"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 6 iulie 2012

Azi, Vadim va fi la Money Channel


Azi (vineri), între orele 10 şi 11 dimineaţa, preşedintele PRM va fi invitatul postului Money Channel. E lesne de bănuit ce va fi la gura lui...Ziarul TRICOLORUL, nr 2507 / 06.07.2012

CE FACEM CU TRAIAN? (1)


La această întrebare gîndurile multor români se îndreaptă, în anul 2012, spre preşedintele Traian Băsescu, reales ca preşedinte al României în urma unor alegeri fraudate, atît în ţară cît şi în străinătate. Mai ales acum, cînd, în preajma zilei naţionale a U.S.A., U.S.L., cu sprijinul U.N.P.R. şi U.D.M.R., a reuşit să-i înlocuiască din funcţii, în ziua de 3 iulie a.c., pe preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor şi pe Avocatul Poporului, pregătindu-se suspendarea din funcţie a preşedintelui Traian Băsescu. Este a doua tentativă, după aceea din anul 2007, cînd 322 de parlamentari l-au suspendat pentru o lună din funcţie pe preşedintele Traian Băsescu, dar la Referendumul Naţional acesta nu a fost demis. Acum, din nou, preşedintele Băsescu are şanse reale să fie suspendat din funcţie.
Alţi români se gândesc, probabil, la împăratul Traian al Imperiului Roman, dar mai greu pot intui sensul întrebării după 1.900 de ani.
Istoria ne obligă să răspundem la întrebare începând cu Marcus Ulpius Traianus (18 septembrie 53 - 9 august 117), care a fost împărat al Imperiului Roman între anii 97 şi 117.
Despre împăratul Traian au aflat românii, în şcoală şi la facultate, multe neadevăruri şi puţin din ADEVĂRUL istoric. Din manualele şi cursurile de Istorie antică se ştie că, în anii 101-102 d.Chr. şi 105-106 d.Chr., au avut loc două mari războaie între armatele Imperiului Roman, conduse de împăratul Traian, şi armatele dacilor, în frunte cu regele Decebal. După al doilea război, Traian a ocupat o mică parte din Dacia (circa 17%) şi de atunci a început procesul de formare a Poporului Român şi a Limbii Române. Din doi bărbaţi, Decebal şi Traian, s-a născut Poporul Român şi în 165 de ani s-a format Limba Română, care este o limbă latină. Imperiul Roman a luat o parte din bogăţiile Daciei, dar a adus cultură şi civilizaţie, lăsîndu-ne drumurile romane. Acestea sînt, în esenţă, informaţiile ticluite de către „ştiinţificii oficiali“ (cum îi numeşte conf. univ. dr. G.D. Iscru) în legătură cu împăratul Traian. Pe baza unor informaţii trunchiate şi a ascunderii ADEVĂRULUI istoric, s-a ajuns să fie creat în România un mit fals al împăratului Traian, să fie atribuit numele său unor localităţi, pieţe publice, bulevarde, străzi, şcoli şi licee ş.a.m.d. Pentru a amîna puţin aflarea ADEVĂRULUI  despre Poporul Primordial, Limba Primordială, Religia Primordială, Scrierea Primordială, Cultura şi Civilizaţia geto-dacilor, aceşti „ştiinţifici oficiali“ (academicieni, profesori universitari şi profesori din învăţămîntul preuniversitar), împreună cu asasinii politici post-decembrişti blochează înfiinţarea unui Institut Naţional de Dacologie, propus de către dr. Napoleon Săvescu, preşedintele Congresului Internaţional de Dacologie. Între timp, numai în ultimii 10 ani, din Bugetul Statului Român s-au cheltuit peste 1 miliard de dolari pentru operaţiunile desfăşurate de militarii români în războiul din Afganistan, numit oficial „teatru de operaţiuni“. ADEVĂRUL istoric a ieşit şi iese la suprafaţă, mai ales în ultimele două decenii, fiind pus în valoare de către „haiducii ştiinţifici“ (ingineri, medici, preoţi, militari, economişti, profesori, ziarişti, poeţi ş.a.) în numeroase cărţi şi în lucrările prezentate la Congresele (anuale) Internaţionale de Dacologie.
Într-o carte recent apărută la Fundaţia „Gîndirea“, cu titlul „Valah“, autorul Gabriel Gheorghe demonstrează, folosindu-se de descoperirile arheologice şi de lucrările multor specialişti din Europa şi S.U.A., numeroase ADEVĂRURI, dintre care am selectat doar cîteva, şi anume:
- „Cel mai vechi spaţiu locuit al Europei este cel carpatic, getic/valah“.
- „Din multe cercetări de nepus la îndoială ale unor universităţi celebre sau ale unor savanţi de prestigiu rezultă că geţii sînt poporul-matcă al Europei, strămoşi ai grecilor şi italicilor, ai germanilor şi englezilor, ai francezilor şi spaniolilor ş.a.m.d.“.
- „Universitatea din Cambridge dovedeşte, pe bază de studii şi cercetări, că «nu există decît o arie, în Europa, de unde au plecat arienii din India şi Persia, grecii antici, latinii, celţii, germanii şi slavii»“.
- „Spaţiul primordial al Europei, cel getic, carpatic, numit de unii autori antici hiperboreean“.
- „Oracolul din Delfi a fost fondat de hiperborei, după mărturia unanimă a întregii Antichităţi greceşti“.
- „În mileniul V î.en., Spaţiul Carpatic (getic) era singurul locuit din Europa, realitate confirmată de Universitatea din Cambridge“.
- „Realitatea că geţii se găseau din Peninsula Iberică pînă la Marea Caspică se găseşte în surse care n-au fost puse la îndoială sau contestate niciodată“.
- „După Universitatea din Cambridge, Spaţiul Carpatic, Getic, Valah a reprezentat în străvechea antichitate Officina gentium, a alimentat cu populaţie şi civilizaţie: India, Persia, Grecia antică, Italia, Franţa, Anglia, Germania şi Spaţiul zis Slav“.
- „Cu toate că cercetarea Universităţii din Cambridge, publicată, începînd din 1922, în 6 volume a cca. 800 p., este fără  reproş, la noi nimeni nu i-a acordat atenţie şi lucrurile au rămas în statu-quo ante“.
- „Vedele, cele mai vechi monumente literare ale umanităţii, create în centrul Europei, înainte de mileniul III î.e.n., nu sînt opere indiene. Vedele au fost aduse în India, nu sînt create pe pămîntul Indiei“. Fostul prim-ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru, a scris că: „Vedele sînt opera arienilor care au invadat bogatul pămînt al Indiei“.
- „Herodot îi numea tesalieni şi originari din acest ţinut pe pelasgii care au colonizat Italia. Este evident că urmaşii pelasgilor care locuiesc cu sutele de mii în munţii ce-au fost leagănul rasei lor străvechi, ai celor care populează vechea Dacie, vorbesc şi acum limba naţională care, în Italia, a dat naştere latinei“.
- „Vlahii Daciei şi ai Turciei europene aparţin străvechii familii a pelasgilor; ei nu sînt descendenţii colonilor romani ai lui Traian“.
- „România nu are nimic, în arta sa, care să evoce Roma, nici măcar civilizaţia romană“.
- „Savanţii Universităţii din Cambridge ajung la concluzia că grecii antici, ca şi restul populaţiilor europene provin din Carpaţi“.
- „La 1842, marele geograf german W.Hoffmann, în celebra sa operă «Beschreibung der Erde»/«Descrierea pămîntului», scrie despre valahi: «Acest popor, unit şi ridicat prin instrucţie la cea mai înaltă civilizaţie, ar fi apt să se găsească în fruntea culturii spirituale a umanităţii. Şi ca o completare, limba sa este atît de armonioasă şi bogată, că s-ar potrivi celui mai cult popor de pe pămînt»“.
„Haiducii ştiinţifici“ români au ajuns la cîteva ADEVĂRURI istorice pe care „ştiinţificii oficiali“ sînt aşteptaţi să le contrazică în mod public, respectiv:
1) Cînd geto-dacii aveau cea mai avansată şi strălucitoare Civilizaţie şi Cultură din Europa, cu mai bine de 10.000 de ani înainte de Christos, romanii nu existau.
2) Geto-dacii au avut primul alfabet din lume! Cînd geto-dacii scriau, inclusiv pe plăci de aur, cu multe mii de ani înainte de Christos, cînd ei citeau, romanii şi limba latină nu existau.
Aceste ADEVĂRURI istorice şi multe altele despre Mitologia şi Istoria Poporului Primordial le ştia Mihai Eminescu, inclusiv de la Nicolae Densuşianu, din cartea sa „Dacia Preistorică“. În anul 1866, tînărul Mihai Eminescu a fost găzduit cîteva zile la Sibiu de Nicolae Densuşianu, iar apoi, începînd cu anul 1877, s-au reîntîlnit şi au colaborat la Bucureşti. La vîrsta de 24 de ani, genialul Mihai Eminescu i-a mărturisit Veronicăi Micle, într-o scrisoare, că: „Trecutul m-a fascinat întotdeauna... Trecutul ţării, dar şi al omenirii“. Genialul Eminescu a fost interesat de Istoria Primordială şi de civilizaţiile antice, mai ales de civilizaţia indiană veche. Nici unul dintre istoricii români, „ştiinţificii oficiali“, nu are curajul, nu are argumente logice şi nu răspunde românilor la cel puţin următoarele întrebări:
- Ce limbă vorbeau geto-dacii înainte de războaiele cu împăratul Traian?
- În ce limbă au scris geto-dacii, pentru prima dată în lume, cu 6.000 de ani înainte de Christos, pe tăbliţele de la Tărtăria şi pe plăcile de aur de la Sinaia?
- Care popor liber şi-a abandonat limba strămoşească, în cazul geto-dacilor Limba Primordială, şi a învăţat, fără profesori şi fără Internet, o altă limbă, necunoscută în ţara sa de baştină?
- De ce pînă acum, în multe mii de ani, nu s-a schimbat limba nici unui popor de la un secol la altul sau de la un mileniu la altul, cu excepţia Poporului Român, urmaş al Poporului Primordial?
- Cînd au venit romanii conduşi de împăratul Traian, strămoşii noştri geto-daci aveau Cultura şi Civilizaţia lor milenară (aşa cum a scris şi a susţinut Constantin Brâncuşi) sau nu?
- De ce în facultăţile de istorie din Italia studenţii învaţă că strămoşii italienilor de astăzi sînt geto-dacii, iar în România elevii şi studenţii sînt învăţaţi viceversa, adică strămoşii românilor sînt romanii?
- De ce nu spun ADEVĂRUL istoric şi de ce nu contribuie la redarea demnităţii Poporului Român, urmaş al Poporului Primordial, al geto-dacilor ?
- De ce susţin în mod fals şi neadevărat că Istoria Poporului Român începe cu cucerirea Daciei de către Imperiul Roman, în timpul împăratului Traian ?
- De ce ascund Poporului Român că geto-dacii aveau un cult al strămoşilor, şi nu al cotropitorilor, aşa cum s-a încercat şi s-a impus după anul 1944 de către comuniştii evrei, iar după decembrie 1989 de către democraţii evrei din România?
- De ce admit ca unii dintre falsificatorii ADEVĂRATEI Istorii a Poporului Primordial, a geto-dacilor, să înceapă demersurile pentru a-l declara pe împăratul Traian sfînt şi mare mucenic?
- De ce nu spun şi nu scriu ADEVĂRUL despre cele două campanii militare ale împăratului Traian în Vestul Daciei sau Geţiei, care au fost finanţate de către strămoşii marilor bancheri de astăzi şi care au urmărit două obiective importante: distrugerea Centrului Spiritual al Lumii Antice, aflat în Munţii Orăştiei, şi jefuirea uriaşelor bogăţii din Dacia ocupată, respectiv aur (1.640.000 kg), argint (3.310.000 kg), sare, cupru, fier, miere, oi şi vite, cereale şi vin?
- De ce ascund, în continuare, ADEVĂRUL istoric despre împăratul Traian?
Se ştie că Traian a fost primul împărat roman care s-a născut în afara Italiei, respectiv în oraşul spaniol Italica, în prezent Sevilla, la data de 18 septembrie, anul 53 d.Chr. După el, marea majoritate a împăraţilor Imperiului Roman au fost de origine geto-dacă. A ajuns împărat la vîrsta de 44 de ani şi în timpul său Imperiul Roman a avut cea mai mare întindere. În anii 101-102 d.Chr. şi 105-106 d.Chr., împăratul Traian a condus cele 11 legiuni romane în războaiele de cucerire a unei mici părţi din Dacia. Dio Cassius a scris că, după victoria împăratului Traian din vara anului 106 d.Chr., „timp de 123 de zile spectacolele în care au fost ucise pînă la 10.000 de animale sălbatice şi domestice, în care au luptat 10.000 de gladiatori, s-au ţinut lanţ“. În arenele romane au avut loc măceluri festive, savurate în delir. După jefuirea bogăţiilor din Dacia cotropită, la Roma a fost construit Forul lui Traian (între anii 107-117 d.Chr.), care cuprindea: un arc de triumf înălţat împăratului Traian, o statuie ecvestră din bronz aurit a împăratului, Basilica Ulpia, două biblioteci (una latină şi alta greacă) şi între ele s-a înălţat Columna lui Traian. În ziua de 12 mai 113 d.Chr., a fost inaugurată Columna lui Traian, care era colorată în roşu, galben şi albastru. Pe Columnă sînt prezentate scene de luptă din campaniile împăratului Traian împotriva lui Decebal din anii 101-102 (în partea de sus a Columnei) şi 105-106 (în partea de jos a monumentului). Falsificatorii Istoriei Primordiale a geto-dacilor şi  „ştiinţificii oficiali“ consideră că acest monument este actul de naştere al Poporului Român. Neajutoraţii mintali, dar cu diplome şi titluri universitare şi academice în Istorie, insultă inteligenţa Poporului Român şi Istoria sa Primordială, cu o vechime de mai mult de 10.000 de ani înainte de Christos. În vîrful Columnei, la înălţimea de 39,83 m a fost pusă statuia din bronz aurit a împăratului Traian. Despre viaţa, domnia şi războaiele împăratului Traian au fost scrise multe cărţi, dintre care amintim: „Dacica“, sau „De bello dacico“, de fapt jurnalul de război al lui Traian; „Getica“, o carte a medicului lui Traian, Crito; biografia lui Traian, scrisă de Tacitus; „Istoria Daciei“, scrisă de Dio Chrysostomos; „Edictul lui Traian“, în care au fost consemnate operaţiunile militare din cele două războaie cu Decebal şi cheltuielile de război; scrierile lui Pliniu cel Tînăr, care a povestit pe larg despre cucerirea Daciei de către Traian; poemul lui Caninius, care a scris în versuri istoria războaielor cu dacii; biografia lui Traian, scrisă de Plutarh; „Istoria romană“, scrisă de Dio Cassius (care s-a păstrat în întregime, mai puţin cărţile LXVII şi LXVIIII, în care erau descrise luptele împăraţilor Domiţian şi Traian purtate cu geto-dacii). Pentru a nu fi cunoscut ADEVĂRUL despre Istoria geto-dacilor, aproape toate scrierile referitoare la războaiele dintre romani şi daci au fost „extrase“ din toate bibliotecile, multe dintre cărţi fiind arse, iar altele păstrate cu grijă în arhivele secrete ale Vaticanului, unde aşteaptă să fie cercetate în următorii ani. A fost arsă sau ascunsă pînă şi istoria cuceritorilor romani şi a stăpînilor unei mici părţi din Dacia sau Geţia. Toate aceste cărţi şi multe altele au dispărut în împrejurări şi din motive necunoscute. O soartă asemănătoare au avut şi monumentele lui Traian, respectiv: arcul triumfal al lui Traian a dispărut; marea friză a lui Traian (ce măsura pînă la 100 m) care împodobea Basilica Ulpia a fost spartă în multe bucăţi. A rămas în picioare numai Columna lui Traian, dar şi aceasta a suferit unele intervenţii, respectiv: a fost doborîtă de pe Columnă statuia de bronz aurit a împăratului Traian şi apoi a fost topită statuia; a fost jefuită urna de aur (amplasată în soclul Columnei) care îi adăpostea cenuşa; la vîrful Columnei au fost distruse scena sinuciderii lui Decebal şi aceea în care capul lui Decebal este prezentat împăratului Traian pe o tavă. În anii 1589-1590, în vîrful Columnei şi în locul statuii lui Traian, care a dispărut încă din Antichitate, a fost aşezată statuia Sfîntului Petru. După Columna lui Traian au fost realizate cîteva replici în mărime naturală, care se află în Franţa, Anglia şi Italia.
În timpul celor trei mandate succesive de primar al Municipiului Cluj-Napoca, împreună cu marele patriot român, istoricul Iosif Constantin Drăgan, cetăţean de onoare al municipiului nostru, am avut o tentativă de a realiza o replică în mărime naturală a Columnei de la Roma, unde în capătul de sus al monumentului ar fi fost amplasată statuia marelui rege Decebal. Cu toate că profesorul şi omul de afaceri Iosif Constantin Drăgan s-a angajat că finanţează integral toate lucrările de realizare a monumentului, iar primarul a obţinut toate avizele şi aprobările legale, s-au opus şi au blocat realizarea acestui monument în Inima Ardealului toţi miniştrii alogeni ai Culturii din România. Ne bucură faptul că a fost realizată, din iniţiativa şi cu finanţarea patriotului Iosif Constantin Drăgan, cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa, statuia regelui Decebal, înaltă de 40 m şi lată de 25 m. Ea este amplasată pe malul stîncos al Dunării, în apropiere de oraşul Orşova. Care este ADEVĂRUL despre domnia şi faptele împăratului Traian? La această întrebare a dat răspunsuri edificatoare domnul Dan Oltean, în articolul „Traian, un «conchistador» „renegat“, apărut în revista „Magazin istoric“ nr. 21 din aprilie 2005, precum şi domnul Valeriu D. Popovici-Ursu, în cartea „Adevărata obîrşie a Poporului Român“, apărută la Editura Gedo, Cluj-Napoca, 2012. Cei doi autori dovedesc, cu argumente, că împăratul Traian: a fost un prigonitor al creştinilor; a interzis, în anul 112 d.Chr., printr-un edict, în Imperiul Roman, religia crucii şi religia poporului arimin; a fost un împărat anticreştin; a distrus templele dacilor şi le-a omorît preoţii; a fost un criminal de război şi a săvîrşit fapte de o cruzime neomenească; a distrus Civilizaţia geto-dacilor; a avut un comportament imoral, iar cea mai gravă acuzaţie este aceea de pedofilie. Împăratul Traian a fost căsătorit cu Pompeea Plotina, dar nu au avut copii. Despre împăratul Traian s-a scris că îi plăceau băieţii tineri, vinul tare şi luptele de gladiatori. Dio Cassius mărturiseşte: „Ştiu foarte bine că avea o anumită înclinaţie spre băieţii tineri şi spre vin“.
„Ştiinţifici oficiali“ ascund ADEVĂRUL că în timpul împăratului Traian a fost martirizat Sfîntul Ignatie al Antiohiei, judecat şi găsit vinovat de a fi creştin, care a fost dat pradă fiarelor la Roma pentru credinţa sa în Christos, precum şi Sfîntul Simeon al Ierusalimului. „Împăratul Traian este răspunzător pentru cea de-a treia persecuţie anticreştină“. A rosti numele împăratului Traian însemna o blasfemie în numele lui Dumnezeu. „Timp de mai bine de 1.000 de ani, numele său nu a mai putut fi pomenit sau scris. Din cauza acestei interdicţii sacre, toate cărţile în care era descrisă Istoria Daciei ori războaiele lui Traian la Nord de Dunăre s-au pierdut. Aceste cărţi nu au mai fost copiate, fiind puse la index.“ „Iată deci că după numai două secole distanţă de la primirea cognomenului de Optimus, biserica îl va trece în rîndul personajelor despre care este interzis să vorbeşti... Cuceritorul Traian va fi scos de la index abia în Secolul 13, de către Papa Inocenţiu al 3-lea (1198-1216).“ Autorul Dan Oltean scrie că: „În Spania, amintirea împăratului se află încă cuprinsă de o puternică amnezie istorică… În schimb, istoria Spaniei musteşte de mitul getic… Toată istoria Spaniei este brăzdată de numele lui Zamolxes, Burebista, Deceneu, Decebal… Paradoxal, Zamolxes şi Burebista sînt întemeietorii Spaniei. De la ei porneşte totul“.
Fiind cunoscute în Spania aceste ADEVĂRURI despre împăratul Traian, nu s-a admis să-i fie înălţate monumente, nici măcar în oraşul său natal.
În cuvîntul de deschidere la cel de-al XIII-lea Congres Internaţional de Dacologie, desfăşurat la Tîrgu Jiu în zilele de 29 iunie - 1 iulie 2012, dr. Napoleon Săvescu, preşedintele Societăţii Internaţionale „Reînvierea Daciei“, a spus, cu referire la împăratul Traian şi „ştiinţificii oficiali“, următoarele: „Sînt trădători de Neam şi Ţară, sînt imbecili cei care îl elogiază pe împăratul Traian, care îi ridică busturi şi statui, cei care nu-i înlătură pentru totdeauna orice însemn pe teritoriul României“.

Dr. GHEORGHE FUNAR,
Secretar general al P.R.M.,
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj

Ziarul TRICOORUL, nr 2507 / 06.07.2012

joi, 5 iulie 2012

Document important votat, ieri, de preşedintele PRM în Parlamentul European Rezoluţie referitoare la crearea unui cadru juridic al UE pentru protecţia animalelor de companie şi a animalelor fără stăpîn


Parlamentul European,

Avînd în vedere numărul mare de petiţii din partea cetăţenilor UE, în care se solicită crearea unui cadru juridic pentru protecţia animalelor de companie şi a animalelor fără stăpîn ((1613/10, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 şi altele); Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie (CETS nr.125); articolul 202 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură:
A.    Întrucît articolul 13 din TFUE prevede că, avînd în vedere faptul că animalele sînt fiinţe sensibile, Uniunea şi statele membre trebuie să ţină pe deplin seama de cerinţele privind bunăstarea acestora;
B.  Întrucît nu există nici un act legislativ al UE privind protecţia animalelor de companie şi a animalelor fără stăpîn, în ciuda faptului că se estimează că numărul animalelor de companie din Uniune se ridică la peste o sută de milioane;
C. Întrucît Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie nu a fost încă semnată de către toate statele membre;
D. Întrucît unele animale de companie şi unele animale fără stăpîn devin victime ale relelor tratamente şi ale cruzimii în multe state membre şi întrucît semnatarii petiţiilor se referă în principal la state membre din Europa de Sud şi de Est, invită Uniunea Europeană şi statele membre să ratifice Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie şi să transpună dispoziţiile acesteia în sistemele juridice naţionale; invită Comisia să prezinte propuneri privind un cadru juridic al UE pentru protecţia animalelor de companie şi a animalelor fără stăpîn inclusiv: * norme de identificare şi de înregistrare a animalelor; * strategii de gestionare a animalelor fără stăpîn, inclusiv programe de vaccinare şi de sterilizare; * măsuri de promovare a responsabilităţii proprietarilor; * interzicerea crescătoriilor şi a adăposturilor neautorizate; * interzicerea uciderii animalelor fără stăpîn în lipsa unei recomandări medicale; * programe de informare şi de educare în şcoli referitoare la bunăstarea animalelor; * sancţiuni aspre ce trebuie aplicate în cazul oricărui stat membru care nu respectă normele. Astfel, se încredinţează preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei.
Rezoluţia a fost propusă de Erminia Mazzoni (Italia)

Ziarul TRICOLORUL, nr 2506 / 05.07.2012

ULTIMA ORĂ AFLAT LA STRASBOURG, VADIM A VOTAT CONTRA ACTA (CENZURA PE INTERNET)


Parlamentul European (PE) a respins miercuri, în mod definitiv, Tratatul ACTA, anulînd astfel posibilitatea ca Uniunea Europeană (UE) să ratifice acest acord internaţional controversat care, în opinia criticilor săi, ameninţă libertăţile individuale, în special pe cele legate de Internet. Aflat la Strasbourg, liderul PRM, care a simţit, din plin, ca scriitor, efectele cenzurii comuniste, nu are cum să fie de acord cu Tratatul ACTA, care înseamnă Cenzură pe Internet!
Parlamentul European a respins textul cu 478 la 39 de voturi, în condiţiile în care 165 de eurodeputaţi s-au abţinut. Înaltul forum legislativ a dezavuat în acest fel Comisia Europeană (CE), care dorea semnarea acestui text în numele apărării intereselor economice (?!) ale firmelor victime ale pirateriei şi contrafacerii.
Pentru a putea intra în vigoare, ACTA avea nevoie şi de aprobarea Parlamentului European. Negociat de UE, SUA, Japonia, Canada, Noua Zeelandă, Australia, Singapore, Coreea de Sud, Maroc, Mexic şi Elveţia, ACTA are rolul de a combate contrafacerea în sens larg, de medicamente sau piese auto.
ACTA a fost ţinta unor proteste masive de stradă în mai multe state europene şi în alte părţi ale lumii din cauza prevederilor privind Cenzura pe Internet. Contestatarii ACTA susţin că formulările vagi din tratat pot conduce la îngrădirea unor drepturi precum libertatea de expresie, dreptul la viaţă privată sau libera circulaţie a ideilor.

 Ziarul TRICOLORUL, nr 2506 / 05.07.2012

PĂCAT CĂ NU S-AU BĂTUT…


Nu ne-a surprins prea mult ofensiva USL pentru a acapara toate funcţiile importante în Stat. Sincer, ne pare rău că nu s-a lăsat cu bătaie, cum am văzut că se întîmplă în alte ţări cu state mai vechi într-ale „democraţiei”. O încăierare între Ilie Sârbu şi Vasile Blaga, între Crin Antonescu şi Mircea Toader, sau între Roberta Anastase şi fosta pedelistă Sorina Plăcintă ar fi fost de pomină şi ar fi făcut deliciul televiziunilor. Parlamentul României nu ar fi putut dobîndi o imagine mai proastă ca în aceste zile. Pe Traian Băsescu nu îl introducem în acest tablou, dumnealui stă ferecat la Cotroceni, pînă cînd va sosi momentul suspendării. Pentru că USL nu se va opri aici. Sub pretextul că reformele din domeniul social-economic, transformate în legi, nu vor fi promulgate de preşedinte (numai aşa, de-al naibii!), liderii actualei Puteri sînt hotărîţi să nu cedeze controlul asupra nici unei funcţii, numite sau alese. Realitatea sumbră este cu totul alta. România a „importat” după 1990 o sumedenie de instituţii specifice statului de drept şi democraţiei occidentale sau americane, care erau menite să funcţioneze la fel şi în această parte a Europei. Numai că nu poţi să plantezi, cu forţa, banane şi portocali în ţara în care cresc mere şi pere. Asta ca să pricepem cu toţii despre ce este vorba. Ignorînd realităţile româneşti şi valorile tradiţionale, marii implementatori ai unor instituţii, forme fără fond, s-au trezit că nu au cu ce să le populeze. Şi aşa au luat naştere clientela politică, grupurile de interese şi de persoane care trebuie satisfăcute pentru serviciile aduse „partidelor” prin funcţii în stat, locuri în cele 2 Camere sau în Guvern, posturi îndestulătoate în ministere, agenţii guvernamentale, companii de stat sau în administraţia locală. Aşa a luat naştere politizarea instituţiilor pe care, pentru cei cu memorie intactă, nu a inventat-o PDL, ci doar a perfecţionat-o. Astfel, Poporul Român s-a obişnuit, în mod păgubos, cu acest sistem ticăloşit şi a renunţat de multă vreme să lupte cu el. Numai că, oricîtă satisfacţie ar provoca înlăturarea lui Vasile Blaga şi a Robertei Anastase sau suspendarea preşedintelui, dacă aceste acţiuni nu vor fi dublate de măsuri economice concrete şi de impact, în toamnă, USL ar putea întîmpina o mare problemă. În consecinţă, introducerea impozitului progresiv, pe veniturile salariale şi ale societăţilor comerciale, reducerea drastică a TVA pentru produse de larg consum, inclusiv pentru manuale şi uniforme şcolare, reducerea semnificativă a taxelor pe locul de muncă şi încurajarea întreprinzătorilor români pentru recapitalizarea IMM-urilor sînt priorităţi de gradul 0 pentru Guvernul Ponta. Pe care, deocamdată, le ignoră, deşi puteau fi deja aplicate prin „asumarea răspunderii” sau prin Ordonanţe de Urgenţă. Numai că aceste modalităţi excepţionale de a impune voinţa politică sînt folosite de actualul Guvern în cu totul alte scopuri, fără legătură cu o preocupare concretă asupra creşterii nivelului de trai al populaţiei. Cît despre instituţia Avocatului Poporului, chiar nu ştim prin ce realizări de excepţie, în slujba poporului, după cum îi spune şi numele s-a remarcat. O altă formă fără fond, desigur. Prin care un client politic a fost schimbat cu altul, căci trebuia să mănînce şi gura lui ceva, după atîţia ani de Opoziţie. Situaţie valabilă pentru tot ce se petrece la ora actuală în România. Care este imprevizibilă. Dacă Traian Băsescu stoarce cîteva lacrimi şi simulează vreun atac de cord, poate redobîndi, Doamne fereşte, simpatia masselor cu memorie mult prea slabă. Dovedită prin readucerea la Putere a celor de care nu mai ştiau cum să scape în 2004. Numai că lupul îşi schimbă blana, dar năravul ba. Şi aşa, mai pierdem 4 ani din viaţă, fără speranţa că vom scăpa, vreodată, de Mafia transpartinică. Şi, în nici un caz, prin vot, avînd în vedere modul în care se desfăşoară alegerile noastre dîmboviţene.

RUXANDRA LUNGU,
Preşedinta Organizaţiei de Femei România Mare

Ziarul TRICOLORUL, nr 2506 / 05.07.2012

miercuri, 4 iulie 2012

Nou şi fulminant discurs al preşedintelui PRM în Parlamentul European – Strasbourg ROMÂNIA A DEVENIT O COLONIE AMERICANĂ, ÎN CARE ALEGERILE NU NUMAI CĂ SÎNT INUTILE, CI ŞI RIDICOLE...


Doamnelor şi domnilor,

 vă anunţ că în Uniunea Europeană sînt 26 de ţări independente şi o colonie: iubita mea ţară, România. Dar aceasta  nu e orice fel de colonie, ci o colonie americană, în care agenţii CIA se poartă  ca nişte stăpîni de sclavi pe plantaţii. Aceşti feudali primitivi au trei griji, mari şi late: 

1) Să jefuiască bogăţiile ţării, mai ales zăcămintele de aur, argint şi uraniu, dar şi cele de gaze naturale;
2) Să le bage românilor pe gît, contra a zeci de miliarde de dolari, contracte păguboase şi vechituri militare, cum ar fi 48 de avioane F-16,  unele fabricate în anul 1965, veritabile „sicrie zburătoare";
3) Să transforme această paşnică ţară într-un  scut anti-rachetă viu, contra Rusiei.

 Si mai au o preocupare: să fure alegerile! Ultimul jaf „Marca CIA“ a avut loc la 10 iunie, cînd alegerile locale au fost fraudate  de stăpînii  americani, cu ajutorul unei armate de 900 de ofiţeri şi agenţi ai principalului Serviciu Secret al României, şi anume Serviciul Român de Informaţii. Tehnicile furtului sînt diabolice şi taie orice speranţă în democraţie, în voinţa, liber exprimată, a  electoratului.
O batjocură la adresa a milioane şi milioane de români, dar şi a Europei civilizate. În aceste condiţii, alegerile din România devin nu numai inutile, ci şi ridicole. Abia acum înţeleg strigătul de revoltă care se aude, de zeci de ani, în atîtea ţări ale lumii: Yankees, go home!

CORNELIU VADIM TUDOR,

Membru al Parlamentului European,
Preşedintele Partidului România Mare
(Discursul a fost rostit luni, 2 iulie 2012, în plenul Parlamentului European de la Strasbourg, fiind transmis pe Internet în întreaga lume)

Ziarul TRICOLORUL, nr 2505 / 04.07.2012

duminică, 1 iulie 2012

Saptamana pe scurt - Anul IX, nr.1144 - 30 Iunie 2012

* LA DESCHIDEREA EDIŢIEI. Băsescu, dă-te prins! Eşti încercuit! * Monica Macovei dovedeşte ce suflet de torţionară – adică de căţea turbată – are. Vă mai amintiţi dialogul pe care l-am publicat noi, între liderul PRM şi un fost salariat al Restaurantului din Gara de Nord, dialog purtat la postul Cosmos TV? Publicăm, din nou, în interiorul revistei aceste mărturii uluitoare. Asta e golanca de Monica Macovei. O criminala.

* O greşeală imensă face fiul mai mare al scriitorului Camil Petrescu, în „Evenimentul zilei“ – scriitor faţă de memoria căruia noi avem toată stima. Iată ce spune Camil Aurelian Petrescu, într-un interviu realizat de Horia Tabacu: „Cornel Chiriac a fugit prin Cehoslovacia, a ajuns destul de repede la «Europa liberă», unde a lucrat ani de zile, pînă l-au asasinat securiştii lui Ceauşescu“. Nu, maistre, nu-i aşa! L-au „asasinat“ securiştii lui Ceauşescu pe Cornel Chiriac tot aşa cum l-au „asasinat“ şi pe Ioan Petru Culianu. Adică nici pomeneală. Realitatea e cu totul alta, dar voi, transfugii, ori nu vreţi să priviţi adevărul în faţă, ori sînteţi prost informaţi. Cornel Chiriac era trimis chiar de Securitate la „Europa liberă“ – în momentul în care stăpînii americani ai acelui post mincinos şi antiromânesc au priceput cum stă treaba cu el, l-au suprimat. De ce s-ar fi legat la cap „securiştii lui Ceauşescu“ cu un prezentator de muzică uşoară? Ca ce chilipir? De ce nu l-au omorît pe Nöel Bernard, directorul evreu al acelei tulumbe? În ceea ce-l priveşte pe I.P. Culianu, aceea a fost o răfuială între pederaşti, într-un closet din SUA. Aceeaşi întrebare logică se impune şi în cazul acestuia: de ce să-şi bată cuie-n talpă „securiştii lui Ceauşescu“ lichidînd un compilator, care nu deranja pe nimeni, în loc să închidă gura unor oameni cu adevărat incomozi? Încetaţi să mai propagaţi aberaţii din astea, fiindcă nu le crede nimeni şi vă faceţi de rîs. Ha-ha-ha, un disk-jockey care punea muzică la cerere să fie ucis de un Serviciu Secret, în inima Germaniei! Ne aşteptam din partea unuia din copiii lui Camil Petrescu la ceva mai multă atenţie cu ieşirile în public, ca să nu-l facă pe ta-su de baftă. * Avalanşă de greşeli pe TOATE posturile de televiziune din ţară. Am cules cîteva, pentru azi. La România TV, o reporteriţă pe nume Cătălina a zis, sîmbătă, că „o persoană are mai multe politraumatisme“. Păi, Cătălino, dacă sînt poli e clar că sînt mai multe. La acelaşi post, Radu Feldman Alexandru (care se dă scriitor) a făcut o cacofonie jenantă (nu e nici prima, nici ultima): „ca cei mulţi“. La Realitatea TV, avocatul Lucian Bolcaş a zis ceva corect, pe fond, dar incorect ca exprimare: „Daniel Morar a luat frînele (sic!) Justiţiei în mînă“. Nu frînele se iau în mînă, ci frîiele, care sînt cu totul altceva. La acelaşi post deşelat de trîntorul Guşă, Realitatea TV, Ionel Dancă a scos o „perlă“ cît oul de archeopterix de mare: „Şoferi ai unor microbuzuri din România“. Pluralul corect este, evident, microbuze. * ,,Minunata doamnă Paula Ciuclea” ne-a lăsat un gust amar, luni seară, la OTV. Din mai multe motive – „Le-am adus şi mîncare“, îi zicea ea lui Dan Diaconescu, în timp ce orchestra cînta; tot la mîncare se gîndeşte. Dar nu asta ne-a deranjat cel mai tare, ci faptul că ea le-a înălţat osanale borfaşului Neculai Onţanu şi gazdei, slugoiul băsist Dan Diaconescu, dar a trecut sub tăcere cel mai mare ajutor pe care l-a primit în acest an: în fruntea a nu mai puţin de 15 membri ai Corului „Divina Armonie“, ea a efectuat o vizită la Bruxelles şi Waterloo, pe cheltuiala Parlamentului European. Cine i-a trimis pe ei acolo? Europarlamentarul Vadim. Dar „minunata doamnă Paula Ciuclea“ se gudură pe lîngă cei doi escroci, Hoţomanu şi Puradelul din Caracal – însă tace, ca peştele, în ceea ce-l priveşte pe binefăcătorul ei. Aşa rea la inimă poate fi femeia asta, aparent bună şi generoasă, ca orice „planturoasă“? Atîta nerecunoştinţă bîntuie prin pampoanele şi volănaşele ei? N-ai nici o legătură cu Biserica Sfîntul Gheorghe, dragă matroano... * La Pro TV Cinema s-a difuzat, la sfîrşitul săptămînii trecute, filmul „Triunghiul morţii“, în regia lui Sergiu Nicolaescu. La un moment dat, Regina Maria vizitează un spital plin de răniţi, oprindu-se şi la patul unui soldat cu ambele picioare amputate. Regina e interpretată de Maia Morgenstern, soldatul fiind întruchipat de... Mircea Badea! Ştia, la acea oră, puştiul respectiv că scenariul primului film în care a jucat el e scris de Corneliu Vadim Tudor? Sau o fi cerut aprobare de la Mihai Gâdea? Cam asta-i situaţia, copii ai durerii: pe unde a tăiat Tribunul lemne, voi culegeţi aşchii (surcele, scobitori, beţe de chibrit – aoleu, am făcut o greşeală, simpaticul Mircea Badea şi antipaticul Oreste Teodorescu au avut o problemă cu fabrica lor de „aprinjoare“, cum le zic la beţele de chibrit unii ardeleni). * Ucigaşul Traian Băsescu are mai mulţi oameni pe „conştiinţă“: Mihail Erbaşu şi Florian Anghelescu (s-au sinucis din cauza lui), Adrian Sobaru şi Adrian Năstase (au încercat să se sinucidă, tot din pricina acestui drăcos), Doina Renea (femeia pe care a violat-o, în Noaptea de Revelion a anului 1973, care a rămas gravidă, i-a născut un băiat, după care asasinul a pus doi haidamaci s-o arunce în apele Lacului Tăbăcăriei, din Constanţa, dar biata femeie a fost salvată, pentru ca apoi, din decembrie 2004 şi pînă azi, aşadar de aproape 8 ani, Doina Renea să dispară fără urmă).* Ziarul „Libertatea“ se vede că e patronat de un agent Mossad, Mark Ringier – nu are nici un sentiment creştinesc. Ete ce-i f... grija pe nemernicii ăştia: „În ce ţară trăim! Cum e posibil ca un ministru de Interne să sune un infractor condamnat? Ioan Rus, ai de dat nişte explicaţii!“. Ai dracului bagabonţi, chelnerii ăştia de la fosta „Informaţia Bucureştiului“! Dacă ar fi fost cinstiţi, ei ar fi pus problema altfel: „Cum e posibil ca un profesor universitar de Drept, fost prim-ministru al României, fost preşedinte al Camerei Deputaţilor, fost finalist al alegerilor prezidenţiale, să fie condamnat pe nedrept, pentru o faptă care nici nu există?“. În loc să pună această întrebare logică şi de bun-simţ, lacheii israelianului Ringier îl hingheresc pe Ioan Rus care, de fapt, n-a greşit cu nimic, dimpotrivă, a făcut cel mai bun lucru din viaţa lui, salvînd, practic, un om de la moarte. El nu a sunat „un infractor condamnat“, ci pe un fost prim-ministru, în guvernul căruia activase tot ca ministru de Interne, şi despre care ştia că e bolnav. Atunci, în acea noapte dramatică, Vadim se afla, în direct, la emisiunea Laurei Chiriac, de la România TV, şi a intuit corect, afirmînd că, mai mult ca sigur, Ioan Rus i-a dat telefon lui Adrian Năstase – deşi realizatoarea nu credea asta. Nimic nu e prea grav, sau ilegal cînd e vorba să salvezi viaţa unui om, mai ales a unuia despre care ai sentimentul că ar vrea să comită un act disperat. „În ce ţară civilizată se mai întîmplă aşa ceva?“ – se întreabă jigodiile de la „Libertatea“. Dar în ce ţară civilizată mai e condamnat politic un fost prim-ministru, de către un dement aflat la conducere şi care, cu 10 ani în urmă, afirmase că nu se va lăsa pînă nu îşi bagă rivalul în puşcărie? * La fel de ordinari sînt şi lefegiii lui Dinu Patriciu, de la „Adevărul“. Uitaţi-vă hal de titlu: „Cele cinci judecătoare care au făcut istorie“. Poate cele cinci curve proaste, care şi-au sumes fustele şi s-au pişat pe istorie, de frica satanistului Băsescu. Nu-i nimic, va ieşi, el, adevărul la iveală, iar cele cinci vaci nebune vor ajunge unde le e locul. * Alt ziar, „Click!“, se leagă de fularul care era legat în jurul gîtului însîngerat al lui A. Năstase, că e „de fiţe“, valorînd 350 de euro. Da, şi? Dar hainele „Paul and Shark“ ale stîrpiturii Traian Băsescu, care stau pe el ca pe gard, cît costă? Acelaşi ziar jigodios se întreabă: „Cum de i-au «găsit» atîtea boli la spital?“ Ce porci! Omul suferă de diabet din 1995! * Ziarul „Click!“ repetă greşeala atîtor şi atîtor publicaţii: vrea să dea poza lui Matei Vintilă (socrul blestematului Şerban Huidu), dar ratează, fiindcă îl confundă pe om cu un alt fost senator PSD, Ştefan Viorel. * Încă o publicaţie care ne confirmă, din plin. Ziarul „Naţional“ publică o amplă anchetă, cu titlul „Horia Georgescu, implicat în combinaţii cu benzină cu instituţiile statului. Integritatea preşedintelui ANI, zguduită de afacerile de familie!“. Noi scriem, de cîţiva ani, despre ţiganul ăsta şmecher, odraslă a directorului securist al Penitenciarului Codlea, din anii ’80. * Presa mondială anunţă că George Bush-bătrînul ar mai avea doar 6 luni de trăit. El a ajuns într-un scaun cu rotile. Nu ne bucurăm de boala lui, dar individul a fost un terorist planetar, care a ucis oameni nevinovaţi. Derbedeul de fi-su (pe lîngă care făceau treişpe-paişpe mai toţi politicienii români, cînd a venit la Bucureşti) a fost şi mai criminal. O familie blestemată, care va ajunge în iad. * Nu înţelegem de ce pronunţă Crin Antonescu, atît de curios, numele „Haşótti“, deci cu accentul pe ó. Poate ca să rimeze cu „şotii“. Sau, cine ştie, aşa i-o fi spus şontorogul că se zice, în dialectul aromân – dar, vorba lui Petre Roman, sună ca dracul. Acest Haşotti, indiferent cum s-ar pronunţa, e un imbecil, care, din simplu muzeograf (adică ştergător de praf) a ajuns ditamai ministrul Culturii, ocupînd fotoliul unde au stat, odinioară, Titu Maiorescu şi, mai recent, Marin Sorescu. Ce ruşine! * În „Jurnalul Naţional“, Marius Tucă scrie un articol cu un titlu interesant: „Pleacă hoţii şi vin proştii?“. Nu, bretelatule, n-ai dreptate, decît parţial (color): hoţi sînt şi unii (PDL), şi alţii (USL). Dar, oricum, articolul e scris destul de foarte binişor, întrucît caracaleanul e talentat. Caracaleanul Marius Tucă, nu caracaleanul Dan Diaconescu, care degeaba se laudă că l-a făcut om, fiindcă nu-i ajunge directorului „Jurnalului Naţional“ nici pînă la buric. Ne face plăcere să reproducem articolul respectiv: „În timp ce băieţii din PDL sînt preocupaţi să-şi ia gîtul unul altuia între două linguriţe de colivă, băieţii din PSD şi PNL au pus batista pe ţambal şi-au început să guverneze. După ce, ani de zile, portocaliii ne-au mîncat sufletul, salariile şi viaţa, cei nou-sosiţi ar putea fi luaţi drept lumina izbăvitoare, ba mai mult, ar putea fi confundaţi cu cei care au inventat democraţia. Bunăoară, cunoscutul Relu Fenechiu, Fe-ne-chi-uuu, Relu Fe-ne-chi-uuu, ar putea părea întîiul erou al muncii capitaliste. La fel şi Oprişan, de la Vrancea. Vă vine sau nu să credeţi, personajul mai devreme amintit pare un fel de floare-de-colţ a politicii româneşti. Nici papucul doamnei, nici măcar ciuboţica cucului, pur şi simplu, floare-de-colţ. Cît despre «Primarul care este», ce să mai vorbim? El a fost ales a n-shpea oară de către poporul Sectorului 5. În întunecimea tranziţiei noastre, el reprezintă farul călăuzitor al politicii româneşti. Care este, nu-i aşa, unul dintre liderii uniunii care va obţine la alegerile din toamnă cel puţin 70-80, maximum 90% din voturi. Şi pentru că tot veni vorba despre aleşii locali, nu putem să nu-l amintim aici pe Negoiţă, de la Sectorul 3. Noul star al politicii de sector, altfel, un proxenet abil de voturi pentru partidul din care face parte, e o altă gogoriţă cu care bucureştenii din Sectorul 3 se vor trezi nu peste mult timp în cutia poştală. O altă stea mică, de această dată din provincie, e un foarte bun comunicator, în sensul că nu e în stare să lege trei cuvinte, Romeo Stavarache. Dacă ar fi fost să am un astfel de primar, aş fi trecut Dunărea înot şi m-aş fi stabilit în oraşul Vidin. Cel puţin acolo nu aş fi înţeles o iotă din ce spun aleşii locali. În seara alegerilor, cînd inventatorul moldovean se arăta a fi cîştigătorul oraşului lui Bacovia, ne era prezentat de toate televiziunile, la o oră de maximă audienţă, un fel de James Bond al aleşilor locali. Pe cînd el, sărăcuţul, nu ştiu dacă ar fi meritat să conducă comuna Deveselu, din judeţul Olt. Altfel spus, mascaţi de votul negativ masiv pentru USL, au devenit primari tot felul de buni gospodari care au tot atîta legătură cu Primăria, cîtă are Sula cu Prefectura. Norocul aleşilor de care facem vorbire aici este că-ţi aduci aminte de tot ceea ce a însemnat ciuma portocalie numai cînd îl vezi pe Falcă primar la Arad. Să sperăm că la toamnă lucrurile vor sta altfel şi nu se vor regăsi pe listele USL tot felul de buni parlamentari, aşa cum s-a întîmplat la locale. Nu de alta, dar a mai avut loc odată o schimbare la putere, cînd în locul proştilor au venit hoţii. Ar fi catastrofal pentru România ca, acum, în locul hoţilor să vină proştii. Dumnezeu să ne-ajute!“. * Piţifelnicul ion cristoiu nu are loc de marele Eugen Barbu. Pe cînd trăia autorul „Gropii“, Ardei Umplut îl turna la Securitate (avem dovada!), sub numele „sursa Coroiu“ – pentru ca acum, cînd genialul scriitor e în lumea de dincolo, să îl toarne la gazetă. Şi atunci, şi acum, Piticul Utecilă face o figură abjectă. De ce? El e NIMENI. Ca scriitor, e vai de capul lui, n-are talent nici cît are Codrin Ştefănescu păr în cap. Ca ziarist, gazetele făcute de el sînt nişte latrine publice („Zig-Zag“,„Excrementul zilei“). Eugen Barbu a făcut ISTORIE nu numai ca romancier, nuvelist şi scenarist de film, ci şi ca părinte de publicaţii, el conducînd „Luceafărul“, „Săptămîna“ şi, începînd cu iunie 1990, alături de Vadim Tudor, cea mai formidabilă publicaţie din existenţa de 200 de ani a presei româneşti, „România Mare“ (luaţi-i colecţia, de aproape 1.150 de numere, timp de 22 de ani, şi ne veţi da dreptate). Ce credeţi că a mai făcut servitorul de casă al Şarpelui cu Ochelari? A speculat momentul declanşat de scandalul plagiatului (real şi jenant), al lui Victor Ponta, şi a tras o rafală de pîrţuri şi în direcţia omului pe care l-a pizmuit toată viaţa lui: „Cazul îmi aminteşte de celebrul roman Incognito al lui Eugen Barbu, descoperit ca fiind un plagiat, dar nu al lui Eugen Barbu, ci al unui «negru» care i-a scris romanul“. Cîte palavre, atîtea minciuni. 1) Eugen Barbu nu avea nevoie să publice nici o lucrare „plagiată“, nici de el, nici de vreun „negru“ (apropo, care o fi acela, după mai bine de 30 de ani?). Atunci cînd s-a produs acel scandal, în ianuarie 1979, Eugen Barbu îşi făcuse un nume solid în literatura mondială: publicase capodoperele „Groapa“ şi „Principele“, scrisese scenariile la serialul cinematografic „Haiducii“, dar şi la alte filme, cum e „Tatăl risipitor“ (cu Toma Caragiu), era membru corespondent al Academiei Române, laureat al Premiului Herder etc. Dar mai era ceva: deputat în Marea Adunare Naţională şi membru supleant al CC al PCR. Ei, da, asta era! Banda de la „Europa liberă“ se pupa singură-n cur, ca maimuţa, să-l scoată din funcţiile astea. Şi atunci a băgat la înaintare „Coloana a V-a“, din România, condusă de neica-nimeni Nicolae Manolescu, care a fabricat acel scandal. 2) Romanul „Incognito“ ilustrează genul „romanului de colaj“, la fel ca şi faimosul „U.S.A.“, de John Dos Passos – iar criticul literar Mircea Zaciu, într-o „Istorie“ a sa, din 1978, a scris, corect, despre acest subiect. 3) În fine, şi cel mai important aspect: în Prefaţa la vol. I, Eugen Barbu a anunţat, corect, că a utilizat fragmente din alte lucrări, pe care cititorii le pot recunoaşte cu uşurinţă, iar la finalul vol. IV (ultimul) a dat Lista cărţilor şi autorilor respectivi. Dar gaşca de la Uniunea Scriitorilor se grăbise, nu a mai avut răbdare să apară şi vol. IV, fiindcă 1979 era anul Congresului XII al PCR şi fasoleştii au vrut să-l scoată din CC pe omul care îi strivea, efectiv, cu personalitatea şi opera sa. Presiunea a fost atît de infernală, încît Eugen Barbu – un om profund cinstit – a vrut să se sinucidă. Din fericire, tînărul său discipol, Vadim, a fost, tot timpul, alături de el. Ca şi Marga Barbu, soţia lui, care, chiar atunci, la insistenţa bărbatului ei, a predat la Uniunea Scriitorilor decoraţiile lui Eugen Barbu, ca şi legitimaţiile de deputat în MAN şi membru supleant al CC al PCR. În cîteva ore, toate astea au ajuns pe biroul lui Nicolae Ceauşescu – care s-a speriat de gestul fără precedent şi l-a invitat pe Eugen Barbu la dialog. Asta a fost tot. În noiembrie 1979 a avut loc Congresul XII al PCR, Eugen Barbu nu a mai fost ales (pagubă-n ciuperci), derbedeii de la Uniunea Scriitorilor şi ,,Europa liberă” n-au reuşit să-l bage în pămînt, ba chiar au intrat ei, unii înaintea lui – numai că Eugen Barbu se salvează prin opera sa monumentală, în vreme ce după cuplul comic-fantezist Monica Lovinescu - Virgil Ierunca, ca şi după Nicolae Manolescu, Eugen Jebeleanu, George Macovescu nu mai rămîne nimic. Ce plagiat? Care plagiat? Dacă nici aia nu a fost o înscenare politică, atunci n-a mai fost nici una în cultura română. Ce drept moral are un fost membru al CC al UTC, ţucălar al lui Nicu Ceauşescu, să-l judece pe Eugen Barbu? La vremea respectivă, critici şi istorici literari de primă mărime (Mihai Ungheanu, Dan Zamfirescu, Marian Popa ş.a.) au scris, obiectiv, despre ce este vorba; pe lîngă ei, Ion Cristoiu e un biet testicol atrofiat de atîta onanie. * Aşa ceva numai în România se putea întîmpla: mecanicul de locomotivă Viorel Ursu a coborît, în Gara Dîrste (jud. Braşov), să facă pipi, a lăsat motorul pornit, aia (locomotiva) a pornit, singură, de nebună, mai ales că nu avea ataşat nici un vagon, după care ursulache a alergat, cu părul răvăşit, nu mai puţin de 6 km, să prindă din urmă monstrul! Bine, cel puţin, că era uşurat. Ce ziceţi? Încă o dată se adevereşte cîtă dreptate avea George Bacovia: ,,Oh, ţară tristă, plină de humor”… * Ziarul ,,Cancan” uită de la mînă pîn’ la gură. Mai exact, de la pagina 1 (unde titrează ,,Mădălina Pamfile, în tandreţuri cu băiatul lui Teia Sponte”), pînă la pagina 18 (,,L-a părăsit pe motiv că este prea timid. Mădălina Pamfile l-a lăsat cu buza umflată pe fiul lui Teia Sponte”). Bă, hotărîţi-vă o dată: ori e în tandreţuri, ori e în greţuri! * La România TV, Vadim a şters podelele cu Crocodilul Chelios: Cine-i Cristian Tudor Popescu ăsta? Un guru, la care gura bate curu’. Mişto. * În ,,Naţional”, Răzvan Ioan Boanchiş publică articolul cu titlul: ,,Am o minune!”. La început, am crezut că el se referă la amicul său, Cornel Dinu. Dar ne-am înşelat: talentatul pamfletar salută naşterea primului său copil, Ioana Antonia. Felicitări şi să-i trăiască. Şi să nu uite ce-a zis Vadim, de mai multe ori, ba a şi scris, într-o carte de Aforisme: ,,Bărbaţii inteligenţi fac fetiţe” – e cazul lui Mihai de Hohenzollern, al lui Bill Clinton, al lui Dinu Săraru, al lui Răzvan Dumitrescu, al generalului Marcu Tudor, al lui Marius Tucă, al lui Iulian Mincu, al preotului Emil Cărămizaru, al lui Romulus Vulpescu, al lui Fănuş Neagu ş.a. Iar femeile geniale fac băieţi. * Record absolut de audienţă, joi seară, făcut de liderul PRM la Antena 1 (,,Un show păcătos”): ,,Minutul de Aur” a fost de 6,3 puncte, ce n-a realizat Dan Capatos niciodată! * A doua zi, adică vineri, Tribunul a fost invitatul Simonei Gherghe, tot la Antena 1 (alături de medicul legist Vladimir Beliş şi de psihologul Hanibal Dumitraşcu): ,,Minutul de Aur” a fost 7,3 puncte. * Interesant e că, după acea emisiune, marele profesor Beliş i-a spus preşedintelui PRM: ,,Ştiţi cîţi ani am? 82 de ani!”. Un fenomen, într-adevăr, fiindcă profesorul nu arată nici de 70 de ani. * Mare şi impardonabilă gafă a ziarului ,,Click!”. Priviţi acest generic rău-voitor: ,,Adriane, de ce te-a speriat puşcăria? Nu eşti nici primul şi, probabil, nici ultimul. Năstase, al 7-lea premier după gratii”. Şi sînt enumeraţi şi portretizaţi următorii: 1) Iuliu Maniu; 2) Gheorghe Tătărescu (corect, Tătărăscu); 3) Constantin Argetoianu; 4) Ion Antonescu; 5) Manea Mănescu; 6) Constantin Dăscălescu; 7) Adrian Năstase. Cîtă superficialitate, într-o problemă atît de gravă! Ce documentare au diletanţii ăştia? Dacă le scoţi nasul din chiloţii ,,bunăciunilor”, joci baba-oarba cu ei! Au fost mai mulţi prim-miniştri întemniţaţi: Ion C. Brătianu (la Malmaison, pentru scurtă vreme); Gh. Argeşeanu (la Jilava, ucis de legionari, în 1940); Arthur Văitoianu; Ion Gigurtu; Constantin Angelescu (prim-ministru ad-interim, după asasinarea lui I.G. Duca). Aşadar, încă 5 – cel puţin 5 – pe lîngă cei 7. * Absolut mediocre, mai toate meciurile Campionatului European de Fotbal. Cele mai teribile deziluzii au fost echipele Franţei, Olandei, Rusiei – cu Ucraina şi Polonia nu ne făceam iluzii. * O neglijenţă penibilă, în titlu, pe pagina 1 a ziarului ,,Evenimentul zilei” de luni, 25 iunie: ,,Cresc arici de apartament”. Ia mai citiţi o dată: ,,Cresc arici” – nu merge, fraţilor, şi încă în ,,vitrina” ziarului… * Titlul săptămînii a văzut lumina tiparului în ,,Jurnalul Naţional”, sub semnătura lui Lucian Avramescu: ,,Sconcsul Băsescu împute din nou”. Ce împute el? Tot ce atinge: fiinţe, lucruri, instituţii, aer. Reproducem acest articol în interiorul numărului de azi al revistei noastre.

ALCIBIADE

http://www.ziarulromaniamare.ro/202/-o-criminala-care-ar-trebui-biciuita-la-pielea-goala-monica-macovei--fiul-mai-mare-al-scriitorului-camil-petrescu-face-o-greseala-impardonabila--prea-multi-anal.html