilor alungaţi din Ţara-Mamă de Regimul Băsescu.
- U.S.L., prin europarlamentarii săi, nu a informat conducătorii Parlamentului European despre gravele încălcări ale dreptului la demnitate şi dreptului la vot în România.  
- În ziua cînd în Parlamentul României urma să se adopte o Hotărîre privind rezultatul referendumului pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu, preşedintele P.S.D. şi premierul României, Victor Ponta, a acordat prioritate unei deplasări în Africa de Sud, la Cape Town, pentru a participa la lucrările celui de-al XXIV-lea Congres al Internaţionalei Socialiste, unde ai lui l-au ales vicepreşedinte.
3) Ştiind ce Hotărîre va adopta Curtea Constituţională în privinţa referendumului din 29 iulie a.c., liderii U.S.L. puteau pregăti şi hotărî în Parlament a treia şi ultima suspendare a preşedintelui Traian Băsescu în ziua de 27 august a.c.
4) După ce au fost furate voturile a peste 7,4 milioane de români, U.S.L. nu acţionează şi nu pregăteşte ultimul referendum naţional pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu, care să se desfăşoare în aceeaşi zi de 2 sau 9 decembrie a.c., o dată cu alegerile parlamentare.
În paralel cu „Tele-Referendumul”, asasinii politici şi asasinii economici străini şi cei din România au permis continuarea acţiunilor programate în Holocaustul împotriva Poporului Român, dintre care amintim: otrăvirea cetăţenilor români cu aditivi alimentari cancerigeni; importarea unor cantităţi uriaşe de sare iodată, „îmbunătăţită” corespunzător pentru a produce noi forme de cancer; pregătirea Legii genocidului, botezată noua Lege a Sănătăţii; deromânizarea României; răstignirea satului românesc.
Poporul Român l-a demis, prin vot, pe preşedintele Traian Băsescu. Sfidînd voinţa Poporului Român, chiriaşul s-a întors la Palatul Cotroceni şi tace. S-ar putea să încerce să vorbească la Ţebea, în ziua de 9 septembrie a.c., cînd se împlinesc 140 de ani de la moartea Eroului Naţional Avram Iancu. Se ştie că unicul dor al vieţii lui Avram Iancu a fost să vadă Naţiunea Română fericită. Alogenul preşedinte demis Traian Băsescu acceptă  ca Poporul Român să fie lovit în demnitatea sa şi să fie umilit după referendumul din 29 iulie a.c., de către cei 6 membri ai Curţii Constituţionale şi de către stăpînii străini ai României.

Dr. GHEORGHE FUNAR
Secretar general al P.R.M.
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj

Ziarul TRICOLORUL, nr 2556 / 01.09.2012

joi, 30 august 2012

POLITICIENII SÎNT CERTAŢI ŞI CU GRAMATICA, ŞI CU MATEMATICA


Că politicienii noştri sînt certaţi cu limba română, în special cu gramatica, deja ne-am obişnuit. Personaje ridicole sau dubioase, care au trecut prin şcoală fără să se prindă nimic de ele, repetenţi de carieră ori etern abonaţi la BAC s-au pripăşit prin Parlament, dar şi în fruntea unor instituţii ale statului. Numai că românului de rînd i s-a şters complet din memorie zicala „Ai carte, ai parte”, pentru că, din ce în ce mai mulţi dintre îmbogăţiţii peste noapte, deveniţi politicieni sau oameni cu influenţă în România, se dovedesc a fi aproape analfabeţi, fiindcă de o minimă cultură generală nici nu merită să mai vorbim. Şi, culmea, unii chiar se bucură de admiraţia tîmpă a unei părţi a populaţiei, pentru care plagiatul lui Victor Ponta nu reprezintă mare lucru, atîta vreme cît oameni puternici în stat se luptă să-şi dea BAC-ul sau îşi falsifică diplomele şi doctoratele. În mod curios, am zice, mulţi dintre cei certaţi cu gramatica sînt certaţi şi cu matematica elementară, cu aritmetica din primii ani de şcoală. Ne referim, parţial, la „făcătorii” de sondaje mincinoase, care nu au învăţat nimic din lecţia referendumului şi atribuie PRM procente cu mult sub nivelul real. Cu această situaţie ne-am obişnuit, convinşi fiind că se va reîntoarce împotriva măsluitorilor de voturi. Dar, nu ne-am fi închipuit niciodată că pentru politicieni şi analişti politici înveliţi într-o palidă pojghiţă de inteligenţă, 7.500.000 de români = 18.000.000-19.000.000 de români. Ba, pentru un artist (care, între noi fie vorba, nu a lăsat în mandatul său de parlamentar nici un proiect de lege care să merite să fie luat în discuţie, darmite aprobat), românii se împart în „cuvîntătoare” (cei care au votat la referendum) şi „necuvîntătoare” (cei care nu s-au prezentat la vot). Parlamentarul în cauză, pe care l-am situa pe podiumul celor care i-au jignit pe români în ultima vreme, nu înţelege sau nu vrea să priceapă că multe milioane de români sînt indiferenţi la numele celui care se află în fruntea ţării, din motive de ei ştiute, iar multe alte milioane, pur şi simplu, nu suportă cuplul Ponta-Antonescu! Pentru că românii în cauză au alte opţiuni politice, pentru că încrederea lor în clasa politică a scăzut dramatic, pentru că măsurile economice menite să ridice nivelul de trai al naţiunii se lasă aşteptate, iar în schimb li se servesc explicaţii şi gîlceavă pe probleme fără miză reală. Oricum, este complet lipsit de inteligenţă politică şi de diplomaţie, din partea oricui, să-i batjocoreşti pe cei 11-12 milioane de români care nu s-au prezentat la vot, mai ales că nu se ştie de ce surprize va avea, din nou, parte USL, care a confiscat fără ruşine voturile celor 7.500.000 şi care aruncă pe piaţă sondaje în care se laudă cu 60% din intenţia de vot. Vedeţi acum în ce constă manipularea? Dumnealor or avea încă un scor confortabil. Dar, din cîte voturi liber exprimate: 20-30%? Adică se pot baza, de fapt, pe un electorat care reprezintă maximum 15% dintre români. Aşadar, nu reprezintă mare lucru. Soluţia la această stare aberantă pentru orice democraţie europeană este votul obligatoriu pentru cel puţin 2 cicluri electorale. Chiar dacă oamenii se prezintă şi îşi anulează votul. Pentru că, de cîţiva ani buni, o minoritate dictează majorităţii. Şi nici măcar în numele unui ideal, al unei platforme politice sau economice clare. Sîntem guvernaţi de reprezentanţii celor care se lasă cumpăraţi de hoţii de voturi. Şi, ca să încheiem acest scandal, care pare fără sfîrşit, avem convingerea că, dacă cetăţenii cu drept de vot ar fi reduşi din condei la 14 milioane de suflete, moral vorbind, referendumul ar fi invalidat. Pentru că nu mai puţin de 2 milioane de voturi provin din turism electoral, liste suplimentare falsificate şi voturi exercitate sub ameninţare şi şantaj. E un punct de vedere…

RUXANDRA LUNGU,
Preşedinta Organizaţiei de Femei România Mare

Ziarul TRICOLORUL, nr 2554 / 30.08.2012

miercuri, 29 august 2012

Saptamana pe scurt - Anul IX, nr.1152 - 22 August 2012

LA DESCHIDEREA EDIŢIEI. Protestele USL şi ale „presei ticăloşite“ ating forme demenţiale! Ce nu le convine? Foarte simplu: faptul că se sparge buboiul FRAUDELOR ELECTORALE. Da, e neplăcut şi fără precedent că procurorii anchetează modalitatea cum s-a desfăşurat Referendumul, dar să ne spună Ion Iliescu, Dan Voiculescu şi ceilalţi BENEFICIARI direcţi ai fraudelor electorale: cum ar vrea ei să se afle adevărul? Să propună, ei, o soluţie pentru a se stabili cum a fost posibil ca numitul Ştefan Gabriel, din jud. Suceava, să voteze, de 28 de ori! Şi asta într-o singură zi! E lesne de imaginat ce „barem“ ar fi depăşit derbedeul ăsta dacă Referendumul ar fi durat nu o zi, ci două zile! Ar fi intrat în Cartea Recordurilor. Şi ca el au fost foarte mulţi. Cum ar vrea aceiaşi „lupi moralişti“ Ion Iliescu şi Dan Voiculescu să se afle în ce condiţii i-a apucat, brusc, pasiunea votului pe ţăranii din Comuna Bărăşti (jud. Olt)?


Nimeni altul decît primarul localităţii, Vergil Gealapu, a afirmat că, la una dintre secţiile de votare, prezenţa la vot a fost de 200% (?!). Fenomen paranormal, nu alta. Depăşiri, stahanoviste, ale planului de 100%, au fost în zeci de localităţi. Aşa că ar trebui modificată şi cifra de 7,5 milioane de români care ar fi votat pentru demiterea lui Traian Băsescu, pe care ne-o tot flutură ăştia pe la nas. Ea este umflată cu pompa, da’ rău de tot. Am vrea să fim bine înţeleşi: aici nu e vorba de Băsescu, care va pleca, desigur, dar nu cînd vor Iliescu şi Voiculescu, ci cînd consideră stăpînii americani ai acestei colonii. Aici e vorba de asanarea societăţii româneşti, de curăţarea, chirurgicală, a metastazelor FRAUDEI. Vor veni alegerile parlamentare, din 2 decembrie a.c. Dacă se va fura la fel ca şi pînă acum, nici nu are rost să mai fie organizate. Vrînd, nevrînd, se ajunge la vorba lui Vadim: „Decît o democraţie bolnavă, mai bine o dictatură sănătoasă“. Atîta timp pierdut! Atîţia bani aruncaţi pe Apa Sîmbetei! Atîţia nervi întinşi la maximum! Terminaţi, bă, nenorociţilor cu bătaia asta de joc! Lumea moare de foame, ne-au năpădit bolile mizeriei, tinerii îşi iau lumea-n cap şi voi o ţineţi, ca gaia maţu’, cu „democraţia“, pe care tot vreţi s-o „implementaţi“, dar poporul recalcitrant nu şi nu! Democraţia nu înseamnă tolerarea şi încurajarea HOŢIEI. Iar la Referendum s-a furat ca-n codru, scurt pe doi! Aşa cum s-a furat şi la alegerile locale, de la 10 iunie (cu ajutorul SRI şi al Ambasadei SUA). Aşa cum s-a furat la TOATE alegerile şi referendumurile din România! Acum, ce s-a întîmplat? A fost tîlhărit chiar tatăl hoţilor, Băsescu. Care a turbat. Avînd, încă, în mînă Parchetul General, Pazvante Chiorul a pus potera pe urma bandiţilor. Păi, nu le e ruşine? Tocmai de la el să fure? În materie de hoţie, toată lumea ştie, Chioru-i meserie. Noi ne bucurăm, sincer, de turnura pe care au luat-o evenimentele. Luaţi la mînă colecţia „României Mari“: din 1992 şi pînă acum reclamăm fraudele comise la alegeri. Dar cine să ne dea, nouă, dreptate? Cei care aveau pîinea şi cuţitul şi care tocmai prin fraudele astea se eternizau la Putere? Îndrăzneşte Bătrîna Şandrama Stalinistă să-i numească „fascişti“ pe procurorii care îşi fac meseria? El, care a patronat cea mai ordinară fraudă din Istoria României, de la alegerile prezidenţiale din decembrie 2000? Nu-ţi e, mă, ruşine? Ca mîine o să faci 83 de ani, dar tot în cloaca minciunii şi a hoţiei trăieşti, nu poţi şi nu vrei altfel. Îţi dăm un subiect de meditaţie: ce zici de cei 325 de morţi care „au votat“ în judeţul Buzău, probabil că nu o singură dată? Pe matale, cînd o să dai colţul, o să te trimită alde Hrebenciuc la vot? * Iată de ce salutăm acest titlu – simplu şi direct – dat de mai vechea noastră cunoştinţă Violeta Fotache, în „Evenimentul zilei“, de joi, 16 august: „Procurorii trebuie să ne arate cum se fraudează alegerile!“. Reproducem cîteva paragrafe, care parcă ar fi scrise de noi: „Mereu au fost fraude, contestaţii ignorate ori fapte penale rămase nesancţionate. Acum sînt derulate cercetări de anvergură pentru lămurirea acuzaţiilor de fraudare a referendumului din 29 iulie 2012. Parcă este pentru prima dată cînd Justiţia este decisă să nu mai ia parte la fărădelege, prin tăcere, prin neimplicare. Sesizările de fraudare sînt cercetate de procurorii din Parchetele normale, inclusiv Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Aflarăm zilele trecute că şi DNA face cercetări, asta înseamnă că au apărut indicii temeinice de corupţie. Semn rău pentru mai-marii politichiei locale care au îndrăznit să încalce legea, ori pentru cei din secţiile de votare care au permis acest lucru, cu ştiinţă. Şi este clar că sînt şi asemenea complicităţi, fără de care nu s-ar fi putut fura. Ceea ce înseamnă că recomandarea de a avea mai multă grijă la secţiile speciale de votare, făcută de OSCE după prezidenţialele «corecte, dar perfectibile» din 2009, a rămas neimplementată. Or, ştim cu toţii că Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) este - vorba lui Crin Antonescu - «the mother and the father» Manualului pentru alegeri democratice. Iar Declaraţia Summitului de la Lisabona din 1996 afirmă că «în rîndul problemelor acute legate de dimensiunea umană, încălcarea în continuare a drepturilor omului, ca de exemplu… frauda electorală… continuă să pună în pericol stabilitatea în regiunea OSCE». Prin prisma acestei Declaraţii, eu cred că ancheta procurorilor trebuie să continue. Cetăţenii care au votat legal nu au de ce să se teamă doar pentru că unii sînt întrebaţi de procurori dacă au votat, aşa cum e consemnat în listele electorale permanente, ori suplimentare. De speriat se pot speria «baronii», numai cei care au încălcat legea pentru a spori producţia de voturi pe comună, oraş, judeţ. Sînt ferm convinsă că ancheta nu trebuie oprită pînă nu iese adevărul la iveală, iar vinovaţii, acolo unde sînt, dacă sînt, să fie pedepsiţi pentru faptele lor. Fără asta nu avem nici o şansă să oprim fraudarea electorală, nici o posibilitate să eliminăm acest concept din gîndirea românească“. * Credem şi noi că le ţîţîie fundul marilor mafioţi electorali, care fură (nu numai) alegerile, de ani de zile: Liviu Dragnea, Marian Oprişan, Nicuşor Constantinescu, Viorel Hrebenciuc ş.a. Acum au călcat pe bec. L-au furat pe „băiatul“, care are toate pîrghiile necesare dării lor în gît. * Am rîs de ne-am ţinut cu mîinile de abdomenul burţii atunci cînd Pepe (băiatul lui Ion Talent) a afirmat, despre fetiţa lui, născută de Raluca Pastramă: „Abia aştept să-mi zică «Tată»!“. Şi dacă o să-ţi zică „Teteo“, ce se va întîmpla? Oricum, noi îi dorim copilului sănătate şi noroc în viaţă. * Încă un calambur nereuşit, chiar în titlu: „Blagovei“, editorial de Octavian Ştireanu, pe pagina 1 a ziarului „Azi“. Cu mare greutate am priceput că se doreşte a fi un joc de cuvinte: Macovei-Blaga. Se putea şi invers: Macolaga. Asta, ca să nu mai vorbim de Ştirigâdea, de pildă. Dar, cea mai nefericită glumiţă de genul acesta este tot cea găsită în „Jurnalul Naţional“: IZBÎNDAŞA, referitoare la izbînda gimnastei Sandra Izbaşa. * Ce ziceţi de numele acesta, Denis Politic? E ceva ieşit din comun, nici dintr-un milion de combinaţii probabilistice n-ar fi ieşit. Şi, totuşi, el există. Îl poartă un copil de 12 ani, din Braşov, care va juca la Academia de Fotbal a lui Manchester United. Şi încă ceva interesant: părinţii talentatului „pitic“ şi-au dat demisia de la locul lor de muncă (pompieri la ISU Braşov) pentru a se stabili în Anglia, alături de copilul lor.

* În ziarul „Click!“ a apărut un articol f.f. nostim: „A furat un televizor şi l-a băgat sub fustă. O româncă de etnie romă a fost prinsă de poliţiştii norvegieni cu o plasmă de peste 100 cm între picioare“. Aşa ceva numai unei ţigănci îi putea trece prin minte. Totuşi, ne deranjează exprimarea asta: „O româncă de etnie romă“ – nu puteau să scrie, simplu, „O ţigancă“? Repetăm ce-am mai spus: Mircea Eliade a scris nuvela „La ţigănci“ (nu „La roame“), Ion Budai-Deleanu a scris „Ţiganiada“ (nu „Romiada“), iar Johann Strauss a compus „Voievodul ţiganilor“ (nu „Voievodul romilor“). Nu vă mai prostiţi atîta, fiindcă daţi naştere la confuzii grave şi barbarisme.

* Surprinzătoare mărturisirea Andreei Esca: „Dacă m-ar întreba cineva ce-aş vrea să mănînc înainte să mor, aş mînca cartofi (sic!) prăjiţi cu un ochi deasupra, brînză rasă şi salată de roşii“. Ea a mai zis ceva, care arată că are, încă, pofte de gravidă: „Nu există nimic mai bun pe lumea asta decît găluştile cu prune“. Măi, Esco, fata moşului cea mumoasă... Aici sînt două chestiuni: 1) Dacă nu eşti atentă la cacofonii, s-ar putea deduce că tu ai vrea ca, înainte s-o mierleşti, să mănînci, pardon de expresie, ca-ca („aş mînca-ca“), ceea ce nu credem că e normal, „mangiatorii di caca“ nu sînt la PRO TV, ci la Antena 3; 2) Există lucruri mai bune pe lumea asta decît găluştile cu prune, ca de exemplu salariul tău f.f. mare, de la PRO TV (hai, să-l stăpîneşti sănătoasă), sau CD-urile cu Muzici Naţionale pe care ţi le-a dăruit Vadim acum cîţiva ani... Dar de ce să mori tu? Mai bine să moară ciocoii pofticioşi, care nu-i dau pace lui Dan Diaconescu Direct, băgîndu-i obiecte contondente în rect! * Incontestabil, pamfletarul Vadim a devenit un reper şi un etalon pentru tot mai mulţi care se exprimă în spaţiul public. El este cel care, în 1991, a inventat expresia Har-Cov, apropo de judeţele Harghita şi Covasna. Tot el a zis „neica-nimeni“, „sistemul ticăloşit“, „puşcăriabil“ etc. Joi, la România TV, el a glumit pe seama băutoarei fruntaşe Mona Pivniceru, zicînd că aceasta are un accent imposibil, de Tiraspol, vorbind ca Mărăcuţă şi Smirnov. A doua zi, Dragoş Stănculescu a publicat, pe pagina 1 a ziarului „Curentul“: „Mona Pivniceru, cea cu accent de Tiraspol“. * Pe aceeaşi pagina 1 a ziarului amintit a apărut un titlu cutremurător: „Diana Dumitrescu: «Nu pot să-mi controlez fundul»“. Nu ştim cine e fata asta, ei zice (sic!) că e actriţă, dar ştim că a dat pe gaura gurii ceva memorabil. Auzi la ea: nu poate să-şi controleze fundul! Da’ de ce, Diano, să ţi-l controlezi? Lasă că ţi-l controlăm noi... * Titlul lunii august a văzut lumina tiparului în „Evenimentul zilei“: „Antena 3 conduce România“, de Mircea Marian. Nu o conduce, desigur, dar aspiră, încearcă, se screme. E obsesia bolnavă a fostului colonel de Securitate Dan Voiculescu. Nouă ne e milă de ţiganul ăsta ghebos şi scuipăcios, care crede că sperie pe cineva cu banii şi cu şmecheriile lui: pe ce punem pariu că Anul Nou o să-l petreacă la bulău? * Fostul antrenor al Naţionalei de Fotbal a României, Angelo Niculescu, l-a executat, sumar, pe ţiganul barbugiu: „Piţurcă se crede atotştiutor“. Aşa e, Satana are o încăpăţînare sinistră, care enervează un popor întreg. A ajuns pînă şi o ţară de 10 ori mai mică decît România, Slovenia, să ne bată! Nu el e deschizătorul de drum, desigur, fiindcă nimeni nu poate uita de eliminarea, ruşinoasă, din preliminariile CM-2002, cînd Naţionala era antrenată de Gh. Hagi – dar Victor Piţurcă recidivează în prostie şi îngîmfare, devenind insuportabil. Nimeni nu înţelege de ce-l ţin în braţe Viorel Păunescu şi Dumitru Dragomir. * Repetenţii din presa colorată ţipător îşi fac mendrele, pe mai departe, utilizînd, în titluri, pînă la vomă, cuvîntul „UITE“. În „Libertatea“ de vineri, chiar pe pagina 1, a apărut un titlu despre miloaga Lady Gaga: „Uite patul în care a dormit în autocar“. Din pg. 22 ne mai agresează un titlu infantil: „Uite cum îţi faci autoexaminarea“. Cu cîteva zile înainte se lăfăia alt titlu cretin: „Uite ce reguli aveau bordelurile legale din România“. În alt număr poate fi citit titlul: „Uite ce poţi să faci în ziua de Sf. Maria“. În acelaşi număr: „Uite ce zice Prigoană în plîngere“. * Hop şi „Click!“, ca un ecou, fiindcă prostia e mai molipsitoare decît rîia: „Uite ce castel va avea Lady Gaga pe scenă!“. Iar după cîteva pagini: „Vrei să închiriezi un apartament? Uite cum negociezi preţul!“. * Tot „Click!“ ne anunţă ceva f.f. trist (ne-a căzut faţa şi ni s-a ridicat colesterolul): „Copiii care sforăie noaptea sînt obraznici!“. Ba, noi credem că mult mai obraznici sînt copiii care nu sforăie, dar fac pipi-n pat.

* „Jurnalul Naţional“ simte că făcătura politică a bulibaşei Dan Voiculescu dă ortul popii şi sare la beregata Americii: „Unde au fost americanii cînd?“ – apare, pe pagina 1, după care urmează 8 întrebări inchizitoriale. Dacă ar fi apărut aşa ceva în „România Mare“ ar fi fost prăpăd. * Mai bine ar avea grijă foaia voiculesciană să nu mai găzduiască astfel de greşeli de corectură chiar în titlu: „Pilip, în lacrimi pe şoldărul lui Popey“, articol de Răzvan Bărbulescu. Credem că autorul a vrut să se refere la Philip Gordon.  Eronat apare şi numele marinarului mîncător de spanac, pe umărul căruia ar fi plînd yankeul. Dar autorul face greşeli şi pe cont propriu: „Dimensiunile loviturii de stat (,) a presiunilor politice“. E inutil să mai precizăm că acordul corect este: „ale“. * Imaginaţia celor de la „Libertatea“ se apropie de zero. Ei se plagiază unii pe alţii, se calcă pe bătături, se repetă. În nr. de joi, 16 august, în pg. 11 apare titlul „Aici «s-a îngropat» fotbalul românesc“, pentru ca din paginile 14-15 să aflăm că „Aici «s-a născut» aurul olimpic la tir“. Carevasăzică, într-un loc s-a îngropat ceva, iar în alt loc s-a născut altceva.

* În sfîrşit, Armata a scăpat de marele bişniţar Cătălin Zisu! Acest nenorocit a fost şeful, din umbră, al MApN, aranjorul celor mai murdare afaceri. Noi credem că arestarea şi degradarea acestuia sînt iminente. * Negrişmanul cu creastă blondă pe scalp Mario Balotelli s-a despărţit de italianca Rafaella, dar o sună noaptea, o înjură şi apoi închide. Ce gagică a avut ăsta? Toată lumea şi-a dat seama că e „finocchio“, adică bulangiu.

* Din „Adevărul“ aflăm că actorul Ion Dichiseanu e membru al PNG – care nu înseamnă Partidul Nebunaticului Gigi, ci Partidul Noua Generaţie. Ce frumos! Un om născut la 20 oct. 1933 (care, aşadar, va împlini 79 de ani) să fie speranţa de mîine a României! Îndrăgitul actor e imparţial: întrebat de ziar pe cine îndrăgeşte mai mult, pe „Vadim Tudor sau Gigi Becali“, el a răspuns, echidistant, „Pamfletari amîndoi“. Totuşi, ce pamflete a scris ciobanul din Pipera? Tribunul e dispus să-i dea ceva din talentul lui dacă, şi el, îi dă ceva din milioanele lui de euro, ca să-şi reia operele de binefacere. * În sfîrşit, s-a trezit la realitate şi Lucian Avramescu! Articolul său din „Jurnalul Naţional“ de vineri are titlul: „Victor Ponta, ţi-e frică, sau ai înnebunit?“. Autorul se referă la propunerea de „coabitare“ a maimuţoiului cu Băsescu. Totuşi, dragă Lucică, mai e o variantă, în afară de frică şi nebunie: LICHELISMUL. Nu ţi-ai dat seama că ăsta e o lichea fără pereche? * Nu America e ţara tuturor posibilităţilor, ci România. Într-o comună din jud. Braşov a fost organizat, săptămîna trecută, Festivalul Racilor. Mai potrivit ar fi fost Festivalul Dracilor. * Ştiţi care e diferenţa dintre Barack Obama şi cîinele său? Cîinele are acte... * Istoricul Marius Oprea a afirmat la Braşov că el ştie unde a fost ascuns cadavrul Elodiei: „într-una din peşterile aflate între Rîşnov şi Bran“. Poate că a votat şi ea, mai ştii? * Încă o mostră de tembelism în „Libertatea“. Priviţi acest titlu: „Mii de tătici au ales schimbatul scutecelor, fugind de şomaj“. Corect se zice: schimbarea. A se vedea, de pildă, zicala „Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor“ (nu „Schimbatul“). * Un titlu cu un umor trist, în ziarul „Bună ziua (,) Braşov“: „Involuţie?! În 1896 aveam cinema, în 2012... încă nu“. Braşovul a fost primul oraş din Transilvania unde s-au proiectat filme. Astăzi, în oraşul de sub poalele Tâmpei nu mai funcţionează nici un cinematograf. * Echipa de handbal masculin a Franţei a cucerit Medalia de Aur, la Olimpiada de la Londra. Din „şaptele“ de bază, nu mai puţin de 5 sînt negri! Asta să fie „sora noastră, Franţa”? * Încă o cacofonie (chiar în titlu) în ziarul ,,Libertatea”: ,,Deputatul Adrian Merka cere (sic!) o lege specială”. * Enervant de fudul Cristian David (PNL), la meciul de fotbal Dinamo-Barcelona! Lumea care l-a văzut pe fostul ministru de Interne (ginerele lui Mihail Vlasov) spune că mergea cu burta ţuguiată împinsă în faţă, ţeapăn, plin de importanţă. Figura pe care a făcut-o tînărul Troacă (numele lui real) a fost penibilă. Ne aducem aminte că el pretindea că e creştin, că tatăl lui e predicator, prin Australia etc. Se poate, puştiule? Ce-i în capul tău? Ai grijă, să nu-ţi rupi gîtul, cu partid cu tot. * Titlul săptămînii a văzut lumina tiparului în ,,Monitorul Expres”, din Braşov: ,,VICTIMELE CRIZEI. Doi preoţi şi doi viceprimari pe lista şomerilor. Un salvamar, un pilot de avion, dar şi 11 medici îşi caută loc de muncă”. * Mahalagioaica Oana Zăvoranu vrea să se învîrtească de o emisiune la postul Kanal D. Pînă acum aruncase vrăjeala că trag de corpul ei schilod, operat şi tatuat ba Pro TV, ba Antena 1 (asistenta lui Dan Capatos, în locul lui Mircea N. Stoian). Nimic nu era adevărat. Dacă va reuşi, totuşi, să se pripăşească la Kanal D, înseamnă că turcaleţii ăştia chiar au o misiune anticreştină în România, din moment ce se înhăitează cu o satanistă blestemată ca asta…

* Dacă tot vorbim de curve, apropo: ce-o mai face bătrîna prostituată Daniela Buruiană? Din ce-o trăi? Poftim întrebare: din ,,ţepele” pe care le dă bărbătuşul încornorat… * Necinstit şi ridicol titlul dat de S.R. Stănescu în ,,Jurnalul Naţional”: ,,Îi pot învinge procurorii pe alegători?”. De ce minţi tu, Ciripoi? Faci pe prostul? Care alegători, ăia care au votat de 28 de ori, ca nenorocitul ăla din Suceava, Ştefan Gabriel? Ăia care au cutreierat ţara, de la un capăt la altul, cu autobuzele PSD şi PNL, votînd la 6 mîini? În definitiv, ce apăraţi voi, slugile ţiganului ciorditor Dan Voiculescu? FRAUDA, HOŢIA, MOCIRLA – asta apăraţi. Ţipaţi ca din gură de şarpe, dar rîde lumea de voi: fondul problemei este că, pentru prima oară în aceşti 22 de ani blestemaţi, e anchetat furtul electoral masiv! * Mamă, şi a apărut presa de luni! Ziarul ,,Click!” parcă a căpiat! Dă peste plan, în stil stahanovist: 1) ,,Uite cum s-a născut fotografia cu fundul divei!”; 2) ,,Uite care sînt cele mai murdare obiecte pe care pui mîna!”; 3) ,,Uite cum se pregăteşte Roxana Vancea pentru noul sezon «Neatza»!”. * Îi răspunde, ca un ecou, ,,Libertatea” din aceeaşi zi, conform poeziei lui Homer ,,Am citit într-un tablou/ Că cine imită-i bou!”. Titlul apărut în ,,Pravda colorată” arată aşa: ,,Uite ce buze are mama lui Stallone!”. * Pe pagina 1 a ziarului ,,Evenimentul zilei” a apărut un fotomontaj, cu explicaţia: ,,GROPARII ROMÂNIEI”. Pozele îi reprezintă pe Dan Voiculescu, Crin Antonescu şi Ion Iliescu. Adică doi ţigani şi un găgăuz (populaţie de origine turcă). La spatele lor, portretele tripletei Marx, Engels şi Lenin. Bag seamă că securistul Dan Voiculescu ar fi urmaşul lui Karl Marx. Nici chiar aşa, puţină măsură, ce Dumnezeu… * În acelaşi număr de ziar (sîmbătă, 18 august) Radu C. Munteanu publică o Cronică TV, sub titlul ,,Aşa sună sumarul la Antena 3”. Ne face plăcere să reproducem, integral, acest text: „După ce Gâdea (ce nume predestinat pentru măcelul jurnalistic...) a «documentat» un reportaj prin Vrancea, ne-am dat seama cum decurge o şedinţă de redacţie, pe la Antene. Astfel, pe la prînz, lumea intră în trepidaţii. Motanul nu toarce aşa cum le-ar plăcea, e nervos, pentru că şoriceii pe care-i doreşte nu se lasă prinşi şi încă sînt în viaţă. Vine şeful pe politic. «Las’ că-i rezolv eu. Mi-a zis un unchi că, în Vrancea, procurorii au fost să verifice listele de semnături», spune el. Şeful de pe internaţional, inspirat de Coreea de Nord, vede imediat subiectul. «Deci, pe oameni i-au luat procurorii la poliţie, unde i-au bătut de le-a sunat apa în cap». Apare Gâdea. Înalt, privind de sus, cu buzele răsfrînte şi cu indicaţiile deja primite. «Băi, sînteţi nişte proşti. Trebuie să amestecăm în mizerie, trebuie să o facem să pută dincolo de sticlă. Procurorii n-au bătut pe nimeni, bă! I-au scos din Biserică, i-au mînat la maşini ca pe oi, i-au pus să jure pe Biblie, i-au bruscat, i-au ameninţat, i-au terorizat pe bieţii bătrîni, nişte adevăraţi eroi ai neamului, care au făcut totul pentru patrie. Nimic nu ştiţi. Trebuie să fie credibil», urlă el. Toţi tremură, apare secretara, gata-gata să dea la semnat amenzile pentru lipsă de imaginaţie. «Nici să mai inventaţi nu ştiţi», spune ea. «Vă arată şefu’ cum se face. Pleacă în Vrancea să vă salveze fundurile. Să vedeţi ce poveste, ce scenariu cu procurori are în cap. Boss nu se-ncurc㻓. * Editorialul revistei ,,Capital” e scris de Ciprian Mailat şi se referă la Maimuţa cu capul Maiîngust: ,,Victoraş, întoarce-te la pilotaj! Economia suferă”.

* Ziarul ,,Tricolorul“ se apropie de nr. 2.550. E o performanţă, mai ales că difuzarea publicaţiei e boicotată de Poşta Română, dar şi de Filialele PRM, care dorm pe ele – însă aşteaptă funcţii mari. Am reţinut, din nr. de luni, ,,O întrebare pe zi“: „Oare cît timp îşi va mai bate joc Maimuţa Mongolă de bucureşteni, ca şi de toţi românii şi străinii care trec, sîmbătă noaptea, prin Capitală? Ne referim la închiderea circulaţiei pe acea porţiune a Şoselei Kiseleff, cuprinsă între Restaurantul Doina şi Piaţa Victoriei. Numai pentru faptul că acest dobitoc sinistru, Po-po-ponta, cică ar fi jucat baschet în adolescenţă, nişte propagandişti PSD se prefac că aruncă la coş, sărind ca nişte capre lovite de streche. Şi asta la miezul nopţii! Există atîtea săli de sport şi terenuri în aer liber – nu, ei vor să fie văzuţi cum practică mişcarea şi se preocupă de un trai sănătos al populaţiei, măi, tovarăşi! Ce derbedei! Îi înjură lumea ca la balamuc. O mare parte de vină are şi primarul general al Capitalei, Sorin Oprescu, care permite un asemenea abuz“. * Presa ne informează că Marina Dina ,,adoră împachetările cu ciocolată” (?!). Nu ştim cine e Marina Dina. Dar nici dacă ar fi Marina Regală a Marii Britanii nu ar trebui să facă o chestie ca asta, într-o ţară în care sute de mii de copii n-au stimţit pe limbă gustul ciocolatei. * După ruşinea pe care au trăit-o la Ljubljana, cînd Naţionala de Fotbal a României a fost învinsă de nişte amatori din ţărişoara numită Slovenia (de 10 ori mai mică decît ţara noastră!), Ciprian Marica a zis ceva trist, dar adevărat: ,,Peştele de la cap se-mpute!”. Adică de la Mircea Sandu, mai întîi. Nu se mai dă plecat marţafoiul ăsta, nici mort. Parcă e bătut în cuie (să-i dăm muie). * Îi atragem atenţia lui Titus Andrei (la alţii nu avem pretenţii) că muzica uşoară difuzată de postul public de Radio e foarte proastă: ritmuri enervante, melodie – ioc, cît despre versuri, parcă sînt făcute de nişte puradei retardaţi. Fără doar şi poate, şi din pricina acestor porcării şi imposturi, Radio România a intrat în groapa falimentului…

 * LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI. Un ofiţer ne-a relatat că în ianuarie 2012, cînd tinerii din Capitală se băteau cu jandarmii, Ecaterina Andronescu se excitase de cele văzute la televizor şi ţipa: „Să ieşim cu A.K.M.-ul!“. Cine ar fi bănuit-o pe Abramburica de atîta potenţial violent? Cel erotic era, deja, cunoscut...

ALCIBIADE

 http://www.ziarulromaniamare.ro/228/-bravo-procurori!-demascati-fraudele-electorale!--un-borfas-din-jud-suceava-a-votat-de-28-de-ori-%28s!%29--fotbalistul-politic-omul-viitorului--andreea-esca-are-pofte-de-gravida--actrita-diana-dumitrescu-nu-si-poate-controla-fundul--preoti-si-medici--someri!.html

Pentru împrospătarea memoriei - Ambasadorii SUA şi Israelului se amestecă, nepermis, în viaţa politică a României


Aceasta este prima Conferinţă de Presă a Partidului România Mare pe anul 2007. Anul cel vechi s-a terminat cu scandal, şi anul cel nou a început, şi el, tot cu scandal. Iar responsabilul cu scandalurile în politica românească, de ani de zile, este Traian Băsescu. Acest personaj are o înnăscută natură conflictuală, el nu se poate comporta normal, manifestînd o agresivitate carnasieră, încă nemaiîntîlnită în politica românească pînă acum. O blestemată sămînţă de ceartă îl face pe acest Băsescu să se ia la harţă cu toată lumea, să-şi vîneze şi adversarii, şi prietenii, să pună pleoapa pe cîte o victimă şi să se uite la ea chiorîş, încăpăţînîndu-se să o hărţuiască, să o lovească, să o distrugă. În viaţa mea n-am mai văzut o astfel de creatură ca Băsescu, care, în loc de sînge, parcă are carbid în fierbere şi vede lumea înconjurătoare prin nişte ochi de zombi în transă, sau de peşte piranha, programaţi să ucidă! Soi de om rău, complexat, veşnic la pîndă, antisocial şi incapabil de un comportament normal. Întreaga lui viaţă s-a clădit pe minciună, delaţiune, lăcomie, viclenie, violenţă, sete de răzbunare, poftă de a parveni şi a face carieră. Numitul Băsescu e o combinaţie de personaje istorico-literare: are nebunia incurabilă a lui Ciubăr Vodă, răutatea patologică a lui Tănase Scatiu, cruzimea lui Rîmaru, lăcomia lui Hagi Tudose, grobianismul lui Gore Pirgu, pofta de jaf a lui Pazvante Chiorul şi analfabetismul lui Lumînăraru, eroul lui Camil Petrescu. Şi pentru că toţi aceştia trebuiau să poarte un nume, li s-a zis: Traian Băsescu. Şi fiindcă americanii au avut, mereu, nevoie de indivizi şantajabili şi fără scrupule, şi l-au făcut agent, înainte de 1990, după care au călcat pe cadavre de români şi l-au cocoţat în vîrful acestei piramide de victime, ungîndu-l, ce oroare, şef al Statului Român. Iar spectacolul pe care îl dă, aproape zilnic, Băsescu, de 2 ani încoace, este nu numai dezgustător, ci şi jenant pentru noi, ca ţară şi ca popor.
Nici un şef de stat din Istoria românilor n-a umblat beat, de dimineaţa pînă noaptea tîrziu! Şi nici unul n-a înjurat ca la uşa cortului şi n-a dovedit atîta lipsă de caracter şi atîta slugărnicie faţă de o putere străină, aşa cum face Băsescu. Şi-l imaginează cineva pe Alexandru Ioan Cuza, sau chiar pe Gh. Gheorghiu-Dej, lăudîndu-se, la cîrciumă, cu poziţia umilitoare de cocotă masculină, cu gura plină de ,,onoarea” pe care i-o făcea vreun ,,mare licurici”? Dar Băsescu aşa procedează, ba chiar şi rîde hă-hăit, pozînd în om din popor. Numai că poporul nu vorbeşte ca la uşa cortului. Şi nu bate duşumelele cîrciumilor cu palmele, jucînd geamparalele cu nişte ţigănci cu fuste creţe. Avînd în vedere că nu ne-am mai văzut din 22 decembrie 2006, am să spun, abia acum, ce s-a întîmplat, cu adevărat, în Noaptea de Anul Nou, cînd o ţară întreagă se uita, stupefiată, cum un Băsescu beat, ca de obicei, a vorbit din 2006 pînă în 2007, călare peste 2 ani. Mai mult decît atît, a dovedit că nici nu ştie să numere invers, ceea ce arată că, dacă, prin absurd, ar fi lucrat la NASA, nu mai ajungeau americanii pe Lună în viaţa lor, ci, cel mult, pînă la Podul de la Pleşcoi – unde, după cum ştiţi, se fac cîrnaţi cu banda. Pur şi simplu, în Piaţa Universităţii, fostul marinar ar fi putut fi sfîşiat de mulţime. Dar, iată filmul evenimentelor:
1) Intenţia de vot ferm pentru Traian Băsescu variază (în sondajele reale efectuate de INSOMAR, IRSOP, IMAS şi METRO MEDIA TRANSILVANIA) între 22 şi 28%. Variaţia de 6 procente dintre sondaje se explică prin lipsa totală de profesionalism a unor institute de sondare a opiniei publice şi prin faptul că acestea se încurcă în minciuni şi nu ştiu cum să mai salveze aparenţele şi să amîne deznodămîntul.
2) Toate institutele de sondare a opiniei publice, inclusiv cele fantomă, tip ATLE sau BCS, au ordine precise de la consilierul prezidenţial Adriana Săftoiu să înlocuiască, în sondajele publicate, termenii precişi de „intenţie imediată şi fermă de vot” cu termenul evaziv de „încredere” în personalităţile politice. Aşa cum se ştie, cuvîntul de „încredere” nu este folosit în sondajele de opinie serioase cerute de companiile private privind un produs (în cazul nostru „produsul” este politicianul sau partidul respectiv), pentru că nu poate orienta vînzările (adică, pentru partidele politice, să mizeze pe un politician sau altul).
3) Prin dirijarea fondurilor bugetare şi a celor europene către institutele de sondare a opiniei publice, administraţia prezidenţială, condusă de Adriana Săftoiu, a reuşit să facă din aceste organisme un autentic instrument de manipulare şi dezinformare a opiniei publice.
4) Institutele de sondare a opiniei publice sînt conduse, în totalitate, de ofiţeri sub acoperire SIE şi SRI (vezi METRO MEDIA-Vasile Dîncu), sau în cel mai bun caz de informatori activi ai Serviciilor Secrete (vezi IMAS-Alin Teodorescu).
5) Serviciile Secrete l-au sfătuit pe Băsescu (la fel ca în cazul Alba Iulia, 1 decembrie 2006) să nu participe la Revelionul organizat în Piaţa Universităţii de către primarul PD al Capitalei, Adriean Videanu. În cadrul muncii de culegere de informaţii în scop preventiv, lucrătorii Serviciilor Secrete au informat Preşedinţia de starea de spirit proastă a anumitor categorii de oameni care participă la aceste evenimente. Adică, e vorba de cei care l-au votat în mare parte pe Băsescu şi care acum s-au simţit trădaţi, abandonaţi, fiind dispuşi să treacă la acţiuni vehemente, care să le dea sentimentul că se pot răzbuna atît pe Băsescu, cît şi pe întreaga coaliţie aflată la Putere. Spre deosebire de cazul Alba Iulia, cînd Băsescu a dat curs avertismentelor Serviciilor Secrete şi a rămas acasă, în cazul Revelion - Piaţa Universităţii, Băsescu, bazat pe sondajele de opinie false produse la comanda Adrianei Săftoiu (pe care le crede adevărate, pentru că îl dau la capitolul „încredere” cu 57-60%) şi ţinînd cont de faptul că nu ascultă de nimeni şi vrea să se convingă personal despre o anumită situaţie creată, nu s-a conformat.
6) Din ordinul lui Emil Boc, Organizaţia PD Bucureşti a fost obligată să facă mobilizarea a circa 3.000 de persoane în Piaţa Universităţii şi să le amplaseze în apropierea tribunei de unde va vorbi Băsescu.
7) Surse din Organizaţia PD Bucureşti susţin că mobilizarea a fost un eşec total (marea majoritate a membrilor PD preferînd să facă Revelionul în altă parte şi, deci, au abandonat sau au boicotat acţiunea), în Piaţa Universităţii ajungînd doar vreo 350 de persoane, majoritatea salariaţi ai Primăriei Capitalei, subalterni ai lui Videanu şi ai unor primari de sectoare.
8) În opinia consilierilor prezidenţiali care au coordonat această acţiune, pentru ca Băsescu să marcheze cîteva procente trebuia făcut un spectacol grandios, în care primul om în Stat să apară aşa cum vrea el - ca salvator al neamului, care ne-a „băgat” şi în Europa. Aşa că s-a întîrziat cît se putea de mult venirea preşedintelui Băsescu (scene de suspans, teatrale), pînă cu circa 4 minute înainte de sfîrşitul anului 2006.
9) Însă, apariţia lui Băsescu la ora 23,56 a fost primită cu rumoare de o populaţie care voia să participe la un moment important (aderarea ţării la UE) fără să fie obligată să aclame un preşedinte dornic doar de aplauze şi urale. După primele fraze ale lui Băsescu, această rumoare s-a transformat într-un huiduit general, care a acoperit totul. Analiştii politici spun că momentul respectiv seamănă izbitor cu momentul „mitingul din 21 decembrie 1989, al lui Ceauşescu”.
10) Unele televiziuni (în special TVR, care avea experienţă de la şedinţa Parlamentului din 18 decembrie 2006) au preluat sunetul în priză directă (adică doar ce vorbea la microfon Traian Băsescu) şi au filtrat zgomotul de fond (fluierăturile şi huiduielile), eliminîndu-l parţial sau total. Obişnuit numai cu succesul, la auzul protestelor din ce în ce mai puternice, Băsescu s-a enervat vizibil şi a început să agite mîna dreaptă, amintind de Nicolae Ceauşescu în momentele lui cele mai proaste, fapt ce a iritat şi mai tare publicul.
11) Nervozitatea lui Băsescu a devenit şi mai vizibilă cînd el a fost avertizat că depăşeşte timpul anului 2006, aşa că el a executat o numărătoare haotică, respectiv: 10, 9, 6, 5, 1, 0. Aşadar, a sărit peste secundele 8, 7, 4, 3, 2! Surse de la PD afirmă că incoerenţa preşedintelui se datorează atît şocului primit din partea publicului, cît şi unei mari doze de alcool consumat înainte de a veni la ceremonie.
12) În sfera Serviciilor Secrete se consideră că manifestarea publicului bucureştean în acest mod este un semnal de adio pentru Traian Băsescu, mai ales că s-a produs în propriul lui fief electoral.
13) Se estimează că erodarea electorală (destul de rapidă faţă de Iliescu şi Constantinescu) a lui Băsescu a început la 1 decembrie 2006, cînd el nu s-a deplasat la Alba Iulia pentru Ziua Naţională a României, şi a continuat cu evenimentul din 18 decembrie 2006 din Parlamentul României, cînd a fost contestat violent de PRM, la aşa-zisa condamnare a comunismului – alt obiectiv ratat de Băsescu, întrucît Camerele Reunite n-au votat acel Raport ca ,,document oficial al Statului Român”, aşa cum a propus.
14) Tot în 31 decembrie 2006, dar în Piaţa Revoluţiei, la manifestarea organizată de Guvernul României, a fost huiduit, mai moderat, şi premierul Tăriceanu. Pentru Traian Băsescu şi PD s-a dovedit că toată şmecheria lor de a părea în opoziţie faţă de Guvernul Tăriceanu a fost o iluzie, fiindcă populaţia percepe guvernarea (la fel ca precedentele) drept regimul preşedintelui în funcţie, în cazul nostru „Regimul Băsescu” (în mediul rural e cunoscut ca „stăpînirea Băsescu”).
15) Pentru că toate aceste acţiuni violente îndreptate împotriva preşedintelui Băsescu au fost făcute în faţa unor numeroşi oficiali europeni (atît cea din Parlament, cît şi cea din Piaţa Universităţii), Serviciile Secrete l-au sfătuit pe acesta să întrerupă aşa-zisele „băi de mulţime” şi să dispară din ochii opiniei publice o perioadă, în care să dea impresia că „lucrează pentru ţară”.
16) Fie că nu pricepe efectele acestor acţiuni ostile, fie că vrea să dovedească tuturor că lui nu-i este frică şi face numai ce vrea el, Băsescu a efectuat la 1 ianuarie 2007 o vizită la Sibiu. Pentru a evita incidentele din Bucureşti, din judeţele limitrofe Sibiului au fost aduşi cu autobuzele circa 1.500 de oameni, membri sau simpatizanţi PD. Circa 900 de persoane au sosit de la Tîrgu Mureş, conduse de primarul PD Dorin Florea. Acestea au fost masate în primele rînduri. Spre deosebire de Bucureşti şi ţinînd cont de profilul psihologic specific al zonei, locuitorii din Sibiu au manifestat indiferenţă faţă de Băsescu, mult dorita ,,baie de mulţime” efectuîndu-se doar în rîndul persoanelor fidele PD-ului.
17) În concluzie, se poate afirma că, împotriva unor prognoze extrem de optimiste, dar bazate pe premize false (sondaje „aranjate”), Băsescu a început să coboare foarte repede în intenţia fermă de vot. Este pentru prima oară după 1989 cînd un preşedinte are, după numai 2 ani de mandat, o intenţie de vot de circa 25%.
18) Atît analiştii politici, cît şi cei din Serviciile Secrete pun căderea lui Băsescu, în opţiunea fermă de vot, pe seama dezamăgirii electoratului volatil al Alianţei DA, care l-a votat doar dintr-un impuls anti-PSD, iar acum se simte înşelat, dar mai ales îşi dă seama că un preşedinte-măscărici nu-şi va depăşi niciodată condiţia. Acest electorat, care cuprinde în special persoane calificate, multe cu studii superioare, cu vîrste cuprinse între 28 şi 55 de ani, se va îndrepta, probabil, spre o ofertă alternativă celor două tipuri de guvernări, PSD şi Alianţa DA. Din informaţiile de la această dată, se pare, spre o ofertă bazată pe acţiuni ferme şi coerente, nu pe sloganuri ieftine, care nu ţin de foame.
Lăudată de unii lachei de presă, care l-au comparat pe Băsescu cu o vedetă rock (?!) - scena aruncării paltonului în capul mulţimii a fost penibilă. Aşa fac boschetarii, nu şefii de Stat. Realitatea este că Băsescu se poartă ca un înnecat, făcînd mişcări bezmetice, dînd din mîini şi din picioare, în speranţa că cineva o să-i azvîrle un colac de salvare. În vacanţa de Sărbători, el s-a dat cu snow-mobilul pe zăpadă, a făcut poze cu copii în braţe, pînă s-au speriat prichindeii şi au început să bîzîie, s-a năpustit iar între oameni, pentru a-şi mai testa popularitatea, a dat o raită şi prin Cişmigiu, unde un puradel care se dădea pe gheaţă i-a pus coarne pe la spate, scenă ruşinoasă, care arată că individul a ajuns de rîsul curcilor. În toate aceste momente, Băsescu avea nasul roşu, pleoapa căzută şi faţa tumefiată de băutură. Mai pe înţelesul tuturor, era beat chior. Şi cu cît era mai beat, cu atît făcea eforturi mai disperate să ţină discursuri, să pară logic şi inteligent, numai că îl trădau împleticirea limbii şi confuzia permanentă în gîndire şi exprimare. Toată această euforie bachică a culminat cu scena de pomină de la şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii, de joi, 11 ianuarie 2007. Mai multe posturi de Televiziune au transmis, în direct, ce s-a întîmplat acolo: ţara a văzut un Băsescu mai beat ca oricînd, cu o figură răvăşită şi exprimări greoaie, de client al bodegilor la ora închiderii – deşi totul se întîmpla dimineaţa. Cînd a avut Băsescu timp să se facă pulbere? Ne lămuresc unele surse din familia lui: în fiecare dimineaţă, la cafea, acest Poppeye Marinarul, în loc de spanac, dă pe gît o stacană mare de whisky. În mod sigur, ieri dimineaţă el a deşertat două sau mai multe stacane de whisky, după care a încercat să stingă arsurile ţevăriei interne cu o vadră de apă rece, pe care a băut-o la şedinţa respectivă. Ceea ce a urmat a fost mai tare ca show-urile Grupului Divertis: la un moment dat, Băsescu a crezut că în camera de alături e un televizor deschis, care îl bruiază pe el, aşa că a cerut, cu o privire tulbure, să fie dat sonorul mai încet. Eroare din greşeală, cum ar zice pleonasmul: nu era un televizor, ci un miting, organizat afară, în stradă, de către Asociaţia Victimelor Magistraţilor. Apoi, deşi era doar invitat, Băsescu a hotărît, cu de la sine putere, să suspende şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii, pînă la orele 11,30 – cînd mitingul, autorizat chiar de omul lui de încredere, Adriean Videanu, trebuia să ia sfîrşit. Dacă tot zicea el, la Sibiu, că şi-ar muta biroul între oameni şi că asta e marea plăcere a vieţii lui, să stea între oameni, de ce nu s-a dus să dialogheze cu protestatarii? Sau acolo nu mai era rost de o ,,baie de mulţime”? Nu ştim ce-a mai consumat Băsescu în pauză, dar s-a întors şi mai ,,şifonat”, dînd pe gură ,,perlă” după ,,perlă”, ba chiar pocind numele preşedintelui CSM – pur şi simplu, din Gîlcă l-a făcut… Guşă! Ce mai contează, tot o umflătură la gît, acolo, pui o compresă cu apă rece şi trece! Printre altele, a mai dat şi direcţia de vot pentru noul preşedinte al CSM, felicitîndu-l şi urîndu-i succes judecătorului Anton Pandrea, înainte ca acesta să spună că va candida. S-a luat şi de coafura judecătoarei Viorica Costiniu, dar şi de ziarişti, i-a dat una după ceafă, aşa, şmechereşte, pe la spate, tinerei Laura Codruţa Kövesi, care e procurorul general al României şi i-a promis Monicăi Macovei că o să-i treacă, el, prin Parlament, Agenţia Naţională de Integritate. Şi toate astea le făcea cu un ochi la slănină şi cu altul la făină sau, cum zicea prozatorul Nicolae Velea, cu o privire slănino-făinoasă. Nici un ziar de a doua zi – în afară de ziarul meu, ,,Tricolorul” – n-a îndrăznit să spună lucrurilor pe nume şi să afirme ceea ce pentru toată lumea fusese clar: Băsescu era beat mort! N-avem decît să ne amintim de basmul lui Andersen, ,,Hainele Împăratului”: toată lumea se prefăcea că era extaziată de veşmintele strălucitoare ale suveranului, pînă cînd un copil a avut curajul să strige că ,,Împăratul e gol!” Şi era gol puşcă! Aşa şi cu Băsescu. Din partea mea, n-are decît să bea pînă intră în comă alcoolică. Pe mine mă interesează însă că el, ca şef de Stat, dă un exemplu catastrofal românilor. Ce să înţeleagă tineretul de aici? Sau medicii? Ori militarii, jandarmii, poliţiştii şi ceilalţi mînuitori de armament? Sau conducătorii auto – care l-au văzut pe şeful Statului urcîndu-se la volan în stare de ebrietate – ori mecanicii de locomotivă sau piloţii de avion? Dacă însuşi preşedintele ţării se află, în permanenţă, sub influenţa băuturilor alcoolice, atunci ei de ce nu? Cu ce drept mai expun unele posturi de Televiziune oprobriului public un poliţist, sau un preot, sau un profesor beat – dacă cel care deţine cea mai înaltă magistratură în stat e mai beat ca ei şi şi-a făcut din ingurgitarea permanentă a băuturilor alcoolice un mod de viaţă? Dar nu vă daţi seama că situaţia nu e nu numai penibilă, ci şi primejdioasă? Omul acesta nu e doar şeful Statului, ci şi comandantul suprem al Oştirii! Cine îmi garantează mie că, atunci cînd se scoală cu faţa la cearşaf, sau intră în sevraj, ori efectiv nu mai răspunde de el însuşi şi nu mai are discernămînt – iar tremuratul maladiv al mîinilor e vizibil de la distanţă – el nu dă foc la ţară? Rog, la modul cel mai serios, să reflectăm, cu toţii, la această situaţie de o gravitate extremă: datorită unor boli mai vechi şi mai noi, dar şi băuturii fără măsură, Traian Băsescu se află în incapacitatea de a conduce ţara! Cine nu pricepe asta, e la fel de inconştient ca el.
În această situaţie, stăpînii lui, americanii, au o problemă din ce în ce mai mare: ce fac cu el? Îl mai sprijină să nu cadă, în dispreţul şi spre uimirea unui popor întreg? Sau îi găsesc, rapid, un înlocuitor, din aceeaşi tagmă a agenţilor docili? De continuat, e din ce în ce mai greu să se continue aşa. Iar  americanii văd bine cît de irascibil a devenit Băsescu, care se ceartă acum şi cu cei mai apropiaţi oameni, aruncînd în ei, la modul propriu, cu ce-i cade în mînă: pahare, scrumiere, alte obiecte – nu mai vorbim de ploaia de înjurături. Pur şi simplu, Palatul Cotroceni s-a transformat într-un balamuc, condus nu de un medic, ci de cel mai violent pacient. Nu m-ar mira ca, în curînd, Băsescu să schimbe Imnul Naţional ,,Deşteaptă-te, române!”, înlocuindu-l cu: ,,Bea, bea nu te lăsa/ Uită că viaţa e grea!”; sau ,,Dimineaţa cînd mă scol/ Cu whisky pe ochi mă scol!”; ori ,,Cine-nnebuneşte omul: vinul, ţuica şi cu romul!”.
În acest context, al prăbuşirii continue a lui Băsescu, ascensiune mea, pe plan intern şi pe plan internaţional, îi îngrijorează din ce în ce mai mult pe cei care ar vrea ca România să devină o colonie ieftină, bună doar să fie tîlhărită şi să furnizeze carne de tun, pentru cele mai aberante strategii. Permiteţi-mi să vă prezint, în continuare, o Sinteză realizată de specialişti ai Serviciilor Secrete, care refuză să pactizeze cu jefuitorii ţării, citez:
,,1) Deşi decizia PRM de aderare la grupul euro-parlamentar al Naţionalismului Luminat (prima denumire a ITS – Identitate, Tradiţie, Suveranitate) a fost luată la sfîrşitul anului 2006, chiar de preşedintele formaţiunii, Vadim Tudor, aderarea propriu-zisă, din 18 ianuarie 2007, stîrneşte reacţii adverse la ambasadele SUA şi Israelului din Bucureşti.
2) Formarea euro-grupului ITS în Parlamentul European a fost împiedicată începînd cu anul 2004 (anul ultimelor alegeri pentru Parlamentul European), printr-o campanie mediatică susţinută şi coordonată de Serviciile Secrete americane, britanice şi israeliene.
3) Partea tristă este că majoritatea partidelor europene, mai ales cele grupate în Partidul Socialiştilor Europeni şi Partidul Popular European, fac, inconştient sau interesat, politica americană de dezbinare a Europei.
4) Grupul ITS a creat şi în Parlamentul European un oarecare disconfort (pe fondul dezamăgirilor din ţările comunitare) datorită faptului că trei din partidele componente (Frontul Naţional din Franţa, PRM şi ATAKA – Bulgaria) sînt conduse de personalităţi de prim rang în ţările lor, toţi fiind finalişti ai alegerilor prezidenţiale (Le Pen în 2002, Vadim Tudor în 2000 şi Volen Siderov în 2006).
5) Ostilitatea manifestată de celelalte euro-grupuri parlamentare faţă de ITS se mai datorează faptului că acesta va da un reprezentant în organul de conducere colectivă a Parlamentului European – Adunarea Preşedinţilor – unde va avea, poate, chiar votul decisiv la adoptarea unor hotărîri.
6) La 4 ianuarie 2007, ambasadoarea Israelului la Bucureşti, Rodica Radian Gordon, a avut o întîlnire, la Restaurantul Capşa, de pe Calea Victoriei, din Bucureşti, cu consilierul prezidenţial Adriana Săftoiu. Întrevederea a avut ca temă împiedicarea PRM să cîştige alegerile pentru Parlamentul European, dat fiind faptul că sondajele reale indică pentru acest partid un procentaj în jur de 25%. Cifra PRM ar putea fi însă mult mai mare, întrucît peste 55% din subiecţii sondajelor declară că nu s-au hotărît sau nu se duc la vot. În acest caz este suficient ca numai cîteva procente să se orienteze spre PRM (sau să aibă deja orientarea făcută, dar nedeclarată) pentru ca acest partid să depăşească 30% din intenţia fermă de vot.
7) Consilierul prezidenţial Adriana Săftoiu a asigurat-o pe Rodica Radian Gordon că va acţiona prin toate mijloacele (în special mass-media, pe care o controlează aproape în totalitate) pentru scăderea PRM în intenţia fermă de vot. De asemenea, s-a discutat şi de rolul pe care ar putea să-l aibă SIE (condus de soţul ei, Claudiu Elwis Săftoiu), în operaţiuni de defăimare a PRM şi în special a liderului său, Vadim Tudor – deja acesta a anunţat în presă că vor urma surprize senzaţionale la CNSAS, fabricate de el, fireşte.
8) S-a semnalat şi un trafic de informaţii/sugestii/ordine între cancelaria lui Traian Băsescu şi Ambasada SUA la Bucureşti. Sursele susţin că s-au sugerat două direcţii:
a) amînarea alegerilor pentru Parlamentul European din 13 mai 2007 către finalul anului sau chiar anularea lor. În acest sens, americanii vor discuta cu oficialii europeni să aprobe acest lucru şi pentru Bulgaria, unde formaţiunea ATAKA ar putea obţine peste 20%.
b) încurajarea prin toate mijloacele a unei formaţiuni de buzunar, să scindeze alegătorii PRM şi să depăşească pragul de 5% necesar intrării în Parlamentul European.
9) Într-o convorbire telefonică (6 ianuarie 2007) între Adriana Săftoiu şi Nicholas Taubmann (ambasadorul SUA la Bucureşti), acesta din urmă a cerut Palatului Cotroceni mărirea efectivelor militare române din Irak şi Afganistan (deşi i s-a replicat acestuia că vor fi consecinţe în plan electoral), precum şi cooptarea PSD la guvernare. Aşa cum se ştie, actuala conducere a PSD a fost aleasă datorită promisiunii că va aduce partidul la guvernare în maximum 3 luni. Deja baronii locali au început să se agite, fiindcă nu pot accesa fondurile europene, văzîndu-i pe baronii PD şi PNL cum deturnează în folos propriu aceste fonduri.
10) O mare problemă, în cazul alegerilor pentru Parlamentul European, o constituie scorul electoral al PD şi PLD (încă neconstituit şi cu filiale-fantomă). În varianta listelor comune PD-PNL, sondajele arată că PLD (Stolojan) nu ar depăşi pragul electoral de 5%. În varianta că PD, PNL şi PLD merg pe liste separate, partidul condus de Emil Boc ar putea avea surpriza că se clasează tot sub PNL, ceea ce ar duce la erodarea şi compromiterea totală a lui Traian Băsescu. Varianta PD-PLD este improbabilă, deoarece aceste formaţiuni ar trebui să candideze sub o altă titulatură decît Alianţa D.A., denumire rezervată cuplului PNL-PD.
11) Cea mai mare problemă este însă viitorul rezultat al alegerilor pentru Parlamentul European – dacă acestea vor avea loc înainte de 2009 – cînd vor fi alegeri în toate cele 27 de state ale UE. Dacă rezultatele nu vor confirma sondajele de opinie (comandate în cvasi-totalitate de administraţia prezidenţială şi capii Serviciilor Secrete româneşti şi americane în special) atît PD, cît şi Traian Băsescu (fruntaş la categoria inexistentă în activitatea de sondare a opiniei publice – şi anume încrederea populaţiei) vor ajunge, mult mai devreme decît se poate bănui, în situaţia PNŢCD şi a lui Emil Constantinescu.
12) Constituirea grupului Naţionalismului Luminat în Parlamentul European va da posibilitatea candidatului prezidenţial din Franţa, Jean-Marie Le Pen, să ia un avans faţă de candidatul guvernamental Nicolas Sarkozy, actual ministru de Interne. Deja imaginea lui Sarkozy este serios afectată de revoltele emigranţilor din Franţa, tot mai mulţi cetăţeni francezi dorind o politică de emigraţie mai restrictivă, promisă de Le Pen. Multe din sondajele franceze (cele reale) îl indică pe Le Pen în turul II, alături de socialista Segolène Royale. Deja se vorbeşte, tot mai insistent, de o nouă candidatură la preşedinţie a actualului titular de la Palatul Elysée, Jacques Chirac, pentru a-l putea învinge pe Le Pen.
13) Surse din Serviciile Secrete afirmă că pe lîngă războiul mediatic declanşat împotriva PRM, se va încerca infiltrarea pentru Parlamentul European cu persoane care răspund la comenzi din afara spaţiului românesc. Ulterior, aceşti intruşi vor părăsi partidul sau chiar grupul ITS pentru a-l destrăma şi a-i convinge şi pe alţi euro-deputaţi, aflaţi acum în expectativă în grupul european al ,,neînscrişilor”, să renunţe la intenţia de a intra în acest grup.
14) Liderul socialist Martin Schulz, care a criticat vehement formarea ITS, a propus la o şedinţă a acestui grup modificarea de urgenţă a Regulamentului Parlamentului European (în sensul reprezentării a 7 ţări în fiecare grup şi nu 5, cum sînt necesare acum) pentru a împiedica recunoaşterea acestui euro-grup. Schulz a propus chiar ca modificarea Regulamentului să se facă retroactiv, contrar tuturor legilor şi cutumelor parlamentare europene” – am încheiat citatul, repet, dintr-o analiză făcută de specialişti ai Serviciilor Secrete care nu mai suportă minciuna şi ,,poliţia politică”.
În privinţa altor teme, voi face unele anunţuri şi precizări:
1) În ultimele zile am primit nu mai puţin de 3 invitaţii din partea d-lui Călin Popescu-Tăriceanu de a participa la o întîlnire la Palatul Victoria, pentru a dezbate ceea ce el numeşte ,,Proiectul Strategiei de post-aderare a României pentru perioada 2007-2013”. Întrucît PRM s-a pronunţat, întotdeauna, pentru dialog, vom onora această invitaţie. Menţionez că data întîlnirii este miercuri, 17 ianuarie, începînd cu orele 16. Din capul locului, însă, doresc să-mi exprim nedumerirea: acest document reprezintă poziţia întregului Guvern, sau doar a PNL? Fiindcă PD a declarat că a elaborat o altă strategie, iar celălalt partener de guvernare, UDMR, păstrează o tăcere suspectă. Asta, ca să nu mai vorbim de strategia separată a grupării PNL-Stolojan. Aşadar, ce vom discuta, noi, la 17 ianuarie, din moment ce primul-ministru liberal vrea să se consulte cu Opoziţia, dar încă nu s-a consultat cu partenerii alături de care se află la Putere, mai ales cu PD?! În ceea ce priveşte proiectul propriu-zis, care ni s-a dat spre studiu, el este superficial şi abundă în aprecieri de ordin general. Mai mult decît atît, dar la pagina 28 a Proiectului se vorbeşte despre ,,identificarea domeniilor care pot individualiza economia românească şi îi pot crea un avantaj în competiţia economică europeană”, cum ar fi agricultura ecologică, industria vinului, produsele meşteşugăreşti tradiţionale şi industria farmaceutică naturistă, numai că aşa ceva înseamnă o viziune idilică şi condamnarea României la sub-dezvoltare.
2) Partidul România Mare cere ministrului Culturii şi Cultelor, Adrian Iorgulescu (PNL) să înceteze, imediat, politica iresponsabilă şi infracţională de retrocedare, către tot felul de aventurieri străini, a unor castele şi palate, care aparţin Patrimoniului Naţional. Aici se ascunde o afacere financiară de-a dreptul neruşinată, care trebuie sancţionată penal. Starea de spirit a populaţiei e din ce în ce mai nervoasă, fiindcă românii nu-şi puteau imagina că cineva, vreodată, va îndrăzni să înstrăineze bijuterii ale istoriei şi civilizaţiei naţionale, cum sînt Castelul Bran şi Castelul Peleş. În orice caz, pe compozitorul, fără ureche muzicală şi fără operă, Adrian Iorgulescu, îl paşte Puşcăria Mafioţilor.
3) Partidul România Mare face publică Lista cu acei minoritari abuzivi, care figurează – ca membri, experţi şi colaboratori – pe pagina de gardă a aşa-zisului Raport final (?!) – care, de fapt, e o ciornă – al Comisiei Prezidenţiale pentru Analiza Dictaturii Comuniste din România: Vladimir Tismăneanu (preşedinte), Gail Kligman, H.R. Patapievici, Levente Salat, Hannelore Baier, Robert Fürtos, Novák Csaba Zoltán, Olti Agoston, Lazok Klára, Shlomo Leibovici-Laiş,  László Márton, Nagy Mihály Zoltán. Aşa că nu-i de mirare că toţi aceşti alogeni au lansat un atac scelerat împotriva Bisericii Ortodoxe Române şi a celor 3 patriarhi aleşi de Sfîntul Sinod în anii post-belici. Citez din aberantul Raport un paragraf, aflat la paginile 463-464: ,,Istoricii ortodocşi din vechea generaţie au apelat la jenante mijloace de a ascunde detenţia episcopilor uniţi în mînăstirile ortodoxe în perioadele 1948-1950 şi 1955-1970. De altfel, partea cea mai dureroasă şi delicată a memoriilor lui Iuliu Hossu este cea consacrată raporturilor cu ierarhia ortodoxă, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla consemnînd cu o profundă tristeţe purtarea cinică şi lipsită de pocăinţă a unor prelaţi ortodocşi, precum patriarhul Justinian Marina, mitropoliţii Nicolae Bălan şi Iustin Moisescu, episcopii Nicolae Colan şi Teoctist Arăpaşu. Cu cel din urmă, Iuliu Hossu a purtat mai multe discuţii în contradictoriu atît la Curtea de Argeş, cît şi la mînăstirea Ciorogîrla. Ierarhul greco-catolic notează că, la 14 august 1956, a fost vizitat la Ciorogîrla de episcopul vicar Teoctist şi de Alexandru Ionescu, vicar patriarhal, care i-au adus trista veste a separării de cei doi confraţi, episcopii Alexandru Rusu şi Ioan Bălan. Aceste întîlniri sînt surprinse şi de documentele organelor represive. (…) Atît Iustin Moisescu, cît şi Teoctist Arăpaşu, succesorii patriarhului Justinian, deşi făceau parte din tabere ecleziale (sic!) rivale, au ajuns în fruntea BOR datorită loialităţii dovedite faţă de conducerea Partidului Comunist, primul avînd şi o proastă reputaţie de politruc. Amîndoi s-au remarcat ca susţinători ai «luptei pentru pace», temă favorită a propagandei comuniste, de fapt parte a discursului isteric antioccidental, în care au fost angrenaţi prelaţi şi preoţi, deveniţi activişti în aşa-numitele Comitete de Luptă pentru Pace. Cîteva documente descoperite foarte recent în fondul CC al PCR – Secţia Cadre, reprezentînd fişa de cadre a Prea Fericirii Sale Părintelui Patriarh Teoctist, indică cu claritate faptul că apartenenţa la aceste comitete a fost într-un fel o condiţie a ascensiunii sale către cea mai înaltă demnitate ecleziastică, a fost preţul plătit pentru ca factorii decizionali de la vîrful PCR să-l accepte mai întîi ca episcop, apoi mitropolit şi, în fine, în 1986, patriarh. Faptul că arhimandritul (şi mai apoi episcopul) Teoctist a fost încă din 1948 mesagerul puterii politice pe lîngă episcopii greco-catolici aflaţi în detenţie a avut urmări care s-au vădit chiar şi după 1989, exacerbînd resentimentele multor clerici şi credincioşi uniţi” – am încheiat citatul. Iată numai unul dintre motivele pentru care PRM consideră că Raportul Tismăneanu reprezintă un atac mîrşav împotriva Creştinismului şi a Istoriei României. Raportul constituie un eşec răsunător şi fără precedent, caracterizat prin diletantism, spirit de răzbunare, incultură agresivă, agramatism, falsificare deliberată a adevărului şi, ceea ce e foarte grav, vînătoare de oameni. Dar, ce să ne mai mirăm: la urma urmei, ce putea să iasă bun de sub pulpana unui om care se lăuda că a fost un elev mediocru şi chiulangiu, că fuma în closetul şcolii şi că deviza lui în viaţă este să fie un aspersor al ,,marelui licurici”? Reflex întîrziat şi retardat al politicii mac-carthyste din America anilor ’50, Avortul Clismăneanu s-a dovedit a fi un rateu total, care îi descalifică şi pe teroriştii străini care l-au comandat, şi pe lacheii dîmboviţeni care l-au executat. E timpul ca românii să afle cîte zeci de miliarde de lei s-au aruncat pe Apa Sîmbetei cu această făcătură stupidă, iar cei vinovaţi să răspundă penal.

Dr. CORNELIU VADIM TUDOR,
Preşedintele Partidului România Mare,
Vicepreşedinte al Senatului României
(Discursul a fost rostit la Conferinţa de Presă a PRM de vineri, 12 ianuarie 2007)

ZIARUL TRICOLORUL - Anul IX, nr. 2553, MIERCURI 29 AUGUST 2012