"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
sâmbătă, 17 septembrie 2011

Aseara in emisiunea "Deschide lumea" de pe Realitatea TV !

Emisiunea poate fi revazuta aici:

http://www.realitatea.net/emisiuni/deschidelumea.html - "16 - 18 Deschide lumea 2011-09-16" - "derulati" la "ora" 18:46
 

Aseara pe Antena 3 in emisiunea "Subiectiv" !

Emisiunea poate fi revazuta aici:


http://inregistrari.antena3.ro/view-16_Sep-2011-Subiectiv_cu_Razvan_Dumitrescu_-27.html

ANAFURA MĂ-SII DE CHIOR... ANAF a pus ochii şi pe Corneliu Vadim Tudor

Preşedintele Partidului România Mare, europarlamentarul Corneliu Vadim Tudor, are probleme cu Fiscul. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) cere falimentul Editurii „România Mare”.
ANAF a deschis această acţiune din cauza datoriilor de 400 de milioane de lei vechi pe care le are editura lui Corneliu Vadim Tudor. „E vorba de încă o încercare disperată a «poliţiei politice» de a mă reduce la tăcere, de a închide gura celor două publicaţii ale mele, «România Mare» şi «Tricolorul»”, a spus Vadim Tudor. Europarlamentarul crede că în spatele acţiunii ANAF se află chiar preşedintele Traian Băsescu. „Eu am fost informat încă din august de ordinul dat personal de Traian Băsescu pentru hărţuirea mea“.
„În numărul din 26 august al publicaţiei «România Mare», pe pagina I scrie: «Băsescu le-a dat poruncă slugoilor de la DNA, ANAF şi Ministerul Finanţelor să îl scoată pe Vadim evazionist fiscal şi infractor».
E o hărţuială politică rudimentară, tipică pentru acest regim aberant”, a precizat Corneliu Vadim Tudor la Realitatea TV.

GEORGE TĂRÂŢĂ

http://www.ziarultricolorul.ro/special/anafura-m-sii-de-chior-anaf-a-pus-ochii-i-pe-corneliu-vadim-tudor.html

vineri, 16 septembrie 2011

Aseara pe Antena 3 in emisiunea "Stirea Zilei" !

Emisiunea poate fi revazuta aici:

http://inregistrari.antena3.ro/view-15_Sep-2011-Stirea_Zilei-10.html

AU FOST VÎNDUTE ZĂCĂMINTELE DE LA ROŞIA MONTANĂ ŞI BUCIUM?!

După foarte mulţi ani de solicitări, abia la începutul lunii septembrie 2011, Ministerul Economiei a desecretizat o parte  din documentaţia aferentă proiectelor miniere Roşia Montană şi Bucium, respectiv: Contractul de societate (din anul 1997); Statutul Euro Gold Resources S.A.; Actele adiţionale la Contractul de societate şi Statutul Euro Gold Resources S.A. Actul constitutiv Roşia Montană Gold Corporation S.A., din 21 iulie 2000; Actele adiţionale la Actul constitutiv al R.M.G.C. şi Actele adiţionale de modificare  a Actului constitutiv al R.M.G.C. S.A.; Actele constitutive ale S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A. din 27 iulie 2010, 14 decembrie 2010, 17 mai 2011 şi 22 iulie 2011.

Din aceste numeroase documente rezultă următoarele:

I. Contractul de societate s-a încheiat între membrii fondatori, adică: Gabriel Resources Limited, persoană juridică engleză, reprezentată prin Vasile Frank Timiş şi Gerald Eduard Wood; Regia Autonomă a Cuprului Deva, reprezentată prin Nicolae Stanca; Minexfor S.A. din Deva; Cepromin S.A. din Deva; UPSRUEEM S.A. din Petroşani. Din contract rezultă că, în 4 septembrie 2005, Regia şi Ministerul Industriilor şi Comerţului (în timpul miniştrilor Dumitru Popescu şi Alexandru Stănescu) au organizat o licitaţie avînd ca obiect evaluarea şi procesarea iazurilor şi a minereurilor aurifere. Ca urmare a adjudecării licitaţiei, în aceeaşi zi de 4 septembrie 1995 s-a încheiat contractul între Gabriel şi Regie. Este evident că era dinainte cunoscut cîştigătorul licitaţiei, iar contractul a fost negociat înaintea deschiderii licitaţiei. Apoi s-au încheiat între cele două părţi Actele adiţionale din 17 octombrie 1996 şi 1 aprilie 1997. Aprobarea pentru participarea Regiei la constituirea Societăţii a dat-o Ministerul Industriilor şi Comerţului, iar avizul privind obiectul de activitate l-a dat Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.). Pentru perimetrele de prospecţiune, explorare şi exploatare Roşia Montană şi Complexul Bucium, format din Bucium Tarniţa, Bucium Izbiţa, Bucium Rodu şi Bucium Corabia (inclusiv iazurile şi hălzile de steril ale fiecăruia), aflate în administrarea Regiei, au dat aprobările necesare Ministerului Industriilor şi Comerţului şi A.N.R.M. Proiectele vizează cercetarea, explorarea, exploatarea şi valorificarea zăcămintelor de resurse minerale din perimetre. Faza 1 vizează cercetarea (explorarea) de către Societate a potenţialului de resurse minerale al perimetrelor, iar faza 2 cuprinde exploatarea, prelucrarea şi valorificarea efectivă a zăcămintelor, pe baza instituirii perimetrului de exploatare de către A.N.R.M. După constituirea Societăţii, Regia va depune toate eforturile şi va coopera cu Gabriel şi cu Societatea pentru obţinerea drepturilor de explorare şi exploatare a resurselor minerale din perimetre în favoarea Societăţii, garantînd exclusivitatea operării Societăţii în perimetre, în virtutea dreptului de administrare pe care îl deţine asupra acestora.

Obiectul de activitate al Societăţii cuprinde:

- Prospecţiune şi explorarea potenţialului de resurse minerale (zăcămîntului) al perimetrelor, prin efectuarea de foraje;
- Pregătirea şi întocmirea studiului de fezabilitate privind rentabilitatea de exploatare a zăcămintelor din perimetre;
- Dezvoltarea activităţii miniere în perimetre;
- Exploatarea resurselor minerale din perimetre în faza 2 a proiectului, extragerea, prelucrarea, prepararea şi livrarea acestora în forme specifice;
- Desfăşurarea de activităţi miniere specifice în perimetre (inclusiv iazurile şi hălzile);
- Comercializarea minereurilor extrase în faza 2 a proiectului, prelucrate, rafinate sau neprelucrate şi nerafinate, atît pe piaţa internă, cît şi la export;
- Importul de echipamente specifice de explorare, extracţie şi prelucrare a resurselor minerale;
- Societatea poate derula orice alte operaţiuni mobiliare, imobiliare sau financiare, menite să conducă la dezvoltarea ei.

Pentru începerea activităţii, Societatea va obţine toate avizele şi aprobările prealabile necesare prevăzute de legislaţia în vigoare. Regia este de acord să solicite şi să obţină licenţele de explorare (exploatare) pentru perimetre şi apoi, în timp de 15 zile lucrătoare, să le transfere Societăţii. La constituirea Societăţii, capitalul social a fost de 3.939.100.000 lei, din care Gabriel a deţinut 65%, prin vărsarea a 357.500 dolari U.S.A. în numerar; Regia a deţinut 33,8%, intrînd în Societate cu sediul ei din Deva, în Piaţa Unirii nr. 9, evaluat la 1.331.415.800 lei; Minexfor a avut 0,5% din capitalul social, la fel şi Cepromin, iar UPSRUEEM S.A. a deţinut 0,2% din capitalul social total. Finanţarea activităţii Societăţii în faza 1 a proiectului se va face din fondurile proprii şi din credite comerciale. Acţionarii îşi asumă reciproc obligaţia de a păstra faţă de terţi secretul absolut cu privire la informaţiile confidenţiale referitoare la datele şi activitatea Societăţii.

II. Statutul Euro Gold Resources S.A. prevede, între altele, că:
a) Dacă unul dintre fondatori nu subscrie cota sa parte din valoarea de majorare, partea sa va putea fi subscrisă de către ceilalţi fondatori;
b) Prin excepţie de prevederile art.110 şi art.169 din Legea nr.31/1990, în cazul înregistrării de pierderi pe perioada derulării fazei 1 a proiectului, nici unul dintre acţionari nu va putea cere sau propune dizolvarea Societăţii, indiferent de mărimea pierderilor;
c) Profiturile Societăţii vor putea fi distribuite acţionarilor sub formă de dividende, proporţional cu participarea lor la capitalul social, dacă adunarea generală nu decide altfel.

III. Prin Actul adiţional nr. 1 la Contractul de Societate şi Statutul Euro Gold Resources S.A. s-a stabilit că investiţia necesară prospectării şi explorării perimetrelor va fi realizată de Gabriel, care va suporta costurile determinate de realizarea obiectivelor propuse pentru faza 1 şi pregătirea fazei 2 a proiectului. Regia va depune toate eforturile şi va coopera cu Gabriel şi cu Societatea pentru obţinerea drepturilor de explorare şi exploatare a resurselor minerale din perimetre în favoarea Societăţii, garantînd exclusivitatea operării Societăţii în perimetre.

IV. Prin Actul adiţional nr. 3 la Contractul de Societate şi Statutul Euro Gold Resources S.A., autentificat la 27 octombrie 1998, acestea au fost completate cu următoarele:
- Art.5.1.2.6. „Vînzarea anticipată a producţiei pentru finanţarea proiectelor decise de Consiliul de Administraţie.”
- Art.5.1.2.7. „Operaţiuni de transport al minereurilor din extracţie ori a concentratelor, după procesarea minereurilor, sau orice transport necesar pentru transportarea produselor finite, produse din materia primă ori concentrate din proiecte (perimetre de exploatare) rezultate din obiectul de activitate al societăţii.”
- Art.5.1.3. „Activitatea Societăţii va putea fi extinsă şi în alte perimetre, conform deciziei Consiliului de Administraţie.”
- Art.5.3 „ Regia se obligă, conform Legii Minelor, să obţină licenţele de explorare şi exploatare pentru perimetrele care fac obiectul acestei Societăţi. Regia se obligă să transfere Societăţii aceste licenţe de explorare, dezvoltare şi exploatare în termen de 7 zile lucrătoare de la obţinerea lor.”
- Art.5.4. „Regia se obligă ca la primirea unei notificări în scris din partea lui Gabriel, care să confirme că studiul de fezabilitate este pozitiv şi eficient, să înceteze toate activităţile din perimetrele de exploatare Roşia Montană şi să mute toate echipamentele de pe aceste perimetre pe cheltuiala sa.”
- Art.17.3. „Dacă activitatea condusă de Regie ori de o sucursală a sa în Roşia Montană încetează permanent sau temporar ca urmare a intervenţiei Guvernului României, a falimentării, a stării de insolvabilitate etc., pe perioada desfăşurării activităţilor fazelor 1, 2 şi 3 de către Euro Gold Resources, atunci Euro Gold Resources sau acţionarii săi nu vor avea nici o obligaţie financiară sau socială faţă de angajaţii Regiei, faţă de Regie, Statul Român, ori faţă de contractorii şi subcontractorii Regiei în Roşia Montană.”
- Art.6.8 „După finalizarea unui Studiu de Prefezabilitate, finanţarea consturilor necesare fazelor 2 şi 3 ale Proiectului va fi realizată de Gabriel.”
- Art.6.9. „Dacă Gabriel va finanţa integral proiectele fazelor 1, 2 şi 3, atunci îşi va recupera din producţia integrală a proiectelor întregul capital de investiţie direct şi indirect, la care se adaugă dobînda LIBOR plus 2% costul de administrare a finanţării, înainte de distribuirea oricăror dividende între acţionari (proporţional cu cota lor parte din capitalul social)”.
- Art.6.5. din Contractul de Societate se modifică în sensul că după emiterea de noi acţiuni, în termen de 30 de zile după finalizarea acestei emisiuni, Gabriel va deţine 80% din capitalul social al Euro Gold Resources, iar ceilalţi acţionari vor deţine împreună nu mai mult de 20% din capitalul social al Euro Gold Resources.
- Art.11.1. din Statutul Societăţii s-a modificat astfel: „Gabriel deţine primul drept de preemţiune pentru cumpărarea acţiunilor oferite”.

V. Prin Actul adiţional nr. 4, autentificat în 2 februarie 1999, se introduc noile definiţii Roşia Montană Area şi Bucium Area, fiind stabilite noi obligaţii pentru Minvest. Dacă va începe faza 3 a proiectului, personalul care va fi transferat de la Minvest „va fi selecţionat de companie, la propria sa discreţie, în funcţie de necesităţile companiei”.

VI. Prin Actul adiţional nr. 8, din 11 noiembrie 1999, s-a majorat capitalul social al Societăţii cu suma de 2.954.325.000 lei, echivalentul a 171.963, 038 dolari SUA, prin emisiunea unui număr de 206.250 acţiuni, subscrise integral de asociatul Gabriel Resources Ltd., ele reprezentînd creşterea procentuală a acestui asociat de la 65% la 80%. Ca urmare, Compania Naţională Minvest Deva S.A. deţine un procent de 19,31% din capitalul social, iar Cartel Bau S.A. Cluj-Napoca, Foricon S.A. Deva şi Comat Trading S.A. Bistriţa cîte 0,23% din capitalul social.

VII. Prin Actul constitutiv al S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A., din 21 iulie 2000, se precizează următoarele:
- Proiectele înseamnă Proiectul Roşia Montană de exploatare şi Proiectul Bucium de explorare, prezentate detaliat în Licenţele de concesiune nr. 47/21 decembrie 1998 pentru Roşia Montană şi nr. 218/6 aprilie 1999 pentru Bucium, care sînt secrete pentru Poporul Român şi Parlamentul României.
- Art.3.4. „Societatea va comercializa atît produse semifinite (concentrate) cît şi produse finite ori sub formă de lingouri. Societatea va putea să vîndă anticipat produsele mai sus menţionate, în vederea finanţării proiectelor sale”.
- Art.3.8. „În cazul transferului oricăreia dintre licenţe, Societatea sau acţionarii săi nu vor avea nici o obligaţie financiară sau de natură socială faţă de angajaţii societaţii Minvest”.
- Art.4.1. Capitalul social subscris al Societăţii este de 6.893.425.000 lei, divizat în 481.250 acţiuni, din care Gabriel deţine 80%, cu un aport de 529.463 dolari S.U.A., vărsat în numerar, iar Minvest deţine 19,31%, ca urmare a aportului iniţial vărsat în natură (sediul firmei din Deva).
-Art.5.7. Acţiunile au o valoare egală şi dau acţionarilor drepturi egale de vot şi la dividende, proporţional cu contribuţia fiecăruia la capitalul social subscris.
- Art.6.5. „La orice cesiune a acţiunilor, Gabriel are primul drept de preemţiune. Dacă Gabriel acceptă condiţiile şi preţul, acţionarul este obligat să vîndă sau să cesioneze lui Gabriel acţiunile.”
- Art.7.7. „În nici un caz partea de capital social pe care o deţine Minvest (19,31%) nu va putea fi redusă ca efect al unei majorări de capital social la care Minvest nu subscrie.” Dar Minvest a subscris la majorarea de capital şi ca urmare participarea sa s-a redus de la 19,31% la 0,6%.
 - Art.13.2. După începerea producţiei comerciale se pot distribui dividende numai după plata şi/sau deducerea de către Societate a cheltuielilor şi/sau obligaţiilor Societăţii de rambursare a creditelor acordate de instituţii finanţatoare, de către Gabriel şi de alţi acţionari, precum şi plata dobînzilor aferente.
-Art.16.4. „Toate Datele şi Rapoartele referitoare la activitatea Societăţii sînt şi rămîn proprietatea exclusivă a acesteia”.

VIII. La 16 octombrie 2009, Adunarea generală a acţionarilor de la R.M.G.C. a hotărît majorarea capitalului social şi cumpărarea acţiunilor de la Comat S.A., Foricon S.A. şi Cartel Bau S.A. Din Actul adiţional nr.1, încheiat în 15 ianuarie 2010, rezultă că în baza „contractului de împrumut din data de 16.12.2009, Gabriel a efectuat în numele şi pe seama Minvest vărsămîntul în numerar corespunzător acţiunilor subscrise de Minvest în cuantum total de 115.437.690,94 lei, respectiv 39.131.420,66 dolari U.S.A. sau 26.554.582,06 euro. Plata a fost efectuată de Gabriel direct în contul R.M.G.C.”, în numele şi pe seama Minvest. Ca urmare, participarea Minvest în capitalul social a scăzut efectiv de la 19,31% la 0,6%.

IX. Din Actul constitutiv al S.C. Roşia Montană Gold Corporation S.A., din 22 iulie 2011, rezultă că:
- Domeniul principal de activitate al Societăţii este „extracţia minereurilor metalifere neferoase”, iar activitatea principală a Societăţii este „extracţia altor minereuri metalifere neferoase” – Cod CAEN 0729. Societatea poate desfăşura şi alte activităţi, care sînt înscrise în cuprinsul a 8 pagini.
- Societatea va putea să vîndă anticipat produse finite şi semifinite (concentrate), în vederea finanţării operaţiunilor sale.
- „Obligaţiile Societăţii sînt garantate cu bunurile Societăţii, Acţionarii fiind răspunzători numai pînă la concurenţa contribuţiei lor la capitalul Societăţii” (art.9.5.)
- „În momentul în care Adunarea Generală a Acţionarilor decide distribuirea de dividende, conform legii şi prevederilor Actului Constitutiv, Minvest recunoaşte şi acceptă ca din dividendele cuvenite acesteia să se plătească direct de către Societate către acţionarul majoritar Gabriel sumele datorate de către aceasta Acţionarului majoritar, urmare a împrumuturilor acordate pentru majorarea capitalului social al Societăţii.” (art.14.5)
- „ Acţionarii îşi asumă reciproc obligaţia de a păstra faţă de terţi caracterul absolut confidenţial al informaţiilor privitoare la Societate, Proiectele, Rapoartele şi activitatea Societăţii.” (art.17.1.)

Din documentele prezentate de Ministerul Economiei se pot desprinde cel puţin următoarele concluzii:

1) Pentru Poporul Român, proprietarul bogăţiilor naţionale din România, sînt şi rămîn secrete informaţiile referitoare la uriaşele zăcăminte de aur, argint, uraniu şi metale rare din perimetrele Roşia Montană şi Bucium, precum şi cele privind explorarea şi exploatarea lor.
2) Afacerea Roşia Montană şi Bucium, extrem de păguboasă pentru Poporul Român şi Bugetul de Stat, a început din anul 1995 şi s-a desfăşurat cu concursul miniştrilor Industriei şi Comerţului sau ai Economiei (d-nii Dumitru Popescu, Alexandru Stănescu, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, Mircea Ciumara, Radu Berceanu, Dan Ioan Popescu, Varujan Vosganian, Adriean Videanu, Ion Ariton) şi cu sprijinul directorilor de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale. Pe documentele date publicităţii apar numai semnăturile directorilor de la Minvest, ca reprezentanţi ai Guvernului României.
3) Nu se ştie cine şi de ce nici măcar pentru ce comisioane a stabilit că în această afacere Euro Gold Resources deţine 65%-80%, ajungînd în anul 2011 la 99,94%, iar Statul Român numai 33,8%-19,31%, iar în prezent are doar 0,6%.
4) Din actele constitutive ale R.M.G.C. rezultă că Statul Român nu are dreptul şi nu va obţine nici un gram de aur, argint, uraniu şi metale rare, după începerea exploatării cu cianură la Roşia Montană. Guvernul României a garantat exclusivitatea operării R.M.G.C. în perimetre.
5) Guvernul României, prin Minvest Deva, a acceptat ca, înainte de începerea exploatării la Roşia Montană, R.M.G.C. să vîndă anticipat mari cantităţi de aur, argint, uraniu şi, mai ales, metale rare. Preşedintele Băsescu şi premierul Boc refuză să informeze Poporul Român şi Parlamentul în privinţa cantităţilor vîndute anticipat din zăcămîntul de la Roşia Montană, cel mai mare din lume. Opoziţia parlamentară nu îndrăzneşte să-i întrebe pe această temă.
6) Ca urmare a prevederilor din Actele constitutive ale R.M.G.C., coroborate cu majorarea de capital pentru Minvest pe care a achitat-o Gabriel, rezultă că Statul Român are şansa ca, în cei 17 ani de exploatare la Roşia Montană, să nu obţină dividende sau suma pe care o va obţine va fi derizorie. Cu toate că nu avea fondurile necesare, Minvest Deva a acceptat majorarea de capital, cu scopul de a face jocul lui Gabriel.
7) După peste 4.000 de ani de exploatare continuă, mina de la Roşia Montană a fost închisă, în anul 2006, în baza obligaţiilor asumate de Minvest Deva prin actele constitutive ale R.M.G.C., şi nu pentru că ar fi fost nerentabilă exploatarea celui mai mare zăcămînt din lume de aur, argint şi metale rare.
8) Angajarea de personal (cel mult 217 salariaţi) la R.M.G.C., în faza de exploatare, este  la discreţia stăpînilor străini.
9) În cazul unui dezastru ecologic la Roşia Montană, R.M.G.C. va fi răspunzătoare numai pînă la concurenţa contribuţiei Gabriel la capitalul Societăţii. Miliardele de dolari sau euro pentru ecologizarea mediului le va suporta Poporul Român.
10) Licenţele de explorare şi de exploatare pentru perimetrele Roşia Montană şi Bucium sînt secrete pentru Poporul Român şi pentru Parlamentul României.
11) Guvernul României, prin Minvest Deva, a acceptat ca activitatea R.M.G.C. să fie extinsă şi în alte perimetre, conform deciziilor Consiliului de Administraţie.
12) Toate datele şi rapoartele referitoare la activitatea Societăţii sînt şi rămîn proprietatea exclusivă a acesteia. Ca urmare, Poporul Român nu va şti niciodată ce cantităţi de aur, argint, uraniu şi metale rare vor fi exploatate la Roşia Montană şi Bucium, cantităţi care vor fi scoase integral din România.
13) Cea mai mică redevenţă din lume, de numai 4%, va fi achitată de R.M.G.C. în lei sau euro. Ca urmare, din cel mai mare zăcămînt din lume de aur, argint, uraniu şi metale rare nu va obţine nimic în natură Statul Român, iar în rezervele Băncii Naţionale a României nu va intra un gram de aur de la Roşia Montană, din cele 800-4.000 tone de aur existente în zăcămînt.
14) Zăcămintele uriaşe din perimetrele Roşia Montană şi Bucium, evaluate la peste 100 miliarde euro, urmează să fie scoase integral  din România de către R.M.G.C., iar Poporul Român va rămîne fără cele mai vechi mine din lume (care vor fi dinamitate), fără vestigii arheologice de o valoare inestimabilă, dar cu cel mai mare dezastru ecologic din Europa , provocat de folosirea celor 200 milioane kg de cianură.
15) În plină criză internaţională, cînd explodează cu efecte imprevizibile criza datoriilor suverane, cînd datoria externă a României a ajuns la circa 150 miliarde euro, cînd Guvernul Boc se împrumută de la bănci străine cu 1,5-2 miliarde euro în fiecare lună, preşedintele Băsescu susţine investiţia privată a R.M.G.C. şi scoaterea din ţară a celui mai mare zăcămînt din lume de aur, argint şi metale rare.

Aceste documente şi concluzii referitoare la perimetrele Roşia Montană şi Bucium sînt cunoscute preşedintelui Băsescu şi miniştrilor care au susţinut interesele şi acţiunile asasinilor economici şi politici străini. Cu toate acestea, ei susţin să înceapă proiectul Roşia Montană şi să se extragă cantităţile de aur, argint, uraniu şi metale rare care au fost deja vîndute, înainte de începerea exploatării cu cianuri. Nimeni nu-i întreabă pe susţinătorii proiectului R.M.G.C.: ce sume sînt prevăzute a se încasa anual în Bugetul Statului Român; cu cît va creşte P.I.B.-ul României, după începerea exploatării; ce cheltuieli trebuie să suporte Poporul Român pentru ecologizarea mediului în următorii 200 de ani; care prevederi din documentele referitoare la proiectul Roşia Montană sînt renegociate de către Guvernul României?

Dr. GHEORGHE FUNAR,
Secretar general al P.R.M.,
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj

http://www.ziarultricolorul.ro/editorial/au-fost-vndute-zcmintele-de--la-roia-montan-i-bucium.html

joi, 15 septembrie 2011

Mesaj primit de preşedintele PRM la biroul său din Parlamentul European

Stimate domnule Vadim,

Vă scriu în numele Consiliului ştiinţific Consultativ al Academiilor Europene (EASAC) pentru a vă invita să participaţi la celebrarea aniversării a 10 de la fondarea acestuia. Evenimentul va avea loc în seara zilei de 7 noiembrie, la Bruxelles. Vă rog să consultaţi invitaţia ataşată acestui mesaj, pentru a afla programul amănunţit al manifestărilor.

În aceşti ultimi 10 ani, Academiile Naţionale de ştiinţă ale statelor membre UE au conlucrat în cadrul EASAC, pentru a acorda consultanţă ştiinţifică de înalt nivel, în condiţii de totală independenţă politică, factorilor de decizie politici ai UE. Academiile europene naţionale de ştiinţă sînt singurele în măsură să joace un astfel de rol, întrucît ele reprezintă o reţea de înaltă eficienţă, constituită din cei mai distinşi oameni de ştiinţă ai Europei. Astfel, EASAC a elaborat numeroase rapoarte pe teme ştiinţifice de o mare importanţă pentru societăţile europene, îndeosebi în domeniile bioştiinţei, energiei şi mediului înconjurător. (Toate rapoartele pot fi găsite pe site-ul  www.easac.eu   ).
Pentru a celebra activitatea desfăşurată de EASAC, am alcătuit un program care vizează utilizarea ştiinţei de către factorii de decizie politici. Doi eminenţi vorbitori, prof. Annette Schavan, ministrul german al Educaţiei şi Cercetării, şi Lordul May of Oxford, fost Consultant-şef ştiinţific al Guvernului Marii Britanii şi preşedinte al Societăţii Regale, vor aborda această temă atît din punct de vedere al deciziei politice, cît şi din punct de vedere al comunităţilor ştiinţifice. În plus, EASAC va fi în măsură să-şi prezinte ultima dintre politicile de consultanţă, întocmită pe baza studiului ştiinţific, pentru instituţiile UE, respectiv, Raportul privind Concentrarea energiei solare: potenţiala sa contribuţie la o viitoare energie durabilă.
Am fi extrem de încîntaţi dacă ne veţi onora cu prezenţa dvs., în data de 7 noiembrie. Pentru confirmarea participării dvs., vă rugăm să aveţi amabilitatea să ne anunţaţi la adresa de e-mail secretariat@easac.eu .


Sir BRIAN HEAP,
Preşedintele EASAC

http://www.ziarultricolorul.ro/special/mesaj-primit-de-preedintele-prm-la-biroul-su-din-parlamentul-european.html

Preşedintele PRM i-a explicat preşedintelui Parlamentului European jaful incalificabil pe care Traian Băsescu şi George Sörös vor să-l facă la Roşia Montană

În cursul şedinţei de ieri a Parlamentului European, ecologistul Daniel Cohn-Bendit a profitat de omagierea memoriei victimelor din Norvegia (iulie 2011) pentru a-l ataca, din senin, pe venerabilul Jean-Marie Le Pen. În mod concret, europarlamentarul franco-germano-evreu i-a adus acuzaţii grave lui Le Pen (vice-decan de vîrstă al înaltului forum legislativ) pe motiv că oameni ca el au dus la un asemenea masacru (?!). În mod firesc, Le Pen a solicitat un Drept la Replică. După foarte multe insistenţe, i s-a acordat un minut. Era prea tîrziu, pentru că răul fusese comis. Simţind, el, că nu s-a procedat corect faţă de bătrînul om politic, care, totuşi, este un erou al Franţei, pierzîndu-şi un ochi în războiul din Coreea, din anii ’50, preşedintele Parlamentului European l-a invitat în biroul său din spatele prezidiului. Atunci, preşedintele PRM s-a simţit dator să-l încurajeze şi să-l însoţească pe Jean-Marie Le Pen, care, să nu uităm, i-a fost oaspete la Bucureşti, la Congresul II al partidului, desfăşurat în noiembrie 1997. Discuţia dintre Le Pen şi Buzek a fost foarte aprinsă, cu argumente dure şi de o parte, şi de alta. La un moment dat, polonezul i-a reproşat francezului că, într-o şedinţă anterioară, l-ar fi făcut pedofil pe Daniel Cohn-Bendit. Oricum, n-avea legătură una cu alta. În final, cei doi oameni politici s-au împăcat şi şi-au strîns mîinile – evident, ne referim la fostul prim-ministru al Poloniei, Jerzy Buzek, şi la fostul finalist al alegerilor prezidenţiale din Franţa anului 2002. După plecarea lui Jean-Marie Le Pen, a fost rîndul liderului PRM să aibă o întrevedere cu Jerzy Buzek, căruia i-a explicat că, în ciuda rezoluţiei votate la 6 mai 2011, de către Parlamentul European, împotriva utilizării cianurilor în exploatările miniere, regimul politic de la Bucureşti ignoră toate avertismentele şi interdicţiile şi vrea să demareze criminalul proiect de la Roşia Montană. Au fost abordate mai multe subiecte, asupra cărora preşedintele PRM se va referi, pe larg, la întoarcerea sa în ţară.


http://www.ziarultricolorul.ro/ultima-ora/ultima-or-preedintele-prm-i-a-explicat-preedintelui-parlamentului-european-jaful-incalificabil-pe-care-traian-bsescu-i-george-srs-vor-s-l-fac-la-roia-montan.html

miercuri, 14 septembrie 2011

Mesaje primite de liderul PRM la biroul său din Parlamentul European (Strasbourg)

Stimate domnule Vadim Tudor,

NGO GRAD face apel la dvs., în calitatea pe care o aveţi, de deputat al Parlamentului European, în legătură cu problema reabilitării stalinismului în Ucraina, un proces care se desfăşoară pe furiş, cu sprijinul guvernului. Organizaţia noastră este implicată în campania de protejare a activiştilor urainieni aparţinînd ,,Trizub”, daţi în judecată de guvern, ca urmare a decapitării monumentului lui Stalin, din Zaporoje, acţiune care a avut loc la 28 decembrie 2010.
Monumentul lui Stalin a fost instalat ilegal, fără avizele necesare, în faţa Comitetului Regional Zaporoje, al Partidului Comunist din Ucraina, în data de 5 mai 2010, ca simbol al regimului totalitar stalinist. Apariţia monumentului care îl reprezintă pe organizatorul distrugerii în massă a milioane de oameni, în centrul unui mare oraş urainian, a provocat numeroase proteste şi reclamaţii din partea populaţiei. Cu toate acestea, timp de mai bine de 6 luni, nici guvernul, nici organele de apărare a legii, inclusiv Parchetul, nu au luat nici un fel de măsuri pentru a demonta ceea ce, pentru victimele regimului stalinist, reprezintă un monument ridicat în mod cinic şi ilegal. Oficialii PCU din Zaporoje nu au fost deferiţi justiţiei. Şi aceasta, în pofida faptului că decizia Curţii de Apel de la Kiev condamnase genocidul de la Holodomor, săvîrşit de Stalin împotriva poporului ucrainian. De asemenea, Ucraina este stat-membru al PACE, iar Guvernul ucrainian îşi declară hotărîrea de a adera la Uniunea Europeană. După cum ştiţi, numeroase rezoluţii adoptate de PACE şi de Parlamentul European au condamnat regimul criminal al lui Stalin, asimilînd Stalinismul cu Nazismul.
În această situaţie, 9 patrioţi au decapitat monumentul, instalat ilegal, al organizatorului regimului totalitarist inuman, preluînd atribuţiile guvernului, care nu a luat nici un fel de măsuri în acest sens. Mai mult decît atît, dar în loc să răsplătească acest act civic meritoriu, guvernul şi instituţiile de asigurare a legii şi ordinii au recurs la represalii împotriva patrioţilor ,,Trizub”. Aceştia au fost aruncaţi în închisoare, în spritul represiunilor şi torturilor comise de Stalin. Astăzi, procesul continuă şi există mari îndoieli asupra perspectivei luării unei decizii corecte.
Vă scriem în speranţa că veţi ridica această problemă, privind riscul reabilitării stalinismului şi reînvierii regimului totalitarist în Ucraina, în interiorul Parlamentului European.

ANDRII DENYSENKO,
Coordonator al organizaţiei GRAD


http://www.ziarultricolorul.ro/eveniment/mesaje-primite-de-liderul-prm-la-biroul-su-din-parlamentul-european-strasbourg.html


=================================


Stimate Domn,

La 23 iunie 2011, aţi semnat Declaraţia Parlamentului European cu privire la promovarea implementării unui sistem voluntar de etichetare în format Braille, la ambalarea produselor industriale. Împărtăşim pe deplin preocuparea dvs. pentru integrarea persoanelor cu deficienţe de vedere.
Considerăm că este o problemă esenţială, aceea ca fiecare client să poată avea acces la o ofertă cît mai variată. De aceea vă scriu, astăzi, prezentîndu-vă iniţiativa pe care Auchan a introdus-o încă de acum cîţiva ani.
Începînd cu 2001, Auchan France a fost primul distribuitor mondial, care a oferit produse sub acest brand, purtînd etichete în Braille, operaţiune efectuată în cadrul unui parteneriat încheiat cu asociaţia ,,Donne-moi tes yeux” (,,Împrumută-mi ochii tăi”). Numărul produselor de acest tip a crescut de la 800, la finele anului 2002, la 2.600, la sfîrşitul lui 2010, în ţări precum Franţa, Spania şi Portugalia. Eu şi colectivul pe care îl conduc am fi extrem de încîntaţi să vă împărtăşim cei 10 ani de experienţă în practicarea acestui sistem.
Sper că am reuşit să vă conving că Auchan France este o companie pe deplin conştientă de responsibilităţile care îi revin şi că este permanent preocupată să contribuie la bunăstarea consumatorilor săi.

Cu sinceritate.
VINCENT MIGNOT
Manager general al Auchan France
Villeneuve d’Ascq, 20 iuilie 2011

===================================

Stimate domnule Vadim,

Mă adresez dvs., în calitate de reprezentant al Coaliţiei Europene pentru Diabet (ECD) şi aş dori să vă aduc la cunoştinţă cîteva date despre existenţa şi obiectul de activitate al acesteia. În acest scop, vă transmit alăturat primul număr al revistei noastre de informare. În urmă cu cîteva luni, am avut o întrevedere cu fostul dvs. asistent parlamentar, dl. Gabriel Bălănean, în cadrul căreia am discutat despre activităţile ECD. Atît dl. Bălănean, cît şi eu am considerat că aţi putea fi interesat să participaţi activ la dezbaterile politice referitoare la această maladie cronică, cu care se confruntă mai bine de 30 de milioane de cetăţeni ai Europei.
În acest scop, aş dori să vă atrag atenţia asupra Grupului European pentru Diabet (EUDWG), constituit, în Parlamentul European, de către europarlamentari proveniţi din diferite ţări şi grupuri politice. Mai multe informaţii despre acest grup şi despre activităţile pe care le derulează sînt ataşate acestui e-mail.
În prezent, EUDWG caută să-şi sporească numărul de membri; iată de ce am fi onoraţi dacă aţi accepta invitaţia noastră de a vă alătura grupului, în calitate de membru. Formularul de înregistrare în cadrul acestui grup este ataşat prezentului e-mail.
Vă mulţumim şi vă dorim mult succes în activităţile dvs. din Parlamentul European - şi nu numai din cadrul acestuia. Dacă aveţi întrebări despre ECD sau EUDWG, vă rugăm, nu ezitaţi să ne contactaţi.

Cu stimă.
EMILIA MILOIU

http://www.ziarultricolorul.ro/eveniment/mesaje-primite-de-liderul-prm-la-biroul-su-din-parlamentul-european-strasbourg-2.html

Ieri, la Strasbourg, întîlnire Vadim Tudor - Silvio Berlusconi

În cursul zilei de ieri, la intrarea în Parlamentul European, de la Strasbourg, a avut loc o întîmplare pe cît de neprevăzută, pe atît de plăcută: preşedintele PRM a dat nas în nas cu premierul Italiei, Silvio Berlusconi. Cei doi oameni politici şi-au strîns mîinile şi şi-au urat succes în activitatea pe care o desfăşoară. Preşedintele PRM i-a amintit premierului italian că a primit o scrisoare din partea lui, în anul 2002, drept mulţumire pentru o carte a sa de aforisme. Silvio Berlusconi a avut ieri o serie de întîlniri cu membrii Comisiei Europene pe tema crizei economice şi financiare actuale.

http://www.ziarultricolorul.ro/ultima-ora/ultima-or-ieri-la-strasbourg-ntlnire-vadim-tudor---silvio-berlusconi.html

marți, 13 septembrie 2011

Saptamana pe scurt !

*  Chiorul taie frunză la cîini toată ziulica *  Elena Udrea, Putoare de Onoare în fiecare aşezare *  Grafomanul Mircea Că-că-cărtărescu recunoaşte că e idiot şi sclerozat *  Mircea Diaconu a făcut-o pe nevastă-sa regizoare (?!) *  Au înviat din morţi fomiştii de la Qvorum

*  LA DESCHIDEREA EDIŢIEI. Ion Iliescu ori e ticălos pînă la moarte, ori e sclerozat în ultimul hal. Bătrîna Şandrama Stalinistă a debitat, zilele trecute, porcăria conform căreia, din pricina lui Mircea Geoană (?!), în 2004, PRM a votat cu Băsescu (?!). De unde ştii asta, moşule? În loc să recunoşti că te-ai ambiţionat, prosteşte, să-l impui pe Adrian Năstase ca preşedinte, după o guvernare coruptă, arogantă şi antinaţională – tu cauţi, mereu, vinovaţii în altă parte. Atunci, Vadim a cerut, public, ca membrii şi simpatizanţii PRM să nu se ducă la vot, în turul II (decembrie 2004), fiindcă acest tur II e rezultatul unei uriaşe fraude şi oricare variantă ar fi catastrofală pentru ţară. Atunci, pe porcul de Băsescu l-a impus ambasadorul SUA, agentul CIA J. D. Crouch – ca dovadă „revoluţiile portocalii“, de la Kiev şi Bucureşti. În 2009 tot PRM l-o fi făcut preşedinte pe Băsescu, Iliescule? Nu vezi ce ridicol eşti?
* Traian Băsescu se învîrte, de dimineaţă pînă noaptea tîrziu, ca un testicol într-o căldare. Ce să caute un testicol într-o căldare? – veţi spune. Păi, exact ce caută Pazvante Chiorul la Palatul Cotroceni! A rămas singur cuc, nu mai e nimeni în jurul lui, în afara cîtorva slugi fără nici o meserie şi fără şira spinării (cum e cornuta Valeriu Turcan). Atunci cînd se va face un film parodic, cu titlul „Ultimele zile ale Dictachiorului“, o să pricepem cît de jos a coborît, în subsolul mocirlei, ţara asta. Ce părere au inconştienţii care cîntau pe străzi „Olé, olé, Ceauşescu nu mai e“?! Bine că e Băsescu, o caricatură jenantă a lui Ceauşescu. * După ce le-a promis Ioan Oltean că „le-o tragem dimineaţă“ (adică le fură voturile, pe softul ţiganului din fruntea STS), uslaşii trag şi ei ceva. Mai exact, căruţa. Priviţi ce a spus Mircea Geoană, la Antena 3, joi seara: „Vom trage, în continuare, căruţa pe uscat, cum se spune“. Nu, nu se spune. Expresia corectă este „a trage targa pe uscat“. Dar, din păcate pentru el, Mircea Geoană a mai spus ceva comic: „Poate că eu sînt mai social“ – a continuat el să explice unor tineri. A vrut să spună că pune un accent mai mare pe partea socială, dar nimeni n-a înţeles nimic. Mare minune dacă nu se screme Chiorul în toamna asta să-l schimbe de la conducerea Senatului, pentru a instala o slugă de-a lui. De ce? Ca să vină la Palatul Cotroceni – atunci cînd el va damblagi – altcineva, din altă gaşcă. Numai că socoteala de-acasă nu se potriveşte cu cea din tîrg.  * Apropo de tîrg: Elena Udrea a devenit şi cetăţean de onoare al Tîrgoviştei. Atîta „onoare“ e la această putoare de negri şi de arabi, ce să-ţi povestesc... Dacă tot era la Tîrgovişte, de ce n-o fi dus-o Armata la zidul respectiv, era o bună ocazie. Aranjamentul l-a făcut Florin Popescu, preşedintele Consiliului Judeţean Dîmboviţa. De ce n-or lua ăştia toate localităţile ţării, la rînd, în ordine alfabetică, să-i dea muie, pardon, onoare ţigăncii cu ochii vineţi, care înghite, tot timpul, cîte ceva (spermă, cuvinte etc.)?! * Titlul săptămînii a apărut pe pagina I a „Jurnalului Naţional“, joi, 8 septembrie: „Contele şi mita din vînzarea Petrom“. Care Conte? Retardatul Iosipescu-Zambra? Nu, un conte austriac: „Un nou scandal de corupţie zguduie Austria. În prim-plan se află concernul OMV, acţionarul majoritar al Petrom, cea mai mare companie petrolieră din România. Politicianul Peter Pilz îl acuză pe contele Alfons Mensdorff-Pouilly că ar fi primit de la OMV 1,5 milioane de euro la momentul achiziţionării Petrom. Destinaţia banilor ar fi fost mita. «Un colaborator OMV din România mi-a spus aşa: La cumpărarea Petrom ne-am lovit de o mare problemă. În România totul este corupt, de aceea avem nevoie de Alfons Mensdorff-Pouilly. A fost o indicaţie expresă să trimitem banii la firma Brodman», susţine Peter Pilz. Cazul este anchetat de procuratura din Viena. OMV a recunoscut că a existat un contract de consultanţă, semnat între concernul austriac şi Mensdorff“. Probabil că s-o fi dat şi mita asta, dar ea a fost un bacşiş. Adevărata ŞPAGĂ a fost de 70 de milioane de euro, aşa cum am scris noi încă de atunci. Fireşte că nu putem aştepta ca asemenea dezvăluiri să fie făcute de Justiţia română, care e tot un braţ al Caracatiţei Mafiei. Poate străinii vor scoate ceva la iveală. La noi, Justiţia, Poliţia, Serviciile Secrete nu descoperă – ci acoperă, muşamalizează. * Ne pare rău de scriitorul Augustin Buzura, dar credem că el e încălecat de ginerică. Adică de George Cristian Maior. Care i l-a băgat pe gît pe falsificatorul de sondaje Vasile Dâncu. Sau, cine ştie, poate că escrocul Dâncu s-a strecurat la revista „Cultura“ pe filiera clujeană, ambii (Dâncu şi Buzura) fiind de pe acolo. În orice caz, e absolut (vorba Liei Trif, nevasta lui Paul Lambrino), absolut, absolut scandalos ca un individ dovedit ca HOŢ în mai multe rînduri să se mai pronunţe despre sondaje, alegeri, cicluri electorale etc. În ultimul număr al revistei respective, ţiganul cu mustaţa flocăită, care a revoltat o lume întreagă prin sondajele falsificate, din Basarabia, de anul trecut, publică „editorialul“ intitulat: „Moartea votului politic“. Nu-ţi e, bă, ruşine? Mai bine ar muri Mafia Sondajelor. * În aceeaşi revistă, „Cultura“, sînt reproduse fragmente dintr-un „Jurnal“ al apreciatului onanist Mirciulică Că-că-cărtărescu. Băiatul a luat-o razna rău de tot, pentru că trăieşte o dramă: ani de zile i s-a băgat în cap că e „atins de aripa geniului“ (măcăia Răţoiul Castrat, adică Nicolae Manolescu), după care, treptat, şi-a dat seama că lumea nu dă nici două parale pe el, maculatoarele lui zac nevîndute, sub straturi de praf, prin librării, iar compunerile şcolare din „Excrementul zilei“ sînt jenante. Pe scurt, Mamutul e un Ratat, anticamera statutului de Rahat. Priviţi ce scrie ţigănuşul cu mîinile pînă la genunchi, ca personajele păroase de pe canalul Animal Planet: „Nu ştiu ce m-a distrus în aşa hal în ultimii ani (...) E de necrezut, nu mă pot obişnui cu prostraţia asta a minţii mele: sînt aproape un idiot (stai liniştit, eşti un idiot complet – nota red. R.M.), inclusiv moral; în cele mai obişnuite discuţii, la o terasă, nu-mi mai aduc aminte numele cele mai uzuale şi cuvintele de vocabular activ. Uit frazele înainte de a le formula bine (...) Nu pot să-nţeleg, nu pot să mă-nţeleg. Nu se poate să fiu eu cel de acum. Dementul ăsta. Mă desolidarizez de mine, mă reneg. Dac-aş avea curaj, m-aş anihila (...) Sînt plictisit şi exasperat de frazarea mea, de clişeele mele, de scleroza adîncă a minţii mele şi-a imaginii mele de sine (...) Dacă n-aş avea permanent dispreţul ăsta pentru parazitul în care m-am transformat (ai fost parazit de la început – nota red. R.M.), aş spune că viaţa nu mi-e insuportabilă“. Sinceri să fim, ne e milă de amărîtul ăsta. Prost-prost, dar e prostul lui Băsescu, care tot citeşte, de ani de zile, la o cărticică de-a lui, însă n-a reuşit să treacă de pagina 1. * Ziarul ,,Adevărul” publică o anchetă-beton, sub titlul: ,,Şi-a angajat soţia ca regizor pe baza a cinci fraze penibile. Mircea Diaconu are nevastă de 10”. Subtitlul sună astfel: ,,Directorul Teatrului Nottara a condus comisia de evaluare care a decis angajarea soţiei sale pe un post de regizor”: Ancheta e realizată de Raluca Dan şi Mihai Mincan. Noi scriem, de ani de zile, că perechea Mircea Diaconu-Diana Lupescu taie şi spînzură la Teatrul Nottara, aşa cum face şi batoza de 70 de ani Dorina Lazăr, în fruntea Teatrului Odeon, aşa cum fac şi alţi parveniţi – democraţi, desigur, neapărat democraţi. Sărmana Diana Lupescu: ea a fost o fată frumuşică, dar acum a ajuns o bunică (asta-i realitatea!), adică se apropie de 60 de ani, ce regie de teatru îi mai trebuie? În privinţa lui Mircea Diaconu, lucrurile sînt clare: de 21 de ani dă un spectacol enervant, de individ intolerant, care judecă şi pune la zid pe toată lumea, în numele unei moralităţi pe care tocmai el n-o are. Omul cu bărbia de galoş e urît şi la chip, şi la suflet. De ce nu o schimba el numele Teatrului Nottara – în Teatrul Diaconu? Păi cine a fost Nottara ăsta, faţă de el, ,,liberalul”; ,,dizidentul”, ,,interpretul de UTC-işti”? * Acelora care ne-au întrebat cu ce notă a luat Bacalaureatul Corneliu Vadim Tudor le răspundem acum: cu Nota 9 (anul 1967). Aceeaşi Notă 9 a primit şi pentru Diploma de Licenţă în Filozofie (anul 1971). Pentru un tînăr sărac, din cartierul muncitoresc Rahova, care n-avea bani nici de tramvai, darmite de meditatori, performanţele erau remarcabile – de pildă, dădeau unii examen la Facultatea de Filozofie a Universităţii din Bucureşti şi de cîte 4-5 ori, dar Vadim a intrat dintr-un foc, la vîrsta de 17 ani şi jumătate. I-a plăcut cartea şi, vorba amicului său, Florin Piersic, avea (şi încă mai are) ,,fosfor la gămălie”. Şi asta se vede de la o poştă: ce ştie el, nu ştie toată Academia Română. * Pe coperta ziarului ,,Cancan” apare o poză cu Vasile Blaga, plîngînd în timp ce Marcel Pavel cînta firimituri din Imnul României. La prima vedere, fostul ministru de Interne plîngea fiindcă fusese tăiat numele Traian. Totuşi, noi credem că Vasile Blaga era beat. Nu uitaţi că şi Traian Băsescu pişe ochii la beţie şi îşi şterge mucii cu mîneca hainei, măi, dragă Stolo… Genericul din ,,Cancan” sună ca un titlu de piesă de teatru, sau, mai degrabă, de film (,,Şi caii se împuşcă, nu-i aşa?”). Îl redăm şi noi: ,,Şi buldogii plîng cîteodată”. * Nu ştim cine l-a minţit pe unul, Liviu Avram, că ar fi ziarist – dar e clar că şi-a bătut joc de el. Băiatul n-are talent, de nici un fel, dar e redactor-şef adjunct (?!). Mă, Avrame… Mă, Liviule… Ce meserie ai tu? Din ce trăieşti? * Ştiaţi că ,,scrutin” înseamnă, în latină, ,,examen”? În limba lui Ovidiu se zicea ,,scrutinium”. În România, cine o da ,,examenul” ăsta? Candidatul – sau Poporul? Dacă îl dă Poporul, el a pierdut, de fiecare dată, avînd în vedere că, de 21 de ani, la Putere ajung hoţii şi trădătorii.

* Fomiştii de la firma de bucătărie Qvorum (în latină, corect, se zice Quorum!) au mai primit vreo ciosvîrtă, sub masă, de la Dorin Cocoş, ca să mişte o lăbuţă, să arate că sînt vii. Astfel, şarlatanii au azvîrlit pe piaţă (care piaţă, că nu-i bagă nimeni în seamă?) un fel de clasament, cu ,,cei mai influenţi eurodeputaţi români”. Pe locul I, Marian Jean Marinescu (PDL). Şi acum, ţinta reală a acestei făcături: ,,La polul opus, europarlamentari care, practic, nu exercită nici un fel de influenţă sînt Corneliu Vadim Tudor şi Gigi Becali”. Ce înţelegeţi mă, bagabonţilor, prin ,,influenţă”, şi încă în Parlamentul European? Cumva ,,traficul de influenţă” făcut de Adrian Severin? În 2 ani de mandat, Vadim a tipărit nu mai puţin de 5 volume sub egida Parlamentului European, rostind 16 discursuri şi fiind solicitat să semneze un mare număr de Declaraţii şi alte documente. La birourile sale din Strasbourg şi Bruxelles e un pelerinaj continuu, de români şi străini. El trimite, în fiecare an, 100 de români la Bruxelles şi Waterloo. Nu numai în Belgia şi Franţa – unde îşi are birourile – ci în toată Europa el e cunoscut şi respectat, ca om de cultură, ca şef de partid (singurul din cei 33 de europarlamentari români), ca lider autentic al Opoziţiei, ca finalist al alegerilor prezidenţiale din anul 2000. Iar corespondenţa lui cu lideri politici şi religioşi din lumea întreagă stă mărturie a popularităţii şi aprecierii de care se bucură. Un om care s-a întîlnit cu ultimii Papi (Ioan Paul al II-lea şi Benedict al XVI-lea) şi care a primit, chiar din mîna Papei german, Medalia de Bronz a Vaticanului, fiind membru al Academiei Tiberiene din Roma, al Academiei Mondiale ,,Albert Schweitzer”, al Academiei de Ştiinţe a Federaţiei Ruse, al Academiei de Ştiinţe Politice din New York – un asemenea om ,,nu exercită nici un fel de influenţă”? Trebuie să fie cineva nebun de legat să susţină o asemenea aberaţie. Bine că are influenţă maimuţa analfabetă EBA… * Fiţuica băsistă ,,Curentul” sare, ca prostul din baie, de cîte ori i se năzare puşcăriabilului Mihai Iacob că Matrozul Chior nu e respectat. Aşa s-a petrecut şi miercuri, 7 septembrie, cînd, pe pagina I, a fost bălăcărit Stelian Tănase, că de ce şi-a permis să spună că Băsescu e bolnav. Cine e de vină? Tot Vadim, desigur. Adică Stelian Tănase ar fi trecut ,,de la regulile BBC” la regulile Tribunului. Scribălăul care îi dă limbi în cur Beţivului Naţional e unul care îşi ţine posteriorul la vedere, chiar în numele de familie: Nicolae Bu-cur. Staţi, bă, în banca voastră, că vă faceţi de rîs. În realitate, şi voi ştiţi că porcul de Băsescu e pe dric, se ţine în viaţă cu medicamente foarte scumpe, care îi sosesc, lunar, cu avionul, din America; vouă puţin vă pasă dacă ăsta dă colţul – pe voi vă sperie soarta voastră, ce veţi face atunci, cînd n-o să mai aveţi protecţie şi bani din publicitatea băsistă, iar spărgătorul de bănci Mihai Iacob va ajunge la pîrnaie. * Un alt profitor neruşinat, care înfulecă bani cu polonicul, e alcoolicul Dan Tapalagă – fost ,,consilier” al Monicăi Macovei (o consilia pe Văduva lui Mao la spart pahare). În ziarul ,,Azi” a apărut o anchetă, cu titlul: ,,Oficina cotrocenistă de presă Hotnews, finanţată generos. Bani pentru trompete”. Japiţele astea au primit de la Elena Udrea aproape 270.000 de euro!!! Şi ce păzeşte Parchetul General, de ce nu se auto-sesizează? Asta-i PROBA corupţiei, degeaba fac ăştia joc de glezne şi de-aia nu-i crede nimeni. Nu-i nimic, se-ntoarce ea roata şi veţi plăti tot, tot, tot!
* FMI a anunţat: Grecia va intra în faliment. Încă o dată e ilustrată zicala: ,,Copacul unde e aplecat, acolo cade”. * Să trecem la ziarul ,,Tricolorul”, care supravieţuieşte, eroic. Acest ziar cu nume şi cromatică atît de frumoase seamănă cu orchestra de pe ,,Titanic”: totul se scufundă în ţara asta, dar el îşi face datoria. Iată sumarul cîtorva dintre ultimele numere. MIERCURI, 7 SEPTEMBRIE (nr. 2.260): „Trei, Doamne, şi toţi trei derbedei... La al treilea mandat/ Chiorul va fi mort (de beat)“; „Preşedintele PRM mătură pe jos cu slugile lui Traian Băsescu. «Sînteţi politicieni, sau hingheri?»“ (un SMS expediat pe adresele unor specimene ca Emil Boc, Traian Igaş, Roberta Anastase ş.a.); „Doctrina Băsescu?“ (editorial de Silviu Crăescu); „UDMR face ce ştie mai bine: şantajează“; ULTIMA ORĂ. Traian Băsescu, trădat de unguri! Întîlnire secretă, luni seara (5 septembrie), între Victor Ponta, Crin Antonescu şi Kelemen Hunor; „LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI. În demenţa lui, Chiorul a vrut să se ducă la meci (?!)“;„Spaniolii s-au săturat: locuitorii Cordobei strîng semnături pentru expulzarea ţiganilor“; „Epistolă scrisă cu cerneala ochilor. Am fost educatoare şi mă mîndresc!“ (Maria Ostafi); „10 lucruri de ştiut despre... Hitler“;„Calendar – 7 septembrie“; „Arhiva «Tricolorul». Viaţa sexuală în Roma antică“ (Anthony Blond); „Aurul României nu este proprietatea clanului prezidenţial“ (Cezar Mihalache); „Moartea unui deputat ungur scoate în evidenţă imbecilitatea votului uninominal al lui Tăriceanu“ (Ionuţ Ţene, „Napoca News“); „WikiLeaks previne lumea: «Un important anunţ în curînd»“ (Carla Dinu); „Aşa vă place Istoria? Mayerling, sinucidere sau crimă?“ (Claude Mossé). JOI: „Un derbedeu care ar trebui arestat: Adrian Oprişan“; „Renegocierea, sau rezilierea contractului pentru Roşia Montană?“(editorial de Gh. Funar); „Lăcomia (şi ţigănia) mănîncă omenia“; „Statul Român a pierdut orice control la Roşia Montană. Canadienii sînt foarte aproape să devină proprietari pe zăcămintele de aur“ (Mihai Ionescu); „Presa franceză, despre gazonul Arenei Naţionale: «Seamănă cu un cîmp grotesc de cartofi»“; „Laura Codruţa Kövesi a fost în biroul procurorului Florin Apostu cu cîteva zile înainte de arestarea lui! DNA nu a pus înregistrarea la dosar!“ (Voichiţa Răşcanu, „Lumea Justiţiei“); „Asta o spune Vadim de ani de zile... Dezvăluiri despre o închisoare CIA de lîngă Bucureşti“; „Mormînt vechi de un mileniu, descoperit lîngă Ploieşti“; „Arhiva «Tricolorul». Document din perioada Congresului IX al PCR“; „SPORT. Huiduieli şi aplauze“(Silviu Dumitrescu, antrenor emerit); „Enciclopedia «Tricolorul». Parlamentul, în anul 991, în Anglia“ (Charles Panati). VINERI: „Enervat de dezvăluirile făcute de liderul PRM la Antena 3 – Traian Băsescu l-a sunat pe prefectul Capitalei şi l-a făcut albie de porci!“; „Minţi, Marcel Pavel! Pentru un bacşiş de 3.000 de euro“...; „Doi inspectori UEFA au fost la Arena Naţională. Stadionul a fost închis, temporar, de forul european“; „SCUIPAŢI AICI! Cît de proastă poate fi o curvă româncă, încît să facă un copil cu un evreu... turc?!“; „Dacă nici acum fraţii Viorel şi George Păunescu nu mătură gunoaiele de la B1TV, atunci sîntem îngrijoraţi de starea lor medicală... Derbedeul Radu Banciu a luat muie, în direct, de la fanii lui Dinamo“ (Mihai Koblenko, „Naţional“); „ULTIMA ORĂ. Chiorul iar s-a sculat cu faţa la cearceaf: vrea să schimbe 5 miniştri“; „Cine are interes să distrugă industria românească?“ (editorial de Ruxandra Lungu); „Stema Ungariei a fost reamplasată pe clădirea unui liceu din Gheorgheni“; „Pentru împrospătarea memoriei. 10 întrebări pentru generalul Constantin Degeratu. Diversiunea «Răpirii din Bagdad» a fost coordonată de Traian Băsescu“ („Tricolorul“, nr. din 6 nov. 2009); „Absent şi din stadion, şi din imn“ (S.R. Stănescu); „Cathedral Plaza, construcţie ilegală, nefinalizată, între furie şi neputinţă“ (Comunicat de Presă primit de la Arhiepiscopia Romano-Catolică a Bucureştilor); „Români, secui şi unguri în Transilvania – scurtă privire istorică“ (preot Mihai-Andrei Aldea); „Iată, de fapt, ce se ascunde sub Roşia Montană!“ (Cezar Aanicăi); „Cărţi interzise din motive sexuale. Amintiri din Ţinutul Hecate“; „Fotografii istorice“(corespondenţă din New York, de la Grid Modorcea); „Enciclopedia «Tricolorul». Şcoala de corecţie, în anul 1846, în Massachusetts. Crucea Roşie, în anul 1864, în Elveţia. Concediul medical, în anul 1884, în Germania“ (Charles Panati); REBUS (Paul Băgneanu); CARICATURI (Miron Dinulescu); HOROSCOP. SÎMBĂTĂ: ,,IGAŞ PE FĂRAŞ!”; ,,Răzbunarea e arma prostului («proasta proastelor»). Elena Udrea şi Cristian Preda îl atacă pe Tribun din cauză de... EBA!”; ,,Ucigaşii de oameni şi de cîini, în libertate” (editorial de Marius Marinescu); ,, Încă un şantaj «Marca Băsescu», înregistrat la OSIM”; ,,Laura Codruţa Kövesi, salvatoarea PDL” (text reprodus din ziarul electronic ,,Cotidianul”); ,,Aşa «cresc» în sondaje papagalii de la USL. Era bun un Pinalti la meciul ăsta”; ,,«Bişniţarii revoluţiei» au confiscat spaţiul din faţa Palatului Cotroceni. Minţim, furăm/ Pe Chiorul l-apărăm!”; ,,Conducerea Agerpres, dată în judecată pentru abuzurile împotriva propriilor salariaţi”; ,,Cristian Poteraş, tun de 5 milioane de euro. Poate ultimul”; ,,Şi alte publicaţii ne dau dreptate. Oficina cotrocenistă Hotnews, finanţată generos” (text reprodus din ziarul ,,Azi”); ,,Aurul, «mană căzută din cer» în urmă cu 4 miliarde de ani”; ,,Enciclopedia «Tricolorul». Publicitatea, în anul 1000 î.Chr., în Egipt”; ,,O nouă lovitură mortală dată oamenilor de milionarii Băsescu şi Isărescu” (Florea Dumitrescu, Gh. Stroe, Cristian Apostol); ,,Calendar – 10 septembrie”. * Reproducem articolul antrenorului emerit de atletism Silviu Dumitrescu, aflat la venerabila vîrstă de 85 de ani: „Deseori, cînd am în faţă pagina albă a calculatorului pentru a începe să notez gînduri pentru «Călcîiul lui Ahile», caut să-mi verific ideile, de teamă să nu spun lucruri la cald care, mai tîrziu, la rece, să mi se pară că au fost exagerate. Aşa mi s-a întîmplat şi acum, la sfîrşitul meciului de fotbal cu Franţa, cînd echipa noastră s-a dus să salute publicul venit pe noua arenă şi cînd, în loc de aplauze, a primit huiduieli. (...) După cum jenă am simţit, atunci cînd am văzut cum se rup bucăţi dintr-un gazon improvizat, care a costat multe sute de mii de euro, făcut de oameni nepricepuţi, care ar trebui să dea socoteală pentru ruşinea – nu exagerăm – pe care am simţit-o faţă de modul cum ne-am prezentat într-un meci oficial. Nu am observat nici copiii de mingi, care trebuie plantaţi la marginea terenului pentru a oferi  imediat o minge în teren, ca să nu se întîrzie jocul. Dimpotrivă, am văzut cum jucătorii trebuiau să se ducă singuri să-şi ia mingile. Cît despre echipă şi jucători, dar mai ales despre «ghinionul» lui Piţurcă, să aibă atîtea accidentări, trebuie arătat că multe dintre acestea nu sînt întîmplătoare. Nu din senin, sau din ghinion, Săpunaru face contractură musculară chiar la încălzirea dinaintea unui meci important. Contracturile musculare se pot face pe fond de oboseală, ele apar atunci cînd nu se acordă suficient timp de odihnă după eforturi mari, sau cînd susţinătoarele de efort, de care trebuie să beneficieze orice sportiv de performanţă, nu sînt îndeajuns de bine drămuite. Ori, faţă de toate acestea, Piţurcă are, şi el, partea lui de vină. Chiar şi în cazul neconvocării lui Mutu, care poate ar fi reuşit să fructifice cel puţin una din cele două-trei ocazii mari pe care le-am avut la poarta francezilor, este de discutat. Oare sancţiunea a fost împotriva lui Mutu? Nu cumva, mai curînd am simţit, noi, sancţiunea, pierzînd o piesă importantă a echipei? O amendă usturătoare nu era mai convenabilă pentru noi? A suferit Mutu pedepse mult mai dure şi tot nu s-a corectat. În schimb, poate că noi am pierdut o calificare. Dar acestea sînt doar întrebări. Nu sîntem nici noi siguri care sînt răspunsurile cele mai corecte“. * Nici nu s-a uscat cerneala (tuşul) cu care a scris, el însuşi, că e un cretin şi un ratat – că Mircea Cărtărescu iar se răţoieşte la toată lumea. Obsesia vieţii lui de limbric, cu falcă de măgar (pe care încearcă, la fel ca o muiere, să şi-o mascheze cu plete), e Vadim. Incurabilul labagiu Cărtărescu suferă, fizic (îl taie la lingurică), atunci cînd aude de Tribun. În „Excrementul zilei“, maniaco-depresivul cu pricina trage împrăştiat: Vadim, Crin Antonescu, Dan Voiculescu, C.P. Tăriceanu, Gh. Tătărăscu (aşa se scrie corect numele fostului prim-ministru liberal, din perioada 1934-1937, nu Tătărescu, pune mîna pe carte, Că-că-cărtărescu!). Pentru unul care se dă conferenţiar universitar, sau profesor, greşeala de mai sus e impardonabilă, ca şi cea de mai jos: ,,Mi-am arătat mereu regretul că gruparea Stolojan, Valeriu Stoica, Sever Voinescu, Cristian Preda şi alţii s-a alipit la PD, în loc să formeze un grup independent”. Carevasăzică, gruparea trebuia să formeze un... grup! Adînc. * Preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, Victor Mocanu, a afirmat că Victoriţa şi Crinuţa sînt ,,doi indivizi rupţi de realitate”. Rupţi şi în fund, prietenii ştiu de ce.
* Mare achiziţie mare a bandei de hoţi băsiste, care l-a făcut deputat, prin fraudă, pe ţiganul Adrian Rădulescu. Ştiţi ce-a cîrîit prostul ăsta la tembelizor? Ţineţi-vă bine: ,,În Colegiul nostru, coloratura politică e de toate culorile”. Mişto, nu-i aşa? Şi metodologia e de toate metodele. Şi registratura – de toate registrele. Şi cinematografia – de toate cinematografele. Etc. Invitaţi-l cît mai des pe garoiul ăsta şi lăsaţi-l să vorbească: ce Bendeac, Divertis, Mondenii? Vax Albina! Adrian Copilul Minune al II-lea o să bată toată audienţa de audienţe, mama lor de analfabeţi... * Am auzit că Fane Jeg, fotograful de la ,,Ring”, a emis un Comunicat de Presă (?!), în care zice cum i s-a luat interviu preşedintelui PRM şi că totul, totul era adevărat. Mă, Fănică... Mă, Jegule... Noi te simpatizăm, fiindcă eşti un pozar destul de foarte bunicel. Dacă ai ajuns, şi tu, să dai Comunicate de Presă (sau Drepturi la Replică), e vai şi-amar de ţara asta. Vezi să nu pună Vadim furtunul cu apă şi peria de scînduri pe tine. În primul rînd că acel băiat, Vlad şi nu mai ştim cum, a minţit că vine în numele unei reviste nou-înfiinţate, ,,Centrul Vechi”, pentru a-i lua unui specialist în Istorie un interviu despre acea zonă, din jurul Hanului lui Manuc. Ulterior, s-a publicat o mizerie, plină de tăieturi şi greşeli inadmisibile, într-o cu totul altă publicaţie, pe o altă temă. Asta nu se face, băieţică fără dinţi. În al doilea rînd, tu n-aveai ce căuta în biroul lui Vadim, ca să faci ,,şedinţă foto” cu el, adică provizii de zeci de poze, fiindcă nu erai anunţat. Nici asta nu se face. În al treilea rînd, ia mai du-te-n mă-ta! Asta se poate aranja, desigur. Urît comportamentul lui Ionuţ Negoiţă – am înţeles că nu Robert, ci acest Ionuţ (fratele lui mai mic) e patron la ,,Ring”. Copilul se ţine scai de oameni şi practică pirateria de presă, ceea ce o să-i iasă pe nas. * În ziarul ,,Naţional” (nu ,,Arena”, ci doar ,,Naţional”) s-a săpat o tranşee adîncă, din care franctirorii trag în fosilele ţinute în viaţă, artificial, de Dinu Patriciu. Iată cum sună textul din ,,Naţional”: ,,Deşi nu mai era cazul, «Click!» ţine cu tot dinadinsul să demonstreze că e fratele retardat al ziarului «Adevărul». Sau sora. Sau copilul nelegitim. Două fiţuici bete mangă, care umblă ţinîndu-se de garduri şi goale puşcă la minte. Făcîndu-şi numărul de pupincurism-viteză-la comandă, Cristina Marcu avortează în ediţia de miercuri: «Magistraţii bucureşteni au admis cererea Irinei Truică (privind custodia fetiţelor) şi au dispus executarea de îndată a copiilor». Cristino, meseriaşo, profesionisto, eşti dusă cu creierii, fată! Dacă aia de a comandat articolul vine la jupînii tăi şi îşi cere banii înapoi, că ai băgat-o în rahat, eşti terminată. Ajungi mai rău ca şeful tău, Răzvan Dinu, cînd presta ca redactor-şef la pliantele de hotel sau căra ţucalul vedetelor obscure”.

* LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI. În ziua de 15 septembrie se vor împlini 10 ani de la stingerea din viaţă a unuia dintre fraţii liderului PRM, Pavel Tudor, fost consilier municipal Bucureşti. Un gînd pios în amintirea acelui om minunat, care, pe patul de suferinţă, s-a creştinat. Nutrim speranţa că sufletul lui generos şi nobil a fost primit de Bunul Dumnezeu. Amintirea lui e perpetuată de cei doi copii: Flavia şi Eugen Vadim Tudor.

ALCIBIADE


http://www.romare.ro/sptmna-pe-scurt/saptamana-pe-scurt-8.html

Vadim a participat la Festivalul Naţional de Epigrame
În perioada 9-11 septembrie a.c., s-a desfăşurat prima ediţie a Festivalului Naţional de Epigrame „Voluntari 2011”. Evenimentul s-a bucurat de participarea extraordinară a domnului Corneliu Vadim Tudor, preşedintele PRM, membru al Parlamentului European, şi a domnului acad. Mihai Cimpoi, preşedintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. Au fost, de asemenea, invitaţi Petre Gigea, fost ministru al Finanţelor, scenaristul de film Nicolae Paul Mihail (prieten şi colaborator al lui Eugen Barbu), alţi scriitori români. Domnul Corneliu Vadim Tudor a fost primit cu deosebită căldură de numeroşii participanţi la această manifestare, organizată de primarul localităţii, Florentin Pandele, împreună cu revista „Lumea Epigramei”, condusă de Viorel Martin. Organizatorii l-au rugat pe Tribun ca, alături de ceilalţi invitaţi de onoare ai evenimentului, să-i premieze pe laureaţii Festivalului Naţional de Epigrame „Voluntari 2011”. Premiul Fundaţiei România Mare a fost acordat colonelului (r) Grigore-Marian Dobreanu, din Tg. Jiu, fost artilerist de Vînători de Munte. Domnul Corneliu Vadim Tudor, recunoscut ca un redutabil orator şi pamfletar, a subliniat valoarea acestui gen literar în literatura română, căreia i-au dat strălucire numeroşi scriitori, de la Cincinat Pavelescu la bunul său prieten şi coleg de Senat, Mircea Ionescu-Quintus.

http://www.ziarultricolorul.ro/special/vadim-a-participat-la-festivalul-naional-de-epigrame.html

luni, 12 septembrie 2011

Festivităţi emoţionante la mormîntul Eroului Naţional Avram Iancu

Aproape 20.000 de persoane s-au adunat, duminică, în localitatea hunedoreană Ţebea, cu prilejul manifestărilor comemorative dedicate împlinirii a 139 de ani de la moartea „Crăişorului Munţilor”, Avram Iancu. Prezent din nou la Ţebea, domnul Corneliu Vadim Tudor, preşedintele PRM, membru al Parlamentului European, a fost primit ca un adevărat erou, fiind de departe cea mai importantă personalitate care s-a aflat în această zi solemnă în inima Ardealului. Tribunul a fost însoţit de Gheorghe Funar, secretar general al PRM, preşedintele Filialei Cluj a partidului, de Marius Marinescu, Florin Simion (cu soţia) şi prof. Adrian Popescu, vicepreşedinţi, Silviu Crăescu, consilier personal al preşedintelui PRM, precum şi de preşedinţi de filiale judeţene: Costel Avram (Hunedoara), Emil Crişan (Alba), Mihai Drecin (Bihor), Dorel Filip (Arad), Ioan Trif (Timiş), Ioan Babiciu (Maramureş), Constantin Amza (Mureş), George Pop (vicepreşedinte al Filialei Bistriţa-Năsăud), Tilică Pîrvulescu (Caraş-Severin), Vasile Popa (Olt), Gh. Bucălăete (prim-vicepreşedinte al Filialei Gorj).
Au fost momente impresionante, legate de prezenţa numeroasei delegaţii a Partidului România Mare la manifestările de la Ţebea. Au depus coroane de flori cu panglică Tricoloră atît domnul Corneliu Vadim Tudor, cît şi reprezentanţii filialelor judeţene care au luat parte la comemorarea lui Avram Iancu. Mulţimea i-a ovaţionat şi i-a aplaudat îndelung pe reprezentanţii PRM. Discursul fulminant ţinut de Tribun a entuziasmat asistenţa, care şi-a exprimat, în repetate rînduri, bucuria de a-l primi, din nou, pe locurile natale ale lui Avram Iancu şi în Ardealul străbun, pe cel care şi-a făcut un ideal de viaţă din a lupta pentru binele românilor, pentru apărarea suveranităţii naţionale, pentru ca nimeni să nu mai îndrăznească vreodată să atenteze la independenţa şi integritatea României. Au fost momente deosebite, pline de mîndrie naţională, iar totul a decurs într-o atmosferă atît de înălţătoare, de parcă însuşi Avram Iancu înviase din morţi şi-i veghea, tot mai de aproape, pe românii săi dragi.
La manifestările de la Ţebea au mai fost prezenţi Crin Antonescu, preşedintele PNL, Liviu Dragnea, secretar general al PSD, Victor Ciorbea, preşedintele PNŢCD, Victor Berce, preşedintele Societăţii „Avram Iancu”, Florin Oproescu, preşedintele Uniunii Naţionale „Vatra Românească“, conducători ai „Astrei“. Delegaţia PDL a fost condusă de ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, care nu numai că n-a apucat să scoată o vorbă sau să se ocupe de buna desfăşurare a evenimentului, dar a fost nevoit să-şi ia gealaţii şi să plece cu coada între picioare, în huiduielile binemeritate ale celor prezenţi. Asta în timp ce preşedintele PRM şi numeroasa şi importanta delegaţie care l-a însoţit au stat de vorbă cu oamenii, s-au deplasat printre ei, le-au adresat cuvinte de îmbărbătare. Şi de această dată, s-a dovedit că Partidul România Mare este singurul care reprezintă adevărata Opoziţie din România, în măsură să salveze, în frunte cu liderul său istoric, Corneliu Vadim Tudor, ţara de la dezastru.
Domnul Corneliu Vadim Tudor  a acordat ample interviuri pentru posturile Realitatea TV, „Capital FM” şi „Capital TV” din Valea Jiului.
Numeroşi participanţi la aceste ceremonii vibrante au dorit să se fotografieze cu reprezentanţii celui mai iubit şi mai justiţiar partid din România. Prezenţa preşedintelui PRM a fost salutată şi de doamna Marioara Murărescu, care, aflată pe scena unui frumos spectacol folcloric, a rostit cuvinte de recunoştinţă, răsplătite cu aplauze de publicul spectator.

BIROUL DE PRESĂ AL PARTIDULUI ROMÂNIA MARE
11 septembrie 2011

http://www.ziarultricolorul.ro/comunicate-de-presa/festiviti-emoionante-la-mormntul-eroului-naional-avram-iancu-comunicat-de-pres.html

Conducerea PRM a omagiat, duminică, memoria lui Avram Iancu Lancea lui Horea

Stimaţi prieteni,

Onoraţi reprezentanţi ai celor două instituţii fundamentale ale acestui popor, Biserica şi Armata,
Există morminte care dezbină şi morminte care unesc. Mormîntul lui Avram Iancu face parte din cele care unesc un popor, îl fortifică, îi dau măsura sfinţeniei şi misiunii sale pe pămînt.
Aici e un „centru energetic” incontestabil, la care românii din toate cele patru puncte cardinale vin să-şi ia puterea. Aceeaşi forţă magnifică o au şi sanctuarele unde sînt urmele existenţei pămîntene a lui Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrîn, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu. La francezi, bunăoară, un astfel de „centru energetic” e mormîntul lui Napoleon, din Domul Invalizilor. La germani, mormîntul lui Frederic cel Mare, de la Castelul Sans Souci, unde regele biruitor în Războiul de 7 ani se află îngropat lîngă iubiţii săi cîini.
Dar sînt şi mari personalităţi fără de mormînt, fiindcă aşa au hotărît vrăjmaşii lor, să li se piardă urma, să nu vină lumea în pelerinaj: şi mă gîndesc la Horea, la Tudor Vladimirescu, la Nicolae Bălcescu, la Mareşalul Antonescu. Pe Avram Iancu 1-a iubit Dumnezeu: el a fost adorat şi în viaţă, e adorat şi în moarte.
La începutul anilor 2000, în cerdacul Mînăstirii Sîmbăta de Sus – unde mă număr printre noii ctitori –, după slujba de Sfînta Maria Mare, stăteam de vorbă, la o cafea, cu bunul şi regretatul meu amic, Antonie Plămădeală, Mitropolitul Ardealului. La un moment dat, l-am întrebat:
- „Înalt Prea Sfinţia Ta, e minunat că au fost trecuţi în galeria sfinţilor Ştefan cel Mare şi Constantin Brâncoveanu - dar nu crezi că aceeaşi onoare istorică o merită şi alţi martiri ai Neamului Românesc şi ai Creştinismului? Mă gîndesc la Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu, Avram  Iancu şi  Mihai  Eminescu”.
Cărturarul care a fost Antonie Plămădeală mi-a răspuns, cu umorul care nu l-a părăsit niciodată: „E o idee bună, domnule senator, dar Biserica are o altă unitate de măsură a timpului. E prea devreme. Mai vorbim după 200 de ani”. Am rîs amîndoi, fiindcă ştiam că totul s-a accelerat în acest Mileniu III, iar vremea sanctificării celor 4 mari români e cu mult mai aproape. Acum 2 ani, lîngă acest mormînt, m-a aşteptat un localnic, care mi-a dăruit un steag al legiunilor lui Avram Iancu, de la 1848. E din mătase Tricoloră, are două icoane, ţesute pe faţă şi pe verso. Îl ţin pe perete în biroul meu de la Casa Scînteii. Este un dar de mare preţ, care se alătură altor piese valoroase din colecţia mea de documente şi obiecte care aduc aminte de personalităţi excepţionale: masca mortuară a lui Mihai Eminescu, carafa de vin a lui Alexandru Ioan Cuza, ceasul de birou al lui Mihail Kogălniceanu etc.
Dragi compatrioţi, acesta cred că e al 10-lea discurs pe care îl rostesc la căpătîiul lui Avram Iancu. Mă simt dator să-1 omagiez de fiecare dată - şi nu numai aici l-am pomenit cu evlavie, ci şi în Parlament, în emisiunile de Televiziune, în publicaţiile şi cărţile mele. O fac şi ca ardelean - mama era din Şcheii Braşovului, nepoată a marelui poet Şt. O. Iosif -, şi ca istoric, şi ca om al Bibliei. Dar ce contează laudele şi evocările mele, faţă de veneraţia voastră, unii dintre voi fiind urmaşii lui direcţi? El e neam de-al vostru. Prin venele voastre curge sîngele lui. Într-un articol din tinereţe, Eminescu relata o poveste pe care a auzit-o din gura unui uncheş sfătos. Era în anul 1852, cînd Biserica Ortodoxă a hotărît să deschidă gropniţa voievodală de la Mînăstirea Putna, unde îşi dormea somnul de veci Ştefan cel Mare, pentru a-i spăla osemintele şi a le unge cu mir, făcînd ceea ce trebuia făcut, după datina străbună. Atunci, la vederea oaselor galbene ca uleiul de candelă, sau precum chihlimbarul, ceea ce reprezintă un semn de sfinţenie în tradiţia Bisericii Ortodoxe– un ţăran din partea locului, Moş Toader, a căzut în genunchi şi a început să plîngă în hohote. Întrebat de ce plînge pentru un om care se prăpădise cu vreo 350 de ani în urmă, ţăranul bucovinean a răspuns: „Cum să nu plîng, dacă aici e tatăl nostru?”. Emoţionantă scenă!
Ar fi fost bine dacă cinematografia noastră ar fi readus-o la viaţă, într-un film artistic. Dar ea se ocupă acum de cu totul alte subiecte, care mai mult îi îmbolnăvesc de nervi pe români. Însă tatăl nostru – generic vorbind şi simbolic – nu e numai la Putna, ci şi la Ţebea. Ieri, presa din zonă m-a întrebat dacă există vreun politician de azi care să-i semene lui Avram Iancu. Bună întrebare. Nu, nu e nimeni. Noi nu sîntem vrednici nici măcar să-i legăm nojiţele de la opinci, ca să-l parafrazăm pe Ioan Botezătorul. Fiindcă am început să ne degradăm ca popor, să ne barbarizăm. Numai credinţa în Isus Christos ne mai poate ajuta. Ce zi frumoasă ne-a dat Dumnezeu! „Niciodată toamna nu fu mai frumoasă” – sună un vers al lui Tudor Arghezi. E duminică. În limba rusă - în care au scris marii romancieri creştini Tolstoi şi Dostoievski - la „duminică” se zice „vaskresenie”. Ştiţi ce înseamnă? Înviere! Fiindcă Învierea Domnului nostru Isus Christos nu se petrece numai de Paşti, ci în fiecare zi de duminică. Da, Dumnezeu a făcut lumea în 6 zile, dar în a 7-a zi nu S-a odihnit, ci a săvîrşit cea mai măreaţă lucrare a Lui: L-a înviat pe Isus.
Îl rugăm pe Tatăl Ceresc să mai facă o operă grandioasă şi să aducă învierea şi pentru Neamul Românesc. Fiindcă nu mai putem, Doamne. E prea grea povara şi ni se prăpădeşte ţara. Ne-a secat pînă şi izvorul lacrimilor. Ne-au plecat tinerii în lumea largă pentru o amărîtă de bucată de pîine şi ne-au rămas satele pustii. Unde erau troiţele, şi-au făcut păianjenii perdele de paragină. Nişte indivizi fără Dumnezeu le-au tăiat românilor toată pofta de viaţă. De ce ca la noi, la nimeni?
Letopiseţul Cantacuzinesc spunea ceva valabil şi azi, după vreo 400 de ani: „Şi nu este altă ţară mai nefericită ca Ţara Românească, fiindcă nu se sfîrşeşte bine o nenorocire şi alta se ridică”. Trece şi anul ăsta, de parcă n-ar fi fost. Trece viaţa noastră. Dacă generaţia de atunci, de la 1848, ar fi fost la fel de pasivă şi resemnată ca noi, cei de azi, şi dacă aştepta să rezolve alţii problemele românilor, cred că la ora asta eram dispăruţi de pe hartă. Dar Avram Iancu şi tribunii săi n-au fost aşa. Ei au refuzat pînă şi decoraţiile - de bună seamă, scumpe şi strălucitoare - pe care a vrut împăratul Franz Joseph să le dea.
Ei n-au avut bani la bancă, nici vile, nici nu se încuscreau cu tîlharii plini de aur. Ei aveau un alt Cod Moral. Ei citeau Biblia la opaiţ sau la lumînare. „Rămîneţi în umbră sfîntă, Basarabi şi voi, Muşatini / Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini” – scria Poetul Naţional, care era fascinat şi de jertfa idealistă a lui Avram Iancu, imortalizat de el în nuvela „Geniu pustiu”.
De anul trecut şi pînă acum s-au petrecut două evenimente triste, care am convingerea că l-au făcut pe Avram Iancu să aibă o strîngere de inimă, acolo sus, în Cîmpiile Elizee, unde se află: a murit Adrian Păunescu, care l-a cîntat în versuri tulburătoare şi purta medalionul lui la gît, iar un bezmetic l-a spînzurat în public, la modul grotesc. Duşmanii Poporului Român nu l-au lăsat în pace pe Avram Iancu viu, dar nu-1 lasă nici mort. Au trecut luni de zile de la acest sacrilegiu, dar uite că acel terorist n-a păţit nimic. Mîine pe cine mai spînzură? Cui îi va da foc?
Asta-i ţara în care trăim, din păcate. Totul, din rău în mai rău. Care-i soluţia pentru a opri această catastrofă? Aceeaşi ca la 1848, spusă de Avram Iancu în numai 3 cuvinte: „Lancea lui Horea”!
Mulţumesc, fraţilor, că vegheaţi la acest sanctuar şi îl păziţi! Dacă nu eraţi voi, poate că ticăloşii nu s-ar fi mulţumit cu o păpuşă spînzurată, ci ar fi profanat acest mormînt.
Luni dimineaţă voi pleca la Parlamentul European, unde am să mă bat, din nou, pentru Roşia Montană. Astfel încît românii să nu mai cerşească din poartă-n poartă şi aurul să rămînă în ţară. Mulţumim, Părinte al Patriei! Tu eşti mai viu decît vrăjmaşii tăi şi fluiera ta s-a făcut bucium. A sosit ora dreptăţii!
Iancule, Măria Ta
Tu la Ţebea nu mai sta
Te-aşteptăm la Bucureşti
Pe ciocoi să-i risipeşti
Ca făina orbilor
Să-i dai pradă corbilor
Te-aşteaptă atîţi români
Să fim iar la noi stăpîni
Să ne luăm soarta în mîini
Iancule, tu eşti salvarea
Haide, sună adunarea!

CORNELIU VADIM TUDOR
(Discursul a fost rostit, duminică,
11 septembrie 2011, la mormîntul lui Avram Iancu de la Ţebea)

http://www.ziarultricolorul.ro/editorial/conducerea-prm-a-omagiat-duminic-memoria-lui-avram-iancu-lancea-lui-horea.html