"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
sâmbătă, 24 iulie 2010

La emisiunea "Realitatea te priveşte" - 23.07.2010 !

Emisiunea de ieri, de la ora 18.45, o puteti viziona aici:

http://www.realitatea.net/emisiuni/realitateatepriveste.html

PLÎNGERE PENALĂ PENTRU TRĂDARE DE ŢARĂ ÎMPOTRIVA LUI LASZLO TÖKEŞ

DOMNULE PRIM PROCUROR,

PARTIDUL ROMÂNIA MARE, cu sediul în Bucureşti, str. Émile Zola nr. 2, Sector 1, prin preşedinte, dr. Corneliu Vadim Tudor, formulăm, în conformitate cu prevederile legale, prezenta PLÎNGERE PENALĂ împotriva domnului LÁSZLÓ TÖKÉŞ, vicepreşedinte al Parlamentului European, cetăţean român de origine maghiară, din Transilvania. Prin prezenta plîngere vă rugăm să verificaţi dacă, prin acţiunile sau inacţiunile acestuia sau a altor persoane interpuse, au fost îndeplinite elementele constitutive ale infracţiunii de trădare, sancţionată de Codul Penal al României la Art. 155 şi ale infracţiunii de acţiuni împotriva ordinii constituţionale prevăzute la Art. 1661, Cod Penal.

De asemenea, vă rugăm să verificaţi dacă acţiunile acestui individ intră sub sancţiunea dispoziţiilor prevăzute în Art. 3 din Legea 51/1991, privind Siguranţa Naţională a României. Menţionăm ca Art. 155 Cod Penal incriminează ca infracţiune fapta de trădare a ţării astfel: "Fapta cetăţeanului român sau a persoanei fără cetăţenie, domiciliată pe teritoriul Statului Român, de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în scopul de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa statului, prin acţiuni de provocare de război contra ţării sau de înlesnire a ocupaţiei militare străine, ori de subminare economică sau politică a statului, ori de aservire faţă de o putere străină, sau de ajutare a unei puteri străine pentru desfăşurarea unei activităţi duşmănoase împotriva siguranţei statului, se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi."
De asemenea, Art. 1661, Cod Penal incriminează acţiunile întreprinse împotriva statului şi ordinii constituţionale astfel: "Întreprinderea oricărei acţiuni pentru schimbarea prin acţiuni ilegale şi prin violenţă a ordinii constituţionale sau a caracterului naţional, suveran, independent, unitar şi indivizibil al statului român se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi."

În fapt, precizăm următoarele:

LÁSZLÓ TÖKÉŞ, vicepreşedinte al Parlamentului European, a afirmat, atît în presă, cît şi în diferite manifestări publice, intenţia de a fi proclamată independenţa Ţinutului Secuiesc. Prin afirmaţiile sale în presă, acesta aduce atingere Siguranţei Naţionale, instigînd minorităţile la lupte interne. El a afirmat în repetate rînduri că Ţinutul Secuiesc şi-ar putea obţine independenţa iar, dacă va fi nevoie, secuimea trebuie să iasă în stradă, după modelul catalan. Prin declaraţiile sale instigă populaţia la schimbarea ordinii constituţionale prin violenţă şi la încălcarea Art.1 din Constituţia României, în care se prevede că România este un stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.

Recent, László Tökéş a declarat la Universitatea de Vară de la Tuşnad că este convins că va fi autonomie în Ardeal, dar a menţionat că ea se va obţine mai greu, instigînd totodată, prin afirmaţiile sale, mulţimea să iasă în stradă şi să distrugă ordinea de drept a Statului Român, prin încălcarea legilor statului şi, mai presus de toate, a Constituţiei României.

Acest individ, prin afirmaţiile sale, este deosebit de periculos, putînd fi încadrat şi în dispoziţiile Legii 51/1991, ce reglementează Siguranţa Naţională. Astfel., Art.1 din Legea 51/1991, prevede: "Prin siguranţa naţională a României se înţelege starea de legalitate, de echilibru şi de stabilitate socială, economică şi politică, necesară existenţei şi dezvoltării statului naţional român, ca stat suveran, unitar, independent şi indivizibil, menţinerii ordinii de drept, precum şi climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, potrivit principiilor şi normelor democratice statornicite prin Constituţie".

Aceeaşi lege prevede, la Art. 2, că "Siguranţa naţională se realizează prin cunoaşterea, prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor interne sau externe ce pot aduce atingere valorilor prevăzute în Art. 1. Cetăţenii români, ca expresie a fidelităţii lor faţă de ţară, au îndatorirea morală de a contribui la realizarea siguranţei naţionale".

Legea Siguranţei Naţionale incriminează, la Art.3 literele a) şi b) ca fiind ameninţări aduse la adresa Siguranţei Naţionale a României următoarele: a) planurile şi acţiunile care vizează suprimarea sau ştirbirea suveranităţii, unităţii, independenţei sau indivizibilităţii Statului Român; b) acţiunile care au ca scop, direct sau indirect, provocarea de război contra ţării sau de război civil, înlesnirea ocupaţiei militare străine, aservirea faţă de o putere străină ori ajutarea unei puteri sau organizaţii străine de a săvîrşi oricare din aceste fapte;
În cazul în care, în urma cercetărilor asupra situaţiei de fapt, se constată săvîrşirea vreunei infracţiuni, vă rugăm să dispuneţi măsurile legale ce se impun.

PARTIDUL ROMÂNIA MARE
prin preşedinte,
dr. CORNELIU VADIM TUDOR,
Membru al Parlamentului European
23 iulie 2010

luni, 19 iulie 2010

Pe culmile demenţei!

In noaptea de joi spre vineri (15 spre 16 iulie 2010), preşedintele României, Traian Băsescu, s-a întîlnit cu vrăjitoarea Cati, de la Mărăcineni, căreia i-a dat fotografiile adversarilor săi politici Corneliu Vadim Tudor, Mircea Geoană şi Victor Ponta, pentru a fi reduşi la tăcere prin "magie neagră" (?!)

Comunicat de Presă!

Îmi asum tot ce scriu acum! În noaptea de joi spre vineri (15 spre 16 iulie 2010), după ce a jucat teatrul ieftin al plînsului electoral lîngă sicriul îndrăgitei cîntăreţe Mădălina Manole (de la "Dragă Stolo" la "Dragă Mădă"), făcîndu-se a uita că tocmai el este cel care a creat o psihoză gravă în sufletele artiştilor, lăcomindu-se la puţinii lor bănuţi - Traian Băsescu s-a repezit, ca o nălucă, în puterea nopţii, către... Buzău!


Era însoţit de amanta lui, Elena Udrea, originară din acea zonă. Cei doi au mers cu aceeaşi maşină, precedată de o alta, ambele de la SPP, deci pe bani publici. În jurul orelor 3 dimineaţa, la o intersecţie aflată la intrarea în Municipiul Buzău, "amanţii morţii" erau aşteptaţi de o maşină în care se găsea o vrăjitoare din comuna Mărăcineni, pe nume Cati. Femeia a intrat în maşina oficială. Nu era singură, ci avea în braţe o... găină (?!), cu care se ajuta la vrăji (?!). Unde am mai văzut noi scene din astea? În serialul de groază "Twin Peaks", unde o nebună umbla cu un buştean în braţe, pe care îl legăna ca pe copilul ei. Ne putem imagina această privelişte halucinantă, în puterea nopţii, cu Madam Cocoş în maşină cu... găina! Ce ritual voodoo!
Cei 3 nelegiuiţi au vorbit cca. 20 de minute, timp în care vrăjitoarea Cati i-a făcut o serie de farmece (?!) Bolnavului Naţional, pase magnetice (?!) şi alte prostii de oameni primitivi. Punctul culminant a fost atins atunci cînd Traian Băsescu i-a înmînat vrăjitoarei 3 fotografii: una a mea, una a lui Mircea Geoană şi alta a lui Victor Ponta. Ba chiar i-a spus că problema asta e mai importantă ca sănătatea lui, prin urmare prioritară, şi vrea rezultatele "cît mai repede cu putinţă". Ce fel de rezultate? Farmazoanca să le facă vrăji de "magie neagră" şi ce-o mai şti ea şi să-i reducă la tăcere. În mod concret, în ceea ce mă priveşte i-a cerut: "Să-i iei din glas". Adică ce-o să-mi facă, mă amuţeşte? Îmi taie popa limba? Este incredibil ce se poate întîmpla într-o ţară membră a Uniunii Europene, în anul 2010 după Christos! Acest Băsescu nu numai că e un bolnav psihic periculos, dar el face de rîs ţara asta cum n-a mai făcut-o nimeni, în toată Istoria de 2.000 de ani a acestui popor. Eu tratez cu detaşare şi cu umor delirul obscurantist al acestui alcoolic îmbătrînit în rele, fiindcă un om cu credinţă în Dumnezeu nu poate fi atins de asemenea mizerii - dar mă doare sufletul că ţara a încăput pe mîna unor fiinţe rudimentare, de teapa acestor lepădături. Acelora care mă pot întreba de unde ştiu eu de uluitoarea scenă, le voi răspunde, cu sinceritatea care mă caracterizează: credeţi că o astfel de escapadă, dincolo de miezul nopţii, a şefului Statului, ar fi trecut neobservată de către cei din Serviciile Speciale, care sînt mulţi, unii fiind revoltaţi de asemenea nelegiuiri, ce nu s-au mai pomenit pe meleagurile României? Să nu îndrăznească Băsescu şi ibovnica lui (pentru care şi-a bătut nevasta, ultima oară, chiar cu o... statuetă de bronz, de la Vila Lac 2, de i-a tăiat bietei femei respiraţia!), să pretindă că nu e adevărat ceea ce am scris eu şi vor vedea ce dezvăluiri urmează!

În concluzie, acest Traian Băsescu trebuie băgat, de urgenţă, în cămaşă de forţă, pînă nu dă foc la ţară. Doamne, apără şi fereşte...

Dr. CORNELIU VADIM TUDOR,

Membru al Parlamentului European,
Preşedintele Partidului România Mare
Duminică, 18 iulie 2010, Neptun

http://www.ziarultricolorul.ro/?cmd=displaystory&story_id=7140&format=html