"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 28 iunie 2013

TREBUIE OPRITĂ VÎNZAREA PĂMÎNTULUI ROMÂNIEI CĂTRE STRĂINI!În Constituţia României, revizuită în anul 2003, la Articolul 44, „Dreptul de proprietate privată“, alin. 2, scrie că: „Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobîndi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi la alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală. „Pentru modificarea şi completarea Constituţiei României, diktată de la Bruxelles, pentru sfîrşitul anului 2013, Partidul România Mare a depus 54 de propuneri la Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei“.„Avînd în vedere Holocaustul împotriva Poporului Român care se desfăşoară în lagărul de exterminare România, de mai mult de 23 de ani, precum şi acţiunile Regimurilor post-decembriste vizînd vînzarea pămîntului strămoşesc la străini şi apatrizi, în paralel cu exproprierea românilor din ţara-mamă de către titularii licenţelor de exploatare a substanţelor minerale utile, în baza modificărilor şi completărilor la Legea minelor, Legea nr.85/2003 (iniţiate de P.S.D. şi P.N.L. şi votate în unanimitate în Senat, la 27 octombrie 2009), P.R.M. a propus Comisiei de revizuire a Constituţiei următoarele modificări la Articolul 44 - „Dreptul de proprietate privată":
a) alin.2 să cuprindă numai următorul text: „Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular."
b) alin.3 să fie completat astfel: „Lucrările executate de firme private, titulare ale licenţelor de exploatare a bogăţiilor naturale, nu pot fi asimilate sau declarate de utilitate publică."
c) alin.10: „Este interzisă vînzarea pămîntului românesc la persoane fizice sau juridice străine. Cetăţenii români care vînd terenuri la străini sînt condamnaţi la închisoare pe viaţă şi li se confiscă întreaga avere".
Aceste propuneri ale P.R.M. la re-revizuirea Constituţiei au fost respinse de către Comisia condusă de senatorul Crin Antonescu. De reţinut că la Comisia pentru revizuirea Constituţiei nu au fost admise modificări sau completări ale Articolului 44 din Legea fundamentală, astfel încît de la 1 ianuarie 2014 să poată începe vînzarea pămîntului românesc la străini, precum şi exproprierea românilor din România de către titularii licenţelor de exploatare minieră, ale căror lucrări sînt asimilate celor de utilitate publică, prin textul de modificare şi completare a Legii minelor, pe care supuşii Guvernului Ponta II se grăbesc să-l voteze şi în Camera Deputaţilor. În Constituţia României din anul 1991, la Articolul 41 - „Protecţia proprietăţii private", la alin.2 se precizează că: „Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii nu pot dobîndi dreptul de proprietate asupra terenurilor". Regimurile post-decembriste au înscris în Constituţia revizuită în anul 2003 că în România pot cumpăra pămînt şi cetăţenii care nu au patrie, apatrizii. Astfel, persoanele care nu au cetăţenia nici unui stat pot, din anul 2014, să cumpere pămînt în Grădina Maicii Domnului la preţuri derizorii şi apoi să-şi facă un ţinut sau o ţară. Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, pămînt înseamnă „teritoriu, regiune, ţinut". Prevederile de la Articolul 44, alin.2 din Constituţie referitoare la dreptul cetăţenilor străini şi apatrizilor de a dobîndi, prin cumpărare, proprietatea privată asupra terenurilor din România contrazic textul Articolului 3, alin.1, din Legea fundamentală: „Teritoriul României este inalienabil", precum şi ale alin.4: „Pe teritoriul Statului Român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine". Pămîntul României este un bun naţional, fertil şi cu extrem de multe bogăţii în subsol. Cu mai bine de 2.000 de ani în urmă, pelasgii, tracii, şi geto-dacii, adevăraţii strămoşi ai românilor, au luptat împotriva multor împăraţi şi regi străini, precum şi a unor mari imperii pentru apărarea teritoriului Daciei Mari. Regii Daciei, voievozii şi domnitorii români, împreună cu Eroii Neamului Românesc au luptat şi s-au jertfit pentru apărarea Patriei, a pămîntului strămoşesc. Niciodată în istoria de cel puţin zece ori milenară a Poporului Român nu s-a admis şi nu s-a vîndut la străini pămîntul din Vatra strămoşească! Mai multe milioane de eroi şi-au dat viaţa pentru apărarea ţării şi a pămîntului românesc! Poporul Român îi cinsteşte în fiecare an la Ziua Eroilor şi la monumentele închinate lor au loc manifestări comemorative şi se depun coroane de flori. După lovitura de stat din decembrie 1989, alogenii care au făcut cu schimbul la conducerea României, cînd la Putere cînd în Opoziţie, au aplicat şi perseverează în îndeplinirea etapelor din Holocaustul împotriva românilor, care are trei mari obiective:
1. Exterminarea Poporului Român.
2. România să nu mai existe ca ţară şi nici pe harta Europei.
3. Înfăptuirea proiectului „Israel în România".
În Holocaustul împotriva Poporului Român s-a acţionat şi se acţionează pe baza unui program diabolic şi cu multă tenacitate. O etapă în acest program a constituit-o aderarea României la Uniunea Europeană. Regimul alogenilor Iliescu-Năstase a acceptat în genunchi condiţiile impuse Poporului Român pentru ca România să capete statutul de colonie modernă în Imperiul European. Prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, de la 1 ianuarie 2007, se stipulează că România a acceptat clauza referitoare la liberalizarea pieţei terenurilor agricole, începînd cu 1 ianuarie 2014, adică vînzarea pămîntului strămoşesc, a unor mari părţi din teritoriul naţional la străini. Această vînzare este un act de Trădare Naţională, care trebuie oprit cît mai rapid şi prin toate mijloacele legale! Se ştie că, teoretic, ţările membre ale Uniunii Europene sînt egale în drepturi şi obligaţii. Practic, situaţia este cu totul alta. În privinţa vînzării terenurilor la străini sînt mai multe ţări (Franţa, Germania, Austria ş.a.) care au interzis această vînzare, iar mai multe ţări din U.E. au negociat şi înscris în Tratatele de aderare termene lungi pînă la care să treacă la liberalizarea pieţei terenurilor agricole, la care au adăugat încă o perioadă de mai mulţi ani de prelungire a aplicării acestei prevederi. Recent, în Ungaria, ţara neprietenă şi care acţionează pentru obţinerea autonomiei teritoriale a Ardealului, prin Diktatul pregătit la Bruxelles pentru anul 2014, s-a modificat Constituţia şi s-a înscris interzicerea dreptului de vînzare a pămîntului unguresc la străini. De reţinut că România este singura ţară din Uniunea Europeană care a acceptat un termen foarte scurt pentru a trece la vînzarea terenurilor agricole la străini. Mai mult, Regimul Iliescu-Năstase nu a negociat şi nu a obţinut nici o perioadă de prelungire a datei de la care se va trece la vînzarea pămîntului la străini. România nu a cerut şi nu a obţinut o derogare de la termenul asumat prin Tratatul de aderare. Nici una dintre ţările care au aderat la Uniunea europenă în anul 2004, înaintea României, nu a trecut şi nici nu va trece la vînzarea terenurilor agricole începînd cu anul 2014, ci mult mai tîrziu şi cu clauze legale care, practic, vor face imposibilă achiziţionarea de către străini a terenurilor agricole. De exemplu, în Polonia a fost adoptat un pachet legislativ care se împleteşte cu hotărîri ale administraţiei locale, care fac imposibilă cumpărarea de către străini a unui metru pătrat de pămînt. Premierul Victor Ponta a făcut recent o vizită în Polonia şi a declarat public că a învăţat din experienţa acestei ţări. În mod inexplicabil, primul-ministru al României a uitat (probabil în camera de la hotel) pachetul legislativ aplicat în Polonia pentru a bloca vînzarea pămîntului la străini. Acelaşi premier Ponta, în vizita în Germania, a uitat să solicite legislaţia aplicată în această ţară pentru a face imposibilă vînzarea pămîntului german la străini. Probabil că, în apropiata vizită în Franţa, primul-ministru Victor Ponta va căuta să afle şi să intre în posesia legislaţiei din Hexagon, care interzice vînzarea pămîntului francez la străini. Acestea sînt cîteva standarde europene pe care Guvernul Ponta II refuză să le asimileze şi să le aplice în România, într-o problemă de siguranţă naţională. România este prima ţară din Uniunea Europeană care s-a angajat să vîndă terenuri agricole la străini şi apatrizi, fără nici o condiţie şi fără limită de suprafaţă. Pentru a-i amăgi şi păcăli pe români, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a declarat recent că: „Vom limita la 500 de hectare suprafaţa văndută pe persoană. Investitorul trebuie să dovedească că are pregătire în practica agricolă". Această promisiune, la viitor, cu privire la o oarecare limitare a suprafeţei de teren nu împiedică vînzarea, iar în România, pe valută, se obţine orice dovadă, inclusiv diplome universitare. Pînă acum, s-au vîndut şi concesionat la numeroase persoane juridice străine şi la preţuri derizorii cu mult peste 1.000.000 de hectare de terenuri agricole, extrem de valoroase. România, în timpul Regimurilor Iliescu, Constantinescu şi Băsescu, a ajuns pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte suprafeţele de terenuri agricole deţinute de străini, persoane juridice. Urmează vînzarea terenurilor agricole la persoane fizice străine şi apatrizi. Cu banii pregătiţi aşteaptă data de 1 ianuarie 2014 cîteva milioane de evrei şi unguri, la care se adaugă alte mii de afacerişti de pe toate continentele, care vor să cumpere pămînt românesc, să achiziţioneze aproape toată suprafaţa agricolă a României, la preţuri pe hectar de 5-50 de ori mai mici decît în ţările unde ei au cetăţenia. România are toate şansele ca de la 1 ianuarie 2014 să devină un El Dorado pentru cumpărătorii şi samsarii de terenuri fertile şi foarte ieftine. La recenta vizită în Germania a premierului României, Victor Ponta, cancelarul Angela Merkel i-a solicitat să respecte standardele statului de drept, să combată corupţia şi să aplice principiul transparenţei. Fiind un premier ascultător şi disciplinat în îndeplinirea indicaţiilor de la Bruxelles şi Washington, precum şi a poruncilor de la Fondul Monetar Internaţional (F.M.I.) şi Comisia Europeană, dar mai ales din respect pentru Poporul Român, primul-ministru Victor Ponta ar trebui să se adreseze Parlamentului, care să fie convocat în sesiune extraordinară în luna iulie a.c., pe tema vînzării pămîntului românesc la străini, urmînd să-l informeze în legătură cu (cel puţin) următoarele:
1. Cadrul legal din ţările Uniunii Europene care au interzis vînzarea terenurilor agricole la străini.
2. Situaţia ţărilor din Uniunea Europeană care au amînat vînzarea terenurilor la străini şi cadrul legal pe care l-au pregătit pentru a face imposibilă achiziţionarea terenurilor de către străini.
3. Condiţiile obligatorii impuse străinilor care vor să cumpere terenuri agricole în fiecare ţară din Uniunea Europeană.
4. Suprafeţele de terenuri agricole din România care au fost cumpărate, închiriate sau arendate de către persoane juridice străine: pe judeţe; preţurile de achiziţie; modul de utilizare a terenurilor; destinaţia producţiei obţinute; subvenţiile primite de la Uniunea Europeană.
5. Prognoza Guvernului României referitoare la vînzarea terenurilor agricole la cetăţenii străni şi apatrizi, pe judeţe, în perioada 2014-2016.
6. Consecinţele pentru viitorul Poporului Român şi al României ca urmare a apropiatei vînzări a pămîntului strămoşesc la străini.
7. Efectele crizei alimentare mondiale asupra Poporului Român, în următoarele trei decenii, inclusiv în varianta vînzării pămîntului românesc la străini.
8. Modalităţile şi pîrghiile prin care viitoarele Guverne ale României vor asigura securitatea alimentară a cetăţenilor români şi creşterea bunăstării populaţiei.
9. Care sînt mecanismele pregătite de Guvernul României pentru a bloca efectele şi consecinţele catastrofale asupra Poporului Român în urma programatei liberalizări bruşte şi totale a achiziţionării terenurilor agricole din România de către străini?
10. Care este strategia Guvernului României, pe termen scurt, mediu şi lung, privind încurajarea şi susţinerea investiţiilor autohtone în agricultura românească pentru a asigura securitatea alimentară a populaţiei şi disponibilităţi însemnate pentru exportul de produse agricole?
Cetăţenii români au aflat din mass-media că cel mai mare Parlament al României (cu 588 de aleşi de către calculator şi întreţinuţi de nişte contribuabili tot mai săraci) a dezbătut şi aprobat de 5 ori modificările şi completările la Statutul senatorilor şi deputaţilor, iar în această vară urmează să aibă loc o sesiune extraordinară pentru a definitiva lista imunităţilor pentru aleşi. În acelaşi timp, parlamentarii şi Guvernul Ponta II nu au luat niciodată în discuţie nici un proiect de lege (inspirat după modelele din Germania, Franţa, Austria şi Polonia) prin care să facă imposibilă vînzarea pămîntului românesc la străini, de la începutul anului 2014. De asemenea, Guvernul Ponta II şi partidele politice parlamentare nu au făcut nici un demers şi refuză să acţioneze pentru ca România, la fel ca şi toate ţările care au aderat la Uniunea Europeană, să obţină o derogare, de cel puţin 5 ani, de la termenul stabilit în Tratatul de aderare, în ceea ce priveşte liberalizarea pieţei terenurilor agricole. În timp ce se stăruie, de către stăpînii externi ai României şi de către duşmanii de veacuri ai Poporului Român, pentru a se trece la 1 ianuarie 2014 la vînzarea pămîntului românesc la străini, Comisia pentru revizuirea Constituţiei nu a admis nici un amendament care să oprească, sau măcar să amîne pînă în anul 2020, această acţiune criminală. Pentru a se ajunge la o dezbatere largă şi mai ales pentru ca Poporul Român să decidă pentru sau împotriva vînzării la bucată a teritoriului României se impune ca la Referendumul Naţional,  organizat a doua oară şi pe aceeaşi temă a Parlamentului unicameral cu cel mult 300 de parlamentari, să fie adăugată o întrebare privind vînzarea pămîntului strămoşesc la străini. Totodată, Guvernul Ponta II ar trebui să prezinte Poporului Român şi Parlamentului, urmînd să mediatizeze foarte mult, proiectul de lege privind vînzarea pămîntului românesc la străini şi condiţiile impuse care să facă, practic, imposibilă înstrăinarea unei palme din teritoriul României. Deşteptaţi-vă, români, şi acţionaţi pentru a opri, prin toate mijloacele, vînzarea pămîntului românesc la străini şi re-înscrierea în Constituţia României a interdicţiei din Legea fundamentală, din anul 1991, la Articolul 41, aliniatul 2!

Dr. GHEORGHE FUNAR
Secretar general al P.R.M.
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj


ZIARUL TRICOLORUL, Anul X, nr. 2764, VINERI 28 IUNIE 2013 


marți, 25 iunie 2013

Săptămîna pe scurt nr 1195 - 25.06.2013


* Micii hrebenciuci făcători de puci s-au umplut de muci * Marea fleşcăială a diversiunii PSD * Giknavorian, cară-te acasă, ai devenit penibil! * Dragoş Pătraru cînd va fi arestat pentru şantaj? * Un ţigan primitiv: Gruia Stoica * Victor Ponta e sufocant * Muntenegru e, cu adevărat, ...negru!

* LA DESCHIDEREA EDIŢIEI. Nu ştim cine le-a dat „La loc comanda“ bătrînelor caiafe care au cotcodăcit că l-au dat jos (?!) din fruntea PRM pe Vadim – probabil tot cei care le plătiseră – dar ştim că făcătorii de puci s-au umplut, pardon de expresie, de muci. Nimic. Nici un piuit. Nici un pas în plus. Totul a început cu un fals ordinar (caseta pe care cică o filmase prostituata ţigancă Anca Cîrcu, şi care nu exista decît în mintea ei bolnavă) şi s-a sfîrşit tot cu un fals ordinar (jalnică adunătură de pensionari provinciali, intitulată „Conferinţa Naţională“). N-a ţinut figura, Hrebenciuce, pune-ţi-am cruce. Aceeaşi remarcă şi pentru nenorocitul ăla de Giknavorian, care se dă mare spion mare p-acilea, prin Europa, deşi el e prost ca noaptea. Nici presa n-a muşcat momeala asta cu miros de mucegai. În afara unor posturi de televiziune şi ziare – plătite, sau amăgite cu „bani negri“ – presa cu adevărat serioasă a privit mascarada asta ca pe o glumă proastă. Cît de nebun trebuie să fii ca să crezi că nişte Moşi Tăgîrţă, de teapa securistului hoţ Bâldea, a colonelului de Securitate Badea (74 de ani) şi a boşorogului cu aparat acustic în ureche Acatrinei (85 de ani) îi dau, ei, afară din partid pe preşedintele fondator Vadim, pe secretarul general Funar, pe fiica lui Tudor Arghezi, pe martirul Ilie Ilaşcu, pe arhitecta Anca Petrescu, pe generalii de MApN Ioan Cîrciumaru, Marcu Tudor şi Marin Lungu, pe profesorul Iulian Mincu, pe profesorul Constantin Găucan, pe avocatul Viorel Dumitrescu, pe multiplul campion mondial şi olimpic Gh. Berceanu, pe europarlamentarul Dan Zamfirescu, pe consilierul din Parlamentul European Cristian Stănescu, pe preşedinta Organizaţiei de Femei Ruxandra Lungu, pe preşedintele Filialei Municipale Bucureşti, profesorul Adrian Popescu, pe revoluţionarul Constantin Bebe Ivanovici şi pe ceilalţi membri ai Biroului Permanent? Repetăm: cît de nebun trebuie să fii? Ei, bine, un astfel de nebun e fostul colonel de Securitate Dumitru Badea; în urmă cu cîţiva ani, acesta s-a operat de cancer la fund, dar iată că „racul“ i s-a urcat de la popou la cap; nu demult, el se milogea de Tribun, în scris, să nu-l schimbe din funcţia de şef al Filialei Neamţ, iar Tribunul, sufletist, a revenit asupra deciziei şi l-a păstrat, deşi nenorocitul nu făcea nimic, era mort în păpuşoi. Acum, Iuda a crezut că a prins momentul să se răzbune. Abject! Reject! Pentru cei care n-au auzit de acest Badea precizăm că Vadim l-a făcut de două ori senator (adică 8 ani, din care 4 ani a fost secretar al Senatului României, deci înalt demnitar al Statului), apoi l-a făcut vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, timp de alţi 4 ani. În total, 12 ani de funcţii înalte! Şi, drept mulţumire, aţi văzut ce era la gura acestui ţigan vînăt de ură, ca un ficat cu pietriş! Facerea de bine la români. Cîteva cuvinte despre infractorul Bâldea, pe care Hrebenciuc şi Ciontu l-au băgat la înaintare, să prezideze „şedinţa“, deşi idiotul fusese dat afară din partid din ianuarie 2013, fiindcă nu-şi mai plătise cotizaţia de 4 ani. Acest nemernic a îndrăznit să latre că Vadim ar fi transformat sediul partidului în „salon de masaj erotic“(?!). Normal, dacă s-a uitat în gura de canal a curvei Anca Cîrcu, care a debitat numai fabulaţii, aşa încît s-a ales cu o Plîngere Penală. În schimb, el, Bâldea, hoţul de combine de la Uzina Semănătoarea, ştiţi ce-a făcut? Atîta a vînat-o pe una din secretarele lui Vadim, atîta a pîndit-o şi a hărţuit-o, pînă cînd a lăsat-o cu burta la gură. Numele proastei e Alina Nicoară, cu aproape 30 de ani mai tînără ca beţivul – pentru ea şi-a părăsit Bâldea nevasta, care fusese ofiţereasă de Securitate. Şi căzătura asta are neruşinarea să vorbească de ... moralitate! Despre ciocoiul viclean Nuică (poreclit Ţuică) vom povesti altă dată. * Am pomenit de curva internaţională Anca Cîrcu. S-a făcut cît un tanc petrolier, cade liftul cu ea. E disperată să fie băgată în seamă, numai că oamenii o bagă în… mamă. Atunci, se agită, sufocă lumea cu telefoane, face spume la gura aia greu încercată (şoferii de tir). Mai nou, rapandula a pus ochii pe cel mai imbecil ,,ziarist” din presa scrisă: mai vechiul nostru client Radu Nistor. Fotograful Fane Jeg e Larry King pe lîngă păduchele ăsta. La origine, nenorocitul e tot pozar. Dar, treptat, a început să scrie şi ,,articole”. Nu ştie, însă, lucruri elementare, face dezacorduri gramaticale, are un lexic rudimentar, n-are minte nici cît ultimul aurolac şi, în general, ia mai dă-l în morţii mă-sii. Atît de proşti sînt patronii evrei (Ringier) al fiţuicii ,,Libertatea” încît s-au lăsat păcăliţi de bagabontul ăsta, care a alergat cu o ciosvîrtă în cioc, plină de furnici: ,,Sexy Ancuţa îşi face partid. Fosta membră a PRM l-a părăsit (?!) pe Vadim, dar nu renunţă la visurile sale legate de politică”. Desigur, derbedeul Radu Nistor ştie bine că putoarea are doar 9 clase (la 31 de ani!) şi e ciocănitoare de profesie, dar, licheaua tot lichea, el aşa îşi cîştigă pîinea, prin minciună şi delir mintal. Imensa prostie a păduchelui Nistor iese la iveală ca un furuncul, din prima frază: ,,Iar asta a făcut-o pe tînăra băimăreancă să-şi părăsească şeful…”. Hopaaa! Bă, Nistore, atît de cretin eşti încît crezi că Bistriţa e în Baia Mare? Piranda gălăgioasă şi cu cruci în sînge e din jud. Bistriţa-Năsăud, nu din jud. Baia Mare! Orice comentariu e de prisos. Cine se aseamănă, se adună: un pozar pîrlit, care se caţără pe stîlpi, pe la nunţi, o prezintă pe o latrină publică pe post de… om politic (?!). * Dar, ce să ne mirăm? ,,Libertatea” din astfel de muiste îşi cîştigă pîinea! La rubrica ,,Întîlniri fierbinţi” dăm peste tot felul de showbizdoase, cu anunţuri penibile. Mai nou, a apărut şi această curiozitate: ,,SEX în fata, orgasm de zile mari”. Ce-o fi asta, ,,sex în fata”? În ,,fata”, sau în ,,faţă”? Nimeni nu înţelege nimic. Aşa cum nu se înţelege ce caută aceste rînduri printre anunţuri porno: ,,PARC BAZILESCU – 2.000 m.p., toate utilităţile, orice construcţie, METROU, piaţă şi 495 ha teren agricol, URGENT”. Ce-i asta, rînjiţilor? Mare haos mare a pus stăpînire pe cocina voastră. * Un angajat al postului Realitatea TV a zis, duminică: ,,Doisprezece mii de metri pătraţi”. Acordul corect e de genul feminin: ,,Douăsprezece mii”. Acelaşi individ a gafat, din nou, după cîteva secunde, zicînd că numitul Crin Halaicu ar fi fost ,,primul primar al Capitalei din epoca post-decembristă”. Bă, eşti nărod? Au fost alţii înaintea baragladinei: Dan Predescu, Viorel Oproiu, Ştefan Ciurel… * Victor Ponta are, deja, 40 de ani, dar e tot infantil. Probabil a văzut prea multe filme de desene animate şi se visează Speedy Gonzales: unde te duci, unde te-ntorci, dai de el! El joacă baschet şi îi forţează şi pe alţii să joace. El se amestecă şi în fotbal, dîndu-se stelist, deşi, pînă recent, fusese dinamovist. El felicită toate echipele care au ceva rezultate peste hotare (gimnastică, scrimă etc.). El înfiinţează celule de criză şi trimite avioane unde e vreo sfîrîială de popularitate. Ce mai, el e peste tot. Cu capul lui mic şi chilug, cu ochii ăia de popîndău înţepat de albine, cu vocea „cîntată“, învăţată de la şeful şi partenerul lui de curlangeală. Acum se dă milostiv, deşi, în adolescenţă, l-a terorizat pe ta-su, bolnav de cancer („Victor se poartă ca un sadic“, îl reclama mă-sa, în scris, doamnei Nadia Pandrea, aflată la Paris). Ce scursură de om! Ce lepădătură! * Un alt analfabet este Valeriu Zgonea, care debitează tîmpenii de Gîgă, pe bandă rulantă: ,,Numărul de angajaţi ai Administraţiei Prezidenţiale sînt mulţi” (?!). Carevasăzică, ,,numărul sînt mulţi…”. Şi prostul ăsta cu freză de măturător de şpan este al treilea om în Stat! *Sifiliticul incurabil Dragoş Pătraru nu ştie ce să mai facă pentru a depăşi ratingul de rahat al „pamfletelor“ sale (are maximum 0,9 puncte). Serile trecute, şantajistul din Ploieşti a născocit o ştire macabră: cică a murit avocata Paula Iacob (?!). Alo, Ghiţă, eşti dement? Cît îl mai laşi pe boschetarul cu cap de ocnaş şi cu limbă de făraş să-ţi distrugă televiziunea? Clişeul dobitocului e primitiv: se înfige, ţeapăn, în scaun, strînge pumnul stîng, ca să pară mobilizator-ironic, îşi mijeşte ochii de godac la prompter, pentru a citi nişte texte idioate, şi începe să interpreteze o scenetă bună pentru Şcoala Ajutătoare, nu rîde nici măcar deputatul George Ionescu, pe care îl şantaja. Ehei, o să ne jucăm noi, mult şi bine, cu căcăciosul ăsta. Ca şi cu celălalt căcăcios, cu care el are „dialog“: bolnavul psihic Codrin Ştefănescu (aţi văzut cum i se strîmbă gura cînd intră în criză). * „Jurnalul Naţional“ de joi, 20 iunie, dă un titlu mare, pe pagina 1: „Avioane F-16 la mîna a treia din Portugalia“. Noi anunţăm tranzacţia asta ticăloasă de o jumătate de an. Vedeţi cum se confirmă tot ce scriem noi? * Valuri-valuri de siluiri ale Limbii Române! Şi în presa scrisă, şi în presa audio-vizuală. Priviţi, de pildă, ce scrie Tudor Cireş în „Jurnalul Naţional“, într-un articol (de altfel, interesant) despre asasinarea primului-ministru Barbu Catargiu, în 1862: „Vom avea tabloul unei tragedii dinainte ticluite, a (sic!) unui complot“. Pe un post de televiziune, purtătoarea de cuvînt a Poliţiei din Gorj, Romina Domian, a făcut o construcţie lexicală imposibilă: „Poliţiştii veniţi la faţa locului au luat măsurile (pe) care au crezut necesar să le ia“. Bravo, Romina! Te-ai gîndit mult pînă ai scos mărgica asta? Aşa te-au învăţat şefii tăi să scapi de răspundere şi să-i laşi pe oameni în ceaţă? Aşa ceva ne aduce aminte de fraza cu care începe un roman al strălucitului critic Marian Popa, publicat la începutul anilor ’80: „Trenul porni în direcţia propusă cu viteza necesară“. Puteai pentru ca să-l contrazici? Nu puteai.  * Elena Udrea şi-a lăsat breton, la cei 40 de ani ai săi. Îi stă ca o mătură.
* Emisiunea Business B1 TV e sponsorizată de mafioţii de la Gold Corporation (adică Sörös şi gaşca lui). Ce ruşine! Ce mare ruşine! * La sfîrşitul săptămînii trecute, Vadim a făcut un adevărat tur de forţă: o emisiune dublă, de 2 ore, la România TV, vineri (Ionela Năstase), o emisiune la B1 TV, duminică (Nadia Ciurlin), şi o altă emisiune, la România TV, tot duminică (Laura Chiriac). Ratinguri, ca de obicei, de două-trei ori mai mari decît fac alţii. Asta-i situaţia. Exemplificăm: emisiunea Ionelei Năstase a înregistrat un ,,Minut de Aur” de 2 puncte, iar emisiunea Laurei Chiriac – unul de 2,1 puncte. Aşa e într-un week-end de vară. Pe cînd poşirca vomitivă a lui Dragoş Pătraru (Rîmaru): 0,5 puncte. * Agentul C.I.A. Harry Giknavorian a fost trimis, în misiune, la Ambasada SUA din Azerbaidjan. A tras sforile pe acolo vreme de o lună şi jumătate. El fiind armean, ne putem imagina că nu-i are la inimă pe azeri. Aşa cum nu-i are nici pe români, de altfel (doar dolarii lor). * La Antena 3, ziarista brunetă şi cu guriţă severă Adriana Duţulescu (pe care noi o apreciem) a spus, joi seară, la emisiunea lui Răzvan Dumitrescu: „Explica că“. (Apropo de Antena 3: mai crede Radu Tudor că preşedintele PNL, Crin Antonescu, e „cel mai mare orator al României“? Sau poate că minciuna asta i-a livrat-o Dan Voiculescu...) * Tot joi seară l-am văzut la TVR pe numitul Gruia Stoica. Un ţigan lombrozian sută la sută: fără frunte şi fără gît. Înainte de 1990 era fierar, făcea potcoave de cai morţi. Pe urmă, a vîndut fier vechi. Încet-încet, nişte „băieţi dăştepţi“, din Serviciile Secrete, l-au trimis la furat, pe scară mare. Zilele trecute, primitivul ăsta cică a cîştigat licitaţia (trucată) pentru vînzarea CFR Marfă. Valoarea reală este de peste 1 miliard de euro. Puradelul a promis doar 200 de milioane. Dar şpaga? Aici e problema! El a promis 150 de milioane de euro şpagă trio-ului de borfaşi Victor Ponta – Crin Antonescu – Relu Fenechiu. Şi Pazvante Chiorul doarme pe el, l-au încălecat şoarecii. Emisiunea realizată de Mihai Rădulescu a arătat cît de idiot e ţiganul primitiv, din Toflea. Ca să epateze, Stoica inventa cuvinte. De pildă, a zis, de 3 ori, „profitabilitate“ (în loc să spună, simplu, „profit“). 1) „Un grad de profitabilitate“; 2) „CFR Marfă nu e o societate uşoară (?!) de adus la un nivel de profitabilitate“; 3) „Atuncea se ia în calcul şi profitabilitatea“. Alt cuvînt scos din burtă e „bancabil“: „Grupul Feroviar e bancabil“ (?!). Am reţinut şi alte aberaţii: „Croaţia este o societate destul de frumuşică“ (?!); „În Croaţia nu mi se cere (sic!) bani“; „Sînt vagoane care nu se pot pune pe picioare (?!)“. Atuncea (sic!) Mihai Rădulescu a prins, şi el, avînt şi energie, emiţînd (ejaculînd, vorba lui M. Vanghelie) o „perlă“ antologică: „După ce ne-am fript cu iaurtul, suflăm şi în ciorbă!“. Vorba politicianului ţărănist D.R. Ioaniţescu, la un miting electoral de acum aproape 100 de ani, la Rm. Sărat: „Iubiţi rîmniceni săraţi“. * „Enorm de multe“ – zice V. Ponta, făcînd, evident, un pleonasm. De fapt, pleonasmul e... neoplasmul limbii române, ca să facem un joc de cuvinte. Aşa că degeaba se laudă Cimpanzeu-boy că ştie 4 limbi străine, dacă la Limba Română e mai mult decît corigent – e repetent. * Încă o dovadă, din „Jurnalul Naţional“, chiar în titlu: „Recomandări: Controul (sic!) tensiunii arteriale, a (sic!) colesterolului...“. Trecem peste greşeala de tipar (Controul, în loc de Controlul) şi ne oprim la dezacordul gramatical: al, nu a. Autoarea articolului, Magda Marincovici, face o greşeală şi în text: „Pentru ca persoanelor cardiace să aibă un aport suficient de potasiu“... Corect: „persoanele“.
* După ce am tras, noi, un semnal de alarmă cu privire la şarlatania Torser, se trezeşte şi „Evenimentul zilei“ că dă o copertă imensă, cu caricatura lui Oreste Teodorescu şi următorul titlu: „Aparatul Torser, o escrocherie de proporţii: 8.000 de români păcăliţi că scapă de boli”. Mai multe „vedete“ sînt folosite la promovarea unui disc plin de nisip: Oreste, Nelu Ploieşteanu, Andra, Irinel Columbeanu, Steven Seagal. Şmecheria este adusă din Rusia, unde costă între 5 şi 28 de euro bucata – dar în România e vîndută cu 240 de euro! Escrocul basarabean Victor Jalo zice că a vîndut în ţara noastră 8.000 de bucăţi. Ia înmulţiţi cu 240 de euro. * Încă o violare a Limbii Române, în titlul unui Comunicat de Presă: „Consiliul Judeţean Bacău anunţă închiderea depozitului municipal neconform (?!) de deşeuri (de-de!) de la Dărmăneşti“. Dar, staţi să vedeţi, subtitlul e şi mai năucitor: „Vineri, 21 iunie 2013, va avea loc recepţia lucrărilor de construcţii (?!) pentru închiderea (?!) vechiului depozit de deşeuri de la Dărmăneşti, în cadrul contractului de lucrări «Închiderea depozitelor neconforme (?!) Oneşti, Moineşti, Dărmăneşti, Comăneşti, Târgu Ocna şi Buhuşi şi construcţia celulei doi (?!) a depozitului judeţean de la Bacău»“. Aşadar, se construieşte ceva pentru... închiderea a altceva! În Comunicatul de Presă mai sînt şi alte greşeli: „Ca celelalte“; „procesul de implementare al (sic!) proiectului” etc. Autoare: o oarecare Nina Chiper. Jenant. Ne place să credem că Bacăul e oraşul lui George Bacovia, nu al mafiotului analfabet Viorel Hrebenciuc. * Aşa-zisul avocat Bogdan Vlad e un hipopotam dezgustător şi stupid. Umflatul a guiţat că Vadim Tudor n-are nici o calitate de a cere graţierea lui Gigi Becali, fiindcă nu îi e rudă. Da, nu îi e rudă, şi care-i problema ta, hombre? Atunci cînd Miron Cozma era în închisoare au făcut cereri numeroase fundaţii şi chiar sindicate ale minerilor din întreaga lume. Şi încă ceva: dacă un om închis e singur pe lume şi nu are nici o rudă, nu va avea nimeni dreptul să facă o cerere de graţiere? În loc să o concedieze pe minunata avocată Mihaela Olaru, Gigi Becali ar fi trebuit să-i dea un şut în fund acestui infatuat, care şifonează ecranul cu mutra lui de neam prost, Bogdan Vlad. Poate nu ştiaţi că malacul i-a dat lui Gigi sfatul nărod să mărturisească nişte pretinse semnături falsificate, calculul fiind aberant. * Ne-a atras atenţia un titlu imens, pe pagina 1 a ziarului „Bursa“: „Guvernul dă drumul la listarea Nuclearelectrica“. Adică a Centralei Atomice de la Cernavodă, mai pe înţelesul tuturor. Cine se ocupă de „măritarea“ acestei veritabile comori a economiei româneşti? Ministrul delegat pentru Energie, Constantin Niţă. Ce înseamnă destinul şi soarta acestei fiinţe bipede, care este omul! În anii ’90, Constantin Niţă vindea savarine şi covrigi în Braşov. Acum, vinde centrale nucleare. Aşa că trebuie să capete o altă poreclă: în loc de Niţă Prăjitură să i se spună Niţă Megawatt, ce puii mei! * La TVR am văzut o şuşanea ridicolă, în care Nicolae Manolescu dădea premiile a ceea ce a mai rămas din Uniunea Scriitorilor. Răţoiul Castrat s-a făcut pătrat: ce avea el gît ţeapăn, de lup, dar să vedeţi ce împăiat era acum! În rîndul 1, alt parazit bătrîn, care se dă critic literar: Gabriel Dimisianu. Doi rataţi. Doi veleitari fără strop de talent, care, de 50 de ani, ocupă tot funcţii de răspundere. Ce rămîne în urma lor? Parfum de balegă.
* Titlul săptămînii a văzut lumina tiparului în „Curentul“: „UDMR intră pe uşa din dos a guvernării, cu ajutorul PSD“. * Slugă a nevropatului Codrin Ştefănescu, Ana Maria Ludatşer semnează, curajoasă (adică are curul jos), în ziarul „Naţional“ (doar cu iniţialele viclene A.L.) un text neruşinat: ,,Peremiştii acuză: Vadim Tudor are vise erotice cu membrii de partid”. Ce şi-a zis falsificatorul de opere de artă C.Ş.? „Ecoul diversiunii de sîmbătă a fost aproape de zero. Ia să trîntesc eu un alt denunţ, în foaia unde plătesc o putoare cu foamea-n gît? Ce dacă se publică marţi, adică după 3 zile?“. Sută la sută s-a întîmplat aşa. * Ziarul „Tricolorul“ a ajuns la numărul 2.760. În condiţiile crizei şi ale sabotajului, publicaţia asta e de-a dreptul eroică. Sumarul celor mai recente numere. JOI: „Stăpînii americani ai plantaţiei de sclavi numită România pun în scenă o nouă mascaradă, de genul «Adio, dragă Stolo»: Crin Antonescu va primi un şut în fund de la Victor Ponta şi C.I.A.!“; „ULTIMA ORĂ. Poppeye Marinarul l-a iertat, deocamdată, pe amantul… amantei sale (?!)“; „Traian Băsescu şi regionalizarea României“ (editorial de Ruxandra Lungu); „Astăzi, 20 iunie, se împlinesc 22 de ani de la înfiinţarea Partidului România Mare. La Mulţi Ani!“; „Avalanşă de proteste şi dezminţiri de la Filialele PRM din întreaga ţară“; „Niciodată nu-i prea tîrziu pentru adevăr… Dan Voiculescu îi cerea sociologului Mihai Motoc să fure PRM-ul în sondaje (?!)“; ; „După ce a vulgarizat la greu şi l-a cîntat pe Traian Băsescu – Mircea Cărtărescu se plînge că a fost eliminat din viaţa publică“ (Ion Spînu); „7 enigme încă nedescifrate ale Universului“; „Kim-Jong-Un vrea să calce pe urmele lui Adolf Hitler. Liderul nord-coreean a distribuit «Mein Kampf» unor oficiali de rang înalt“; „Fenomene stranii. Fantoma tatălui îi dezvăluia o comoară“ (Gh. Brătescu); REBUS („La Mulţi Ani celui mai patriotic şi mai justiţiar partid“, de Paul Băgneanu); „Sînii – lumini şi umbre“; HOROSCOP; CARICATURI (Miron Dinulescu). VINERI: „Masoneria din Grupul Bilderberg a votat, în Marea Britanie, ca Mugur Isărescu să nu candideze la funcţia de preşedinte al României. Traian Băsescu vrea să o impună la Palatul Cotroceni pe Femeia-Komisar, Monica Macovei (?!)“; „Mesaj de felicitare pentru Clăpăugul General al Capitalei, Sorin Oprescu“ (Corneliu Vadim Tudor); „Rating bun făcut de Tribun miercuri seară, la România TV (a bătut Antena 3): «Minutul de Aur» – 2,6 puncte“; „ULTIMA ORĂ. Tripleţii lacomi Victor Ponta, Crin Antonescu, Relu Fenechiu împart, frăţeşte, o şpagă de 150.000.000 de euro – Traian Băsescu, eliminat ca o măsea stricată!“; „SCUIPAŢI AICI! Un microcefal ratat şi negru în cerul gurii: medicul-pacient Vali Vijelie Vîlcu“; „Avalanşă de proteste şi dezminţiri de la Filialele PRM din întreaga ţară“; „Re-revizuirea Constituţiei României în favoarea Ungariei!“ (editorial de Gh. Funar); „Micul borfaş Victor Ponta îi plăteşte «taxă de protecţie» lui Barroso. Exact asta îi trebuia României pe o asemenea criză: să cumpere de la fomiştii Europei 12 «sicrie zburătoare» F 16“; „Mesaj din Germania“ (Virginia Schenk, Hamburg); „SPORT. Mare succes al scrimei româneşti la Campionatele Europene de la Zagreb: 2 Medalii de Aur“; „7 diete ale scriitorilor din anii 1800“; „Legăturile secrete dintre Hitler, Al III-lea Reich şi Hollywood“; „Cercuri mafiote din Bucureşti dirijează reţele internaţionale din Franţa“; „Arma secretă a ruşilor“; „Călcîiul lui Ahile. Să fim serioşi!“ (Silviu Dumitrescu, antrenor emerit); „Fenomene stranii. «Am un copil cu o extraterestră!». Mărturisirile incredibile ale unui politician“. * Să revenim la articolul despre sîni, pe care îl reproducem integral: „* 90 % dintre bărbaţi venerează bustul femeilor. Statisticienii speră că este vorba de cel al soţiilor lor! * Adesea, amazoanele îşi sacrificau un sîn, prin ardere, pentru a trage mai bine cu arcul... în bărbaţi.  * Gina Lollobrigida în «Fanfan la Tulipe» şi Marilyn Monroe în «Bărbaţii preferă blondele» şi-au cîştigat celebritatea prin valoarea... decolteurilor. * Bărbaţii consideră sînii femeilor extrem de erogeni. Femeile mai puţin. * Femeile din centrul Europei au crescut în dimensiunea sînilor cu aproximativ 2 cm, apreciază fabricanţii de lenjerie. * 90 % dintre femei au sînul stîng mai dezvoltat decît cel drept. * Cel mai preţios decolteu al anilor '50, calitate unanim recunoscută, aparţinea frumoasei Jayne Mansfield. Diametrul bustului: 101 cm. * «Refugiul cel mai sigur este sînul mamei». (Florian) * Portretul considerat celebru pentru felul cum pune în valoare sînii modelului său este cel al Gabriellei d'Estrées, realizat de un pictor al Şcolii Fontainebleau, în jurul anului 1585. * Greutatea sînilor poate fi între 100 g (cît un ou ochi) şi 400 g (cît o minge). * «Pentru ca sînii să crească, trebuie udaţi ca salata» (o fetiţă de 5 ani). * Siliconul a devenit suportul sînilor opulenţi şi «obraznici». Au apelat la el: Cher, Jane Fonda, Liz Taylor, Raquel Welch, Madonna, Melanie Griffith, Liza Minelli, Farah Fawcett, Bo Derek, Brigitte Nielsen, Mariel Hemingway... * Cel mai mare sutien din lume a fost realizat de firma Danielle Lingerie din Lyon. S-au folosit 21,2 m de pînză. A intrat în Guinness Book“. * Găinile zăpăcite de la „Click!“ dau zilnic din buric şi se freacă la pipilic. UITE ce proaste este ele! Noi dovezi ale nivelului mizerabil la care coboară „clickoasele“ presa: „UITE cu cine a înlocuit-o Gerard Butler pe Mădălina!“; „UITE ce trebuie să ştii!“; „UITE ce produse găseşti în magazine!“; „UITE 50 de semne că ai îmbătrînit!“. * Tot în „Click!“ găsim un titlu zgubilitic rău, ba chiar frecangiolitic: „Atenţie la Diclofenac!“. Ce-i asta? Un dovleac – vor spune vegetarienii. Un antiinflamator – vor spune antisemiţii. * Alte escrocherii, de teapa ,,insignei” Torser: Zeolit şi Biostem. Nu-i nimic adevărat. Nu numai că nu fac bine, dar fac rău! Ruşine presei scrise şi posturilor de televiziune care publică reclame la otrăvurile astea periculoase. * O nouă dovadă a inculturii zuzelor de la „Click!“. Priviţi acest titlu: „Căpşunele şi cireşele ne menţin tineri“. Şi acest subtitlu: „Căpşunele asigură necesarul de vitamina C“. Unde-i greşeala? Aici: pluralul de la „căpşună“ e „căpşuni“, nu „căpşune“. * Din ce în ce mai stupide reclamele televizate. Mai nou, a apărut una care sună aşa: „Folosiţi aparatul ca să puteţi avea picioare catifelate“ (?!). E valabil şi pentru bărbaţi… * La Look TV, actriţa (îndrăgită, de altfel) Tora Vasilescu a comis-o, şi ea: ,,Doisprezece ore de filmare”. Fraţilor (surorilor), ce este, oare, atît de greu să vă controlaţi? Ora e de genul feminin! * La Realitatea TV, frumuşica Miruna Munteanu a spus: ,,O bombă a explodat în Parlamentul României în 1921”. Ai sbagliat-o (zbîrcit-o), Muntenegreanco! Stelian Tănase ţi-a fost un dascăl slab. Acel act de terorism a avut loc în Senat – dar nu în 1921, ci în 1920. În 1921 s-a produs o altă nenorocire: s-a născut Mişu Bîl-Bîl. În lucrarea de doctorat în Istorie a lui Vadim, ,,Cartea de Aur”, se scrie, la pg. 488: ,,Pe cînd era preşedinte al Camerei Superioare a Parlamentului, Constantin Coandă a fost rănit grav în atentatul cu bombă de la Senat (8 decembrie 1920). Autorul acelui prim act de terorism din România Secolului XX era un evreu, Max Goldstein, poreclit «Omul cu cîrligul», care a plasat bomba în spatele fotoliului preşedintelui. Max Goldstein a fost ajutat de alţi doi evrei, Leon Lichtblaum şi Saul Osias. A murit, instantaneu, episcopul greco-catolic al Oradei, Dumitru Radu, iar după 24 de ore a încetat din viaţă şi senatorul Spiru Gheorghiu (acesta din urmă are stradă în Bucureşti). Teroristul principal a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă; după o prelungită grevă a foamei, Max Goldstein a murit în detenţie”.
* O altă siluire a Limbii Române îi aparţine economistului Daniel Dăianu: ,,Dezordine dacă Guvernul nu va da reprezentare frustrării “. Ce-i asta, omule? N-am mai pomenit o astfel de alăturare de cuvinte: un Guvern să dea reprezentare… frustrării (?!). N-ar fi mai bine să dea pîine? * Luni am văzut, la Pro Cinema, filmul „Tată de duminică“. Realizat în 1974 (regia Mihai Constantinescu, scenariul Octav Pancu-Iaşi), filmul a avut darul să ne reamintească dezastrul „realismului socialist“: clişee ieftine, lupta dintre bine şi mai bine etc. Din fericire, am revăzut cîţiva actori foarte buni: Amza Pellea, Radu Beligan, Gina Patrichi, Olga Delia Mateescu, Monica Ghiuţă, Boris Ciornei. Cu ei rămînem..

 * LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI. Tragedie colosală, de Rusalii: un autocar plin de turişti români s-a prăbuşit într-o prăpastie din Muntenegru. Morţi, ca la război, aproape 20! Cine i-o fi dat carnetul acelui şofer DEMENT? Ce fel de firmă de turism e aia, condusă de unul cu numele de... Usturoi? Ajungem să regretăm Miliţia, acesta-i adevărul. 

ALCIBIADE
REVISTA ROMANIA MARE nr 1195 - 25.06.2013