"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
sâmbătă, 9 aprilie 2011

CARACATIŢA RA-APPS

Excelenţei sale,

Domnului Corneliu Vadim Tudor

Sîntem un grup de salariaţi ai RA-APPS Bucureşti şi considerăm că este de datoria noastră civică şi morală de a vă aduce la cunoştinţa unele aspecte (abuzuri) existente în activitatea desfăşurată de conducerea acestei instituţii. Vorbim, în primul rînd, despre directorul general Georgian Surdu (şi nu numai). Pentru a vă forma o imagine asupra „corectitudinii” acestor activităţi, vom încerca să prezentăm succint următoarele aspecte: 1) La Sucursala pentru Administrarea şi întreţinerea fondului imobiliar Bucureşti (SAIFI), în luna martie 2009, a fost numit director Dan Lucian, care a ocupat aceeaşi la Mamaia SA. Este prieten apropiat al familiei Udrea-Cocoş (d-na ministru fiind cea care l-a numit director).

Domnul Dan nu a rezistat nici un an şi a fost schimbat din funcţie, în luna octombrie 2009, de către traseistul politic Ion Sterian. Şi acesta a stat o perioadă scurtă (4 luni), pînă în luna ianuarie 2010, şi a fost înlocuit de o mare „specialistă” în acest domeniu, şi anume de d-na Crenguţa Didu. Mai mult ca sigur, Dan Lucian (partener de afaceri cu Bartolomeu Finis, care, la rîndul său, este partener de afaceri cu familia Udrea-Cocoş) a deranjat undeva pe cineva (d-na Udrea).

Cine este Crenguţa Didu:

a) D-na Crenguţa este susţinută (amantă) de deputatul PDL Willian Brânză, care a făcut presiuni la nivel de partid pentru a-i oferi un post călduţ la Stat amantei sale, respectiv la RA-APPS. Pentru soluţionarea favorabilă a acestei solicitări, dl. Brânză s-a adresat d-nei Udrea. Astfel, problema a fost imediat rezolvată, pe considerentul că dl. Brânză a ajutat foarte mult la alegerile prezidenţiale din 2009, fiind preşedintele PDL Diaspora!
b) De reţinut faptul că d-na Crenguţa nu este chiar aşa de săracă, fiind proprietara a două maşini de teren (un Audi Q7 şi un BMW X5), este proprietara unor terenuri în Bucureşti şi Ploieşti, încasează lunar venituri de cca. 20.000 euro din închirieri de spaţii comerciale, dar are şi datorii de 1 milion euro. Aceste „greutăţi” au determinat angrenarea sa într-un serviciu la Stat, pentru a fura şi de aici, pentru a-şi achita mai repede datoriile, prin favorizarea unor contracte avantajoase, aprovizionarea cu materiale la preţuri foarte mari etc.

Ar mai fi de remarcat un aspect.

În funcţia de director tehnic al SAIFI a fost propulsat Bogdan Mircea Teodorescu, nimeni altul decît fiul d-nei Daniela Andreescu, şefa SGG.
În concluzie, la noi în instituţie sistemul funcţionează perfect: pile, relaţii, cumetrii, amante etc.
2) La Sucursala pentru Reprezentare si Protocol Triumf Bucureşti, director coordonator este dl. Valer Santa, un apropiat (prieten de familie) al d-nei Andreescu, iar funcţia de director comercial a fost deţinută de d-na Marínela Docan, o profesionistă în domeniul protocolului şi turismului, pînă în luna februarie 2009, cînd a fost înlocuită de o „specialistă de excepţie”, pe nume Narciz Apas. De reţinut faptul că Dan Docan, soţul d-nei Docan, în anul 2009 a fost propus de PSD pentru funcţia de director al RA-APPS, propunere ce nu s-a concretizat (moment prielnic pentru a-şi consolida poziţia actualul director).

Cine este Narciz Apas:

a) D-na Apas a deţinut funcţia de director al BTT Bucureşti în perioada 2007-2009 şi a fost promovată pentru „merite deosebite” de Gabriel Dumitraşcu, director în cadrul AVAS şi preşedinte, pe atunci, al C.A. al B.T.T., totodată şi
amantul d-nei Apas la acea vreme (sau, poate, şi în continuare?).
b) D-na Apas a fost dată afară de la conducerea BTT din cauza încheierii unor contracte dubioase (de exemplu Hotelul Forum din Costineşti, închirieri de terenuri etc.) cu firmele cetăţeanului de origine arabă Mohamed Murad, proprietar al mai
multor hoteluri de pe litoral, dar şi al Hotelului Phoenicia din Bucureşti, avînd o relaţie specială cu acesta.
c) Dacă verificaţi, d-na Apas are şi dosare la DNA! Atunci nu este curios cum a fost angajată la o instituţie a Statului? Probabil ca să o devalizeze şi  pe aceasta, că este expertă în aşa ceva.
d) Un amănunt demn de reţinut este acela că Narciz Apas este sora lui Artem Zisan, directoarea de la SRP Sinaia, care a intervenit pe lîngă d-na Udrea să o angajeze pe sora ei la RA-APPS. Se pare că există o relaţie de prietenie între d-na Zisan şi d-na Udrea (aşa cum îi place primeia să se laude).
Cum este posibil ca o asemenea persoană, precum Apas Narciz, care are relaţii strînse cu oameni de afaceri din lumea arabă, cu un trecut dubios, cu dosare la DNA, să lucreze în RA-APPS ?
3) La Sucursala de Reprezentare şi Protocol Sinaia, în luna august 2008 a fost numită în funcţia de director coordonator d-na Artem Zisan, o altă „specialistă de excepţie” în domeniul turismului şi protocolului, de profesie „ospătar în Delta Dunării” (verificaţi cartea ei de muncă).

Cine este Artem Zisan:

a) D-na Zisan a fost propusă de dl. director general Surdu în C.A. şi numită în funcţia de director în perioada liberală (2008), la intervenţia lui Dan Radu Ruşanu, care a fost, sau poate este şi în continuare, amantul d-nei Zisan (acest aspect a fost relatat pe larg în ziarul „Jurnalul” din data de 08.02.2009).
b) Din momentul numirii în funcţia de director al SRP Sinaia şi pînă în prezent, d-na Zisan şi-a văzut numai de interesul propriu, şi anume :
- a înlocuit toate persoanele din funcţiile-cheie (şef complex, şef hotel, şef restaurant si alţii) cu oameni de încredere aduşi de ea, şi din acest moment a început marele jaf la o instituţie a Statului:
- toate încasările trec pe la actualii şefi, care depun la casieria unităţii un sfert din ce se încasează, iar restul se împarte cu directoarea (de exemplu, dacă într-o zi sînt încasări de 80 milioane lei vechi, 20 milioane se depun la casierie, iar 60 milioane la „buzunar”); se fac închirieri de vile fără factură, cazări hoteliere „la blat” etc. (aceste aspecte au fost relatate în ziarul „Jurnalul” din 08.02.2009);
- conducerea Regiei s-a autosesizat din presă şi a trimis o echipă de control la SRP Sinaia, pentru a verifica activitatea financiar-contabilă, din luna august 2008 pînă în februarie 2009. Echipa de control a constatat deficienţe majore şi abateri grave de la Legea contabilităţii şi chiar fapte de natură penală. Acest act de control a fost ţinut la „sertar” de dl. director general Surdu, care nici pînă la ora actuală nu a luat nici o decizie în acest sens (mai există şi alte astfel de documente ascunse de acesta).
- bazîndu-se pe bunele relaţii de prietenie cu d-na Udrea, inclusiv cu preşedintele Băsescu (aşa afirmă d-na Zisan), a reuşit să evite o posibilă demitere a sa. Surse din rîndul angajaţilor SRP Sinaia ne-au relatat faptul că d-na Andreescu, şefa SGG, s-a deplasat personal la Sinaia, pentru a verifica situaţia tensionată existentă între conducere şi salariaţi, cu intenţia de a lua măsuri radicale, respectiv demiterea d-nei Zisan. Această intenţie nu a putut fi concretizată, deoarece actuala directoare „a dat fuga” la prietena sa de la Bucureşti, d-na Udrea, pentru a o ajuta să nu fie dată afară. De menţionat faptul ca directorul Surdu a ignorat recomandările d-nei Andreescu (şefa lui directă), din ordinul d-nei Udrea.
c) Un alt aspect deosebit de grav pe care l-au relatat angajaţii de la SRP Sinaia este că d-na Zisan încalcă cu bună ştiinţă cele mai elementare reguli ale protocolului, folosind în interes propriu, cînd are ocazia, vila de protocol Foişor, în scopul întîlnirilor sale amoroase, fără nici o jenă că acolo poate fi cazat chiar preşedintele României.
d) Acesta este modul de viaţă al d-nei directoare:

- cînd era ospătară în Delta Dunării avea fel de fel de amanţi;
- cînd a lucrat pe Litoral avea amanţi (Dan Matei Agathon, Bartolomeu Finis şi alţii);
- cînd a lucrat la Bucureşti ca director de protocol la Hotel Phoenicia, cu proprietari arabi, nu s-a „debarasat” de vechile obiceiuri, fiind folosită de patronii săi pentru a deservi interesele unei anumite clientele... Astfel că ascensiunea d-nei Zisan are următorul parcurs: din Delta Dunării a ajuns la Neptun, de la Neptun la Bucureşti, de la Bucureşti la Sinaia, iar viitoarea destinaţie o poate cunoaşte doar prietena ei, d-na Udrea, în concordanţă cu „aptitudinile” sale profesionale.
Ar mai fi şi altele de spus, dar este suficient să constataţi şi să trageţi concluzii asupra probităţii morale şi profesionale a d-nei Zisan, care, cu „destoinicie”, conduce şi gestionează o unitate a Statului, unde vin demnitari, chiar preşedintele ţării. Este incalificabil modul cum este menţinută în funcţie o asemenea persoană, care a avut un trecut dubios, are relaţii strînse cu indivizi suspecţi din lumea arabă, iar în sistemul în care lucrează are contacte cu diverse persoane din Guvern, Parlament, Preşedinţie şi are acces chiar la documente secrete, ceea ce poate aduce atingere siguranţei Statului. Abuzuri, abuzuri şi iar abuzuri!

După cum se poate observa din acest material, cele două surori, adică Narciz Apas şi Zisan Artem, au relaţii strînse cu cetăţeni de origine arabă şi nu putem exclude varianta că au fost infíltrate în sistemul RA-APPS pentru a furniza anumite date, despre anumite persoane.

4. Sucursala de Reprezentare şi Protocol Neptun este condusă de Ion Andrei - director coordonator şi de Elena Nedelcu - director comercial, două persoane controversate în RA-APPS, deoarece:
a) În anul 2005, cei doi directori şi-au dat demisia, fiindcă în urma unui control intern s-a constatat că au săvârşit o serie de abateri şi ilegalităţi, unele fiind încadrate ca fapte de natură penală. La intervenţia aceleiaşi d-ne Udrea,
şi nu numai (inclusiv a preşedintelui României), au fost repuşi în funcţii în primăvara anului 2006. Date fiind intervenţiile la cel mai înalt nivel, cei doi se laudă necontenit şi în orice împrejurare (la SRP Neptun sau RA-APPS Bucureşti) cu susţinerea lor de către cei mai importanţi oameni politici ai Statului (Udrea-Băsescu), neputînd fi sancţionaţi de către superiorii ierarhici direcţi pentru neregulile săvîrşite la SRP Neptun.
b) După ce au fost repuşi în funcţie, au început să facă aceleaşi ilegalităţi, şi anume:
- să vîndă combustibil de la societate, intrări de marfă fără acte;
- să închirieze vile fără factură, să efectueze cazări fără documente legale,
- să folosească personalul societăţii în interes propriu etc.
c) D-na directoare Elena Nedelcu s-a pensionat în anul 2004 şi de atunci pînă în prezent i se face contract pe perioadă determinată (în fiecare an). Ne întrebăm cum este posibil să fie ţinută într-o funcţie de conducere o pensionară, fiind încălcate grosolan prevederile Codului Muncii, de parcă nu mai există în ţara asta persoane competente care să ocupe o asemenea funcţie.
d) D-na directoare Lenuş (aşa îi place să i se spună) face baie în piscina prezidenţială fără nici o jenă, are ore de masaj în vila Nufărul, de parcă ar fi a ei, doarme în vila prezidenţială cînd este liberă. Se respectă doamna! Menţionăm că ea a impus o regulă, şi anume: cine vorbeşte va fi dat afară din serviciu. Astfel este terorizat întregul personal de la vile.
e) Dl director Andrei este mai tot timpul absent, avînd o stare euforică permanentă, fapt care-i convine d-nei Lenuş, deoarece conducerea efectivă a sucursalei se realizează după bunul ei plac. Aşa îşi poate rezolva şi problemele personale legate de administrarea propriului său complex hotelier, „Turist”.
Facem menţiunea că există un material mai amănunţit la d-na Andreescu, şefa SGG, şi la dl. Surdu, director RA-APPS, din august 2009, dar nu a fost luat în seamă şi nu a fost declanşată nici o verificare la Sucursala Neptun.
Toate aceste informaţii au fost furnizate de către o parte din angajaţii Sucursalei Neptun la noi la Regie.
5. La RA-APPS Bucureşti, în aprilie 2007, a fost numit în funcţia de director general Georgian Surdu, la intervenţia lui Bogdan Olteanu, pe atunci preşedinte al Camerei Deputaţilor, deci de pe vremea PNL-ului. Dl. Surdu era un liberal convins, iar acum este un PDL-ist convins, adică, vorba cuiva, un „cîine maidanez”. Cînd nu te aştepţi, atunci te trădează. Cam acest gen de om este dl. director general Surdu.
a) În anul 2007, într-o şedinţă de C.A. a RA-APPS s-a propus şi s-a aprobat ca „persoanele care beneficiază de prevederile Legii 10/2001, au imobile în cadrul RA-APPS şi dovedesc cu acte originale şi cu o hotărîre judecătorească definitivă, să fie puşi imediat în posesia lor”. Din momentul obţinerii acestei aprobări, dl. Surdu a făcut tot posibilul să-şi pună o persoană de încredere la Direcţia Juridică. Şi a reuşit, fiind numit bunul său prieten Mihai Sebastian Cristian, care a fost director la SRP Triumf şi a fost demis ca incompetent de d-na Andreescu, şefa SGG. Din acest moment a început să funcţioneze „morişca”, şi anume: - noi (salariaţii) am auzit că dl. Surdu se laudă peste tot că are mînă liberă la imobilele ce pot fi retrocedate conform Legii 10/200l în baza hotărîrii C.A.-ului din 2007. În baza informaţiilor privind situaţia juridică a imobilelor aflate în gestiunea RA-APPS-ului, directorul Surdu a „livrat” aceste informaţii prietenilor cu bani, în vederea contactării proprietarilor în vîrstă şi fără posibilităţi financiare de a acţiona Statul în judecată, cu propunerea de a încheia un precontract de vînzare-cumpărare a drepturilor litigioase pe aceste imobile, la preţuri avantajoase. După cumpărarea acestor drepturi, noii proprietari acţionează Statul în instanţă, cîştigînd procesele, după care, cu hotărîrile judecătoreşti definitive, se adresează directorului Surdu pentru a fi puşi în posesie cît mai repede, bineînţeles în schimbul unui comision gras.
Ca urmare, această afacere „legală” a domnului Surdu cu imobilele aflate în patrimoniul Statului şi sub incidenţa Legii 10/2001 aduce profituri însemnate pentru acesta, iar el, la rîndul lui, dă comision pentru a fi menţinut în funcţie.
b) Un alt aspect pe care l-am observat noi, şi se întîmplă zi de zi, este că în permanenţă în biroul domnului Surdu se afla o persoană pe nume Marian Grigorov sau, cum îi place să i se spună, „Domn’ Bebe”.

Ce rol joacă acest „Domn’ Bebe” în cadrul RA-APPS:

- se ocupă de traficul de influenţă (din interior şi din afară); majoritatea angajaţilor din Regie apelează la el pentru a le rezova fel şi fel de probleme  (nu pe gratis);
- nu este angajatul RA-APPS, este un delincvent;
- toate achiziţiile care au loc la Regie se fac prin firmele acestui „Bebe”;
- nimic nu se mişcă în Regie fără să fie informat dl. „Bebe”;
- cînd domnul Bebe se află în sala de protocol, asta înseamnă că este la negocieri cu diverse personaje, mai mult sau mai puţin dubioase.
- domn’ Bebe este cureaua de transmisie între dl. Surdu şi orice altă persoană care este interesată să facă o „afacere” cu Regia.
Noi, angajaţii Regiei, am auzit că acest „domn Bebe” s-a lăudat că are relaţii la nivel de Preşedinţie, deoarece tatăl său a fost coleg cu Traian Băsescu, şi că are „liber de sus” să facă ce vrea în cadrul Regiei, că el îl menţine în funcţie pe Surdu şi că are „pile” peste tot.

Sperăm să opriţi aceasta „Caracatiţă” Surdu - Bebe!

c) Am auzit pe holurile RA-APPS-ului că dl. Surdu se „împăunează” cu relaţia de prietenie foarte strînsă pe care o are cu d-na Udrea şi că el primeşte ordine numai de la ea, neluînd în seamă dispoziţiile date de superiorul său ierarhic direct al SGG, respectiv d-na ministru Andreescu, cu care are o relaţie de „insubordonare” (tensionată, deteriorată).
Dl. Surdu, lipsit de modestie, se laudă că este destul de inteligent (şmecher), dacă a reuşit să „fenteze” trei guverne (guvernul PNL, guvernul PDL-PSD şi guvernul PDL), păstrîndu-şi poziţia ocupată şi la data prezentei;
d) Un alt fapt prin care dl. Surdu îşi demonstrează loialitatea faţă de Udrea - Preşedinţie este acela că trebuie să găsească „soluţia legală” pentru înstrăinarea Vilei Lac 3 (constataţi dvs. cine o va cumpăra) şi se pare că a fost găsită metoda, iar dl. Surdu a dispus Direcţiei Juridice să fie pregătite documentele, iar la momentul oportun să fie supuse aprobării C.A. sau prin Hotărîre de Guvern; menţionăm că soţia d-lui Surdu este consilier juridic în cadrul RA-APPS, iar soţia d-lui Mihai Sebastian este economistă la aceeaşi instituţie, deci se practică nepotismul din plin aici, la noi.
Modul de a conduce al domnului Surdu este acela de a răspunde prompt la comenzile date de cei care îl susţin şi menţin în această funcţie, în principal familia Udrea-Cocoş. El este tipul de conducător ce abuzează de funcţia pe care o deţine, urmărindu-şi propriile interese, în scopul „rotunjirii” averii personale şi nu numai, printr-o serie de ilegalităţi, fiind agreat de trioul Udrea-Băsescu-Cocoş. Nu înţelegem cum acestora nu le este teamă că stilul lăudăros al directorului general le-ar putea periclita finalizarea cu succes a „dispoziţiilor” date. Şi totuşi se naşte întrebarea: cum mai prezintă încredere acest personaj, în condiţiile în care este cercetat de DNA (pentru luare de mită şi abuz în serviciu).
D-na Andreescu, aveţi cunoştinţă de aceste aspecte (abuzuri,ilegalităţi) care se întîmplă la o instituţie subordonată dvs.?

Poate vă întrebaţi care este rolul d-nei Udrea în RA-APPS, ştiut fiind faptul că dumneaei este ministru al Dezvoltării. D-na Udrea are o afinitate deosebită (interese) faţă de RA-APPS, asa cum poate aţi concluzionat din cele de mai sus, prin influenţarea, promovarea şi menţinerea unor personaje controversate la conducerea Regiei şi a sucursalelor din teritoriu, de fapt conducînd, din umbră, Regia. Un alt exemplu, de dată recentă, de generozitate manifestat de d-na Udrea este şi cazul domnului Ion Sterian, susţinut de ministrul Gabriel Oprea (UNPR). Traseul lui carieristic este următorul:

- în 2007 a fost numit director tehnic la RA-APPS de PNL;
- la începutul anului 2009 este destituit de către şefa SGG;
- în luna octombrie 2009 a fost numit director la SAIFI Bucureşti, la intervenţia d-nei Udrea;
- în luna februarie 2010 a fost propulsat de aceeaşi Elena Udrea în funcţia de subsecretar de Stat la M.D.R.T., pînă în luna august a.c, cînd postul de demnitar a fost desfiinţat şi dl. Ion Sterian a fost readus la RA-APPS, în funcţia de director tehnic, tot de aceeaşi Udrea.
Aspectele relatate reprezintă o mică parte din multitudinea afacerilor derulate într-o instituţie a Statului, prin care se cheltuie banii publici.

În speranţa că este un subiect ce merită supus atenţiei dvs., vă mulţumim anticipat pentru eventualele demersuri pe care le veţi întreprinde.
Din motive lesne de înţeles, nu putem semna în nume propriu. Ajutaţi-ne!

Angajatii RA-APPS (membri de sindicat)
30.03.2011

http://www.ziarultricolorul.ro/news-alert/caracatia-ra-apps.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu