"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 21 iunie 2013

RE-REVIZUIREA CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI ÎN FAVOAREA UNGARIEI!În ziua de 19 iunie a.c., Comisia pentru revizuirea Constituţiei a votat textul Proiectului de Lege vizînd modificarea şi completarea Legii fundamentale a României. S-a înregistrat o singură abţinere de la vot, a reprezentantului U.D.M.R., iar parlamentarii din partea P.D.L. şi P.P.-D.D. s-au retras din Comisie. Reprezentanţii P.D.L. sînt nemulţumiţi de sfidarea de către Comisia pentru re-revizuirea Constituţiei a rezultatului referendumului naţional din anul 2009 vizînd Parlamentul unicameral, cu cel mult 300 deputaţi şi senatori. Parlamentarii Partidului Poporului Dan Diaconescu (P.P.-D.D.) au părăsit lucrările Comisiei, fiind nemulţumiţi de respingerea în totalitate a amendamentelor propuse şi de faptul că se acţionează pentru o nouă Constituţie, îndreptată împotriva Poporului Român şi a României. Singurii care sînt extraordinar de mulţumiţi sînt conducătorii Ungariei şi reprezentanţii U.D.M.R., care şi-au atins obiectivele, respectiv:
1.    Crearea cadrului legal pentru obţinerea autonomiei teritoriale a Ardealului.
2. Arborarea legală a drapelului Ungariei şi a steagului unguresc al Ardealului (aşa-zisul steag secuiesc) pe instituţiile Statului Român, în peste 1.000 de localităţi din România.
3. Introducerea dreptului de veto al Consiliilor naţionale şi locale ale minorităţilor etnice împotriva autorităţilor deliberative şi executive ale Statului Român şi Poporului Român. Reprezentanţii U.D.M.R. în Parlamentul de la Bucureşti joacă teatru şi fac pe nemulţumiţii pentru că s-au respins, de către Comisia pentru revizuirea Constituţiei, două dintre pretenţiile lor, la care zic că ţin tare mult, adică:
1. Să scrie în textul Legii fundamentale a României că în baza unei legi speciale va fi reglementat statutul anumitor ţinuturi unde există mai mulţi unguri sau pelicani. Liderii U.D.M.R. dau ca exemple aşa-zisul Ţinut Secuiesc şi Delta Dunării, unde Ungaria şi ungurii au obţinut numeroase şi întinse proprietăţi.
2. Introducerea limbii ungare ca limbă regională în Ardeal şi în Bucureşti, care este a doua capitală din lume (după Budapesta) unde trăiesc cei mai mulţi etnici maghiari.
Pentru cei care au acordat atenţie şi au urmărit procesul ultrarapid de adoptare a propunerilor pentru noua Constituţie a României este limpede că scopul principal îl constituie satisfacerea pretenţiilor Ungariei şi a stăpînilor străini ai ţării noastre. Acest obiectiv al Comisiei pentru revizuirea Constituţiei a fost ocolit cu multă abilitate în mass-media, prin canalizarea discuţiilor pe alte teme, respectiv: republică sau monarhie; republică prezidenţială sau semi-prezidenţială; limitarea atribuţiilor preşedintelui României; consecinţele moţiunilor simple; imunitatea parlamentarilor; sancţionarea migraţiei senatorilor şi deputaţilor; includerea unei steme a monarhiei pe drapelul Republicii România; componenţa şi modul de alegere în Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.) etc. Este evident că la revizuirea Constituţiei, ordonată pentru anul 2013, nu s-au adus modificări şi completări privind aspectele de: dezvoltare economico-socială a României; valorificarea în Interes Naţional a uriaşelor bogăţii naturale ale Poporului Român; interzicerea vînzării pămîntului strămoşesc la străini; creşterea nivelului de trai al populaţiei; drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, neadmiţîndu-se nici măcar dreptul la demnitate, primul dintre drepturile omului care este înscris în toate Constituţiile ţărilor europene.
Comisia pentru revizuirea Constituţiei, condusă de senatorul Crin Antonescu (profesor de Istorie la liceu şi muzeograf) a recurs la tot felul de tactici şi tehnici de lucru pentru ca, în mare viteză şi prin nebăgare de seamă, să finalizeze textul proiectului de lege, care a fost amînat pentru luna septembrie a.c., la dezbateri în Senat. De ce s-a recurs la această amînare? Pentru ca Poporul Român să nu afle că s-a pus la cale re-revizuirea Constituţiei României în favoarea Ungariei, asigurîndu-se cadrul legal pentru dezmembrarea teritorială a ţării noastre şi pierderea Ardealului şi a altor provincii istorice româneşti! Preşedintele Comisiei pentru revizuirea Constituţiei, senatorul Crin Antonescu, a declarat (în 11 iunie a.c.) următoarele: „Cele mai importante opţiuni au fost aruncate în dezbatere. Nimeni nu ţine la secrete, nu doreşte să găsească soluţii pentru revizuirea Constituţiei, în spatele uşilor închise, pe sub masă sau prin înţelegeri de culise. Cred că înţeleg toţi că revizuirea Constituţiei nu este un act legislativ şi politic banal sau uzual“. Vorbe... vorbe... vorbe. Faptele îl contrazic pe domnul Crin Antonescu, iar textul pregătit de Comisie pentru re-revizuirea Constituţiei reprezintă un pericol uriaş pentru România, pentru Poporul Român şi viitorul său în Vatra Strămoşească! Textul votat de Comisia pentru revizuirea Constituţiei României constituie o bombă cu efect întîrziat pentru Uniunea Europeană! Imperiul botezat Uniunea Europeană va fi aruncat în aer de către Ungaria în complicitate cu conducătorii alogeni ai României prin:  legalizarea autonomiilor teritoriale pe criterii etnice; introducerea drepturilor colective pentru minorităţile etnice; acordarea dreptului de veto al minorităţilor etnice împotriva instituţiilor statelor în care trăiesc. Probabil, canicula din Bucureşti i-a făcut pe komisarii din Comisia de la Veneţia să nu observe „dinamitarea“ Uniunii Europene de către autorităţile de la Budapesta şi Bucureşti. În mod normal, Comisia pentru re-revizuirea Constituţiei trebuia să ia în discuţie şi să voteze numeroasele amendamente, la care se adaugă cele peste 7.000 de propuneri inventariate de Forumul constituţional, în ordinea articolelor din actuala Lege fundamentală. În fapt, s-a aplicat tactica celebrului criminal evreu Vladimir Ilici Lenin, unul dintre „părinţii“ marxism-leninismului (gîndit, scris şi aplicat de alţi evrei): „Un pas înainte, doi paşi înapoi“. Cînd s-a ajuns spre finalul textului Legii fundamentale şi al dezbaterilor, Comisia de revizuire a revenit la primele articole din Constituţie şi a admis amendamentele Ungariei şi ale U.D.M.R., respectiv:
1. La articolul 6 - „Dreptul la identitate“ au fost adăugate următoarele două amendamente:
a) „Reprezentanţii legali ai minorităţilor naţionale pot înfiinţa, potrivit legii privind statutul minorităţilor naţionale, organe proprii de decizie şi executive, cu competenţe privind dreptul la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea idenţităţii lor.“
b) „Deciziile autorităţilor publice centrale şi locale se vor lua după consultarea cetăţenilor aparţinînd minorităţilor naţionale, cu privire la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase.“
Nu există o Lege privind statutul minorităţilor naţionale! Cu toate că nu există o asemenea lege ea a fost înscrisă în textul de revizuire a Constituţiei.  Este cunoscut că, Ungaria şi U.D.M.R. au pregătit, timp de 12 ani, un proiect de lege privind statutul minorităţilor naţionale care să asigure obţinerea autonomiei culturale şi teritoriale a Ardealului. Proiectul de lege a fost însuşit de Guvernul Tăriceanu, după ce acesta a renunţat la religia ortodoxă şi s-a dus la Budapesta unde a trecut la religia catolică. Datorită senatorilor P.R.M., susţinuti la vot de reprezentanţii P.S.D. şi P.C., în ziua de 25 octombrie 2006, a fost respins în Senatul României proiectul de lege privind statutul minorităţilor naţionale. Pentru proiectul de lege al Ungariei vizînd autonomia teritorială a Ardealului au votat senatorii P.N.L. şi P.D.L. Senatorii U.D.M.R. (vreo 7) au părăsit sala Senatului atunci cînd a fost acceptat amendamentul P.R.M. vizînd eliminarea capitolului V „Autonomia culturală“.
Amendamentul U.D.M.R., care a fost admis recent de către Comisia pentru revizuirea Constituţiei, acordă pentru prima dată în Europa dreptul minorităţilor să-şi constituie, pe banii populaţiei majoritare, organe proprii de decizie şi executive pe criterii etnice. Acelaşi amendament al U.D.M.R. va institui dreptul de veto al minorităţilor etnice în Statul Român! Fără consultarea şi aprobarea scrisă a Consiliilor naţionale şi locale ale tuturor minorităţilor etnice:
* Preşedintele României nu se poate adresa Parlamentului cu mesaje şi nu are voie să decidă referendumuri.
* Parlamentului României i se interzice să ia în discuţie un proiect de lege sau propunere legislativă.
* Guvernului României i se interzice să adopte proiecte de legi, ordonaţe de urgenţă şi hotărîri.
* Consiliile judeţene şi Consiliile locale nu pot să ia în discuţie şi să adopte hotărîri.
* Primarii şi preşedinţii Consiliilor judeţene nu au voie să dea dispoziţii.
* Şefii instituţiilor publice centrale şi locale trebuie să ceară şi să obţină acordul scris al reprezentanţilor Consiliilor minorităţilor etnice, inclusiv pentru ocuparea unui post de portar.
Admiterea cu atîta uşurinţă şi iresponsabilitate a amendamentelor Ungariei şi U.D.M.R. la articolul 6 din Constituţia României dovedeşte că parlamentarii din Comisie nu au citit şi nu cunosc proiectul de lege privind statutul minorităţilor etnice, aflat la Parlament din anul 2005. Alţi trădători ai Neamului Românesc, unii cu statutul de deputat sau senator, caută să-i liniştească şi să-i păcălească pe români susţinînd că amendamentele U.D.M.R. admise la Comisie vor fi respinse în plenul Senatului şi al Camerei Deputaţilor. Ele trebuiau respinse de către Comisia pentru revizuirea Constituţiei. Regula în Parlament este următoarea: amendametele admise în Raportul Comisiei nu se mai discută în Plen, decît la cererea expresă şi motivată a unui parlamentar sau Grup parlamentar. Logică pare întrebarea: de ce au fost admise, în doar cîteva minute, amendamentele Ungariei şi U.D.M.R.? Este evident, din nou, că există o înţelegere între liderii U.S.L. şi U.D.M.R. împotriva Poporului Român şi a României!
2. La articolul 12 - „Simboluri naţionale“ s-a admis şi introdus un alineat 5 cu următorul text: „Minorităţile naţionale îşi pot folosi în mod liber, în spaţiul public şi privat, propriile simboluri naţionale care reprezintă identitatea lor etnică, culturală, lingvistică şi religioasă.“ Ca urmare, pe lîngă drapelul României, vor fi arborate la Parlament, Guvern, Palatul Controceni, pe instituţiile publice, în birouri şi în sălile de clasă, încă 18 drapele la care se adaugă multe steaguri, inclusiv şi, mai ales, drapelul Ungariei şi steagul unguresc al Ardealului. România şi românii vor ajunge de rîsul Europei şi al lumii. Probabil că, măcar acum, înţeleg românii de ce Guvernele Tăriceanu, Boc, Ungureanu şi Ponta au tolerat arborarea ilegală a drapelului Ungariei, a steagului cu stema Ungariei Mari şi a steagului unguresc al Ardealului (aşa-zisul steag al Ţinutului Secuiesc). Textul amendamentului admis al Ungariei şi U.D.M.R. confirmă acceptarea de către preşedintele P.N.L., Crin Antonescu, la Congresul liberalilor, a cadoului otrăvit oferit: steagul unguresc al Ardealului, la care beneficiarul a declarat că ţine tare mult.
În ziua de 11 iunie a.c., Zsolt Nemeth, secretar de stat în Ministerul de Externe de la Budapesta, a declarat la încheierea Conferinţei Permanente Maghiare următoarele: „Cetăţenia, administraţia regională, dreptul de a folosi propria limbă şi propriile simboluri, precum şi educaţia sînt cele 4 aspecte care au impact asupra vieţii comunităţilor maghiare din străinătate şi pe care va pune accent politica externă a Ungariei“...“Este reconfortant faptul că, în ultimele luni, disputa tensionată privind folosirea stegului secuiesc a fost practic rezolvată cu o victorie!“ Guvernul de la Budapesta este optimist şi speră că amendamentul respins de Comisie privind recunoaşterea limbii ungare ca limbă regională în România va fi admis în Plenul Senatului şi al Camerei Deputaţilor de la Bucureşti. Indicaţiile preţioase de la Budapesta au fost bine primite şi îmbrăţişate de preşedintele Comisiei pentru revizuirea Constituţiei şi, după doar două zile, el a impus să se revină la articolele 1, 6 şi 12 unde au fost apoi admise amendamentele Ungariei şi U.D.M.R. împotriva Poporului Român.
3. La articolul 1 - „Statul Român“, după alineatul 1 s-a introdus următorul text: „România recunoaşte rolul istoric în constituirea şi modernizarea statului român al Casei Regale, al minorităţilor naţionale, al Bisericii Ortodoxe şi ale celorlalte culte religioase.“ Ca urmare, la Budapesta şi în Ungaria este mare bucurie. Guvernul Orban are ca prioritate, în politica externă, să influenţeze politicile vecinilor Ungariei la nivel constituţional. Singura ţară unde s-au făcut paşi uriaşi în favoarea Ungariei este România!
După autonomia de facto în judeţele Covasna şi Harghita, precum şi în multe localităţi din Ardeal, obţinută prin complicitatea şi cu susţinerea Guvernelor post-decembriste, Comisia pentru revizuirea Constituţiei a pregătit terenul pentru consacrarea unei autonomii de jure a minorităţilor etnice, în special a celei ungare, prin garantarea drepturilor colective şi introducerea noţiunii de comunităţi locale cu drepturi extinse cum nu există nicăieri în Europa şi nici pe alte continente. Comisia condusă de senatorul Crin Antonescu nu recunoaşte adevărul şi rolul istoric al Poporului Român, urmaş al geto-dacilor, care a constituit leagănul civilizaţiei în Europa. Aceeaşi Comisie umileşte Biserica Ortodoxă Română pe care o situează în urma casei regale şi minorităţilor etnice în constituirea şi modernizarea Statului Român. Minoritatea maghiară, care nu a recunoscut şi nu recunoaşte Marea Unire de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918, care acţionează de 95 de ani împotriva Statului Naţional Unitar Român şi a Poporului Român, care a boicotat referendumurile din anii 1991 şi 2003 pentru Constituţia României, care acţionează împreună cu autorităţile din Ungaria pentru pregătirea Diktatului de la Bruxelles din anul 2014 vizînd autonomia teritorială a Ardealului, este considerată de către U.S.L. că are prioritate faţă de Biserica Ortodoxă Română în constituirea şi modernizarea Statului Român. Înaintea Bisericii Naţionale şi sfidînd numeroase adevăruri istorice, în textul de revizuire a Constituţiei, este plasată şi casa regală a evreilor din familia Hohenzollern - Sigmaringen, care au jefuit, prădat şi trădat România şi Poporul Român. Fostul rege Carol al II-lea, un iresponsabil, corupt, lacom, laş şi imoral, la fel şi unul din urmaşii săi, este plasat în textul de revizuire a Constituţiei României înaintea Bisericii Ortodoxe Române. Pentru Poporul Român a început o vară fierbinte şi secetoasă, iar la toamnă i se pregăteşte în Parlament o Constituţie împotriva sa şi pentru dezmembrarea teritorială a României în favoarea Ungariei. Viaţa a demonstrat că, fără reprezentarea Partidului România Mare în Parlamentul României a fost posibil să se ajungă la re-revizuirea Constituţiei în favoarea Ungariei şi a iredentismului ungar.
În aceste zile, Partidul România Mare împlineşte 22 de ani de la înfiinţarea sa. În toţi aceşti ani, Partidul România Mare, împreună cu Partidul Unităţii Naţionale Române (P.U.N.R.), Uniunea Naţională „Vatra Românească“, Societatea Cultural Patriotică „Avram Iancu“, „Astra“, Forumul Românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, cu alte organizaţii patriotice româneşti, i-au avertizat pe români asupra pericolului unguresc şi au acţionat împotriva uneltirilor Ungariei şi U.D.M.R. vizînd dezmembrarea teritorială a României.
LA MULŢI ANI!
Sănătate şi bucurii pentru toţi membrii şi simpatizanţii Partidului România Mare!

Dr. GHEORGHE FUNAR
Secretar general al P.R.M.
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj


ZIARUL TRICOLORUL, Anul X, nr. 2761, VINERI 21 IUNIE 2013 
joi, 20 iunie 2013

TRAIAN BĂSESCU ŞI REGIONALIZAREA ROMÂNIEIUSL a cîştigat alegerile pe valul de antipatie creat împotriva lui Traian Băsescu, sfătuit - de nu ştim cine şi de ce - să-şi asume tăierea pensiilor şi a salariilor. Amputare care s-a făcut de-a valma, fără să se ţină seama de cuantumul sumelor tăiate şi fără să se opereze cu o grilă progresivă. Tot USL a cîştigat alegerile şi pe valul de antipatie declanşat împotriva clientelei politice din jurul PDL şi, implicit, al lui Traian Băsescu. Ceea ce se întîmplă în ultimele luni este, însă, halucinant. Avem senzaţia că, pe ultima sută de metri de mandat, neavînd nimic de pierdut, şeful Statului se distrează. Pe seama colegilor de partid, pe seama Puterii, pe seama presei, pe seama naivităţii unor oameni care încă mai cred ce aud la radio sau văd la televizor. Totul a început cu aşa-zisa  „coabitare“ Băsescu-Ponta, care, între noi fie vorba, nu este văzută cu ochi buni de numeroşi membri şi simpatizanţi ai USL sau PDL şi nici de o mare parte a populaţiei. Nu că românii ar fi o naţie pusă pe scandal şi rîcă. Şi nici nu credem că tensiunile dintre Guvernul Tăriceanu şi Preşedinţie au făcut bine ţării noastre. Dar nivelul de aşteptare al cetăţeanului încolonat la vot ca să dea jos „clica băsistă“ şi să o bage la puşcărie se pare că a fost prea mare. Adică, mai pe înţelesul tuturor, oamenii au fost, din nou, păcăliţi, culmea, de FSN-ul resuscitat! În economie nu s-a întîmplat nimic menit să ridice nivelul de trai al cetăţeanului, dimpotrivă, ne „bucurăm“ de o inflaţie galopantă, iar de capii PDL şi de clientela politică a acestui partid nimeni nu s-a atins nici cu o floare. Doar lătrăii de serviciu de la televiziunile aservite partidelor politice îşi mai dau cu părerea, dumnealor fiind simple anestezice pentru un popor care, oricum, doarme, precum prinţesa din pădurea adormită, aşteptînd nu ştie nici el ce... Pentru că prinţul providenţial nu va veni, acestea sînt lucruri care se întîmplă numai în poveşti sau în filme, basmele moderne de adormit conştiinte. În acest context, în care românii sînt cu gîndul la vacanţa de vară, indiferent de bugetul familiei, indiferent dacă îşi permit un concediu adevărat sau doar îşi vizitează rudele, nu ar fi corect să-i acuzăm de aceste preocupări estivale numai pe parlamentari. România a căzut, din nou, în amorţeala specifică acestui anotimp. Ici-colo, mai apare cîte un subiect mărunt de presă, prezentat însă supradimensionat. Că Andrei Marga a fost, cumva, invitat să-şi dea demisia de la ICR - nu ne interesa. Ştim dedesubturile, dar ce contează? Unii nu se mai satură de funcţii şi demnităţi remunerate, pe nedrept, cu sume colosale în raport cu salariul mediu pe economie? Un fîs! Pleacă un client politic, vine altul, trebuie mulţumită toată lumea, nu-i aşa? Un alt subiect care, pe noi, din nou, ne lasă rece, dar care a făcut ceva vîlvă cîteva ore într-o zi a fost plecarea lui Tudor Barbu de la PP-DD la PC. Acum cîteva luni am fi zis că Tudor Barbu ar fi ultima persoană care l-ar părăsi pe Dan Diaconescu şi că nu ar muşca mîna care l-a hrănit. Dar sîntem obişnuiţi, deja, să nu mai băgăm mîna în foc pentru nimeni şi caracterul omului să iasă la iveală în situaţii de criză. Oricum, de personajul în cauză vom mai auzi destul de des, probabil că va fi promovat intens de Antenele voiculesciene. Aşa cum bine i-a zis un coleg de platou, omul nu s-a desprins de meseria de jurnalist şi încă nu a înţeles cum ar fi trebuit să procedeze ca politician în devenire. Dar, de ce ne mirăm? Tudor Barbu a părăsit un partid-televizor pentru un alt partid-televizor. Atîta tot. Aşa că, în lipsă de subiecte care ar trebui dezbătute cu adevărat în faţa opiniei publice (precum vizitele ruşilor şi ale americanilor la Bucureşti) preşedintele Traian Băsescu dă apă la moară jurnaliştilor în căutare de subiecte uşurele, dar fierbinţi în felul lor. Cu multă lejeritate, ne mărturiseşte unde ar vrea dumnealui să se retragă după mandat, printre pomi fructiferi, cum îşi menţine silueta mîncînd sănătos şi cum ar trebui româncele să se pună pe făcut copii fiindcă, vezi Doamne, ne-o iau alte etnii, mai harnice, înainte. Subiectele serioase sînt tratate la fel de lejer, precum răspunsul legat de căsătoriile între homosexuali. Una a întrebat moderatorul, alta a răspuns Băsescu, evitînd să facă afirmaţii prea tranşante după modelul arhicunoscut, să împăcăm şi capra şi varza, după care hrănim capra cu varza respectivă, sau invers, ha, ha, ha! Şi totuşi, un subiect marginalizat de televiziuni din motive cunoscute, pentru că trebuia ascuns românilor, este problema regionalizării. Nu ştim dacă Traian Băsescu a fost sincer în această chestiune, în sensul că  şi gîndeşte ceea ce ne spune, sau toate aceste săgeţi vizează noua Constituţie şi pe USL, dar omul ni se pare că a tras un semnal de alarmă, pe care noi, PRM, l-am tras de multă vreme, de aceea merită comentat. Traian Băsescu, neavînd nimic de pierdut, precizăm pentru fraierii care încă îl văd judecat şi condamnat pentru „flotă“, a afirmat, cu subiect şi predicat, că regionalizarea este doar o formulă prin care România, stat naţional şi unitar, ar trebui să atragă mai uşor fonduri europene în funcţie de nevoile reale ale „regiunilor“ şi atît. Regiunile nu sînt pretexte pentru a crea structuri intermediare la nivelul statului şi nici prilej de a construi un aparat administrativ şi mai greoi, şi mai birocratic, menit să se posteze între judeţe şi „centru“. Nu avem nevoie de „guvernatori“ (a se subînţelege alţi baroni locali şi acoliţii lor) şi nici de „mini-parlamente“ regionale, ceea ce ar duce la federalizarea României. Bine, n-ar fi prima dată cînd un om politic îşi însuşeşte ideile PRM. Dar nu a fost rău că, în al 11-lea ceas, am aflat din gura lui Traian Băsescu că România se află la un pas la federalizare dacă nu deschidem bine ochii. Precizăm că nu ştim dacă aşa gîndeşte, sau a fost doar un prilej să atace noua Constituţie, dar pentru românii care vor fi chemaţi la referendumul din toamnă e bine de ştiut că regionalizarea României, indiferent de pretext, este un mare pericol şi, probabil, următorul pas spre dezmembrarea ţării. În rest, la Cotroceni e răcoare şi e bine, iar preşedintele spune că trebuie să ne punem pe făcut copii, să luăm exemplu de la fiica lui cea mică, mai ales că vara-i lungă şi prielnică acestor activităţi. Propun o întrecere între „regiuni“ pe tema asta...
 
RUXANDRA LUNGU,
Preşedinta Organizaţiei de Femei România Mare


ZIARUL TRICOLORUL, Anul X, nr. 2760, JOI 20 IUNIE 2013 
miercuri, 19 iunie 2013

Un golan american: Harry Giknavorian

Motto: „M-am săturat de lichele - daţi-mi ocanalie!"

(Victor Eftimiu)

Trăim în ţara în care o minune ţine doar 3 zile. Ca şi unsecret. Ei, bine, în 3 zile aveam să aflu pe ce se bazau micii găinari care aufurat şi au minţit în văzul lumii, au venit cu ştampile false, au modificat,prin fraudă, Statutul PRM şi, mai neruşinaţi ca ţiganii cu alba-neagra, au datafară conducerea aleasă a partidului! Ei, nişte besafoni îmbătrîniţi în rele,dintre care cei mai mulţi au fost ofiţeri sau turnători ai Securităţii, i-audat afară pe martirul Ilie Ilaşcu, pe fiica lui Tudor Arghezi, pe profesorulIulian Mincu, pe profesorul Constantin Găucan, pe generalii de Armată Ioan Cârciumaru, Marin Lungu, Marcu Tudor, pe multiplul campion mondial şi olimpicGh. Berceanu, pe avocatul Viorel Dumitrescu, pe arhitecta Anca Petrescu (asta-iculmea obrăzniciei, nişte neica-nimeni să o mazilească de la conducerea unui partid,în Casa Republicii, chiar pe Mama Casei Republicii!). Era ceva uluitor,inimaginabil, şocant! Ei fiind cine? Un oarecare Bâldea. Un oarecare Nuică. Un oarecare Badea, fost colonel de Securitate, plecat pe 75 de ani! Şi alte cîtevanulităţi. Cine îi împingea de la spate? Cine i-a dirijat şi încurajat? Păi,cine avea interes să dispară PRM: stăpînul din umbră al României, agentul CIA Hary Giknavorian. Care e atît de idiot încît confundă ţara, prin care se plimbăca Vodă prin lobodă, cu o plantaţie de bumbac, populată de sclavi negri, ca înfilmul „Pe aripile vîntului“. Ascultă, armene: o să rămîi fără izmene. Nu tecrede mai important decît eşti. Tu fiind un securist prost. Nu-i cunoşti peromâni. La ora asta, în zeci de biserici şi mînăstiri eşti blestemat: praful şipulberea să se aleagă de neamul tău. Ca şi de neamul altui venetic spurcat:slugoiul tău, Hrebenciuc. Oarba după voi!

CORNELIU VADIM TUDOR


ZIARUL TRICOLORUL Anul X, nr. 2759, MIERCURI 19 IUNIE 2013marți, 18 iunie 2013

Săptămîna pe scurt nr 1194 - 18.06.2013* Nu credeam că Viorel Hrebenciuc poate fi atît de
ordinar! * Colonelul de Securitate Dumitru Badea îi dă
afară din PRM pe 3 generali de Armată (?!) * Presa –
mituită de Guzganul Rozaliu * Un puţoi cu barbă: Tudor
Chiuariu * Handicapatul Dragoş Pătraru şi-a violat mama?

* LA DESCHIDEREA EDIŢIEI. Cacealmaua PSD-istă împotriva PRM este cea mai grăitoare dovadă a felului în care face politică, de 23 de ani, gaşca de vagabonzi ieşită din mantaua leninistă a lui Ion Iliescu. Numai minciună, hoţie, neruşinare. Aşa i-au furat alegerile prezidenţiale lui Vadim, în anul 2000. Aşa au furat la Referendumul pentru modificarea Constituţiei, din 2003, cînd, în prima zi (singura legală!), nu s-au prezentat la vot decît 12% dintre români, dar Bombonel a decretat, în mod aberant, să se voteze şi... duminică, şi astfel s-a ajuns la 106% prezenţă la vot. Aşa au furat la Referendumul din 2012 – noroc că i-a prins Comisia Europeană cu mîna în buzunarul populaţiei şi i-a pleznit de nu s-au văzut, mai schelălăie şi acum. Aşa au furat nenorociţii ăştia o ţară întreagă, pripăşind Mafia arabă şi Mafia israeliană pe capul românilor. Ăsta-i PSD-ul, cel mai toxic şi mai criminal partid din Istoria României. Acum, văzînd că i se apropie funia de par, această gaşcă de borfaşi a născocit un plan incredibil (la ordinul jupînilor de la C.I.A.): să fure şi un partid, cu totul! De ce? Nici nu mai trebuie să explicăm de ce. Planul a fost clocit de agentul C.I.A. Harry Giknavorian şi de mintea bolnavă a evreului ucrainian Viorel Hrebenciuc, pe care chiar colega sa de partid, Rodica Stănoiu (pe atunci ministru al Justiţiei), îl numea „Cancerul politicii româneşti“. Dar fostul bobinator şi bişniţar băcăuan e slab de minte – are, el, impresia că e deştept foc, în realitate fiind vorba de şiretenie şi tupeu de neam prost. Pentru a-l debarca pe Tribun din fruntea partidului pe care acesta l-a fondat, şobolanul cu ochi spălăciţi s-a folosit de nişte neica-nimeni, daţi afară din PRM, de mai mulţi ani, pentru acte grave de corupţie: Cornel Ciontu, Codrin Ştefănescu, Ilie Neacşu. Dar, cum ăştia nu mai sînt membri PRM, i-au împins la înaintare pe alţi 3 nenorociţi: Ion Bâldea (fost turnător al Securităţii, la Uzina Semănătoarea, pe care a tîlhărit-o şi a băgat-o-n faliment), Dumitru Badea (fost colonel de Securitate, în vîrstă de 74 de ani) şi Gh. Acatrinei (fost membru în Partidul Moldovenilor, gudurîndu-se, apoi, pe lîngă Vadim – îl caută moartea pe-acasă, „Săracul Gică“, e născut în 1928, deci are 85 de ani, „mortul viu, din lada goală, de sub scara fără trepte“). Lepădăturile astea, care n-au făcut nimic la viaţa lor, se screm să-l dea afară pe Tribun! Îţi stă mintea-n loc ce jigodii sînt! Avem informaţii că unii dintre ei au primit şomoioage de bani, din cei 200.000 de euro puşi la bătaie, în prima fază, de ratatul Hrebenciuc. Iată, pe scurt, în ce a constat FRAUDA grosolană făcută de păduchii ăştia. 1) Aşa-zisa Plenară a Conferinţei Naţionale a PRM a avut loc ILEGAL, din mai multe puncte de vedere. În primul rînd, Biroul Permanent al PRM votase, în unanimitate, în şedinţa din 7 iunie a.c., ca următoarea Plenară să se desfăşoare la 26 octombrie a.c., pentru a comunica membrilor şi simpatizanţilor formaţiunii ce atitudine se va adopta faţă de Referendumul pentru Constituţie. Aşadar, cei care au organizat „adunarea“ aia au ignorat votul unui for, legal ales, al PRM. În al doilea rînd, din cei 340 de membri ai Consiliului Naţional, au fost prezenţi (unii induşi în eroare, prin tot felul de minciuni) doar cca.54 (?!). Restul – umplutură, indivizi luaţi de pe stradă, aplaudaci de la PSD, neveste, şoferi ş.a. În al treilea rînd, cei care au condus lucrările, de la „prezidiu“, Ion Bâldea şi Dumitru Badea, NU mai erau membri PRM (primul fusese exclus în ianuarie 2013, pentru că nu şi-a mai plătit cotizaţia de 4 ani; al doilea a fost exclus de Biroul Permanent în şedinţa din 7 iunie a.c.). 2) Adunătura asta pestriţă ce credeţi că a făcut? A modificat Statutul PRM, ca totul să pară corect! Cu alte cuvinte, o gloată strînsă ILEGAL modifică Statutul unui partid pentru a da o aparenţă de legalitate. E ca şi cum 3 ciumeţi vor să intre pe teren, la un meci de fotbal, şi votează că au voie, e regulamentar! Asta e cea mai sinistră fraudă la care s-au dedat nenorociţii ăia. Numai că modificarea Statutului o poate face doar Congresul PRM! De faţă cu preşedinţi de Filiale adevăraţi, ei au proclamat alţi preşedinţi, recrutaţi dintre nişte boşorogi pe care i-or fi ademenit cu niscaiva bani, sau produse – un exemplu e cazul revoluţionarului Constantin Bebe Ivanovici, preşedintele Filialei Ilfov, care s-a pomenit că stă alături de un Moş Tăgîrţă pe care îl cheamă Danteş (fost om de serviciu la sediul PRM), „uns“ de jigodiile astea ca... preşedinte al Filialei respective. Exemplele sînt numeroase. 3) Mai mulţi membri reali ai Consiliului Naţional au vrut să intre în Casa Republicii, dar nişte turbaţi, în frunte cu beţivul incurabil Bâldea, nu i-au lăsat (?!). Atunci cînd, totuşi, unii au reuşit să pătrundă în clădire şi au luat cuvîntul, li s-a tăiat microfonul (e cazul profesorului de matematică Adrian Popescu, preşedintele Filialei Municipale Bucureşti a PRM). 4) Rezultatul „votului“ a fost falsificat de aceşti golani: în realitate, n-au votat reprezentanţii a 24 de filiale contra lui Vadim, ci maximum 10 (adică ei, „puciştii“ – de exemplu un şofer, nevasta lui Bâldea, nişte infractori de la Filiala Buzău ş.a.). Cu alte cuvinte, perechea ridicolă Bâldea-Badea a făcut orice scamatorie pentru a-i raporta Javrei (aşa e poreclit Hrebenciuc) că „misiunea a fost îndeplinită“. Ei au centrat, ei au dat cu capul, ei au marcat gol cu mîna, ei au arbitrat! Trebuie să fie cineva dement să creadă că mascarada asta va rămîne aşa. 5) Una dintre cele mai grave infracţiuni comise de aceste lichele cu foamea-n gît este asta: s-au fabricat şi s-au folosit ştampile FALSE, pe care impostori fără nici o calitate în partid le-au aplicat pe adrese şi comunicate la fel de FALSE, ca să dea o aparenţă de legalitate. În orice ţară din lume, aşa ceva se lasă cu ani grei de puşcărie. În concluzie, farsa sinistră pusă la cale de Javră, la ordinul teroristului C.I.A. Harry Giknavorian, s-a fleşcăit. Acest butoi de rahat, care răspunde la numele ridicol de Hrebenciuc, nu-l cunoaşte pe Vadim. O să-şi muşte Şobolanul Rozaliu mîinile (labele)! Aşa cum şi le vor muşca şi hingherii Cornel Ciontu şi Codrin Ştefănescu, care îi dădeau raportul, la telefon, de cîteva ori pe zi, nemernicului respectiv. Care va fi pasul următor făcut de handicapaţii încolonaţi în spatele, cu popoul jos, al hrebenciucului? „Un Congres Extraordinar“ – bravează ei, ca să dea greutate făcăturii ieftine. Nici nu merită să comentăm o asemenea tîmpenie jenantă. Carevasăzică, nişte boşorogi care nu sînt membri PRM convoacă, ei, un Congres Extraordinar al PRM! Tot prin iuţeala de mînă şi nebăgare de seamă, fiindcă turma PSD e în spatele lor. Aşa cred imbecilii ăştia că merge treaba, da? În felul ăsta, Hrebenciuc poate strînge 100 de ţigani din Ferentari, sau Strehaia, le dă cîte un mic şi-o bere şi-i pune să voteze detronarea Reginei Angliei şi alegerea Regelui Cioabă. Urît mai agonizează şi Hrebenciuc, şi PSD-ul. * Parte din scenariul maladiv al Javrei este şi coruperea presei. Ca să scrie ce trebuie: „Vadim revocat“; „Vadim debarcat“ şi ale minciuni. Atît unele televiziuni, cît şi unele ziare s-au pretat la asemenea dezinformări stupide. Nu contează că toţi membrii Biroului Permanent al PRM (nume de răsunet în societatea românească) au demontat diversiunea penibilă a acestor ambuscaţi? Nu, nu contează! Pentru presa coruptă din România contează doar ce i-a dat ordin mafiotul Hrebenciuc să spună. Asta, ca să vedeţi ce „calitate“ are presa dîmboviţeană. Un jeg. O vidanjă dezgustătoare. * Cine se preface că nu ştie cum stă treaba, frecîndu-şi palmele şi făcînd tot felul de supoziţii? Păi, supozitorul Ion Cristoiu şi supozitorul Dinu Kivu. Doi labagii, în gura cărora nu se uită nimeni. Ăştia şi-au vărsat icrele acre în ruşinea presei româneşti, „Excrementul zilei“. Ca să moară PRM-ul trebuie, mai întîi, să moară Vadim – dar aşa ceva nu se va întîmpla prea curînd. Orice om cu judecată sănătoasă a priceput că Vadim e mai mare şi mai important decît toate partidele politice la un loc, chiar şi numai pentru simplul fapt că el e ROMÂN, iar ele sînt ANTIROMÂNEŞTI. * Unul dintre cei mai tîmpiţi caricaturişti din presa română este un oarecare Terente. N-are umor şi zgîrie hîrtia de la „Evenimentul zilei“ de pomană, ca un copil retardat. Probabil asmuţit de puradelul Dan Andronic, diletantul ăsta a făcut o caricatură referitoare la situaţia provocată în PRM de Ambasada SUA şi de Viorel Hrebenciuc care n-are sare şi piper, fiind o hă-hăială de babă la uluci. * Apropo de putregaiul ăsta de Hrebenciuc, care încearcă să fure PRM-ul aşa cum a furat ziarul „Adevărul“ şi cum vrea să fure echipa de fotbal Steaua Bucureşti. Şi în Dosarul Valiza, şi în Dosarul schimburilor de terenuri cu MApN, pentru care Gigi Becali a primit două condamnări cu executare, „creierul“ a fost Hrebenciuc – dar banditul a scăpat, zburdă în libertate. O „oglindă“ a fărădelegilor săvîrşite de acest besafon o puteţi găsi în pg. 18 a revistei noastre de astăzi (text reprodus din „Curentul“). Extragem un fragment sugestiv şi pentru această rubrică: „Înainte de 1989, Viorel Hrebenciuc era un bobinator de hîrtii prin Primăria Bacău, după ce în facultate îşi dezvoltase calităţi de bişniţar, iar apoi şi-a creat şi strînse legături cu aripa moscovită a Secu, dacă avem în vedere că el media întîlnirile tainice de la Tescani dintre Ion Iliescu, Virgil Măgureanu şi Andrei Pleşu. În 1990, hrebenciucul devine primarul Bacăului - postură din care este implicat în diverse scandaluri de presă, după care ajunge şi prefect al judeţului, postură din care este acuzat în 1991 că a fi deturnat fondurile de ajutor primite de băcăuanii care au avut de suferit în urma inundaţiilor din acel an. Nimic nu i-a stat în cale şi, încetul cu încetul, Hrebenciuc s-a pripăşit în zona de maximă influenţă politică, iar abilităţile sale malefice l-au ţinut departe de puşcărie, în ciuda vehiculării numelui său în zeci de scandaluri de corupţie - «Apartamentul», «Eterna şi Fascinanta Românie», «Privatizarea şi devalizarea RAFO Oneşti», «Omar Hayssam», «Sponsorizările PSD», «Mafia arabă» etc. Fostul ministru al Justiţiei, Rodica Stănoiu, spunea despre Hrebenciuc, alintat duios de către amicii din partid cu apelativul Javra, că acesta este «un mare păpuşar din PSD, un lider important al acestui partid, cancerul politicii româneşti». Uşor naiv, Băsescu credea acum cîţiva ani că hrebenciucul ar dispărea cumva, ca prin minune, şi astfel PSD se va putea reforma: «Nu ştiu ce se va întîmpla în acest partid - ar putea să se cureţe, ar putea să-l trimită pe domnul Iliescu la pensie, ar putea să-i spună lui Hrebenciuc: <>». Pînă la urmă, tot Hrebenciuc negociaza şi astăzi şi soarta ţării, şi fierul vechi, şi regionalizarea, şi şmenurile cu UDMR-ul, şi combinaţiile cu PNL-ul, şi chiar soarta lui Traian Băsescu, în perspectivă. Deşi Traian Băsescu i-a tot promis-o lui Hrebenciuc, pînă astăzi guzganul a scăpat ca prin minune de DNA, poate şi datorită faptului că nu e suficient de tîmpit, deocamdată, sau datorită protecţiei ezoterice a cristalelor pe care le poartă cu sine şi a budigăilor speciali croşetaţi la jarul flăcării violet. În 2007, Băsescu spunea despre guzgan: «Am considerat că este dezonorant să port discuţii cu un om politic de teapa lui Viorel Hrebenciuc. Pe unde trece el, miroase a fraudă, a combinaţii care depăşesc bunul-simţ. Mirosul lui nu se găseşte nici la Palatul Cotroceni şi nici pe hainele mele, ci pe ale lui Verestoy Attila, Bogdan Olteanu sau Dan Voiculescu. Pînă la urmă, va trebui să-l pună cineva în cuier şi să-i spună: Băieţaş, nu vezi că nu mai ajungi la parchet? Şi se va găsi în curînd cineva să facă asta». Mirosul lui Hrebenciuc probabil nu se găseşte la Cotroceni, însă se găseşte sigur pe hainele Elenei Udrea. O serie de fotografii publicate de «Curentul» recent arătau cît de intimă este apropierea celor doi. Imaginile sosite pe adresa redacţiei din partea unui simpatizant al preşedintelui Băsescu ne-o arată pe Elena Udrea cum se ţine de mînă cu Şobolanul concupiscent, cel mai mare inamic al preşedintelui, artizanul suspendării acestuia, cel care a stabilit cifra iniţiatică masonică 322, a parlamentarilor care au votat suspendarea. Elena, duioasă şi tandră ca o pitulice, ţine strîns, la 2 milimetri de sînul său drept, una din labele lui de şobolan scîrbos, după ce a petrecut la masă cîteva ore pline de zîmbete şi şuşoteli şăgalnice în urechiuşele păroase ale boşorogului sinistru (adică de stînga) care face toate jocurile în PSD de două decenii, sub atenta supraveghere a bătrînei şandramale staliniste, Ion Iliescu, criminalul cu mîinile înroşite de sînge. Faptul că personaje de teapa asta circulă libere şi nu sînt în puşcării după confiscarea averilor ne arată cît de bolnavă este societatea românească post-comunistă, aşa-zis democratică. «Jigania ce aparţine speciei despre care Vintilă deratizatorul, superbul personaj al lui Marin Preda, spunea că <> este un guzgan rozaliu, alb în cap de cîtă brînză de furat a-nfulecat. Răspunde la un nume de fiinţă umană, Viorel, numele de familie fiind cunoscut ca substantiv comun: hrebenciucul». CTP i-a făcut colegului său caracterizarea de mai sus. Viorel Hrebenciuc a fost mai mereu în mijlocul celor mai importante momente politice ale ultimelor două decenii, undeva, prin centrul ocult al tuturor scandalurilor şi mînăriilor politice. Şi Gigi Becali a fost un «produs politic» al lui Hrebenciuc, dar, spre deosebire de guzgan, el este după gratii“. * Acum, hai să vedem şi ce hram poartă beţivanul microcefal Ion Bâldea, cel pus de electricianul spăgar Cornel Ciontu să conducă „şuşaneaua penală“ de la Casa Republicii. Reproducem dezvăluirile apărute în ziarul „Tricolorul“, de luni, sub genericul „SCUIPAŢI AICI! Securistul alcoolic Ion Bâldea a furat între 50 şi 100 de combine produse de Uzina Semănătoarea“: „Am primit la redacţie o informare a unui cunoscut general dintr-un Serviciu Special, care ne-a mărturisit imensa lui scîrbă faţă de bătrînii aurolaci daţi afară din PRM şi dirijaţi cu cheiţa de la spate, de Şobolanul Şef, Viorel Hrebenciuc. Reproducem, cuvînt cu cuvînt, ce ne-a relatat acest om bine informat: «Numitul Ioan Bâldea a fost, înainte de decembrie 1989, inginer-şef la Secţia 3 Montaj a Uzinei Semănătoarea. N-a ajuns întîmplător în acea funcţie: nevasta - ofiţer de Securitate, unchiul lui - tot ofiţer de Securitate, el - turnător. De altfel, era aproape zilnic în <> la maiorul Avram, şeful Biroului de Contrainformaţii al Uzinei, unde dădea raportul şi primea instrucţiuni, principalele victime fiind bietele femei care făceau chiuretaj şi pe care le băga la puşcărie (unele au şi murit). Este bine de ştiut că la uzina respectivă se fabricau 25 de combine (C-14), în 24 de ore. Preţul: 200.000 de dolari bucata. După decembrie 1989, cu tupeul caracteristic turnătorilor, care au năpîrlit brusc, Bâldea s-a instalat, timp de cîteva luni, în funcţia de… director general (?!). Atunci, s-a petrecut o scenă de film: colonelul Alexandru Ene, şeful Gărzilor Patriotice din uzină, le-a spus celor care păzeau obiectivul: <>. Nu se ştie cum a scăpat borfaşul - probabil, aşa cum s-au strecurat atîţia alţi nemernici, care făcuseră numai nenorociri pe unde au trecut. În noua lui funcţie, lui Bâldea i-a venit ideea să se fabrice un mare număr de combine, dar fără seria inscripţionată pe şasiul din spate. Erau combine-pirat. Infracţiunea a fost făcută împreună cu un tovarăş al lui de hoţii, un oarecare Ion Popa, fostul secretar PCR. Ei, bine, Bâldea şi-a însuşit între 50 şi 100 de combine şi le-a vîndut, printr-o firmă a sa, înfiinţată rapid, la producători din Bărăgan, Insula Mare a Brăilei etc. A fost prieten şi partener de afaceri cu Culiţă Tărîţă. Acum, să tragem linie şi să facem socoteala: dacă o combină costa 200.000 de dolari, oare cîţi bani murdari a încasat turnătorul Bâldea din vînzarea unei cantităţi atît de mari? Foarte simplu: între 10.000.000 şi 20.000.000 de dolari! La valoarea de atunci, care era mult mai mare. Acest infractor înăscut a făcut şi alte fraude, pe care le voi relata altă dată. De altfel, era director tehnic, cînd un alt Ciontu (director general) a semnat contractul dezastruos cu firma New Holland, care a falimentat Uzina Semănătoarea. Ce şpagă o fi luat Bâldea? În uzină era cunoscut ca un beţiv şi afemeiat. Le şantaja pe femei că, dacă nu-i satisfac poftele, le dă în gît şi nu numai că rămîn fără pîine, dar intră şi la puşcărie. La începutul anului 2000, a divorţat şi s-a însurat cu una Alina Nicoară, de la Organizaţia de Tineret a PRM (născută în 1979), căreia i-a făcut un plod - între Bâldea şi amanta devenită nevastă e o diferenţă de cca. 30 de ani. Ioan Bâldea s-a cunoscut cu cealaltă secătură, Cornel Ciontu, pe cînd amîndoi erau politruci, mai precis, Ciontu avea funcţia de secretar PCR cu propaganda la Sectorul 5. Uite cine are neruşinarea să-l judece pe Tribun! Cum să nu-mi vină să vărs?»“. * Încă o dovadă e neruşinării strigătoare la cer de care se fac vinovaţi boschetarii trimişi la furat partide de infractorul naţional Hrebenciuc: un fost colonel de Securitate, Dumitru Badea, care a făcut numai mîrşăvii şi abuzuri pe unde a trecut, îi dă, el, afară pe 3 generali ai Armatei Române – generalul dr. Ioan Cârciumaru, generalul ing. Marcu Tudor şi generalul Marin Lungu (erou al celui de-al II-lea război mondial, fostul copil de trupă, care a participat la eliberarea Transilvaniei de Nord-Vest de sub jugul hitleristo-horthyst, a Ungariei şi a Cehoslovaciei). Mai spunem o dată: torţionarul Dumitru Badea, colonel de Securitate, îi dă afară din PRM pe 3 generali ai Armatei Române! Asta nu-i deranjează pe ,,chelnerii de bacşişuri mici” (vorba lui Eugen Barbu) din ,,presa ticăloşită”? Acum s-au înfrăţit cu reziduurile Securităţii? Huooo! * Dar, hai să mergem mai departe. Fiindcă viaţa nu stă-n loc atunci cînd scoate ,,de-o ureche”, din interiorul hainei, limbricul Hrebenciuc o ţigară Kent (băga-i-am în cur ciment). Ziarul ,,Tricolorul” dă o luptă eroică. Deşi unele Filiale PRM au zero abonamente la ziarul partidului (dar au pretenţia ca Vadim să le facă rost de funcţii!), publicaţia asta cu nume atît de frumos nu se împiedică de nişte buturugi. Sumarul ultimelor numere: VINERI (nr. 2.756). ,,Asta ar fi culmea virilităţii pentru un impotent: Traian Băsescu să se amorezeze şi de arzoaica Iulia Motoc…”; ,,Re-revizuirea Constituţiei şi Re-referendumul pentru 300 de parlamentari” (editorial de Gh. Funar); ,,NEWS ALERT. În curînd, Adrian Năstase va arunca pe piaţă o «bombă» care le va închide gura multora!”; ,,Divorţul Udrea-Cocoş confirmă scenariul lui Vadim” (Maria Vanc, ,,Ziua News”); ,,Scandal româno-francez la nivel înalt: România, un stat lichea (?!)”; ,,50 de români au ocupat, cu forţa, un stadion din Londra, pe care l-au transformat într-un «oraş de cartoane»”;

 ,,LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI. A murit, la vîrsta de 82 de ani, Cornel Burtică”; ,,Cît ne costă avioanele de luptă F16 de la statul portughez”; ,,RESTITUIRI. Singur, cu palmele goale, împotriva tuturor hienelor” (Corneliu Vadim Tudor, 18 august 1995); ,,Încă un scandal mare în SUA. Consumuri de droguri şi abuzuri sexuale ale diplomaţilor, muşamalizate”; ,,Fenomene stranii. Enigma din Munţii Parîngului” (Gh. Brătescu); ,,Lenin a fost lăudat de toţi… Ne asigura, în «Magazinul Istoric» din 1970, Şerban Rădulescu-Zoner”; REBUS (Paul Băgneanu); HOROSCOP; CARICATURI (Miron Dinulescu). LUNI: ,,Încă o dovadă că Viorel Hrebenciuc le dă avans boşorogilor, cu deştiu-n fund: Chiria sălii din Casa Republicii a fost redusă de 15 ori (?!), fiind plătită de fostul senator PSD Viorel Matei”; ,,Cine spune că PRM e «mort»?” (editorial de Ruxandra Lungu); ,,Pentru împrospătarea memoriei. Codrin Ştefănescu declară: «Am fost sclav sexual!»” (ziarul ,,Naţional”, nr. din 14 ianuarie 2011 – în realitate, cheliosul care prinde muşte cu gura e un cunoscut poponar); ,,Mincinosul Victor Ponta o ia, din nou, pe cocoaşă…”; ,,SCUIPAŢI AICI! Securistul alcoolic Ion Bâldea a furat între 50 şi 100 de combine produse de Uzina Semănătoarea”; ,,La împlinirea a 124 de ani de la trecerea la cele veşnice a lui Mihai Eminescu, Partidul România Mare l-a omagiat pe Poetul Naţional al tuturor românilor”; ,,Dosarul morţii lui Iuri Gagarin, primul om în spaţiu, a fost desecretizat după 45 de ani”; ,,Cine sînt oamenii care conduc lumea financiară?”; ,,Una dintre isprăvile penale ale lui H.R. Patapievici: Vladimir Tismăneanu a primit 5.130 de dolari de la I.C.R. ca să-l facă de rîs pe Emil Cioran în S.U.A.” (ziarul ,,Cotidianul”); ,,Întîlnirea secretă a celor mai influenţi masoni din lume”; ,,Politicienii noştri au cîştigat într-un an cît alţii într-o viaţă. Iată Declaraţiile de Avere ale lor”; ,,Fenomene stranii. Mirosurile afrodiziace” (Robert Charroux); ,,«Ora de Vară» a fost ideea unui francez”. MARŢI: „Bătrînii securişti-damblagişti Bâldea-Badea, daţi cu zgaibaracele în sus de ziarul «Naţional»: Mascarada tartorilor judeţeni“ (Răzvan Ioan Boanchiş); „Veţi plăti! Scadenţa se apropie!“ (editorial de Maria Diana Popescu, Stuttgart); „Avalanşă de proteste şi dezminţiri de la Filialele PRM din întreaga ţară“; „Răzbunarea Scorpionului Băsescu: Toţi cei care i s-au opus Elenei Udrea dau cu subsemnatul la Parchet“; „Remanierea guvernamentală este inevitabilă“ (Ioana Ene Dogioiu); „A apărut o nouă femeie-scandal, mai tînără şi mai lacomă ca Elena Udrea: Iulia Motoc“; „Părintele Iustin Pîrvu, unul dintre clericii prigoniţi de regimul stalinist, a decedat la vîrsta de 95 de ani“; „Fenomene stranii. Gelozie şi Blestem“ (Gh. Brătescu); „Mistere din preistorie rămase nedescifrate pînă astăzi“; „RESTITUIRI. Tineretul e pe marginea prăpastiei“ (Corneliu Vadim Tudor, august 2004). * O reporteriţă de la Realitatea TV, pe nume Andreea, a zis, luni dimineaţă: ,,Pînă acum, au fost audiaţi persoane (sic!) importante”. Corect: ,,au fost audiate persoane”. * Altă gafă: la Pro TV, Traian Băsescu a spus ,,Eu sînt creştin-ortodox şi respect perceptele (sic!) bisericii”. Nu se zice ,,perceptele”, ci ,,preceptele”.
* Emisiune jenantă, la B1TV: Robert Turcescu l-a avut invitat pe Victor Ponta. Mai lipsea numitorul lor comun, care, vorba aia, a trăit cu amîndoi: mironosiţa popii Sîrbu, Daciana… * Rînjiţii lui Ringier, de la ,,Libertatea” sînt cei care publică, pe pagina 1 a ediţiei de sîmbătă, următoarea ştire: ,,Autorităţile se fac de rîs. Au greşit data morţii lui Eminescu!”. Apare şi poza plăcii de marmură, de pe zidul clădirii din Str. Plantelor nr. 3, unde a încetat din viaţă poetul: acolo scrie că acesta a murit la 16 iunie 1889. În realitate, inculţii de la ,,Libertatea” sînt cei care se fac de rîs: Eminescu a murit, în jurul orelor 4, în noaptea de 15 spre 16 iunie, după cum scrie şi George Călinescu, în ,,Viaţa lui Mihai Eminescu”. Dar, pentru că el se născuse la 15 ianuarie, românii au adoptat, ca simetrie, data de 15 iunie pentru trecerea în eternitate a acestuia. Autorii articolului, Delia Chilianu şi Mihai Oprea, calcă în străchini şi în formularea asta: ,,Pe casa unde a locuit (?!) şi a decedat Mihai Eminescu…”. Nu, nu a locuit – ci a fost internat, acolo fiind Sanatoriul doctorului Şuţu. * Presa ne informează că ziarul „Adevărul“ aniversează 125 de ani de la înfiinţare. Da, aşa e, publicaţia creată de Alecu Beldiman a apărut în 1888. Dar ce legătură are fostul organ al CC al PCR, ,,Scînteia”, cu această tradiţie glorioasă? Faptul că nişte escroci, în frunte cu Dumitru Tinu şi C.T. Popescu, au instalat o firmă mincinoasă la intrare nu poate păcăli pe nimeni. * Ziarul ,,Click!” ne sufocă, zi de zi, cu expresia stupidă ,,UITE!”. N-au nici o măsură cretinii ăştia, lexicul lor e mai sărac decît al ultimilor oligofreni. Noi exemple: ,,UITE cît te costă o tabără organizată în diverse zone din ţară”; ,,UITE cum stai cu sănătatea vara asta”; ,,UITE ce reguli nu trebuie să mai aplici în căsnicie”; ,,UITE cum poţi să scapi de hîrbul din faţa blocului!”; ,,UITE cum arată Sorana fără machiaj”; ,,UITE de ce avantaje poţi să beneficiezi!”. * Oamenii de ştiinţă ne dau 15 motive să consumăm această băutură miraculoasă care este cafeaua: „* De obicei, după o beţie se bea o cafea tare. S-a descoperit că cei care le combină nu fac ciroză. * Cercetătorii au descoperit că cei care beau regulat cafea au şanse mai mici să dezvolte cancer de piele şi tumori canceroase. * Cafeaua la prima oră îţi creşte pofta de viaţă! Şi asta, pentru că stimulează secreţia de dopamină. * Una sau două cafele pe zi te păzesc de Parkinson. Cercetătorii au remarcat asta după ce au analizat peste 10.000 de cazuri timp de 30 de ani. * Mîncăm foarte rar fructe sau salate, deci organismul nostru suferă din lipsă de antioxidanţi. Nu-i nimic, îi obţineţi din cafea! * Trei ceşti de cafea pe zi reduc simţitor riscul apariţiei cancerului de colon la femei, se arată într-un studiu realizat în Japonia. * Cafeaua reduce durerea musculară. După ce ai fost la sala de forţă, două ceşti de cafea fac cît două aspirine şi un ibuprofen. * Cafeaua detoxifiază ficatul! Două ceşti de cafea pe zi ajută organul să elimine toxinele şi curăţă colonul. * Cafeaua reduce simţitor riscul apariţiei bolilor de inimă şi circulaţie. În plus, este recunoscut şi rolul ei de puternic anti-inflamator.
* Două-trei ceşti pe zi te ajută să îţi îmbunătăţeşti memoria pe perioade scurte. Acelaşi efect benefic îl are şi varianta decofeinizată. * La femei, trei ceşti pe zi îmbunătăţesc atît memoria, cît şi funcţiile cognitive şi rezistenţa organismului la stress şi activitate intelectuală. * Cafeaua nu produce hipertensiune, ba din contră. La consumatorii ocazionali, ridică tensiunea pe durate scurte, însă nu e periculoasă.
* Cafeaua are un rol antibacterian. De exemplu, streptococus mutans, responsabil de apariţia cariilor, este eliminat cînd bei cafea. * Nu se recomandă excesul de zahăr sau de cafea pe zi, pentru că toate efectele benefice pot fi inversate în caz de exces“.
* Ziarul ,,Naţional” dă un titlu care ne face să ne ţinem cu membrele superioare de abdomenul burţii: ,,M.R. Ungureanu s-a autoproclamat «Liderul Opoziţiei»”. Poate că aşa ar fi fost, dacă Unguent rămînea membru al CC al UTC. * Un avion chinezesc, Boeing 757, cică s-ar fi ciocnit cu un OZN. Aparatul de zbor, aflat la o înălţime de 8.000 de metri, a fost silit să aterizeze.
* Ziarul ,,Azi” dă un generic imens, luni, 17 iunie: ,,Piaţa Universităţii a avut un mare rol în educaţia premierului. Ponta a strigat «Jos Iliescu!»”. * Din păcate, acelaşi ziar fesenist dă un titlu mincinos: ,,Răscoală în PRM”. Hai sictir, Ştirene! * După teroristul Păstîrnac (un musulman, arestat de SRI-ul lui Radu Timofte, în prostie) a apărut şi diplomata Păstîrnac (chiar aşa o cheamă, fiind propusă pentru funcţia de ambasador al României în Israel). De unde-i mai scoateţi, fraţilor? Găină, Cotoi, Vulpe (ambasadoarea-ciocănitoare) ş.a.m.d. * La Bucureşti s-a desfăşurat Festivalul berii fără… bere! Asta ne aduce aminte de o întîmplare incredibilă, de la o expoziţie de brînzeturi, găzduită, acum cîţiva ani, de Parlamentul European: din cele 27 de ţări membre UE, doar România nu avea ce să expună, fiindcă brînza fusese rătăcită (sau furată) pe drum. * O căţeluşă labrador, din SUA, pe nume Lady, a fost ciuruită de 100 de alice – dar nu a murit! Ce bestie a putut face o asemenea neleguire? * Titlul săptămînii a apărut în ,,România liberă”: ,,Ce îl recomandă pe Chiuariu să modifice Constituţia?”. Nimic. Acest moldovean obraznic şi plin de fumuri e un puţoi cu barbă şi ochelari, care a pus ,,botul” la o şpagă de 1,7 milioane de euro. În orice ţară din lume, un borfaş ca ăsta ar sta la zdup, nu în Parlament. * După ce au bătut echipa Rusiei (cu 30-20), rugbyştii români au învins a doua selecţionată a Italiei (cu 26-13). Felicitări. * O gafă macabră face primarul PNL al Sectorului 6, Rareş Mănescu: i-a urat ,,La Mulţi Ani!” fostului senator PRM Mihai Lupoi, la 1 an după… moartea acestuia (?!). * A încetat din viaţă şi Lina Ciobanu, fostă membră a C.P.Ex. Era un om bun şi cinstit, n-a făcut rău la nimeni. Dumnezeu s-o ierte. * Ce se mai aude de escrocul Cristian Sima, care a fugit cu banii atîtor oameni? Dar de şarlatana diformă Dorina Lazăr, directoarea matusalemică a Teatrului Odeon? Dar de descreieratul Nahorniac, care îşi plasa nevasta contra produse (printre care şi o… bobină)?! * la închiderea ediţiei. Prin Ploieşti circulă zvonul că handicapatul Dragoş Pătraru şi-ar fi violat... mama! Aşa o fi? Noi nu putem da crezare unei asemenea monstruozităţi, deşi un ocnaş ca ăsta e capabil de orice mîrşăvie.

ALCIBIADEREVISTA ROMANIA MARE  nr 1194 - 18.06.2013

luni, 17 iunie 2013

Diversiunea ridicolă provocată şi finanţată de PSD a fost făcută de nişte impostori, care n-au nici o legătură cu PRMComunicat de Presă

Membrii Biroului Permanent al Partidului România Mare denunţă diversiunea penibilă pe care nişte creiere bolnave o pun la cale, din anul 2012 şi pînă acum, pentru ca PRM să fie anexat la remorca unui PSD aflat în derivă. Avem de-a face cu un scenariu disperat, clocit de Mafia internă, în cîrdăşie cu Mafia externă, pentru a îngenunchia şi a reduce la tăcere singura forţă naţională şi justiţiară care a mai rămas în România. Tot ceea ce s-a întîmplat sîmbătă, 15 iunie a.c., la Casa Republicii, este ILEGAL şi NESTATUTAR. În imensa lor majoritate, cei care au „votat“ pentru eliberarea din funcţie (?!) a preşedintelui PRM şi pentru dizolvarea (?!) Biroului Permanent NU sînt membri ai PRM, unii fiind luaţi, efectiv, de pe stradă şi băgaţi, direct, în Consiliul Naţional (?!). Avem de-a face cu un act de banditism inimaginabil, fără precedent în istoria politicii româneşti. Au participat şoferi, neveste, ofiţeri de Securitate ieşiţi la pensie, indivizi daţi afară din PRM pentru corupţie, oameni între 74 şi 85 de ani ş.a. De altfel, din totalul de 340 de membri, cîţi numără Consiliul Naţional, n-au votat decît 127, dintre care 73 au fost cooptaţi, forţat, chiar atunci - şi numai 54 erau membri reali. Ce valabilitate are acea adunătură? Evident, nici una. O dovadă concretă a implicării PSD-ului este plata chiriei pentru sala de la Casa Republicii: aceasta a fost achitată de Federaţia Naţională a Agricultorilor din România, condusă de fostul senator PSD Viorel Matei; deşi costul era de peste 6.000 de euro pentru 4 ore, conducerea Camerei Deputaţilor (Valeriu Zgonea, Viorel Hrebenciuc) a făcut o reducere uluitoare, fiind plătiţi doar 420 de euro, adică de... 15 ori mai puţin!
În această situaţie, este de la sine înţeles că agitaţia stupidă a acestor impostori este NULĂ. Prin astfel de prestidigitaţie frauduloasă se poate schimba orice - fiindcă trăim în ţara lui „cine ţipă mai tare“. Fireşte, o astfel de gloată nu poate convoca nici un Congres Extraordinar al PRM, întrucît ea nu reprezintă pe absolut nimeni.
În aceste zile, din toate Filialele Judeţene ale PRM vin contestaţii violente ale fraudei neruşinate care s-a produs la Palatul Parlamentului. Mai mult decît atît, dar preşedinţii adevăraţi ai Filialelor îi vor da în judecată pe impostori, pentru fals în acte publice, utilizare de ştampile măsluite şi uzurpare de calităţi oficiale. Totodată, cei care au participat la această cacealma sinistră, în deplină cunoştinţă de cauză, ignorînd hotărîrile votate, în unanimitate, de Biroul Permanent al PRM, în şedinţa de vineri, 7 iunie a.c., vor fi excluşi din partid.

Semnează: membrii Biroului Permanent al Partidului România Mare

CORNELIU VADIM TUDOR, preşedintele PRM, membru al Parlamentului European * GH. FUNAR, secretar general al PRM * MITZURA ARGHEZI * ILIE ILAŞCU * Arh. ANCA PETRESCU * General dr. IOAN CÎRCIUMARU * General ing. MARCU TUDOR * General MARIN LUNGU (Erou al celui de-al II-lea război mondial) * Avocat VIOREL DUMITRESCU * Colonel DAN ZAMFIRESCU, membru al Parlamentului European * CRISTIAN STĂNESCU, preşedintele Filialei Braşov a PRM * Prof. ADRIAN POPESCU, preşedintele Filialei Municipale Bucureşti a PRM * Prof.univ.dr. IULIAN MINCU (fost ministru al Sănătăţii) * RUXANDRA LUNGU, preşedinta Organizaţiei de Femei a PRM * OANA VIERU, preşedinta Organizaţiei de Tineret a PRM * RADU COMĂNICI, preşedintele Filialei Constanţa a PRM * Conf.univ.dr. MIHAELA IONESCU * Prof.univ.dr. CONSTANTIN GĂUCAN * SILVIU CRĂESCU * FLORIN BĂDINICI * GICĂ AGRIGOROAIE, preşedintele Filialei Covasna a PRM * GH. BERCEANU, multiplu campion mondial şi olimpic la lupte * DOREL VULPOIU * GAVRIL-EMIL CĂPÂLNAŞ * CONSTANTIN BEBE IVANOVICI, preşedintele Filialei Ilfov a PRM * ELENA PASCU * CĂTĂLIN BUCĂLĂETE, preşedintele Filialei Gorj a PRM * ILIE MIRIŢĂ, preşedintele Filialei Argeş a PRM * BUGA SFINTEŞ * NICULAE MÎRZAN, preşedintele Filialei Teleorman a PRM ş.a. 
16 iunie 2013, Bucureşti


ZIARUL TRICOLORUL, Anul X, nr. 2757, LUNI 17 IUNIE 2013 


CINE SPUNE CĂ PRM E „MORT"?În ultima vreme, unii „analişti“, „specialişti“, „liber-schimbişti“ (n-am găsit altă rimă) afirmau, de zor, că PRM e „mort“. Pe ce se bazau dumnealor? Pe sondajele de opinie mincinoase şi pe rezultatele unor alegeri fraudate unde, apropo, au votat şi morţii, fără ghilimele de data aceasta. Deşi PRM a afirmat întotdeauna că în România sondajele sînt mincinoase şi manipulatoare, iar alegerile se fură prin mijloace pe cît de numeroase, pe atît de ingenioase, puţină lume a crezut, sau a refuzat să vadă adevărul. Adevăr care supără, întotdeauna. A trebuit să fie arestat directorul „Antenelor“ şi au trebuit cercetate liste electorale în care au votat persoane demult plecate dintre noi, ca să apară şi o rază de lumină în această minciună de proporţii naţionale, vîrîtă pe gît românilor sub denumirea de „democraţie“. Şi aici merită să reamintim tuturor un lucru simplu. Sondajele arată că 80% din populaţie consideră că România se îndreaptă spre o direcţie greşită. Şi totuşi, cetăţenii aceleiaşi Românii votează, de 23 de ani, cu aceleaşi partide care îi îndreaptă spre direcţia greşită (?!). Vedeţi impostura, manipularea şi, în ultimă instanţă, prostia „sondorilor“ de opinie, care nu îşi corelează nici minciunile între ele? Acelaşi lucru s-a întîmplat cu PRM. Deşi nu s-a erodat în vreo guvernare, deşi s-a luptat pentru apărarea Interesului Naţional, de 22 de ani de cînd a fost înfiinţat, PRM este cotat în sondaje cu 1-2%. Brusc şi dintr-o dată, deşi nucleul său dur se menţine. Nu sîntem orbi şi nici surzi. Sîntem conştienţi că o parte a electoratului nostru, nemulţumită de starea în care a ajuns România, a trebuit să emigreze în locuri de unde cu greu se pot deplasa la un centru de vot. Sîntem conştienţi că altă parte, crescută şi educată în spiritul unui naţionalism luminat, a plecat în lumea celor drepţi. Sîntem conştienţi că unii simpatizanţi ai noştri au migrat spre alte partide, pe care le-au crezut pe cuvînt că pot apăra idealurile naţionale, iar alţii nu s-au prezentat la vot manipulaţi şi ameninţaţi de primarii din mediul rural. Şi, la fel de conştienţi sîntem că procesul de batjocorire a celor care simt româneşte, a celor care cred că patriotismul nu este o noţiune desuetă şi care cred că procesul de deznaţionalizare şi alienare se aplică nu numai românilor, dar şi altor ţări ale mapamondului este un fenomen bine pus la punct, derulat de forţe la care nu ne referim acum. Nu din frică, ci din faptul că avem motive să ne întoarcem la oile noastre. La faptul că, în acest week-end, în PRM s-au petrecut nişte evenimente care demonstrează că partidul nostru este viu, cu dispute şi frămîntări inerente oricărei formaţiuni politice. Se încearcă dezmembrarea PRM, de unde legitima întrebare: cine are interes să se aleagă praful de un partid naţionalist şi justiţiar ca PRM, în contextul în care în UE partidele naţionaliste cîştigă teren pe zi ce trece? Cine are „interes“ ca în PRM să se producă disensiuni, certuri şi calomnii de toate felurile? Nu găsim alt răspuns decît că PRM este cotat în sondajele secrete cu mult mai multe procente decît cele expuse publicului larg, iar electoratul său nu e mort! Se spune că: „de morţi numai de bine“! Ei, na! Şi Hitler şi Stalin sînt morţi, deci proverbul are şi nişte limite de bun-simţ, dacă trebuie neapărat luat în discuţie, pentru că şi noi, în ţara noastră avem mulţi morţi. „Morţii vii!“ Despre ei, cum trebuie să vorbim? De bine, de rău, cu obiectivitate, fără prejudecăţi şi fără intenţia de a jigni pe nimeni? Să ne prefacem că nu-i vedem, de dragul unor voturi în plus? Pentru că în România am identificat, din păcate, mulţi „morţi“. Vii! Mort este cel care şi-a văzut fabrica, uzina, mina, institutul de cercetare distruse, şi-a pierdut locul de muncă, a luat nişte salarii compensatorii care nu l-au ajutat pe termen lung şi nu a făcut nimic. A dat bir cu fugiţii pe alte meleaguri, şi-a băut amarul, sau a votat tot cu devalizatorii ţării noastre. Mort este cel care a acceptat, tacit, ca toate bogăţiile naturale de care dispune România să fie înstrăinate, votîndu-i, în continuare, pe cei care au organizat, minuţios, această acţiune contra Interesului Naţional. Mort este cel care s-a lăsat păcălit că intrarea în UE şi NATO este în interesul nostru şi acum se plînge la colţ de stradă că sîntem „victimele“ Bruxelles-ului, noua URSS?! Mort este cel care a văzut că petrolul şi gazele naturale au fost vîndute pe nimic. Şi mai urmează: aurul, argintul, uraniul şi gazele de şist! Mort este cel care plînge că i-a venit apa în casă, ştiind că defrişarea ilegală a pădurilor a determinat acest lucru şi el a votat cu cei care au girat totul. Mort este cel care se vaită de preţul cărnii, al legumelor şi al fructelor, dar cînd s-a votat în Parlament ca pămîntul românesc să poată să fie vîndut străinilor, a stat acasă, fără să se gîndească la consecinţe şi „a făcut pe mortul“. Mort este cetăţeanul al cărui copil s-a prăpădit în urma unui malpraxis, sau a cărui bunică a fost spulberată pe trecerea de pietoni de bolidul de lux al vreunui baron local, şi aşteaptă, resemnat, ca justiţia aservită politic să-i dea dreptate, peste 10 ani, dacă are pile şi noroc cu carul. Şi pe care, dacă îl întrebi, pe stradă, cu cine  a votat, îţi dă răspunsuri halucinante: chiar cu reprezentanţii călăilor copilului decedat în urma unei banale operaţii de polipi, în urma decesului soţiei supuse unei banale cezariene, sau în urma dispariţiei premature a unei rude ucise pe trecerea de pietoni sau chiar pe trotuar! Şi mai „mort“ este cetăţeanul care se resemnează cînd i se spune că nu există resurse financiare pentru medicamente gratuite pentru cancer, transplanturi, diabet, dializă, operaţii complicate şi alte boli grave. Mort este cel care a cumpărat o casă în care locuieşte de 40 de ani cu acte în regulă, conform legii, şi pe care Mafia Imobiliară îl evacuează datorită unor acte contrafăcute, iar el îşi ia băgăjelul şi se supune „hotărîrii judecătoreşti“. După care, votează cu cei care i-au răpit o parte din viaţă, la propriu. Mort este cetăţeanul care se debranşează, voit, de la sistemul de termoficare, pentru că „băieţii deştepţi“ încasează facturi halucinante, pentru buzunarele proprii,  iar această practică de tip „capitalist“ i se pare normală, din moment ce nu i se aude  glasul  nicăieri. După ce, acela care i-a spus să mai pună o haină pe el a fost ucis pentru că a „îndrăznit“ să plătească datoria externă, intuind, în simplitatea sa, că datorie este egal cu sclavie. Dar cetăţeanul nostru îngheţat de frig ce face? Se lasă păcălit de trădătorii care au devalizat România şi-i votează „în lipsă de altceva“?! Mort este părintele care îşi trimite copilul să ingereze substanţe toxice, cancerigene, din produsele de import şi care votează cu cei care au făcut posibil ca asemenea practici să ajungă în România. Şi care află, abia acum, cu mirare, că apa potabilă din România este toxică în anumite judeţe ale ţării. Ce ruşine! Despre „morţii“ care tolerează ca România să devină fief al drogurilor şi al prostituţiei infantile nu mai comentăm. Mort este părintele care îşi îndeamnă copilul să părăsească ţara, crezînd că peste hotare are un viitor stabil, în loc să-i voteze pe cei care pot schimba această stare de lucruri, ca familiile românilor să nu se dezmembreze în cele patru vînturi. Mort este cel care s-a complăcut să accepte ideea că toate partidele sînt la fel, că toţi polticienii sînt la fel şi el „Amărîtul“ nu mai are de unde alege. Cîtă prostie! Dovada că acest tip de om e chiar mort şi îngropat, de-a binelea. Aceştia sînt „morţii“ care s-au resemnat şi au pierdut speranţa reînvierii neamului românesc, manipulaţi de forţe pe care nici nu şi le imaginează la lucru cînd se apucă să distrugă o naţiune. Mort este cel care va vota regionalizarea României şi dispariţia statului nostru naţional şi unitar de pe hartă. Nu PRM!

RUXANDRA LUNGU.
Preşedinta Organizaţiei de Femei România Mare


ZIARUL TRICOLORUL, Anul X, nr. 2757, LUNI 17 IUNIE 2013