"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 8 aprilie 2011

REGIMUL BĂSESCU-BOC LICHIDEAZĂ ÎNVĂŢĂMÎNTUL ROMÂNESC

În timpul celui de al II-lea război mondial, Guvernul Antonescu a asigurat locuri de muncă, salarii şi pensii mai mari pentru toţi cetăţenii români, burse pentru studenţi şi elevi, a dublat alocaţiile de stat pentru copii (de la 500 lei la 1.000 lei pentru fiecare copil) şi a acordat indemnizaţii de scumpete (de 25%-50% din salariu). Guvernul Antonescu a vîndut ţiţei Germaniei şi a primit pe el vagoane cu lingouri de aur. În timpul Războiului Mondial, Guvernul Antonescu nu a închis şcoli şi spitale, nu a alungat din România medicii şi dascălii! Documentele istorice şi presa vremii dovedesc că niciodată Guvernul Antonescu nu a acţionat împotriva Poporului Român şi nu şi-a motivat deciziile pe scuza folosită, în mod repetat, de Regimul Băsescu-Boc că „atîta poate economia”, urmată de pretextul: „nu sînt bani la Buget!” Nu-i mai crede nimeni pe guvernanţi! Cum să nu fie bani la Bugetul de Stat după ce Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu: au privatizat zeci de mii de societăţi comerciale cu o valoare de piaţă de peste 700 miliarde euro; au dat spre exploatare, mai ales la străini, bogăţiile naturale ale Poporului Român, în valoare de peste 1.000 miliarde euro; au luat împrumuturi externe de peste 150 miliarde euro, din care 60 miliarde euro în anii 2009 şi 2010?
          Ca să micşoreze veniturile la Bugetul de Stat, cu scopul de a justifica noi şi înrobitoare împrumuturi de la băncile străine, Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu susţinute de PSD (fost F.S.N. şi PDSR), PDL (fost P.D.), PNL, P.N.ţ.C.D., P.C.(fost P.U.R.) şi UDMR: au renunţat la cea mai mare bogăţie a românilor, la muncă, prin lichidarea a peste 5 milioane locuri de muncă şi alungarea din ţara-Mamă a aproape 5 milioane de români, mai ales tineri, în peste 100 de ţări de pe Pămînt; au refuzat să atragă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană de circa 30 miliarde euro; au lăsat necultivate peste 4 milioane hectare de teren agricol şi au decimat efectivele de porcine, ovine, bovine, cabaline şi păsări; au dat gratis la poporul austriac zăcămintele de ţiţei şi gaze naturale ale Poporului Român, precum şi uriaşa avere a PETROM evaluată la peste 20 miliarde euro; au scutit de plata impozitelor la Bugetul de Stat firmele care exportă din România ţiţei şi gaze naturale; au „închis ochii” la corupţie, evaziune fiscală, contrabandă şi traficul cu produse etnobotanice; au dat gratis la străini cele mai mari zăcăminte de aur, argint şi metale rare din lume.
          La comandă externă, Poporului Român, Adevăratul Popor Ales de Bunul Dumnezeu, care trăieşte de peste 10.000 de ani în Dacia Edenică, i se aplică, în ultimii 21 de ani, un plan diabolic de terorizare şi exterminare, ale cărui etape sînt tot mai evidente! În Holocaustul împotriva românilor se acţionează pentru demolarea „stîlpilor” Neamului nostru, respectiv: Biserica; şcoala; Sănătatea şi Cultura! Este evident că, la comandă străină, Regimul Băsescu-Boc aplică politici îndreptate împotriva Poporului Român! Toţi preşedinţii României şi toate guvernele post-decembriste au declarat că Învăţămîntul este prioritate naţională! Vorbe frumoase, dar fapte contrare. Lichidarea Învăţămîntului românesc reprezintă un obiectiv major şi obligatoriu în Holocaustul împotriva românilor! Pentru atingerea acestui obiectiv, prin Bugetul general consolidat al Statului Român s-au alocat tot mai puţine fonduri pentru Învăţămînt. În timp ce în acest Buget în anul 2011, comparativ cu anul 2008, totalul cheltuielilor a crescut cu 7,43%, la Învăţămînt cheltuielile au scăzut cu 20%. În niciun an nu s-a respectat prevederea legală vizînd alocarea a 5% din P.I.B. pentru Învăţămînt! Cu toate acestea, preşedintele Băsescu a promulgat Legile Bugetului de Stat în ultimii 6 ani. Cheltuielile pentru Învăţămînt în România sînt cele mai mici din Europa! În 22 septembrie 2010, la Radio România Actualităţi, preşedintele Băsescu a recunoscut că sînt subfinanţate Învăţămîntul şi Sănătatea. De ce? Evident, pentru a asigura aplicarea Holocaustului împotriva românilor! S-a continuat cu: disponibilizarea, la comanda FMI şi a Băncii Mondiale, a zeci de mii de cadre didactice; neaplicarea Legii nr.221/2008 privind creşterea salariilor; tăierea a 30-60% din drepturile băneşti ale angajaţilor din Învăţămînt; închiderea a 3.000 de şcoli numai în Limba Română, urmaşă a Limbii Primordiale; chinuirea şi obligarea a zeci de mii de elevi din satele rămase fără şcoli să meargă pe jos zilnic 10-20 km pentru a ajunge la alte şcoli. Românii să nu uite, mai ales cadrele didactice, faptul că la tăierea drepturilor băneşti şi la închiderea a mii de şcoli, numai româneşti, o contribuţie importantă o are UDMR prin vice-premierul Marko Bela (care coordonează Învăţămîntul şi Cultura), un duşman evident al Poporului Român, al Limbii Române, al Statului Naţional Unitar Român, al Zilei Naţionale a României şi a Drapelului Naţional al ţării noastre! Socoteala din străinătate a autorilor şi susţinătorilor Holocaustului împotriva românilor nu se potriveşte totdeauna cu cea din România! Aşa s-a întîmplat în anul 2009 cînd Regimul Băsescu-Boc, susţinut de PDL şi PSD, a refuzat să acorde majorările de salarii pentru cadrele didactice, creşteri care au fost stabilite prin Legea nr.221/2008. Cele două partide, năpîrlite din Frontul Salvării Naţionale (F.S.N.) s-au înţeles, încă din vara anului 2008, că după fraudarea alegerilor parlamentare din noiembrie 2008 (conform scenariului aprobat de stăpînii străini ai României) vor forma împreună Guvernul Boc I şi nu vor pune în aplicare Legea nr.221/2008! În campania electorală din toamna anului 2008 toţi liderii şi candidaţii pentru Parlament ai PDL şi PSD au minţit alegătorii şi, în special, cadrele didactice, că a doua zi după formarea noului guvern vor plăti salariile majorate prin lege! Ei au avut în minte sloganul „Vorbe, nu fapte!” După ce s-au văzut cu sacii în căruţă, liderii PDL şi PSD împreună cu Guvernul Boc I au anunţat că nu respectă Legea nr.221/2008 şi prin O.U.G.nr.71/2009 au stabilit arbitrar că această lege se va aplica probabil în anii 2012, 2013 şi 2014, dar numai dacă vor fi bani! Cadrele didactice şi sindicatele din Învăţămînt au organizat şi participat la numeroase forme şi acţiuni de protest în toate judeţele şi în Bucureşti. Regimul Băsescu-Boc i-a sfidat pe dascălii aflaţi în grevă, nefiind sensibilizaţi nici de greva foamei în care au intrat mai multe cadre didactice.
          Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române guvernul este un organ de stat care exercita Puterea Executivă, iar a guverna înseamnă a conduce, a administra, a dirija un Stat. Organ executiv înseamnă organ de stat cu funcţia de organizare şi de asigurare a executării legilor. Membrii Guvernelor Boc I-V, adică reprezentanţii PDL, PSD, UNPR şi UDMR, au dovedit că nu ştiu că ei trebuie să asigure punerea în aplicare a legilor! Cu toţii au încălcat jurămîntul depus în baza art.82, alin.2 din Constituţia României. Au uitat repede că au jurat să respecte Constituţia şi legile ţării, să apere drepturile fundamentale ale cetăţenilor.
Constatînd că Regimul Băsescu-Boc are misiunea să lichideze Învăţămîntul în Limba Română şi continuă Holocaustul împotriva slujitorilor şcolii, aproape 100.000 de cadre didactice s-au adresat instanţelor judecătoreşti solicitînd obligarea autorităţilor locale (Consilii locale şi primari) să le plătească drepturile salariale, conform Legii nr.221/2008. După ce peste 7.000 de dascăli au cîştigat în instanţă, iar alte cîteva sute de cadre didactice au pierdut procesele, s-a ajuns ca Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să admită, în ziua de 5 aprilie a.c., recursul în interesul legii şi să oblige practic instanţele judecătoreşti ca în toate dosarele aflate pe rol şi în cele aproape 200.000 de noi procese pe care le vor deschide profesorii care încă nu s-au adresat Justiţiei, să se dea cîştig de cauză celor din Învăţămînt şi să fie plătite creşterile salariale pe perioada 1 octombrie 2008-31 decembrie 2009. În această situaţie, în mod normal şi legal Guvernul Boc V ar trebui ca, printr-o Ordonanţă de Urgenţă, să oblige pe primari şi Consiliile locale să achite cadrelor didactice drepturile salariale cuvenite conform Legii nr.221/2008, pe perioada stabilită de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Dacă ar proceda astfel, Guvernul Boc V ar putea preveni: blocarea instanţelor judecătoreşti cu alte 400.000-500.000 de procese, care urmează a fi judecate de instanţa de fond şi cea de recurs; cheltuieli de judecată inutile (ce vor fi imputate membrilor guvernului) de cel puţin 300.000.000-500.000.000 lei; peste 200.000 de acţiuni ale executorilor judecătoreşti, urmate de alte procese pentru suspendarea executării; aproape 300.000 de procese avînd ca obiect stabilirea de daune cominatorii de 100-500 lei pe zi de întîrziere pînă la punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti irevocabile, sume ce pot şi trebuie pretinse legal de către cadrele didactice; alte zeci de mii de plîngeri penale la Parchetele de pe lîngă Tribunalele judeţene formulate împotriva persoanelor vinovate de nerespectarea şi neaplicarea hotărîrilor judecătoreşti. Dacă Guvernul Boc V, proptit de parlamentarii PDL, UDMR, UNPR şi deputaţii minorităţilor etnice, refuză să pună în aplicare hotărîrile judecătoreşti irevocabile şi îşi va angaja, pentru a 12-a oară, răspunderea pe un proiect de lege vizînd plafonarea drepturilor salariale ale cadrelor didactice corelat cu amînarea plăţii creşterilor salariale cuvenite pentru perioada octombrie 2008-decembrie 2009 abia în anii 2012, 2013 şi 2014, este tot mai evident că acest guvern luptă împotriva Statului de drept, a Învăţămîntului românesc şi susţine Holocaustul împotriva românilor! Premierul Emil Boc şi ministrul Educaţiei trebuie internaţi de urgenţă şi supuşi unui control psihiatric! Ei şi ceilalţi miniştri au aprobat O.U.G. nr. 4 din 2 februarie 2011 şi după numai două luni au uitat ce au decis şi dezinformează populaţia României! Amîndoi, precum şi alţi miniştri şi liderii PDL, i-au înştiinţat pe români şi mai ales cadrele didactice că guvernul va plăti abia în anii 2012, 2013 şi 2014 creşterile salariale cuvenite dascălilor, pentru perioada octombrie 2008 - decembrie 2009, stabilite prin hotărîri judecătoreşti irevocabile. Pentru corecta informare a opiniei publice, precizăm că O.U.G.nr.4/2011 la art.IV prevede că, se completează Ordonanţa Guvernului nr.22/2002 cu art.6 şi art.7, din care cităm alin.1 şi alin.2 : „În cazurile în care, din motive temeinice privind realizarea atribuţiilor prevăzute de lege, instituţia debitoare nu îşi poate îndeplini obligaţia de plată în condiţiile prevăzute la art.1, 2 sau 4, aceasta va putea solicita instanţei judecătoreşti care soluţionează cauza acordarea, în condiţiile legii a unui termen de graţie sau/şi stabilirea unor termene de plată eşalonată a obligaţiei respective. În cazurile în care obligaţia de plată este stabilită prin hotărîre judecătorească definitivă şi irevocabilă, instituţia debitoare poate solicita instanţei care a dat această hotărîre luarea măsurilor prevăzute la alin.1, care se aplică în mod corespunzător.” Rezultă foarte clar că nu Guvernul Boc V stabileşte dacă se amînă la plată drepturile salariale cuvenite cadrelor didactice, ci numai instanţele judecătoreşti, la solicitarea unora dintre Consiliile locale care arată că nu îşi pot îndeplini obligaţia de plată. Cei care susţin Holocaustul împotriva românilor şi lichidarea Învăţămîntului românesc s-au încurcat şi au căzut în propria plasă! Practic, este posibil să urmeze alte zeci de mii de procese generate de către primarii PDL şi UDMR, care la comandă politică vor încerca să amîne plata drepturilor salariale cuvenite cadrelor didactice. Ministrul Educaţiei a anunţat că legea pregătită, în stil pompieristic, pentru plafonarea salariilor cadrelor didactice va fi aplicată numai pînă în decembrie 2011. De ce? Se suspendă aplicarea Legii salarizării unitare, pe care şi-a angajat de două ori răspunderea Guvernul Boc V? Guvernanţii declară că „plafonarea salariilor profesorilor asigură dezvoltarea normală a economiei naţionale”! O asemenea perlă politică candidează la locul I la Spitalul de nebuni din Bucureşti! Premierul Boc repetă, precum papagalii politici, că „numai atît poate economia” şi că „guvernul nu are bani”, respectiv 500 milioane euro, pentru a plăti creşterile salariale pentru cadrele didactice, care au fost stabilite şi vor fi stabilite prin hotărîri judecătoreşti irevocabile. Dacă ar fi fost de bună credinţă şi ar fi respectat Constituţia României, Guvernul Boc V s-ar adresa Parlamentului cu un proiect de lege de rectificare a Bugetului de Stat pe anul 2011, care să fie dezbătut în procedură de urgenţă, pentru a se asigura aplicarea Legii nr.221/2008 şi a deciziei Înaltei Curţi de Casţie şi Justiţie. Regimul Băsescu-Boc acţionează pe bază de dictatură pentru plafonarea, de fapt micşorarea veniturilor cadrelor didactice, cu scopul de a face economii pentru a asigura fondurile necesare, de cel puţin 1 miliard euro anual, în vederea aplicării legii cu care UDMR şantajează PDL şi UNPR, cea privind statutul minorităţilor etnice. Această lege asigură cadrul legal pentru dezmembrarea teritorială a României şi pentru declanşarea conflictelor interetnice! PDL s-a obligat faţă de UDMR că Guvernul Boc V îşi va angaja răspunderea pe acest proiect de lege, în luna mai a.c. Se ştie că, Senatul României a respins, în 25 octombrie 2006, această iniţiativă legislativă a UDMR, însuşită de Guvernul Tăriceanu I (PNL, P.D., UDMR şi P.C.).
          Nu poate nimeni să creadă Regimul Băsescu-Boc că nu are 500 milioane de euro pentru a pune în aplicare hotărîrile instanţelor judecătoreşti pentru cadrele didactice atîta timp cît:

          1.A împrumutat, în anii 2009 şi 2010, de la FMI şi alte bănci străine peste 60 miliarde euro şi se împrumută lunar cu 1-2 miliarde euro în acest an!
          2.A renunţat la datoria Irak-ului de aproape 3 miliarde dolari!
          3.A încasat 2,25 miliarde euro din privatizarea Băncii Comerciale Române şi a împărţit 1,5 miliarde euro la o bancă europeană şi o bancă americană reprezentînd dobînda de cîte 700 milioane euro pentru un credit de numai 50 milioane euro luat pentru 6 luni!
          4.Refuză să încaseze 5-10 miliarde euro anual de la OMV şi alte firme străine care exploatează ţiţei şi gaze naturale din România şi care nu plătesc renta resursei naturale şi care sînt scutite, prin Codul fiscal (art.216) de plata impozitelor la Bugetul de Stat!
          5.Are 15-20 miliarde euro pentru a rambursa în acest an ratele la împrumuturile externe şi dobînzi de 2-3 miliarde euro!
          6.Refuză să renegocieze contractele de concesionare a bogaţiilor naturale, pierzîndu-se anual peste 10 miliarde euro la Bugetul de Stat!
          7.Nu a atras peste 25 miliarde euro fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană!
          8.Plăteşte anual sute de milioane euro la firma O.M.V. din Austria pentru decontaminarea istorică a mediului!
          9.Achită anual zeci de milioane euro reprezentînd chirii pentru imobilele care au fost restituite la cererea UDMR pentru Statusul Romano-Catolic, bisericile ungureşti şi urmaşii grofilor unguri!
          10.Refuză să sporească veniturile anuale ale Bugetului de Stat, cu cel puţin 20 miliarde euro, prin combaterea corupţiei, evaziunii fiscale, contrabandei şi traficului cu produse etnobotanice!
          11. A pregătit un ajutor de Stat pentru firma privată Roşia Montană Gold Corporation de 1 miliard euro pentru a putea jefui Poporul Român de cel mai mare zăcămînt din lume de aur, argint şi metale rare, evaluat la peste 100 miliarde euro!
          12. A garantat pentru firma americană Ford credite de peste 400 milioane euro şi a pregătit ajutoare de Stat!
          13. Îi susţine pe „băieţii deştepţi” din energie! Unul dintre ei este vicepreşedinte al PDL şi obţine anual, în locul Statului Român, peste 500 milioane euro din exportul de energie electrică.
          14.A renunţat la ultima tranşă de 1 miliard euro de la FMI!
          15.Realizează investiţii din bani publici la preţuri de 2-3 ori mai mari decît cele de pe piaţa europeană, iar multe dintre ele nu sînt necesare şi nici oportune!
          Exemplele pot continua. Cele prezentate confirmă că Guvernul Boc V nu duce lipsă de fonduri şi poate plăti sumele cuvenite cadrelor didactice, stabilite de Justiţie.
          Răspunzînd ordinelor primite din străinătate, via Cotroceni, pentru lichidarea Învăţămîntului românesc, Guvernul Boc V va continua cu procedura dictatorială de angajare a răspunderii în faţa Parlamentului, pe jumătate gol. În această situaţie, cadrele didactice şi Sindicatele din Învăţămînt au la îndemînă următoarele soluţii:

          1.Să se adreseze executorilor judecătoreşti pentru punerea în executare a hotărîrilor judecătoreşti irevocabile. Aceştia îi vor soma pe primari şi Consiliille locale să plătească sumele datorate cadrelor didactice.
          2.Să promoveze cereri de chemare in judecată formulate împotriva autorităţile locale care refuză să execute dispoziţiile hotărîrilor judecătoreşti irevocabile, investite cu formulă executorie şi să pretindă daune cominatorii de 100-500 lei pe zi de întîrziere la plată.
          3.Sindicatele din Învăţămînt să solicite Avocatului Poporului să acţioneze în vederea punerii în executare a hotărîrilor judecătoreşti irevocabile privind acordarea drepturilor băneşti prevăzute de Legea nr.221/2008.
          4.Să ceară primarilor şi consilierilor locali să convoace Consiliile locale în şedinţe extraordinare şi să rectifice bugetele locale pentru a putea achita sumele cuvenite cadrelor didactice. În caz contrar, primarii şi consilierii locali riscă să fie cercetaţi şi condamnaţi penal.
          5. În ultimă instanţă, să fie înaintate plîngeri penale la Parchetele de pe lîngă Tribunalele judeţene cu solicitarea de a fi identificate şi trase la răspundere penală persoanele vinovate de nerespectarea şi neaplicarea hotărîrilor judecătoreşti irevocabile.
          Datorită faptului că a intervenit o imixtiune a Puterii Executive în Puterea Judecătorească, conform Constituţiei României, art.80, alin.2, preşedintele României are obligaţia să medieze între Puterile Statului şi să solicite Guvernului Boc V să plătească în acest an toate drepturile băneşti cuvenite cadrelor didactice. Astfel, în Postul Paştilor ar fi ajutat Guvernul Boc V şi parlamentarii PDL, UDMR, UNPR şi deputaţii minorităţilor etnice să nu păcătuiască, din nou, iar cadrele didactice ar putea spera la Sărbători fericite!

Dr. GHEORGHE FUNAR
Secretar general al P.R.M.
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj

http://www.ziarultricolorul.ro/editorial/regimul-bsescu-boc-lichideaz-nvmntul-romnesc.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu