"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 22 martie 2013

PERICOLUL COLOSAL AL RETROCEDĂRILOR ILEGALEÎn zilele de 10 şi 15 martie a.c. s-au desfăşurat numeroase adunări publice organizate de Ungaria şi U.D.M.R. pe teritoriul României, unde au fost cerute autonomia teritorială a Ardealului şi anularea Tratatului de la Trianon, din 4 iunie 1920. Premierii Ungariei şi României le-au transmis participanţilor la acţiunile antiromâneşti, din 15 martie a.c., mesaje de felicitare pentru uciderea de către unguri a peste 40.000 de români şi incendierea a 300 de sate româneşti în timpul Revoluţiei de la 1848-1849. Probabil că premierul alogen al României, Victor Viorel Ponta, nu a aflat de la consilierul personal Frunda Gyorgy (lider al U.D.M.R) că în anul 1939 a apărut la Budapesta cartea „Fără îndurare“, scrisă de Dücsö Csaba, unde se precizează că: „Naţia ungară este cea mai splendidă realizare a rasei dominante mongole, care nu cunoaşte decît victoria“.
În capitolul „Mărturisirea leventului“ autorul scrie următoarele: „Eu nu aştept să vină răzbunarea. Nu aştept! Voi suprima pe fiecare valah ce-mi iese în cale! Pe fiecare îl voi suprima! Nu va fi îndurare. Voi aprinde satele noaptea - satele valahe! Voi trage în sabie toată populaţia, voi otrăvi toate fîntînile şi voi ucide pînă şi copiii în leagăn, în genere, voi distruge acest neam! Nu va fi pentru nimeni nici o milă! Nici pentru copiii din leagăn, nici pentru mama care va naşte un copil... voi suprima pe fiecare valah şi atunci nu va mai fi în Ardeal decît o singură naţionalitate, cea maghiară, naţiunea, sîngele meu! Voi face inofensivi pe viitori Horea şi Cloşca. Nu va mai fi milă!“ Acest program al Ungariei de exterminare a populaţiei româneşti din multe localităţi din Ardeal a fost pus în aplicare după Diktatul de la Viena, din 30 august 1940, pînă la 25 octombrie 1944.
Istoria riscă să se repete în Ardeal după Diktatul de la Bruxelles, pregătit pentru anul 2014. Preşedintele României şi primul-ministru Ponta se încăpăţînează să nu supună atenţiei Consiliului Suprem de Apărare al ţării (C.S.A.T.), acţiunile Ungariei şi U.D.M.R. vizînd acordarea cetăţeniei ungare la milioane de români get-beget, precum şi obţinerea a numeroase clădiri şi suprafeţe uriaşe de terenuri agricole şi păduri pe calea retrocedărilor către cultele religioase maghiare şi Statusul romano-catolic, pe baza unor acte false. Regimul Băsescu-Ponta sfidează învăţămintele Istoriei şi se pregăteşte să sprijine decisiv Ungaria şi pe minoritarii unguri din România în politica revizionistă şi teroristă pe care o duc, în ultimii 23 de ani, împotriva populaţiei majoritare româneşti şi a Statului Naţional Unitar Român. Regimul alogenilor aflaţi în conducerea instituţiilor Statului Român intenţionează ca, în 26 martie a.c., să treacă prin Parlament, fără dezbateri şi fără vot, un proiect de lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România. Este posibil să fie, din nou, amînată pentru sfîrşitul lunii aprilie a.c. angajarea răspunderii Guvernului Ponta II, pînă cînd Ungaria şi stăpînii străini de la Bruxelles îşi dau acordul pe textul proiectului de lege. Una dintre consecinţele sigure ale acestui demers legislativ va fi dezmembrarea teritorială a României ca urmare a dobîndirii numeroaselor proprietăţi de către Ungaria şi alte persoane juridice şi fizice ungare, pe bază de acte false sau documente falsificate. Graba cu care acţionează Guvernul Ponta II pe tema retrocedărilor dovedeşte că nu a fost informat de armata de consilieri şi nici nu a dorit să se informeze şi să afle adevărul prin citirea a cel puţin trei cărţi, respectiv:
a) „Un anahronism şi o sfidare: Statul rom. cat. ardelean“, apărută la Cluj în anul 1931 (avînd 466 pagini) şi „Acte şi documente privitoare la Statul rom. cat. ardelean“, tipărită la Cluj în anul 1933 în numai 25 de exemplare (avînd 878 pagini), cărţi scrise de prof.univ.dr. Onisifor Ghibu, de la Universitatea din Cluj şi preşedinte al Comisiunii Istorico-Juridice şi delegat special al Guvernului României pe lîngă Sf. Scaun în chestia Statului Catolic (Statusul romano-catolic ardelean).
b) „Studiu privind retrocedările de bunuri către cultele religioase maghiare şi alţi solicitanţi“, carte scrisă de clujeanul Corneliu D. Pop şi apărută în anul 2006.
În Raportul adresat regelui României despre misiunea de la Roma în chestiunea Statusului romano-catolic ardelean, marele patriot Onisifor Ghibu, membru corespondent al Academiei Române, preciza în legătură cu cele două cărţi: „Dacă m-am hotărît la publicarea lor, am făcut-o pentru două motive: 1.pentru a da celor în drept toate elementele necesare cunoaşterii complete a chestiunii catolicismului, devenită armă politică a ungurilor împotriva României întregite, şi 2. pentru a feri de peire o seamă de documente, pe cari atîţia au tot interesul să le facă să dispară din dosarele oficiale“. Cărţile profesorului Onisifor Ghibu au servit şi Tribunalului Cluj „ ca punct de plecare pentru acţiunea publică în contra a 51 conducători ai Statului catolic pentru escrocherie, fals în acte publice, administraţie frauduloasă şi trădare.“
Profesorul Onisifor Ghibu a descoperit şi publicat o sentinţă pronunţată de Înalta Curte de Casaţie, în anul 1924, care stabilea că Statusul romano-catolic nu este proprietar al bunurilor, ci are numai delegaţie din partea Statului pentru administrarea lor. Curtea a constatat că Statusul romano-catolic, sub guvernare românească, „a prefăcut instituţiile de sub conducerea sa în institute de maghiarizare şi cu tendinţe direct contrare Statului Român“. În „Anuarele oficiale ale vechii Ungarii“ a aflat profesorul Ghibu că Statusul romano-catolic a fost încadrat, pînă în anul 1921, la Ministerul Cultelor, cu atribuţia de Consiliu, fără a avea calitatea de proprietar. Vaticanul nu a eliberat nici un document cu privire la recunoaşterea canonică şi legală a Statusului romano-catolic. Parchetul Tribunalului Cluj a ajuns la concluzia că acest Status este un uzurpator al Statului Român. Universitatea din Cluj a acuzat Statusul catolic că a ajuns, prin fraudă, stăpîn pe imobilele acesteia. Siguranţa Generală a Statului a întocmit „un lung şi amănunţit raport despre activitatea iredentistă a conducătorilor Statului cat. de la Unire încoace. „Ministrul de Justiţie, Valeriu Pop, a declarat presei că: „Statul cat. a ajuns la posesiunea bunurilor pe care le deţine, prin uzurpare, şi că Guvernul e dator să cerceteze de aici înainte situaţia lor juridică“. Profesorul Ghibu a ajuns la concluzia că „o primejdie mortală pentru România este catolicismul unguresc“, iar „toată preoţimea (catolică ungurească) este în serviciul maghiarismului agresiv, revanşard şi iredentist, duşman hotarelor ţării noastre. „Spre finalul Raportului său către regele alogen al României, Românul Onisifor Ghibu a scris: „Trebuie să se treacă, odată, de la diplomaţia interesată a diplomaţilor, la diplomaţia naţională a neamului şi a ţării - cu energie, cu demnitate şi cu echitate şi pentru Români, nu numai pentru minoritarii care ne terorizează, ne umilesc şi ne stăpînesc.“ Economistul clujean Corneliu D.Pop, după ce a studiat retrocedările de bunuri către cultele religioase maghiare şi alţi solicitanţi, a constatat următoarele:
- „Autorităţile din România au sfidat Interesul Naţional, munca, demnitatea şi suferinţa de secole a iobagilor români şi a clericilor români, aşa cum sfidează şi în prezent Interesul Naţional, munca şi demnitatea generaţiei prezente şi a generaţiilor viitoare de români.“
- Bisericile ungureşti din România şi proprietăţile lor aparţin Ungariei, ele fiind biserici de stat!
- Bisericile maghiare din România revendică cu neruşinare imobile pe care niciodată nu le-au avut în proprietate.
- Bisericile ungureşti solicită Statului Român retrocedarea în întregime a bunurilor avute în perioada Imperiului Austro-Ungar, în anii 1867-1918, precum şi a altora dobîndite pînă în anul 1948.
- Dreptul de proprietate al bisericilor maghiare a fost dobîndit prin: „expropriere“ de la ţăranii români; „posesia faptică“; „donaţii“ din partea împăratului Iosif al II-lea.
- În perioada ocupaţiei ungare în Ardeal (1940-1944), după Diktatul de la Viena, au fost transcrise toate cărţile funciare din limba română în limba ungară şi cu această ocazie au fost falsificate foarte multe dintre ele.
- Cărţile funciare pe care le invocă bisericile maghiare nu sînt făcute de Statul Român şi nici după legile româneşti. „Ele nu sînt documente de luat în considerare în cazul retrocedărilor.“
- La cărţile funciare nu există, în majoritatea cazurilor, actele de vînzare-cumpărare ori de „donaţie de bună voie“ din partea foştilor proprietari prin care bisericile ungureşti au intrat în proprietatea clădirilor, terenurilor agricole şi pădurilor pe care, după anul 1989, le-au revendicat.
- Orientarea după cărţile funciare falsificate este un act antiromânesc, care ne readuce la fostele proprietăţi ale grofilor unguri din Ardeal şi la Austro-Ungaria.
- Retrocedările către bisericile maghiare nu au nimic religios în ele, totul este politic şi vizează anexarea Ardealului la Ungaria.
- Revendicatorii sfidează dreptul de proprietate al românilor.
- După decembrie 1989, principalii revendicatori sînt: cultele religioase ungureşti (biserica romano-catolică, reformată, unitariană şi luterană); ordinele călugăreşti catolice maghiare; Statusul romano-catolic şi minoritarii unguri. Solicitanţii revendică averi imense, constînd în: clădiri (licee, şcoli, grădiniţe, spitale, policlinici, dispensare medicale, biblioteci, muzee, arhive ş.a.), terenuri arabile, păşuni, fîneţe, păduri, mobilier sacru etc.
- Ordinele călugăreşti catolice (ex. Ioaniţii, Franciscanii, Carmeliţii, Iezuiţii, Piariştii, Minoriţii) au primit de la Stat imobile în folosinţă pe perioada cît a durat misiunea lor şcolară. „Ordinele călugăreşti nu erau persoane juridice.“
- Bisericile maghiare din Ardeal au fost construite şi, apoi, întreţinute prin contribuţia decisivă a românilor, populaţia întotdeauna majoritară.
- Foştii uzufructari, cultele religioase minoritare, doresc acum să devină proprietari şi „vor să intre în proprietatea muncii de secole a iobagilor şi clericilor români.“
- „Izvorul de averi pentru biserica  romano-catolică l-a constituit furtul pios.“
- Cea mai mare parte a bunurilor care au intrat în stăpînirea bisericilor maghiare au la bază documente false.
- „Falsificatorii de meserie ai documentelor erau exclusiv preoţii“ unguri.
- „Falsurile se referă, de obicei, la dotaţiuni de bunuri, transcrieri şi confirmări.“ Falsul şi uzul de fals în înscrisuri oficiale constituie suportul pentru revendicări.
- Puterea legislativă şi executivă a promovat, „în necunoştinţă de cauză, acte normative, ce sfidează adevărul istoric şi cele mai elementare principii de drept.“
- Revendicatorii de rea-credinţă au intrat în proprietatea unor imobile pe care niciodată nu le-au avut în proprietate.
- Sub masca religioasă maghiară este ascunsă politica perfidă şi antiromânească a Ungariei, susţinută de trădătorii de Neam şi ţară.
- Statusul romano-catolic a fost „o înjghebare tolerată, fără personalitate juridică“, ce „nu putea legal să deţină proprietăţi“ şi nu a avut proprietăţi.
- „Guvernul ungar nu a recunoscut în Statul catolic o organizaţie legal definită.“ Ca urmare, Statusul nu putea deţine proprietăţi, nici în Ungaria şi nici în România.
- „Statusul romano-catolic ardelean a intrat în primul război mondial cu starea de fapt şi de drept a unui simplu organ tolerat al Guvernului Ungariei.“
- „Vaticanul nu a recunoscut niciodată Statusul romano-catolic.“
- „Organizaţia Statusul romano-catolic nu a fost aprobată prin nici o lege ungară sau română. Instanţele de judecată au confirmat lipsa calităţii de persoană juridică a Statusului romano-catolic.“
- „Statusul romano-catolic este o organizaţie politică maghiară, care este îndreptată împotriva unităţii şi siguranţei Statului Român.“
- Prin articolul IX al Concordatului încheiat între Statul Român şi Sfîntul Scaun, la 10 mai 1927, nu este recunoscut Statusul romano-catolic din Ardeal ca persoană juridică.
- În perioada 1945-1989 şi ulterior, pînă în august 2001, Statusul romano-catolic nu a existat.
- La 1 august 2001, Judecătoria Miercurea Ciuc, în dosarul nr.2179/2001, a pronunţat sentinţa civilă nr.1515/2001 şi a constatat că persoana juridică Consiliul Arhidiecezei Romano-Catolice Alba - Iulia este identic cu Statusul Romano-Catolic din Ardeal, „ca fiind una şi aceeaşi persoană juridică îi revin atribuţiile, drepturile şi obligaţiile în virtutea continuităţii de drept“. În acest proces, pîrîtul Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, nu a fost reprezentat în instanţă şi nici nu a făcut recurs la hotarîrea judecătorească pronunţată de către instanţa de fond. Judecătorul ungur a pronunţat sentinţa civilă nr.1515/2001 în baza unui act emis de o autoritate fără calitate procesuală, respectiv Secretariatul de Stat pentru Culte, din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. Astfel, prin încălcarea Legii nr.21/1924 s-a ajuns ca Statusul romano-catolic să devină (ceea ce nu a fost niciodată) persoană juridică şi apoi să revendice şi să obţină un număr uriaş de imobile în Ardeal, pe care niciodată nu le-a avut în proprietate! „Această sentinţă trebuie imediat anulată, la fel cum trebuie anulate toate consecinţele aplicării ei.“ Legea nr.21/1924 precizează la art.1 că: „persoanele juridice de drept public se creează numai prin lege.“
- Prin Încheierea civilă nr.5348/2005, pronunţată în data de 25 noiembrie 2005, în şedinţa Camerei de Consiliu a Judecătoriei Cluj-Napoca, fără citarea părţilor şi fără dezbateri, s-a dispus dobîndirea calităţii de persoană juridică pentru Fundaţia Statusul Romano-Catolic din Ardeal, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.5.
- În perioada post-decembristă au fost retrocedate mii şi mii de imobile fără ca în dosarele acestora să existe actele originale de dobîndire a lor. Din păcate, Parchetul şi Direcţia Naţională Anticorupţie refuză să facă cercetări penale în aceste cazuri de împroprietăriri şi să apere interesele Statului Român.
- În Ungaria le-au fost retrocedate bisericilor numai lăcaşurile de cult.
- Prin politica retrocedărilor, „Statul Român practică un mod original de autodesconsiderare, de sinucidere economică, de autodizolvare a patrimoniului public şi o autosubminare a siguranţei naţionale.“
- Este obligatoriu ca „toate cererile de revendicare să fie analizate de la ORIGINI“ de către o Comisie Specială învestită cu autoritate decizională. Această Comisie Specială trebuie obligată, prin dispoziţii legale imperative, să verifice toate dosarele de revendicare în care s-au dat soluţii. Comisia Specială urmează să înlocuiască Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (A.N.R.P.).
Din cărţile profesorului Onisifor Ghibu rezultă că, în perioada interbelică, împotriva acţiunilor şi pretenţiilor ilegale ale Statusului romano-catolic au intervenit regele şi primul-ministru, ministrul Justiţiei şi ministrul Culturii, inclusiv prin demersuri la Vatican. Cu toţii au stabilit, inclusiv Înalta Curte de Casaţie, că niciodată Statusul romano-catolic nu a avut personalitate juridică, nu a fost proprietar pe bunurile pe care le-a administrat şi nu a fost recunoscut de Vatican şi de Ungaria. Nici pînă la începutul anului 2013, Statusul romano-catolic nu a dobîndit personalitate juridică în baza Legii nr.21/1924. Cu toate acestea, Regimurile Iliescu şi Băsescu au tolerat împroprietărirea ilegală a Statusului romano-catolic cu multe sute de clădiri şi suprafeţe uriaşe de terenuri agricole şi forestiere ale Statului şi Poporului Român. De ce au făcut-o? De ce nu apără Interesul Naţional? Nimeni nu le întreabă! De aceea Guvernul Ponta II perseverează în problema retrocedărilor ilegale şi împotriva Poporului Român şi a integrităţii României. Începînd cu anul 1991, prin multe legi şi ordonanţe de urgenţă, Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu au facilitat restituirile în natură şi mai ales împroprietăririle pentru bisericile ungureşti şi Statusul romano - catolic, punînd în pericol integritatea României şi viitorul Ardealului. Motivul real şi tot mai evident al acţiunilor diabolice ale Ungariei, U.D.M.R.-ului, bisericilor ungureşti şi Statusului romano-catolic pentru dobîndirea de proprietăţi, pe toate căile şi prin toate mijloacele, este Ardealul! La reuniunea conducerii U.D.M.R., desfăşurată la Tîrgu Mureş, în 23 februarie a.c., au fost premiaţi cu „Bradul de argint“ cei care au reuşit să obţină cele mai mari şi spectaculoase retrocedări şi împroprietăriri din averea Poporului Român.
Serviciile de Informaţii din România i-au înştiinţat pe conducătorii Statului Român că marea majoritate a imobilelor revendicate şi obţinute de bisericile ungureşti, Statusul romano-catolic şi samsarii stigmatizaţi de premierul Ponta au la bază documente false. Cunoscînd realitatea, Regimul Băsescu-Ponta nu a sesizat Parchetul şi nici nu a suspendat retrocedările. Faptele respective constituie infracţiuni!
Legea Ponta urmăreşte să asigure înstăpînirea rapidă a Ungariei şi a ungurilor asupra Ardealului! În paralel, continuă acordarea extrem de rapidă a cetăţeniei ungare pentru românii get-beget. Urmarea sigură va fi Diktatul de la Bruxelles, pregătit pentru anul 2014, împotriva României. În faţa acţiunilor extrem de periculoase ale Ungariei şi revizionismului unguresc, din campania de primăvară, împotriva României şi a Poporului Român se impun cel puţin următoarele:
1. Guvernul Ponta II să renunţe la angajarea răspunderii în Parlament şi să supună dezbaterii publice şi parlamentare proiectul de lege privind finalizarea procesului de restituire.
2. Să fie adoptată o ordonanţă de urgenţă privind înfiinţarea Comisiei Speciale de verificare, împreună cu Parchetul, a tuturor dosarelor de restituire şi a legalităţii soluţiilor date.
3. Sesizarea de către Guvernul Ponta II a Consiliului Suprem al Magistraturii şi a procurorului general al României în legătură cu faptele penale săvîrşite pentru apariţia şi împroprietărirea  Statusului romano-catolic.
4. Convocarea Consiliului Suprem de Apărare a ţării pentru a analiza şi decide în legătură cu acţiunile Ungariei şi U.D.M.R. vizînd dezmembrarea teritorială a României şi obţinerea autonomiei Ardealului.
5. Prezentarea în Parlament a unor rapoarte de către directorii Serviciul Român de Informaţii (S.R.I.) şi Serviciului de Informaţii Externe (S.I.E.) privind acţiunile revizioniste ale Ungariei, U.D.M.R.-ului, bisericilor ungureşti şi Statusului romano-catolic, în special prin acordarea cetăţeniei ungare pentru români şi prin retrocedările în natură bazate pe fals şi uz de fals în înscrisuri oficiale.
Deşteptaţi-vă şi uniţi-vă, români!

Dr. GHEORGHE FUNAR
Secretar general al P.R.M.
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj


ZIARUL TRICOLORUL, nr. 2701, 22.03.2013 


joi, 21 martie 2013

SEX, VIOLENŢĂ ŞI DROGURI ÎN ŞCOLI: REZULTATELE GUVERNĂRILOR IRESPONSABILERecent, cîţiva minori au considerat „cool“ să se filmeze în curtea şcolii, executînd o partidă demnă de filmele XXX şi apoi să vîndă filmuleţul, care se poate găsi şi pe Internet. Grav este că mass-media ne-a obişnuit ca, aproape zi de zi, din jurnalele televiziunilor să nu lipsească „ştiri“ de genul: x minor a ajuns în comă alcoolică la spital, un grup de elevi s-a intoxicat cu etnobotanice, o elevă a fost violată în toaleta liceului, un elev a fost înjunghiat în faţa şcolii sub ochii colegilor, iar Internetul este suprasaturat de imagini în care elevii îi insultă şi îi agresează pe profesori, se ceartă şi se păruiesc mai ceva ca la uşa cortului şi, mai nou, produc filme porno în scopul comercializării, ca să nu fie osteneala fără răsplată.
În urma acestor „ştiri“ dezvăluite sub masca indignării, dar cu o plăcere perversă, pentru că sînt aducătoare de rating, urmează reţeta oricărei emisiuni de gen: reacţiile profesorilor, părinţilor, colegilor şi mai ales ale psihologilor şi sociologilor abonaţi pe viaţă la televiziuni pentru a comenta faptele. Profesorii ridică din umeri, neputincioşi, aruncînd vina pe educaţia precară preşcolară şi pe mediul promiscuu din care provin unii dintre elevi, părinţii dau vina pe şcoală, iar sociologii şi psihologii oferă explicaţii, care mai de care, fără să intre în fondul problemei, ca nu cumva să deranjeze gruparea care comandă respectiva televiziune lîngă care s-au aciuat. Nimeni nu pune punctual pe „i“. Societatea românească se află într-o gravă disoluţie morală şi culturală, în faza de negare a valorilor şi tradiţiilor naţionale, fază premergătoare disoluţiei statului naţional, a României în general. „Reformele“ învăţămîntului nu au reuşit decît să semene deruta în rîndul elevilor, fiecare ministru limitîndu-se la măsuri de natură administrativă, care i-au dat peste cap pe profesori, elevi şi părinţi. Manualele alternative, programele şcolare încărcate, examenele de admitere în licee, organizarea bacalaureatului, clasa pregătitoare, lipsa disciplinei şi a respectului faţă de dascăli, lipsa de perspectivă profesională a viitorilor absolvenţi de şcoală şi haosul generalizat din învăţămîntul românesc producător de şomeri pe bandă rulantă reflectă o parte din societatea românească, debusolată şi invadată de false valori. Studiile arată că 40% dintre elevii sub 15 ani au probleme cu cititul. Experienţa noastră arată că un procent la fel de mare dintre cei care ştiu să citească, adică să reproducă nişte cuvinte scrise, nu înţeleg aproape nimic din ce citesc, nu pricep sensul unei fraze, darămite să conceapă una cît de cît coerentă. S-a dorit ca românii să redevină analfabeţi, iată rezultatul! Căci, staţi fără grijă, olimpicii, geniile şi premianţii sînt deja vizaţi de vînătorii de creiere din ţările dezvoltate, iar aici nu i se oferă condiţii pentru carieră şi ascensiune profesională decît unui mic procent, în funcţie de statutul social al părinţilor. Cît despre propagarea violenţei, a drogurilor şi a sexului în şcoală, nu ne mirăm deloc. Un psiholog încerca să justifice acţiunea minorilor despre care vorbeam prin faptul că, avînd acces la mijloace de înregistrare cu telefonul mobil, acesta este rezultatul, ce să facem acuma?! Ar fi multe de făcut, dar cu ce efect, cînd orice minor are acces la tot felul de site-uri dubioase, cînd unii sînt complet scăpaţi de sub autoritatea părinţilor şi a profesorilor şi, nu în ultimul rînd, cînd revistele şi emisiunile-tabloid abundă în aluzii legate de sex la ore de maximă audienţă. Moderatorii preferă amenzile CNA-ului şi zîmbesc cu subînţeles dacă vreun invitat „scapă“ vreo aluzie de natură sexuală şi îl apostrofează, cu falsă inocenţă: „Vai, domnu' cutare, vedeţi că la noi se uită şi minorii“, ca nu cumva vreun copil care nu era atent la emisiune să nu dea fuga în faţa ecranului poate, poate mai prinde ceva bun de povestit la şcoală. Pînă şi ştirile aparent serioase nu scapă de astfel de aluzii. Dinu Patriciu, aflat în proces de divorţ (pentru a-şi „ascunde“ averea făcută cadou de Statul Român, asta e părerea noastră de nezdruncinat), a fost surprins la Londra, parcă, alături de o domnişoară chinezoaică. Părea în deplinătatea facultăţilor mintale, dacă ne întrebaţi pe noi, nu cum declara viitoarea fostă soţie. În loc să comenteze ce se ascunde în spatele acestui divort şi partaj aranjat, de unde dispune acest personaj de o avere pe care marii miliardari americani o construiesc în decurs de generaţii, ce credeţi că îi preocupă pe deontologii noştri? Unde au luat cina cei doi, „după o plimbare romantică“ (aici cităm din memorie) şi, mai ales, că au înnoptat într-un select cartier al milionarilor englezi, ca să mai pună ceva paie pe foc. Puţin mai lipsea să ni se povestească în amănunt în ce scop au înnoptat împreună şi dacă le-a priit sau nu „cina“, dacă au repetat plimbarea şi a doua zi etc. Pe noi nu ne interesează viaţa personală a omului, cîtă vreme distracţia nu se realizează pe banii noştri, dar sînt atîţia oameni cu imaginaţie, inclusiv minori, în care zburdă hormonii fără să fie necesar să-i mai aţîţăm şi noi. Azi se filmează în curtea şcolii, cîteva minute pe un maidan, mîine ne oferă un film complet, profesionist, cu plimbare, cină şi „înnoptare“.  Ce fac în acest răstimp guvernanţii noştri? Se „bat“ pe statutul aleşilor, pe schimbarea Constituţiei, menită să dezmembreze România şi, mai ales, fac pronosticuri legate de şefia PDL, nu din alt motiv decît că lupta se duce între un bărbat „cu influenţă“ şi o femeie „cu influenţă“. Ne întrebăm ce se întîmpla dacă Elena Udrea se năştea bărbat?

RUXANDRA LUNGU,
Preşedinta Organizaţiei de Femei România Mare


ZIARUL TRICOLORUL, Anul X, nr. 2700, JOI 21 MARTIE 2013

 

marți, 19 martie 2013

Săptămîna pe scurt nr 1182 - 19.03.2013


 
* Toate cele 4 găşti politice (PSD, PNL, PDL, UDMR) trebuie să înfunde puşcăria * Un sondaj descreierat, marca PSD * Apare un nou falsificator de sondaje: Ştefureac Aurolac * Steaua a căzut ca o balegă * Ce-a căutat piaza-rea Victor Ponta (dinamovist) la meciul de la Londra?

* LA DESCHIDEREA EDIŢIEI. Situaţia politică din România seamănă, izbitor, cu o piesă de teatru a lui Jean-Paul Sartre, „Cu uşile închise“. Acolo e vorba de 4 personaje, blocate într-o cameră, care nu se mai suportă şi încearcă să se omoare reciproc – dar, vai, nu e posibil, pentru simplul motiv că cei 4 duşmani sînt deja… morţi! Un blocaj total. O situaţie fără ieşire. Aşa şi cu cele 4 găşti care îşi zic partide şi se învîrt ca nişte testicole într-o căldare electorală: PSD, PNL, PDL şi UDMR. Nişte furuncule pe trupul ţării. Îţi vine să verşi cînd vezi cîtă nesimţire au cei care pretind că sînt social-democraţi, liberali etc. În realitate, nu sînt nimic, decît nişte derbedei şi curve bătrîne, care au găsit o modalitate de a face bani nemunciţi şi de a-şi slobozi şi mirosi, unii altora, băşinile, ba în Parlament, ba la Televiziune. Toţi, fără excepţie, ar trebui arestaţi. Iar, avînd în vedere cum merg lucrurile în jurul nostru (Grecia, Bulgaria), aici se va ajunge. Ce fac jigodiile astea e orice altceva, dar NU democraţie. Asta pentru simplul motiv că democraţie înseamnă puterea poporului. Care popor? L-au ucis, cu o măciucă în moalele capului, bandele astea de criminali, care pîndesc momentul să fugă, precum nişte şobolani, de la o gaură la alta, năpîrlind şi pretinzînd că, acum, în vechea colonie de rozătoare, nu se mai regăsesc, că ei s-au deşteptat etc. * În vremea asta, cea mai neruşinată gaşcă de interlopi din România ultimilor 23 de ani, hrebenciucii lui Ion Iliescu, şi-a deschis un bordel de opinie. PSD-ul nu mai vrea să stea cu miloaga la banditul Dan Voiculescu, aşa că şi-a înfiinţat o pretinsă firmă de sondare a opiniei publice, cu numele INSCOP. Acolo s-au înghesuit nişte boschetari cu foamea-n gît, conduşi de un oarecare Ştefureac, ce rimează cu Aurolac. Ei, bine, haimanalele astea au primit o primă comandă: să scoată din burta lipită de şira spinării un clasament al încrederii pe care o au românii în oamenii politici. Pe locul I, desigur, eternul guvernator al Băncii Naţionale a Masoneriei (că a României nu mai e demult!), Mugur Isărescu – care numai om politic nu e. Mai sînt adulaţi de milioane de români încă vreo 20 de politicieni, cum ar fi Victor Ponta, Crin Antonescu, Traian Băsescu, Elena Udrea, Vasile Blaga, Emil Boc, Kelemen Hunor, Gigi Becali, M. R. Ungureanu şi alte gloabe. Lipseşte, cu desăvîşire, singurul om politic adevărat: Vadim. De ce? Fiindcă lepădăturile de la PSD încearcă să înşurubeze ideea că, gata, el nu mai există, a dispărut din peisaj. Fir-aţi ai dracului de bişniţari! Voi sînteţi principalii vinovaţi pentru dezastrul ţării. Voi, care aţi provocat venirea la Putere a unui zbanghiu plecat rău cu pluta, care a făcut „vedete“ politice, putred de bogate, o herghelie de mîrţoage cu blana roasă de irigatoare ruginite: Elena Udrea, Monica Macovei, Anca Boagiu, Sulfina Barbu, Andreea Vass ş.a. Astfel de gunoaie sociale n-ar fi ieşit din canale dacă lumea n-ar fi urît de moarte şleahta de poponari a lui Adrian Năstase. Sinceri să fim, nu credeam că va exista cineva atît de josnic încît să prostitueze sociologia în halul ăsta. Uite că a existat. Plata făcăturii o va face şobolanul judeţean Liviu Dragnea: 50.000 de euro. Merită, bă, Ştefureac, să mănînci un polonic de rahat atît de mare pentru firfiricii ăştia? Mai ai şi un nume de neam prost, predestinat la furat. Un şut în prostata care îi ţine loc de creier merită şi fostul ospătar Cristian Burci, care a cumpărat de la ţiganul cu transplant de „pateu“ Dinu Patriciu foaia muribundă „Adevărul“. * Un alt ziar care dă cinstea pe ruşine este „Azi“. Organ FSN-ist de la început pînă la sfirşit. Total inutil. Prost scris. Întreţinut, de 23 de ani, cu bani de furat – fiindcă nu e nimeni atît de idiot să creadă că fiţuica îşi scoate pîrleala. Degeaba se dă-n „bărcile spiritului“ Octavian Ştireanu, scriind sub pseudonim, sanchi, el e nevasta lui Socrate – dacă alături, pe ultima pagină, răsună tot felul de flatulaţii tubulare. Nu demult, acolo era lăudat zmîngălitorul de closete Dan Perjovski. Acum, vedem şi mutra boccie, cu nas borcănat, a grafomanei Gabriela Adameşteanu. De ce? Cică i-a apărut un „roman“, în limba germană, şi bătrîna putoare îl lansează la Berlin şi la Leipzig. Noi credem că după bombardamentele anglo-americane din anii 1943-1945, dezlănţuite asupra celor două oraşe germane, lansarea asta de maculatură tîmpită e cea mai mare catastrofă care s-a abătut peste Berlin şi Leipzig. Gabriela Varicela n-are strop de talent, ea nereuşind să depăşească nivelul replicii „Ciorăpelul meu e plin de caca“, dintr-o aşa-zisă piesucă de teatru (scrisă special pentru săli goale). Pe ce bani s-a deplasat profitoarea asta în Germania? Cine achită toate costurile, Ştirene? Cîtă vreme mai încurajează ziarul tău, născut mort, impostura?  * Încă o mostră de analfabetism căzută din gura muistă a lui Codruţ Kengheş (Cătălin Dezbrăcatu): „ci că pentru că“ (?!). * Nici cu Traian Băsescu nu ne e ruşine: „Premierul ar putea s-o debloce“ (?!), a dat el pe gaura gurii, zilele trecute. Evident, verbul corect este: „s-o deblocheze“. * Apropo de Papă: dacă tot trebuia să fie un Papă argentinian, mai bine îl alegeau pe Messi. Mai ales că Messi e cel mai potrivit să oficieze o Messă. * În „Naţional“, Răzvan Ioan Boanchiş face cam ceea ce am făcut şi noi: le ia în tărbacă pe zuzele care au clămpănit din gură pe la televiziuni, în seara zilei de pomină, 13 martie, cînd Papa cel nou ba era italian, ba era german. Merită să reproducem, integral, pamfletul acestui tînăr sugativ de talent (n-am găsit altă metaforă), apărut sub titlul „Habemus nişte îngălaţi la televizii!“: „Habemus Papam! Serios, habemus! Atît au priceput televiziile valahe cu trimişi speciali, chiar foarte speciali, la Vatican. Vorba vine «la Vatican», că fetele alea au fost pe Via del Corso, la şopingeală. Ziarizdele acreditate la Roma nu ştiau nici cît analiştii – habarnişti din studiourile de la Bucureşti. Au fost şi 3 excepţii. Dan Ciachir, intrat (doar) telefonic la postul B1TV, Răzvan Theodorescu, la RTV, şi fostul nostru ambasador la Vatican, prezent la Realitatea TV. În rest, fuşereală. Şi unde? Şi cînd? Asemenea momente rămîn în minţile oamenilor, dar pentru a fi bine întipărite trebuie întîi descifrate, în limbaj laic, cu ajutorul unor edificaţi. N-am scris «specialişti», fiindcă geme patria de specialişti de toate extracţiile şi imposturile. Întîlnirea dintre şeful Gărzii Elveţiene şi cel al carabinierilor (mă îndoiesc că am folosit termenii potriviţi), prezenţa unor trupe marinăreşti (aici sînt convins că am sfeclit-o) pretindeau o minimă documentare din partea îngălaţilor plătiţi să transmită de acolo. Şi era atît de simplu, prostoboilor! Vă puteaţi duce la ultimul bibliotecar sau vînzător de bilete de la Vatican cu înregistrarea ceremoniei din 2005, cînd a fost pus Ratzinger, şi vă explica ăla protocolul. Aţi fi avut şi voi cîteva repere. Am pomenit mai sus despre termeni laici. Prin «laic» nu mă gîndesc, totuşi, la vorbe de maidan politic şi fotbalistic. Cîteva mostre: «Papa Ratzinger a demisionat!». Papa nu-i consilier judeţean, ca să demisioneze. Un papă se retrage. «Sîntem în rîndul 20». Şi a dat gol Rapidul? «Papa Francisc e noul pariu». Ce cotă are? Meciul e blat sau nu? «Papa Francisc nu era printre favoriţi». Normal, favorit era Turcescu, dar a cîştigat Eurovisionul un eunuc. «Ţările care aveau un cardinal papabil!». Daaaaa, habemus un nou cuvînt în limba română – «papabil»!“. * Toţi au bătut cîmpii – mai ales înainte de alegerea Suveranului Pontif. Priviţi ce titlu aiurea-n tramvai dădea „Libertatea“ din… 14 martie (deci a doua zi după!): „Conclavul trebuie să decidă dacă un italian sau un brazilian va deveni Papă. Între ei doi se duce lupta“. De unde ştiau rînjiţii lui Ringier? Le-a zis Mossadul? Ete că n-a fost din Brazilia, ci din Argentina, tot un drac… * Ziarul „Tricolorul“ se apropie, irezistibil, de nr. 2.700. Vă supunem atenţiei sumarul ultimelor apariţii. JOI: „Un nou experiment aventurist, care va prelungi agonia Poporului Român: Victor Ponta a primit poruncă de la stăpînii de sclavi din SUA să-i tragă un şut în fund lui Crin Antonescu şi să-l umfle cu pompa de clismă pe evreul homosexual Sorin Oprescu (?!)“; „NEWS ALERT. Alegerile trucate din PDL s-au transformat într-o păruială muierească – Mîrţoaga jigărită a Matrozului Chior e făcută «borfetă» şi «bagaboantă parvenită»…“; „Penalul Borbely“ (editorial de colonel Dan Zamfirescu); „Diviziile ungureşti care au luptat, pînă la capăt, în armata hitleristă“; „SCUIPAŢI AICI! Capul de Hemoroid Niels Schnecker le provoacă românilor voma, zi de zi…“; „Pentru împrospătarea memoriei. Este adevărat că Ilie Sârbu a fost împuşcat chiar de către Adrian Năstase?“ (Corneliu Vadim Tudor, „România Mare“, nr. 704, din 9 ianuarie 2004); „Încă o minciună delirantă a satanistei Oana Zăvoranca Golanca. Cică şi cîntăreaţa Corina Chiriac ar fi apelat la vrăjitoare (?!)“; „Fosta manechină Rita Mureşan s-a îngrăşat monstruos: 120 kg!“; „LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI. Ieri, grecul Georgios Papastamkos, vicepreşedinte al Parlamentului European, a căzut în plină şedinţă şi se pare că a făcut infarct“; „Un savant american afirma, în 1957: «Omul nu va ajunge niciodată pe Lună!»“ (Erich von Däniken); „Lista condamnaţilor în Procesul de la Nürnberg“; CARICATURI (Miron Dinulescu); REBUS (Paul Băgneanu); CALENDAR; Horoscop. VINERI: „Secta PSD se îndreaptă către o sinucidere în grup. Foaia muribundă «Adevărul» a publicat cel mai descreierat sondaj din ultimii 20 de ani, scos din maţe de un aurolac, pe nume Ştefureac (?!)“; „Toţi palavragiii de la televizor n-au putut să spună două chestiuni esenţiale: * Alegerea unui papă italian din Argentina vrea să împace şi Italia (gazdă a Vaticanului), şi America Latină * Noul Suveran Pontif şi-a ales numele celui mai mare iubitor de animale, Sf. Francisc D’Assisi (1182-1226)“; „Ungaria internaţionalizează problema Ardealului şi a Tratatului de la Trianon“ (editorial de Gheorghe Funar); „Relu Fenechiu ar vrea să-l trimită pe Traian Băsescu la Bruxelles cu maşina Salvării…“; „SCUIPAŢI AICI! Fost spălător de vase în America, scribul fără talent Dorin Tudoran se dă mare în fiţuica «Adevărul»…“; „Nimic nou sub soare“ (Axente Sever, 1872); „«Au fost românii slugile secuilor»?! Asta e otrava care li se toarnă, cu pîlnia, pe gît copiilor de 12 ani“; „Porcii PSD s-au îngrăşat prea tare şi li s-a făcut dor de tăietor. Ignatul de primăvară“; „Hai să ne amintim ce s-a întîmplat acum 8 ani… Un german ajunge Papă“; „Un român vîndut bozgorilor: Dorin Florea, Iuda P.D.L. care pupă-n cur «Ţinutul Secuiesc»“; „Alo, Guvernul României? De ce dormi ca boul pe coadă? Fasciştii unguri au arborat, joi, 14 martie 2013, sute de steaguri ale Ungariei pe stîlpii de iluminat din oraşul românesc Sf. Gheorghe! Huooo! Zdrenţele roşii-alb-verzi trebuie băgate pe gîtul acestor criminali!“; „Cum am ajuns peremist şi vadimist“ (dr. Livius Ţîrnea); „Aşa vă place Istoria? Mihai de Hohenzollern era gras, roşu şi a primit de la Elena Lupescu un orologiu de aur“; „Fenomene stranii. Poporul Dero“.       LUNI: „Marea retrocedare şi consecinţele sale catastrofale!“ (editorial de Gh. Funar); „SCUIPAŢI AICI! Viermele Vîrciu“; „NEWS ALERT. Mafioţii de la grupul turcesc Dogan Media dau şpăgi ticăloase: lui Daniel Chiţoiu – 10.000.000 de euro şi lui Victor Ponta – 20.000.000 de euro“; „ULTIMA ORĂ. Eforturi disperate ale lui Traian Băsescu pentru a-şi plasa oamenii de casă“; ,,Teroristul Kelemen Hunor: Celor care nu înţeleg năzuinţele maghiarilor le spun răspicat, să priceapă – Autonomia“; „Vicecancelar austriac: Viktor Orban a ajuns la limita suportabilului“; „Rating record făcut de liderul PRM, sîmbătă seară, la România TV. «Minutul de Aur» – 3,4 puncte“; „Nimic nou sub soare“ (Mihai Eminescu, „Timpul“, 1882); „Hai să (ne) rîdem prin gîdilare reciprocă!“; „Fenomene stranii. Deochiul“ (Lucy Doncaster, Karen Farrington, Andrew Holland); „Aşa vă place Istoria? Spionaj şi anomalii sexuale“ (Stephane Richter); „Planul secret pentru salvarea lui Napoleon: două submarine, un ingenios hoţ de buzunare şi o insulă îndepărtată“; „Cronologia Serviciilor Secrete din România“ (Mihai Pelin); „Vicepremierul României, Gabriel Oprea, cîştigă, anual, numai din chirii, 300.000 de lei noi!“; „Mihai Răzvan Ungureanu, comparat cu Mahatma Gandhi (?!)“ (Lucian Gheorghiu, „Cotidianul“). MARŢI: „O diversiune absolut schizofrenică: Instalarea pe «tronul» României a nepotului handicapat al Fantomei de la Versoix…“; „Lui Victor Ponta i s-a pus pata pe următorii «liberali»: Varujan Vosganian, Relu Fenechiu, Andrei Marga“; „ULTIMA ORĂ. Avalanşă de sondaje vomitive PSD, care pregătesc alungarea de la Putere a PNL“; „Adrian Năstase a fost eliberat din Penitenciarul Jilava“; „Şi totuşi, comuniştii au preţuit cartea“; „Nimic nou sub soare… O boală veche şi incurabilă: Maghiarizarea“ (Aurel C. Popovici); „Am descoperit o poezie satirică excelentă: MISS ROMÂNIA“ (Ion Manu, 1929); „Ceauşescu face rating şi după moarte“ (editorial de Ruxandra Lungu); „Astăzi (marţi) Vadim va fi prezent la două posturi de Televiziune“; „Reconciliere istorică: Bartolomeu, capul Bisericii Ortodoxe, va participa la ceremonia de confirmare a Papei Francisc“. „SPORT. Tot despre Daciadă“ (Silviu Dumitrescu, antrenor emerit). * Incredibil de tupeist numitul Cosmin Prelipceanu! Acest ciumpalac dă un interviu în insipida foaie „Adevărul“, sub titlul: „Cred că politicienii noştri sînt preistorici“. Tu vorbeşti, mă, Prelipcene? Te-ai uitat în oglindă? Păi Omul din Neanderthal e Marlon Brando pe lîngă tine! Te-ai pripăşit la inexistentul Digi 24, fiindcă nu te primea nimeni de urît şi de bîlbîit ce eşti. * În revista „Istorie şi Civilizaţie“ apare un nume curios: Călin Hentea, care semnează cu titulatura „doctor în ştiinţe militare“. Specimenul ilustrează acea specie de troglodiţi care căpuşează Armata, blindîndu-se cu patalamale academice, deşi ei sînt nişte analfabeţi. Într-un articolaş de clasa a II-a primară, despre „Heraldică“, Călin (pardon de expresie) face nişte greşeli jenante. De pildă: „apariţia şi afirmarea sa în Europa occidentală a secolului XII fiind legată“ – corect, „fiind legate“. Alt dezacord gramatical incredibil: „în care apărea acvila cu aripile strînse şi crucea“ – corect, „apăreau“. O gafă de altă natură, care arată ce dăştept e „dottore“: „În fine, după lovitura de stat prin care a fost abolită monarhia din Republica Populară Română“. Ce face? Băiete, eşti idiot! – vorba lui Nenea Iancu. Carevasăzică, monarhia şi republica trăiau împreună, bine mersi, dar nişte indivizi f.f. răi n-au avut altă treabă şi au dat o lovitură de stat, prin care au abolit monarhia din R.P.R.! Ca să vedeţi ce confuzie e în mintea acestor farseuri, care îi păcălesc pe oamenii de ştiinţă că sînt militari şi pe militari că sînt oameni de ştiinţă – ei fiind, de fapt, nişte şarlatani fără nici o chemare, pentru nici un domeniu. Cum credeţi că scrie Călin Nebunul? Ca o cizmă! Şi aia spartă! Pe o singură pagină de revistă, tablagiul care se dă colonel (?!) repetă cuvîntul respectiv pînă la sufocare: „familiei respective“; „logoul respectivei forţe multinaţionale în unul din printurile colţului respectiv“; „coeziune a respectivei structuri, precum şi un element de identitate şi protecţie asigurat militarului respectiv“; „pe steagurile puterilor naţionale respective au stimulat, în perioada în care regimurile totalitare respective“. Şi încă o gafă a nărodului Călin Hentea: „Noua stemă a României, ce se regăseşte şi pe sigiliul statului, reuneşte simbolul tradiţional al acvilei cruciate cu sceptrul şi sabia în gheare, cît şi repezentările principalelor regiuni (?!) istorice ale ţării“. Regiuni? Provincii istorice, prostule. Caliban, du-te la şcoală! (De altfel, în curînd ne vom ocupa şi de o „carte“ a acestui marţafoi). * E cumva o greşeală de tipar? Ceva nu e clar în acest anunţ, apărut pe pagina 1 a foii mortuare „România liberă“: „De miercuri, 13 martie, Mao Zedong – biografia omului care a personificat sufletul naiv şi violet (?!) al comunismului chinez“. Violet? Poate violent! * Dumnezeu l-a bătut, din nou, pe şmecherul care face pe evlaviosul, Gigi Becali. „Tocaaană! Tocaaană! Ta-ca! Ta-ca!“ – urla el, arătînd cum o să-i măcelărească, pe tocător, pe englezi. Situaţia avea, însă, să fie cu totul alta: echipa măcelărită a fost Steaua, nu Chelsea. Englezii au mers la pas, n-au forţat, învingînd cu 3-1 o echipă românească parcă paralizată de frica marii performanţe. Ar fi putut fi 4-1, dacă plăvanul ăla cu cap de miel (mai avea şi borş la nas!), Fernando Torres, n-ar fi ratat o lovitură de la 11 metri. Aşa că Steaua a scăpat ieftin. A făcut, din nou, o figuraţie periculoasă pentru propria echipă şontorogul Tănase. De ce-l mai ţin ăştia în echipă? În speranţa că doar–doar îl va cumpăra cineva? N-o să-l cumpere nimeni, e puturos şi are gafa în sînge. A greşit şi antrenorul Reghecampf, care a făcut două schimbări tîrzii şi total neinspirate, negrişmanii Tatoo şi Adi Rocha (jucători sub-mediocri, de nota 5). Mult prea păcătosul şi palavragiul Gigi Becali a fost redus la dimensiunile lui reale. Apare cu atît mai ridicolă fanfaronada lui Boier Căcărează: „Acolo nu e curent şi nu pot urmări meciul, dar la Muntele Athos nu mă mai interesează fotbalul, o să fiu aproape de Dumnezeu. La pauză, o să ies să dau un telefon, să aflu scorul, apoi mai dau unul la final, şi gata. Eu ştiu cum o să fie. O să batem cu 2-1, dăm gol, ne egalează şi mai dăm unul pe contraatac“. Ce tembel! Cum le ştie el pe toate, mai ceva ca Nostradamus şi Mafalda! Una peste alta, Steaua s-a înmuiat şi a căzut ca o balegă. E posibil ca Stelei să-i fi purtat ghinion piaza-rea Victor Ponta, care a fost prezent la meci (?!), deşi el e „cîine roşu“ pînă la moarte. Ce nenorocit! * Nici n-am terminat bine de scris despre joiana Gabriela Adameşteanu şi ne pomenim că ziarul „Azi“ mai face un oficiu de „spălător de morţi“: îl ia în braţe şi, din acea poziţie dificilă, îl pupă-n „the popow“ pe un alt handicapat: Andrei Codrescu. De profesie... evreu. Pe numele de „domnişoară“: Perlmutter. Nu ştim pe banii cui voiajează limbricul ăsta la, atenţie, Festivalul Internaţional de Literatură din Suedia. Dar se poate bănui că pe banii românilor, el fiind un pîrlit, rupt în fund. E scandalos comportamentul lui Octavian Ştireanu, care promovează orice loază.
* Un alt homuncul evreu, la fel de urît şi tîmpit ca Andrei Perlmutter, e Vladimir Tismăneanu (Tismineţky). Avortonul ăsta n-are nici o meserie, nici un talent: lui poţi să-i fluturi şi-un tramvai, el tot la Lenin se gîndeşte! Ultima lui compunere şcolară, apărută în „Excrementul zilei“, are titlul pueril: „Înapoi la Lenin?“. Ce dobitoc sinistru! * Titlul săptămînii e dat de Mihai Pâlşu, pe pagina 1 a ziarului „Puterea“: „Ce n-a reuşit Băsescu a izbutit răhăţelul Stănişoară: Dihonie în USL“. Aţi văzut ce figură porcină are spoitingirul ăsta, care se dă mare mason şi expert NATO? E plină prima scenă a vieţii politico-sociale româneşti de asemenea deşeuri umane, care chiar cred că reprezintă ceva. * L-am lăudat pe Horia Tabacu atunci cînd a meritat. De data asta îi rupem urechile – tot laudativ, desigur. Ce-a făcut acest (de altfel) talentat ziarist? A publicat în „Evenimentul zilei“ o fotografie, sub care a dat o explicaţie aiuritoare: „Militarii aveau nenumărate privilegii în Epoca de Aur. Multe şi le păstrează şi astăzi“. Nici pomeneală. Dimpotrivă: Armata a fost cea mai năpăstuită, o adevărată Cenuşăreasă. Poate că H. T. a vrut să se refere la cei de la Miliţie şi Securitate, care parcă-parcă se descurcau ceva mai bine... * Foaia „Clik!“ dă iar din buric, vîrîndu-ne deştele în ochi cu stupidul „UITE“, în titlu. Noi exemple: „UITE cum alegi şi păstrezi legumele de primăvară!“; „UITE cum discutau despre sumele încasate ilegal“; „UITE ce mai fac «copiii» de la «Abracadabra»“; „UITE cum îşi menţine bebeluşa Oana silueta!“ etc. * Cică un designer britanic, Dominic Wilcox, a făcut primul ou pătrat! Ce găină ciudată, acest Dominic! Aţi ţine aşa ceva în ogradă? * Ion Cristoiu dă un titlu corect în „Evenimentul zilei“: „Iluzia care paralizează PDL: USL stă să se rupă!“. Ştiţi care e părerea noastră despre chestia asta? Ni se rupe! Dar ştiţi cum? În paişpe! * Titlul săptămînii a văzut lumina tiparului în „Jurnalul Naţional“ de luni, 18 martie, şi el se referă la un „protocol“ semnat de ciocoflenderii M.R. Ungureanu (Forţa Civică) şi Aurelian Pavelescu (PNŢCD – Aripa în Ghips): „Cît face nimic plus nimic? O nouă Alianţă DA“. Asta ne aduce aminte de meciurile pe care le vedeam la bulgari, prin gard, în anii ’80: scorul de 0-0 era Nula na Nula. * În ziarul „Libertatea“ am văzut un titlu care, dacă se va confirma, ar trebui să ducă la nişte ani de pîrnaie: „ŞOCANT! Vînătorii i-au făcut plîngere penală lui Laszlo Borbely, pentru că ar fi încurajat o escrocherie cinegetică. 350 de morţi vînează cerbi prin Carpaţi“. În opinia Asociaţiei Generale a Vînătorilor şi Pescarilor Sportivi „ar fi vorba despre fals şi uz de fals în atribuirea fondurilor cinegetice din România“. * Din păcate, tot în „Libertatea“ vedem un titlu stupid: „Clasa zero va funcţiona şi la grădi“. La ce? La grădi? Ce-i asta, grădi? Prescurtarea de la Grădiniţă? Atunci, hai să zicem şi Uni(versitate), Libe(rtate), Mate (pentru Matematică, dar şi pentru Maternitate) etc. Sinceri să fim, nu credeam că se va ajunge pînă aici. Lenea e cucoană mare. Le e lene să deschidă şi gura… * La România TV am auzit o gafă de zile mari: „A fost arestat preventiv în lipsă“ (?!). Dacă poate cineva să ne explice cum vine chestia asta, noi ridicăm mîinile în sus şi ne predăm. Carevasăzică, l-au prins şi l-au arestat (preventiv!), dar banditul nu era acoloşa, îşi luase tălpăşiţa… * Nu credeam că Mihaela Tatu poate fi atît de snoabă şi de linguşitoare! Ce-a făcut umflata asta, cu părul ei permanent, ca o varză? Pe un post de tembeliziune ea l-a dat ca exemplu pe Andrei Pleşu (?!), care, cică, se exprimă impecabil din punct de vedere gramatical (?!). Hai, să faci plici şi să ne apuci de bambilici, Mi’aelo? Monstrul cu Barbă vorbeşte prost, tocmai fiindcă se screme să debiteze formulări memorabile. Dacă îl apreciezi atît de mult, de ce nu te măriţi cu el? Ne putem imagina cum s-ar freca burţile voastre în procesul copulaţiei (nereuşită, desigur). * Bandiţii timişoreni Marius şi Emil Cristescu – e morţi! I-a învins în instanţă apărătoarea căminiştilor săraci, de la Uzinele 23 August. * Aţi observat cum s-a prăbuşit, în ultimele săptămîni, Elena Udrea? Pur şi simplu, a ieşit la iveală ţiganca din ea: neagră, slabă, cu un profil cabalin. Aşa de mult s-o consume lupta internă, pentru şefia acelui partiduleţ mort? 

* LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI. O delegaţie PSD s-a dus în vîjîială în Azerbaidjan. De ce? Ca să aducă, chipurile, gaze ieftine. Aiurea, rezultatele au fost catastrofale. Dar nepoţii lui Ilici tot s-au ales cu ceva: au chefuit ca porcii, în frunte cu Viorel Hrebenciuc, Valeriu Zgonea, Dan Şova (mai ales ultimii doi au băut vîrtos, de erau să provoace seceta în acea ţară unde petrolul e mai ieftin ca pileala)…

ALCIBIADEREVISTA ROMANIA MARE nr 1182 - 19.03.2013

CEAUŞESCU FACE RATING ŞI DUPĂ MOARTE...Numele lui Nicolae Ceauşescu şi, mai ales, mascarada de proces la care au fost supuşi fostul preşedinte al României şi soţia acestuia fac rating şi după 23 de ani de la asasinarea celor doi. Credem că acesta este motivul pentru care televiziunile îl aduc în prim-plan pe fostul conducător al ţării în numeroase emisiuni, la ore de vîrf, nicidecum dorinţa de a „reda Poporului Român adevărul“, sau de a face dovada unei deontologii jurnalistice exemplare. Un lucru e cert: misterele revoluţiei şi dedesubturile execuţiei rapide a cuplului Ceauşescu rămîn, în mare parte, nedezlegate. Aceste incertitudini au influenţat destinul României în anii ce au urmat dramaticelor evenimente şi ele continuă să fie percepute în mod negativ de cetăţenii ţării noastre. Într-una din emisiunile amintite, s-au exprimat opinii atît de grave, încît cei vizaţi ar trebui cercetaţi şi judecaţi în acelaşi mod cum s-a procedat în cazul lui Nicolae şi al Elenei Ceauşescu.
Nu dăm nume: oricum, „Serviciile“ ştiu la ce ne referim, la fel ca şi cititorii fideli ai publicaţiilor noastre. S-a afirmat, în primul rînd, că asasinarea cuplului prezidenţial fusese deja hotărîtă, înainte de proces, într-o discuţie privată, purtată în toaleta (?!) unui anume minister. În al doilea rînd, s-a spus că şi membrii completului de judecată, supuşi, şi ei, unei presiuni teribile, urmau să fie „eliminaţi“, fie de nişte „terorişti“, fie „din greşeală“, aşa cum s-a întîmplat în cazul tragediei de la Otopeni. Subiectul nu poate fi expediat prin aceste cîteva rînduri, dar concluzia la care au ajuns invitaţii emisiunii cu pricina a fost următoarea: procesul sumar, fără acordarea dreptului de recurs, urmat, imediat, de executarea celor doi condamnaţi, a avut drept scop salvarea administraţiei comuniste, care, sub masca necesităţii instituirii unei noi orînduiri sociale - a „capitalismului“, cică - a trimis la înaintare eşalonul II al aparatului de Stat, împreună cu urmaşi ai kominterniştilor şi cu descendenţi ai unor lideri comunişti de prim rang. Să zicem că aceasta nu ar fi fost o mare problemă, dacă ei ar fi continuat politica de dezvoltare economică a României, dacă ar fi apărat Interesul Naţional, concomitent cu aplicarea măsurilor menite să aşeze, în mod eşalonat, bazele unei pieţe libere, competitive, în condiţii de concurenţă loială, permiţînd libera circulaţie a românilor, pretutindeni în lume, deziderat atît de rîvnit de cei aflaţi în spatele Cortinei de Fier. În schimb, cu ce ne-am ales? Cu o gaşcă de aventurieri rapace, vînzători de neam şi ţară, incapabili să gestioneze procesul de tranziţie de la un regim politic la altul, dar chitiţi să intre în posesia bunurilor clădite prin munca şi sacrificiile întregii naţiuni. Bineînţeles, nu toţi erau de aceeaşi teapă, iar cei cu un dram de onestitate s-au retras, discret, din cloaca infectă care se prefigura la cîrma ţării şi care, în mod perfid, s-a disipat în partide şi partiduleţe, în Putere şi în Opoziţie, pentru a mima democraţia, alternanţa la guvernare şi pentru a păcăli Occidentul, credul, care nu mai avusese demult de a face cu politicieni dîmboviţeni, care una zic şi alta fac. Acest proces se derulează şi astăzi, după mai bine de 23 de ani. Singurul partid care s-a opus jafului şi deznaţionalizării României a fost PRM. Numai că, tocmai din acest motiv, prin fraude uriaşe, a fost exclus din Parlament.
Încă din 1990, în toate domeniile de activitate s-a început prost: cu sincope, bîjbîieli şi rea-credinţă. La acestea s-a adăugat comanda venită din exterior. Nu ne vom opri acum decît la legile retrocedărilor, un amalgam de prostie şi lipsă de profesionalism. Pentru ca lucrurile se puteau rezolva extrem de simplu, autorii şi  promotorii acestor acte normative pot fi acuzaţi de rea-credinţă şi de susţinerea unor interese oculte. În fapt, ei au pus bazele Mafiei Imobiliare, formată nu numai din „samsarii de case“ (cum afirma, aparent naiv, Victor Ponta), ci şi din reţele specializate, constituite din notari, judecători, avocaţi, experţi imobiliari, lucrători la Arhivele Statului, politicieni, din firme-fantomă şi din mulţi alţi trepăduşi, angajaţi să facă treaba murdară a deposedării românilor de casele deţinute legal. De multe ori, oamenii ne întreabă: „Voi, cei din PRM, ce soluţii aţi fi adoptat, cu ce aţi fi fost mai buni decît ăştia?“. Pentru cine nu a înţeles, nu ne doare gura să repetăm:
1. Revendicările trebuiau făcute într-un termen de cel mult 3-5 ani de la revoluţie. Este absurd să credem că, după 15-20 de ani, cineva îşi poate aminti că are proprietăţi în România.
2. Procedura de revendicare trebuia iniţiată de proprietar, cu acte care să dovedească faptul că el, sau rudele sale de gradul I, nu a beneficiat de despăgubiri din partea regimului comunist.
3. Cumpărarea de drepturi litigioase trebuia interzisă; acest aspect este stipulat în proiectul de Lege întocmit de Cabinetul Ponta 2, însă prea tîrziu, pentru a fi reparate nedreptăţile din ultimele două decenii.
4. Interzicerea vînzării de terenuri către străini - persoane fizice, sau juridice.
5. Despăgubirile trebuiau făcute, aşa cum s-a întîmplat şi în alte ţări, numai în bani, într-un anumit cuantum, rezonabil, stabilit de Lege.
6. Înfiinţarea unor instanţe specializate în acest gen de speţe, care să judece dosarele cu celeritate, prin stabilirea unor termene fixe, cu respectarea procedurile legale şi a drepturilor părţilor.
Evident, aceste 6 puncte, deşi sumar prezentate, ar fi putut constitui un punct de plecare corect, evitîndu-se, astfel, înlocuirea unei nedreptăţi comise cu ani în urmă, cu o alta. Dar, să ne şi destindem puţin: mîine-poimîine, ne putem trezi cu un descendent al lui Ştefan cel Mare (a avut foarte mulţi moştenitori, mai mult sau mai puţin legitimi) care să „revendice“ întreaga Moldovă! Din păcate, nu ne prea arde de glume, avînd în vedere Legea pe care Cabinetul Ponta 2 vrea să o adopte pe propria răspundere. Unii spun că aceasta trebuie, mai întîi, dezbătută în Parlament. Ca să ce? Să-i fie conferită legitimitate într-un Parlament fără Opoziţie? Şi, mai ales, în absenţa unui partid naţionalist şi justiţiar ca PRM?! Să fim serioşi... Pînă şi chiriaşii daţi afară din casele naţionalizate, mai puţin cei care s-au sinucis din această cauză, par a se fi împăcat cu ideea, de aceea şi forţează nota actuala administraţie. Am întreba, totuşi: pe cine au votat cei nedreptăţiţi de legile retrocedărilor, în 2008 şi în 2012? Merită ştiut.

RUXANDRA LUNGU,
Preşedinta Organizaţiei de Femei România Mare


ZIARUL TRICOLORUL, nr. 2698,  19.03.2013


luni, 18 martie 2013

POSTUL MUSULMAN KANAL D A DEPĂŞIT MĂSURA: ÎNJURĂ UN SCRIITOR CREŞTIN ŞI ÎNALT DEMNITAR EUROPEANDoamnei Laura Georgescu,
preşedinta Consiliului Naţional al Audiovizualului

Stimată doamnă,
vă rog ca în prima şedinţă a CNA să analizaţi, împreună cu colegii dvs., înregistrarea emisiunii „Roata norocului“, difuzată de Kanal D săptămîna trecută (şi, în reluare, sîmbătă, 16 martie 2013). Pe parcursul acesteia au fost prezentate mai multe secvenţe cu pretenţii pamfletare şi parodice, total lipsite de umor, trase de păr şi injurioase la adresa mea şi a soţiei mele - mama copiilor mei. Au fost momente de un ridicol inimaginabil, generate de un imitator ieftin şi fără talent, pe numele său de manelist Orlando (?!), DJ la Radio 21, adus în emisiune de un alt ilustru anonim, Vîrciu Liviu. Dincolo de trivialităţile jenante, rostite de acest idiot incurabil, Vîrciu („Mai merge jucăria?“ - îl întreba el pe lăutarul Nelu Ploieşteanu, „Eşti bulănos“, „Ia să-ţi văd cartofii“ etc.) - emisiunea respectivă s-a constituit într-o veritabilă campanie împotriva unui preşedinte de partid şi membru al Parlamentului European, atacat aşa, hodoronc-tronc, deşi tema şi formatul „Roţii norocului“ n-ar trebui să aibă nici o legătură cu „satirele“ grosolane de acest fel. Parcă patronii postului de propagandă musulmană Kanal D se lăudau că ei nu fac politică... Uite că fac, îngăduind unor circari de 2 lei să bălăcărească un demnitar european în cel mai golănesc mod cu putinţă, dar insultîndu-i şi soţia (?!).E bine de ştiut că postul Kanal D e o pîrghie prin care mafia ienicerilor şi spahiilor spală „bani negri“ în România. O NOTĂ primită, azi, pe filiera unui Serviciu Secret, mă informează că Grupul Dogan le-ar fi dat lui Victor Ponta o şpagă de 20.000.000 de euro şi lui Daniel Chiţoiu o şpagă de 10.000.000 de euro, pentru dreptul de a difuza extragerile de la Loteria Română. Şi atunci, orice neobrăzare e posibilă la acea vidanjă mahomedană, cu protecţie atît de înaltă! Neîndoielnic, piticul complexat, beţiv şi cartofor Vîrciu, care nu-i capabil să-şi facă o familie proprie, a încercat, în marea lui îngîmfare, să se răzbune, pentru că am „îndrăznit“ să refuz o invitaţie la porcăria prezentată de el, unde face pe vedeta şi se plimbă ca un tejghetar cu bretele, plin de sine şi secretînd hormonii prostiei. Astfel de aurolaci cu pretenţii de actori şi cîntăreţi au nenorocit gustul public în ţara asta, vărsîndu-şi pe micile ecrane şi, implicit, în casele oamenilor, lăturile inculturii lor de neamuri proaste. Ce ruşine!
În concluzie, rog să sancţionaţi, exemplar, încălcarea de către postul agresiv islamist Kanal D a Legii Audiovizualului. În caz contrar, avortonii fără discernămînt, pripăşiţi acolo şi ascunşi după şalvarii lui Soliman Magnificul, vor crede că orice mîrşăvie le este permisă şi vor continua să maimuţărească persoane publice, care nu le-au făcut nimic. Evident, nu acesta e rolul unui post de Televiziune. O ţară se conduce după legi - altminteri s-ar întoarce la perioada cavernelor. E timpul să dezumflaţi definitiv această „Roată a norocului", care merge pe geantă şi scoate zgomote dezagreabile. Vă informez că i-am înaintat o sesizare pe această temă şi ambasadorului Republicii Turcia în România, dl. Ömür Şölendil.

Cu mulţumiri.
Dr. CORNELIU VADIM TUDOR,
Preşedintele Partidului România Mare,
Membru al Parlamentului European
17 martie 2013

            

ZIARUL TRICOLORUL, nr. 2697, 18.03.2013


MAREA RETROCEDARE ŞI CONSECINŢELE SALE CATASTROFALE!La comanda stăpînilor străini ai României, care au pus la cale şi desfăşoară Holocaustul împotriva românilor, toate guvernele post-decembriste, împreună cu preşedinţii Ion Iliescu, Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, au înfăptuit tranziţia de la socialism înapoi la capitalism, marea privatizare, înrobirea la băncile străine şi lungul şir al reformelor neterminate. La vremea respectivă, toate aceste obiective pregătite în străinătate şi aplicate împotriva Poporului Român au fost prezentate de slugile şi popîndăii politici ca fiind prioritare şi binefăcătoare, uitînd să se precizeze că numai pentru iniţiatorii lor. Guvernele post-decembriste nu au ţinut seama de Interesul Naţional, de munca, demnitatea şi viitorul Poporului Român. Timp de 23 de ani, nici un preşedinte al României şi nici un guvern nu au prezentat în Parlament bilanţul tranziţiei, al privatizărilor, al îndatorărilor la băncile străine, al reformelor şi al retrocedărilor. De ce?
Pentru că în nici un domeniu din cele enumerate nu s-au înregistrat efecte benefice asupra dezvoltării economico-sociale a României şi nivelului de trai al cetăţenilor români. Cu toate acestea, în urma fraudării alegerilor, aceleaşi partide politice au făcut şi fac cu schimbul la guvernarea României,  împotriva Poporului Român şi a viitorului acestuia în Grădina Maicii Domnului, în Dacia Edenică. După dezastrele pe toate planurile şi  jafurile uriaşe din ultimii 23 de ani, Guvernul Ponta II se grăbeşte să pună la cale marea şi ultima retrocedare, ştiind că după regionalizarea şi dezmembrarea teritorială a României nu va mai avea cine şi de ce să verifice actele false, nici actele de corupţie care au stat la baza restituirilor în natură şi a despăgubirilor băneşti. Ascultînd orbeşte ordinele komisarilor străini, premierul Victor Ponta i-a informat pe cetăţenii români şi partidele politice că va angaja răspunderea Guvernului, în 19 martie a.c., pe un proiect de lege privind unele măsuri pentru finalizarea procesului de restituire în natură, sau în echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România. În şedinţa de Guvern din 13 martie a.c., s-a hotărît, fără explicaţii, să se amîne pe 26 martie a.c. angajarea răspunderii Executivului pe legea marilor retrocedări. Motivaţia amînării ţine de calendarul unei eventuale sesizări a Curţii Constituţionale şi de obligarea acesteia să adopte o decizie, într-un timp foarte scurt, de cîteva zile, sub pretextul încadrării în termenul stabilit arbitrar de C.E.D.O. Abia acum, în martie 2013, află Poporul Român că, în ziua de 13 octombrie 2010, a pronunţat C.E.D.O. o hotărîre împotriva României şi a obligat Statul Român să  adopte, în termen de 18 luni, un act normativ prin care să fie reglementat un mecanism juridic care să permită rezolvarea faptică a cererilor şi dosarelor solicitanţilor, care aşteaptă de mulţi ani finalizarea lor. Guvernele Boc I-V nu au respectat hotărîrea C.E.D.O., nu au pregătit un proiect de lege şi, pe cale de consecinţă, au cerut o amînare a aplicării hotărîrii respective.  C.E.D.O. a prelungit termenul de aplicare a hotărîrii sale pînă pe 12 aprilie 2013. În 28 de luni, Guvernele Boc I-V, Ungureanu şi Ponta I - II puteau şi trebuiau, printr-o Ordonanţă de Urgenţă sau un proiect de lege, să modifice şi să completeze bogata legislaţie existentă în materia retrocedărilor, astfel încît să respecte şi termenul stabilit de C.E.D.O., pentru luna aprilie 2013. De asemenea, Guvernul României putea solicita la C.E.D.O. şi să obţină încă o prelungire a termenului cu cel puţin 12 luni, pentru a putea dezbate şi adopta în Parlament o lege corespunzătoare. Toate aceste posibilităţi nu au fost, în mod deliberat, folosite de Regimul Băsescu-Boc-Ungureanu-Ponta, respectiv de P.S.D., P.D.L., P.N.L., P.C., U.N.P.R. şi U.D.M.R., cu scopul de a nu se dezbate în Parlament şi a nu afla Poporul Român ce i se pregăteşte, care sînt consecinţele şi adevăratele scopuri ale celei mai mari şi mai rapide retrocedări din Istoria României, bazată, în cea mai mare parte, pe acte false.  Se ştie că România este singura ţară dintre cele foste socialiste unde s-a recurs prin numeroase acte normative (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 169/1997, O.U.G.nr. 83/1999, O.U.G. nr. 94/2000, Legea nr. 1/2000, Legea nr. 10/2001, Legea nr. 247/2005 ş.a.) la retrocedarea în natură a imobilelor care au fost preluate abuziv de regimul comunist. În celelalte ţări din lagărul socialist au fost adoptate legi şi au fost acordate numai compensaţii băneşti pentru foştii proprietari ai imobilelor naţionalizate. Operaţiunea de despăgubire, pînă la o anumită sumă maximă, s-a încheiat demult în fostele ţări socialiste. Numai în România, operaţiunile de restituire în natură şi de despăgubiri continuă de circa 20 de ani. Se pare că există nesoluţionate aproape 1.000.000 de cereri de restituire a proprietăţilor, din care 612.000 vizează retrocedări pentru terenuri agricole şi păduri. La Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (A.N.R.P.) sînt înregistrate cereri pentru despăgubiri, în sumă totală de 8-9 miliarde euro, valoare pe care Guvernul Ponta II a înscris-o în Bugetul de Stat pe anul 2013.
La comanda stăpînilor străini ai României, de după decembrie 1989, Guvernul Ponta II aplică Parlamentului şi Poporului Român politica faptului împlinit, prin recurgerea la procedura angajării răspunderii pe proiectul de lege privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv, în perioada regimului comunist în România. Aşadar, proiectul de lege privind cea mai mare şi rapidă retrocedare sau restituire, în natură sau prin echivalent, din Istoria României şi cu consecinţe catastrofale pentru integritatea teritorială a ţării noastre, pentru prezentul şi viitorul Poporului Român nu se dezbate în Parlament şi nici nu se votează! Este un diktat extern, impus Parlamentului României şi împotriva Poporului Român, prin care Guvernul Ponta II se obligă să dea din proprietatea Statului Român mai multe zeci de mii de clădiri şi peste 2 milioane de hectare terenuri agricole şi păduri către: bisericile ungureşti, care aparţin Statului ungar; Statusul romano-catolic; alte persoane juridice maghiare şi persoane fizice aparţinînd minorităţii ungare din România. Drept urmare, în maximum 2 ani, Ungaria va dobîndi peste 50% din proprietăţile din Ardeal! Este cunoscut că în Ungaria nu s-au restituit în natură clădirile şi terenurile confiscate de regimul comunist,  în acea ţară fiind interzisă vînzarea pămîntului la străini. Prin Legea Ponta, Ungaria va continua (prin bisericile maghiare) să dobîndească pe bază de acte false numeroase clădiri în Ardeal, precum şi suprafeţe uriaşe de terenuri agricole, iar din anul 2014 ungurii vor putea cumpăra mari suprafeţe din Sfîntul Pămînt Românesc, din Vatra Strămoşească. Autorităţile Statului Român ştiu că marea majoritate a cererilor de revendicare în natură depuse de persoanele juridice şi persoanele fizice maghiare au la bază acte false, sau documente falsificate. Cu toate acestea, Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu, inclusiv Guvernul Ponta II nu au obligat, prin acte normative, Parchetul şi Direcţia Naţională Anticorupţie (D.N.A.) să verifice toate dosarele de retrocedare şi să insiste asupra reconstituirii cărţilor funciare şi a actelor de donaţie pe care îşi întemeiază cererile de revendicare bisericile ungureştri şi minoritarii unguri din România. Încă nu este tîrziu ca Guvernul Ponta II să stabilească, prin O.U.G., că sînt pedepsiţi cu închisoare de la 15 la 20 de ani toţi cei care au depus cereri de restituire în natură sau prin echivalent, bazate pe acte false sau falsificate. Se ştie că, recent, Ungaria a confiscat averea de peste 3 miliarde euro a Fundaţiei Gojdu, a Bisericii Ortodoxe Române. Ca urmare, Guvernul Ponta II are posibilitatea şi trebuie să înscrie în capitolul VIII „Dispoziţii tranzitorii şi finale" din proiectul de lege pregătit pentru angajarea răspunderii în Parlament, un articol distinct care să precizeze că acest act normativ se aplică în cazul cererilor de retrocedare ale bisericilor maghiare, Statusului romano-catolic şi altor persoane juridice şi fizice maghiare, numai după ce au fost restituite Fundaţiei Gojdu toate imobilele din Ungaria şi celelalte valori din proprietatea fundaţiei care aparţine Bisericii Ortodoxe Române. Proiectul de lege privind finalizarea retrocedărilor pe care Guvernul Ponta II îşi angajează răspunderea în Parlament, pe 26 martie a.c., prevede în esenţă următoarele: 

- La nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se constituie, în cel mult 30 de zile, prin ordin al prefectului, Comisia locală pentru inventarierea terenurilor disponibile în vederea retrocedării.
- În maximum 180 de zile, Comisia locală întocmeşte situaţia terenurilor agricole şi forestiere din domeniul public sau privat al Statului Român şi al localităţii respective.
- Institutele, staţiunile de cercetare şi instituţiile publice care administrează un teren proprietate publică sau privată a Statului Român sînt informate în legătură cu obligaţia de a preda terenurile necesare finalizării procesului de retrocedare. Termenul de predare a terenurilor este de 30 de zile de la Hotărîrea de Guvern în care au fost înscrise acele terenuri.
- În situaţia în care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibilă, fostului proprietar sau moştenitorilor acestuia i se atribuie teren pe raza localităţii respective sau a judeţului.
- În cazul în care restituirea terenurilor forestiere nu este posibilă pe vechile amplasamente, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, inclusiv din pădurile Statului Român avute în proprietate înainte de anul 1948.
- Pentru restituirea în natură a imobilelor se înfiinţează Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor, în subordinea Cancelariei primului-ministru. Pentru a evita posibile fraude sau tentative de corupţie, membrii acestei comisii şi ai secretariatului beneficiază de indemnizaţie de şedinţă, reprezentînd 20 de clase de salarizare succesive suplimentare, aplicate la salariul sau indemnizaţia de bază. Ca să îi poată plăti bine pe aceşti funcţionari publici pentru a nu recurge la acte de corupţie, Guvernul Ponta II a anunţat că dă afară 1.000 de angajaţi de la Direcţiile Sanitare Judeţene.
- Cererile de retocedare care nu pot fi soluţionate prin restituire în natură la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale se soluţionează prin compensare cu imobile din Fondul naţional al terenurilor agricole, forestiere şi al altor imobile destinate compensării.
- Se încurajează restituirea în natură a imobilelor pe raza judeţului sau pe teritoriul României (prin procedura licitaţiilor naţionale de imobile) şi se descurajează despăgubirile valorice, anunţîndu-se pentru acestea un termen de 7-10 ani.
- Constituie contravenţii refuzul de a preda clădirile şi terenurile necesare finalizării procesului de restituire în natură, precum şi nerespectarea termenelor prevăzute de lege. Contravenţiile se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 500.000 lei. Este cea mai mare amendă din România!
Dintre consecinţele catastrofale ale viitoarei legi privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist din România amintim următoarele: 

1. Se facilitează dezmembrarea teritorială a României, începînd cu autonomia teritorială a Ardealului şi alipirea la Ungaria.
2. Se lărgeşte baza juridică şi se creează condiţiile pentru aplicarea proiectului „Israel în România".
3. Se pregăteşte vînzarea masivă a terenurilor agricole şi forestiere din România către străini, pentru a se vinde (pe bucăţi) ţara.
4. Se asigură condiţiile pentru exproprierea şi naţionalizarea proprietăţilor românilor de către titularii licenţelor de exploatare a bogăţiilor naturale, în urma votării (în curînd) în Camera Deputaţilor a modificărilor şi completărilor la Legea minelor, Legea nr. 85/2003. Această propunere legislativă a P.S.D. şi P.D.L. a fost votată în Senatul României, în ziua de 27 octombrie 2009, fără nici un vot împotrivă. Prin Legea lui Ponta (a marii retrocedări), clădirile şi terenurile Statului Român trec în proprietatea privată a persoanelor fizice şi juridice care apoi vor fi expropriate, inclusiv de către firmele care au început explorările în vederea exploatării gazelor de şist. În prezent, titularii licenţelor de exploatare a resurselor minerale utile nu dispun de cadrul legal pentru exproprierea Statului Român şi, în această situaţie, Guvernul Ponta II trece imobilele din domeniul public şi privat al Statului în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care apoi vor fi expropriate.
5. Statul Român devine din proprietar un chiriaş în România şi Poporul Român va suporta majorarea continuă a impozitelor, taxelor şi preţurilor pentru ca Guvernul să poată plăti anual sute de milioane de euro, reprezentînd chirii către noii proprietari rezultaţi din marea retrocedare. Guvernul Ponta II şi stăpînii săi din străinătate vor să transforme Statul Român din proprietar în chiriaş! În nici o ţară din Europa şi nici de pe alte continente nu există un precedent atît de periculos, nici măcar în fostele state coloniale din Africa. Premierul Ponta nu are curajul să informeze Parlamentul şi Poporul Român în legătură cu chiriile care s-au plătit anual proprietarilor imobilelor restituite şi în care funcţionează instituţii ale Statului Român. Acelaşi premier, Victor Ponta, încălcînd principiul transparenţei, nu informează Poporul Român în legătură cu sutele de milioane de euro ce vor trebui plătite anual de contribuabilii români pentru chirii aferente imobilelor care vor fi retrocedate în anii 2013 şi 2014.
6. Noii proprietari (la fel ca şi în anii trecuţi) vor schimba destinaţia multor clădiri şi multe instituţii ale Statului Român vor fi scoase în stradă.
7. Un număr uriaş dintre actualii proprietari sau chiriaşi din imobilele ce vor fi restituite în natură vor fi evacuaţi de noii (foştii) proprietari, care vor dobîndi acele clădiri, în urma licitaţiilor naţionale de imobile, reglementate de noua Lege Ponta.
8. Se va trece la tăierea masivă şi jefuirea pădurilor, urmînd ca în 2-4 ani să scadă suprafaţa împădurită din România spre 20% şi să crească enorm pericolul inundaţiilor.
9. Vor fi lichidate fizic şi desfiinţate toate staţiunile şi institutele de cercetare în domeniul agricol, zootehnic, pomicol, viticol şi forestier. România va ajunge singura ţară din lume care nu va avea staţiuni şi instituţii de cercetare în agricultură şi silvicultură, mai ales în aceşti ani, cînd a fost declanşată criza alimentară la nivel mondial. Avînd în vedere consecinţele catastrofale ale acestui proiect de lege, este necesar ca Guvernul Ponta II să renunţe la angajarea răspunderii şi să-l supună dezbaterii în Parlament, după procedura clasică şi constituţională. Pe o lege atît de importantă şi cu consecinţe atît de periculoase pentru integritatea României şi pentru Poporul Român, numai un Guvern iresponsabil, trădător de Neam şi ţară îşi angajează răspunderea şi blochează dezbaterea în Parlament, precum şi un referendum naţional!

Dr. GHEORGHE FUNAR
Secretar general al P.R.M.
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj


ZIARUL TRICOLORUL, nr. 2697, 18.03.2013