"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
joi, 5 iulie 2012

Document important votat, ieri, de preşedintele PRM în Parlamentul European Rezoluţie referitoare la crearea unui cadru juridic al UE pentru protecţia animalelor de companie şi a animalelor fără stăpîn


Parlamentul European,

Avînd în vedere numărul mare de petiţii din partea cetăţenilor UE, în care se solicită crearea unui cadru juridic pentru protecţia animalelor de companie şi a animalelor fără stăpîn ((1613/10, 1274/2011, 1321/2011, 1377/2011, 1412/2011 şi altele); Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie (CETS nr.125); articolul 202 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură:
A.    Întrucît articolul 13 din TFUE prevede că, avînd în vedere faptul că animalele sînt fiinţe sensibile, Uniunea şi statele membre trebuie să ţină pe deplin seama de cerinţele privind bunăstarea acestora;
B.  Întrucît nu există nici un act legislativ al UE privind protecţia animalelor de companie şi a animalelor fără stăpîn, în ciuda faptului că se estimează că numărul animalelor de companie din Uniune se ridică la peste o sută de milioane;
C. Întrucît Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie nu a fost încă semnată de către toate statele membre;
D. Întrucît unele animale de companie şi unele animale fără stăpîn devin victime ale relelor tratamente şi ale cruzimii în multe state membre şi întrucît semnatarii petiţiilor se referă în principal la state membre din Europa de Sud şi de Est, invită Uniunea Europeană şi statele membre să ratifice Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie şi să transpună dispoziţiile acesteia în sistemele juridice naţionale; invită Comisia să prezinte propuneri privind un cadru juridic al UE pentru protecţia animalelor de companie şi a animalelor fără stăpîn inclusiv: * norme de identificare şi de înregistrare a animalelor; * strategii de gestionare a animalelor fără stăpîn, inclusiv programe de vaccinare şi de sterilizare; * măsuri de promovare a responsabilităţii proprietarilor; * interzicerea crescătoriilor şi a adăposturilor neautorizate; * interzicerea uciderii animalelor fără stăpîn în lipsa unei recomandări medicale; * programe de informare şi de educare în şcoli referitoare la bunăstarea animalelor; * sancţiuni aspre ce trebuie aplicate în cazul oricărui stat membru care nu respectă normele. Astfel, se încredinţează preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi Comisiei.
Rezoluţia a fost propusă de Erminia Mazzoni (Italia)

Ziarul TRICOLORUL, nr 2506 / 05.07.2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu