"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 24 februarie 2012

ÎN ROMÂNIA SÎNT GRAV ÎNCĂLCATE DREPTURILE OMULUI! (I)

În timpul Regimului Ceauşescu, în perioada 1965-1989, românii aflau de la posturile de radio „Europa liberă”, „Vocea Americii“, „BBC” şi „Radio France Internationale“ despre unele încălcări ale drepturilor omului în România. Pe aceeaşi temă au apărut unele exemplificări în rapoartele anuale ale Departamentului de Stat al SUA.
După prăbuşirea regimului comunist, şi-au încetat activitatea posturile de radio „Europa liberă“, „Vocea Americii“ şi emisiunile în limba română de la „BBC“, deoarece şi-au pierdut obiectul muncii. Stăpînii străini ai ţării noastre nu le-au mai permis să vorbească despre subminarea dirijată a economiei naţionale; jefuirea bogăţiilor naturale ale Poporului Român; Holocaustul împotriva românilor; corupţia generalizată; Statul de tip mafiot; reinstaurarea dictaturii; privatizările frauduloase; deromânizarea României.
Ca şi despre degradarea biologică a Poporului Român; otrăvirea populaţiei cu aditivi alimentari cancerigeni; fraudarea alegerilor; cultul minciunii; trădătorii de Neam şi Ţară; lichidarea a peste 5 milioane locuri de muncă; alogenii ajunşi în funcţiile de preşedinte al României, ai Senatului şi Camerei Deputaţilor, prim-miniştri, miniştri, conducători ai partidelor politice, parlamentari, şefi la S.R.I. şi S.I.E., în conducerea Băncii Naţionale etc. În perioada 1990-2011 şi la începutul anului 2012, în noul capitalism românesc şi în timpul „democraţiei originale“, instaurată prin mai mult de 1.100 de crime şi mii de răniţi cu autori necunoscuţi pînă azi şi bazată pe ascunderea adevărului, în locul oficinelor străine închise, au apărut mai multe organizaţii neguvernamentale (O.N.G.-uri) care să apere drepturile omului, precum şi instituţia Avocatul Poporului. Dintre O.N.G.-uri amintim: Liga Apărării Drepturilor Omului, Asociaţia Pro-Democraţia, Asociaţia Europeană a Implementării şi Apărării Drepturilor Omului. Activitatea O.N.G.-urilor în apărarea drepturilor omului în România este coordonată de o baghetă magică şi ele, de regulă, se aseamănă cu cometele, avînd traiectorii bizare. Cu toate că, zilnic, sînt grav încălcate drepturile omului în România, O.N.G.-urile respective sînt în şomaj tehnic, iar Avocatul Poporului, de regulă, nu se autosesizează. Totuşi, zilele trecute, Avocatul Poporului, domnul prof. univ. dr. Gheorghe Iancu, a declarat public, la Sfîntu Gheorghe, că în România este încălcat dreptul la informaţie şi această încălcare este cumplită. În acest domeniu, Avocatul Poporului are perfectă dreptate şi bănuiesc că se referă la cel puţin următoarele teme:
1) Adevărul despre Poporul Român. Pînă acum, Istoria Poporului Român a fost falsificată! Poporul Român este urmaş al Poporului Primordial, al geto-dacilor, Adevăratul Popor Ales de Bunul Dumnezeu, avînd o continuitate neîntreruptă de mai bine de 10.000 de ani în Grădina Maicii Domnului, în Dacia Edenică. Geto-dacii au fost cel mai numeros şi extins popor al Antichităţii. Diverşi „specialişti“ au susţinut că din doi bărbaţi, Decebal şi Traian, s-a născut Poporul Român. Pînă şi copiii de la grădiniţă ştiu că bărbaţii nu nasc copii.
2) Adevărul despre Limba Română. Poporul Român a moştenit limba geto-dacilor, care a fost Limba Primordială. Alfabetul geto-dacilor şi scrierile lor sînt cele mai vechi din lume. Limba geto-dacilor a fost limba de circulaţie în Imperiul Roman. Tăbliţele de aur (şi copiile lor pe plăci de plumb) găsite la Sinaia dovedesc că literele geţilor erau folosite cu mii de ani înaintea celor latine şi greceşti. De asemenea, scrierea sumeriană este ulterioară, cu 2.000 de ani, scrierii de la Tărtăria (datată 6.000 de ani î.Chr.), cea mai veche scriere din lume. Falsificatorii Istoriei Poporului Român şi a Limbii Române, precum şi cozile lor de topor autohtone (în special A.T. Laurian şi I. Massim) susţin că geto-dacii sînt singurul popor din lume unde mamele nu i-au învăţat pe copiii lor limba maternă, ci limba paternă, a mercenarilor din Imperiul Roman, care nu ştiau, nici ei, limba latină. Nici un om cu mintea întreagă nu poate crede că tinerele femei dace, numai în perioada 106-275 d.Chr., din teritoriul ocupat şi din Dacia liberă, şi-au lăsat acasă bărbaţiii şi copiii, plecînd la distanţe de zeci sau sute de kilometri, pe jos sau călare, pînă la castrele romane, pentru a fi însărcinate de mercenarii Imperiului Roman. Pînă cînd aceştia primeau bilete de voie sau permisie, tinerele dace îi aşteptau, probabil, în hoteluri sau pensiuni. După ce rămîneau însărcinate, femeile dace se întorceau acasă, unde împreună cu soţii lor şi cu bunicii, îi învăţau pe noii-născuţi limba paternă, a celor rămaşi în castrele romane, a mercenarilor, care nu ştiau limba latină, ei provenind din Grecia, Egipt, Galia şi alte ţări. Astfel susţin fasificatorii Istoriei Limbii Române că s-a născut limba Poporului Român. După aceşti falsificatori, rezultă că Poporul Român este un popor din flori. Au uitat să precizeze la care flori se referă. Aceiaşi falsficatori ai Istoriei Limbii Române susţin că în Geţia, sau Dacia, locuitorii din teritoriile neocupate (cca. 80%) de Imperiul Roman au renunţat de bună-voie la limba lor, la Limba Primordială, iar cei din zonele ocupate s-au lepădat de limba strămoşilor şi au trecut la limba latină. Cei mai mulţi dintre strămoşii românilor de azi ar fi învăţat o limbă străină fără translator. Pe Columna lui Traian, colorată în roşu, galben şi albastru, dezvelită în anul 113 d.Chr., la Roma, nu s-a găsit nici un translator între daci şi romani, ceea ce dovedeşte că romanii cunoşteau limba geto-dacilor sau au învăţat-o la cursuri intensive între anii 106-113 d.Chr. În insulele britanice, care au fost stăpînite de Imperiul Roman timp de mai mult de 500 de ani, nu a fost romanizată populaţia şi nici nu s-a învăţat limba latină. De ce în Dacia şi numai în Dacia lucrurile s-au petrecut altfel şi fără nici o logică ?
3) Adevărul despre cultura şi civilizaţia Poporului Român. Geto-dacii au dat omenirii cea mai veche cultură şi civilizaţie. În „Cartea Cărţilor“, autorul Robert Charroux susţine, cu numeroase dovezi, că civilizaţia dacilor este mama tuturor civilizaţiilor. El îi confirmă pe mulţi cercetători şi scriitori români şi străini, care se bazează pe descoperirile arheologice, pe cărţile din Antichitate şi pe tradiţiile noastre strămoşeşti, unice în lume.
4) Adevărul despre răspîndirea geto-dacilor în lume. Din Dacia Mare au roit strămoşii noştri, în jurul anilor 4000 î.Chr. şi 2000 î.Chr., în toată Europa, în Nordul Africii, în Orientul Apropiat, în India, China şi Japonia, precum şi în America de Nord şi America de Sud. Falsificatorii Istoriei Poporului Român trec sub tăcere faptul că majoritatea popoarelor din Europa susţin că se trag din geto-daci, care în istoria antică apar şi sub alte denumiri. Această realitate demolează teza falsă a lui A.T. Laurian şi a continuatorilor săi privind originea Poporului Român şi a Limbii Române. În „Cartea Cărţilor“ se demonstrează că nu evreul Cristofor Columb a fost descoperitorul Americii, deoarece înaintea lui au ajuns dacii, fenicienii, vikingii, islandezii, suedezii, norvegienii, portughezii, danezii şi francezii.
5) Adevărul despre religia Poporului Primordial, a Neamului Ales de Sîntu. Geto-dacii au primit de la Tatăl Ceresc o scriere sfîntă, „Cartea lui Enoh“, sau „Calea/Legea Adevărului şi Dreptăţii“, considerată cel mai vechi manuscris din lume, o apocrifă anterioară Bibliei. „Cartea lui Enoh“ şi alte scrieri sfinte formau, încă din Secolul V î.Chr., lucrarea sfîntă numită Biblia. În arhivele secrete ale Vaticanului există numeroase scrieri care confirmă adevărata Istorie şi religie a Poporului Român şi a omenirii. Faptul că ele sînt ascunse dovedeşte că Istoria şi religia geto-dacilor şi a omenirii au fost falsificate. Cu toate că s-au întîlnit cu papii de la Roma, preşedinţii alogeni ai României nu au cerut ca specialiştii români să aibă acces şi să facă cópii după cărţile din arhiva secretă a Vaticanului care se referă la Istoria şi religia Poporului Român. S-ar putea ca alogenul Mihai Răzvan Ungureanu, după ce s-a ocupat în teza de doctorat de Istoria poporului evreu, care L-a răstignit pe Isus Christos, pe Ili al geto-dacilor, acum ajuns prim-ministru al României, să fie preocupat şi de Istoria adevărată a Poporului Român, a Adevăratului Popor Ales de Bunul Dumnezeu. Se ştie că Istoria religiei geto-dacilor a fost falsificată şi mistificată, mai ales începînd cu anul 381 d.Chr., sub coordonarea episcopului Ambrosius Aurelius. În acel an a fost interzis creştinismul arimin în Imperiul Roman şi apoi, în anii 381-382 d.Chr., toate lăcaşele de cult arimine au fost distruse şi jefuite, în baza edictului împăratului Graţian. Geto-dacii aveau o religie monoteistă, pe care au răspîndit-o în întreaga lume. În Imperiul Roman, creştinismul arimin al strămoşilor noştri, sau religia lui Zamolxe, a fost religie oficială timp de 200 de ani (între 181-381 d.Chr.), în vremea numeroşilor împăraţi de origine geto-dacă. Religia crucii, născută şi dezvoltată în sînul neamului geto-dac, în Vatra Strămoşească, are o vechime de mai bine de 8.000 de ani, dovedită arheologic. Strabon a scris că în Istoria milenară a geto-dacilor „zelul religios a fost din toate timpurile trăsătura dominantă a acestui popor“.
6) Adevărul despre culorile drapelului naţional al României. Cei care s-au ocupat de falsificarea Istoriei şi religiei geto-dacilor şi a Poporului Român nu au uitat nici culorile de pe drapelul nostru naţional. După ce au susţinut neadevărul cu plecarea întregii populaţii din Dacia după retragerea aureliană şi apoi revenirea ei în Vatra Strămoşească, de undeva din Sudul Dunării, în Secolul al XII-lea, s-a lansat informaţia falsă cu privire la drapelul naţional, care ar fi apărut prima dată în timpul revoluţiilor române de la 1848. Adevărul istoric este cu totul altul. Culorile primordiale, roşu, galben şi albastru, le-au avut geto-dacii cu mii de ani î.Chr., atît pe steagul de luptă, cît şi pe uniformele din armată. Stindardul dacic avea capul de lup din aur, argint sau bronz, iar partea de pînză era colorată în roşu, galben şi albastru. După victoria împăratului Traian, în legiunile romane au intrat sute de mii de soldaţi geto-daci, care au dus cu ei cunoscutul lup dacic, adoptat ca drapel al mai multor mari unităţi militare romane. Pe tăbliţele de aur de la Sinaia scrie că uniforma militarilor daci era colorată astfel: cămaşă albastră, tunică roşie şi pantaloni galbeni. Geto-dacii, răspîndindu-se pe mai multe continente, au dus cu ei şi lupul dacic, care a devenit dragonul întregii lumi, fiind preluat ca simbol naţional în cîteva ţări. Adevărul este că pe drapelul României apar culorile albastru, galben şi roşu, care sînt moştenite de la geto-daci. Aceleaşi culori au fost preluate de la daci şi pe steagul Budapestei.
7) Adevărul despre Capitala Daciei sau Geţiei. Falsificatorii Istoriei Poporului Român susţin că Dacia a avut capitala la Sarmizegetusa Regia. Adevărul este că la Sarmizegetusa-Grădişte de Munte a fost centrul religios al dacilor. Academicianul Constantin Daicoviciu i-a adăugat Capitalei geto-dacilor cuvîntul Regia, căutînd astfel să blocheze aflarea adevărului în legătură cu Capitala politico-administrativă a geto-dacilor, care se află în altă parte. Pe tăbliţele de aur de la Sinaia este înscrisă numai Sarmizegetusa, fără Regia, adevăr pe care îl cunoaştea şi academicianul Daicoviciu. Adevărata Sarmizegetusa Regală se află la Haţeg-Subcetate şi a fost descoperită, în perioada interbelică, de către colonelul topograf Constantin Zagoriţ. Acesta a întocmit harta zidurilor cetăţii Sarmizegetusa, cu cele 6 porţi de acces, întinsă pe 374 pogoane. După această descoperire, au fost interzise săpăturile arheologice, cu scopul de a nu fi cunoscut adevărul despre Istoria geto-dacilor. Din iniţiativa profesorului Gligor Haşa, din Deva, se fac pregătiri pentru începerea în acest an a săpăturilor arheologice la Haţeg-Subcetate. În mod normal, Guvernul României ar trebui să manifeste un interes deosebit pentru deschiderea şantierului arheologic de la Haţeg-Subcetate şi să finanţeze lucrările.
8) Adevărul despre Tezaurul de la Sinaia. Strămoşii noştri geto-daci au scris Istoria lor pe plăci de aur, lăsîndu-ne moştenire mai multe tezaure. Unul dintre ele a fost descoperit în anul 1875, la Sinaia, şi este format din 514 table şi tăbliţe din aur. Pentru a nu fi cunoscută cronica getă apocrifă pe plăci de aur, s-a acreditat teza falsă că tezaurul a fost topit. În realitate, cea mai mare parte din acest tezaur a ajuns la Moscova, în 14 septembrie 1944, la cererea expresă a lui I.V. Stalin, conducătorul Uniunii Sovietice. Numeroase tăbliţe de aur au fost furate de regele Carol al II-lea şi apoi au ajuns la Vatican. O placă mare de aur se află la Muzeul de Istorie din Cairo şi cîteva tăbliţe de aur au ajuns în colecţii particulare. Tablele şi tăbliţele de aur de la Sinaia, inclusiv copiile lor pe plăci de plumb, conţin o cronică geto-dacă din Mileniul II î.Chr. şi pînă în anul 106 d.Chr. Pînă în urmă cu cîţiva ani, specialiştii români şi străini în domeniul Istoriei nu au manifestat nici un interes pentru citirea textelor de pe aceste table şi tăbliţe, precum şi pentru valorificarea informaţiilor. Unii susţin că nu au avut voie să se apropie de aceste documente inestimabile. Pe tăbliţa 2 de la Sinaia, turnată în timpul Marelui Preot Zamolxe, pe la anul 550 î.Chr., apare imaginea descriptivă a legendei naşterii lui Sarmis/Mitra. Mama lui, Mama Pămîntească, primeşte de la Moş Arimin un miel şi toiagul cu care să păstorească toate neamurile. Sarmis/Mitra este Fiul Omului, sau al Tatălui Ceresc. În mitologia geto-dacilor, oaia era considerată un animal sfînt şi binecuvîntat de Sîntu. Ca urmare, nu sînt întîmplătoare atacurile alogenilor şi semidocţilor la adresa baladei „Mioriţa“. Zamolxe i-a învăţat pe geto-daci despre nemurirea sufletului şi le-a scris legi drepte, Legile Belagine, sau Legile Frumoase.

Dr. GHEORGHE FUNAR,
Secretar general al PRM,
Preşedintele Filialei PRM Cluj

 Ziarul TRICOLORUL, nr 2399 / 24.02.2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu