"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
miercuri, 3 iulie 2013

Şedinţa Biroului Permanent lărgit al Partidului România MareComunicat de Presă

Anunţ convocarea Biroului Permanent lărgit al Partidului România Mare (cu şefii filialelor) pentru ziua de sîmbătă, 6 iulie 2013, orele 12, la sediul central al formaţiunii, din Str. Vasile Lascăr nr. 16.
Ordinea de zi va avea două puncte: 

1) Pregătirea Conferinţelor Judeţene de dare de seamă şi alegeri. 

2) Probleme organizatorice.

Dr. CORNELIU VADIM TUDOR,
Membru al Parlamentului European,
Preşedintele Partidului România Mare
2 iulie 2013


ZIARUL TRICOLORUL, Anul X, nr. 2767, MIERCURI 3 IULIE 2013

UNGARIA NAŢIONALIZEAZĂ CLĂDIRILE ISTORICE, PĂDURILE ŞI TERENURILE AGRICOLE DIN ARDEAL!Aceasta este realitatea incredibilă, dar adevărată, care se desfăşoară cu concursul autorităţilor Statului Român şi împotriva Poporului Român, cu consecinţe foarte apropiate vizînd integritatea teritorială a României! Este necesar ca tot românul să se întrebe şi să afle: de ce s-a ajuns la actuala situaţie şi ce se urmăreşte? Se ştie că, de aproape 95 de ani, după Marea Unire de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918, niciodată Ungaria şi organizaţiile etnicilor unguri din ţara noastră nu au recunoscut România Mare şi au acţionat împreună împotriva Statului Naţional Unitar Român şi a Poporului Român. Ungaria şi ungurii revendică sfîntul pămînt românesc al Ardealului, moştenit de Poporul Român de la geto-daci. După ce a falsificat Istoria Poporului Român, a Daciei şi a României, Ungaria pretinde şi acţionează pentru anexarea Ardealului, Cetatea sau Grădina Domnului, la geto-daci, sub pretextul că l-a stăpînit timp de un mileniu... de 51 de ani (?!), între anii 1867-1918, în vremea Imperiului habsburgic.
Ungaria a încercat să ocupe Ardealul în anul 1919, cu sprijinul Rusiei sovietice, dar Armata Română a cîştigat războiul, a ocupat inclusiv Budapesta şi, la 4 august 1919, a fost pusă opinca românească pe Parlamentul ungar. După Tratatul de la Trianon, din 4 iunie 1920, Ungaria a reuşit în urma „Procesului optanţilor" să obţină uriaşe despăgubiri din partea României pentru imobilele din Ardeal care au intrat în proprietatea Statului Român. Mai tîrziu, cu sprijinul Germaniei hitleriste şi al Italiei fasciste, în urma Diktatului de la Viena, din 30 august 1940, Ungaria a dobîndit o mare parte din Ardeal, pînă la 25 octombrie 1944, cînd Armata Română, împreună cu trupele sovietice, a eliberat sfîntul pămînt românesc de sub teroarea ungară. După lovitura de stat din decembrie 1989, la care autorităţile de la Budapesta au avut o contribuţie însemnată în declanşarea ei şi la numărul morţilor, Ungaria şi bisericile maghiare şi organizaţiile etnicilor unguri din România au pus în aplicare un plan diabolic vizînd anexarea Ardealului printr-un nou Diktat pregătit pentru anul 2014, la Bruxelles. Argumentele principale ale Ungariei pentru obţinerea acestui Diktat sînt următoarele:
1) Numărul cetăţenilor români, majoritatea din Ardeal, care au solicitat şi obţinut cetăţenia Ungariei să fie de cel puţin 4,5 - 5 milioane. Pînă în prezent, Ungaria a acordat dubla cetăţenie la peste 3 milioane de cetăţeni români. Zilnic, în 920 de localităţi din Ungaria se acordă gratuit cetăţenia ungară la mii de români get-beget, care astfel intră în Spaţiul Schengen, iar Comisia Europeană se face că nu vede, nici nu aude. Peste puţină vreme, Comisia Europeană şi Parlamentul European vor afla şi constata că românii au intrat în Spaţiul Schengen fără ca România să beneficieze de acelaşi statut ca şi celelalte ţări membre ale Uniunii Europene.
2) Obţinerea pe toate căile, ilegale şi legale, a peste 50% din proprietăţile imobiliare din Ardeal de către Ungaria. Pînă în prezent, Ungaria, prin numeroase persoane juridice şi persoane fizice ungare, a reuşit să obţină 30%-40% din proprietăţile imobiliare din Ardeal, iar prin aplicarea ultimei Legi de retrocedare a Guvernului Ponta II se va ajunge în anul 2014 ca peste 50% din aceste proprietăţi să nu mai aparţină Statului Român, urmînd să fie naţionalizate de către Ungaria, sau dobîndite ilegal, inclusiv prin furtul pios.
După îndeplinirea acestor două mari obiective, Ungaria va cere Comisiei Europene şi Parlamentului European aplicarea principiului autodeterminării popoarelor. Autorităţile de la Budapesta speră ca prin Diktatul de la Bruxelles, din anul 2014, Ardealul să devină autonom şi apoi să fie anexat la Ungaria. Principala cale folosită pentru dobîndirea ilegală de imobile din Ardeal o constituie aşa-zisele retrocedări în natură, de fapt naţionalizarea mascată, de către Ungaria, a mii de clădiri şi a milioane de hectare de păduri şi terenuri agricole din proprietatea Poporului Român şi a Statului Român. ADEVĂRUL ISTORIC cunoscut foarte bine de Ungaria şi de unguri, dar trecut sub o condamnabilă tăcere de autorităţile de la Bucureşti şi partidele politice parlamentare, este următorul:
1) După Tratatul de la Trianon, din 4 iunie 1920, Ungaria a acţionat şi a reuşit să obţină despăgubiri din partea Statului Român pentru toate imobilele pe care le-a avut în proprietate Statul ungar în Ardeal, pînă la 1 Decembrie 1918, precum şi pentru optanţii unguri. Sub această denumire de optanţi sînt cunoscuţi acei cetăţeni români de etnie ungară care, după Tratatul de la Trianon, au optat pentru cetăţenia Ungariei şi au părăsit România. În total au fost 367 optanţi. Optanţii unguri, împreună cu Ungaria, au depus numeroase reclamaţii la Societatea Naţiunilor şi au deschis foarte multe procese, cerînd despăgubiri pentru imobilele lor, care au intrat în proprietatea Statului Român. La propunerea Consiliului Societăţii Naţiunilor s-a format Tribunalul Arbitral româno-ungar de la Paris, unde a avut loc procesul optanţilor unguri, în perioada 1923-1930. Diferendul dintre Ungaria şi România a fost bine analizat şi prezentat de către Nicolae Titulescu, ministrul de Externe al României, în expunerea ţinută în Consiliul Societăţii Naţiunilor, în ziua de 5 iulie 1923. Acum 90 de ani, Nicolae Titulescu a subliniat că Ungaria pretinde „plata în aur a despăgubirilor", iar optanţii unguri puteau să-şi păstreze bunurile imobile în cadrul legilor româneşti, dar nu au făcut-o, acceptînd să fie despăgubiţi. În urma negocierilor purtate între delegaţia României, condusă de ministrul de Externe, Nicolae Titulescu, şi delegaţia Ungariei, condusă de contele Albert Appony şi a Convenţiilor de la Haga (din 20 ianuarie 1930) şi Paris (21 aprilie 1930) s-a decis că plata despăgubirilor stabilite de Tribunalul Arbitral de la Paris se face din Fondul Agrar deschis în Elveţia, la o bancă din Basel, de către Statul Român. Din acest fond au fost plătite despăgubiri uriaşe către Ungaria şi optanţii unguri. Începînd cu anul 1931, sumele destinate despăgubirilor către Ungaria şi optanţii unguri au fost evidenţiate în Bugetul de venituri şi cheltuieli al României. După unele surse, suma despăgubirilor s-a ridicat la echivalentul a peste 100 tone aur pur (de 24 carate), iar după alţi cercetători la circa 600 tone aur pur. După mai bine de 80 de ani de la plata despăgubirilor către Ungaria şi optanţii unguri, precum şi după deschiderea arhivelor pe această temă, guvernatorul Băncii Naţionale a României, preşedinţii şi premierii României, miniştrii de Finanţe şi directorii S.R.I. şi S.I.E., precum şi mulţi academicieni şi istorici cunosc suma totală a plăţilor făcute de Poporul Român şi Statul Român pentru imobilele care au aparţinut Ungariei şi ungurilor pînă în anul 1918 în Ardeal. În mod inexplicabil, cu toţii o păstrează la secret! De ce? Pentru ca Poporul Român şi Parchetul să nu afle că retrocedările post-decembriste către bisericile maghiare şi numeroase alte persoane juridice şi fizice ungare sînt ilegale şi în fapt reprezintă naţionalizarea de către Ungaria a mii de clădiri istorice şi a milioane de hectare de pădure şi terenuri agricole din România, mai ales din Ardeal. Este cert că exproprierea imobilelor din Ardeal, care au aparţinut Ungariei, optanţilor unguri şi bisericilor maghiare s-a făcut prin acordarea de despăgubiri din partea Statului Român. Există documente oficiale referitoare la clădirile, terenurile agricole şi pădurile expropriate.
2) În perioada 1940-1944, după Diktatul de la Viena, autorităţile Statului ungar au falsificat toate cărţile funciare din Ardealul ocupat şi au înscris, din nou, în proprietatea celor care au fost despăgubiţi din Fondul Agrar toate imobilele pe care le-au avut în perioada Imperiului habsburgic.
3) După 6 martie 1945, comuniştii evrei şi unguri din România nu au confiscat sau naţionalizat bunurile imobile şi mobile ale bisericilor maghiare, nici ale evreilor şi ungurilor, ci pe cele ale românilor şi Bisericilor Ortodoxă şi Greco-Catolică.
4) Atît în perioada interbelică, dar mai ales în timpul socialismului nu s-au actualizat cele mai multe cărţi funciare din Ardeal, nefiind înscrise modificările intervenite în privinţa proprietarilor.
5) Prin Legea nr.260 din 4 aprilie 1945, toate înscrisurile în cărţile funciare efectuate în perioada 1940-1944 au fost declarate nule de drept! În foarte multe cărţi funciare nu au fost operate radierile corespunzătoare.
6) În vara şi toamna anului 1944, o mare parte din arhivele localităţilor din Ardeal au fost duse în Ungaria, iar cele rămase în România se încearcă de către U.D.M.R. să fie luate de la Arhivele Statului Român şi trecute la bisericile maghiare, pentru a nu se descoperi lanţul de infracţiuni prin care Ungaria şi alte persoane juridice şi fizice maghiare au naţionalizat sau au fost împroprietărite cu peste 30% din clădirile, terenurile agricole şi pădurile din Ardeal. Un exemplu edificator, aflat în atenţia opiniei publice din România, este cel al retrocedării, de fapt al împroprietăririi Bisericii Reformate din Sfîntu Gheorghe cu clădirea Colegiului „Szekely Miko". În decembrie 2010, D.N.A. Braşov i-a trimis în judecată pe Attila Gabor Marko (se pare, fratele lui Marko Bela, fost preşedinte al U.D.M.R. şi fost vicepremier al României), fost subsecretar de stat la Oficiul Regional pentru Relaţii Interetnice din cadrul Ministerului Informaţiilor Publice, Tamas Marosan, reprezentantul Eparhiei Reformate din Ardeal, şi Silviu Clim, fost consilier juridic în cadrul Ministerului Justiţiei. Ei au fost acuzaţi de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecinţe deosebit de grave. Acuzaţii au întocmit, în 14 mai 2002, documente false din care rezultă că imobilul a fost în proprietatea Bisericii Reformate din Sfîntu Gheorghe şi au acţionat pentru ca el să fie restituit Eparhiei Reformate din Ardeal. În aprilie 2002, Ministerul Administraţiei Publice a precizat că imobilul respectiv nu poate fi retrocedat în baza O.U.G. nr.83/1999. Retrocedarea s-a făcut în baza unui extras fals de carte funciară. Procurorii au stabilit că inculpaţii au prejudiciat Statul Român cu 1.300.000 euro. Judecătoria Buzău i-a condamnat, în iulie 2012, pe inculpaţi la 3 ani de închisoare, din care pe Attila Gabor Marko şi Tamas Marosan cu executare, iar Silviu Clim cu suspendarea executării pedepsei. După ce Attila Gabor Marko a fost ales deputat din partea U.D.M.R., dosarul a fost trimis spre judecată  la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. La dosarul respectiv este depusă o adresă a Ministerului Justiţiei, care solicită Instanţei Supreme să constate că sentinţa de condamnare pronunţată de Judectoria Buzău este nelegală şi că în acest caz nu există prejudiciu adus Statului Român! Incredibil! De asemenea, Ministerul Justiţiei a subliniat că Primăria Municipiului Sfîntu Gheorghe nu s-a constituit parte civilă, fiind condusă de reprezentanţii U.D.M.R. La termenul din 27 iunie a.c., Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărît să amîne procesul pentru data de 10 octombrie a.c.
7) După 23 august 1944 şi în baza art.8 din Convenţia de armistiţiu semnată la Moscova, în 12 septembrie 1944, bunurile reprezentînd proprietatea Ungariei şi Germaniei de pe teritoriul României au fost sechestrate şi, în baza Legii nr.91 din 9 februarie 1945, au fost puse sub supravegherea Casei de Administrare şi Supraveghere a Bunurilor Inamice (C.A.S.B.I.). Aceste bunuri nu au fost confiscate de regimul comunist  şi, ca urmare, nu pot face obiectul retrocedărilor către Ungaria şi Germania.
8) La toate retrocedările din Ardeal către Ungaria şi numeroase persoane juridice şi persoane fizice ungare sînt prezentate, la instanţele judecătoreşti şi la comisiile constituite în acest scop, cópii ale cărţilor funciare, sau extrase din acestea. Cele mai multe sînt falsificate sau incomplete. Dar, cărţile funciare nu au valoarea de înscrisuri constitutive de drepturi reale, ele fiind, de fapt, o evidenţă a imobilelor. Drepturile reale trebuie dovedite cu documentele originale, care atestă titlul de proprietate. Pentru a grăbi retrocedările ilegale de imobile către Ungaria şi bisericile maghiare s-a ajuns la o situaţie de neimaginat: cei care revendică ilegal imobile în Ardeal au depus şi depun plîngeri penale împotriva angajaţilor din primării care trebuie săptămînal să meargă la Parchet, unde sînt citaţi, pentru a da declaraţii în legătură cu refuzul retrocedării ilegale de clădiri şi terenuri. Vicepremierul României, Liviu Dragnea, cunoaşte situaţia retrocedărilor ilegale de imobile din Ardeal, inclusiv teroarea la care sînt supuşi mulţi angajaţi ai primăriilor, dar...tace şi nu acţionează. Îi este frică de subiect şi, mai ales, de consecinţe.
9) Restituirile în natură către Ungaria, bisericile maghiare şi alte persoane juridice şi persoane fizice ungare, în temeiul legislaţiei bogate în domeniul retrocedărilor de imobile, dar avînd la bază acte false şi ignorînd despăgubirile uriaşe plătite de Statul Român, au drept consecinţe anularea Reformei agrare din anul 1921 şi a efectelor unor tratate internaţionale, precum şi revenirea la situaţia proprietarilor de păduri dinainte de 17/29 decembrie 1863.
10) Împroprietărirea ilegală a Ungariei, bisericilor maghiare şi a altor persoane juridice şi persoane fizice ungare cu mii de clădiri istorice şi milioane de hectare de terenuri agricole şi păduri are drept consecinţă transformarea instituţiilor Statului Român în chiriaşi în România şi plata nelegală de chirii anuale, cu mult peste 10 milioane euro. De pildă, la Timişoara pentru clădirile istorice retrocedate bisericilor maghiare ( în care funcţionează 9 licee şi 2 spitale), Consiliul local plăteşte chirie de peste 1 milion euro pe an.
Pentru a stopa furturile la examenele de admitere în licee şi la bacalaureat, Ministerul Educaţiei a solicitat cetăţenilor să comunice toate neregulile constatate, iar S.R.I. a ajutat la începerea cercetării penale a cadrelor didactice de la un liceu din Bucureşti, implicate în fraudarea examenului de bacalaureat. La Liceul „Dimitrie Bolintineanu" din Bucureşti, S.R.I. a monitorizat şi supravegheat, timp de o lună, toate cadrele didactice, iar în ziua de 1 iulie a.c., la sfîrşitul primei probe de examen, toţi supraveghetorii au fost duşi la Poliţie pentru cercetări penale. Întîmplarea este foarte mult mediatizată, mai ales la televiziuni. În schimb, pentru imobilele naţionalizate de Ungaria şi cele retrocedate ilegal în Ardeal, după anul 1989, S.R.I. i-a monitorizat, în ultimii 20 de ani, pe majoritatea beneficiarilor dar nu sînt valorificate informaţiile. S.R.I. şi S.I.E au monitorizat şi cunosc toate retrocedările ilegale din Ardeal în favoarea Ungariei, bisericilor maghiare, altor persoane juridice şi fizice ungare, precum şi împroprietărirea acestora cu imobilele expropriate de Statul Român după Tratatul de la Trianon, pentru care Poporul Român a plătit despăgubiri de peste 100 tone aur de 24 carate. De ce nu le comunică S.R.I. şi S.I.E aceste informaţii Parchetului şi D.N.A.? Ce şi pînă cînd aşteaptă? Sînt întrebări pe care Comisia Specială de Control a Parlamentului evită să le pună. Aceeaşi Comisie, precum şi Comisia pentru Administraţie Publică şi Comisia Juridică din Senat şi Camera Deputaţilor refuză să analizeze şi să decidă în urma retrocedărilor ilegale de imobile ale Statului Român către Ungaria, bisericile maghiare şi alte persoane juridice şi fizice ungare. Din multe clădiri de locuit naţionalizate de către Ungaria sau retrocedate ilegal bisericilor maghiare şi altor persoane juridice şi fizice ungare au fost evacuaţi, ori sînt în curs de evacuare locatarii români, proprietari ai locuinţelor respective în baza Legii nr.112/1995. S-a ajuns în România post-decembristă ca hoţii şi samsarii de imobile ale Statului Român să-i evacueze pe români din locuinţele cumpărate în mod legal. În fapt, autorităţile Statului Român au donat ilegal şi se pregătesc să doneze Ungariei şi etnicilor unguri din Ardeal numeroase proprietăţi imobiliare ale Poporului Român. Un asemenea jaf imobiliar nu a existat în nici o ţară din Europa. Este necesar ca Parchetul şi D.N.A. să acţioneze pentru redobîndirea în proprietatea publică a Statului Român a imobilelor donate şi retrocedate ilegal, precum şi pentru recuperarea uriaşelor chirii plătite nelegal din banii publici. Pentru a afla adevărul şi, mai ales, pentru a opri politica diabolică a Ungariei şi U.D.M.R. vizînd naţionalizarea imobilelor din România, Guvernul Ponta II ar trebui să facă următoarele:
1. Să suspende, pe timp de cel puţin 3 ani, aplicarea tuturor actelor normative referitoare la retrocedări.
2. Să solicite Parchetului şi Direcţiei Naţionale Anticorupţie să cerceteze penal toate persoanele implicate în retrocedările ilegale referitoare la imobilele pentru care Statul Român a plătit despăgubirile din Fondul Agrar. O atenţie specială trebuie acordată fiecărui dosar de retrocedare depus la Bucureşti, la Comisia specială de restituire a imobilelor revendicate de cultele religioase, precum şi pentru fiecare decizie dată de această Comisie, mai ales cu referire la imobilele din Ardeal revendicate de bisericile maghiare.
3. Să informeze Parlamentul, convocat în sesiune extraordinară, în legătură cu politica Ungariei susţinută de bisericile maghiare din România vizînd retrocedările/naţionalizările de clădiri, terenuri agricole şi păduri din Ardeal, ca suport şi argument pentru Diktatul de la Bruxelles din anul 2014.
4. Să apeleze la cetăţenii români pentru a obţine informaţii în legătură cu dobîndirea ilegală de către Ungaria şi persoane juridice şi persoane fizice ungare a numeroase imobile pe teritoriul României.
„O viaţă avem, români... Şi-o cinste! Deşteptaţi-vă, că am dormit destul!" (Mihai Viteazul).

Dr. Gheorghe Funar
Secretar general al P.R.M.
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj


ZIARUL TRICOLORUL, Anul X, nr. 2767, MIERCURI 3 IULIE 2013 
marți, 2 iulie 2013

Săptămîna pe scurt nr 1196 - 02.07.2013

* România – Ţară închisă pentru inventar * Un cretin insistent: Surcel, de la fiţuica „Curentul“ * Paiaţa cu părul vopsit Miron Cosma e asmuţită şi plătită (cu 5.000 de euro pe lună) de Şarpele cu Ochelari * Din gîndirea puradelului Mihai Gîdea: „Haideţi să fim o naţiune de oameni cu capul sus şi cu fruntea sus“ (?!)

* LA DESCHIDEREA EDIŢIEI. Liderul PRM a primit, luni seară, următorul e-mail din New York, de la realizatorul de Televiziune Robert Horvath-Deva: „Domnului preşedinte Vadim Tudor, europarlamentar. Asistăm la o conspiraţie a întregii clase politice româneşti pentru a-l salva pe un criminal, numit Dan Voiculescu. El este şantajat de un alt criminal, ajuns prim-ministru. Incredibil, dar adevărat! România este condusă de o bandă criminală. Sînteţi, pentru mine şi pentru mulţi alţii, unica speranţă. Îl acuz pe primul-ministru de crimă şi anunţ predarea Dosarului Victor Ponta la Serviciul Interpol“. Revenim. * Atmosfera din România a devenit irespirabilă, din pricina cangrenei morale, care, pe vreme de caniculă, a intrat în descompunere. Blocajul e TOTAL. Ţară închisă pentru inventar. Poate numai o mare revoltă populară, sau un război să ardă putregaiul şi să mai scoată la lumină energiile latente ale acestei naţiuni. Altminteri, sîntem ca secta sinucigaşă din Guyana: ne facem, singuri, un harakiri colectiv. Prin urmare, s-a ajuns pînă aici. „Gura de Rai“ a devenit „Gură de Iad“. Moare o Ţară, sub ochii noştri, mai orbi ca ochii lui Oedip şi cei ai lui Homer. * Presa are partea ei de contribuţie, fiindcă îi învrăjbeşte pe români şi întreţine o psihoză demenţială. Dar, nu-i nimic: moare şi ea. * Un titlu grăitor publică, în ziarul „Naţional“, Răzvan Ioan Boanchiş: „Steaua a scăpat! Presa română, mai catolică decît UEFA!“. Catolică? Poate Diabolică!
* La Etno TV s-a difuzat vineri seara o paranghelie, în direct, de la Staţia de Metrou Republica. O blondă arzoaică, pe nume Ionela, ţopăia ca lovită de streche şi cînta aşa: „Ia tigaia, na tigaia/ Uite cum se schimbă foaia/ .../ Că-ţi dau cu tigaia-n cap“ etc. Gurista a şi „dizat“: „Ia să văd o ploaie de mînuţe aici, în curtea Etno TV!“. Şi tot aşa. Drăcoasă fată. * Handicapatul cu foamea-n gît şi belciug în rît Surcel şi nu mai ştim cum (ce nume de slugă!) încearcă, în fiţuica falită „Curentul“, să se lege de Tribun. De ce? Pentru că acesta l-a pus la punct, în direct, la România TV, pe lacheul Şarpelui cu Ochelari, huliganul sindical Miron Cosma. Băi, Surcică, puţă mică, de ani de zile te scremi să-l mînjeşti pe Vadim, dar nu te citeşte nimeni, fiindcă foaia băsistă a ţeparului de bănci Mihai Iacob NU există. În privinţa retardatului mintal M. Cosma (care, în anii ’90, dansa cu un… scaun în braţe, la Barul Lido, din Bucureşti), rămîne cum am vorbit: a intrat în puşcărie erou şi a ieşit lichea. Priviţi ce guiţa porcul ăsta la România TV: „Pe mine m-ai ţinut în puşcărie şi mi-ai furat 400.000 de dolari, împreună cu avocatul Viorel Dumitrescu, bani de la sindicat, care trebuia (sic!) să meargă la familie“. Numai un dement putea debita asemenea minciuni. De altfel, maestrul Viorel Dumitrescu l-a pus la punct pe marţafoi. Nemernicul ăsta de Miron Cosma nu ştie ce-l aşteaptă: nu numai un serial despre viaţa lui de rahat, ci şi o nouă pîrnaie.
* Ziarul „Azi“ l-a prins pe Traian Băsescu în ofsaid, cu o gafă monumentală: „Poveşti marinăreşti. Tati nu vrea s-o lase singurică pe gogoşică în competiţia pentru stîlcirea limbii române şi în concursul de incultură generală, aşa că şi-a dat şi el în petec, din solidaritate, desigur. Băsescu a încercat să le povestească prinţului Edward şi soţiei sale, Sophie, contesa de Wessex, aflaţi în vizită oficială la Bucureşti, că British Council din Capitala României era foarte apreciat în perioada comunistă de tinerii români, inclusiv de cei din Constanţa, care îl frecventau pentru a împrumuta cărţi. Numai că ce-a ieşit e de rîsul curcilor: «Înainte de Revoluţie, tinerii din Constanţa veneau în Bucureşti şi cereau cărţi de la biblioteca British Council, deoarece era o mare oportunitate pentru tineri, atunci, să vină în contact cu cultura britanică şi limba britanică». Mă mir cum de s-au abţinut oaspeţii să-i dea replica «limbă britanică eşti, tu, măi, Băse!». În schimb, comentariile online sînt delicioase. «Ca unul prezent înainte de revoluţie ba pe mare, ba pe la Bruxelles, Comandante cre’ că ştie toate astea de la fete, probabil că ele citeau Shakespeare în original, în limba britanică, ediţia cu poze color. Umor marinăresc», a scris cineva. Un alt navigator, care, potrivit propriilor mărturisiri, înainte de ‘89, bătea toate bibliotecile occidentale, l-a contrazis pe marinar, susţinînd că «British Council era cel mai evitat. Băieţii din curtea ambasadei ştiu de ce». Altcineva a notat: «Numai la francezi le-a dat foc? Pe englezi i-a cruţat că au avut fetele acces la British Council?». Eu aş vrea să restabilesc adevărul istoric: cu tot tupeul lui, guvernatorul n-a îndrăznit să spună că odoarele lui au călcat prin British Council, ci s-a referit la tinerii constănţeni. Care nu făceau, evident, naveta la Bucureşti ca să citească romane în limba britanică... Ceea ce mi se pare, însă, şi mai haios e că, citîndu-l pe Băsescu, o anumită parte a presei a făcut necesara corecţie, menţionînd «limba engleză» în loc de «limba britanică». Or fi primit şi ei de-o măslină, de-o chiftea?“. * În ritmul ăsta, Matrozul care ştie din limba engleză doar „change money“ şi „ciunga-ciunga“, ne va vorbi şi de limba braziliană, care se vorbeşte în Portugalia. * O cacofonie incredibilă, într-o reclamă publicată de „Excrementul zilei“: „ACCA – Calificare completă pentru liderii companiilor de mîine“. Asta în titlu. În text, întîlnim şi alte cacofonii: „ACCA cu“; „ACCA – completaţi“. Nimeni nu înţelege nimic, decît preţul: fraierii trebuie să achite 3.000 de euro (?!). Escrocherie pe faţă! Cu asta se ocupă „Evenimentul zilei“, pe lîngă reclama la căpăcelul de bere TORSER, prezentat ca un vindecător miraculos. Nu vă e, bă, ruşine să-i tîlhăriţi pe români? * Am primit ultimele două numere ale revistei „Flacăra lui Adrian Păunescu“. Tenace şi inteligent, Andrei Păunescu publică rubrica de asanare lingvistică şi culturală „Emisiunile trece, perlele rămîne“. Efectiv, e o plăcere (tristă, dacă putem forţa metafora) să o citeşti. Am ales pentru dvs.: „Unele femei preferă bărbaţii maturi pentru că reuşeşte să le înţeleagă“ (Cami a lui Ogică, Acasă TV); „Huidi (sic!) despre Becali – declaraţii controversate“ (pe ecran, la România TV; numele corect al cîrcotaşului criminal e Găinuşe, pardon, Huidu); „Grădină în Corabia, oraşul de pe malul Mării“ (Antena 1); „Mie mi-ar place (sic!) să nu mă daţi la TV“ (TVR 2); „Haideţi să fim o naţiune de oameni cu fruntea sus şi cu capul sus“ (Mihai Gîdea, Antena 3, el fiind rrom); „Trinidad este în primele 83 de echipe ale lumii. Nu a fost un meci uşor. E o echipă solidă“ (Digi Sport 1 TV – Primele 83? Păi, fo 70 sînt toate); „Vă puteţi cumva reîntîlni din nou“ (Oana Roman, Kanal D; putea să continue: din nou iarăşi again etc.); „Persoanele care sînt mai bruneţi… Să nu ne expunem între ora 11 şi 16“ („Drept la ţintă“, Kanal D); „Brandul şi numele Dinamo aparţine (sic!) Ministerului“ (Sport.ro TV); „E piesa preferată a lui şi a lui toţi“ (Piţi Talent, Pro TV – şi-a lui mă-ta); „Prezenţa femeilor a fost urmat pe urmă de…“ (Traian Băsescu, B1TV); „Regimul comunist avea nevoie de intelectuali. Pe cei care dansau cum se cînta chiar avea nevoie de ei“ (Adrian Cioroianu, TVR 3 – nu e nici prima, nici ultima gafă a acestui băiat, care se dă prof. univ. dr.); „O iubesc pentru că e mama la copiii mei“ (Adrian Copilul Minune, TVR 1); „A început să-mi profereze (?!) adrese“ (Dorel Grădinaru, România TV); „Nivelul de agresivitate din şcoli este extrem de uriaş“ (Realitatea FM). * În „Jurnalul Naţional“ citim acest titlu: „Cel mai bun alpinist român al tuturor timpurilor...“. Acesta ar fi Gh. Dijmărescu. Eroare, Marius Tucă! Notează, Bretelat Boy: cel mai bun alpinist român din toate timpurile şi vremurile trecute, prezente şi viitoare este Florian Coldea, care s-a urcat pe namila Laura Codruţa Kövesi! O Himalaye fără himen! Teribilă performanţă, avînd în vedere că îi putea aluneca un picior şi ar fi căzut în prăpastia (crevasa) respectivă… * Auzind cît de nebuneşte conducea autocarul morţii acel poliţist blestemat, ne-a venit în minte un cîntec din paşnicii ani ’60, interpretat de Luigi Ionescu: „Şoferul de la ONT/ Conduce maşina uşor/ Fredonînd un cîntec de dragoste/ Fredonînd un cîntec de dor“. Ehei, s-au dus acele timpuri şi niciodată nu se vor întoarce… * Idioatele de la „Click!“ îşi flutură, zilnic, tampaxul prostiei şi nesimţirii, arză-le-ar pe maţe: „UITE cum îţi înscrii copilul!“; „UITE ce găseşti în magazine“; „UITE 7 motive pentru care transpiri mai mult“ (corect se scrie „cauze din care“, nu „motive pentru care“); „UITE cu ce poţi înlocui carnea“; „UITE ce să mănînci ca să ai energie toată ziua!“; „UITE ce soluţii ingenioase şi frumoase ai pentru acoperirea ferestrelor“; „UITE ce mare s-a făcut Teodora!“; „UITE cîteva trucuri care îţi taie pofta de dulce“; „UITE unde te mai poţi răsfăţa“; „Ai sînii mici? UITE ce costum de baie să alegi!“; „UITE şcoala unde nici un elev nu a ştiut măcar de 5,00“; „UITE ce-ţi poţi cumpăra cu 10 milioane de euro de la Loto!“; „UITE cum faci economie la gaze“. Acum e clar ce păduchi fac presă în România? * Tur de forţă al lui Vadim, luni, la posturile de televiziune, pe marginea Testamentului regretatului său prieten Sergiu Nicolaescu: după-amiază, telefonic, la România TV; la orele 17,45, în studio, la Acces direct (Antena 1); şi seara, tot în studio, la România TV. Ba chiar a refuzat să dialogheze, prin telefon, cu Realitatea TV. * „Bulina roşie“ e lihnită de foame: primeşte „banii negri“ ai lui George Söröş ca să facă reclamă la jaful de la Roşia Montană şi Roşia Poeni. Huooo!
* Un alt şarlatan, care merită o fiolă de furadan: un oarecare Jordan Herford, care, fiind fiul vitreg al unei muieri pe nume Herfut, pretinde că e urmaşul direct al lui… Mihail Sadoveanu (?!). Puşlamaua beleşte prazul prin Olanda şi are obrăznicia să ceară 1.000 de euro de la cei care vor să publice o povestire, zicînd: „Cine vrea să pună în scenă operele scriitorului să-mi trimită un mail şi negociem“. Negociezi pe mă-ta! Lasă-te de iordane, Jordane… * Fostul consilier al lui Traian Băsescu, Cătălin Avramescu, îşi revarsă, periodic, icrele în ziarul „Bursa“. Îşi dă şi poza, ca să nu uite lumea ce cap turtit are, ca o tigaie dry-cooker. Evreu de profesie, acest Avramescu e un bou. Adică nu ştie limba română nici cît un copil de clasa zero barat, deşi e ambasador al României nu în una, ci în două ţări: Finlanda şi Estonia. Am extras cîteva greşeli elementare, din compunerea lui şcolară „Blocada Berlinului“: „Comandamentul sovietic de ocupaţie a întrerupt orice trafic naval sau terestru cu (sic!) Berlinul de Vest“; „Ideea blocadei, stabilită la cel mai înalt nivel, de Stalin şi Molotov, avea ceva monstruos, pe care generaţiile tinere din timpurile noastre probabil că nu o (sic!) sesizează“; „Pierderile de vieţi au fost imense, probabil în jurul la (sic!) un milion de victime“; „Răspunsul sovieticilor a fost să le ordone consilierilor comunişti să boicoteze întîlnirile Consiliului şi, după aceea, a (sic!) alegerilor organizate în Decembrie 1948 în sectoarele occidentale“ (carevasăzică, să boicoteze întîlnirile... alegerilor!). De unde a apărut tîmpitul ăsta? * Un titlu şocant (dar interesant) dă economistul Ilie Şerbănescu în „Jurnalul Naţional“ – „Un nou acord cu FMI ar anunţa ieşirea din UE“. Reproducem o bună parte din această foarte lucidă analiză: „Agitaţia d-lui Ponta apare cu atît mai nepotrivită cu cît ar fi imposibil ca domnia-sa să nu ştie că un nou acord cu FMI nu depinde cu nimic de România, nici chiar de necondiţionata «deschidere» a guvernului ei de a lustrui pînă la strălucire pantofii celor de pe la Washington şi Bruxelles. Şi asta pur şi simplu pentru că FMI şi-a încheiat misiunea la Bucureşti! În calitatea sa de agent de vînzări al capitalului privat internaţional, FMI a obţinut, prin presiunile corespunzătoare, lichidarea, practic, a ultimelor rămăşiţe cu rol strategic de economie românească din România şi nu mai are ce face aici. Va prefera să asiste din afară la prăbuşirea construcţiei artificiale cu un leu tare, dar fără economie ridicată, cu cele 20 miliarde euro băgate pe gît ţării, ca să ajungă la băncile străine şi nu la agenţii economici! Construcţie care în mod obiectiv se va nărui cînd aceste 20 miliarde euro vor fi rambursate ieşind din România! De altfel, neştiind decît una şi bună («statul este de vină, statul să plătească!»), FMI nu mai are ce face într-o ţară în care statul este pe cale de dispariţie, dacă nu chiar a dispărut deja! Al doilea obiectiv pentru care FMI s-a implicat în România – impunera liberalizării preţurilor în energie – este de asemenea realizat. Dl. Boc şi-a asumat liberalizarea, iar dl. Ponta a trecut la înfăptuirea ei. Să observăm însă că, în domeniu, FMI a lucrat mai degrabă pentru Comisia de la Bruxelles, surata ei mai mică în operaţiuni de brokeraj, şi nu pentru principalii săi finanţatori, căci practic doar capitalurile vest-europene, în frunte cu cel german, trag profit de pe urma impunerii acestei liberalizări către periferiile UE. Dar, vai, dl. Ponta ar trebui să ştie că, mai zilele trecute, dl. Wolfgang Schaeuble, influentul ministru german de Finanţe, a spus cu subiect şi predicat că rolul FMI în zona euro s-a încheiat. Cu alte cuvinte, Germania a dat FMI-ului papucii din ograda sa. Şi că, dacă Germania va admite un nou acord al României cu FMI, va fi doar pentru că nu consideră România în parohia sa. Şi vizita de închinăciune la Berlin a d-lui Ponta va fi fost degeaba!“. * Nici cei de la ziarul „Naţional“ nu dau dovadă de prea multă inspiraţie. În acelaşi număr (marţi, 25 iunie), pe pagina 1 stau alături două titluri care folosesc acelaşi clişeu: „Cum a aterizat înlocuitoarea Alexandrei Stan în braţele lui Marcel Prodan!“ şi „Antonescu îl aruncă pe Daniel Constantin în braţele lui Ponta“. * În „Adevărul“ e publicat un nou sondaj scos din maţele putrede ale lui Viorel Hrebenciuc: „Un român din trei crede că USL se va rupe“. Da? Ni se rupe! * Pe pagina 1 a fostei „Scîntei“ apare un titlu greşit: „Drama românilor prinşi în autocarul morţii“. Zăpăciţii ăştia plătiţi de Cristian Burci nu ştiu diferenţa dintre „dramă“ şi „tragedie“. Le-o spunem noi: dramă e piesa „Rinocerii“, de Eugen Ionescu; tragedie e piesa „Apus de Soare“, de B. Şt. Delavrancea. * Încă un titlu ridicol, în „Excrementul zilei“: „O firmă din Lituania a cerut ajutorul EVZ ca să îşi găsească TIR-ul cu clementine“(?!). Zii Ardei Umplut şi trage apa. * Oligofrenul D.C. Turturică iar îşi face nevoile în public („România liberă“). Ne e milă de lombrozianul ăsta... * Ziarul „Curierul Naţional“ a ieşit din „adormire“ şi a dat un titlu demn de E. O. Chirovici: „Marea Lojă Naţională a premiat valorile României“. Ridicol. Pentru defilarea aia de şorţuri şi ifose, cine credeţi că a dat cei mai mulţi bani? Nimeni altul decît ţiganul potcovar (făcea potcoave de cai morţi) Gruia Stoica (300.000 de euro). Aici DNA-ul de ce nu se auto-sesizează? * Am rîs de ne-am prăpădit cînd am citit în „Click!“: „Cher doarme în bălegar să arate aşa la 67 de ani. Se «împachetează» complet în fiecare seară“. Degeaba, tot ca un berbec arată. Şi mai e şi armeancă pe deasupra. Păi mai miştoacă e Varujan Vosganian, pe legea mea! * Porcii de la PSD i-au plătit (prin Liviu Dragnea) 50.000 de euro milogului Ştefureac, ca să facă ce? Să fabrice un „sondaj“ ordinar, ca şi toate celelalte. Cine credeţi că e înaintea Tribunului, la capitolul „încredere“? Nişte mortăciuni, care nu fac nimic şi nu reprezintă pe nimeni: Klaus Iohannis, Liviu Dragnea (normal, ăsta dă banii!), Ion Iliescu, Th. Stolojan. Nu ţine, bă, figura. Apucaţi-vă de o meserie, că o să daţi de greu la puşcărie. * Ziarul „Tricolorul“ este constant bun. Uneori, e de-a dreptul incendiar. Acum, a ajuns la nr. 2.765! JOI, 27 iunie: „Într-o discuţie secretă, purtată marţi seară, la Vila Dante – Ţiganul mason Gruia Stoica i-a promis lui Traian Băsescu că va finanţa Partidul Popular cu 500.000 de euro“; „ULTIMA ORĂ. «Blonda de la Curte» e blocată chiar de... Traian Băsescu (?!)“; „Victor Ponta i-a comandat lui Marius Pieleanu un «sondaj»mincinos din start“; „Guvernul Ponta, credincios alegătorilor? Slujbă religioasă cu iz electoral“ (Izabela Niculescu); „Şmecheri de şmecheri“ (editorial de Maria Diana Popescu, Stuttgart); „Mircea Duşa, rafală de greşeli: «Trupurile neînsufleţite ale cadavrelor celor decedaţi»“ (mai lipsea „decedaţi mortal, cu vată-n nas, neînsufleţiţi şi fără viaţă“); „J. M. Barroso – un cal troian american în inima Europei?“ (Matei Vişniec); „Hai să (ne) rîdem cu papagalii din presă!“; „Trepăduşii Masoneriei de Dîmboviţa. Costel Bobic – din 2010 «mare păpuşar» al Marii Loji Naţionale din România“ (Cornel Dan Niculae); „De partea cui au jucat Serviciile Secrete în 2012?“; „«Am uitat un mizilic: să restituim 93,4 tone de aur». Jurnalist rus, despre Tezaurul României: «Sîntem nişte hoţi!»“; „Madame Tussaud – o istorie turnată în... ceară“; „Salariu vine de la... sare!“; „Mister în Muzeul Manchester: de ce se mişcă singură o statuie veche de 5.000 de ani?“; REBUS (Paul Băgneanu); CARICATURI (Miron Dinulescu);  HOROSCOP; „Comori uimitoare descoperite pe fundul mării“. VINERI: „Paiaţa cu părul vopsit Miron Cosma e asmuţită şi plătită de Şarpele cu Ochelari. Derbedeul i-a tocat lui Traian Băsescu 1.000.000 de euro“; „Trebuie oprită vînzarea pămîntului României către străini!“ (editorial de Gh. Funar); „ULTIMA ORĂ. La Oradea, o cîrdăşie criminală (PNL, PSD, UDMR, PDL) a votat mutarea Statuii lui Mihai Viteazul!!!“; „Ruşine istorică pentru PDL. În timp ce fostul prim-ministru şi actual primar al Clujului, Emil Boc, participa la o infantilă bătaie cu perne (?!) – un român disperat s-a spînzurat în centrul oraşului“; „«Seria Neagră» a culturii române face ravagii... A încetat din viaţă şi eminentul poet basarabean Dumitru Matcovschi“; „Ipoteză terifiantă: Gheorghe Buzatu, eliminat de un agent KGB“; „Pericol de gradul zero: Roşia Montană are acceptul tuturor pentru a începe exploatarea“; „NEWS ALERT. Vin zile grele pentru directorii din Primăria Capitalei“; „Gura lumii slobodă... Mafiotul Liviu Dragnea ar avea 4 hoteluri în Brazilia (?!)“; „Pentru împrospătarea memoriei. Listele negre ale Palatului Cotroceni – iunie 2010“; „A murit unul dintre cei mai mari gangsteri evrei, Marc Rich“; „Mare praznic creştin: Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel“; „«Agentul israelian» Elena Udrea“ (Cornel Dan Niculae); „Care a fost sursa de inspiraţie pentru Dr. Frankenstein?“ (Brad Steiger, Sherry Hansen Steiger). LUNI: „Escrocul evreu Niels Schnecker îl îngroapă în ridicol pe fătălăul găgăuz Crin Antonescu – De unde va scoate PNL 7.000.000 de euro? Aceasta e întrebarea!”; „ULTIMA ORĂ. În toiul unor inundaţii devastatoare, haita băsistă chefuieşte, de mama focului, la nunta Robertei Anastase (?!)“; „Mişcarea Populară a început să se mişte (ca ochii mortului)“; „SCUIPAŢI AICI! Pozaru’ Vărzaru, un golan care insultă Poporul Român“; „Hai să (ne) rîdem cu ciumeţii (ciuciuleţii) de la Etno TV!“; „10 ani de la asasinarea lui Dumitru Tinu“; „Cine va fi găsit vinovat de tragedia din Muntenegru?“ (editorial de Ruxandra Lungu); „NEWS ALERT. «Vocea Rusiei»: Eşecul Nabucco este eşecul lui Traian Băsescu“; „Iată forţa imensă a catolicismului în lumea contemporană: La 1 iulie, Croaţia a devenit (a fost impusă) membră a Uniunii Europene“; „Enciclopedia «Tricolorul». Vasile Alecsandri era foarte friguros şi avea... 9 paltoane!“ (Grigore Băjenaru); „Nimic nou sub soare... Petiţie către Guvern“ (I.L. Caragiale); „Pagini din presa bolşevică“ (Geo Bogza); „Aşa vă place Istoria? Tricolorul românesc peste veacuri“ (Marius Bizerea); ,,Consens în presa franceză. România, coruptă şi pol al infracţionalităţii“ (Răzvan Ciubotaru); „Descoperire epocală: vaccinul anti-diabetic“. MARŢI: „Bairam cu apa pînă la gură… Darul de nuntă al Miţei Baston (din Ploieşti) a fost de 500.000 de euro (?!)“; „ULTIMA ORĂ. Adevărul a ieşit la iveală, pînă la urmă, făcînd-o de ruşine pe «văduva veselă»: în Testamentul său, scris şi autentificat, Sergiu Nicolaescu a cerut să fie îngropat creştineşte, nu incinerat“; „Regele Mihai şi Mareşalul Antonescu“ (editorial de prof. univ. dr. Petre Ţurlea); „Atins de Alzheimer, Traian Băsescu nu e la primul scurt-circuit al creierului… Recent, Matrozul a greşit o lună, dar acum un an greşise şi luna, şi… ziua!“; „Ruşine istorică pentru partidul Brătienilor: PNL a intrat slugă la arendaşul evreu Niels Schnecker, care îl jupoaie de viu!“; „PRM este alături de preşedintele său fondator“ (Florin Bădinici, preşedintele Filialei PRM Sector 5, Bucureşti); „Sportul românesc moare, dar nu se predă… Medalii de Aur la C.E. de kaiac-canoe“; „FOTBAL. În «corrida» de la Rio de Janeiro, Brazilia a îngenunchiat «taurul» spaniol: 3-0!“; „Bravo, Putin!“; „Valerică (Zgonea), şef la garderobă“ („Cotidianul“); „Aşa vă place Istoria? Marele Abraham Lincoln era bătut de soţie“; „Berea a fost inventată de brutarii din Mesopotamia“; „Pentru împrospătarea memoriei. Aceeaşi Mafie, cu altă Şmecherie“ (Corneliu Vadim Tudor, 19 ianuarie 2001); „Cum au votat «în orb» parlamentarii români fără să ştie cît vor costa avioanele F-16 din Portugalia“ (Anca Simina). * Revenim la emisiunea Cristinei Şincai de la postul România TV, în care Vadim i-a dat borşul la nas, prin telefon, boschetarului Miron Cosma. În studio se găsea şi o pupăză, pe nume Cristina Cîrcei (să ne băgăm ceva în gura ei), care cică e actriţă la Teatrul Evreiesc din Bucureşti. N-am auzit de ea. În ce-a jucat? Fiindcă arată prost şi vorbeşte şi mai prost. Încercînd să facă pe dăşteapta, zuza s-a legat de Vadim, cum că, în problema maghiară, dă cu băţul prin gard (?!). Hai sictir, tovarăşa Cîrcei! Cum ar fi trebuit să procedeze un om drept şi patriot faţă de nemernicul care l-a spînzurat pe Avram Iancu? Dar faţă de bestia care a ameninţat-o, cu moartea, pe eleva româncă Sabina, pentru că aceasta „a îndrăznit“ să poarte o bentiţă Tricoloră? Însă, problema nu e a acestei idioate, care probabil că joacă roluri de femeie de serviciu şi-i pupă-n cur pe evrei (nici un teatru românesc n-a angajat-o, fiindcă e urîtă şi mahalagioaică). Problema e a televiziunii care o tot invită, deşi ea e NIMENI. Sau, cine ştie, poate că o da şi ea, ceva, prin gard... * Tot la România TV, aurolacul cu cap de ocnaş, Dragoş Pătraru, i-a numit pe Vasile Blaga şi M. R. Ungureanu „tîmpiţii de serviciu“. Ce „pamflet“ mai e ăsta, dragă Laura Georgescu, de la CNA? E direct o înjurătură groasă, în stilul primitivului personaj. Care, tot atunci, a zis: „Cam ca cele“.
* Tot o cacofonie comite şi Vasile Dîncu, la Digi 24: „Cred că calculul politic...“. Ce şcoală au făcut băieţii ăştia? Şi, dacă au făcut, au stat în sala de clasă, sau la closet? * Abordată, telefonic, de Money Channel, Andreea Pora le-a luat apărarea ziariştilor în felul (halul) ăsta: „Cum deschide unul gura, este tîrnosit“. Am dat fuga, mintenaş, la DEX: „A tîrnosi = a sfinţi o biserică nouă“. Răţuşca cea Urîtă a vrut să spună „tîrnuit“, adică „măturat cu tîrnul“, dar e urechistă şi cam muistă (are gura ca o streaşină). * Prefăcută şi zmecheră, Roberta Anastase s-a pisicit în faţa presei, jucînd rolul de ingenuă fîstîcită, rîzînd, dînd ochii peste cap etc. Ea a spus că e împreună cu acel Farca(ş) de 15 ani. Ce n-a mai spus „repede numărătoarea“ este că în răstimpul cu pricina ea a trăit şi cu Traian Băsescu, şi cu Vasile Blaga, şi cu Cozmin Guşă, şi cu mulţi alţii. De altfel, era poreclită „Girafa muistă“. Şi încă ceva: ginerele cu pricina, cam ascuţit la chip (îl vlăguieşte aia), ar fi putut, măcar în faţa Ofiţerului Stării Civile, să se încheie la haină. * Absolut sinistre reclamele difuzate de posturile de televiziune. N-au nici o legătură cu produsele promovate. N-au umor. N-au nimic. * Atît CNSAS, cît şi TVR mint, cu neruşinare, atunci cînd afirmă că Mihai de Hohenzollern n-a părăsit România, în 1948, „cu nici un tren cu valori“. Minciuna e dublă: handicapatul a plecat cu un tren cu 4 vagoane, în ianuarie 1948 – şi cu un tren cu mult mai multe vagoane, în toamna lui 1947, cînd s-a dus la nunta Elisabetei cu o rubedenie a lui, Philip de Mounbatten (atunci a scos cele 42 de tablouri de patrimoniu universal, despre care a scris şi tatăl lui, Carol al II-lea, în Jurnalul său). * Aflat în vîjîială la Cluj, Dan Şova a fost atacat cu roşii de o activistă ecologistă, care a protestat faţă de atentatul grav ce se pune la cale la... Roşia Montană. * Sfătuim tandemul Nadia Ciurlin – Dana Belciug, de la postul B1TV, să nu-l mai deranjeze niciodată, dar niciodată, pe dl. Vadim Tudor. Nu numai că ele sînt persoane total neserioase, dar postul respectiv a devenit mai băsist chiar decît Băsescu. * Apropo de B1TV: sîmbătă seara, un invitat (de altfel, onorabil) a spus că la Palatul Belvedere, din Viena, a fost semnat Diktatul prin care „am pierdut Basarabia şi Bucovina“. Eroare: prin Diktatul de la Viena, semnat de miniştrii de Externe ai Germaniei (Ribbentrop) şi Italiei (Ciano), la 30 august 1940, României i-a fost răpit Ardealul de Nord-Vest. Basarabia şi Bucovina de Nord ne-au fost răpite în iunie 1940, ca urmare a Pactului Hitler – Stalin, semnat la 23 august 1939.
* Evreul obraznic şi urît ca dracul Niels Schnecker se dă popular, în stil american, şi zice că în tinereţe „a spălat WC-uri“. Ne aflăm în plin suprarealism, fiindcă nu s-a mai văzut ca un rahat să cureţe WC-uri, de regulă fiind invers. Din „Libertatea“ aflăm că a fost „pilot de vînătoare pe avioane F 16“ (minciună), că „a vizitat 125 de ţări şi ar fi putut să se stabilească în orice colţ de lume, dar a preferat să se întoarcă în România“ (altă minciună, adevărul fiind că escrocul a găsit aici o „vacă de muls“) şi că ştie „9 limbi străine“ (una e cea pe care i-o dă lui Dan Voiculescu; cu limba română stă, însă, f. f. prost). La România TV, Vadim a spus, sîmbătă, cîţi bani îi umflă repetentul evreu repentului găgăuz pentru campania electorală: 2.000.000 de euro. Alo, puşcăria? Amîndoi borfaşii ăştia trebuie aruncaţi după gratii! * Boanghenul tot boanghen. Ce credeţi că are în tărtăcuţa aia chilugă şi minusculă Zoltan Arpad Paszkany? Ne-o spune presa: „Vrea fotbal cu cuţitele pe masă!“. Banditul mai zice ceva, pentru „Libertatea“: „Fotbalul e hobby-ul meu. Îmi oferă trăiri explozive, de care nu am parte în domeniul meu profesional“. Ceea ce nu ne spune nenorocitul ăsta e profesia lui: aceea de spion, plătit de Budapesta. * Încă o dovadă că Băsescu nu mai judecă: a dat un Mesaj scris, la 29 iunie, cu prilejul Zilei Imnului Naţional, care se serbează după o... lună, la 29 iulie. Nu e vina echipei tehnice de la Cotroceni, ci doar a lui. De ce spunem asta? Hai să ne amintim de gafa monumentală pe care el a făcut-o atunci cînd a semnat un tratat al Uniunii Europene, şi a zăpăcit şi luna, şi ziua (în loc de 06.03.2012, el a scris 02.02.2012). * Planeta a privit, cu încîntare, finala Cupei Confederaţiilor la fotbal, între echipele Braziliei şi Spaniei. Ne pare rău pentru campioana mondială (en titre), dar a căzut ca o balegă. Ne putem imagina ce echipă va avea F.C. Barcelona, cu un Messi lansîndu-l pe Neymar, care zboară ca o rachetă cosmică. 

* LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI. În sfîrşit, „Evenimentul zilei“ publică un articol corect! Acesta a apărut marţi şi se intitulează: „Sirianul lui Vadim. Ghassan, şeful PRM Timiş“. Autoare: Georgeta Petrovici. Merită să-l reproducem integral: „Un om de afaceri sirian, Ghassan Aboultef, este noul preşedinte al organizaţiei municipale a Partidului România Mare – Timişoara. El a fost ales duminică, fiind considerat de ceilalţi colegi de partid «un exemplu de patriotism». Are 56 de ani, iar în 1980 a venit la Timişoara ca să studieze Medicina, după ce absolvise deja Facultatea de Construcţii, acasă, în Siria. S-a căsătorit şi are un fiu. N-a mai profesat medicina, a intrat în afaceri cu o firmă de construcţii şi cu una care vinde computere şi componente PC. Naţionalist declarat, Ghassan Aboultef a intrat în PRM în 1997. «Lumea zicea că e un partid extremist, iar eu, pînă în ’97, trei ani, i-am testat. Dacă erau extremişti, nu mă primeau. Se ştie că noi, arabii, sîntem naţionalişti. Singurul partid naţionalist din România e PRM», ne-a spus Aboultef. Zîmbeşte cînd spune că «dacă vine războiul, merg la luptă fără probleme, doar am depus jurămîntul, ca orice român, să îmi apăr patria şi poporul»“.

ALCIBIADEREVISTA ROMANIA MARE nr 1196 - 02.07.2013

luni, 1 iulie 2013

CINE VA FI GĂSIT VINOVAT DE TRAGEDIA DIN MUNTENEGRU?Despre teribila tragedie din Muntenegru s-a vorbit şi s-a scris mult. Şi încă se va mai scrie, pe măsură ce ancheta va progresa. Avînd în vedere proporţiile dezastrului, se pare că nu se va limita totul la concluzia „mortul e de vină“, ca în cazurile de accidente rutiere cu victime puţine, dar care se petrec, zilnic, pe şoselele morţii din România. La noi, jurnaliştii care comentează astfel de subiecte dau vina mai des pe starea drumurilor şi pe lipsa autostrăzilor. Şi, mă rog, cui i-ar fi folosit Autostrada Bucureşti-Ploieşti, dacă s-ar fi întîlnit nas în nas cu şoferiţa drogată care o luase la goană urmărită de Poliţie, pe contrasens, şi cu farurile stinse? Aşa încît noi tindem aici să acordăm mai multă importanţă factorului uman. Nu are sens să comentăm cît de uşor se poate obţine un carnet de conducere în zilele noastre, sau cîte beizadele în bolizi de lux, cu băutura în nas, sau cu permis luat de cîteva zile în cine ştie ce condiţii au spulberat destine, au răpit vieţi pe trecerea de pietoni sau chiar de trotuar. Dar aici, discuţiile se poartă între victimă, dacă a supravieţuit (sau familia acesteia) şi „călău“.
Călău care, în proporţie de 99% din cazuri, scapă cu o pedeapsă cu suspendare. În tragedia din Muntenegru apare în ecuaţie şi un alt element: firma care a organizat excursia respectivă. Un ţap ispăşitor numai bun de luat în calcul, mai ales că din ce în ce mai multe televiziuni sînt dornice să transmită informaţii despre această firmă, titrînd tot felul de speculaţii, ulterior contrazise de realitate. În general, firmele nu sînt prea bine văzute de concetăţenii noştri. Unii dintre ei au lucrat toată viaţa în sistemul bugetar, pentru salarii mai mult sau mai puţin meritate, şi habar nu au cu ce se mănîncă o pîine în sistemul privat, apăsat de taxe şi impozite de nesuportat. Alţii au fost abuzaţi, jigniţi şi înşelaţi de angajatorii lor, iar cuvîntul „patron“ a devenit oarecum sinonim cu orice invectivă, îi  lăsăm pe cititori să aleagă. S-a spus că „firma“ avea licenţa eliberată în judeţul Ilfov. Şi care ar fi problema? Legea permite oricărui cetăţean să-şi înscrie firme şi filiale în orice judeţ. S-a spus că patronul avea două firme pe numele lui, pe un ton destul de tendenţios. Probabil era acţionar la ambele, dar puţini ştiu că nimeni nu poate fi proprietar unic al mai multor firme. Pur şi simplu, nu eşti lăsat să te înscrii la Registrul Comerţului. S-a spus că autocarul era închiriat. Şi ce dacă? Proprietarul „firmelor“ în cauză a răspuns clar că era un vehicul de ultimă generaţie, cu toate reviziile la zi. S-a mai spus că şoferul nu avea nu ştiu ce analize, sau evaluări psihologice. Greu de crezut, pentru că omul lucra ca şofer în Poliţie şi, teoretic, trebuia să prezinte toate garanţiile necesare pentru oricine l-ar fi angajat cu normă întreagă, sau doar ocazional. O mulţime de întrebări se ridică asupra acestor firme şi asupra patronului lor care, din cîte s-a spus, avea o afacere legală, nu ca politicienii noştri, care îşi ascund banii prin Cipru şi căpuşează bugetul Statului prin firme-fantomă. Cert este că doar „cutia neagră“ a maşinii ne va putea oferi detalii importante pentru anchetă şi bine ar fi ca, pînă atunci, lumea să se abţină de la comentarii aberante. Pentru că, dacă am putea judeca la rece un eveniment atît de cutremurător, ar trebui să ne mai amintim, de exemplu, că: şoferul circula cu viteză dublă şi că, la rugăminţile călătorilor, a răspuns zeflemitor; carosabilul era umed şi el nu şi-a adaptat viteza la condiţiile meteorologice; ieşise dintr-un tunel cu viteză şi s-a angrenat într-o depăşire, pe un drum îngust, cu serpentine primejdioase. Dacă am fi superstiţioşi, am spune că a fost o combinaţie între factorul uman şi „ceasul rău“. Din păcate, astfel de tragedii se întîmplă peste tot în lume. Şi nu au nici o legătură cu faptul că proprietarul avea sau nu mai multe firme de transport, sau că şoferul avea contract de muncă, sau doar unul de prestări servicii. Şi nici nu vom trece cu vederea rugăminţile pasagerilor înspăimîntaţi de cum „alerga“ autocarul lor pe serpentine periculoase, cu prăpăstii la tot pasul. Prezentăm condoleanţe şi întreaga noastră compasiune tuturor familiilor îndoliate, dar de data aceasta chiar credem că „mortul e de vină“. Cel care a avut controlul volanului şi nu a ştiut să-l stăpînească… Bineînţeles, sub rezerva că poate vor surveni şi alte elemente încă neelucidate, care au condus la acest accident, prilej dureros, în care muntenegrenii ne-au dat o binevenită lecţie de solidaritate umană, în momentul în care poporul nostru se află într-o degradare socială şi morală de neimaginat.

RUXANDRA LUNGU
Preşedinta Organizaţiei de Femei România Mare


ZIARUL TRICOLORUL, Anul X, nr. 2765, LUNI 1 IULIE 2013