"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 14 iunie 2013

RE-REVIZUIREA CONSTITUŢIEI ŞI RE-REFERENDUMUL PENTRU 300 DE PARLAMENTARIRomânii îşi amintesc că pentru Constituţia României, adoptată în şedinţa Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991, au lucrat parlamentarii aproape 2 ani. La Legea de revizuire a Constituţiei României nr. 429/2003 au muncit parlamentarii circa 1 an. Cu ocazia adoptării şi revizuirii Constituţiei României, opinia publică a fost bine informată atît de către parlamentari, în toate judeţele, cît şi de mass-media. Acum, cînd s-a diktat de la Bruxelles să fie re-revizuită Constituţia împotriva Poporului Român şi a României, s-a ajuns ca în Parlament, în numai două săptămîni, să fie pregătit raportul Comisiei speciale conduse de preşedintele Crin Antonescu, iar în ultima săptămînă din luna iunie a.c. este obligat Senatul să dezbată şi să adopte textul noii legi de revizuire a Constituţiei. La sfîrşitul anului 1991, Constituţia României a fost lăudată şi apreciată, atît în ţară, cît şi în străinătate. Constituţia revizuită în anul 2003 a fost considerată modernă şi europeană. Fără ca România să fi aderat la Uniunea Europeană, în Constituţia revizuită în anul 2003 au fost înscrise următoarele pevederi:
a) Articolul 16 - „Egalitatea în drepturi“, alin. 4: „În condiţiile aderării României la Uniunea Europeană, cetăţenii Uniunii care îndeplinesc cerinţele legii organice au dreptul de a alege şi de a fi aleşi în autorităţile administraţiei publice locale“.
b) Articolul 44 - „Dreptul de proprietate privată“, alin. 2: „Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobîndi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală“.
c) Articolul 135 - „Economia şi finanţele publice“, alin. 2, lit. „g“: „Statul trebuie să asigure aplicarea politicilor de dezvoltare regională în concordanţă cu obiectivele Uniunii Europene“.
d) Articolul 137 - „Sistemul financiar“, alin. 2: „Moneda naţională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul. În condiţiile aderării la Uniunea Europeană, prin lege organică, se poate recunoaşte circulaţia şi înlocuirea monedei naţionale cu aceea a Uniunii Europene“.
e) Articolul 148 - „Integrarea în Uniunea Europeană“, alin. 2: „Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare“. La alin. 4 se precizează că: „Parlamentul, preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile aliniatului (2)“.
Din aceste prevederi constituţionale adoptate prin legea de revizuire a Constituţiei României, aprobată prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003, rezultă limpede că se ştia că ţara noastră va adera sigur la Uniunea Europeană, începînd cu anul 2007, împreună cu Bulgaria. Acum, prin re-revizuirea Constituţiei şi în foarte mare viteză se urmăreşte, între altele, consolidarea statutului de colonie a României în imperiul numit Uniunea Europeană. Stăpînii străini ai României, împreună cu popîndăii politici autohtoni, au realizat că este blocat drumul re-revizuirii Constituţiei de rezultatul referendumului naţional de la sfîrşitul anului 2009, cînd majoritatea cetăţenilor au votat pentru Parlament unicameral şi un număr maxim de 300 de parlamentari. Timp de 3 ani şi jumătate, după anul 2009, Parlamentul, preşedintele şi Guvernul României, împreună cu Curtea Constituţională au sfidat şi au refuzat să pună în aplicare rezultatul referendumului din anul 2009, iar acum, printr-o nouă stratagemă, vor să-l anuleze, folosindu-se de alegătorii care plătesc din propriul buzunar harababura pe tema Parlamentului unicameral cu 300 de parlamentari. În realitate, conducătorii alogeni ai României au călcat în picioare statul de drept şi au refuzat sistematic să pună în aplicare voinţa alegătorilor, exprimată la referendumul naţional din anul 2009, iar acum caută să îşi bată joc, din nou, de Poporul Român, prin organizarea unui nou referendum pe aceiaşi temă, care are drept scop anularea rezultatului precedent. Culmea este că, după fraudarea alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012, actualii conducători ai României susţin că au fost votaţi de 85% dintre alegători, adică de către cei pe care i-au sfidat, sărăcit şi umilit. Actorii politici, profesionişti şi amatori, din Parlamentul României au respins, în luna mai a.c., Proiectul de Lege de revizuire a Constituţiei iniţiat de preşedintele Băsescu şi Guvernul Boc (în anul 2010), care a ţinut seamă de rezultatul referendumului din anul 2009. Fiind consecvenţi, liderii şi parlamentarii de la toate partidele vor acţiona, pe toate căile şi prin toate mijloacele, pentru a boicota referendumul pe aceeaşi temă, care va avea loc în luna august, într-o zi de marţi, poate în 6 august a.c., o zi de sărbătoare religioasă. Nu-i exclus ca referendumul de anulare a referendumului precedent să se desfăşoare de marţi pînă vineri. De ce s-a ales ziua de marţi pentru referendum? Pentru că în actualul Parlament începînd cu ziua de marţi cei aproape 588 de parlamentari pleacă în week-end. Salutul obişnuit în sălile şi pe culoarele Parlamentului României, în ziua de marţi, a devenit „Week-end plăcut!“. Cei 588 de parlamentari (cu circa 100 mai mulţi decît în Parlamentul S.U.A.) au cel mai scurt program de lucru din întreaga Uniune Europeană. Cu toate că în Constituţie, la articolul 1 - „Statul român“, alin. 3, se precizează clar: „România este stat de drept..“, la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012 a fost sfidată voinţa Poporului Român, exprimată prin referendumul naţional din anul 2009, şi numărul parlamentarilor a fost mărit fără nici un temei legal la 588. Această ilegalitate a fost posibilă datorită faptului că alegerile parlamentare din România nu sînt supuse controlului de legalitate şi nici nu sînt confirmate de Curtea Constituţională, ci numai de către Biroul Electoral Central (BEC). Textul Constituţiei României, la Titlul V „Curtea Constituţională“, articolul 142 - „Structura“ este foarte clar: „Curtea Constituţională este garantul Constituţiei“. Cu toate că, în anul 2009, Curtea Constituţională a validat rezultatul referendumului pentru Parlament unicameral, cu maximum 300 de parlamentari, nimeni dintre cei abilitaţi prin Constituţie (preşedintele României, preşedinţii Senatului şi Camerei Deputaţilor, primul-ministru, Avocatul Poporului, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) să sesizeze Curtea Constituţională pentru organizarea, desfăşurarea şi finalizarea alegerilor parlamentare din 9 decembrie 2012 împotriva voinţei Poporului Român nu au făcut-o. Ulterior, în Parlament nu a fost şi nu va fi votată nici o lege privind reducerea numărului de parlamentari la 300. În seara zilei de 11 iunie 2013, simplă coincidenţă cu 11 iunie 1948, cînd comuniştii au decis marea naţionalizare, preşedintele Traian Băsescu a făcut o declaraţie de presă şocantă şi de neînţeles pentru telespectatori, respectiv a anunţat că a început demersurile pentru organizarea şi desfăşurarea unui nou referendum naţional pe aceeaşi temă şi cu aceleaşi întrebări ca şi în anul 2009 privind Parlamentul unicameral cu cel mult 300 de parlamentari. În aparenţă pare absurd să fie organizat al doilea referendum naţional, identic cu cel din anul 2009, care a fost confirmat de Curtea Constituţională. Acel referendum a fost organizat o dată cu alegerile prezidenţiale şi a costat circa 25 milioane de euro. Rezultatul referendumului a fost ignorat de către cei care au jurat să respecte Constituţia şi democraţia. De data aceasta, re-referendumul se organizează de preşedintele Băsescu, împreună cu liderii U.S.L., pentru ca rezultatul lui să fie respectat! Pare o piesă absurdă, dar adevărată! Cînd priorităţile din ţară sînt cu totul altele, cînd milioane de români care nu au emigrat recurg la toate formele de protest cerînd stăpînilor să-i lase să muncească în România, conducătorii alogeni ai ţării îi cheamă la referendum pentru a vota ceea ce s-a votat şi a fost validat în noiembrie 2009! Par un subiect şi o temă demnă pentru cei care au lăsat locurile neocupate la Spitalul nr. 9 din Bucureşti. Actualii conducători ai României l-au întrecut în imaginaţie pe celebrul I.L. Caragiale, dar nu reuşesc să-i păcălească pe români.  Din banii contribuabililor se vor cheltui încă 25 milioane de euro cu scopul ascuns, deocamdată, de a fi anulat rezultatul referendumului din anul 2009 pentru Parlamentul unicameral, cu maximum 300 de parlamentari. De ce trebuie anulat practic referendumul din anul 2009 printr-un alt referendum, în vara anului 2013? Simplu. Pentru a putea fi înfăptuită re-revizuirea Constituţiei (operaţiune în curs de desfăşurare) şi împărţirea României, prin aşa-zisa regionalizare. Aceste două obiective diktate de la Bruxelles sînt acum blocate de rezultatul referendumului din 2009. Acesta se încearcă a fi anulat prin organizarea noului referendum în luna august a.c., în timpul concediilor, cînd sînt 99% şanse ca el să fie invalidat prin neparticiparea cetăţenilor la vot. De ce să meargă alegătorii la urne a două oară pentru a vota ceea ce au votat şi validat în anul 2009? În filmul „Balamucul“ s-a ajuns la episodul „Re-referendumul“ pe tema Parlamentului unicameral. Conform scenariului, în anul 2009 alegătorii români au votat pentru un Parlament cu o singură Cameră şi cu 300 de parlamentari. În vara anului 2013, foarte puţini alegători se vor prezenta la vot la referendumul cu aceleaşi întrebări ca în anul 2009. Ca urmare, re-referendumul va fi invalidat de Curtea Constituţională. Se va trage concluzia (ştiută deja) că Poporul Român s-a răzgîndit din anul 2009 pînă în anul 2013 şi nu mai vrea Parlament unicameral, ci bicameral, aşa cum a fost de la Alexandru Ioan Cuza pînă în prezent, cu excepţia perioadei comuniste. Pe cale de consecinţă, Curtea Constituţională va lua act şi va ţine seamă de ultima voinţă a alegătorilor ce se vor prezenta într-un număr foarte mic la referendum şi astfel se dă undă verde la re-revizuirea Constituţiei (menţinîndu-se Parlament bicameral) şi, ulterior, la regionalizarea României. Constituţia României, la art.90 - „Referendumul“ precizează că: „Preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la probleme de interes naţional“. În litera şi spiritul Constituţiei şi ţinînd seama de adevăratele probleme de interes naţional, preşedintele Traian Băsescu ar fi trebuit la referendumul din această vară să adauge pe buletinul de vot măcar două din următoarele întrebări:
* Sînteţi de acord ca Parlamentul, preşedintele României şi Guvernul, împreună cu autorităţile publice locale, să asigure locuri de muncă în fiecare localitate şi pentru toţi cetăţenii apţi de muncă?
* Sînteţi de acord cu vînzarea pămîntului românesc, a terenurilor la străini şi apatrizi?
* Sînteţi de acord cu vînzarea bogăţiilor naturale din România la preţul pieţei mondiale, începînd cu anul 2014?
* Sînteţi de acord cu introducerea aditivilor alimentari cancerigeni în alimente şi băuturi?
* Sînteţi de acord cu regionalizarea, împărţirea României?
* Acceptaţi să fiţi expropriaţi de către titularii licenţelor de exploatare a bogăţiilor naturale, prin modificarea Legii minelor?
* Sînteţi de acord cu exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică şi a aurului prin folosirea cianurilor?
Scurgerea timpului a confirmat poziţia corectă a P.R.M. privind inutilitatea referendumului naţional din anul 2009. Pe banii contribuabililor români, preşedintele Băsescu a cerut Poporului Român să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la Parlamentul unicameral şi la numărul maxim de parlamentari. Rezultatul referendumului din anul 2009, validat de Curtea Constituţională, nu a fost respectat, iar acum, în vara anului 2013, se organizează încă un referendum cu întrebări identice cu cele din anul 2009. Primul referendum a fost inutil, iar al doilea va fi util pentru a-l anula pe cel inutil, astfel încît să fie îndeplinite poruncile Înaltei Porţi de La Bruxelles privind re-revizuirea Constituţiei şi regionalizarea, îndreptate împotriva Poporului Român şi a României! Cunoscînd acest scenariu, aparent absurd, cei doi co-preşedinţi ai U.S.L. continuă netulburaţi programul de re-revizuire a Constituţiei, în paralel cu declanşarea re-referendumului pe aceeaşi temă, cu două rezultate diferite, din care al doilea este menit să-l anuleze pe primul. În ziua de 13 iunie a.c., Comisia pentru re-revizuirea Constituţiei, condusă de către senatorul Crin Antonescu, a acceptat să supună votului Parlamentului pretenţiile U.D.M.R. privind autonomia teritorială în Ardeal şi cele înscrise în Proiectul de Lege privind Statutul minorităţilor naţionale (respins de Senatul României, în 25 octombrie 2006), care vor avea ca efect sigur blocarea activităţilor Parlamentului şi Guvernului României, în paralel cu dezmembrarea teritorială a ţării noastre. În şedinţa de Guvern din 12 iunie a.c, premierul alogen Victor Viorel Ponta a solicitat cu fermitate să fie urgentată finalizarea modificărilor şi completărilor la Legea minelor, Legea nr.85/2003, în Camera Deputaţilor, pentru a se putea trece la exproprierea şi alungarea românilor din România de către titularii licenţelor de exploatare a bogăţiilor naturale. Pericolele şi acţiunile împotriva Poporului Român şi la adresa României sînt cele mai mari din Istoria Neamului Românesc! 
Astăzi este Înălţarea Domnului şi Ziua Eroilor. Eroii nu mor niciodată! Glorie lor!
Pe trădătorii şi vînzătorii de Neam şi ţară pînă cînd îi mai rabdă Poporul Român?

Dr. GHEORGHE FUNAR
Secretar general al P.R.M.
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj


ZIARUL TRICOLORUL, Anul X, nr. 2756, VINERI 14 IUNIE 2013 
joi, 13 iunie 2013

Moment aniversar: 22 de ani de la fondarea PRM20 iunie 1991 reprezintă o dată simbolică în istoria postdecembristă a României.

S-a înfiinţat un partid cu rol decisiv în menţinerea patriotismului, a spiritului justiţiar, a verticalităţii şi demnităţii românilor: PARTIDUL ROMÂNIA MARE. În 1990, eruditul Corneliu Vadim Tudor, împreună cu mentorul său spiritual, scriitorul Eugen Barbu, editează primul număr al revistei „România Mare". Această revistă, care militează pentru ideea de unitate a provinciilor româneşti, a stat la baza fondării P.R.M. Fondatorul şi preşedintele partidului, un nume de anvergură naţională şi internaţională, este Corneliu Vadim Tudor. Partidul şi-a început activitatea pe baza deciziei Tribunalului Municipiului Bucureşti şi a autorizaţiei de funcţionare din 20 iunie 1991. La 11 octombrie 1991, a avut loc prima Conferinţă Naţională a partidului. Partidul România Mare, cel mai curajos partid din existenţa modernă a României, a dobîndit de la cel care i-a dat viaţă putere şi energie debordantă, puse în slujba unui ideal istoric: o Românie Mare, în care să fim stăpîni la noi acasă, nu jucaţi la ruleta trădării.

O Românie a românilor, nu o ţară confiscată. O Românie în care să ne simţim, cu adevărat, ACASĂ, şi nu o colonie din care aproximativ 3 milioane de oameni şi-au luat lumea în cap. Vorba lui Vergilius: „Nos patriae fines et dulcia linquimus arva“ (Noi părăsim hotarele patriei şi plăcutele ogoare). Pentru patrioţii autentici, România este Mare, pentru lichele este o piaţă de desfacere a produselor „lumii civilizate“, un loc unde viermuiesc găşti nesătule, care au sacrificat Interesul Naţional unor meschine interese de grup şi care căpuşează cu nesimţire avuţia naţională. În anul 2008, PRM a fost eliminat din Parlament printr-un sistem murdar, la baza căruia s-a aflat dezastruosul vot uninominal. Fără oamenii PRM-ului, unii din cei aflaţi la guvernare şi-au continuat politica de distrugere economică şi socială a ţării, acţiunea de înstrăinare a avuţiei naţionale şi retrocedările ilegale. Preşedintele Corneliu Vadim Tudor, portdrapelul partidului, a reuşit să-i menţină vie unitatea şi forţa. În 2009, PRM a obţinut 3 locuri în Parlamentul European. Rezultatul alegerilor locale din 10 iunie 2012 nu a demobilizat partidul patrioţilor. „Lucrăturile şi făcăturile“ celor interesaţi nu ne-au doborît. Nimeni şi nimic nu pot opri cascada forţelor naţionale. În ceea ce priveşte alegerile parlamentare din 2012 - le punem sub semnul întrebării. Nu se putea să nu atingem pragul electoral. Forţele ostile şi-au făcut, cu prisosinţă, „datoria“. Bineînţeles, îi deranjăm pe mulţi. Partidul România Mare îşi menţine nealterate resursele şi va rezista, spre binele României, mai ales că are în fruntea sa pe patriotul nepereche Corneliu Vadim Tudor, înconjurat de o echipă închegată şi loială. Nu vom renunţa la Doctrina şi idealurile noastre, într-un context în care Mafia nu doreşte să accepte la guvernare forţele naţionale, considerîndu-le extremiste. Noi nu avem ţară de vînzare, nu avem obiective de concesionat, nici populaţie de sacrificiu. Întotdeauna puterea stă în unitate, nu în dezbinare. Aceia care din interese meschine sau manipulaţi încearcă să destrame partidul nu vor avea sorţi de izbîndă. Timpul lucrează în favoarea patrioţilor. Adevărul este unitatea de măsură, pe care, oricît ai ascunde-o, iese la iveală cînd nu te aştepţi. Cîţiva nechibzuiţi s-au străduit să umbrească entuziasmul nostru chiar în preajma momentului aniversar, dar, vorba poetului „Ceahlăul sub furtună nu scade muşuroi“ (V. Alecsandri). Torentul de lumină nu poate fi oprit. Spre deosebire de alte partide politice, PRM se detaşează prin consecvenţă. Pe parcursul a 22 de ani nu şi-a schimbat denumirea, stema, culoarea, principiile, doctrina, nu a migrat spre alte puncte cardinale ale eşichierului politic, nu s-a afiliat unor formaţiuni pînă mai ieri incompatibile, nu a înşelat aşteptările românilor. Onestitatea, dreptatea, spiritul de echipă, adevărul - sînt principii imprimate partidului de un preşedinte responsabil, cu iubire de oameni şi ţară. PRM nu a făcut compromisuri şi nici alianţe de conjunctură, nu a denaturat realitatea, nu a subordonat Interesul Naţional unor interese de gaşcă. PRM duce o politică transparentă, este un partid naţional, militant, cu mesaj convingător, cu soluţii viabile pentru redresarea ţării. Partidul nu şi-a erodat imaginea (nu a fost la guvernare), nu şi-a pierdut elanul, nu şi-a epuizat resursele, deşi în bătălia politică, de cele mai multe ori, lupta de idei este detronată în favoarea luptei interpersonale sau a exacerbării orgoliilor. Partidul se compune dintr-o pleiadă de patrioţi. Se pare că astăzi a fi patriot este un delict. Ni-l asumăm. PRM este un partid de lider, preşedintele devansînd partidul. PRM nu poate fi conceput şi nu poate exista fără locomotiva sa, fără coloana sa vertebrală, fără sufletul său, fără acela care i-a dat viaţă, bărbatul de stat, patriotul inegalabil, eruditul Corneliu Vadim Tudor. Recunoscută pe plan naţional şi internaţional, vocea Tribunului este ascultată cu interes la Bruxelles şi la Strasbourg. Excelenţa sa este membru al Academiei Mondiale Albert Schweitzer, al Academiei Tiberine din Roma, al Academiei de Ştiinţe Politice din New York, şi al Academiei de Ştiinţe ale Naturii a Federaţiei Ruse. A tipărit peste 40 de volume, traduse în 12 limbi. Liderul politic constituie o adevărată stavilă în faţa hoţilor, parveniţilor, lichelelor. Neputîndu-i-se contesta onestitatea, o onestitate ireproşabilă, s-au căutat o serie de metode, s-au încercat scenarii şi provocări pentru a-i păta imaginea. Cîrcotaşii au cîrcotit şi cotcodăcit, la Starea Naţiei s-au aruncat săgeţi otrăvite. Dar, vorba aia, „Nu mor caii cînd vor cîinii“ şi „Ajunge o bîtă la un car de oale.“ O personalitate de o asemenea anvergură nu ia în seamă trompetele de zgură ale ţînţarilor. Între preşedintele Corneliu Vadim Tudor şi PRM există o legătură indestructibilă, un şuvoi energetic. Fără preşedintele Corneliu Vadim Tudor partidul nu posedă oxigenul necesar pentru a continua BĂTĂLIA PENTRU ROMÂNIA. Numele Tribunului trebuie asociat cu acela al partidului, care reprezintă ecoul sufletului său limpede şi curat.

„La Mulţi Ani, PRM!“

„Iertaţi-mă prieteni, dar nu mă pot schimba
Eu sînt curat la suflet şi am o ţară-n spate,
Am fost şi voi rămîne Tribun, şi nu lichea,
Iar Dumnezeu le vede şi mie-mi dă dreptate“

Prof. DANIELA VASILOSCHI


ZIARUL TRICOLORUL, Anul X, nr. 2755, JOI 13 IUNIE 2013 


miercuri, 12 iunie 2013

În şedinţa de ieri a Parlamentului European (Strasbourg), reprezentanţii P.R.M. Corneliu Vadim Tudor şi Dan Zamfirescu au votat un Raport foarte important: CRIMA ORGANIZATĂ, CORUPŢIA ŞI SPĂLAREA DE BANIA.  Întrucît Comisia specială pentru crimă organizată, corupţie şi spălare de bani (CRIM) a fost abilitată să ancheteze amploarea crimei organizate, a corupţiei şi a spălării de bani pe baza celor mai bune evaluări privind ameninţările şi să propună măsuri corespunzătoare pentru ca UE să prevină şi să abordeze aceste ameninţări şi să le combată la nivel internaţional, european şi naţional;
B. Întrucît organizaţiile criminale tradiţionale şi-au extins treptat raza de acţiune la nivel internaţional, profitînd de oportunităţile oferite de eliminarea graniţelor interne ale Uniunii Europene şi de globalizarea economică şi de noile tehnologii şi încheind alianţe cu grupuri criminale din alte ţări (precum cartelurile drogurilor din America de Sud şi mafia rusofonă) pentru a-şi împărţi pieţele şi zonele de influenţă; întrucît grupările criminale îşi diversifică din ce în ce mai mult activitatea, dezvoltîndu-se legături între traficul de droguri, traficul de persoane, facilitarea imigrărilor ilegale şi traficul de arme; întrucît legătura dintre terorism şi crima organizată este din ce în ce mai strînsă;
C. Întrucît criza economică mondială creează nu numai un context favorabil înmulţirii activităţilor ilegale, dar contribuie şi la diversificarea acestora, activităţi precum frauda şi corupţia în domeniul sportului profesionist, contrafacerea bunurilor de consum cotidian, precum produse alimentare şi farmaceutice, forţă de muncă ieftină la negru şi traficul cu fiinţe umane; întrucît crima organizată, frauda şi spălarea de bani au un efect devastator asupra statelor membre, prin infiltrarea în economia legală;
D. Întrucît grupurile de crimă organizată sînt, în general, ramificate la nivel internaţional, ceea ce constituie cea mai importantă ameninţare la adresa securităţii şi prosperităţii cetăţenilor europeni, care nu au fost informaţi cu privire la creşterea explozivă a criminalităţii transfrontaliere sau cu privire la incapacitatea autorităţilor judiciare naţionale de a-i face faţă la nivel transfrontalier;
E. Întrucît se observă o tendinţă tot mai pronunţată de ajutor reciproc între diversele organizaţii criminale, prin ramificaţiile lor internaţionale şi prin diversificarea activităţilor, şi reuşesc astfel să depăşească diferenţele lingvistice, etnice sau de interese comerciale, orientîndu-se către traficuri comune, diminuarea costurilor şi maximizarea profiturilor, într-un moment în care criza se face simţită la nivel mondial;
F. Întrucît, potrivit estimărilor realizate de Europol în SOCTA 2013, în UE există în prezent cel puţin 3 600 de organizaţii criminale active, iar trăsăturile cele mai frecvente ale acestor organizaţii sînt structura de reţea şi cooperarea, prezenţa pregnantă la nivelul economiei legale internaţionale, tendinţa de a se axa - în special în cadrul organizaţiilor mai mari - pe mai multe activităţi infracţionale în acelaşi timp şi faptul că 70 % dintre organizaţiile existenţe au membri de naţionalităţi diferite, ceea ce demonstrează caracterul transnaţional al fenomenului;
G. Întrucît sărăcia constituie un factor principal pentru crima organizată, ea fiind exploatată de organizaţiile criminale;
H. Întrucît este esenţial să se elimine sărăcia şi să se îmbunătăţească accesul populaţiei la locuri de muncă şi la protecţie socială;
I. Întrucît fenomenele traficului de persoane şi organe umane, prostituţiei forţate, sclaviei şi creării de lagăre de muncă forţată sînt adesea girate de organizaţii criminale transnaţionale; întrucît este necesar ca, de urgenţă, să se monitorizeze în permanenţă traficul internaţional de organe şi legăturile sale cu organizaţiile mafiote; întrucît traficul cu fiinţe umane este o formă de criminalitate multi-faţetată care generează profituri de circa 25 miliarde EURO anual şi afectează toate statele membre;
J. Întrucît numărul total al victimelor muncii forţate în statele membre ale UE este estimat la 880 000, dintre care se estimează că 30 % sînt victime ale exploatării sexuale, iar 70 % sînt victime ale muncii forţate, femeile reprezentînd majoritatea victimelor din UE; întrucît munca forţată aduce profituri considerabile pentru organizaţiile mafiote, conduce la dumping social şi cauzează numeroase pierderi societăţii în termeni fiscali;
K. Întrucît victimele traficului cu fiinţe umane provin atît din interiorul, cît şi din exteriorul UE;
L. Întrucît victimele traficului de persoane sînt recrutate, transportate sau sechestrate prin forţă, coerciţie sau înşelăciune, în scopul exploatării sexuale, al muncii sau al serviciilor forţate, precum cerşetoria, sclavia, servitutea, activităţi infracţionale, servicii menajere, adopţie sau căsătorii forţate sau în scopul prelevării de organe; întrucît aceste victime sînt exploatate şi subordonate complet traficanţilor sau exploatatorilor, sînt obligate să le restituie acestora datorii exorbitante, adeseori sînt private de documentele de identitate, sechestrate, izolate şi ameninţate, trăiesc cu teamă şi sub ameninţarea represaliilor, fără bani, nu au încredere în autorităţile locale, îşi pierd speranţa de a scăpa sau de a reveni la o viaţă normală;
M. Întrucît închiderea frontierelor externe ale UE este imposibilă;
N. Întrucît, în fiecare an, 2 000 de persoane mor pe Marea Mediterană, încercînd să pătrundă în UE;
O. Întrucît, deşi traficul de persoane evoluează în funcţie de împrejurările socio-economice, victimele provin din ţări şi regiuni care se confruntă cu dificultăţi economice şi sociale, iar factorii de vulnerabilitate sînt aceiaşi de ani de zile; întrucît dezvoltarea industriei sexuale şi cererea de forţă de muncă ieftină şi produse ieftine reprezintă două dintre cauzele traficului de persoane şi întrucît, în general, factorul comun pentru a deveni victime ale traficului este promisiunea unei vieţi mai bune pentru persoanele respective şi/sau pentru familiile lor;
P. Întrucît abordările privind migraţia neregulată bazate pe securitate nu fac altceva decît să îndepărteze şi mai mult imigranţii, sporind puterea organizaţiilor criminale şi atractivitatea soluţiilor oferite de traficanţii de persoane pentru imigranţi, care îi consideră o modalitate de a pătrunde în UE, orice eforturi în materie de securitate devenind, astfel, contraproductive;
Q. Întrucît traficul ilicit (de organe, arme, droguri, substanţe chimice, biologice, radioactive şi nucleare şi precursori ale acestora, medicamente, specii ale faunei sălbatice şi organe ale acestora, ţigări şi tutun, opere de artă şi alte produse) are provenienţe diverse, alimentînd noi pieţe infracţionale în întreaga Europă, oferind oportunităţi enorme de profit organizaţiilor criminale şi reprezentînd o ameninţare pentru siguranţa frontierelor, piaţa unică şi interesele financiare ale Uniunii;
R. Întrucît grupurile criminale şi-au diversificat rutele de trafic de narcotice, dar şi mărfurile care fac obiectul traficului; întrucît internetul reprezintă un instrument şi o nouă cale pentru aprovizionarea cu precursori ai drogurilor şi producţia de stupefiante, precum şi pentru distribuţia de substanţe psihoactive; întrucît traficul de precursori ai drogurilor, precum efedrina, pseudoefedrina şi anhidrida acetică nu este supravegheat îndeajuns în Uniunea Europeană şi reprezintă un pericol grav;
S. Întrucît controlul precursorilor chimici şi al echipamentelor folosite pentru fabricarea drogurilor sintetice constituie un element fundamental în reducerea aprovizionării cu droguri;
T. Întrucît substanţele chimice folosite în scopuri licite pot fi deturnate de către organizaţiile criminale de la comerţul licit şi pot fi folosite ca precursori ai drogurilor; întrucît în anul 2008 în UE s-au confiscat 75 % din cantităţile de anhidridă acetică (principalul precursor pentru heroină) confiscate la nivel mondial şi întrucît rapoartele anuale ale Biroului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru controlul narcoticelor fac în continuare referire la măsurile insuficient de stricte puse în aplicare de UE pentru prevenirea deturnării acestei substanţe în scopuri ilicite;
U. Întrucît mulţi cetăţeni ai Uniunii trăiesc în sărăcie şi şomaj, în timp ce infracţiunile transfrontaliere cresc de la an la an;
V. Întrucît numărul locurilor de muncă legale din Uniune pierdute ca urmare a activităţilor ilegale ale grupărilor criminale nu poate fi calculat exact, deoarece infractorii nu publică rapoarte, însă se poate estima că este de ordinul a zeci de milioane;
W. Întrucît, în mod similar, veniturile fiscale pierdute de guvernele naţionale şi de Uniune pot fi doar estimate, dar este probabil ca totalul acestora să fie de ordinul a sute de milioane de euro anual şi să crească în continuare;
X. Întrucît traficul ilegal de ţigări provoacă anual o pierdere de aproximativ 10 miliarde de euro în finanţele statului; întrucît volumul afacerilor cu trafic de arme uşoare în lume este estimat la 170-230 de milioane USD pe an şi, întrucît, în Europa, circulă peste 10 milioane de arme ilegale, ceea ce prezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii cetăţenilor şi a forţelor de ordine; întrucît aceste tipuri de trafic pot produce pierderi financiare şi daune întreprinderilor producătoare, facilitînd dezvoltarea altor forme de crimă organizată care, la rîndul lor, constituie o ameninţare socială gravă, întrucît acest fenomen ar putea deveni cu uşurinţă a sursă de finanţare pentru activităţi teroriste;
Y. Întrucît veniturile generate de traficul cu specii ale faunei sălbatice şi cu organe ale acestora sînt estimate la 18-26 de miliarde EUR anual, UE fiind principala piaţă de destinaţie la nivel mondial;
Z. Întrucît traficul presupune pierderi pentru veniturile publice, afectează companiile producătoare şi are un efect negativ asupra locurilor de muncă, asupra populaţiei şi asupra mediului social;
AA. întrucît capacitatea de infiltrare a organizaţiilor criminale a evoluat, acestea fiind în prezent active în domenii precum lucrările publice, transporturile, lanţurile mari de comerţ cu amănuntul, gestionarea deşeurilor, comerţul cu specii ale faunei sălbatice şi resurse naturale, servicii de securitate, servicii de divertisment pentru adulţi şi multe altele, dintre care multe fac obiectul controlului şi mecanismelor decizionale politice; întrucît, prin urmare, crima organizată devine într-o măsură din ce în ce mai mare similară unui actor economic global, cu un spirit antreprenorial puternic şi specializat în furnizarea simultană a diferite tipuri de bunuri şi servicii ilegale, dar din ce în ce mai mult şi legale, cu un efect din ce în ce mai semnificativ asupra economiei europene şi mondiale, antrenînd costuri anuale de 870 de miliarde USD;
AB. Întrucît activităţile infracţionale organizate de tip mafiot referitoare la mediu - precum traficul şi eliminarea ilegală a deşeurilor, distrugerea patrimoniului ecologic, peisagistic, artistic şi cultural - au dobîndit o dimensiune internaţională care necesită un efort comun din partea tuturor ţărilor europene, cu scopul de a preveni şi a combate mai eficient aşa-numita eco-mafie;
AC. Întrucît sumele uriaşe de bani generate de reţelele mafiote şi de crimă organizată sînt direcţionate către bănci şi pieţe financiare din Uniunea Europeană, care devin astfel complice la spălarea de bani;
AD. Întrucît băncile internaţionale joacă un rol semnificativ în facilitarea spălării de bani şi sînt implicate direct în spălarea veniturilor crimei organizate;
AE. Întrucît raportul SOCTA, publicat de Europol în 2013, subliniază faptul că activităţile de contrafacere a mărfurilor şi comerţul ilicit cu produse constituie o piaţă infracţională emergentă, accentuată de criza economică; întrucît traficul de droguri rămîne cea mai mare piaţă infracţională; întrucît comerţul ilicit cu deşeuri şi fraudele energetice constituie noi ameninţări emergente, care necesită o atenţie deosebită;
AF. Întrucît combaterea eficace a crimei organizate, sub toate formele acesteia, presupune măsuri care să lipsească organizaţiile criminale de resursele financiare şi să desfiinţeze confidenţialitatea bancară, atunci cînd este necesar;
AG. Întrucît organizaţiile criminale beneficiază adesea de o zonă gri de complicitate cu alţi actori, acţionînd, în interes comun, cu persoane prezumat respectabile (întreprinzători, funcţionari publici la toate nivelurile decizionale, politicieni, bancheri şi profesionişti etc.), care, deşi nu au în sine legătură cu structura organizaţiilor criminale, întreţin cu acestea din urmă relaţii de afaceri reciproc avantajoase;
AH. Întrucît în unele ţări europene care nu sînt membre ale UE o mare parte a societăţii se află într-o zonă gri şi, adeseori, supravieţuieşte ca urmare a activităţilor infracţionale; întrucît în această situaţie se află în principal tinerii;
AI. Întrucît printre modalităţile tipice de operare ale crimei organizate se numără de acum, pe lîngă violenţă, intimidare şi terorism, şi corupţia; întrucît spălarea de bani poate fi legată, la rîndul său, nu numai de activităţile specifice crimei organizate, ci şi de corupţie şi infracţiuni fiscale; întrucît conflictele de interese constituie o cauză a corupţiei şi a fraudei; întrucît, din acest motiv, crima organizată, corupţia şi spălarea de bani, deşi rămîn fenomene distincte, sînt adesea strîns legate; întrucît organizaţiile criminale pot recurge şi la organizaţii din sectorul public şi privat, chiar şi la organizaţii non-profit, ca acoperire pentru spălările de bani;
AJ. Întrucît jurnaliştii de anchetă joacă un rol esenţial în dezvăluirea corupţiei, a fraudei şi a crimei organizate şi, prin urmare, sînt expuşi unor ameninţări financiare şi de securitate specifice; întrucît, de exemplu, pe o perioadă de 5 ani, în cele 27 de state membre s-au publicat în total 233 de rapoarte de cercetare privind cazuri de fraudă asociate utilizării abuzive a fondurilor UE (29); întrucît finanţarea suplimentară, în special de către Comisie şi alte instituţii internaţionale, este indispensabilă pentru susţinerea şi dezvoltarea în continuare a jurnalismului de anchetă;
AK. Întrucît spălarea de bani, corupţia şi crima organizată comise de entităţi europene afectează în mod grav ţările în curs de dezvoltare şi reprezintă un obstacol pentru dezvoltarea acestora, lipsindu-le de propriile resurse naturale, limitîndu-le resursele fiscale şi mărindu-le datoria publică;
AL. Întrucît internetul le oferă grupărilor infracţionale posibilitatea de a acţiona mai rapid, pe scară mai largă, determinînd astfel modificarea tipurilor de activităţi infracţionale; întrucît criminalitatea cibernetică, îndeosebi exploatarea şi înşelarea minorilor reprezintă o ameninţare din ce în ce mai importantă, organizaţiile criminale folosindu-se de pariurile sportive online pe post de instrument de obţinere de profituri şi de spălare a banilor la nivel mondial;
AM. Întrucît aranjarea meciurilor este un nou tip de criminalitate cu cîştiguri mari, sentinţe mici şi, din cauza gradului redus de depistare, o afacere profitabilă pentru infractori;
În apărarea cetăţenilor şi a economiei licite
AN. Întrucît protecţia cetăţenilor şi economia legală şi competitivă presupun voinţă politică şi o luptă neînduplecată împotriva crimei organizate, a traficului cu fiinţe umane, a corupţiei şi a spălării de bani, fenomene care cauzează prejudicii serioase societăţii şi, în special, constituie o ameninţare la adresa supravieţuirii antreprenorilor cinstiţi, a siguranţei cetăţenilor şi a consumatorilor şi a principiilor democratice fundamentale ale statului;
AO. Întrucît grupările criminale exploatează tehnologia, mediile şi oportunităţile moderne, care reproduc oportunităţi şi obiective profesionale legitime; întrucît grupările criminale dispun de un nivel ridicat de expertiză, organizare, experienţă şi sofisticare, susţinut de o mai bună mobilitate, conectivitate şi posibilitate de deplasare; întrucît crima organizată a devenit mai dificil de localizat şi a crescut probabilitatea ca aceasta să exploateze diferite sisteme juridice şi jurisdicţii naţionale;
AP. Întrucît, în conformitate cu Biroul ONU pentru droguri şi criminalitate (UNODC), veniturile din activităţi ilegale la nivel global sînt estimate la aproximativ 3,6 % din PIB-ul global, iar fluxul spălărilor de bani la nivel mondial este actualmente în jur de 2,7 % din PIB-ul global; întrucît Comisia Europeană estimează că doar în Uniunea Europeană costul corupţiei se ridică la aproximativ 120 de miliarde de euro pe an, adică 1 % din PIB-ul UE; întrucît resurse semnificative sînt astfel sustrase în detrimentul dezvoltării economice şi sociale, al finanţelor publice şi al binelui cetăţenilor;
AQ. Întrucît veniturile provenite din activităţi ilegale şi reţelele de spălare de bani au un efect negativ asupra economiei UE, încurajînd speculaţiile şi bulele financiare care afectează economia reală;
AR. Întrucît, în anumite ţări, corupţia constituie o ameninţare gravă la adresa democraţiei şi un obstacol în calea eficienţei şi justeţei administraţiei publice, întrucît corupţia descurajează investiţiile, alterează funcţionarea pieţei interne şi concurenţa loială între companii şi compromite, în cele din urmă, dezvoltarea economică, prin distribuirea deficitară a resurselor, în special în defavoarea serviciilor publice în general şi a serviciilor sociale în special; întrucît complexitatea birocratică - şi numărul mare al autorizaţiilor prealabile inutile - descurajează activitatea întreprinzătorilor, perturbă activităţile economice legale şi poate să favorizeze mituirea funcţionarilor publici sau să genereze alte forme de corupţie;
AS. Întrucît diferenţele existente la nivelul legislaţiei şi al punerii în aplicare a acesteia în ceea ce priveşte mituirea funcţionarilor publici afectează în mod negativ piaţa internă, nu numai pentru că nu asigură condiţii echitabile pentru întreprinderi, dar şi pentru că astfel de activităţi se produc şi pe teritoriul Uniunii Europene, atunci cînd întreprinderi cu sediul într-un stat membru mituiesc funcţionari publici ai altui stat membru, perturbînd astfel funcţionarea pieţelor;
AT. Întrucît corupţia este percepută de 74 % dintre cetăţenii europeni ca o importantă problemă naţională şi supranaţională şi întrucît fenomenele de corupţie se produc în toate sectoarele societăţii; întrucît corupţia subminează încrederea cetăţenilor în instituţiile democratice şi eficienţa guvernelor legitime în asigurarea statului de drept, întrucît creează privilegii şi, deci, nedreptate socială; întrucît lipsa de încredere în politicieni creşte în perioadele de criză economică accentuată;
AU. Întrucît domeniile în care, conform rapoartelor, corupţia de rînd este mai ridicată, exprimată ca procent din cazurile de luare de mită pe persoană, sînt, în medie: serviciile medicale 6,2 %; serviciile funciare 5 %, serviciile vamale 4,8 %, serviciile judiciare 4,2 %, poliţie 3,8 %, servicii de înmatriculare şi autorizare 3,8 %, învăţămînt 2,5 %, utilităţi 2,5 %, servicii fiscale 1,9 %;
AV Întrucît, în zonele cu un nivel ridicat al infracţionalităţii, resursele economiei locale sînt sustrase ilegal de către crima organizată, descurajînd astfel dorinţa normală de a întreprinde, inclusiv investiţiile altor state; întrucît în aceste zone accesul întreprinderilor „curate" la credite este din ce în ce mai dificil datorită costurilor din ce în ce mai ridicate şi garanţiilor din ce în ce mai mari cerute de bănci; întrucît întreprinderile ce se confruntă cu dificultăţi economice sînt uneori forţate să apeleze la organizaţii criminale pentru a obţine credite pentru investiţii;
AW. Întrucît grupările de crimă organizată la nivel local profită de lacunele economiei legale şi pot deveni actori principali în furnizarea de produse de uz cotidian; întrucît, pe lîngă şantaj şi intimidări, ce constituie ameninţări la adresa comunităţilor locale, aceasta subminează economia legală şi comunitatea în ansamblul său, relativ la siguranţa cetăţenilor şi a întreprinderilor; întrucît criminalitatea informatică, pirateria sau traficul ilegal de conţinuturi creative, de pornografie infantilă, de produse farmaceutice, de substanţe psihotrope legale şi de precursori ai acestora, de componente, piese de schimb şi alte produse de uz cotidian şi aspecte relative la drepturile şi licenţele aferente subminează sănătatea cetăţenilor, siguranţa, locurile de muncă în sectoarele în cauză şi stabilitatea socială şi poate provoca întreprinderilor din sectoarele în cauză daune masive pînă la ameninţarea existenţei acestora;
AX. Întrucît infracţiunile din ce în ce mai frecvente în sectorul agroalimentar nu numai că periclitează în mod grav sănătatea cetăţenilor europeni, dar provoacă şi pagube importante acelor ţări care şi-au făcut un renume din excelenţa în domeniul alimentar;
AY. Întrucît exploatarea sexuală a copiilor pe internet, precum şi pornografia infantilă reprezintă o ameninţare specială; întrucît criminalitatea informatică, în special cea motivată de profit şi accesul neautorizat la sisteme informatice sînt adeseori legate de fraude financiare; întrucît criminalitatea informatică care implică furnizarea de servicii ilegale se află în creştere, iar volumul de malware sporeşte rapid; întrucît organismele europene responsabile necesită finanţare suplimentară;
AZ. Întrucît spălarea banilor a luat forme din ce în ce mai complexe, cu trasabilitate dificilă; întrucît, pentru a spăla banii murdari, organizaţiile criminale se folosesc din ce în ce mai mult de circuitul ilegal, dar şi legal, de pariuri şi de „aranjarea" rezultatelor evenimentelor sportive, mai ales online, precum şi de bănci aflate în ţări în care transferurile de bani nu sînt monitorizate suficient pentru a preveni spălarea de bani şi evaziunea fiscală; întrucît aranjarea meciurilor ar trebui să fie considerată o formă profitabilă de crimă organizată; întrucît pariurile legale, ca expresie a activităţii antreprenoriale, ar trebui sprijinite în temeiul principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii;
BA. Întrucît falsificarea registrelor contabile ale societăţilor comerciale reprezintă adesea o modalitate de a crea lichidităţi neoficiale, modalitate care reduce venitul impozabil şi poate fi utilizată pentru corupţie sau spălare de bani, afectînd concurenţa loială şi reducînd capacitatea statului de a-şi îndeplini funcţia socială;
BB. Întrucît, într-o perioadă de austeritate, se estimează că fraudele fiscale costă statele membre 1 000 de miliarde de euro pe an; întrucît evaziunea fiscală nu se limitează la economia subterană, ci este prezentă şi în economia reală, la nivelul unor corporaţii renumite. (...)

Recomandări finale
127. Insistă asupra creării unei Procuraturi Europene, în aplicarea articolului 96 din TFUE, în special pentru combaterea, anchetarea, urmărirea penală şi aducerea în faţa instanţei a infracţiunilor care lezează interesele financiare ale Uniunii şi a infracţiunilor grave de natură transfrontalieră; recomandă ca viitoarea Procuratură Europeană să aibă o structură eficientă şi suplă, cu funcţii de coordonare şi de impulsionare a autorităţilor naţionale, pentru a garanta o mai mare coerenţă a anchetelor, prin norme de procedură uniforme; consideră că este esenţial ca, înainte de septembrie 2013, Comisia să prezinte o propunere privind definirea clară a structurii Biroului Procurorului European, răspunderii sale în faţa Parlamentului European, acordînd o atenţie specială interacţiunii cu Europol, Eurojust, OLAF şi Agenţia pentru Drepturi Fundamentale, şi ca EPPO să fie susţinut printr-un cadru clar al drepturilor procedurale, şi definirea clară a infracţiunilor asupra cărora EPPO are autoritate;
128. Consideră că Eurojust ar putea continua să se ocupe de infracţiunile prevăzute la articolul 83 alineatul (1) din TFUE şi, atunci cînd este necesar, de infracţiunile de natură complementară în raport cu aplicarea politicilor Uniunii, prevăzute la alineatul (2) din acelaşi articol, garantînd în continuare răspunderea în privinţa protejării drepturilor democratice şi fundamentale cu ocazia iminentei sale revizuiri;
129. Îndeamnă statele membre să nu reducă bugetul Uniunii din motive conjuncturale şi populiste, ci dimpotrivă să furnizeze fonduri suplimentare pentru Europol, Eurojust, Frontex şi viitorul Oficiu al Procurorului European EPPO, întrucît succesul acestora are un efect multiplicator asupra reducerii pierderilor de taxe în statele membre;
130. Pledează pentru crearea unui centru de formare în domeniul informaţiilor, pentru a oferi Uniunii noi specialişti în analiza informaţiilor;
131. Doreşte încheierea unui acord cu Liechtenstein pentru combaterea criminalităţii transfrontaliere;
132. Invită insistent statele membre să transpună cît mai repede Directiva 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii; solicită Comisiei să vegheze ca transpunerea în dreptul intern să aibă loc în mod corect; îndeamnă statele membre şi Comisia să finalizeze Foaia de parcurs privind drepturile suspecţilor şi ale persoanelor acuzate în cadrul procedurilor penale, şi să elaboreze o directivă privind arestul preventiv;
133. Solicită pedepse mai severe pentru participarea la criminalitatea organizată şi pentru infracţiunile legate de traficul de droguri şi traficul de persoane şi organe umane;
134. Îndeamnă statele membre, astfel cum a fost recomandat de UNCAC, să adopte măsuri legislative sau de altă natură pentru a considera îmbogăţirea ilicită drept infracţiune penală, dacă a fost comisă deliberat, adică dacă s-a înregistrat o creştere semnificativă a activelor unui funcţionar public pe care acesta nu o poate explica în mod rezonabil în raport cu veniturile sale legitime;
135. Îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, deşi o gamă întreagă de aşa-numite infracţiuni emergente, precum traficul ilegal cu deşeuri, traficul ilegal cu opere de artă şi specii protejate şi contrafacerea bunurilor sînt deosebit de profitabile pentru organizaţiile criminale au un impact social, economic şi de mediu deosebit de negativ şi au un caracter predominant transnaţional, acestea nu sînt incluse printre „euro-infracţiuni"; consideră că aceste infracţiuni ar trebui luate în considerare în mod corespunzător în deciziile adoptate la nivelul UE şi, prin urmare, propune Consiliului, în virtutea competenţelor sale în temeiul articolului 83 alineatul (1) din TFUE, să adopte o decizie de identificare a altor domenii infracţionale, inclusiv cele de mai sus;
136. Invită Comisia să prezinte cît mai curînd o propunere legislativă privind un program european eficient de protecţie a informatorilor cu privire la corupţia transfrontalieră şi corupţia care afectează interesele financiare şi ale UE, precum şi privind protecţia martorilor şi a celor care colaborează cu Justiţia, care să ofere, în special, o soluţie la condiţiile lor dificile de viaţă, variind de la riscul de represalii la dezintegrarea familiei şi de la dezrădăcinarea teritorială la excluderea socială şi profesională;
137. Consideră că tratamentul acordat martorilor şi gestionarea programelor de protecţie nu pot depinde de constrîngerile bugetare, întrucît a garanta securitatea şi siguranţa cetăţenilor, îndeosebi ale celor care şi-au bulversat viaţa pentru a rămîne de partea statului, reprezintă o responsabilitate pe care autorităţile naţionale şi ale UE nu o pot ignora; invită toate statele membre să adopte măsurile necesare (legislative sau de altă natură) pentru a garanta integritatea fizică a martorilor şi a familiilor acestora şi dreptul lor de a duce în continuare o viaţă demnă, din punct de vedere social, profesional, familial şi economic, cu sprijin corespunzător din partea instituţiilor (inclusiv posibilitatea de a recruta martori în cadrul administraţiei publice);
138. Invită Comisia să pună în aplicare, cît mai curînd posibil, toate măsurile şi instrumentele prezentate în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor, intitulată „Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane" (COM(2012)0286);
139. Recomandă instituirea în cadrul Parlamentului European a unei subcomisii permanente pentru lupta împotriva crimei organizate;
140. Invită Comisia să prezinte o propunere legislativă privind Europol, astfel cum se prevede la articolul 88 alineatul (2) din TFUE, în vederea îmbunătăţirii eficienţei şi eficacităţii sale operaţionale în domeniul combaterii infracţiunilor grave şi a criminalităţii organizate; subliniază faptul că viitoarea reformă a agenţiei nu ar trebui să afecteze rolul unic al CEPOL în activităţile de formare ale UE în materie de aplicare a legii;
141. Reaminteşte tuturor statelor membre să transpună cu promptitudine în legislaţia naţională toate instrumentele juridice existente la nivelul UE sau la nivel internaţional, pentru a răspunde îndeosebi numeroaselor atenţionări ale Comisiei cu privire la transpunerea corectă a numeroaselor decizii-cadru existente;
142. Subliniază necesitatea promovării unei culturi a legalităţii, precum şi necesitatea sporirii gradului de informare a cetăţenilor cu privire la fenomenul mafiei; recunoaşte, în acest sens, rolul esenţial jucat de asociaţiile culturale, de agrement şi de sport în sensibilizarea publicului cu privire la combaterea criminalităţii organizate şi în promovarea legalităţii şi a Justiţiei;
143. Invită Comisia să elaboreze un plan de acţiune împotriva traficului cu specii de plante şi animale sălbatice, fixînd obiective clare, atît la nivelul UE, cît şi în afara acesteia, pentru a reduce comerţul ilegal cu specii de plante şi animale sălbatice şi organe de animale; invită Comisia şi Consiliul să se folosească de instrumentele sale comerciale şi de dezvoltare pentru a crea programe dedicate, cu o finanţare corespunzătoare, cu scopul de a consolida punerea în aplicare a Convenţiei CITES şi de a furniza resurse pentru consolidarea capacităţilor împotriva braconajului şi a traficului, îndeosebi prin sprijinirea, consolidarea şi extinderea iniţiativelor de combatere a infracţiunilor, cum ar fi ASEAN-WEN şi HA-WEN, care au ca scop înfiinţarea de centre regionale de expertiză şi furnizarea de modele pentru cooperarea împotriva criminalităţii în domeniul faunei şi florei sălbatice;
144. Solicită aplicarea de sancţiuni armonizate şi severe pentru contrabanda cu animale sălbatice, organe ale acestora şi plante şi copaci rari în cadrul Uniunii;
145. Încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, parlamentelor naţionale, CEPOL, Europol, Eurojust, OLAF, Consiliului Europei, OCDE, Interpol, UNODC, Băncii Mondiale şi FATF/GAFI.ZIARUL TRICOLORUL, ANUL X, NR. 2754, MIERCURI 12 IUNIE 2013


BREAKING NEWS!Breaking News! Elena Udrea divorţează! Chiar merită să ne preocupe subiectul? Ce urmează? Ca televiziunile tabloidizate să întoarcă mult prea mediatizatul cuplu şi pe faţă şi pe dos? Asta îi preocupă pe români? Cu ce se va alege fiecare în urma partajului unei averi pe care nu se ştie cum a agonisit-o familia respectivă? Pentru noi, însă, „breaking news“ a fost ştirea, lansată de o televiziune controlată de Putere, cum că cifra exporturilor s-a mărit în ultimele luni şi cifra importurilor a scăzut uşor. Concluzia moderatorului emisiunii: leul se va întări, vom scăpa de inflaţie, România e pe drumul cel bun etc. Cireaşa de pe tort ar fi fost ca Guvernului Ponta să i se atribuie aceste merite. Pentru cei mai puţin familiarizaţi cu ingineriile financiar-economice, cifrele în sine „sună bine“. Dar, citind printre rîndurile emisiunii cu pricina, noi credem că un alt fenomen s-a produs, mai ales că cifra exporturilor se referă la relaţiile economice cu ţări din afara UE, iar cifra moderată a importurilor se explică prin faptul că a scăzut importul de gaz de la ruşi. Aşadar, dragi români, în economia românească pe care o dorim competitivă în calitate de ţară membră a Uniunii Europene, nimic semnificativ nu s-a produs. Concluzia se vede studiind creşterea preţurilor şi scăderea puterii de cumpărare a românului. La cartofi, preţul a crescut cu 40% şi la multe alte produse de bază preţurile cresc continuu. Ce facem noi? Ne bucurăm că îşi revine exportul. În regulă, dar exporturile nostre se produc în ţări din afara UE, pe pieţe pe care probabil, odată pierdute, va fi greu, dar nu imposibil de recîştigat. Din acest punct de vedere, relaţiile noastre economice cu ţări din UE sînt perfecte, pentru că lipsesc cu desăvîrşire. Cu industria şi agricultura distruse de tăvălugul vînzătorilor de ţară, românii nu mai produc nimic semnificativ şi competitiv pentru pieţele ţărilor din Uniunea Europeană. E adevărul gol-goluţ. Nu facem faţă unui mediu concurenţial. Baza tehnico-materială a fost distrusă, sursele alocate cercetării sînt aproape inexistente, iar forţa de muncă activă, conştiincioasă şi dornică să-şi construiască un trai civilizat a fost silită, în lipsa unei perspective pe termen lung, să-şi părăsească ţara. Cît despre importuri, faptul că această cifră stagnează este un efect al crizei care a cuprins şi Europa, şi alte ţări vecine. Aici intervine încă un aspect. Cifrele se bazează pe studierea şi interpretarea afacerilor legale, declarate şi impozitate. Despre mafiile care introduc în ţară produse de contrabandă, de la ţigări, mere-pere pînă la lenjerie intimă nu putem să facem decît deducţii, văzînd cu ochiul liber cîte brand-uri româneşti ne-au rămas. Se pare că nici flori nu ne mai pricepem să cultivăm, ele trebuie aduse taman din Olanda. Nu vreau să se deducă de aici că spiritul de iniţiativă şi ingeniozitatea românească n-au fost bune de nimic. Dimpotrivă, explozia de IMM-uri din perioada 1990-1997 confirmă aceste calităţi ale românilor, dar i-a speriat pe cei care clociseră lovitura de stat din 1989 tocmai pentru a transforma România în piaţă de desfacere pentru produsele lor. O piaţă cu 22 de milioane de consumatori. Visul oricărui concern, al oricărei multinaţionale. Visele lor s-au împlinit, ale românilor s-au spulberat şi, ceea ce este extrem de grav, unii s-au împăcat cu gîndul. Bombardaţi cu informaţii voit distorsionate precum cele prezentate mai sus, manipulaţi printr-o mass-media profund ticăloşită şi visînd la o Elena Udrea liberă de obligaţii conjugale, s-ar putea ca românii să nu se mai trezească niciodată…

RUXANDRA LUNGU
Preşedinta Organizaţiei de Femei România Mare


ZIARUL TRICOLORUL, ANUL X, NR. 2754, MIERCURI 12 IUNIE 2013 
luni, 10 iunie 2013

Săptămîna pe scurt nr 1193 - 10.06.2013

* PSD i-a dat şpagă teroristului internaţional Tony Blair 1.000.000 de euro * Jungla canibalilor * Acum înţelegeţi de ce regretă românii regimul comunist? * Îţi place, Iliescule, ce cimitir laşi în urma ta? * A scos capul de la cutie (de carton) escrocul evreu Vladimir Cohn
* Nevoia sexuală la femei e mult mai violentă decît la bărbaţi

* LA DESCHIDEREA EDIŢIEI. Marele clăpăug şi bişniţar Tony Blair a primit şpagă, la Restaurantul Doina, din Bucureşti, nu mai puţin de 1.000.000 de euro. Bani cash, într-o geantă diplomat. Cine l-a mituit pe criminalul ăsta? Mafia PSD, pentru lobby internaţional în favoarea maimuţoiului Victor Ponta. Imensa sumă de bani a fost recoltată, de la ciocoii PSD, de borfaşul Liviu Dragnea. Reamintim că porcul ăsta de Tony Blair a mai primit şpagă şi din vînzarea, de către Marea Britanie, a celor 2 fregate ruginite, vechi din 1985. Aici şi-a rupt gîtul Mafia PSD, care nu ştie ce-o aşteaptă... * O altă mizerie pestilenţială, care ne vine tot de peste Canalul Mînecii: există un plan sinistru, ca Harry (fiul mai mic al perechii Diana-Charles) să devină... Regele României!!! Acum se explică vizitele foarte dese şi enervante ale lui Cap de Spermatozoid în Transilvania, sub pretextele infantile de bio-zarzavaturi, bio-balegă de mînz etc. Aiurea: scopul familiei degenerate respective e ocuparea României, care are atîtea bogăţii naturale cît n-a avut Anglia nici în 2.000 de ani. Va ieşi război, de asta pot fi siguri piraţii ăştia planetari. * Viaţa publică din România s-a transformat, de la an la an, într-o junglă a canibalilor. Abia acum românii au motive depline şi perfect întemeiate să regrete regimul comunist. Personaje ca Traian Băsescu, Victor Ponta, Valeriu Stoica, Emil Constantinescu, Sebastian Ghiţă, Emil Boc, L.C. Kövesi, Monica Macovei, Ilie Sârbu, Zoltan Teszari, Zoltan Arpad Paszkani, Kelemen Hunor, Robert Raduly, Daniel Funeriu, Daniel Barbu, Codrin Ştefănescu, Ilie Neacşu, Viorel Hrebenciuc, Radu Duda, Andreea Pora şi alţi ambuscaţi nu puteau fi pe vremea aceea (şi unii asta au şi fost) decît nişte mărunţi bişniţari, sau turnători, ori lucrători cu gura. Adică nu puteau trece de linia roşie a Cadrelor, care făceau o triere riguroasă. Luaţi-i pe posturi, ca la fotbal: oricare dintre premierii din acel regim (Petru Groza, Ion Gheorghe Maurer, Ilie Verdeţ, Manea Mănescu, Constantin Dăscălescu) a fost infinit mai bun, mai cinstit şi mai patriot decît caricaturile Emil Boc, M. R. Ungureanu şi Victor Ponta. Aşa e? Aşa e. La fel se prezintă situaţia şi în Învăţămînt, Cultură, Sănătate, Diplomaţie. Unde au dispărut, de pildă, Daniel Barbu şi Titus Corlăţean, ministrul Culturii şi, respectiv, ministrul de Externe? Nevăzuţi, necunoscuţi! Din cînd în cînd îşi mai vîră tărtăcuţele de microcefali în cutia televizorului, sperie gravidele şi debitează cîteva platitudini, după care dispar în lumea anonimatului, ca măgarii-n ceaţă. Aşa era Ştefan Andrei, cel care, la începutul anilor ‘70, s-a întîlnit, într-o singură săptămînă, cu cei 3 lideri importanţi ai lumii, Richard Nixon, Leonid Brejnev şi Mao Tze Dun? Exemplele sînt foarte numeroase. Fireşte, regimul acela avea destule defecte, dar nu s-a furat nici măcar a mia parte din cît se fură acum, dimpotrivă, s-au adus bani în ţară şi s-a construit enorm. Scuipaţi-i în gură pe ticăloşii care pretind că acum se trăieşte mai bine. În realitate, EI şi neamurile proaste ale lor trăiesc mai bine, adică vreo 10% din populaţie. Ceilalţi trag targa pe uscat, supravieţuiesc de la o zi la alta. Nimeni, pe atunci, n-a cerut să fie eutanasiat. Acum, însă, tot mai mulţi români îşi cerşesc moartea. Aceasta e comparaţia cea adevărată. Asta, ca să nu mai vorbim de dezmăţ, de anarhie, de şomaj, de criminalitate. Pe scurt, România a încăput pe mîna golanilor şi a curvelor, care au făcut-o praf. Îţi place, Iliescule, ce laşi în urma ta? Un vast cimitir…
* Mediocrul Michael Douglas – prezentat de ziarul ,,Libertatea” drept ,,Unul dintre cei mai mari actori ai lumii” (?!) – a debitat o tîmpenie colosală: ,,Sexul oral mi-a provocat cancer!”. N-am înţeles: el sugea acadeaua? De ce n-a făcut cancer soţia lui, frumoasa galeză Catherine Zeta-Jones? De ce n-a făcut altă sugătoare fruntaşă pe ramură, Ana Birchall? Sau Rona Hartner? Sau Laura Andreşan? Sau cunoscuţii noştri bulangii, care, cît e ziulica de lungă, numai asta fac? Problema acestui impostor e alta: dacă nu era fiul lui ta-su şi nu era evreu, nu apuca să joace nici măcar un strigoi din filmul ,,Balul vampirilor”, regizat de Roman Polanski. * Fosta amantă a lui Victor Piţurcă, dansatoarea lituaniancă Vica Blohina, a făcut o mărturisire: ,,Am fumat marijuana cu ginerele lui Băsescu”. Chestia asta se petrecea la Amsterdam, în urmă cu mai mulţi ani. Acum înţelegem noi de ce Syda e tut-mut şi are o figură de drogat… Totuşi, Vica ne-a făcut curioşi: numai cu ginerele, nu şi cu tata-socru? * Un mare scandal este pe ,,ţeava“ Parlamentului: Valeriu Zgonea vrea să organizeze un fel de licitaţie (trucată, desigur) pentru noi lucrări la Casa Republicii, inclusiv terase, restaurante etc. A declarat că o să prevadă în Bugetul pe 2014 cît va fi nevoie (?!). Adică zeci de miliarde de lei vechi. Numai că acest Zgonea o ignoră pe titulara de contract, arhitecta Anca Petrescu, care nu e deloc consultată. ,,Mama” Casei Republicii o să-i dea în judecată pe impostori şi va ieşi un teribil tămbălău internaţional. În curînd, vă vom anunţa şi ce sumă de bani vrea să fure Valeriu Zgonea. * Iar a apărut escrocul evreu Vladimir Cohn! A venit în România rupt în fund şi acum e multimilionar în euro. Pe pagina 1 a ,,Ziarului Financiar” am citit acest titlu: ,,Cohn investeşte 10 mil. euro în dublarea producţiei la fabrica de hîrtie Ecopaper Zărneşti”. Numai minciuni. Autorul articolului, un oarecare Laurenţiu, e ridicol: ,,Consumul de carton ondulat pe cap de locuitor (?!) în România este de sub 10 kilograme faţă de 26 de kilograme în Ungaria şi de 51 de kilograme în medie în Europa”. Bă, sînteţi dilii? De carton ondulat ne arde nouă acum, cînd nu mai avem după ce bea apă? * Titlu agramat, pe pagina 1 a ziarului ,,Puterea”, patronat de Adrian Thiess: ,,Constituţia lui Adam şi Eva”. Corect se scrie: ,,şi a Evei”. * De cînd e ministru şi a depăşit 50 de ani, Rovana Plumb a făcut nişte fălci marca ,,Vasile Blaga”. * Ziarist pîrît (adică prost), puradelul Dan Andronic e complet lipsit de imaginaţie. De exemplu, în nr. de vineri al ,,Evenimentului zilei”, el introduce melcii (da, da, melcii!) de două ori în titlu. O dată, pentru că acad. Solomon Marcus a zis aşa: ,,Ne-am mişcat ca melcul”. Iar a doua oară: ,,Melcii cu caschete”. Cine ar fi ăştia? Nişte poliţişti din Piteşti, care abia după 3 luni l-au găsit pe un spărgător de bancomate, deşi hoţul fusese filmat. Dar titlul e cel puţin curios, dacă nu chiar delirant, fiindcă nimeni n-a înţeles nimic: ,,Melcii cu caschete”. * În sfîrşit, un titlu inspirat în ,,România liberă”: ,,Leul nu mai ascultă de guvernator”. Aşa e. Dar nici guvernatorul nu mai ascultă de nimeni, decît de Grupul Bilderberg. * Idioatele de la ,,Click!” continuă să-şi pună poalele-n cap şi capu-n sobă. N-am mai pomenit atîta prostie. Ele cică fac presă… Ptiu! Ultima recoltă de titluri cu ,,UITE”: ,,UITE cum cumperi (cum-cum, nota red.) cele mai bune ştergătoare!”; ,,UITE ce fetiţă frumoasă au Monica Davidescu şi Aurelian Temişan!”; ,,UITE cum arăta Alexandra Stan acum 9 ani!”; ,,UITE ce a pierdut Victor Slav”; ,,UITE ce prăpăd este în Europa!”; ,,UITE cît trebuie să scoţi din buzunare!”; ,,UITE cum mănînci un sandviş fără să pui mîna pe el”; „UITE cum se menţin în formă vedetele!“. * Ziarul ,,Tricolorul” a ajuns la nr. 2.750! Nu vrem să-l mai lăudăm, că şi-o ia în cap. Dar puteţi compara şi voi: ce apare în ,,Tricolorul” şi ce apare în celelalte cotidiane? E o diferenţă ca de la cer la pămînt. JOI, 6 iunie: ,,Excluderea echipei Steaua Bucureşti din Cupele Europe la Fotbal îi convine, de minune, lui Victor Ponta… Locul campioanei României ar urma să fie luat de … Pandurii Tîrgu Jiu, din Colegiul Electoral al aşa-zisului prim-ministru!”; ,,Iată explicaţia slugărniciei unor judecători şi procurori faţă de Traian Băsescu: Şantajul cu «scheletele» din dulapurile fostului Serviciu Secret al Ministerului Justiţiei”; ,,NEWS ALERT. În răutatea ei patologică, Monica Macovei vrea să lase România fără reprezentare la Curtea Europeană de Conturi (?!)”; ,,Steaua Bucureşti, obiectul unui troc murdar făcut de banditul Hrebenciuc”; ,,Românii iau lecţii de Drept Penal de la televizor” (editorial de Ruxandra Lungu); ,,Interpelare a senatorului Valer Marian despre isprăvile primarului UDMR din Carei”; ,,Uniunea Europeană stă pe un butoi cu pulbere”; ,,Focul Solidarităţii maghiarilor s-a aprins în mai multe localităţi din Harghita, la iniţiativa UDMR”; ,,Vladimir Putin nu cedează: Homosexualii nu vor adopta copii ruşi”; ,,SPORT. Victor Piţurcă a sărbătorit condamnarea la puşcărie (pe unde a mai trecut), cu o victorie zdrobitoare împotriva unor babuini şi macaci abia daţi jos din copaci: ROMÂNIA – TRINIDAD ŢIOBAGO: 4-0!”; ,,Aşa NU ne place Istoria… Marele scriitor Cehov scuipa sînge”; ,,Fenomene stranii. Ţarul Nicolae al II-lea a avut semne prevestitoare de moarte”; ,,Nevoia sexuală la femei e mult mai violentă decît la bărbaţi” (Paul Morand); ,,Nicolae Manolescu publică «Un text inedit», care a mai fost publicat de două ori” (Ion Spînu); ,,Amintirile unui prizonier român din primul război mondial. Trufia criminală a ungurilor” (P. Nemoianu); ,,«Arătaţi-vă, nu vă facem nimic!». Americanii, la vînătoare de fantome în Castelul Corvinilor”; ,,Metişii vor schimba faţa lumii” (Robert Charroux); ,,Elemente cumane şi turceşti în limba română” (Al. Rosetti); REBUS (Paul Băgneanu); CARICATURI (Miron Dinulescu); HOROSCOP. VINERI: ,,Ein Mann, Ein Awort! Avortonul Victor Ponta plăteşte bani grei ca să lingă cazmaua Angelei Merkel”; ,,Filiala PRM a judeţului Bistriţa-Năsăud a fost dizolvată” (Corneliu Vadim Tudor); ,,Insolvenţa primăriilor şi încălcarea Constituţiei” (editorial de Gh. Funar); ,,Exact cum am bănuit… Marioneta Victor Ponta a fost trimisă de americani în Polonia, ca să înveţe cum e cu gazele de şist”; ,,Preşedintele-director general al Societăţii Române de Radio, Ovidiu Miculescu, acuzat de abuzuri” (senator Valer Marian); ,,ULTIMA ORĂ. Vidanja S.R.I. cu care împroaşcă dejecţii Sebastian Ghiţă va fi închisă”; ,,LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI. Directorul general al postului Antena 1, Sorin Alexandrescu, a fost eliberat din închisoare. Atunci de ce tot circul ăsta? Cine spală obrazul acestui om, arestat şi umilit pe nedrept?”; ,,Comoara uriaşă, îngropată de comunişti în România – Insula Ada Kaleh”; ,,Cine mai ascultă de Bruxelles?” (Robert Malenkov); ,,În curînd, vom putea vorbi limba animalului nostru de companie, dezvăluie oamenii de ştiinţă”; ,,În anul 1948 – 12 boi au tras de Coloana Infinitului, dar tot degeaba”; ,,Cum a murit Shakespeare?”; ,,Fiul lui Carol Davila îşi aminteşte” (Al. Davila); ,,Arma secretă a lui Hitler. Ce li se administra soldaţilor nazişti ca să lupte non-stop şi să rămînă vigilenţi”. LUNI: „În atenţia Ambasadei SUA la Bucureşti şi a Departamentului de Stat: cel mai recent sondaj de opinie arată cu totul altceva decît vă mint neruşinaţii fripturişti Marius Pieleanu, Mirel Palada, Remus Ştefureac – P.R.M. ARE 33%!“; „Alte informaţii despre infractorii care au bani ascunşi în băncile din Cipru: * Cristian Pîrvulescu: 2,5 milioane de euro * Ioan Oltean: 20 de milioane de euro * Liviu Dragnea: 40 de milioane de euro * Gruia Stoica: 900 de milioane de euro“; „Urmăriţi! Prindeţi! Arestaţi! Unul dintre cei mai mari bogătaşi ai Europei: potcovarul ţigan Gruia Stoica“; „Proiectul «Israel în România»“ (Cornel-Dan Niculae); „Nivelul de trai al românilor, un subiect neinteresant pentru guvernarea USL“ (ing. Ludovic Mardari, fost deputat PRM de Timiş); „Înduioşător schimb de replici între căpeteniile PDL... Gh. Falcă despre Alin Popoviciu: e un bou! Alin Popoviciu despre Gh. Falcă: e un nimeni!“; „Divorţuri celebre ale unor lideri mondiali, care au surprins lumea“; „Averea lui Vladimir Putin înainte de divorţ“; „Dmitri Rogozin: «Succes! Scutul antirachetă al SUA nu va fi în măsură să contracareze noua rachetă balistică rusească!»“; ,,Aşa NU ne place Istoria… Marele savant Sigmund Freud a fumat trabuc şi a făcut cancer la gură”; ,,Pentru împrospătarea memoriei. În cîteva săptămîni, ambele surori ale mele au rămas văduve…” (Corneliu Vadim Tudor, 2006). * Haideţi să ne întoarcem la ,,Tricolorul” de joi şi să vedem cum e cu libidoul femeilor: „Nevoia sexuală, aşa cum se manifestă ea la multe femei, copleşeşte multe alte nevoi şi este mult mai violentă decît la bărbaţi. Fiecare ştie că un bărbat singur (pe timp de război sau în închisoare), sau împreună cu alţi bărbaţi, nu este, în general, foarte excitat sau, dacă persistă în abstinenţă, se calmează de minune. O femeie este exact contrariul. Am văzut femei care au înnebunit fără bărbaţi. Am văzut femei masturbîndu-se, la 50 de ani, de 3 ori pe zi. Şi altele, bătrîne, care nu se calmează niciodată, în vreme ce mulţi bărbaţi devin foarte liniştiţi la această vîrstă. O necesitate sexuală influenţează, în a doua parte a vieţii şi fără ştirea lor, întreaga lor psihologie, şi ele nu ies, niciodată, din fiziologic. Ele nu spun, dar se simte. De altfel, romanul unei femei bătrîne nu a fost, niciodată, scris“. * Încă un abuz al traseistului Cristian Dumitrescu (FSN, PD, PSD): ,,A botezat biblioteca din comuna Negrileşti cu numele socrului” (?!), titrează ,,Adevărul”. Reamintim că, în anii ‘80, acest şarlatan era redactor la ,,Scînteia tineretului” (deci, activist al CC al UTC), dar pretindea că e… procuror! La fel îşi atribuia o falsă identitate Radu Stroe: ofiţer de marină şi securist (ca şi Traian Băsescu), dar se dădea tot procuror! Adică să se teamă lumea, normal. * O nouă gafă a fiţuicii ,,Excrementul zilei”: cică în Dosarul Valiza ,,sînt zeci de discuţii telefonice în limba aromână”. Ce face? Bă, Andronice, ai căpiat? Ce şcoală ai făcut tu? Aromâna nu e o limbă, ci un dialect al limbii române, boule (porcule, măgarule, crocodilule etc.). * Ziarul ,,Naţional” scrie că Zăvoranca-junioara se dă… nebună! Păi chiar aşa este ea, ca distinsa coana mă-sa: ambele sînt plecate cu Sorcova. Adică nebune. Nebune după bărbaţi, nebune după bani, nebune după reclamă ş.a.m.d. Titlul din publicaţia amintită sună aşa: ,,Cum poate scăpa «Querida» basma curată în procesele cu Pepe. Oana Zăvoranu invocă afecţiuni psihice la Tribunal”. Reproducem textul, scris de Narcis Voica: ,,Într-un dosar public aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Oana Zăvoranu a depus ca probă un document medical eliberat de medicii Spitalului Floreasca, în care se menţionează că ea suferă de mai mult timp de o afecţiune psihică. Afecţiune pe care nu a tratat-o corespunzător, cu medicamentele recomandate de către specialişti, şi anume unele folosite împotriva schizofreniei. «Pacientă în vîrstă de 39 de ani, cu antecedente de sindrom depresiv, se internează pentru vărsături bilioalimentare precedate de greaţă, cefalee persistentă, debutate imediat la externarea din data de 11.12.2012 din Spitalul de Urgenţă Floreasca, unde a fost internată cu insuficienţă respiratorie acută şi encefalopatie toxică polimedicamentoasă (ingestie voluntară de barbiturice, opioide, antidepresive, benzodiazepine). (…) Anamnestic istoric de depresie tratată necorespunzător; recomandări: Carbamazepină (medicament folosit inclusiv în tratarea epilepsiei şi afecţiunilor maniaco-depresive) şi Rispolept (indicat deseori în tratamentul schizofreniei acute şi cronice)», se precizează în documentul făcut public de către Oana Zăvoranu. În mod bizar, deşi Oana Zăvoranu susţinea, în decembrie 2012, cînd a ajuns, oficial, prima dată la Urgenţă (între timp a mai înghiţit nişte somnifere, ajungînd în stare gravă la spital, pe 11 aprilie a.c.), că nu ştie ce se petrece cu ea, medicii susţin în documentul oficial că pacienta are antecedente şi suferă de o «depresie tratată necorespunzător». Adică era în evidenţele medicale. Şi totuşi, la ce i-ar putea folosi documentele făcute publice, în care este scris, negru pe alb, că se tratează cu medicamente pentru schizofrenie? Un răspuns ar fi procesele intentate de către fostul ei soţ, Ionuţ Pascu, alias Pepe, care a cîştigat deja un proces şi vrea s-o trimită după gratii în dosarul furtului din locuinţă. Chiar zilele trecute, Pepe a mărturisit că va merge pînă la capăt în acel dosar, pentru ca Oana Zăvoranu să plătească pentru obiectele furate din locuinţa comună. Mai mult, Pepe a şi cîştigat un proces împotriva Oanei, care a fost obligată de instanţă să-i plătească fostului soţ 10.000 de lei cu titlu de despăgubiri fiindcă l-a făcut «gay» şi «ţigan». De altfel, focoasa brunetă mai are de plătit şi 3.000 de euro unei firme (Diperia Project Management SRL – n.r.), care a cîştigat un alt proces împotriva ei”. * Le dăm un sfat românilor, ca să ştie să se ferească de Noua Securitate (cel puţin 8 Servicii Secrete): nu vorbiţi nimic lîngă telefon (chiar dacă e închis); nu vorbiţi nici în faţa televizorului (din care puteţi fi filmaţi); deschideţi un aparat de radio, pentru a perturba „urechile“ curioase ale derbedeilor care vă filează; aveţi grijă că puteţi fi imprimaţi şi în maşină, din vehicule care se află în spatele vostru, sau în faţă. E o igienă elementară şi necesară. Niciodată, dar absolut niciodată, nu s-a practicat în România o „poliţie politică“ atît de barbară! La toate astea se referă şi un articol scris de Cătălin Tache, în „Naţional“: „Ultimele arestări spectaculoase s-au bazat şi pe tehnica de interceptare montată în aparatele TV. Tipu’ de la Cablu reglează imaginea DNA!“. * Enervantă reclama făcută în unele publicaţii (gen „Click!“) la o şmecherie rusească, pe nume TORSEN. Cică insigna asta te vindecă de toate bolile! Zice Oreste Teodorescu, care minte de îngheaţă puţul. Reclama are subtitluri trase de păr, fără semnele diacritice: „Este imposibil sa (sic!) nu te ajute acest aparat“; „Nu mai este obosit, stresat şi nici ochii nu-l mai ustura (sic!)“; „Pana (sic!) nu-l simţi pe pielea ta nu crezi în el“; „Dupa (sic!) ce am pus pe burta (sic!) nu am mai avut probleme cu constipatii (sic!)“; „Este clar ca (sic!) are efect, are influenta (sic!) benefica (sic!) asupra organismului“. Şi tot aşa. N-are nici nu efect, poate doar cel provocat de autosugestie (Efectul Placebo). * Năsoasa cea simpatică şi rîzătoare ca o capră, Andreea Tonciu, a zis o chestie memorabilă „În copilărie, visam să ajung stewardesă!“. N-ai reuşit, din cauza trompei pe care o ai în loc de nas şi din pricina căreia nu se închideau uşile la avion. Dar, pînă la urmă, s-a găsit ceva şi pentru tine: te-ai făcut paraşută! * Îl mai ţineţi minte pe clipiciosul cu guriţa la ceafă Dan Cristian Turturică? Acum e greu de recunoscut: micul clănţău de la foaia mortuară „România liberă“ şi-a vopsit părul, făcîndu-l negru ca pana corbului. Aşa a apărut la B1TV, zilele trecute: cu un păr ca o cască de catran, constrastînd, vizibil, cu sprîncenele spălăcite. Văzîndu-l, ne-am amintit de o carte a lui ta-su, C. Turturică, în care acesta mărturiseşte că a fost turnător la Securitate. Titlul se referă, probabil, la odrasla lui bîlbîită: „Nu eşti obligat să mori tîmpit“. * La TVR 1, un oarecare Ştefan Gheorghiu (prezentat, pe micul ecran, a fi ... „Laurenţiu Duţă, compozitor“) a slobozit un pleonasm de zile mari: „Mult mai superioară“. Vai, vai... Cîtă incultură, la oameni cu pretenţii! * Bovina care răspunde la numele ridicol Pătraru (Mu-mu!) l-a făcut, la postul România TV, pe Gigi Becali ,,pîrnăiaş”. Cum e posibil aşa ceva? Te trage aţa la pîrnaie, dobitocule? Atunci de ea o să ai parte! Că de carte n-ai avut, din moment ce zici ,,dar totuşi”. * La TVR1 continuă emisiunea vomitivă ,,Ora Regelui”, clocită de două pupeze bătrîne, cu schimbul: Marilena Rotaru şi Camelia Csiki. Ultima ediţie, de sîmbăta asta, ne-a arătat o Marilena Rotaru umflată ca o butie, fără talie, otova, de sus pînă jos. Iar capul… Ah, capul! Bufniţă împăiată, nu alta! În anii ‘70-’80, curviştina asta cu ochii ca doi nasturi de tablă făcea emisiuni politruce, tot la TVR – dar brusc, s-a dat de 3 ori peste cap, arătîndu-şi fundul roşu, şi s-a făcut monarhistă. Ca atîtea alte lepre. Aşa cum s-a întîmplat în numeroase alte dăţi, miorlăita prăfuită a debitat numai tîmpenii. Iată una: ,,Statele care sînt conduse de monarhii”. Ce-i asta, zuzo? Monarhia e o formă de guvernămînt, ca şi republica – aşa cum nu se poate spune ,,statele conduse de republici”, nu se poate spune nici ,,statele conduse de monarhii”. Poate ai vrut să zici ,,de monarhi”. Încă un semn că asta e năroadă rău şi vorbeşte în numele unei autorităţi pe care o incultă ca ea nu poate s-o aibă: ,,Acum peste 86 de ani” – formulare stupidă, care poate însemna după 86 de ani; ea o fi vrut să spună ,,Acum mai mult de 86 de ani”. Invitatul farfuzei a fost Adrian Cioroianu. Om nu prost de felul lui, dar fără maneră şi fără caracter. Cam multe greşeli pentru cineva care pretinde că e ,,profesor universitar”, cam aşa, ca Nicolae Iorga. O gafă: ,,În vechiul imperiu roman s-a început prin republică şi apoi a devenit imperiu”. N-am înţeles: imperiul a început prin republică şi abia apoi s-a transformat în imperiu? E o formulare pe cît de stupidă şi ilogică, pe atît de greşită din punct de vedere istoric: Roma n-a început ca republică – a început ca regat, primii doi regi fiind Romulus şi Numa Pompilius. Neglijent şi superficial, Cioroianu adaugă: ,,Am fost concetăţeni cu Regele Mihai” – mare prostie mare, fiindcă, dacă e rege, n-are cum să mai fie şi cetăţean (regii au supuşi, nu concetăţeni). Aşa-zisul profesor universitar (clocit în laboratorul minţii bolnave a turcaleţului cuman Neagu Djuvara) trage şi un pîrţ de concluzie: ,,Regele Mihai e un mare român!”. Normal, l-a ucis pe Mareşalul Antonescu, a dat ţara pe mîna lui Stalin şi a furat 42 de tablouri de mare valoare. O altă exprimare jenantă: ,,Oricare au (?!) propriile lor distincţii” – acordul trebuia făcut la singular, adică ,,Oricare are propriile sale distincţii”. Şi o cacofonie de zile mari: ,,Chiar dacă Carol I…”. Şi încă ceva: prea des se repetă clişeul ,,Vă daţi seama”, nu numai la Cioroianu, ci şi la alţi veleitari, cu o dezarmantă sărăcie de limbaj. * Apropo de ,,Ora Regelui”: nu v-aţi săturat mă, jagardelelor, să-i tot ridicaţi osanale nevestei Fantomei de la Versoix, pe care o prezentaţi ,,Majestatea Sa, Regina Ana”, cînd baba nu ştie o boabă româneşte? Ce denotă asta? Nimic altceva decît un teribil dispreţ faţă de acest popor.
* Sîmbătă seara am urmărit meciul de rugby dintre România şi Rusia. Deşi încă mai au de lucru în materie de ,,priză” a balonului oval (scapă prea des pe jos), ,,Stejarii” au luptat exemplar, învingîndu-i pe masivii celoveci fără drept de apel: 30-20. Ştiţi care a fost cel mai frumos lucru din transmisia televizată, de pe Stadionul Tineretului? Imaginea splendidă a Mînăstirii Caşin, din fundal… * A sosit vremea ca Emil Săndoi să plece de la cîrma Naţionalei de Tineret a fotbalului românesc. Ultimele rezultate sînt umilitoare – şi ne referim la acest 2-2 cu pescuitorii de conserve din Insulele Feroe (?!).
* La Digi 24, Crin Antonescu a apărut cu părul vopsit proaspăt. Dar ştiţi cum? Negru ca pana corbului! Ruşine mare, băi, cocotă! Aceeaşi urecheală bărbătească li se cuvine şi lui Petre Roman, Titus Corlăţean şi altor indivizi care umblă, vorba aia, cu ,,cioara vopsită”.
* Prin grija domnişoarei Ana Maria Păunescu, primim revista regretatului său părinte. Iată ce am extras noi din „Flacăra lui Adrian Păunescu“ (ultimele 3 numere), mai exact, din rubrica lui Andrei Păunescu, „Emisiunile trece, perlele rămîne“: „A vîndut detectoare de persoane false“ (România TV); „Îmi daţi voie să fac o intervenţie asupra peştelui?“ (România TV); „Uităm să spunem cîteva mici amănunte... Cineva face asta intenţionat cu un scop“ (Mihaela Bilic, România TV); „Calitativ, să spunem, este mai inferior“ (Sorin Minea, România TV); „Cei doi mari giganţi populaţionali (?!?!) India şi China“ (România TV, care n-a auzit de cuvîntul „demografie“); „După ce s-au bătut, fiecare a plecat la el spre casă“ (România TV); „Roman a încercat să-l ridiculizeze acolo pe Mamele... Se apără bine Mamele“ (Digi Sport 1); „Fondul clasei nu este un lucru chiar tocmai legal“ (Mihaela Gună, Realitatea TV); „Ribery trece cu o viteză supersonică“ (TVR 1); „Cel mai mare cîştig a fost de doisprezece virgulă cinci milioane de euro“ (România TV); „Turiştii lipsiţi de inhibaţii (sic!) au ajuns la Vama Veche“ (România TV); „Ne-am întors cîţiva ani înainte“ (Relu Fenechiu, Antena 3); „Cînd au văzut atîta lume, puştii le-au îngheţat sîngele în ei“ (Cornel Ţălnar, Antena 1); „Cei de la Depeche Mode nu vor sta de vorbă cu nici un interviu şi nu vor face fotografii“ (Realitatea TV); „Omu’ e mai tare ca dracul!“ (Jean Pădureanu, Antena 3); „Turneul de promovare al (?!) albumului Depeche Mode cuprinde 25 de oraşe“ (România TV); „Un poliţist ne spunea că nu au fost ambuscade (?!) pe Autostrada Soarelui“ (Antena 3 – evident, era vorba de ambuteiaje); „E multe maşini! N-are românii bani!“ (Pro TV); „Şi, pentru că tot se apropie Sfîntul Constantin şi Elena, puteţi găsi la tîrg şi accesorii“ (România TV); „Vedeţi o cruce cu Mîntuitorul suflat în aur... Un Christos care este suflat în aur“ (România TV); „După care se poate reintra, din nou, în deliberare“ (Realitatea FM); „Aseară, Gigi Becali nu a mai ajuns la Israel (?!) să-şi facă rugăciunea... Este acuzat la (?!) complicitate la abuz în serviciu (?!)“ (Realitatea FM); „Într-adevăr, cuţitul taie foarte tare, dar măreţia (?!) lui mă sperie“ (Julia Jianu, Prima TV); „Tot timpul l-am (sic!) avut alături în proiectele mele“ (Roberta Anastase, despre Victor Farca, viitorul soţ, la România TV; l-a avut alături, sau deasupra?); „Mamaia revine, din nou, la viaţă“ (România TV); „Pur şi simplu, mă mînca în acel loc... Era roşu“ (Oana Lis, România TV); „Nu cunosc toate detaliile ca să intru în amănunt“ (Rovana Plumb, Realitatea TV); „S-a arătat destul de nemulţumită (sic!) primarul general al Capitalei“ (Antena 3 – o fi fost o gafă intenţionată, adică Sorin Oprescu o fi „fetiţă“?); „Efectivele de animale ajunge la 100 de capete“ (România TV); „Ea se-ndrăgosteşte de mîna dreaptă a Sultanului Mustafa“ (România TV); „O să fie o sentinţă în dosarul schimbului de transferuri (?!) cu Ministerul Apărării“ (B1TV); „Singurele judeţe care ar putea avea de-a face cu Dobrogea e Galaţii şi Brăila“ (Dinu C. Giurescu, Antena 3); „Nu numai numărul de atacanţi pe care-i ai îţi aduc numărul de goluri“ (Digi Sport 1). Aşa după cum se vede, campion, detaşat, la gafe, bîlbe, dezacorduri, enormităţi – e postul cuplului de puşlamale ploieştene Ghiţă-Pătraru. * Analfabeţi rău ăştia de la „Libertatea“. Ce titlu credeţi că au dat rînjiţii lui Ringier luni? „Pandurii şi-a pierdut antrenorul!“. Indiferent ce ar pretexta ei, că numele echipei este „Pandurii“ – dezacordul gramatical e flagrant. * Alţi tolomaci sînt cei de la „Curentul“. Priviţi titlu: „Lucian Croitoru consideră că România are nevoie de un nou program (?!) cu FMI“. Ăştia confundă acord cu un program. * Cimpanzeul microcefal Ponta nu pierde nici o ocazie de a se lăuda că e poliglot, vorbind engleza, franceza, italiana, portugheza. Cu limba română stă însă mai prost, făcînd multe şi mari greşeli, ca orice sfertodoct. Nici cu limbile străine nu se descurcă aşa cum se bate cu cărămida în piept, vorbindu-le stricat şi cu hîrtoape. Există şmenari care nu vorbesc 4 limbi străine, ci 8 – aşa că idiotul ăsta de Ponta e mic copil.

 * LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI. În perioada 10-13 iunie (de luni pînă joi), preşedintele PRM participă la lucrările Parlamentului European, de la Strasbourg. 

ALCIBIADE
REVISTA ROMANIA MARE nr 1193 - 10.06.2013