"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
luni, 14 ianuarie 2013

CARTE URÎTĂ, PALME CUI TE-A SCRIS! (3)Nici nu ştiu pe ce anume să-mi pun lupa. Aşa-zisa „Introducere în literatura română“, de diletantul Emil Alexandrescu, musteşte de tîmpenii. Rareori mi-a fost dat să citesc ceva mai imbecil. Iată, bunăoară, ce scheme cu pretenţii ştiinţifice face grafomanul la început, pentru a dovedi că e „cult la cap“: „Model de modelare (?!) a subconştientului prin conştientizarea pe niveluri (...) E. Eureme. (...) P. Praxeme (...) Model de modelare (?!) a sistemului voinţei prin conştientizarea pe niveluri (...) E. Eureme. (?!) P. Praxeme (...) Model de modelare (?!) a sistemului de echilibrare prin conştientizare pe niveluri. Ef. Efecte. 0 (Zero). Phönix. 1. Flux-reflux. 2. Fuzzy. 3. Vrittis. (...) E. Eureme (...) P. Praxeme flux-reflux (...) Model de modelare (?!) a sitemului de decizie prin conştientizare pe niveluri. L. Logica (...) 4. Logică. 5. Axiologică. 6. Echilibrare. 7. Fuzzy. 8. Grup. 9. Binară. E. Eureme. 0 (Zero). Emergenţă. 1. Noetică (...) P. Praxeme. 0 (Zero). Iradiată (...) Model de modelare (?!) a sistemului creativ prin conştientizarea pe niveluri. M. Modele. 0 (Zero). Ideologenic (...) 6. Metonimic (...) 9. Itemic. E. Eureme. 0 (Zero). Ideologem (...) 9. Item. P Praxeme. 0 (Zero). Emergenţa“ ş.a.m.d. Băiete, eşti idiot! – vorba lui Caragiale, exprimată de Toma Caragiu. Aţi înţeles ceva? Nici eu. Aceeaşi „beţie de cuvinte“ umple gîtlejul acestui nătărău şi în parada lui de religiozitate: „Aseitatea (?!). Dumnezeu există de la Sine, şi pentru sine, este invizibil, incomunicabil (?!), neîmpărţibil (?!), deşi are trei ipostaze: Tatăl, Fiul şi Sfîntul Duh“. Băiete, eşti handicapat! – vorba mea. Ce crezi tu că înseamnă „aseitate“? Dar „neîmpărţibil“? Altă aberaţie: „Nicolae Ionel singurul poet care (,) prin placheta Cuvînt în cuvînt (1972) îl (sic!) cîntă pe Dumnezeu, cînd ceilalţi tăceau, se exilau sau pe cei puternici ai zilei îi slăveau (...). Prin Nicolae Ionel s-a exprimat atunci teonoza (?!) sufletului românesc“ (pg. 578). Cine e Nicolae Ionel? N-a auzit nimeni de el. A fost, acest neica-nimeni, singurul care, în anii ’70, Îl (aşa se scrie corect!) cînta pe Dumnezeu în România? E ridicol... Pe atunci trăiau şi scriau oameni ca Emil Botta, Ioan Alexandru, Radu Gyr, Nichita Stănescu, Fănuş Neagu („Îngerul a strigat“) şi alţi autori pătrunşi de fiorul creştin. Referindu-se la romanul „Biserica Neagră“, de fostul autor proletcultist, A. E. Baconsky, Emil cel Debil debitează o altă enormitate: „Este un roman de mare forţă, prin care A. E. Baconsky îi depăşeşte pe Marin Preda, Augustin Buzura, Soljeniţîn, Pasternak, Virgil Gheorghiu, Virgil Ierunca, Paul Goma în demascarea adevăratelor mecanisme, intenţii şi finalităţi ale organizaţiilor sataniste“ (pg. 603). E clar, trebuie chemată o ambulanţă, avem de-a face cu un nebun periculos! Aşadar, autorul celebrelor versuri „Şi mai trece-o noapte, şi mai trece-o zi/ Se ascute lupta dintre clase/ Iar duşmanii se vădesc a fi/ Elemente tot mai duşmănoase“ îi depăşeşte pe laureaţii Premiului Nobel Alexandru Soljeniţîn şi Boris Pasternak, dar şi pe autorul capodoperei „Ora 25“, Constantin Virgil Gheorghiu (roman ecranizat, cu Anthony Quinn şi Virna Lisi în rolurile principale). Cum e posibil să apară asemenea monstruozităţi? Ce credit poate avea un „istoric“ literar care n-are nici cel mai elementar sistem de valori? Aşadar, „Biserica Neagră“ e peste „Doctor Jivago“! Îmi e şi milă, şi silă de acest cretin. Am mai reţinut şi alte prostii, slobozite de nărodul ăsta plin de ifose: „La Moscova este biserica Vasile (?!) Blajenîi (,) fiindcă au preluat creştinismul de la români“ (pg. 37). Am dedus că de ruşi ar fi vorba, dar aşa ceva e o eroare: nu românii i-au creştinat pe ruşi, ci byzantinii. Iar biserica nu e Vasile, ci Vasilii Blajenîi. În alt loc se scrie că „Dionisie Exiguul s-a născut în Scytia Minor (Dobrogea) la 70 e.n.“ (pg. 65). Eroare din greşeală, hombre, acest proto-român nu s-a născut în Secolul I, ci în Secolul VI (cca.500), iar grafia corectă e Scythia. Specimenul nu are proprietatea termenilor:  într-un loc scrie că: „Eminescu  aparţine micii boierimi rurale, prin descendenţă“ (pg. 162), confundînd descendenţa (urmaşii) cu ascendenţa (înaintaşii); în alt loc afirmă că Lucian Blaga „În 1926, intră în diplomaţie (,) făcînd diferite funcţii în legaţiile din Varşovia, Praga, Viena, Berna, Lisabona“. (pg. 370) – ce exprimare e asta? Despre  Marin Sorescu, acest căpiat afirmă: „Face liceul la Predeal şi Facultatea de Filologie la Iaşi“ (pg. 549) - ce liceu o fi făcut Sorescu la Predeal, el, care era din judeţul Dolj?  E vorba de Liceul Militar! Nu mai vorbesc de faptul că, din datele biografice ale poetului, lipsesc atît funcţia de ministru al Culturii, cît şi anul morţii. Dar, ce ziceţi de acest pleonasm – „finanul de happy end“? (pg. 590). Păi, ori este final, ori este end, care înseamnă acelaşi lucru. Un alt pleonasm: „Interferenţă între roman şi jurnal“ (pg. 633) - un fel de  avansaţi înainte.  Despre Elena Văcărescu se scrie că  „S-a născut la Bucureşti (,) în 3 octombrie 1864“ (pg. 674) -  anul corect e 1866. O greşeală şi mai gravă este aceasta: „Primeşte o educaţie aleasă şi (,) din cauza atitudinii sale patriotice (,) este exilată de regele Carol, trăind din 1891 în Italia şi apoi în Franţa“ (pg. 674). Nu se poate atîta prostie! Aşa ceva n-am mai întîlnit! Cum a exilat-o Regele Carol I pe juna Elea Văcărescu „din cauza atitudinii sale patriotice“, mă, Emile? În acest caz, ar fi trebuit să-i exileze şi pe Eminescu, Titu Maiorescu, Mihail Kogălniceanu, Ion C. Brătianu şi pe alţi mari români. În realitate, fata a fost îndepărtată, elegant, din pricina logodnei sale cu principele moştenitor Ferdinand. Referindu-se la o eventuală căsătorie a celor doi tineri, politicianul conservator Lascăr Catargiu (1823-1899) i-a spus suveranului: „Aiasta nu se poate, Majestate!“. Pune mîna pe carte, repetentule mic şi agresiv… (Va urma)

CORNELIU VADIM TUDOR

ZIARUL TRICOLORUL, nr. 2652, 14.01.2013

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu