"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 10 mai 2013

PARANGHELII PĂCĂTOASE ÎN POSTUL PAŞTELUIPentru unii „mini-vacanţa“ de Paşte sau de 1 Mai, după cum subtitrau televiziunile anticreştine, nu s-a terminat, se prelungeşte inclusiv cu acest week-end. Dacă la ceva românii pot fi în orice top din Europa, sau chiar din lume este arta de a făuri „punţi“. Punţi între sărbători, mai ales dacă între ele survine un week-end sau două. Aşa cum se întîmplă de 2 săptămîni încoace. I-am spune mană cerească dacă mult mediatizata sărbătoare de 1 Mai, cu grătare încinse încă de dimineaţă şi dezmăţ pînă la ziuă nu ar fi picat chiar în Săptămîna Mare. Nu avem nici dorinţa şi nici priceperea necesare să dăm lecţii celor care oricum nu înţeleg, dar parangheliile mai mult sau mai puţin „de fiţe“ organizate în Postul Paştelui, precum şi intensa lor mediatizare pe toate posturile de televiziune, pe care le-am numi fără ezitare unelte ale diavolului, ar fi trebuit să scoată din sărite pe orice bun creştin. Înţelegem dorinţa guvernanţilor de a-i cumpăra pe bugetari cu zile libere, mai ales că oricum majoritatea lor taie frunză la cîini.
Înţelegem dorinţa celor care lucrează în turism ca aceste „mini-vacanţe“ să fie cît mai lungi şi dese, cheia marilor succese, nu-i aşa? Problema este cu totul alta. Foarte rar, conform calendarului creştin, sărbătoarea de 1 Mai (acum ce mai zic „anticomuniştii“?) pică exact în Săptămîna Mare. Aşa încît foarte rar ne-a fost dat să vedem în mass-media atîtea cîntări, glumiţe de prost gust, atîta veselie şi belşug, atîtea reţete culinare, care mai de care mai apetisante, atîta gîlceavă ca la uşa cortului, atîtea prostituate etalate în diverse posturi (cu accent pe vocala „u“, să nu producem confuzie) ca în această ultimă săptămînă din Post, sub pretextul că românii, osteniţi de atîta muncă şi aflaţi deja cu gîndul la vacanţa mare, să nu cumva să se plictisească şi să se gîndească şi la altceva decît la cele lumeşti. În schimb, copiilor li s-a răpit dreptul la vacanţa de Paşte. Bineînţeles, vor zice unii, românii aveau de ales să-şi petreacă Săptămîna Mare aşa cum se cuvine, aşa cum cere credinţa strămoşească, dar deh', ispita e mare şi curge în valuri din gurile de canal ce se autodenumesc televiziuni, la noi, în România. Nu ţinem neapărat să transformăm aceste rînduri într-un soi de dezvăluire a unei conspiraţii anticreştine, dar, trăind într-o ţară „democratică“, încă putem scrie ceea ce gîndim. Iar actualii noştri guvernanţi s-au comportat, iartă-ne, Doamne, dacă greşim, ca nişte veritabili antichrişti. Unii s-au comportat ca atare, alţii chiar sînt. Fără să fim mai catolici decît Papa, ne putem pune nişte întrebări. Ce se întîmpla, mă rog, dacă sărbătoarea de 1 Mai ar fi fost tratată cu mai multă indiferenţă sau ar fi fost „mutată“ anul acesta după Sărbătorile Pascale? Mai ales că la alte naţii 1 Mai, zi liberă, este prilej pentru proteste, ceea ce la noi, care tocmai ne lăudarăm cu creştere economică (?!), nu a fost cazul. Se vede treaba că „trăim bine“. Ce s-ar fi întîmplat dacă vacanţa de Paşte ar fi fost prelungită după sărbătoarea Învierii Domnului cu 2-3-7 zile şi făcută „punte“ cu 1 Iunie, 23 August ş.a.m.d., după posibilităţile fiecăruia? Ce s-ar fi întîmplat dacă în acest an, în Săptămîna Patimilor, românii nu s-ar mai fi încărcat, încă o dată, de toate păcatele lumii, ca mai apoi să se întrebe, după marea petrecăreală din Post, cu ce-au greşit şi de ce au parte de această mizerabilă soartă?

RUXANDRA LUNGU,
Preşedinta Organizaţiei de Femei România Mare


ZIARUL TRICOLORUL, Anul X, nr. 2731, VINERI 10 MAI 2013 
joi, 9 mai 2013

ROMÂNIA = O COLONIE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ?!La puţin timp după lovitura de Stat din decembrie 1989, numită de alogeni şi de naivi „revoluţie“, a fost adus din străinătate de către Saul Brukner (Silviu Brucan, pentru cetăţenii români) proiectul de lege al privatizării şi a fost înregistrat la Parlament din partea Frontului Salvării Naţionale (F.S.N). Atunci, în vara anului 1990, după studierea proiectului de lege al privatizării, am publicat un articol în revista „Tribuna economică“, în care am demonstrat cu argumente solide faptul că scopul final al acestui act normativ este transformarea României într-o colonie. Opiniile mele au fost corect receptate de un cunoscut realizator al emisiunilor pe teme economice de la Televiziunea Română şi, în luna august 1990, am fost invitat, într-o seară, la o dezbatere în direct, timp de o oră. Emisiunea s-a bucurat de o mare audienţă şi a fost şocantă pentru mulţi telespectatori.
La puţin timp după încheierea acesteia, realizatorul ei a fost înştiinţat că a fost „mutat“ la redacţia emisiunilor pentru agricultură. Realităţile din România post-decembristă au confirmat că, pe baza unui plan diabolic întocmit şi dirijat din străinătate, alogenii din conducerea ţării noastre au acţionat şi perseverează pentru consolidarea statutului de colonie în imperiul modern numit Uniunea Europeană. Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, colonie înseamnă un teritoriu ocupat şi administrat de o naţiune străină şi care este dependent de aceasta pe plan politic, economic, cultural etc. Realităţile din România de azi şi ADEVĂRUL ISTORIC obligă Academia Română să actualizeze şi să nuanţeze numeroase cuvinte din DEX, inclusiv să precizeze că marea majoritate a cuvintelor din Limba Română le-am moştenit de la Poporul Primordial al geto-dacilor şi provin, cu siguranţă, din Limba Primordială. Pe baza primei Legi a privatizării, Legea nr.15/1990, a început programul de transformare a României multilateral dezvoltate şi cu o populaţie de 23 milioane de locuitori liberi de comunism într-o ţară multilateral demolată, cu statut de colonie în Uniunea Europeană. Pe timpul socialismului, în România se aplica verbul a construi  şi s-au realizat numeroase şi uriaşe investiţii de către Poporul Român. Munca -  aceasta fiind cea mai mare bogăţie a Poporului Român - a fost valorificată integral şi în Interes Naţional. În România socialistă au fost asigurate locuri de muncă pentru toţi cetăţenii majori. Acum, în timpul capitalismului sălbatic de după decembrie 1989, în urma tranziţiei, a reformelor nesfîrşite şi a privatizărilor a fost lichidată economia naţională, sînt jefuite bogăţiile naturale ale Poporului Român şi marea majoritate a românilor au devenit slugi, fie acasă (în România), fie în străinătate. În România post-decembristă au apărut şi prosperă firmele de lichidatori, conduse de alogeni. În locul muncitorilor au apărut şi acţionează lichidatorii. Acestora li se adaugă prevederile din Legea insolvenţei, care facilitează închiderea anuală a zeci de mii de firme.
Regimurile alogenilor Iliescu, Constantinescu şi Băsescu, coordonate oficial de la Bruxelles, Washington, Berlin şi Londra, au acţionat sistematic pentru: lichidarea a peste 6 milioane de locuri de muncă; alungarea din România a peste 5 milioane de cetăţeni români; jefuirea uriaşelor bogăţii naturale; diminuarea capacităţii de apărare a ţării; îndatorarea externă cu peste 100 de miliarde de euro; sărăcirea şi umilirea marii majorităţi a populaţiei; aducerea într-o situaţie dramatică a pensionarilor, bugetarilor, familiilor cu copii şi a persoanelor cu dizabilităţi; reducerea programată a numărului locuitorilor, mai ales prin otrăvirea lor cu aditivi alimentari cancerigeni; distrugerea tradiţiilor strămoşeşti moştenite de la Poporul Primordial al geto-dacilor; răstignirea satului românesc; atacarea continuă a Bisericii creştine; falsificarea ADEVĂRULUI ISTORIC privind Poporul Primordial, Ţara Primordială (Dacia Mare, sau Dacia Edenică), Limba Primordială şi Scrierea Primordială a geto-dacilor, Capitala Primordială (aflată lîngă Haţeg, la Subcetate), Steagul şi Drapelul Primordial al strămoşilor noştri avînd culorile roşu, galben şi albastru, de mai bine de 10.000 de ani. Pe vremea împăratului anticreştin Traian, alogenii din aceea vreme i-au finanţat campaniile din anii 101-102 şi 105-106 pentru a distruge Centrul Spiritual al Lumii Antice, aflat în Munţii Orăştiei, şi pentru a jefui multe zeci de mii de tone de aur şi argint din Munţii Apuseni, în special de la Roşia Montană. După decembrie 1989, urmaşii celor care L-au răstignit pe Fiul Domnului pentru că nu era de-al lor, alogenii de la sfîrşitul Mileniul II şi începutul Mileniului III au pus la cale şi susţin, pe toate planurile, cel mai mare Holocaust din Istoria omenirii, care se desfăşoară, de mai mult de 23 de ani, împotriva Poporului Român, în lagărul de exterminare numit România, o ţară transformată deliberat în colonie a Uniunii Europene. În România post-decembristă, asasinii politici şi asasinii economici desfăşoară experimente în numeroase domenii, fără ca periodic şi pe etape să efectueze analize în ceea ce priveşte: privatizările; înstrăinarea (la cele mai mici redevenţe din lume) a resurselor naturale; retrocedările ilegale de clădiri, terenuri agricole şi păduri către bisericile maghiare, Statusul romano-catolic şi Ordinele călugăreşti ungare; intrarea în insolvenţă a sute de mii de firme; închiderea şcolilor şi a spitalelor; creşterea anuală cu circa 75.000 a numărului cetăţenilor români depistaţi cu cancer, mai ales din cauza aditivilor alimentari cancerigeni; traficul de droguri şi de carne vie etc. Statutul de colonie al României în Uniunea Europeană este confirmat, periodic, de către Comisia Europeană care le comunică, prin mass-media, cetăţenilor români informaţii importante privind: creşterea economică; deficitul bugetar; rata inflaţiei; procentul de şomeri; scăderea demografică; creşterea preţurilor şi tarifelor etc. Sfidîndu-i pe români, de 1 Mai, cînd în mod tradiţional se consumă mici şi bere, Comisia Europeană s-a arătat foarte îngrijorată de prezenţa bicarbonatului de sodiu în carnea de mici (?!). Unii purtători de vorbe ai unui komisar european pe probleme de alimentaţie susţineau chiar interzicerea preparării mititeilor în România, chipurile pentru a avea grijă de sănătatea românilor. Acelaşi komisar european nu este îngrijorat de faptul că Poporul Român este singurul din Europa care este otrăvit cu aditivi alimentari cancerigeni şi care a ajuns rapid pe locul 1 în U.E. în ceea ce priveşte bolnavii de cancer. Un exemplu recent, care confirmă statutul de colonie al României în Uniunea Europeană, îl constituie porunca dată alogenilor din conducerea României pentru a modifica rapid Constituţia ţării noastre şi pentru împărţirea teritoriului naţional în regiuni subdezvoltate, sau defavorizate. Fără precedent în Europa, komisarii de la Bruxelles au ordonat ca, pînă în 21 mai a.c., Forumul constituţional (condus de un alt alogen) să prezinte Guvernului şi Parlamentului modificările dispuse în Constituţia României, iar pînă în luna septembrie a.c. să fie votată de către cei 588 de parlamentari, aleşi de calculator, re-revizuirea Legii fundamentale a României. Apoi, în toamna acestui an să fie organizat un Referendum Naţional pentru adoptarea formei modificate a Constituţiei, diktată de la Bruxelles împotriva Poporului Român. Încălcînd Legea de bază a democraţiei, alogenii de la Bruxelles şi cei din conducerea României plănuiesc diminuarea pragului electoral pentru validarea Referendumului Naţional de la 50% la 30%, sau chiar 20%, pentru participarea la vot. Alogenii din conducerea României caută să justifice graba uriaşă pentru re-revizuirea Constituţiei prin faptul că altfel nu pot împărţi România  şi nu pot şterge de pe harta Europei numele ţării noastre. Ei pun, din nou, carul înaintea boilor! Cu toate acestea, alţi komisari, întruniţi în celebra Comisie de la Veneţia, au venit la Bucureşti să verifice dacă alogenii din conducerea României respectă ordinele date pentru re-revizuirea Constituţiei şi împărţirea României.
Oare cînd se deşteaptă şi se unesc românii  pentru a scutura jugul colonial?

Dr. GHEORGHE FUNAR
Secretar general al P.R.M.
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj


ZIARUL TRICOLORUL, Anul X, nr. 2730, JOI 9 MAI 2013 
miercuri, 8 mai 2013

Istoria României, de la boierii Pîntece şi Purice la dizidenţii Labă, Hălălău, Paraginăşi Laszlo Tökes


Mi-a căzut în mînă o altă mizerie, cu pretenţiiculturale şi educative: „Dicţionar de personalităţi istorice româneşti“(Editura Cetatea de Scaun, Tîrgovişte – Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită). Autoruleste un oarecare Nicolae Constantin, care pretinde că e profesor. Pe coperta aIV-a văd o prezentare făcută de un alt ilustru necunoscut, care semnează„Conf.univ.dr.“: Mihai Racoviţan. Haideţi să vedem dacă ceea ce scrie acest„traficant de influenţă“ (care speră că aşa vinde cartea) M. Racoviţancorespunde adevărului: „Peste 2.700 de personalităţi, din antichitatea dacicăşi daco-romană pînă în actualitate, conducători de formaţiuni statale (...),dar şi străini care, într-un fel sau altul, ne-au influenţat sau au fost directimplicaţi în istoria românilor“. N-am înţeles: dacă sînt STRĂINI, de cefigurează într-o lucrare de „PERSONALITĂŢI ISTORICE ROMâNEŞTI“? E o aberaţie.Într-un dicţionar francez, de pildă, ar putea să fie inclus Hitler? Şi el a influenţat,nu-i aşa, Istoria Franţei. Exemplele ar putea continua. Mărturisesc că nucontenesc să mă minunez, pe măsură ce apar rebuturi peste rebuturi, într-o ţară în care totul, absolut totul a scăpat de subcontrolul logicii şi al bunului-simţ. Dacă ediţia de faţă este a III-a,„Revizuită şi adăugită“, mă gîndesc, cu groază, ce porcării erau în primeledouă ediţii. În timp ce sînt omise numeroase personalităţi autentice româneşti– figurează, însă, tot felul de ciudaţi, cei mai mulţi turcaleţi: AFIF BEY (comisaral Stambulului la Iaşi);ALI-PAŞA; ATHANARIC (căpetenie a goţilor); ARLUS (?!); BALASSA MECHIOR (poateMelchior, secui); BATHORY BALTAZAR; BEDEUS IOSIF (sas); BEKER GASPAR (ungur);FAMILIA BETHLEN; BLEICHRÖDER GERSON (bancher german); BODENKO (generalsovietic); BUCCOV (general habsburgic care a demolat şi a incendiat aproape 300de biserici, schituri şi mînăstiri ortodoxe în Ardeal); BUDAI NAGY ANTAL;BUDBERG (general rus); CAMARILA REGALĂ (?!); CAPISTANO (călugărfranciscan);CHESTIUNEA ORIENTALĂ (?!); CLAUZA NAŢIUNII CELEI MAI FAVORIZATE (?!);COMITET DE FEMEI (?!); DEL CHIARO (italian); KARL VON EDER (consulul Austriei la Bucureşti); ESTERHAZYPAL (criminalul maghiar de la Mihalţ, 1848); WILHELM FABRICIUS (ambasadorul Germanieinaziste la Bucureşti);ERICH VON FALKENHAYN (general german); FILIP ARABUL (halal personalitateistorică românească!); FRONTUL SALVĂRII NAŢIONALE (?!); FRĂŢIILE DE CRUCE(tineretul legionar); FUAD EFENDI (conducătorul trupelor turceşti, care a făcut„Baia de sînge de la Bucureşti“,cum numea Karl Marx masacrul din Dealul Spirii, din 13 septembrie 1848); GAAN(sas); GARAI LADISLAU (ungur); GASPAR KRESCH (sas); PRINŢUL GORCEACOV(delegatul Rusiei la Conferinţa de la Viena); ALOISIO GRITTI (aventurier veneţian, favorit alsultanului Soliman Magnificul); HADRIAN (împărat roman); HANSEMAN (banchergerman); HELTAI GASPAR; HENNING (sas); TIMUŞ HMIELNIŢCHI (cazac); VITALIHOLOSTENKO (ucrainian); HOHENLOHE; IACŞICI (sîrb); IOSIF AL II-LEA (fiul MarieiThereza); ISABELA (fiica regelui polonez Sigismund Iagello); SAMUEL JOSIKA; KANLADISLAU; KANITES (căpetenie scitică); KEDGYES LAYOS; KEGENES (căpetenie apecenegilor); MANFRED VON KILLINGER (ambasador al Germaniei hitleriste la Bucureşti); PAVELKISELEFF (general rus); KRUM (han bulgar); KORNIS SIGISMUND; LAGO BORIS (spional URSS); LAKEMAN STEPHEN BARTLETT (zis Mazar Paşa); LIGA ROMâNILOR LIBERI(?!); LORANTFFI SUSANA (văduva lui Gh. Rakoczi al II-lea); AUGUST VONMACKENSEN; MAKK (emigrant ungur); MANUF IBRAHIM (aghiotantul lui... PazvanteChiorul!); MARIA THEREZA; MEHMED BEG (paşă de Nicopole); MEMORANDUM (?!); MEZIDBEG; JULES MICHELET; MINERIADELE (?!); MONASTER (căpetenie cumană); MAXIMILIANMOLTKE (sas); H. MüLLER; NULANDT (bancher neamţ); OCULTA (grupare din PartidulLiberal); OFFENBERG (colonel rus la Bucureşti, în 1871); OSMAN PAŞA; OSUL (căpeteniea pecenegilor); PAHLEN FEODOR PETROVICI (general rus); PASVAN-OGLU (paşă deVidin); SILVIO PICCOLO MINI; PIEPORUS (regele costobocilor); PINI (consulul rusla Bucureşti);IVOR PORTER (agent britanic); PREZIDIUL RPR; PROCESUL ANTONESCU; PROCESUL DIN22-25 MAI 1946; PROCESUL CONDUCĂTORILOR PNŢ; PROCESUL NOICA-PILLAT; PROCESULOPTANŢILOR; PROCESUL SUMANELOR MEGRE; PRONUNCIAMENTUL DE LA BLAJ; EDGAR QUINET; RAKOCZIFRANCISC AL II-LEA; RAKOCZI SIGISMUND; IACOB RANNICHER; REGULAMENTELE ORGANICE;FRANZ REICHENSTEIN; FRANCISC RHEDEY; EMIL VON RICHTOFFEN; ROTH BENEDICT; RUGULAPRINS; IOSIF RUMPELMEIER („iniţiatorul unei greve a pantofarilor din Sibiu, în1853“); FRANZ IOSEF VON SALMEN; LADISLAU SAMÎI SCHMIDT („comitile saşilor“);SCHULZ („vicecolonel austriac“); SCHULLER LIBLOY FRIEDRICH; KARL VONSCHWARENBERG; FILIPPO DE SCOLARI; SCRISOAREA CELOR ŞASE; SEHABEDDIN(„berleberul Rumeliei“ – funcţia corectă era „beglerbeg“); SEUTHES („fiul luiSitalces, rege al odrisilor după anul 424 î. Chr.“ – corect, „după Christos“);SFATUL ŢĂRII; SINDICATUL LIBER AL OAMENILOR MUNCII DIN ROMâNIA; SITACLES („fiullui Teres şi tatăl lui Seuthes, rege al odrisilor între 431-424 î. Chr“ –aceeaşi remarcă, „după Christos“); SIVORI (secretarul italian al lui PetruCercel); SOCIETATEA CARPAŢI; SOCIETATEA SECRETĂ DE LA 1840; SOCIETATEA STUDENŢILORROMâNI; STAIN VILLE („comandantul armatei austriece din Transilvania“);STROUSBERG BETHEL HENRY („conducătorul unui consorţiu prusac“); SZASZ CAROL(„om politic maghiar“); TANUSA („căpetenie scitică“); TELEKI („familienobiliară maghiară“); TEUTSCH („deputat sas în Parlamentul ungar în 1891“);THÖKÖLY EMERIC; TISZA KALMAN („prim-ministru al Ungariei“); UZUN-HASSAN („hanulturcoman“); VAY („comisar al guvernului revoluţionar maghiar“); ALEXANDREWALESWSKY (corect se scrie WALEWSKY, „ministru de externe francez“); WERBÖCZI(jurist maghiar); WULFILA (preot şi misionar got); ZAP SIGISMUND; ZIMMERMANJOSEF („deputat sas“). Haideţi să mai privim, o dată, coperta acestei aşa-zisecărţi: „Dicţionar de personalităţi istorice româneşti“. Îţi stă mintea-n loccît de nebun poate fi acest Nicolae Constantin! El îndeasă, cu furca, tot felulde costoboci, pecenegi, turci, ruşi, saşi, unguri, ucrainieni, polonezi,germani hitlerişti – pe care îi face... „personalităţi istorice româneşti“.Între „personalităţi“ el include şi... scrisori (Scrisoarea celor 6), găşti(Camarila Regală), probleme (Chestiunea Orientală), acorduri comerciale (Clauzanaţiunii celei mai favorizate), comitete de femei, Frăţiile de Cruce, FSN etc.Dus, rău, cu capul, dar şi lichea, impostorul se gudură pe lîngă„anticomunişti“, unele nume provocînd rîsul: Fraţii Ioanete, Hălălău, Işfănuţ,Labă, Neaţă, Paragină, Raţec, Suliman, Totir, Vatamaniuc (care cică era şefulunui grup preluat de la Macoveiciuc!), Verniclescu, Volcinschi – dar şi MonicaLovinescu, Doina Cornea, Dorin Tudoran, Andrei Pleşu, P.M. Băcanu, LaszloTökes, Mircea Dinescu, Ana Blandiana, Gabriel Andreescu, Dumitru Iuga,Calciu-Dumitreasa. Carevasăzică, anonimul Labă e o „personalitate istoricăromânească“ – dar oameni, cu adevărat, importanţi sînt complet ignoraţi. Îmivin în minte, la întîmplare, nume ca Ana Aslan, George Călinescu, Caragiale(bine că e unul... Catacaţ!), George Bacovia, Gogu Constantinescu, GeorgeCoşbuc, Şt. O. Iosif (dar e unul... Gogoaşe!), Constantin Brâncuşi (însăfigurează un aşa-zis nepot al lui, care ar fi condus un grup gorjeananticomunist), George Enescu (este, însă, în schimb, Silviu Brucan), LucianBlaga, Liviu Rebreanu, Eugen Barbu, Petru Dumitriu, Eugen Ionescu, Emil Cioran,Nichita Stănescu, Adrian Păunescu, Sergiu Celibidache, Nicolae Paulescu, TudorArghezi (dar ni se propune grecul eterist Iordache Olimpiotul, unul dintreucigaşii lui Tudor Vladimirescu). Acest Nicolae Constantin e un dobitocsinistru, care e bîtă la toate capitolele. Aproape că nu e pagină a acesteiverze viermănoase (şi sînt cca. 330 de pagini) în care să nu fie erori deinformare, confuzii, greşeli gramaticale, repetiţii jenante, pociri de numeetc. Aleg la întîmplare: Albert e „unul dintre căpeteniile“ (corect se zice„una“); ministrul Alexandru Bebe (corect, Babe); Boremisa Sebastian (corect,Bornemisa); Armad Călinescu (corect, Armand); ministrul Traian Cocârlă (corect,Trandafir); C.Z. Codreanu ar fi murit, după mintea acestui diletant, în 1939 –anul real e 1938; Victor Cuenia (corect e Cuenin); Florin Dănălache (corect eFlorian); Emil Dobrescu (corect este Emilian); Suzana Gâdea a fost preşedintă aConsiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, nu a Comitetului; protectorul luiTudor Vladimirescu era boier Glogoveanu, nu Glagoveanu; ministrul ApărăriiNaţionale a fost Ion Ioniţă, nu Ion Ionescu; Nicolae Iorga s-a născut în 1871,nu în 1870; apare şi un Ioan Fazecaş - bănuiesc că e vorba de Janoş Fazekaş;Constantin Mitea e trecut Mitrea C.; Vasile Pungan devine Pangan; MihaiPherekyde e scris Phereky de Mihai; Ciprian Porumbescu cică ar fi fost„preşedintele Societăţii academice studenţeşti «Arboroasa», în 1864“ – ceea cee exclus, fiindcă la acea dată viitorul compozitor n-avea decît 11 ani; oraşulgerman Stuttgart devine Studtgard (sare mîţa gardul!); Ion Stănescu ar fi fost„preşedinte al Securităţii statului“, ceea ce e ridicol; Theodor Stolojan era„lider liberal după 1990“ – altă bazaconie, fiindcă la acea oră Frankenstein nufăcea parte din nici un partid; o gafă de proporţii este cea referitoare la Gh. Tătărăscu: nunumai că numele acestuia e scris greşit, Tătărescu, dar anii biografiei salesînt aiuritori, cică el s-ar fi născut în 1866 şi ar fi murit în 1961,carevasăzică a trăit 95 de ani - în realitate, omul s-a născut în 1886 şi aînchis ochii în 1957; apare şi un I. Teodoreanu, „ministru al Educaţiei şiÎnvăţămîntului“ – cred că e vorba de Ion Teoreanu, iar instituţia se numea doarMinisterul Învăţămîntului; Nicolae Văcăroiu nu putea fi „membru al PSD“ în1996, fiindcă pe atunci formaţiunea se numea PDSR; lupta de la Dealul Spirii n-afost la 18 septembrie, ci cu 5 zile mai devreme, la 13 septembrie 1848.
Am lăsat la final „bomboana pe colivă“. Cum, mă,prostule, incluzi printre „personalităţile istorice româneşti“ pe boierPîntece, pe boier Purice, pe boier Mâzgă, pe Ciubăr-Vodă şi pe Papură-Vodă, darnu sufli o vorbă despre singurii români care, pînă acum, au primit PremiulNobel: George Emil Palade şi Maica Tereza? Ce carte ştii tu? Cu ce te ocupi? Aifamilie? Dacă da, încă nu ţi-a dat nevastă-ta cu cărămida asta în cap?

CORNELIU VADIM TUDOR
4-6 mai 2013


ZIARUL TRICOLORUL Anul X, nr. 2729, MIERCURI 8 MAI 2013marți, 7 mai 2013

Săptămîna pe scurt nr 1188 - 07.05.2013
* Un clovn mincinos: Vasile Muraru * Hîrciogul şi Şontorogul Silviu Prigoană ne îngroapă, pe toţi, în chitanţe şi dosare * După mintea lui Ion Iliescu, finii şi naşii nu sînt rude, ci paparude
*  Ţiganii Dan Voiculescu şi Mirel Palada se încurcă în sondaje mincinoase * Elena Udrea înghite tot (gîtlej adînc)


* LA DESCHIDEREA EDIŢIEI. Fenomen Paranormal? A doua zi de Paşte, luni, preşedintele PRM a primit următorul SMS: „Christos a Înviat! Anca şi Iurie Darie“. E primul mesaj de acest gen pe care Vadim l-a primit, în viaţa lui, de la un om mort. Dar a murit, oare, cu adevărat, strălucitul actor? Pentru iubita şi devotata lui soţie, ca şi pentru fiul său şi pentru atîţia oameni care l-au admirat, el trăieşte, fiind mai viu decît unii care fac umbră pămîntului de pomană. Adevărat a Înviat, Anca Pandrea şi Iurie Darie! * A trecut şi Paştele acesta! Programele posturilor de televiziune au fost, în marea lor majoritate, idioate. Prea multă vorbărie. Toţi neaveniţii se proţăpesc la microfon şi bat cîmpii, cu un aer doct, prefăcîndu-se că ei sînt mai buni, mai curaţi la suflet etc. Fals! Fals! Fals! (vorba lui Aristide Buhoiu). * O figură penibilă a făcut, ca de obicei, avocatul Daniel Ionaşcu, un fel de asistent al Paulei Iacob. Băiatul ăsta n-ar fi prost de felul lui, dar el şi-a construit o voce şi o peroraţie care calcă pe nervi – vorbeşte, pe orice temă, cu un elan studiat la oglindă, solemn, fără întrerupere. Moderatoarea Cristina Şincai încerca să spună că Patriarhul îi cheamă pe enoriaşi să ia lumină, dar el, avocăţelul stătut şi setos de afirmare, turuia continuu, o ţinea p-a lui, ca gaia maţu’. * În aceste zile, Cornel Dinu şi-a botezat prima nepoţică, să-i trăiască. N-am înţeles, însă, cum poate un general de Poliţie să se înrudească, în mod ostentativ, cu mafiotul internaţional Nicu Gheară. E şi jenant, şi imoral. * La emisiunea cu talente copilăreşti, realizată de Dan Negru şi difuzată joi seara, la Antena 1, unul dintre membrii juriului a fost comicul Vasile Muraru. Hodoronc-tronc, acesta a încercat să-şi depăşească modesta condiţie şi să sară peste propria umbră, sprijinit în prăjina nasului. Ce-a făcut Vasilică? A relatat un dialog care ar fi avut loc între preşedintele PRM şi călugărul orb Teofil Pîrîianu, de la Mînăstirea Sîmbăta de Sus. Cică Vadim i-ar fi spus călugărului: „Dumnezeu a fost rău cu sfinţia ta!“. Dar călugărul, vezi, Doamne, l-ar fi pus la punct: „Dumnezeul meu a fost bun“. Cu alte cuvinte, Vadim a greşit, a hulit, a luat în derîdere numele Domnului. De unde ştia un clovn ca mielul Vasilică de un astfel de dialog? A fost de faţă? I l-a povestit, cineva, la cîrciumă? În realitate, o astfel de convorbire NU a existat! Liderul PRM a vorbit o dată sau, cel mult, de două ori cu acel călugăr, la Mînăstirea Sîmbătat de Sus, unde Vadim se numără printre noii ctitori (în iunie 1992, aflat la Patriarhie, el a fost rugat de Mitropolitul Ardealului, Antonie Plămădeală, să ajute la restaurarea lăcaşului zidit de Brâncoveanu, şi, fără să stea pe gînduri, a semnat un cec cu o importantă sumă de bani). Lui Vadim îi era milă de bătrînul călugăr, dar n-a prea dat multe parale pe „predicile“ lui, pe care şi le imprima singur, cu un casetofon ţinut în mînă, ceea ce stîrnea uimirea ţăranilor prezenţi la slujbă. Teofil nu avea talent oratoric, rostea, maşinal, cîteva zeci de banalităţi, în speranţa că va nimeri ceva memorabil. În raport cu alţi propovăduitori creştini – Arsenie Boca şi Constantin Galeriu, de pildă –, el a fost extrem de modest. Fireşte, nu excludem ipoteza ca acest Teofil să fi povestit „convorbirea“ cu Vadim – dar, repetăm, totul e o fabulaţie, rodul minţii cuiva care vrea să îşi dea importanţă. Cînd, cum şi cui i-a mai spus un creştin practicant, cum e Vadim, că Dumnezeu e rău? Nimănui şi niciodată! Dar vine un actoraş de revistă (care, în treacăt fie spus, a cîştigat o pîine datorită lui Vadim, în piesa căruia „Toată lumea ştie fotbal“, de la Teatrul Tănase, a jucat, în decembrie 1989, alături de Nae Lăzărescu) şi se bagă unde nu-i fierbe oala, într-o lume pe care nu o cunoaşte şi la care se uită de la mare distanţă, eventual cocoţat pe gard! Îţi stă mintea-n loc ce zace în unii, ce ambiţii îi macină, cît de importanţi se cred! O parte de vină a avut şi Dan Negru, avînd în vedere că emisiunea era înregistrată – la vizionare, el îi putea da un telefon Tribunului, pe care să-l întrebe dacă e adevărat sau nu ceea ce a debitat micul măscărici. Dar n-a făcut-o. Aşa că lumea a auzit, joi seara, că Vadim L-a criticat (adică L-a hulit) pe Dumnezeu (?!). Evident, nu putea fi dat un Drept la Replică pe moment. Aşa că preşedintele PRM a vorbit cu realizatorul emisiunii care urma – asta fiind în direct, „Un show păcătos“. Aici, un alt Dan – nu Negru, ci Capatos – a fost receptiv. Nu l-a putut băga, imediat, în direct, pe cel ultragiat de Antena 1, ci după vreo două ore. De ce n-a putut vorbi Vadim la începutul emisiunii? Mai mult ca sigur că din cauza lui Silviu Prigoană, care, pe unde trece, se dă dictator, impune reguli, nu admite etc. * Din păcate, Dan Negru s-a dovedit a fi total lipsit de caracter. Deşi, chiar în timpul difuzării acelei abjecţii, preşedintele PRM i-a telefonat şi i-a spus că totul e rodul minţii bolnave a lui Vasile Muraru (ori poate că fabulase D.J.-ul nevăzător Teofil) şi realizatorul emisiunii a spus că o să vadă ce soluţie va găsi, pentru restabilirea adevărului – el, Dan Negru, a gafat a doua oară, şi mai grav, difuzînd în reluare, duminică dimineaţă, porcăria cu pricina. Fireşte, ar fi putut să o elimine, întrucît era o MINCIUNĂ. Dar n-a făcut-o. Am notat. * În general, emisiunea a fost un fel de „escroacă sentimentală“: aşa-zisul juriu pişa ochii în delir, se agita mai mult decît era necesar, făcea gafă peste gafă. O ciocănitoare blondă şi cu cracii goi (deloc nasoi, desigur), pe care am înţeles că o cheamă Lora, a ciripit, la un moment dat: „În America cîntă“ (?!). Scoate chestia aia din gură, Lora neichii. Ne referim la cacofonie, ţi-ai dat seama. * Şi acum, să trecem la cearta permanentă din fosta familie Prigoană. Abia joi seara am priceput, în sfîrşit, cine era „oaia neagră“ în acea relaţie: el, Şontorog Boy! Ţiganul e, cu siguranţă, bolnav. El s-a blindat cu mii de chitanţe, dovezi, dosare – menite să demonstreze ce? Că nevastă-sa şi-a luat o geantă şi alte prostii de-astea. Nu ni-l închipuiam aşa de meschin pe şchiopîrlan. Individul şi-a tras toată viaţa la xerox, el fiind gata, la orice oră din zi şi din noapte, să dovedească, să combată, să atace, păi ce? Unu-i Prigoană! Cine mai e ca el, să facă din rahatul gunoaielor biciul unei averi de nabab? Acest personaj sinistru nu pricepe că un specimen ca el, la care totul e urît – de la numele imposibil şi pînă la capul de hîrciog bătrîn şi corpul diform, ca să nu mai vorbim de jegul din inimă – nu are ce căuta pe prima scenă a vieţii publice a unei ţări. Degeabă strînge acest Prigoană gunoiul în timpul zilei, dacă noaptea îl deşartă în casele românilor, cu figura lui de lăutar mort şi vocea aia piţigăiată, de scapete. Lasă-ne, bă, nenorocitule! Du-te înapoi, din canalele de unde provii, că tot le-a eliberat şi le-a curăţat Poliţia de aurolaci. * Presa ne anunţă că Iranul ar fi „mama tuturor atentatelor“. Cum i-ar spune Crin Antonescu la chestia asta? „The mother and the father“, normal. Atît de slabi de minte pot fi americanii ăştia? Ei nu-şi dau seama că omenirea nu înghite asemenea gogoşi? Jenante eforturile diversioniştilor de profesie de a lega nişte fire care să ducă, în final, către acelaşi şi acelaşi Iran, care, nu-i aşa, trebuie pus cu botul pe labe – şi atunci, să vezi cum or să curgă miliardele de barili de petrol pe conductele Occidentului, şi dispare şi criza! * La cei 83 de ani trecuţi, Ion Iliescu încearcă să lumineze norodul, conform versurilor: „Iar steluţa cea de sus/ Oare ce-o avea de spus?“. Noi ştim ce spune steluţa: „Stalin şi poporul rus/ Ne-au luat ceasul şi s-au dus!“. Dar, ce cugetare a mai zbîrnit prin capul plin de pete (are mai multe pete decît păr) al Bătrînei Şandramale Staliniste? Ia, veniţi mai aproape de gura sobei, să-l auziţi, măi, tovarăşi: „Relaţia naşi-fini este o relaţie nu de rudenie, ci o relaţie socială“. Adînc. Dacă finii şi naşii nu sînt rude, ce-or fi ei? Paparude? De aici şi zicala: „O dată vede naşul relaţia socială a finei“. * Ştiţi care e Imnul Partidului Conservator? „Eu varan nu dorm!“, interpretat la ţambal de varanul Dan Voiculescu. Dacă nu doarme, ce face ţiganul? Păi, face sondaje. Pe care le re-face după cîteva ore, ca să le potrivească mai bine, dar celălalt ţigan, Mirel Palada, s-a grăbit să difuzeze prima „variantă“, ceea ce a provocat şucărul bulibaşei. Ultima făcătură a acestor derbedei, prezentată ca „Sondaj CCSB“, arată că partidele dau, în total, nu mai puţin de… 101%! Mai bine ar fi zis „101 dalmaţieni“. La capitolul încredere în politicieni, cine credeţi că e pe locul I? Atenţiune: palestinianul Raed Arafat! Ne-am frecat la ochi şi ne-am mai uitat o dată: nu, nu era vorba de Yasser Arafat, ci de Raed Arafat. După care, chipurile, se dau în vînt 72% dintre români, nu dintre palestinieni! Dar ce fel de politician e ăsta? Din cîte ştim noi, el nu face politică, nu e membru al nici unui partid. Pe locul II e cineva în aceeaşi situaţie, numit, abuziv, „politician“: Mugur Isărescu. Hopa şi Laura Codruţa Kövesi, care e îndesată, şi ea, cu furca, printre „politicieni“, deşi abia încape într-un lift de marfă. Probabil că escrocul rrom Dan Voiculescu are nevoie de Godzilă, în procesul greu cu care e presat. Normal că se trece şi el, cu mîna lui: Dan Voiculescu, 20% dintre români au încredere în el (?!). Hai sictir de golan bătrîn! Nu te-ai săturat, mă, de atîta minciună şi hoţie? Cine crezi că se uită în gura ta de canal? * Pe pagina 1 a ziarului „Azi“, de vineri, poate fi văzut un generic imens, cu o greşeală infantilă: „Avocatul Remus Borza, a fost declarat personalitatea anului în energie“. Evident, virgula nu avea ce să caute între subiect şi predicat: „Avocatul… a fost“. O greşeală elementară, dar impardonabilă pentru o publicaţie care are ca generic „Un ziar clar într-o lume confuză“. Ba, noi credem că e viceversa: un ziar confuz într-o lume clară.
* Ziarul „Puterea“ continuă bumbăcirea mafiotului care, ani de zile, a sufocat DIICOT-ul: „Codruţ Olaru oferea de mic protecţie marilor infractori“. Noi scriem asta de mai bine de 2 ani, unul dintre infractorii ocrotiţi de porcul ăsta de C. Olaru fiind bulangiul şi traficantul de minori Cezar Marin (băga-i-am în cur petrosin). * Primim, cu sincope, revista „Flacăra lui Adrian Păunescu“. Înţelegem că îndrăgita publicaţie are probleme cu tipografia şi difuzarea (ca şi „România Mare“, de altfel). Dar, vorba aia, mai bine mai tîrziu decît niciodată. Deşi numeroase materiale sînt interesante, ne-a reţinut atenţia, în special, rubrica intitulată „Emisiunile trece, perlele rămîne“, de Andrei Păunescu. Subtitlul e f.f. nostim: „Înghiţitoarea de silabe Udrea, despre Tranbăsescu şi Pardemocraliberal“. Oare numai silabe înghite Paraşuta din Pleşcoi,
curtată şi adulmecată de atîţia şi atîţia (si)labagii? Alegem cîteva „perle“: „Nu voi intra în conducerea Pardemocraliberal… Pe mine nu funcţia mă face... Eu am spus de la început că voi rămîne în Pardemocraliberal... Am văzut ce-nseamnă parteneriatul cu Tranbăsescu... Ce punem în locul lui Tranbăsescu? Videanu? Să joci tot timpul la (sic!) două capete? Nu poţi să te derobi (?!) cînd eşti în conducerea partidului“ (Elena Udrea, Realitatea TV); „Nu ştiu, habar n-am... Cum scoteau capul afară, erau huiduiţi“ (Mihai Gâdea, Antena 3); „Denemarca“ (scris pe ecran, la Realitatea TV); „Accident de muncă care l-a lăsat fără un ochi... Vreau să iau pîine, n-are copiii ce mînca“ (România TV); „Nu sîntem de acord cu numirea doamnei Laura Codruţa Kövesi, conducător timp de 6 ani a Parchetului General“ (Crin Antonescu, Realitatea TV); „La acea întîlnire era prezent Crin Antonescu şi Liviu Dragnea“ (Realitatea TV); „Vreau să mă cultivez“ (Andreea Tonciu); „Începem cu un turneu în Canada: Montreal, Torino“ (Alin Oprea, ex-Talisman); „Atitudini pacifice“ (Moise Guran); „Interese personale a unor indivizi“ (Roberta Anastase, Realitatea TV); „Total nefondant“ (Victor Piţurcă, Sport. ro. TV); „Să nu tîrască  cadavrul“ (Adrian Ursu, Antena 3); „Voi pleda cu toată tăria împotriva unei asemenea variante“ (Crin Antonescu, Antena 3 – pledoaria este doar pentru, nu împotrivă); „Pe-acolo, prin Portul Constanţa, se va exporta maşinile“ (Costin Georgescu, România TV); „Tipul acesta de agresivitate politică care se consumă“ (Adriana Săftoiu, România TV); „Acestora li se amputează (?!) faptul că au adus daune de 1 milion de euro“ (România TV); „Oamenii ăia deştepţi care a înfiinţat Curtea Supremă nu putea să facă ceva neconstituţional... Un sfînt părinte ca Calciu Dumitreasa... Femeia te ispiteşte, se vede sînii“ (Gigi Becali, România TV); „Mama şi tata e acolo“ (Florentina Fîntînaru, Antena 2); „Îmi cer scuze“ (Dana Grecu, Antena 3 – corect se zice „prezint scuze“); „Bunicuţo, ce sînt aici? Nişte verighete“ (Pavel Bartoş, Pro TV); „O seară liniştită şi ne vedem mîine dimineaţă, la ora 22“ (TVR); „Nominalizare pentru portofelul Justiţiei“ (Realitatea TV); „Judecătorii de la Gloria Bistriţa“ (Realitatea TV); „Băga-mi-aş p...“ (reporteriţă la Realitatea TV); „Aţi fost alături de Traian Năstase“ (Ionela Năstase, Realitatea TV); „Domnul Marian Cozma vrea să candideze la preşedinţie şi să schimbe numele ţării în Dacia“ (Saviana Rusu, Realitatea TV); „Plătim printre... cel mai scump lapte din U.E.“ (Realitatea TV); „Îi prindea revoluţionarii şi îi linşa... Ei nu ştia... Dacă nu eşti de partea revoluţiei eu te arestez imediat pe loc... Nicolae şi Elena Ceauşescu a contribuit la colectivizarea României (?!)... S-a suit Nicolae şi Elena Ceauşescu într-un ARO alb“. (Ilie Petre Ştirbescu, România TV); „Oamenii dacă are de ales între PSD şi PNL, în mod normal, nu mai e USL“ (Ilie Şerbănescu, Antena 3); „O cameră e 50 de lei, cu două micuri dejunuri“ (Maria Grapini, Realitatea TV); „Care e linia melodică care vă vine în minte?“ (Mihai Gâdea, Antena 3); „Anul acesta au crescut numărul de violenţe în şcoală“ (Saviana Rusu, Realitatea TV); „În 1989, averea lui Paul McCartney a ajuns la 90 de milioane de euro“ (ROCK FM – euro nu exista pe atunci); „Graba de a întocmi un raport cît mai repede“ (România TV); „Mecanismele care îi face să strîmbe din nas“ (Traian Băsescu, Digi 24); „Gruparea era alcătuită din români şi moldoveni“ (B1TV); „Ponta, cu protestatariii la poartă“ (pe ecran, la Antena 3); „Preşedintele Ligii Profesionale de Fotbal, Dumitru Dragomir“ (România TV). * Foaia bălţată „Click!“ îşi şterge mucii cu mîneca, zi de zi, fără ruşine. Acolo e un cuib de „păsărici“ fără nici o legătură cu presa. Nicăieri, în nici o publicaţie, nu se manifestă idioata obsesie pentru titluri care încep cu „UITE!“. Nici să vrei, cu încăpăţînare, să-ţi reuşească atîtea „chifle“ şi n-ai să poţi! Dar zuzele deşelate şi flămînde de la „Click!“ poate (sic!). Ne vedem nevoiţi să le mai băgăm pe rapandulele astea cu nasul în propria oală de noapte, pentru a înţelege, toată lumea, cine face presă în România de azi. „UITE cum îi iei statului dobîndă la taxa auto“; „UITE lista ideală pentru cumpărături!“; „UITE hamburgerul care a rezistat 14 ani!“; „UITE cum să ai pe masa de Paşte cel mai bun cozonac!“; „UITE ce sexy e şefa sportului din Venezuela!“; „UITE ce burtică are prinţesa!“; „UITE care sînt cele mai importante tradiţii şi obiceiuri ale sărbătorii intrării Domnului în Ierusalim“; „UITE pasca de 15 metri!“; „UITE ce vor face vedetele de Sărbători!“. * Un titlu, din „Naţional“, care ar trebui să provoace autosesizarea organelor specializate: „Mărioara Zăvoranu, în gaşca afaceriştilor cu bani ascunşi în străinătate“. * Mulţi, foarte mulţi bani în aşa-zise paradisuri fiscale (inclusiv în Cipru) are şi marele bandit arab Fathi Taher. Ăsta de ce nu păţeşte nimic? Fiindcă pretinde că e agent CIA, MOSSAD şi SRI? * A început să se prostească şi canalul „MEZZO TV“. Nu e zi de la Dumnezeu să nu-l vedem acolo pe evreul Daniel Barenboim – fie ca pianist, fie ca dirijor. Desigur, omul e talentat, ba chiar şi curajos (ţinem minte cum i-a înfruntat pe evreii lui din Israel, atunci cînd a vrut să dirijeze Wagner). Dar ce e mult, strică. Vorba lui Talleyrand: „Tot ce este exagerat devine insignifiant“. * Curva bătrînă Madonna nu se astîmpără. Face asta ce face şi insultă ţările pe unde îşi etalează zgîrciurile operate. După ce ne-a acuzat pe noi, românii, că i-am persecuta pe ţigani (?!) – gurista urlătoare i-a acuzat şi pe ruşi, la Sankt-Petersburg, că îi prigonesc pe homosexuali. Numai că celovecii nu s-au lăsat impresionaţi de ifosele ei „militante“, dîndu-i, scurt, o amendă de 1,1 milioane de dolari. * Ziarul „Tricolorul“ oferă cele mai bune şi mai sigure informaţii, surclasînd toată piaţa cotidianelor. JOI, 25 aprilie (nr. 2.725). „Americanii îşi fac nevoile în România ca într-o hazna. Extrem de grav: în noaptea de 25 spre 26 ianuarie 2013, într-o vilă conspirativă a C.I.A., de pe Valea Prahovei, aceşti 4 lachei au fost instruiţi de stăpînii yankei! Huooo! Oarba după ei!“; „Ultimul barometru de opinie le dă mari dureri de cap ocupanţilor americani ai României şi infractorilor de la INSCOP, CSCI, CCSB, Avangarde şi Infopolitics: P.R.M. – 30%“; „ULTIMA ORĂ. Relu Fenechiu a refuzat să-i primească pe investitorii chinezi recomandaţi de ... Victor Ponta“ (?!); „În sfîrşit, a priceput şi Sorin Oprescu: mai stă o mînă (două, trei)“; „Tupeu fără limite“ (editorial de Ruxandra Lungu); „Şi alte publicaţii ne dau dreptate. Procurorul-şef al DIICOT, Codruţ Olaru, trebuie demis“ (Mihai Pâlşu, „Puterea“); „Restituiri. Răscoală-te, române!“ (Corneliu Vadim Tudor, iulie 2000); „Perle autentice din tezele şi extemporalele elevilor“; „Primim la redacţie. Situaţia grea a celor 35.000 de români care suferă de distrofii  musculare“ (Daniela Tontsch); „Fenomene stranii. Extratereştrii operează o egipteancă“ (Robert Charroux); „Primele forme de viaţă au venit din Cosmos şi au o vîrstă dublă decît Pămîntul“; HOROSCOP; REBUS (Paul Băgneanu); CARICATURI (Miron Dinulescu). VINERI: „Iată pe cine şi-a luat avocat barbugiul Piţurcă, la recomandarea vechilului penal Adrian Porumboiu – Puţoiul cu barbă şi accent de Tiraspol, suspectat că a primit şpagă 1,5 milioane de euro, Tudor Chiuariu!“; „La concurenţă cu meciul de fotbal Borussia Dortmund – Real Madrid, preşedintele PRM a făcut un rating bun, miercuri seara, la postul România TV. «Minutul de Aur» – 2,4 puncte“; „Şoc după şoc, sau regie de Oscar“ (editorial de Maria Diana Popescu, Stuttgart); „Mărioara Zăvoranu riscă 10 ani de pîrnaie“; „Crocodilul Chelios vorbeşte f. f. porcos“; „În anul 2000, un om de ştiinţă afirma că Matrozul Chior e ... Antichrist! Băsescu 26, primarul Mafiei sioniste“ (Mircea Ţicleanu); „Noi am spus-o primii... Viktor Orban devine tot mai iresponsabil“ (Gh. Funar, 14 aprilie 1999); „Antologia pamfletului românesc. Generalul Iarnă“ (Corneliu Vadim Tudor, februarie 2001); „ULTIMA ORĂ. Lui Traian Băsescu i-a trecut supărarea pe Vasile Blaga“; „Pentru împrospătarea memoriei. În drum spre execuţia de la Tîrgovişte, aflat în elicopter, Şarpele cu Ochelari a vomat într-o găleată“; „RESTITUIRI. Venerabilul Gh. Apostol, azvîrlit în stradă de un escroc din Elveţia“ (28 august 2000); „Fenomene Paranormale. Sinucidere stranie“ (Gh. Brătescu); „Mărturii care nu trebuiau distruse... Vînătoarea de vrăjitoare“ (Robert Charroux; în „Tricolorul“, din vina tehnoredactării şi a corecturii, a apărut „vrăjitorie“, prezentăm scuze pentru gafa făcută de nişte idioate). LUNI: „A fost prins în năvodul Serviciilor Secrete încă un rechin: Mafiotul arab Fathi Taher (care se dă agent C.I.A., Mossad şi S.R.I.) are în băncile din Cipru fabuloasa sumă de 600.000.000 de euro (?!)“; „România n-a ieşit din nici o criză, Băsescule!“ (editorial de Corneliu Vadim Tudor); „Traian Băsescu a făcut tura beţivului pînă s-a pus singur în situaţia de a fi umilit. La România TV, Sorin Minea i-a spus Matrozului Chior: «Sînteţi penibil!»“; „SCUIPAŢI AICI! Clovnul Vasile Muraru a debitat, la Antena 1, o minciună ridicolă pe seama preşedintelui PRM“; „Bătrînul bişniţar evreu Mark Gitenstein e personificarea zicalei «Cîinele nu pleacă de la măcelărie»“; „ULTIMA ORĂ. Traian Băsescu a minţit de 3 ori că ţara a ieşit din criză: în anii 2009, 2012 şi 2013“; „Poliţiştii piticului complexat (care se dă liberal) Radu Stroe bat la oameni ca la fasole – Linşarea unui tînăr în noaptea de Florii: 5 coaste rupte şi piramida nazală spartă“; „Antologia pamfletului românesc. Hai la cros!“ (Corneliu Vadim Tudor, 15 mai 1998); „Aşa au furat ruşii bomba atomică de la americani“; „Găinăriile intelectualilor lui Traian Băsescu – Vladimir Tismănescu şi Mihail Neamţu – acuzaţi că şi-ar fi băgat în conturi bani decontaţi ilegal“; „A murit ziaristul sportiv Gh. Nicolaescu“; „Pentru împrospătarea memoriei. Clovnul de la M.Ap.N.“ (un pamflet despre Constantin Dudu Ionescu, de colonel Geo Ciolcan, 24 aprilie 1998); „Grecia intenţionează să ceară compensaţii Germaniei pentru perioada ocupaţiei naziste“; „Fenomene stranii. Toţi cei care au intrat în contact cu Tezaurul de la Pietroasa aveau să moară în mod ciudat“ (Napoleon Săvescu); „Cine sînt strămoşii europenilor de azi?“. MARŢI: „La ordinul stăpînilor yankei ai coloniei africane România – Căpitanul S.R.I. Sebastian Ghiţă demonizează, zi de zi, la postul său România TV, realizările Regimului Ceauşescu“ (Corneliu Vadim Tudor); „NEWS ALERT. Profitul Grivco s-a prăbuşit de la 100.000.000 de euro pe lună la 1.000.000“; „PNL găureşte, din interior, barca Puterii“; „Pentru împrospătarea memoriei. Acum se explică atacurile furibunde declanşate de «Evenimentul zilei» împotriva senatorului Vadim: Ion Cristoiu se întîlnea în secret cu Virgil Măgureanu“ (Magdalena Amancei, „VIP“, decembrie 1997); „Pastorală la Învierea Domnului“ (Corneliu Vadim Tudor, 13 aprilie 2001); „La Paşti“ (poezie de George Coşbuc); „Adevărul istoric şi tainic al Învierii“ (editorial de Maria Diana Popescu, Stuttgart); „Nimic nou sub soare“ (Mihai Eminescu); „Perle din extemporalele şi tezele elevilor“. * „La revedere, băşică!“. Cine zice chestia asta, vreun fotbalist care a pus ghetele-n cui? Aiurea, aşa sună reclama, televizată, la un plasture de pus la picior. N-am pomenit ceva mai stupid. Carevasăzică, pacientul şi băşica lui tot se vor vedea, odată şi-odată. Fiindcă nu se zice „Adio, băşică!“ (aşa cum a zis Băsescu, „Adio, PDL!“), ci „La revedere“. Ardelenii ar fi spus „La bună vedere, băşică!“.  * La postul tv Digi 24, o fată deosebit de frumoasă, Miruna Popescu, care e purtătoare de cuvînt a Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, a comis, din păcate, numeroase greşeli de exprimare. Pentru cineva care e ,,purtător de cuvînt”, aşa ceva e inadmisibil. Am reţinut cîteva cacofonii: ,,Aplica ca urmare”; ,,Care comunică către Institutul de Statistică”; ,,Poate autentifica contractul”; ,,Se verifică cartea funciară”. La un moment dat, ea a zis (copiind-o pe prezentatoare) ,,Ca şi client”. Ce urît sună… * Duminică, pe la orele 11 dimineaţă, Realitatea TV a efectuat o transmisie, în direct, de la Stadionul Arcul de Triumf. Începea Crosul Păcii. Din nefericire, mai toţi cei care au vorbit erau în… război cu limba română, dar şi cu logica. ,,Tinerii copii între 14 şi 18 ani” – a zis inimosul Dorin Chioţea, inepţie care nici nu merită să fie comentată. La un moment dat, el i-a pasat microfonul cuiva pe nume Alin Petrache, care, în exaltarea minţii lui, a slobozit o ,,perlă”: ,,Fără dvs. acest cros nu ar fi avut parte” (?!). O altă prezentatoare a postului, aflată, şi ea, în hărmălaia respectivă, a vorbit mai ceva ca pe stadion, – de fapt, ca pe maidan: ,,Sarcina rămîne, mai departe, în cîrca (?!) lui Eli Roman”. Cîrca? Poate zbîrca! * Să ne întoarcem la România TV, unde şi drăgălaşa Diana Olariu a comis un dezacord gramatical: ,,Vacanţa de Paşte şi 1 Mai îi pune (sic!) pe turişti…”. Cum îi pune, Diana? Cu burta pe carte? * ,,Fotbaliştii de la Fenerbahce sărbătoresc cel mai bun său sezon!” – a exclamat, fericit, un crainic de la postul Digi Sport, joi seara. Ce limbă vorbesc tinerii ăştia? Unde au învăţat-o?
* Aceeaşi remarcă şi pentru cei de la România TV, unde s-a titrat pe ecran: ,,1 Mai este sărbătorit de google printr-un doodle”. Ca să vezi… Google, mai treacă-meargă, parcă am învăţat ce înseamnă, dar doodle? Era un cîntec country, ,,Yankee doodle”, despre asta o fi vorba? * Nu ne-am mai ocupat de mult de bolnavul psihic Radu Banciu. Individul e nebun de legat, s-a tîmpit din laba pe care o făcea pe cînd vagabonda pe la Paris. Pripăşit la postul B1 TV, Banciu-ciu ăsta nu ştie decît vreo cîteva expresii: ,,bă”, ,,mă”, ,,c…t” etc. Aşa a slobozit pe gaura gurii sale de muist şi în Săptămîna Patimilor: ,,Societatea ideală este c…tul lui Nicolae Ceauşescu”. Ce ruşine! Ce ruşine mare de tot! N-avem nici o pretenţie la conducerea acelui post care, dacă ar fi lucidă, l-ar arunca pe fereastră pe acest rebut sub-uman, n-ar sta să-i analizeze excrementele (coprocultură). Dar CNA-ul? Ce păzeşte CNA-ul, de la care se cere aplicarea Legii? * Fratele Madonnei a fost arestat într-un closet public din SUA. Era beat mort şi făcea ca toţi dracii, adică aşa cum face şi soră-sa, ,,Madam Zgîrci”. Ce familie de nebuni! Ăştia nu pot sta liniştiţi nici la WC, le secretă glanda aia paranoică. * Joi seara l-am auzit cîntînd, pe un post de televiziune, pe Cristian Tudor Popescu. Dacă nu ştiaţi pînă acum ce zgomote scoate un măgar castrat, gata, acum aţi aflat. Ăsta e ,,mare ziarist”? Şi-i închipuie cineva pe Pamfil Şeicaru, Camil Petrescu şi Tudor Arghezi imitînd un scapete şi slobozind yodlere de parcă şi-ar fi prins testicolele în mixer? Sinceri să fim, ne-a fost milă de Crocodilul Chelios, văzînd în ce hal a ajuns. Dar, ne-a făcut curioşi: pe cine mai poate el să imite? Pe Adrian Copilul Minune? Pe ţiganii din fanfara ,,10 prăjini”? * Ziarul ,,Libertatea” îşi pune, zi de zi, poalele-n cap. Noi înţelegem că e foame mare – şi la curvele de pe piaţă, şi la curvele din presă, care au nevoie de o Mică Publicitate – dar s-a depăşit orice măsură. Zilnic, de pildă, apare anunţul cu morcovul. Mai ţineţi minte? ,,VREM morcovul tău!!!”. Ce-i asta, băi, Ringiere? Faceţi sex, sau supă? Alte fantezii năroade: ,,GIULIA din Bucureşti e perfectă şi nimfomană” (e ilogic – dacă e nimfomană, n-are cum să fie perfectă şi viceversa); ,,ANA, ofer anal adînc” (credem că nu se referă la Analele Academiei); ,,ŞCOLĂRIŢĂ frumoasă, garantez servicii totale” (asta ce vîrstă o avea, 10-12 ani?); ,,TREI STUDENTE PORNO Bucureşti te aşteaptă dornice non-stop”.
* Apropo de transsexualul Cezar Oatu, ştiţi ce-a zis şeful delegaţiei (?!) Eurovision România, Dan Manoliu? Atansion: ,,Cezar va fi un Dumnezeu (?!) pe scena de la Eurovision”. Băiete, eşti idiot – vorba lui Caragiale. * De la Direcţia pentru Evidenţa Populaţiei am aflat cîteva nume de botez f.f. ciudate, cum ar fi: Logan, Solenza, Renault, Mercedes, Nebunu, Păsărică, Bucă, Pipi, Puţică, Boubătrîn, Jegu, Nespălatu (ăsta-i Prigoană), Găinaţ (ăsta-i Cocoş), Gunoi, Regulatu, Ministru, Sfîrc, Expertiza, Farmacia, Prostu, Semafor, Sentiment, Brusli (adică Bruce Lee), Hitler, Bin Laden. O, ce frumos! Parcă şi vedem o tovarăşă învăţătoare, zicînd: ,,Pipi şi Semafor, la tablă! Şi tu, Hitler, nu-l mai gîdila pe Puţică!”. * Într-un timp record, Victor Ponta a întors-o ca la Ploieşti: acum 1 an, era împotriva exploatării aurului de la Roşia Montană şi a gazelor de şist. Acum, la presiunea ,,consilierului” său american, Wesley Clark, nu se mai opune, dimpotrivă, a dat ordin lui Dan Şova şi Rovanei Plumb să facă, pe şest, ceea ce tot cer stăpînii americani. Ce nenorocit! Dar, nu credem că apucă ei să le facă plocon mafioţilor de peste Ocean uriaşele zăcăminte de aur (800 de tone!) şi de gaze de şist (profit de 20 de miliarde de euro pe an!). * Titlul săptămînii a apărut în ,,Evenimentul zilei”, sub semnătura lui Mircea Marian: ,,O lacrimă la mormîntul răposatei Opoziţii. Cui ne-ai lăsat, Dan Diaconescu?”. Acesta e adevărul: komisarii yankei, ajutaţi de slugile lor din interior, adică falsificatorii sondajelor şi alegerilor (Traian Băsescu, Victor Ponta, G.C. Maior, Sebastian Ghiţă ş.a.) au făcut ca România să fie singura ţară din Europa fără… Opoziţie! Da, da, da: în Parlamentul acestei ţări NU există Opoziţie. Aceasta e tactica americanilor: să controleze TOTUL, fiecare variantă să fie a lor şi numai a lor, cine îndrăzneşte să obiecteze ceva, sau să critice,  zboară! Şi atunci să vedeţi cum se scurg, prin conducte, miliardele de euro şi de dolari către buzunarele fomiştilor din America şi Israel! Iată de ce PRM e ţinut, sub capac, la 2%, indiferent ce s-ar întîmpla. Există unii, chiar din PRM, care nici acum n-au priceput lucrătura asta sinistră şi cer reformare, programe, strategii şi dracu’ să-i pieptene. Nişte imbecili. * Ne întăreşte aceste convingeri o anchetă publicată pe pagina 1 a ,,Ziarului Financiar” de marţi, 30 aprilie: ,,Miza gazului de peste 20 de miliarde de dolari din Marea Neagră este spre ce ţărm va veni conducta”. Un fragment: ,,La 170 de kilometri de ţărmul românesc a fost identificată o acumulare de gaze de 42-84 de miliarde de metri cubi de gaze”. Mai mult ca sigur că e vorba de hidrocarburi complete, adică şi de petrol. Precizăm că aceste gaze naturale sînt altceva decît gazele de şist din Dobrogea. Practic, România posedă bogăţii incomensurabile. Iar poporul moare de foame, hrănindu-se cu iluziile oferite de ,,Românii au talent” şi de un meci de fotbal. * Un titlu stupid, pe pagina 1 a ziarului ,,Adevărul”: ,,700 de preoţi au inaugurat subsolul Catedralei Neamului”. Ce au inaugurat? Subsolul? Podul cînd îl vor inaugura?
* În acelaşi număr al fostei ,,Scîntei”, măscăriciul fără umor Mihai Găinuşă zice: ,,Poate că uneori am sărit calul”. Ar fi prima galinacee care sare peste o cabalină. * În ziarul ,,Puterea” citim un titlu curios: ,,Marele bogătaş Gruia Stoica n-are 10 milioane de euro”. Aiurea. Numai în băncile din Cipru are 600 de milioane de euro. * Miercuri seară, preşedintele PRM a fost invitatul Andreei Creţulescu, la Realitatea TV. Timp de 2 ore, Tribunul şi-a făcut numărul, spunîndu-le românilor adevărul şi numai adevărul. Deşi emisiunea s-a difuzat la concurenţă cu meciul de fotbal F.C. Barcelona-Bayern München, ratingul a fost mare: ,,Minutul de Aur” – 2,8 puncte. * Un rating mult mai bun a făcut liderul PRM în Joia Mare, ca invitat al Simonei Gherghe, la Antena 1: „Minutul de Aur“ – 5,7 puncte. E o performanţă rară, avînd în vedere că, în acea zi cu totul specială, lumea n-a prea stat pe acasă. * Limba română e în mare suferinţă pe ,,patul” tuturor posturilor de televiziune. La Digi 24, un reporter pe nume Toma îşi dădea, şi el, cu părerea, despre slujba de Înviere, care se va oficia ,,la ora doişpe noaptea”. E una dintre cele mai frecvente tîmpenii! Ce e atît de greu de priceput că pentru un substantiv feminin se foloseşte ,,douăsprezece”, nu ,,doisprezece”? * La un alt p(r)ost de televiziune, Prostănacul a zis ,,ca cetăţeni”. Măi, Geoană, degeaba vorbeşti tu engleză, dacă eşti bîtă la româneză. Şi de-ar fi, asta, singura ta greşeală. * Fotbaliştii de la Dinamo vor ,,mergerea în Europa”, după cum a mutilat limba şi unul dintre fraţii Negoiţă (mereu îi confundăm). Pentru ,,mergerea” asta, ei au uns un arbitru ticălos, care i-a ajutat să cîştige la Bistriţa, cu 2-1, acordîndu-le două lovituri de la 11 metri, care au existat doar în dovleacul lui de bou. Ai luat bani mă, derbedeule? * Chiar în Noaptea de Înviere, Titi Dincă zicea, la TVR, ,,suprapunînd peste”. La România TV, simpatica (şi fără vîrstă!) actriţă Cristina Deleanu a vorbit despre ,,îndreptatul acestor oameni către biserică”, dar şi despre ,,toate datele date de Dumnezeu”. La Realitatea TV, Florian Bichir a făcut o mică şuetă: ,,Pînă la urmă, dom’le, Isus Christos biruie moartea”. Ce vorbeşti, dom’le? Există greşeli şi mai grave. Dar nici una nu poate egala, în eternitate, formularea ieşită din guriţa-aspirator a Monei Pivniceru, de acum cîţiva ani: ,,Eu, în lăuntricitatea mea”… Peste asta nu se poate trece, bate orice record în materie de ,,beţie”. Ne referim la ,,beţia de cuvinte”, de care pomenea Titu Maiorescu, desigur, nu la libaţiile fostei ministrese a Justiţiei cu Mihai Vlasov. * O gafă monumentală la TVR, luni, 6 mai: comentînd recrudescenţa fascismului în Ungaria, o crainică a spus că demonstraţiile cu torţe sînt „În cea mai bună (?!) tradiţie nazistă“. Cît de „bună“ a fost, s-a văzut la Auschwitz şi la Buchenwald...
* Sebastian Ghiţă a dat, iar, cu mucii-n fasole, titrînd, toată ziua de Paşti, pe ecranul postului România TV: „Crin Antonescu s-a deplasat cu elicopterul la Înviere, în Bucovina“ (sau cam aşa ceva). Realitatea a fost alta: Mireille Mathieu a rămas în Bucureşti. Începe să devină odios
acest obscur căpitan de SRI, care încearcă să-i ridice la plasă Maimuţei Mongoloide. 

* LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI. Încet-încet, făcătorii de sondaje revin la sentimente mai bune şi, în orice caz, mai aproape de adevăr. Exact în Duminica Paştelui, firma GEOPOL, aparţinînd lui Cozmin Guşă, a difuzat, la Realitatea TV, un sondaj de opinie în care Vadim beneficiază de aproape 33% din simpatia populaţiei, situîndu-se pe locul 5. Nu contează cine se află pe primele 4 locuri (Victor Ponta, Mugur Isărescu, Crin Antonescu, M. R. Ungureanu, evident, în mod fantezist) – ceea ce contează este faptul că nimeni, absolut nimeni nu mai poate ascunde adevărul: pe vremuri de criză teribilă, Tribunul şi PRM cresc vertiginos! Şi mai e 1 an pînă la alegeri...

ALCIBIADE

REVISTA ROMANIA MARE nr 1188 - 07.05.2013