"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 29 martie 2013

PATRIA ÎN PRIMEJDIE!SCRISOARE DESCHISĂ

Adresată primului-ministru Victor Ponta,
ministru interimar al Justiţiei,
pe tema retrocedărilor ilegale

Domnule prim-ministru,

aşa după cum aţi fost informat, pentru anul 2014 se pregăteşte Diktatul de la Bruxelles împotriva României pus la cale de Ungaria împreună cu U.D.M.R. şi organizaţiile revizioniştilor neo-horthyşti. Acţiunile diabolice ale Ungariei şi ale ungurilor de pretutindeni au ca obiectiv declarat autonomia teritorială a Ardealului. După anul 1989, toate Guvernele post-decembriste au permis şi susţinut politica paşilor mărunţi a Ungariei şi a U.D.M.R., îndreptată împotriva Poporului Român şi a României. Ca urmare, este în mare pericol integritatea teritorială a ţării noastre! Ungaria şi U.D.M.R. pregătesc enclavizarea şi federalizarea României, acţionînd, precipitat, pe două direcţii principale, respectiv: 

1)   Acordarea gratuită a cetăţeniei ungare şi a paşaportului în Ungaria pentru cel puţin 3,5 milioane de români get-beget, care nu cunosc nici limba ungară, nici Constituţia Ungariei, nici istoria şi nici geografia ei.
Zilnic, în 920 de localităţi din Ungaria, pregătite special, se acordă cetăţenia ungară unui mare număr de români, care n-au nici o legătură cu etnia maghiară. Deja au obţinut cetăţenia ungară peste 2,5 milioane de cetăţeni români, care, astfel, au intrat în Spaţiul Schengen, iar pensionarii din România, după ce obţin dubla cetăţenie, primesc în Ungaria pensie de două-trei ori mai mare. Planul secret al Ungariei prevede ca, după ce 4,5-5 milioane de cetăţeni români vor obţine şi cetăţenia ungară, să se internaţionalizeze această nouă stare de lucruri şi să se ceară la Bruxelles recunoaşterea autonomiei teritoriale a Ardealului pe baza majorităţii etnice, dovedită cu acte.

2) Dobîndirea, pe toate căile şi prin toate mijloacele, a peste 50% din proprietăţile imobiliare aflate în Ardeal. Pe calea retrocedărilor în natură, din care cele mai multe sînt ilegale şi fanteziste, Ungaria a dobîndit aproape 20% din clădirile, terenurile agricole şi pădurile din Ardeal, cu ajutorul cultelor religioase maghiare. Bisericile ungureşti (romano-catolică, reformată, unitariană şi luterană), de regulă, pe bază de acte false au căpătat şi încă revendică sute de mii de imobile în Ardeal. La acestea se adaugă zeci de mii de clădiri, terenuri agricole şi păduri retrocedate ilegal către Statusul romano-catolic şi ordinele călugăreşti catolice maghiare, care niciodată nu au avut personalitate juridică şi nu au deţinut imobilele cu care sînt împroprietărite.
Conform legislaţiei din ţara vecină, proprietăţile pe care le-au dobîndit bisericile maghiare din străinătate, inclusiv Statusul romano-catolic, aparţin Ungariei. În perioada interbelică, Statul Român, Vaticanul şi Ungaria nu au recunoscut Statusul romano-catolic, o organizaţie politică maghiară îndreptată împotriva unităţii României. Organizaţia Statusul romano-catolic nu a fost aprobată prin nici o lege din Ungaria şi din România, nu a avut personalitate juridică şi nici proprietăţi. Retrocedările în natură către bisericile maghiare şi Statusul romano-catolic, bazate pe cărţi funciare inventate, pe fals şi uz de fals, nu au nimic religios în ele, totul este politic şi vizează anexarea Ardealului la Ungaria.

În faţa acţiunilor extrem de periculoase ale Ungariei şi revizionismului unguresc împotriva integrităţii teritoriale a României, Partidul România Mare vă solicită următoarele:

a) Să renunţaţi la angajarea răspunderii Guvernului şi să supuneţi dezbaterii publice şi parlamentare proiectul de lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist.
b) Să înfiinţaţi o Comisie specială de verificare, împreună cu Parchetul, a tuturor dosarelor de restituire şi a legalităţii soluţiilor date. Ce Dumnezeu, doar sînteţi procuror!
c) Să sesizaţi Consiliul Superior al Magistraturii şi pe procurorul general al României în legătură cu faptele penale comise în acţiunea hei-rupistă de împroprietărire a Statusului romano-catolic.
d) Să pledaţi ca în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării să se analizeze şi să se decidă o poziţie fermă cu privire la acţiunile Ungariei şi U.D.M.R. vizînd sfîrtecarea României şi obţinerea autonomiei teritoriale a Ardealului.
e) Să condiţionaţi continuarea retrocedărilor către bisericile maghiare de restituirea de către Ungaria a imobilelor şi fondurilor Fundaţiei Gojdu, a Bisericii Ortodoxe Române.

În funcţie de modul cum se va raporta la această „bombă cu ceas", fiecare om politic din România va face dovada loialităţii faţă de Patrie sau, dimpotrivă, a trădării de Neam şi Ţară. Nu subestimaţi: primejdia e mare!

Dr. CORNELIU VADIM TUDOR
Preşedintele Partidului România Mare
Membru al Parlamentului European
Bucureşti,
29 martie 2013


ZIARUL TRICOLORUL, nr. 2706, 29.03.2013

joi, 28 martie 2013

Vadim şi Funar vin în apărarea fetiţei cu Tricolor


CĂTRE
PARCHETUL DE PE LÎNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE,   BUCUREŞTI

În atenţia domnului procuror general interimar DANIEL MORAR
B-dul Libertăţii nr. 12-14, Sector 5

Subsemnaţii dr. Corneliu Vadim Tudor, preşedintele Partidului România Mare, membru al Parlamentului European în mandatul 2009-2014, domiciliat în Bucureşti, str. G-ral Mihail Butoianu nr. 4, ap.1, Sector 5 şi dr. Gheorghe Funar, secretar general al P.R.M., domiciliat în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Parîng nr. 8, ap. 14, în temeiul art. 223 C. pr. pen., formulăm prezentul

DENUNŢ PENAL

Împotriva persoanelor care au ameninţat-o cu moartea pe eleva Sabina Elena din clasa a IX-a a Grupului Şcolar „Korosi Ksomo Şandor” din oraşul Covasna, judeţul Covasna, după ce aceasta a purtat, în ziua de 15 martie 2013, în timpul orelor de curs şi în pauze, o bentiţă Tricoloră, avînd culorile roşu, galben şi albastru de pe drapelul naţional al României.
După cum cunoaşteţi, în ziua de 15 martie 2013, tînăra Sabina Elena, elevă în clasa a IX-a la Grupul Şcolar românesc din oraşul Covasna s-a dus la ore, purtînd pe cap o frumoasă bentiţă Tricoloră, în culorile albastru, galben, roşu, al Drapelului Naţional al României. Urmările au fost şocante pentru românii din Ţara-Mamă şi din străinătate: elevii unguri au huiduit-o şi au înjurat-o; diriginta clasei (numita Boykoy) i-a cerut să nu mai poarte Tricolorul românesc şi, ulterior, i-a smuls bentiţa; a fost chemată la conducerea şcolii, unde a fost înştiinţată de directorul pus de U.D.M.R. că riscă să fie exmatriculată sau să-i fie scăzută nota la purtare; i s-a interzis să mai joace într-o piesă de teatru, unde ea avea rolul principal; a fost ameninţată cu moartea. Mama elevei a luat o atitudine demnă şi fermă în faţa conducerii ungureşti a Grupului Şcolar, iar sora Sabinei a popularizat cazul pe Facebook. Reacţia mass-media a fost promptă şi cazul a fost expus dezbaterii publice timp de mai multe zile. În urma ameninţărilor ungureşti, Poliţia a hotărît să-i asigure elevei protecţie, astfel încît, zilnic, ea va fi însoţită de un poliţist de acasă pînă la şcoală şi înapoi la domiciliu.
După această nouă acţiune antiromânească şi plină de ură a unor cadre didactice şi elevi unguri, s-a aflat că nici Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna şi nici Ministerul Educaţiei nu au luat nici o atitudine şi nu au aplicat nici o sancţiune cînd la 1 Decembrie 2012, de Ziua Naţională a României, în acelaşi Grup Şcolar din oraşul Covasna, tinerii unguri au purtat tricouri cu harta Ungariei Mari, au avut pe braţ banderole negre şi au arborat ilegal drapelul Ungariei.
Românii din ţară şi de pretutindeni s-au solidarizat cu eleva Sabina Elena, iar în Municipiile Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Alba Iulia, Ploieşti, Galaţi, Chişinău, Tîrgu Mureş, Bistriţa, Craiova, Suceava şi Dej au avut loc manifestări publice în apărarea ei şi a Tricolorului românesc. Practic, gestul elevei Sabina Elena i-a trezit pe români şi i-a unit în faţa pericolului unguresc pus la cale de Budapesta şi tolerat de la Bruxelles. Noua obrăznicie şi ameninţările ungureşti din Covasna i-au scos în stradă pe români, în special pe elevi şi pe studenţi, care au purtat cu mîndrie Tricolorul românesc şi au cîntat Imnul Naţional „Deşteaptă-te, române!” şi „Hora Unirii”. 
Ameninţările ungurilor la adresa elevei Sabina Elena au făcut obiectul a numeroase emisiuni de televiziune, în studiourile centrale şi locale, începînd cu ziua de 15 martie a.c. şi pînă în prezent. Pe ecranele televizoarelor a fost difuzat următorul text, primit de eleva Sabina Elena pe Facebook: „Moarte Sabina Elena!!!“ „Trăiască Ungaria Mare“... „Ţinutul Secuiesc în libertate“, „Ardealul nu-i România“, „România-ţigănia, p...a mă-tii de ţigan!” Se pare că textul respectiv a fost postat pe pagina de socializare de numitul Zsolt Lendvay Simon, care a fost catalogat în presă ca fiind un agitator al autonomiei teritoriale a aşa-zisului Ţinut Secuiesc. Individul respectiv a ameninţat-o cu moartea pe Sabina Elena, fata cu Tricolorul românesc. Este posibil ca numele persoanei mediatizate în aceste zile să nu fie cel real.
Avînd în vedere cele petrecute la Grupul Şcolar „Korosi Ksomo Şandor”, din oraşul Covasna, şi ameninţarea cu moartea adresată minorei Sabina Elena, vă solicităm să vă autosesizaţi, în sensul identificării persoanelor vinovate de infracţiunile de: ameninţare, prevăzută de art. 193 din Codul penal; asociere pentru săvîrşirea de infracţiuni, prevăzută de art. 323 din Codul penal; instigarea publică şi apologia infracţiunilor, prevăzută de art. 324 din Codul penal, precum şi alte infracţiuni care vor fi stabilite în timpul cercetării penale, raportat la starea de fapt.
Vă solicităm ca în cercetarea penală ce urmează a fi efectuată să aveţi în vedere numeroasele articole apărute în presă, dezbaterile televizate, mai ales cele de la posturile România TV, Realitatea şi Antena 3, precum şi declaraţiile publice ale elevei Sabina Elena. Pentru edificarea dvs. în problema culorilor roşu, galben şi albastru, vă trimitem anexat textul cu titlul „Tricolorul îi trezeşte şi îi uneşte pe români!”, publicat ca editorial în cotidianul „Tricolorul”, din 28 martie 2013.

Dr. CORNELIU VADIM TUDOR
Dr. GHEORGHE FUNAR


ZIARUL TRICOLORUL, nr. 2705,  28.03.2013


Olanda-Piţurcă: 8-1 ŢIGANUL CÎND S-A VĂZUT ANTRENOR A RÎS DE UN ÎNTREG POPOR!

Am obosit de cînd tot scriu despre acest Piţurcă. Urît ca dracul, negru şi la faţă, şi la inimă, acest puradel nelegiuit al mahalalelor ţigăneşti a ajuns (şi încă se menţine) în prim-planul vieţii unei societăţi. Dintr-un ţigănuş cu muci la nas şi ciorditor, care avea drept cer deasupra capului doar coviltirul căruţei, boracul a progresat, urmînd Şcoala Barbutului. A stat şi la pîrnaie, fiindcă, pe vremea regimului socialist, frecarea babaroaselor se pedepsea exemplar. Mi-l şi imaginez, cu ochii minţii, pe tuciuriul cu faţă de milog, cum palma zarurile şi ce emoţie avea cînd golea buzunarele altor haimanale. Cît de nenorocit poţi să fii ca să-ţi petreci adolescenţa şi tinereţea scuipînd în palmă şi „bărbierind“ două pătrăţele de os, implorîndu-l pe diavol să-ţi dea ceva mai mult noroc decît un alt parlagiu? În timp ce eu citeam Balzac şi Goethe, aschimodia din sălaşele ţigăneşti ale Olteniei zguduia zarurile cu o palmă şi se masturba cu alta, ca la zidul morţii, clădindu-şi viaţa pe cea mai primitivă roată a norocului. Noroc care avea să-i surîdă din altă direcţie: nu de la zar, ci de la băşică. Fiindcă negrişmanul alerga pe papainoage, cu capul înclinat la 6 fără un sfert, şi încerca să scape de păduchi cu ajutorul fotbalului. Nu ştiu cum a ajuns la Steaua Bucureşti. Aici, nici una, nici două, a dat 6-6: mai exact, s-a vîrît pe sub pielea lui Valentin Ceauşescu. Atunci cînd l-am văzut eu, de aproape, pe individul ăsta cu nume de poreclă, Piţurcă, am trăit o mare uimire: pur şi simplu, borîtura îl fascina pe fiul cel mare al şefului Statului, care îl privea ca hipnotizat! N-am înţeles, niciodată, ce alchimie se petrecea în mintea beizadelei, care, din student la Londra şi cercetător la Institutul de Fizică Atomică, zăbovea prin canalele sordide ale dialogurilor de lungă durată cu un specimen rudimentar, incapabil să lege mai mult de 10-15 cuvinte („Să moară mama!“, „Ce p... mea?“ ş.a.m.d.). Această suspectă atracţie l-a făcut pe Valentin Ceauşescu să nu îl primească, la Steaua, pe Hagi, pentru Cupa Intercontinentală, în meciul de la Tokyo; am fost acolo şi m-a durut sufletul, mai ales cînd îl vedeam pe Bölöni, gol puşcă, întins pe o saltea şi tratat de nişte acupuncturişti asiatici, fiind incapabil să joace, situaţie în care Hagi era necesar ca aerul. Dar s-a opus Piţurcă, ulcerat de oftică. Abia pentru meciul de la Monte Carlo, cu Dinamo Kiev, a fost convins Valentin, de unchiul său, generalul Ilie Ceauşescu, să se înmoaie şi să nu mai asculte, orbeşte, de invidios. Aceeaşi fascinaţie o exercită, acum, golanul ăsta de Piţurcă faţă de un alt om superior, Viorel Păunescu - şi acesta se uită în gura lui ca în orificiul unui Oracol, suferind o metamorfoză pe care legile psihologiei şi comportamentului uman nu o pot explica. Pe astfel de oameni s-a cocoţat spoitingirul ăsta, făurindu-şi o aură de om important, care tace de profund ce e. În realitate, el tace de bou ce e, iar imensa lui prostie se constată la dialogurile cu presa, unde slobozeşte numai tîmpenii, cu o mimică de nepot de bulibaşă, prins la furat găini. Lipsa de caracter şi de valoare umană a acestui cocalar se vede în modul infect în care el se comportă cu propriul său copil, şi, implicit, cu mama acestuia. Rog să nu mi se spună că nu e bine să te amesteci în viaţa privată a altcuiva: atunci cînd e vorba de antrenorul Naţionalei de Fotbal a unei ţări, care ar trebui să fie un model pentru jucători, nu să inducă o stare de spirit proastă, de cotoială vagaboandă, mie, unul, nu-mi e indiferent ce se întîmplă. Aproape nu e zi, şi nu e ziar, din care să nu aflăm că el, Parpanghel, refuză să se supună unei hotărîri judecătoreşti definitive şi irevocabile, care îl obligă să-i plătească propriului său băieţel pensie alimentară. Atîta murdărie morală e în magherniţa sufletească a fantelui de culoare, încît el nu se întreabă: din ce trăieşte acel omuleţ de 5 ani, are hăinuţe, pofteşte la vreo jucărie sau portocală? Nu-mi puteam imagina că un sportiv poate fi atît de ordinar - cu cine? Cu propriul său copil! La fel de mizerabil s-a purtat Întunecimea Sa cu Adrian Mititelu, pe care l-a împrumutat cu o sumă de bani (în jur de 100.000 de euro, ceva de genul ăsta), după care s-a comportat de parcă el ar fi fost Banca Angliei, aplicîndu-i tot felul de amenzi şi penalităţi, de-a ajuns datoria la ameţitoarea sumă de 8.000.000 de euro (?!). Apoi, Federaţia Română de Fotbal, privatizată de un alt bandit, a dezafiliat clubul craiovean, eliminîndu-l din Divizia A şi trimiţîndu-l la pitici, sau pe maidanul din spatele Bisericii Madona Dudu! Nici în fundul Africii nu s-a mai pomenit o complicitate atît de strigătoare la cer! Ne întrebăm: cum de a fost posibil ca o piază-rea, cu suflet de cariocă neagră, ca acest Piţurcă, să se menţină în funcţia de antrenor al Naţionalei de Fotbal, atîţia ani, deşi el e ciuca bătăilor, e prost ca noaptea şi de o încăpăţînare de măgar mort? Uite, de-aia! Îl menţine cel care, el însuşi, se menţine în fruntea FRF de mai mult de 20 de ani, prin şmecherie şi alba-neagra. Dar, ce vină au milioanele de români? Cu ce au greşit aceştia, de-i suportă pe doi aurolaci la pupitrul de comandă al sportului-rege? N-are nimeni ac de cojocul lor? Nu-i dă, nimeni, cu zgaibaracele în sus? Faţă de astfel de jigodii abuzive nu e valabilă nici o LEGE? Comisiile de resort ale Parlamentului sînt neputincioase? Dar, pentru numele lui Dumnezeu, fotbalul românesc trăieşte acum, pe „mîinile moarte“ ale lui Victor Piţurcă şi Mircea Sandu, o CATASTROFĂ! Ne-am întors cu 50 de ani în urmă, cînd Naţionala încasa 6-0 de la te miri cine, pe bandă rulantă. Această „serie neagră“, de 1-4 şi 0-4, cu Olanda, ne-a scos de pe orbita fotbalului European, aruncîndu-ne în lumea a IV-a. E un coşmar. Fiindcă e clar că NU acesta e nivelul fotbalului nostru. Atunci cînd o echipă de club, Steaua, bate şi elimină echipa - fanion a Olandei, în Liga Campionilor - dar după nici trei săptămîni, reprezentativa Olandei zdrobeşte reprezentativa României cu 4-0, fără a forţa, nu se întîmplă nimic paranormal - se întîmplă că şi-a băgat dracul coada. Iar dracul ăsta e Piţurcă, un golan bătrîn şi fără creier, dar de o încăpăţînare diabolică. După calvarul cu Ungaria, cînd am scăpat ca prin urechile acului, toată lumea i-a spus aşa-zisului antrenor să facă echipa pe osatura celei mai în formă echipe, care impusese respect chiar olandezilor. Dar, barbugiul de profesie de-aia e barbugiu, să-şi forţeze norocul, să meargă la caterincă. Aşa că a alcătuit formaţia după cum i-au şoptit viermii din creierul lui, aceasta fiind chiar mai anapoda decît cea folosită la Budapesta. Simţindu-se „în vînă“, ţiganul a crezut că e momentul să-i mai tragă o copită lui Adrian Mutu, astfel încît nu l-a băgat în primul 11. Nici pe Alex Chipciu. Adică tocmai pe cei care marcaseră la Budapesta! Trebuie să ai multe, foarte multe cruci în sînge ca să jigneşti o ţară întreagă, în halul ăsta. Bine, în schimb, că a intrat şontorogul leneş, Dodel Tănase. Eu, unul, cînd îl văd pe ăsta ce puturos şi bezmetic este am impresia că am deschis televizorul la Teleenciclopedia şi văd o maimuţă din rasa aia, care se caţără, alene, de pe o cracă pe alta şi doarme pe ea. Toată presa l-a făcut zob pe ratatul ăsta cu un picior mai scurt şi cu altul ca proteza lui Prigoană, am crezut că n-o să-l mai vedem niciodată, decît la fazele de rîs, cu ratangii care o dau în bălării - numai cărpănosul Piţurcă şi-a făcut ambîţul şi l-a băgat titular. Dacă ar fi avut altceva în cap, în afară de babaroase, în locul lui Tănase l-ar fi introdus, de la început, pe Latovlevici - evident, acesta nu putea juca fundaş dreapta, post în care Raţ s-a descurcat bine, dar sîrbul putea fi un excelent mijlocaş ofensiv, care ar fi imprimat un alt curs al jocului. O altă dovadă de tembelism sinistru e folosirea, din primul minut, a unui alt parazit, Bogdan Stancu. Ştiţi care, autorul celei mai penibile ratări din fotbalul mondial al ultimilor ani, cînd singur, cu poarta goală, a trimis mingia paralel, către fanionul de la corner. Nu te poţi numi fotbalist cînd eşti în halul ăsta de paralitic. Un cărucior cu baterii pentru acest Stancu, să alerge la Jocurile Paralimpice, în locul lui Pistorius, că tot e ăsta închis. Aşadar, recapitulez, ca să se priceapă mai bine: impostorul ăsta de Piţurcă, cu mecla lui de curcă (băga-i-aş în cur o ţurcă) nu-i bagă pe autorii celor două goluri din meciul cu Ungaria, Adrian Mutu şi Alex Chipciu, umilindu-i pe banca de rezerve, dar intră cu nişte zombi siniştri, Cristian Tănase şi Bogdan Stancu! Nici dacă ar fi fost un duşman, înverşunat, al României, nu şi-ar fi bătut joc, în halul ăsta, de milioanele de suporteri! Aici se vede că acest Piţurcă e nebun de legat. Iar cei care îl ţin în braţe sînt mai nebuni ca el. Dar ce vină au românii? Cine permite unor idioţi dovediţi să facă ferfeniţă palmaresul fotbalului românesc? Mai citiţi o dată, ca să pricepeţi, mai bine, proporţiile dezastrului: scorul total e de 8-1 pentru Olanda! Cu cine? Cu o Echipă Naţională care, mai anii trecuţi, învingea Argentina, Columbia, Anglia, Germania etc. Cum am decăzut atît de rău? Ce s-a întîmplat? Cine are dreptul să batjocorească Imnul de Stat şi Tricolorul acestei ţări? Ţiganul Piţurcă! Şi acest jucător mediocru, de nota 6, Mircea Sandu! Ei s-au înfipt, cu ghiarele şi cu dinţii, în trupul fotbalului românesc şi nu se mai dau plecaţi. Fir-aţi ai dracului de nenorociţi! Aţi distrus şi singura bucurie care le mai rămăsese românilor! Indiferent ce aţi face de acum înainte, indiferent ce explicaţii aţi da, cu gurile voastre de canal, răul, imensul rău, s-a produs: România s-a făcut de rîsul lumii! Dacă asta aţi vrut, aţi reuşit. Voi faceţi parte din acea categorie blestemată de indivizi care fac răul - bine şi binele îl fac rău.  Ce dîră de sulf pestilenţial lăsaţi în urma voastră! Ce-o să vă mai tăvălesc eu, în pamfletele mele (cum e şi acesta, de altfel), pînă o să vă ia Domnul Dracu’ la el! Şi cît de rău îmi pare că nu mai trăiesc marii scriitori şi cronicari de fotbal Eugen Barbu şi Fănuş Neagu, să vă facă la pielea goală, să vă ungă cu smoală şi să vă rostogolească prin fulgii unor metafore caustice! Bine că trăiţi voi, putregaiurilor, profitorilor, nesimţiţilor. Voi, care faceţi umbră pămîntului degeaba. Voi, care aţi îndoliat un popor întreg. Voi, care ar trebui să fiţi bătuţi cap în cap, pînă o s-o luaţi la trap şi o să vă iasă zegrasul din tărtăcuţele alea care cer palme. Aţi devenit cioclii fotbalului românesc şi numele vostru va rămîne, veşnic, de ocară. Fotbalul nu e un război, desigur - dar faţă de terorişti ca voi, e mai mult decît un război. N-avem ce căuta în Brazilia. Mai bine ne reprezintă primarul-conservă, Radu Mazăre, la cîrma unei echipe de 11 paraşute în fundul gol…

CORNELIU VADIM TUDOR
27 martie 2013


ZIARUL TRICOLORUL, nr. 2705,  28.03.2013


TRICOLORUL ÎI TREZEŞTE ŞI ÎI UNEŞTE PE ROMÂNIÎn ziua de 15 martie 2013, tînăra Sabina Elena, elevă în clasa a IX-a la Grupul Şcolar românesc din oraşul Covasna  s-a dus la ore şi a purtat pe cap o frumoasă bentiţă, avînd culorile albastru, galben, roşu de pe drapelul naţional al României. Urmările au fost şocante pentru românii din Ţara-Mamă şi din străinătate: elevii unguri au huiduit-o şi au înjurat-o; diriginta clasei (numita Boykoy) i-a cerut să nu mai poarte Tricolorul românesc şi, ulterior, i-a smuls bentiţa; adolescenta a fost chemată la direcţiune şi înştiinţată de directorul pus de U.D.M.R. că riscă să fie exmatriculată sau să-i fie scăzută nota la purtare; i s-a interzis să mai joace într-o piesă de teatru unde ea avea rolul principal; a fost ameninţată cu moartea. Mama elevei a luat o atitudine demnă şi fermă în faţa conducerii ungureşti a Grupului şcolar, iar sora Sabinei a mediatizat cazul pe Facebook. Reacţia mass-media a fost promptă şi cazul a fost popularizat timp de cîteva zile.
În urma ameninţărilor ungureşti, Poliţia a hotărît să-i asigure elevei protecţie şi, zilnic ea va fi însoţită de un poliţist de acasă pînă la şcoală şi înapoi la domiciliu. Aflînd din mass-media ce s-a întîmplat în oraşul Covasna, Ministerul Educaţiei a dispus o verificare urgentă şi sancţionarea persoanelor vinovate. După anchetă, în ziua de 26 martie a.c. au fost comunicate sancţiunile aplicate, respectiv: diriginta a fost schimbată de la clasa elevei Sabina Elena, iar directorul şi directorii adjuncţi ai Grupului şcolar au primit observaţii scrise.
După această nouă acţiune antiromânească şi plină de ură a unor cadre didactice şi elevi unguri s-a aflat că nici Inspectoratul şcolar Judeţean Covasna şi nici Ministerul Educaţiei nu au luat nici o atitudine şi nu au aplicat nici o sancţiune cînd la 1 Decembrie 2012, de Ziua Naţională a României, în acelaşi Grup Şcolar din oraşul Covasna, tinerii unguri au purtat tricouri cu harta Ungariei Mari, au avut pe braţ banderole negre şi au arborat ilegal drapelul Ungariei.
Românii din ţară şi de pretutindeni s-au solidarizat cu eleva Sabina Elena, iar în Municipiile Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Alba Iulia, Ploieşti, Galaţi, Chişinău, Tîrgu Mureş, Bistriţa, Craiova, Suceava şi Dej au avut loc manifestări publice în apărarea ei şi a Tricolorului românesc. Practic, gestul elevei Sabina Elena i-a trezit pe români şi i-a unit în faţa pericolului unguresc pus la cale de Budapesta şi tolerat de la Bruxelles. Noua obrăznicie şi ameninţările ungureşti din Covasna i-au scos în stradă pe români, în special pe elevi şi studenţi, care au purtat cu mîndrie Tricolorul românesc şi au cîntat Imnul naţional „Deşteaptă-te române!" şi „Hora Unirii".  În aceste zile fierbinţi, din nou, conducătorii României au luat poziţia struţului ca să nu supere U.D.M.R. şi Ungaria, nici măcar atunci cînd este interzisă purtarea Tricolorului românesc.
Gestul superb şi demn al elevei din Covasna are ca efect sigur aflarea adevărului istoric despre tTicolorul românesc şi nu numai. 

Istoricii adevăraţi, multe universităţi şi popoare din Europa, precum şi „haiducii ştiinţifici" de la noi au aflat şi susţin cu argumente temeinice ADEVĂRUL ISTORIC privind: Poporul Român care este urmaş al Poporului Primordial în Grădina Maicii Domnului, în Ţara Sfîntă, în Dacia Edenică; Limba Română care este urmaşă a Limbii Primordiale, a Limbii geto-dacilor; Religia Primordială este cea a strămoşilor Poporului Român, a geto-dacilor; Scrierea Primordială este a geto-dacilor. Numai „ştiinţificii oficiali" din România se încăpăţînează să ascundă ADEVĂRUL ISTORIC despre Poporul Român, Limba Română şi Religia geto-dacilor. Fără nici o jenă şi fără frică de Dumnezeu ei le predau elevilor şi studenţilor Istoria falsificată a Poporului Român, a Limbii Române şi a Religiei. Pe aceşti „ştiinţifici oficiali" (academicieni, profesori universitari, cadre didactice din învăţămîntul preuniversitar) nu-i pune pe gînduri că, de mulţi ani, în Italia, elevii şi studenţii învaţă că: strămoşii poporului italian sînt geto-dacii; limba italiană se trage din Limba Română, urmaşă a Limbii Primordiale. Limba latină era o limbă de cancelarie, care nu se folosea nici la slujbele din biserici. După anul 106 şi pînă în anul 190, cînd romanii au fost alungaţi definitiv din 17% din suprafaţa ocupată în Dacia, militarii geto-daci recrutaţi în armata imperială, inclusiv la Roma, se instruiau în limba geto-dacilor, nu în limba latină, care nu era folosită nici măcar în bisericile din Italia. 

Foarte mulţi români nu-i pot înţelege pe „ştiinţificii oficiali" care refuză să se mîndrească cu ADEVĂRATA ISTORIE a Poporului Român, a Daciei Mari şi a României Mari. De ce se chinuie să susţină o mulţime de neadevăruri în locul ADEVĂRULUI ISTORIC? Întrebarea trebuie să le fie pusă şi repetată în mass-media, mai ales de către „haiducii ştiinţifici." 
„Ştiinţificii oficiali" nu au curajul să le spună românilor ADEVĂRUL ISTORIC în legătură cu Tricolorul românesc, respectiv că:

- Stindardul de luptă al geto-dacilor, lupul dacic sau dragonul dacic, în urmă cu multe mii de ani, era confecţionat din stofă şi colorat în roşu - galben - albastru, astfel: pe spate era albastru, părţile laterale erau galbene şi pe burtă era roşu. Capul de lup era din aur, argint sau bronz, avea gura căscată în care se vedeau dinţii şi limba. Acesta a fost Tricolorul Primordial. După anul 106, steagul de luptă tricolor al geto-dacilor a fost răspîndit în tot Imperiul Roman. Balaurul sau dragonul dacic, Tricolorul Primordial, a fost imortalizat în anul 304 pe Arcul de Triumf de la Salonic, în timpul împăratului dac Galeriu al Imperiului Dac cu capitala la Roma. „Ştiinţificii oficiali" nu le spun românilor că timp de 20 de ani, între 291 şi 311, cei doi împăraţi daci cu numele Galeriu au schimbat oficial denumirea Imperiului Roman în Imperiul Dac cu capitala la Roma. De la aceşti Galeriu s-a păstrat în colinde refrenul ler împărat şi leru-i ler.
Dovezi se găsesc pe plăcile de aur de la Sinaia, în Arhivele Vaticanului şi în cărţile păstrate din Antichitate, care nu au reuşit să fie distruse de urmaşii celor care au incendiat uriaşa Bibliotecă din Alexandria, care l-au răstignit pe Fiul Domnului, care l-au otrăvit cu mercur pe genialul Mihai Eminescu.

Cu siguranţă că se vor găsi multe dovezi în legătură cu Tricolorul geto-dacilor, cînd va înceta interdicţia guvernelor post-decembriste privind începerea săpăturilor arheologice la cea mai veche Capitală din lume, la Sarmizegetusa, situată lîngă Haţeg, la Subcetate, avînd o suprafaţă de 400 hectare. În Munţii Orăştiei a existat Centrul Spiritual al lumii antice,  care nu era Capitala Daciei, botezată Sarmizegetusa Regia, în anul 1961, de către academicianul alogen Constantin Daicoviciu, cu scopul de a nu fi căutată şi scoasă la suprafaţă adevărata Capitală a Daciei, descoperită în perioada interbelică de către colonelul Constantin Zagoriţ, inginer topometrist. Pe plăcile de aur de la Sinaia este scris, de multe ori, numele adevărat al Capitalei Daciei, Sarmizegetusa.
- Drapelele geto-dacilor aveau o formă pătrată, pînza era colorată în roşu, galben şi albastru, iar pe margini aveau franjuri. În mijlocul drapelului era brodat un şarpe. Arhivele Vaticanului, plăcile de aur de la Sinaia şi multe din scrierile Antichităţii confirmă acest adevăr istoric.
- Uniformele militarilor geto-daci erau colorate în roşu (tunica), galben (pantalonii) şi albastru (cămaşa). Aşa scrie pe plăcile de aur de la Sinaia, aflate acum la Moscova (cele 300 plăci mari) şi la Vatican (circa 200 plăci mici).  La Vatican au ajuns plăcile mici de aur de la Sinaia cu ajutorul fostului rege alogen Carol al II-lea, iar la Moscova au fost duse (la cererea expresă a evreului I.V.Stalin, conducătorul U.R.S.S.), din ordinul regelui evreu Mihai de Hohenzollern-Sigmaringen.
- Columna lui Traian de la Roma, dezvelită la 12 mai 113, a fost colorată în roşu, galben şi albastru. Pe Columna lui Traian dacii au fost imortalizaţi împreună cu stindardul lor Tricolor. Acest stindard dacic a fost cel mai răspîndit în Antichitate şi simboliza eroismul şi credinţa în nemurire a geto-dacilor şi a urmaşilor lor în Europa. Dovezi se găsesc în Arhivele Vaticanului, unde s-au păstrat desene colorate ale acestui monument, despre care mulţi „ştiinţificii oficiali" zic că este certificatul de naştere al Poporului Român. Deocamdată, nimeni nu-i întreabă de ce susţin o asemenea tîmpenie şi cui foloseşte? Universităţi din S.U.A. şi Marea Britanie au ajuns la concluzia că leagănul civilizaţiei pe planeta Pămînt a existat în spaţiul carpato-danubiano-pontic, în Dacia Mare, cu cel puţin 10.000 de ani înainte de naşterea Fiului Domnului. Logic şi practic, Poporul Primordial din Dacia Edenică s-a născut ceva mai devreme de acea dată. Falsificatorii Istoriei Poporului Român i-au falsificat şi aşa-zisul certificat de naştere.
- Niciodată geto-dacii şi urmaşii lor, românii, nu au renunţat la Tricolor pe drapelele de luptă, în portul popular, în lăcaşurile de cult, în manuscrisele şi tipăriturile bisericeşti, în pictura bisericească, în documentele emise de cancelariile domneşti.
- Culorile roşu, galben şi albastru le-au găsit ungurii, în jurul anului 900, în cetatea dacică Buda şi le-au păstrat pe steagul Budapestei pînă în anul 2011.
- Ştiinţa heraldică dă următoarea semnificaţie celor trei culori moştenite de la geto-daci:

a) Albastru simbolizează blîndeţea, buna credinţă şi frumuseţea.
b) Galben simbolizează bogăţia şi forţa.
c) Roşu simbolizează sîngele vărsat în lupte, bravura, îndrăzneala, energia strămoşească.

- Culorile roşu, galben şi albastru sînt culorile multimilenare ale geto-dacilor şi ale pămîntului din Vatra Strămoşească, din spaţiul carpato-danubiano-pontic. Cele trei culori sînt ale Poporului Primordial şi ale pămîntului din Grădina Maicii Domnului, din Dacia Edenică.
- Tricolorul geto-dacilor a dăinuit pe teritoriul Daciei Mari şi în mileniul lăsat, la comandă, în ceaţă de către „ştiinţificii oficiali", pînă la formarea voievodatelor şi a celor trei Ţări Române. Ei se chinuie să ascundă ADEVĂRUL ISTORIC despre continuitatea geto-dacilor pe teritoriul Daciei Mari, inclusiv a Tricolorului Primordial. În mod suspect, „ştiinţificii oficiali" au un lapsus uriaş, pentru circa 1.000 de ani, cu privire la continuitatea strămoşilor noştri geto-daci în Dacia Edenică, dar îşi dau cu presupusul cu privire la migraţia aşa-ziselor popoare barbare în Ţara Primordială, în Dacia Mare, unde din senin s-a creat un vid demografic, pentru un mileniu şi, astfel, barbarii au făcut excursii în ţara nimănui. Acest stupid neadevăr istoric, consideră „ştiinţificii oficiali" că s-a petrecut numai în Dacia. Minciuna lor are picioare scurte. De ce o mai susţin împotriva logicii şi, mai ales, a dovezilor arheologice şi a scrierilor aflate în Arhivele Vaticanului? Nimeni nu-i întreabă!
- În timpul Revoluţiei din 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, la Adunarea Norodului a fost purtat „Steagul cel mare", avînd culorile roşu, galben şi albastru, iar ciucurii din fire de mătase în culorile naţionale.
- În anul 1834, prin firman al sultanului otoman au fost aprobate cele trei culori ale steagului, în timpul domnitorului Al.D.Ghica. Hatişeriful sultanului începe astfel: „Pentru Steag, Deosebitule dintre cei mai aleşi ai neamului lui Isus, tu oblăduitorule al Valahii, Alexandru Ghica Vvd. fie-ţi sfîrşiturile bune!" Pe vremea aceea, sultanul ştia din ce neam s-a născut Isus ?!
- Pentru cea de a doua Adunare Naţională de la Blaj, din 5 mai 1848, a fost pregătit la Sibiu „steagul cel mare" în culorile roşu, galben şi albastru.
- La Adunarea Populară de la Islaz, din 21 iunie 1848, în timpul Revoluţiei paşoptiste din Ţara Românească, Societatea „Frăţia" a pregătit steaguri şi cocarde tricolore. Prin Decretul nr. 1 din 26 iunie 1848, Guvernul provizoriu a stabilit că: „Steagul naţional va avea trei culori: albastru, galben, roşu."
- În timpul Revoluţiilor române de la 1848-1849 s-a consolidat în conştiinţa naţională Drapelul Tricolor, el fiind purtat în multe locuri.
- În anul 1852, guvernatorul Ardealului a stabilit că în timpul vizitei împăratului de la Viena vor fi arborate „steaguri în culorile Ardealului: roşu, galben, albastru."
- Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, la 13 septembrie 1863, a spus: „Drapelul este România, acest pămînt binecuvîntat... Steagul este totodată trecutul, prezentul şi viitorul ţării, întreaga Istorie a României !"
- În anul 1866, în prima Constituţie a României au fost înscrise cele trei culori: roşu, galben şi albastru, ale Drapelului Naţional Românesc. Ele sînt precizate şi în Constituţiile României din anii 1923 şi 1965.
- După Diktatul de la Viena, din 30 august 1940, în partea din Ardeal ocupată de Ungaria erau delicte capitale etnia populaţiei majoritare, Limba Română, religia ortodoxă şi greco-catolică, precum şi Tricolorul românesc.
- Prin Constituţia Republicii Moldova, din anul 1994, s-a stabilit că drapelul de stat este Tricolor, la fel ca şi drapelul României. În plus, fraţii noştri de dincolo de Prut au imprimată Stema de Stat pe fîşia de culoare galbenă a drapelului naţional.
- În Constituţia României din anul 1991, revizuită din anul 2003, la articolul 12, alin.1, se precizează că: „Drapelul României este tricolor; culorile sînt aşezate vertical, în ordinea următoare începînd de la lance: albastru, galben, roşu."
- Acum, în anul 2013, la fel ca după Diktatul de la Viena, în judeţele româneşti Covasna, Harghita şi Mureş s-a ajuns ca pentru mulţi români să reprezinte un act de curaj purtarea drapelului naţional al României, a cocardelor şi altor însemne tricolore.

Pericolele vin de la Ungaria şi de la revizioniştii unguri! Minoritarii unguri caută să le interzică românilor în România să poarte Tricolorul, drapelul naţional, precum şi alte însemne avînd culorile roşu, galben şi albastru. Oare ce s-ar întîmpla în Franţa şi în Uniunea Europeană dacă în Alsacia şi Lorena, unde peste 80% dintre cetăţenii francezi sînt de origine germană, precum şi în Strasbourg, unde numărul lor trece de 90% din totalul locuitorilor, dacă ei le-ar interzice francezilor să folosească culorile de pe drapelul Franţei? De ce politicienii români nu folosesc acest exemplu categoric în faţa pretenţiilor antiromâneşti ale Ungariei şi U.D.M.R.? 
În România s-a ajuns la o situaţie unică în Uniunea Europeană, datorită slăbiciunilor, toleranţei excesive şi compromisurilor făcute de preşedinţii alogeni ai României şi guvernele post-decembriste în favoarea pretenţiilor şi privilegiilor ungureşti. Guvernele României, de după anul 1989, nu au respectat prevederile legale şi nu au aplicat cu fermitate legea! Aşa s-a ajuns la separatism şcolar pe criterii etnice şi la epurarea etnică prin alungarea a zeci de mii de familii de români din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş. Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu au permis insuflarea urii de către liderii U.D.M.R., preoţii şi dascălii maghiari în rîndurile minoritarilor unguri, în special a tineretului, împotriva a tot ce-i românesc, mai ales contra Statului Naţional Unitar, a Limbii Române şi a Tricolorului moştenit de la geto-daci.
Ungurilor le este frică de aflarea şi cunoaşterea de către români a ADEVĂRULUI ISTORIC cu privire la: Poporul Primordial al geto-dacilor şi continuitatea sa de peste 10.000 de ani în Vatra Strămoşească; Limba Română urmaşă a Limbii Primordiale a geto-dacilor; Religia Primordială, colindele şi tradiţiile multimilenare ale Poporului Român, urmaş al Poporului Primordial; Ţara Primordială şi Tricolorul Primordial.
Noul atac al ungurilor împotriva unei eleve care a îndrăznit să poarte în România Tricolorul românesc, inclusiv ameninţările repetate cu moartea, nu au reuşit să trezească din hibernare O.N.G.-urile care zic că apără, cîteodată şi la comandă, drepturile omului. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, condus de un reprezentant al U.D.M.R., a devenit tare tăcut şi inactiv pe această temă a discriminării elevei Sabina Elena din oraşul Covasna, pentru că a avut curajul să poarte Tricolorul multimilenar în Vatra Strămoşească.
Guvernul Ponta II, datorită relaţiilor privilegiate şi suspecte cu Ungaria şi U.D.M.R., refuză să aplice Legea nr.75/1994, republicată şi să-i amendeze pe cei vinovaţi de încălcarea prevederilor legale privind drapelul României şi intonarea Imnului Naţional „Deşteaptă-te române !"
La finalul cărţii „Tricolorul României, simbol al unităţii, integrităţii şi suveranităţii naţionale", autorii coordonaţi de dr. Adina Berciu-Drăghicescu au precizat următoarele: „Drapelul a fost, este şi nu va înceta să fie simbolul românismului şi al României Mari. El reprezintă Unitatea, Independenţa şi Tăria românilor alături de Istoria, limba şi credinţa lor. Pentru toate acestea, Tricolorului trebuie să i se acorde onorul permanent şi să fie păstrat cu sfinţenie."
Pentru ca să nu se mai repete acţiunile antiromâneşti de 15 martie este necesar ca Guvernul României să stabilească următoarele:
1. Prefecţii au obligaţia să verifice şi să raporteze, săptămînal, ministrului de Interne respectarea Legii nr.75/1994 şi aplicarea amenzilor pentru fiecare drapel al Ungariei, steag al Ungariei Mari şi steag unguresc al Ardealului (aşa-zisul steag secuiesc) amplasate sau purtate ilegal.
2. Se verifică de către Ministerul Educaţiei toate cazurile, unde în ziua de 15 martie 2013, elevii unguri au fost scoşi de la ore de către cadrele didactice maghiare şi au participat la manifestaţiile antiromâneşti, încălcînd Constituţia României şi prevederile Legii nr.75/1994. Pentru toate încălcările de lege să fie aplicate sancţiuni aspre şi acestea să fie mediatizate.
3. Se recomandă elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice să poarte zilnic însemne avînd culorile de pe drapelul României.
4. Prin O.U.G. să fie modificată Legea Educaţiei şi, începînd cu noul an şcolar şi universitar 2013-2014, să fie eliberate din funcţii cadrele didactice care ascund ADEVĂRUL ISTORIC  privind Poporul Primordial al geto-dacilor, Limba Primordială din care se trage Limba Română, Religia Primordială a geto-dacilor, Ţara Primordială, Capitala Primordială Sarmizegetusa şi Tricolorul Primordial din Grădina Maicii Domnului, din Ţara Sfîntă, din Dacia Edenică.
Trăiască Tricolorul!

Dr. GHEORGHE FUNAR,
Secretar general al P.R.M.,
Preşedintele Filialei P.R.M. ClujZIARUL TRICOLORUL, nr. 2705, 28.03.2013


miercuri, 27 martie 2013

De ce a pierdut Elena Udrea ?

Pentru că e femeie. Pentru că e tînără. Pentru că e blondă. Pentru că e prezentabilă. Pentru că e bogată. Pentru că are relaţii „influente“. Şi pentru că toate aceste „atribute“ şi le-a etalat cu prea multă ostentaţie, cu prea multă siguranţă de sine, cu prea multă aroganţă, zic unii. Politica dîmboviţeană nu este pregătită pentru un lider-femeie cu astfel de calităţi, care i se pot întoarce împotrivă la prima ieşire în public. Asta nu înseamnă ca femeile nu au jucat un rol crucial în istoria noastră. Bun sau rău. Dar din „umbra“ bărbatului, cu discreţie, cu eleganţă sau uneltind machiavelic, după caz, fără să dea piept direct cu electoratul, chiar din propriul partid. Un post de televiziune susţinea că voturile, deloc de neglijat, obţinute de Elena Udrea sînt rezultatul intensei campanii mediatice pe care şi-a construit-o cu multă atenţie. Pardon, aici greşiţi, domnilor! Voi, mass-media aţi făcut din Elena Udrea personajul mediatic pe care îl percepe populaţia. Unii o îndrăgesc, alţii, nu. Specialiştii spun că şi campania negativă foloseşte la ceva decît lipsa totală a mediatizării! Voi nu rataţi nici o „ştire“, nici o „mişcare“, nici o declaraţie care să nu o aibă ca subiect pe Elena Udrea!
În campaniile electorale importante, candidaţii PRM sînt supuşi unui embargou mediatic incredibil, iar Congresul PRM a fost supus unei cenzuri de tip stalinist de cea mai joasă speţă. Oricum, mediatizarea excesivă nu a avut mare legătură cu rezultatul Convenţiei PDL. După cum nimeni nu s-a ostenit prea mult să analizeze moţiunile celor trei candidaţi. Am asistat la o luptă internă de partid, la influenţarea organizaţiilor din teritoriu cărora, teoretic, nu ştim ce li s-a promis, de către cine şi la desemnarea delegaţilor la Convenţie după bunul plac al „organizatorilor“. Care, în final, au fugit cu urnele, după ce, în prealabil, au avut probleme cu programele unor calculatoare. Ciudat, tocmai în ţara în care sute de milioane de euro se scurg din banii publici ai instituţiilor statului în buzunarele unor firme care oferă tot felul de „softuri". Cu cît mai sofisticate, cu atît mai greu de controlat şi cu atît mai uşor de manipulat de persoana potrivită. Dacă 5.000 de persoane participante la o astfel de acţiune nu pot fi numărate, legitimate şi controlate, vă daţi seama, dragi români, ce haos şi ce fraude incredibile se manifestă la nivelul a milioane de cetăţeni cu drept de vot cînd se desfăşoară alegeri legislative, prezidenţiale sau vreun referendum naţional? Amuzantă a fost apariţia voturilor declarate „nule“. Adică? Au existat delegaţi care nu au votat cu nici un candidat, dar au profitat de excursia gratuită la Bucureşti? Sau unii, aburiţi de mici şi bere, au pus ştampila pe alături? Asta e „crema“ PDL-ului? Nu vom afla niciodată, dar clasa politică trebuie primenită nu numai la vîrf, ci şi în organizaţiile de bază, unde s-au strecurat numeroşi oportunişti, gata să facă pact cu oricine dă mai mult: bani publici, funcţii, avantaje de orice fel.
Pe termen scurt, Elena Udrea a pierdut o bătălie, la mustaţă, cum s-ar spune. Repet, şi pentru că este femeie. Aşa cum a pierdut, păstrînd proporţiile, blonda Hillary Clinton în faţa afro-americanului Barack Hussein Obama. Pe termen lung, Elena Udrea se pregăteşte pentru multe alte bătălii, chiar războaie în toată regula. Chiar dacă unii spun că a „ars“ prea repede nişte etape, noi credem că are timp, răbdare, energie, ambiţie, tupeu şi resurse suficiente pentru ele. Iar la atacurile din mass-media, nouă ni s-a părut că a devenit imună. Că toate acestea au întărit-o. În interesul cui, oare?

RUXANDRA LUNGU,
Preşedinta Organizaţiei de Femei România Mare


ZIARUL TRICOLORUL Anul X, nr. 2704, MIERCURI 27 MARTIE 2013

marți, 26 martie 2013

Săptămîna pe scurt nr 1183 - 26.03.2013


* Parlamentul Nechezol * PSD expectorează sondaje-flegmă * De ce nu-şi vede de bătrîneţe infractoarea fanariotă Zoe Petre-Romcim?  * Cozmin Căpuşă dă lecţii de... cinste (?!) * „Tricolorul“ a ajuns la nr. 2.700

* LA DESCHIDEREA EDIŢIEI. Parlamentul Marii Trădări Naţionale îşi dă arama pe faţă: nici o reacţie, nici o atitudine, nici un protest faţă de provocările ordinare ale şovinismului unguresc! Parlamentul parcă-i mort. Ar fi fost posibil un astfel de comportament ruşinos, în 1990, sau la începutul anilor 2000? Haida-de! Asta a reuşit să facă stăpînirea americană în România: a extras nervul patriotismului şi demnităţii din clasa politică românească. Dar mai este, aceasta, o clasă politică? Nici vorbă – e o şleahtă de profitori scîrboşi, care, în imensa lor majoritate, şi-au cumpărat funcţiile de senatori şi deputaţi cu mari sume de bani, iar acum îşi scot pîrleala înzecit. Cel mai bun exemplu e prezenţa şoferului lui Dan Diaconescu în Senat – în timp ce marii patrioţi Gh. Funar, Gh. Buzatu şi Ilie Ilaşcu NU mai sînt. Aşadar, se lucrează cu surogate. Acesta e un Parlament Nechezol, băga-i-am în cur formol. * Totul, absolut totul în politica României e clădit pe minciună, pentru îndobitocirea populaţiei şi întreţinerea unui „joc de glezne“, chipurile, democratic. E din rău în mai rău. Luăm ca exemplu fosta „Scînteie“, devenită, printr-o năpîrlire jenantă, „Adevărul“ – desigur, fostul organ al PCR, din ilegalitate (1931), nu are, nu poate să aibă nici o legătură cu marele ziar înfiinţat de Al. Beldiman (1888). E ca şi cum, prin absurd, la intrarea în lagărul de la Auschwitz s-ar pune acum o firmă care să ne anunţe că acolo funcţionează „Green Peace“ sau „Clubul Iubitorilor de Jazz“ – nici o tangenţă, totul ar fi tras de păr. Astfel de făcături au eşuat; n-avem decît să ne gîndim la „Scînteia tineretului“, care s-a dat, şi ea, de trei ori peste cap, pînă a sucombat. Atîta timp cît „Adevărul“ primea „furajul“ verde al petro-dolarilor (de furat) ai banditului Dinu Patriciu, iar acesta avea interes să se vîre pe sub pielea lui Traian Băsescu, pentru a nu fi arestat din nou, toată politica editorială, ca şi „sondajele“ erau puse la picioarele Matrozului Chior. Imediat cum Dinu Patriciu a vîndut fiţuica şi proprietar a ajuns un alt măgar, fostul ospătar Cristian Burci (prieten şi tovarăş de „ţepe“ cu Miron Mitrea), s-a schimbat calimera. Gaşca hrebenciucă şi-a zis că n-are rost să mai stea la mila lui Dan Voiculescu, care livrează „sondaje“ după cum îi ciripesc, lui, păsărelele (interesele) în cap – aşa că şi-a înfiinţat propria firmă. Titulatura e stupidă: INSCOP. Şef, un aurolac cu numele de Ştefureac. „Grăunţele“ le aruncă, în bătătură, ciocoiul cu frînă de muci sub nas, care nu se uită în ochii oamenilor, Liviu Dragnea. Mafia PSD ori e mai săracă, ori e mai calică decît fostul colonel de Securitate Dan Voiculescu – aşa încît plăteşte mai puţini biştari. De pildă, dacă Marius Pieleanu, sau Bogdan Teodorescu primeşte 500.000 de euro pentru un pîrţ – Ştefureac capătă de 10 ori mai puţin pentru o rîgîială. Dar, sînt bani buni, şi ăia, fiindcă vin mai des. Unde a găsit haita hrebenciucă taraba să-şi expună vîzdoacele ofilite, cu pretenţii de trufandale? În foaia muribundă şi cu vată-n nas „Adevărul“. Ia te uită ce titlu imbecil dau nenorociţii ăştia, pe pagina 1, în nr. de joi, 21 martie: „Ponta îl bate pe Antonescu“. La ce? La fentele din popou, pe care le fac toţi bulangiii în furou? Aş! „BAROMETRU. Premierul Victor Ponta ar cîştiga alegerile prezidenţiale, potrivit unui sondaj comandat de «Adevărul»“. Sluga aleasă pentru a servi şi justifica lăturile respective e Ioana Lupea; ştiţi care, ciumăfaia aia care a tot spălat WC-urile băsiste, pe la mai multe gazetuţe de perete, culminînd cu „Evenimentul zilei“. Nu te-ai săturat fă, pocitania dracului, să înfuleci atîta rahat? Mai poţi respira? Jegul popularizat de foaia lui Burci e demn de propaganda din Burkina Fasso: în orice combinaţie, Cimpanzeul Plagiator ar cîştiga alegerile prezidenţiale! Atît de mult s-a tîmpit Viorel Hrebenciuc, încît să gireze asemenea invenţii halucinante? Aşa de urîtă este ieşirea din scenă pe care şi-o pregăteşte rechinul pitic din Bacău, cu capul lui de zombi albinos? N-au ăştia, de la PSD, un candidat care, măcar, să arate a om – nu a maimuţă tunsă de miliţie? Şi astfel se face că acelora care au tot sperat că PSD-ul se va schimba, le iese pe nas. N-are cum să se schimbe. Banda cu pricina a ieşit din salopeta stahanovistă, îmbibată de sînge, a lui Ion Iliescu, aşa că nu ştie altceva decît să mintă, să fure şi, la nevoie, să omoare. * În acelaşi număr din insipidul ziar patronat de fostul ospătar Burci e publicat un cearşaf de interviu – cu cine credeţi? Cu baba bătrînă, cu dinţii de lînă, într-o gură de ştiucă rapace, Zoe Petre. Fireşte, şandramaua fanariotă ne explică, savant, cum e cu democraţia. Dar ştiţi din ce poziţie guiţă scroafa balivernele astea cu pretenţii de lecţii de civism? Ea stă cu curul ăla diform şi greu încercat pe nişte munţi de şpăgi, dintre care una dovedită la Tribunal: 5.000.000 de dolari, bani încasaţi, pentru „privatizarea“ ROMCIM, de la mafioţii franco-arabi LAFARGE. Dacă Regimul Ţapului s-a prăbuşit grămadă, strivind, sub el, PNŢCD-ul, asta se datorează şi ifoselor insuportabile ale escroacei Zoe Petre. Cine o tot scoate de la naftalină pe strigoaica asta? Ce mai are ea de spus?  * Ziarul „Azi“ turteşte mutra de bufniţă a ţiganului infractor Horia Georgescu: „GONGORIC ŞI PĂTIMAŞ“, sună titlul unui articol. Noi credem că e chiar mai mult decît atît, e „GONOREIC ŞI BORFAŞ“. Reamintim că tatăl puradelului care face acum pe luptătorul pentru „integritate“ a fost, în anii ’80, mare sculă pe basculă în Ministerul de Interne, în calitate de comandat al Penitenciarului Codlea, cînd a nenorocit mulţi oameni nevinovaţi. * A încetat din viaţă şi profesorul Ioan Mânzatu. Ne pare, sincer, rău. Dumnezeu să-l ierte. * Încă un rateu, pîr-pîr, ieşit din ţeava de eşapament a gurii lui Cozmin Guşă: „Politicienii din România de acum sînt corupţi de la cap la coadă“. I-auzi cine vorbeşte! Mai bine ar spune băiatul ăsta cu eczemă pe chelie cu ce bani şi-a făcut el ditamai vila (cu piscină, teren de tenis cu nocturnă etc.), în comuna cu girofar Cornu. Asta, ca să nu mai vorbim de milioanele de euro cu care s-a făcut patron al postului Realitatea TV. De ce crezi tu, mă, Guşă, că TOŢI politicienii din România ar fi corupţi? Preşedintele PRM o fi, şi el, corupt? Dar alţi membri de vază ai acestui „partid de îngeri“ (după cum îl denumea profesorul Viorel Roman, de la Universitatea din Bremen), ca de pildă arh. Anca Petrescu, Irina Loghin, dr. Constantin Găucan, Mitzura Arghezi, avocatul Viorel Dumitrescu, soprana Daniela Vlădescu? * Venerabilul profesor Vladimir Iliescu (87 de ani) a fost concediat de la Universitatea din Aachen, pentru... delict de opinie! Mai ţineţi minte? Dascălul cu pricina a avut „îndrăzneala“ să vorbească, în Aula Academiei Române, despre faptul că, în România, nu a existat Holocaust, dimpotrivă, Poporul Român i-a ocrotit pe evrei. Nu altfel spunea şeful evreilor din acea perioadă, Wilhelm Filderman. La fel s-a exprimat şi Emil Cioran, în 1969: Mareşalul Antonescu a salvat cel puţin 600.000 de evrei. Dar, te pui cu sufletele de slugă ale unor nemţi? Ăştia sînt exageraţi şi în crimă, şi în lichelism, fiind speriaţi de bombe. Noi ştim cine are interes să înfăţişeze Poporul Român ca pe un neam de ucigaşi, dar nu ţine figura, nu permitem asemenea neobrăzare. Facerea de bine la... evrei. * Rubrica „Azi în sus“, prevăzută şi cu un deşti proaspăt scos din nas şi îndreptat spre tavan, e de-a dreptul cretină. Cine credeţi că e lăudat în nr. de joi, 21 martie? Nimeni altul decît saltimbancul de 2 lei Dudă. Prezentat ca... „Principele Radu“ şi „Alteţa Sa Regală“. Ascultă, Ştirene, eşti nebun? Ce „Alteţă Regală“ e acest deşeu uman, care, de la rolurile din fundul scenei a făcut saltul la marele rol din fundul (tenderul) Margaretei? * Rubrica „Emisiunile trece, perlele rămîne“, redactată de Andrei Păunescu, este, constant, bună şi instructivă. Am „pescuit“ cîteva „perle“, din cel mai recent număr al revistei „Flacăra“ (nu cea îngropată de porcul cu paiu-n gură, adică pipa, George Arion, care se dă Georges Simenon, ci „Flacăra lui Adrian Păunescu“): „Ce-au găsit controalele la minister (la doamna Udrea)? Nişte capacuri de WC!“ (Florin Popescu, România TV); „Femeile este un dar, este o binecuvîntare pentru noi toţi“ (Florin Cioabă, România TV); „Dacă judecăm invitaţia primită de la preşedintele Vaticanului“ (Gigi Chiru, România TV); „Noi ştiţi că ne place aurul şi achiziţionăm aur şi diamante din aur“ (aşa-zisul rege al ţiganilor argeşeni Dan Stănescu, România TV); „Numărul masonilor sînt foarte mulţi“ (S.R. Stănescu, Realitatea FM); „De ce să le dea lor definitiv pentru totdeauna?“ (Radu Banciu, B1TV); „Să asigurăm siguranţa“ (Bogdan Nica, România TV); „Sînt implicaţi şi autorităţile în construirea acestor cavouri din cimitire“ (Sorin Motoi, România TV); „Vă invit să ne vedeţi în sala noastră nou renovată din Strada Batiştei... la noua noastră premieră... Vă mulţumim că existaţi!“ (Mihaela Păun, TVR 2); „Dacă începe primul, să şi termine primul“ (Radu Banciu, B1TV); „Sper măcar“ (Victor Solomon, de la „Bandidos“, la Radio Bucureşti – unde-i greşeala? – „spermă“); „Noul Papă îşi trăia tinereţea din plin: iubea nebuneşte tangoul şi a cerut-o în căsătorie pe fată, dar, pentru că a fost refuzat, a devenit preot“ (Maria Coman, Antena 3). * Pe aceeaşi pagină de revistă, Ion Predoşanu publică articolul „Adrian Năstase – erou al luptei cu Regimul Traian Băsescu!“. Ei, nici chiar aşa... Dacă nu exista încăpăţînarea, diabolică, a tandemului Ion Iliescu – Adrian Năstase, de a se eterniza la Putere şi după 2004, nu ajungea în fruntea Statului Român un bişniţar beţiv, cu cîrdul lui de curve răsuflate... * În sfîrşit, „Tricolorul“ a ajuns la numărul jubiliar 2.700 – Anul 10! Este, trebuie să o recunoaşteţi, o mare perfomanţă, mai ales că e o publicaţie săracă, fără reclame şi sponsorizări. Vă prezentăm cîteva dintre titlurile cele mai spectaculoase. JOI, 21 martie: „Mare disperare mare: «Amanţii morţii» vor fi tăvăliţi rău de Buldogul Vasile Blaga!“; „Sex, violenţă şi droguri în şcoli: rezultatele guvernărilor iresponsabile“ (editorial de Ruxandra Lungu); „Întărîtă-i, drace! Nu încap două săbii în aceeaşi teacă – PSD şi PNL“; „De ce îl urăşte Piratul pe Bombonel. În urmă cu cîţiva ani, Adrian Năstase l-a bătut pe vecinul său de vilă, Traian Băsescu“ („România Mare“, 2 sept. 2005); „Traian Băsescu vrea să-i aresteze pe Adrian Năstase şi Miron Mitrea!“ („România Mare“, nr. din 17 iunie 2005); „Rating record realizat de Vadim la emisiunea «Acces direct» (Antena 1), de marţi: «Minutul de Aur» – 8 puncte“; „ULTIMA ORĂ. Armeanul obraznic Varujan Vosganian l-a dat afară din birou pe colegul său de Guvern, Constantin Niţă (?!)“; „Acesta e adevărul istoric: Mareşalul Antonescu a salvat cel puţin 600.000 de evrei români“ (Emil Cioran, 1969); „Relatare incredibilă din oraşul Covasna: O elevă româncă, ameninţată cu moartea pentru că a purtat o bentiţă Tricoloră!“; „Taxi, cîinele regretatului lingvist Sorin Stati“; „Criza din Sănătate devine o tragedie naţională“ (Corneliu Vadim Tudor, Comunicat de Presă, din 5 august 2005); „Hai să (ne) rîdem prin gîdilare reciprocă“; „Aşa vă place Istoria? Mesajul lui Platon despre Atlantida“ (Erich von Däniken); „Fenomene stranii. Poporul Dero“ (Tim R. Swartz); REBUS (Paul Băgneanu); CARICATURI (Miron Dinulescu); HOROSCOP; Calendar. VINERI: „Dată afară pe uşă, agenta CIA se întoarce pe fereastră – Ce legătură are Alexandrina Gătej cu CFR Călători?“; „Pericolul colosal al retrocedărilor ilegale“ (editorial de Gh. Funar); „După Simona Gherghe, şi Dan Capatos culege roadele revenirii Tribunului în emisiunile televizate. Miercuri seară, la Antena 1 – «Minutul de Aur»: 5,9 puncte“; „PSD scoate din burtă sondaje halucinante“; „Dan Voiculescu l-a şantajat, din nou, pe imberbul Victor Ponta“; „Nici o zi fără un mort ilustru... A încetat din viaţă şi marele scenarist de film Nicolae Paul Mihail“; „Corneliu Vadim Tudor către Becali: «Gigi, nu fi zdreanţă, hahaleră, bagabont! Prezintă scuze fetei!»“; „Şi alte publicaţii mătură podelele cu şontorogul leneş de la Steaua... Irefutabilul Tănase“ (George Stanca, „Click!“); „Fenomene stranii. Misterul din interiorul Pămîntului. «Aici oamenii trăiesc pînă la 900 de ani. E ca la începuturile timpului»“; „Cum se obţinea o audienţă la Napoleon“; „Un erou legendar al Americii: generalul român George Pomuţ“; „Actualitatea Clasicilor“ (Nicolae Titulescu); „Aşa vă place Istoria? Margaret, Prinţesa blestemată, fuma 4 pachete de ţigări pe zi“ (Philippe Delorme). LUNI: „Formaţiunea toxică şi artificială PDL a fost dată cu capul de toţi pereţii Iadului de Bunul Dumnezeu – Momente macabre: bătaie pe hoitul unui partid care a nenorocit ţara timp de aproape 10 ani!“; „O lecţie de Istorie pentru Mihai de Hohenzollern“ (editorial de prof. univ. dr. Gh. Buzatu); „Azi, 25 martie, mare sărbătoare creştină. BUNAVESTIRE“; „Fetiţa cu Tricolor pe frunte, sacrificată, cu cinism, de tătarul Băsescu şi de ungurul Orban“; „NEWS ALERT. Guvernul de la Budapesta finanţează, cu 100.000.000 de euro, provocările şovine şi revizioniste din afara graniţelor Ungariei“; „Cine sînt secuii?“ (Nicolae Iorga, conferinţă ţinută la Radio, în 1938); „Acum 7 ani, Ion Cristoiu îl ataca pe Traian Băsescu. Un moment imoral şi inutil“ (Ion Cristoiu, decembrie 2006); „Aşa vă place Istoria? Dostoievski a împrumutat de la Turgheniev 50 de taleri, ca să joace la ruletă“; „Fenomene Paranormale. Levitaţia“ (Joachim Bouflet). MARŢI: „Premoniţie... paranormală. Adrian Năstase a fost «văzut» la Jilava încă de acum 9 ani!“; „Văduva lui Mao – Se face de cacao...“; „Şantajat de Traian Băsescu cu Dosare Penale, Vasile Blaga a ameninţat cu filmări dubioase, în care apare Elena Udrea“; „«Triunghiul Morţii» la Viena: Marin Ceauşescu – Dan Voiculescu – Teodor Meleşcanu“; „Libertatea hoţiei e în vogă“ (editorial de Maria Diana Popescu, Stuttgart); „Suspendacii“; „Un pamflet memorabil, scris de un revoluţionar: BĂI, TRAIANE!“ (Nica Leon, 22 febr. 2007); „În celebra bătălie de la Arcole, din anul 1796 – Napoleon a luptat împotriva unor viteji români din Ardeal“; „Frumoase credinţe şi superstiţii româneşti“ (culese de Artur Gorovei, 1915); „Umor cu sonetistul Mihail Codreanu“ (Profira Sadoveanu); „Muzica la Viena“ (Ştefan Zweig); „Hai să (ne) rîdem prin gîdilare reciprocă!“; „Sportul pentru sănătatea celor mulţi“ (Silviu Dumitrescu, antrenor emerit). * Un titlu trist, în „Libertatea“ de sîmbătă: „Piţurcă e caraghios şi penibil“ – a afirmat Victoria Blochina despre refuzul încăpăţînat al ţiganului poreclit Satana de a plăti pensie alimentară fiului său. Ruşine! * Ne întoarcem la textul referitor la bătaia pe care Adrian Năstase i-a administrat-o lui Traian Băsescu. Veţi înţelege de ce l-a arestat Matrozul pe Bombonel, după atîţia ani. Articolul sună aşa: „Lumea se întreabă, pe bună dreptate, de ce nu acceptă Traian Băsescu nici un fel de dialog sau colaborare între PD şi PSD. De ce atîta îndîrjire de a refuza ceea ce, totuşi, face parte din specificul vieţii politice a unei democraţii? Răspunsul aveam să-l aflăm zilele acestea: în urmă cu 3-4 ani, în ansamblul tip vilă, de pe Bd. Mareşal Prezan (lîngă Arcul de Triumf), unde locuiau Adrian Năstase, Traian Băsescu, Nicolae Văcăroiu şi Doina Levintza, a avut loc un scandal violent între primii doi. Scena s-a petrecut după miezul nopţii. Sinceri să fim, nu ştim din ce s-au luat la harţă primul-ministru şi primarul general al Capitalei, dar este sigur că ultimul era beat şi, la un moment dat, i-a strigat lui Năstase: «Poponarule!». Atunci, premierului i s-a pus pata şi, nici una, nici două, el i-a dat doi pumni în cap primarului general, rostogolindu-l pe scări. De atunci, Băsescu îl urăşte de moarte pe Năstase, cu atît mai mult cu cît la umilirea lui au existat şi nişte martori. De altfel, în ciuda aspectului său efeminat, Bombonel e un personaj violent, trăsătură comună minorităţii sexuale din care face parte şi în care se înregistrează omoruri de o cruzime incredibilă. În unele medii se comentează faptul că Adrian Năstase i-a aplicat acelaşi «tratament» şi lui Miron Mitrea, chiar în biroul său de prim-ministru, din Palatul Victoria, după ce aflase că Manivelă încheiase unele afaceri bănoase cu nişte turci, fără ştirea lui. Evident că politicianul din comuna cu girofar, Cornu, n-ar fi la fel de agresiv dacă nu s-ar şti păzit de atîtea gărzi SPP. Păcat, mare păcat că aceste scene, şi multe altele, n-au fost filmate, pentru posteritate. Şi dacă, totuşi, cineva le-a imortalizat?“. * În dimineaţa zilei de luni, 25 martie, între orele 9,30 şi 10, am „pescuit“ o sumedenie de greşeli debitate pe cele două posturi TV care pretind că sînt de ştiri. La Realitatea TV, de pildă, un reporter pe nume Dragoş Sasu a spus că Gigi Becali a vrut să dea bani judecătorilor (?!) de la Cluj şi judecătorilor (?!) de la Bistriţa; evident, el se referea la jucători, nu la judecători. De la acelaşi post, aflăm că „Vasile Blaga a fost nervos (?!) pe Elena Udrea“. La România TV ni se spune că „5.000 de euro va merge (sic!) către UNESCO“. Un protestatar de la Combinatul Oţelul Roşu se referă la ruşii de la MECHEL în aceşti termeni: „conducerea sovietică“. O reporteriţă zgribulită ne anunţă: „Mîna dreaptă a Sfîntei Parascheva a fost ascunsă într-un picior“. Ce să caute mîna unei sfinte într-un picior? Aflăm tot de la fetiţa cu pricina, căci piciorul ce priveşti, nu-i picior de rînd, ci e al „mesei din altar“. * Pe ecranul postului România TV a fost titrat următorul anunţ: „Singurul elefant din România ne-ar putea aduce pedepse de la Uniunea Europeană“. Eroare, copii ai durerii! În România mai există un elefant: criticul Alex. Ştefănescu, poreclit Elefantul cu Breton.
* Ambele posturi şi-au întrerupt, brusc, orice emisiune, ca să difuzeze, în direct, pîrţurile trase de gurile (sfincterele) dilatate ale celor doi găinari, care pretind că salvează ţara, Victoriţa şi Crinuţa. Maimuţoiul instalat de Bombonel n-a pierdut ocazia să mai slobozească o cacofonie: „E o scenă politică care“. Jenant. * Colecţia revistei „România Mare“ ne împrospătează memoria: în august 2007, Corneliu Vadim Tudor a dat în judecată Guvernul Tăriceanu pentru tolerarea stemei horthyste pe o clădire oficială din jud. Covasna. Ăla, grecoteiul poponar, a încurajat neobrăzarea hungaristă, făcînd şedinţe comune de guvern, la Budapesta. Au contribuit acele şmecherii ieftine la potolirea spiritelor revanşarde ungureşti? Este evident că nu, ele fiind un fel de frecţie cu carmol la popoul gol. Acelaşi eşec penibil l-a înregistrat şi gîfîiala împăciuitoristă a Guzganului Rozaliu – credem că mai ţineţi minte ce aere îşi dădea haimanaua evreo-ucrainiană Hrebenciuc, care se pupa bot în bot cu Attila Vereştoy şi cu alţi duşmani ai Neamului Românesc, lăudîndu-se că a găsit, el, soluţia şi a luat „jucăria“ din mîna naţionaliştilor români, care, gata, nu mai au subiect. A luat pe dracu’ să-l pieptene de dobitoc. Unde, în lume, problema minorităţilor a fost rezolvată de o corcitură fără ţară? * Unde o fi dispărut Iosif Boda? Din ce o trăi? Din banii pe care îi primeşte fiul său, instalat de Vasile Blaga şef peste industria de medicamente? * Nu se găseşte nimeni să-l dezveţe pe Bogdan Chireac de pleonasmul supărător „suprapus peste“? * Ziarul „Click!“ îşi face ambîţul şi le dă cititorilor în cap cu titlul stupid UITE: „UITE de ce se strică aşa de repede electrocasnicele“. * Numele teroristului care a ameninţat-o pe eleva de 15 ani Sabina, pentru că a purtat pe cap o bentiţă Tricoloră, este Zsolt Lendvay Simon. Nenorocitul ăsta e un cunoscut agitator horthyst, care şi-o caută cu lumînarea. Reamintim ce a scris porcul pe Facebook: „Moarte Sabina Elena!! Trăiască Ungaria Mare... Ţinutul Secuiesc în libertate, Ardealul nu-i România, România – Ţigănie, p... mă-tii de ţigan!“.  Evident, turbatul nu moare în patul lui. * A căpiat şi Paul Lambrino! Priviţi cum sună titlul unui interviu pe care el l-a dat ziarului „Bursa“: „Îmi revine 62,5% din moştenirea regală“. N-ai, mă, destul? Ce mare avere a avut tac-tu, bastard al lui Carol al II-lea? De-aia ţi se închid în nas toate uşile: ai venit în România ca simplu pozar, cu un aparat de fotografiat de gît, iar acum te dai... Alteţă Regală (?!). * Un titlu nimerit dă Lucian Avramescu în „Jurnalul Naţional“ de luni: „Băsescu s-a smiorcăit pe el“. Normal, doar l-a trădat şi „Dragă Stolo“. * În legătură cu acelaşi subiect, Dan Andronic îşi intitulează articolul din „Evenimentul zilei“ astfel: „PDL a murit! Trăiască Dreapta!“ O precizare necesară: toţi ăştia pretind că sînt de dreapta pentru că şi-o iau la labă cu dreapta. Cei care zic că ar fi de stînga nu mai fac atîta hărmălaie. * Mica Publicitate Porno din „Libertatea“ continuă să ne facă să ne ţinem cu mîinile de abdomenul burţii. Am reţinut noi anunţuri cu foamea-n gît: „SEX oral neprotejat, cu fin(alizare) orală şi înghiţire (swallow), fin(alizare) corporală, fin(alizare) facială, normal, în orice poziţie, diverse fantezii. Cristina, şatenă, frumuşică şi dulce, te aştept. 100 RON“; „IA o sticlă de vin roşu şi treci pe la noi, avem chef de hîrjoneală în trei şi o să îţi placă sigur, ne sărutăm în faţa ta, cunnil(ingus) pînă la orgasm, oral împreună, fisting, sună dacă pofteşti la noi. 300 RON”; ,,SÎNT sexi şi rea, brunetă atrăgătoare, ofer clipe de plăcere domnilor gentperoşi“ (sic!). Ce-i aia? Ce face? GENTPEROŞI, aşa scrie, aşa am reprodus. Evident, e o greşeală de corectură, dar sună atît de curios – adică ei trebuie să fie peroşi pe tot corpul?
 * Titlul săptămînii a apărut pe pagina 1 a ziarului „Naţional“: „PDL, un scandal prea mare pentru un partid atît de mic!“. 

* LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI. Timid, încep să scoată capul şi sondajele de opinie adevărate (după frauda neruşinată de la ultimele alegeri parlamentare, din decembrie 2012). Ştiţi la cît s-a prăbuşit USL-ul? Atenţiune: la 35%. De la 60%, cît pretindeau hrebenciucii şi fenechiii. PRM are, în mod real, 25%, dar e ţinut sub capac de stăpînii yankei, care controlează TOTUL în colonia păduchioasă numită România. Nu-i nimic, se întoarce roata...


ALCIBIADEREVISTA ROMANIA MARE nr 1183 - 26.03.2013