"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 6 iulie 2012

CE FACEM CU TRAIAN? (1)


La această întrebare gîndurile multor români se îndreaptă, în anul 2012, spre preşedintele Traian Băsescu, reales ca preşedinte al României în urma unor alegeri fraudate, atît în ţară cît şi în străinătate. Mai ales acum, cînd, în preajma zilei naţionale a U.S.A., U.S.L., cu sprijinul U.N.P.R. şi U.D.M.R., a reuşit să-i înlocuiască din funcţii, în ziua de 3 iulie a.c., pe preşedintele Senatului, preşedintele Camerei Deputaţilor şi pe Avocatul Poporului, pregătindu-se suspendarea din funcţie a preşedintelui Traian Băsescu. Este a doua tentativă, după aceea din anul 2007, cînd 322 de parlamentari l-au suspendat pentru o lună din funcţie pe preşedintele Traian Băsescu, dar la Referendumul Naţional acesta nu a fost demis. Acum, din nou, preşedintele Băsescu are şanse reale să fie suspendat din funcţie.
Alţi români se gândesc, probabil, la împăratul Traian al Imperiului Roman, dar mai greu pot intui sensul întrebării după 1.900 de ani.
Istoria ne obligă să răspundem la întrebare începând cu Marcus Ulpius Traianus (18 septembrie 53 - 9 august 117), care a fost împărat al Imperiului Roman între anii 97 şi 117.
Despre împăratul Traian au aflat românii, în şcoală şi la facultate, multe neadevăruri şi puţin din ADEVĂRUL istoric. Din manualele şi cursurile de Istorie antică se ştie că, în anii 101-102 d.Chr. şi 105-106 d.Chr., au avut loc două mari războaie între armatele Imperiului Roman, conduse de împăratul Traian, şi armatele dacilor, în frunte cu regele Decebal. După al doilea război, Traian a ocupat o mică parte din Dacia (circa 17%) şi de atunci a început procesul de formare a Poporului Român şi a Limbii Române. Din doi bărbaţi, Decebal şi Traian, s-a născut Poporul Român şi în 165 de ani s-a format Limba Română, care este o limbă latină. Imperiul Roman a luat o parte din bogăţiile Daciei, dar a adus cultură şi civilizaţie, lăsîndu-ne drumurile romane. Acestea sînt, în esenţă, informaţiile ticluite de către „ştiinţificii oficiali“ (cum îi numeşte conf. univ. dr. G.D. Iscru) în legătură cu împăratul Traian. Pe baza unor informaţii trunchiate şi a ascunderii ADEVĂRULUI istoric, s-a ajuns să fie creat în România un mit fals al împăratului Traian, să fie atribuit numele său unor localităţi, pieţe publice, bulevarde, străzi, şcoli şi licee ş.a.m.d. Pentru a amîna puţin aflarea ADEVĂRULUI  despre Poporul Primordial, Limba Primordială, Religia Primordială, Scrierea Primordială, Cultura şi Civilizaţia geto-dacilor, aceşti „ştiinţifici oficiali“ (academicieni, profesori universitari şi profesori din învăţămîntul preuniversitar), împreună cu asasinii politici post-decembrişti blochează înfiinţarea unui Institut Naţional de Dacologie, propus de către dr. Napoleon Săvescu, preşedintele Congresului Internaţional de Dacologie. Între timp, numai în ultimii 10 ani, din Bugetul Statului Român s-au cheltuit peste 1 miliard de dolari pentru operaţiunile desfăşurate de militarii români în războiul din Afganistan, numit oficial „teatru de operaţiuni“. ADEVĂRUL istoric a ieşit şi iese la suprafaţă, mai ales în ultimele două decenii, fiind pus în valoare de către „haiducii ştiinţifici“ (ingineri, medici, preoţi, militari, economişti, profesori, ziarişti, poeţi ş.a.) în numeroase cărţi şi în lucrările prezentate la Congresele (anuale) Internaţionale de Dacologie.
Într-o carte recent apărută la Fundaţia „Gîndirea“, cu titlul „Valah“, autorul Gabriel Gheorghe demonstrează, folosindu-se de descoperirile arheologice şi de lucrările multor specialişti din Europa şi S.U.A., numeroase ADEVĂRURI, dintre care am selectat doar cîteva, şi anume:
- „Cel mai vechi spaţiu locuit al Europei este cel carpatic, getic/valah“.
- „Din multe cercetări de nepus la îndoială ale unor universităţi celebre sau ale unor savanţi de prestigiu rezultă că geţii sînt poporul-matcă al Europei, strămoşi ai grecilor şi italicilor, ai germanilor şi englezilor, ai francezilor şi spaniolilor ş.a.m.d.“.
- „Universitatea din Cambridge dovedeşte, pe bază de studii şi cercetări, că «nu există decît o arie, în Europa, de unde au plecat arienii din India şi Persia, grecii antici, latinii, celţii, germanii şi slavii»“.
- „Spaţiul primordial al Europei, cel getic, carpatic, numit de unii autori antici hiperboreean“.
- „Oracolul din Delfi a fost fondat de hiperborei, după mărturia unanimă a întregii Antichităţi greceşti“.
- „În mileniul V î.en., Spaţiul Carpatic (getic) era singurul locuit din Europa, realitate confirmată de Universitatea din Cambridge“.
- „Realitatea că geţii se găseau din Peninsula Iberică pînă la Marea Caspică se găseşte în surse care n-au fost puse la îndoială sau contestate niciodată“.
- „După Universitatea din Cambridge, Spaţiul Carpatic, Getic, Valah a reprezentat în străvechea antichitate Officina gentium, a alimentat cu populaţie şi civilizaţie: India, Persia, Grecia antică, Italia, Franţa, Anglia, Germania şi Spaţiul zis Slav“.
- „Cu toate că cercetarea Universităţii din Cambridge, publicată, începînd din 1922, în 6 volume a cca. 800 p., este fără  reproş, la noi nimeni nu i-a acordat atenţie şi lucrurile au rămas în statu-quo ante“.
- „Vedele, cele mai vechi monumente literare ale umanităţii, create în centrul Europei, înainte de mileniul III î.e.n., nu sînt opere indiene. Vedele au fost aduse în India, nu sînt create pe pămîntul Indiei“. Fostul prim-ministru al Indiei, Jawaharlal Nehru, a scris că: „Vedele sînt opera arienilor care au invadat bogatul pămînt al Indiei“.
- „Herodot îi numea tesalieni şi originari din acest ţinut pe pelasgii care au colonizat Italia. Este evident că urmaşii pelasgilor care locuiesc cu sutele de mii în munţii ce-au fost leagănul rasei lor străvechi, ai celor care populează vechea Dacie, vorbesc şi acum limba naţională care, în Italia, a dat naştere latinei“.
- „Vlahii Daciei şi ai Turciei europene aparţin străvechii familii a pelasgilor; ei nu sînt descendenţii colonilor romani ai lui Traian“.
- „România nu are nimic, în arta sa, care să evoce Roma, nici măcar civilizaţia romană“.
- „Savanţii Universităţii din Cambridge ajung la concluzia că grecii antici, ca şi restul populaţiilor europene provin din Carpaţi“.
- „La 1842, marele geograf german W.Hoffmann, în celebra sa operă «Beschreibung der Erde»/«Descrierea pămîntului», scrie despre valahi: «Acest popor, unit şi ridicat prin instrucţie la cea mai înaltă civilizaţie, ar fi apt să se găsească în fruntea culturii spirituale a umanităţii. Şi ca o completare, limba sa este atît de armonioasă şi bogată, că s-ar potrivi celui mai cult popor de pe pămînt»“.
„Haiducii ştiinţifici“ români au ajuns la cîteva ADEVĂRURI istorice pe care „ştiinţificii oficiali“ sînt aşteptaţi să le contrazică în mod public, respectiv:
1) Cînd geto-dacii aveau cea mai avansată şi strălucitoare Civilizaţie şi Cultură din Europa, cu mai bine de 10.000 de ani înainte de Christos, romanii nu existau.
2) Geto-dacii au avut primul alfabet din lume! Cînd geto-dacii scriau, inclusiv pe plăci de aur, cu multe mii de ani înainte de Christos, cînd ei citeau, romanii şi limba latină nu existau.
Aceste ADEVĂRURI istorice şi multe altele despre Mitologia şi Istoria Poporului Primordial le ştia Mihai Eminescu, inclusiv de la Nicolae Densuşianu, din cartea sa „Dacia Preistorică“. În anul 1866, tînărul Mihai Eminescu a fost găzduit cîteva zile la Sibiu de Nicolae Densuşianu, iar apoi, începînd cu anul 1877, s-au reîntîlnit şi au colaborat la Bucureşti. La vîrsta de 24 de ani, genialul Mihai Eminescu i-a mărturisit Veronicăi Micle, într-o scrisoare, că: „Trecutul m-a fascinat întotdeauna... Trecutul ţării, dar şi al omenirii“. Genialul Eminescu a fost interesat de Istoria Primordială şi de civilizaţiile antice, mai ales de civilizaţia indiană veche. Nici unul dintre istoricii români, „ştiinţificii oficiali“, nu are curajul, nu are argumente logice şi nu răspunde românilor la cel puţin următoarele întrebări:
- Ce limbă vorbeau geto-dacii înainte de războaiele cu împăratul Traian?
- În ce limbă au scris geto-dacii, pentru prima dată în lume, cu 6.000 de ani înainte de Christos, pe tăbliţele de la Tărtăria şi pe plăcile de aur de la Sinaia?
- Care popor liber şi-a abandonat limba strămoşească, în cazul geto-dacilor Limba Primordială, şi a învăţat, fără profesori şi fără Internet, o altă limbă, necunoscută în ţara sa de baştină?
- De ce pînă acum, în multe mii de ani, nu s-a schimbat limba nici unui popor de la un secol la altul sau de la un mileniu la altul, cu excepţia Poporului Român, urmaş al Poporului Primordial?
- Cînd au venit romanii conduşi de împăratul Traian, strămoşii noştri geto-daci aveau Cultura şi Civilizaţia lor milenară (aşa cum a scris şi a susţinut Constantin Brâncuşi) sau nu?
- De ce în facultăţile de istorie din Italia studenţii învaţă că strămoşii italienilor de astăzi sînt geto-dacii, iar în România elevii şi studenţii sînt învăţaţi viceversa, adică strămoşii românilor sînt romanii?
- De ce nu spun ADEVĂRUL istoric şi de ce nu contribuie la redarea demnităţii Poporului Român, urmaş al Poporului Primordial, al geto-dacilor ?
- De ce susţin în mod fals şi neadevărat că Istoria Poporului Român începe cu cucerirea Daciei de către Imperiul Roman, în timpul împăratului Traian ?
- De ce ascund Poporului Român că geto-dacii aveau un cult al strămoşilor, şi nu al cotropitorilor, aşa cum s-a încercat şi s-a impus după anul 1944 de către comuniştii evrei, iar după decembrie 1989 de către democraţii evrei din România?
- De ce admit ca unii dintre falsificatorii ADEVĂRATEI Istorii a Poporului Primordial, a geto-dacilor, să înceapă demersurile pentru a-l declara pe împăratul Traian sfînt şi mare mucenic?
- De ce nu spun şi nu scriu ADEVĂRUL despre cele două campanii militare ale împăratului Traian în Vestul Daciei sau Geţiei, care au fost finanţate de către strămoşii marilor bancheri de astăzi şi care au urmărit două obiective importante: distrugerea Centrului Spiritual al Lumii Antice, aflat în Munţii Orăştiei, şi jefuirea uriaşelor bogăţii din Dacia ocupată, respectiv aur (1.640.000 kg), argint (3.310.000 kg), sare, cupru, fier, miere, oi şi vite, cereale şi vin?
- De ce ascund, în continuare, ADEVĂRUL istoric despre împăratul Traian?
Se ştie că Traian a fost primul împărat roman care s-a născut în afara Italiei, respectiv în oraşul spaniol Italica, în prezent Sevilla, la data de 18 septembrie, anul 53 d.Chr. După el, marea majoritate a împăraţilor Imperiului Roman au fost de origine geto-dacă. A ajuns împărat la vîrsta de 44 de ani şi în timpul său Imperiul Roman a avut cea mai mare întindere. În anii 101-102 d.Chr. şi 105-106 d.Chr., împăratul Traian a condus cele 11 legiuni romane în războaiele de cucerire a unei mici părţi din Dacia. Dio Cassius a scris că, după victoria împăratului Traian din vara anului 106 d.Chr., „timp de 123 de zile spectacolele în care au fost ucise pînă la 10.000 de animale sălbatice şi domestice, în care au luptat 10.000 de gladiatori, s-au ţinut lanţ“. În arenele romane au avut loc măceluri festive, savurate în delir. După jefuirea bogăţiilor din Dacia cotropită, la Roma a fost construit Forul lui Traian (între anii 107-117 d.Chr.), care cuprindea: un arc de triumf înălţat împăratului Traian, o statuie ecvestră din bronz aurit a împăratului, Basilica Ulpia, două biblioteci (una latină şi alta greacă) şi între ele s-a înălţat Columna lui Traian. În ziua de 12 mai 113 d.Chr., a fost inaugurată Columna lui Traian, care era colorată în roşu, galben şi albastru. Pe Columnă sînt prezentate scene de luptă din campaniile împăratului Traian împotriva lui Decebal din anii 101-102 (în partea de sus a Columnei) şi 105-106 (în partea de jos a monumentului). Falsificatorii Istoriei Primordiale a geto-dacilor şi  „ştiinţificii oficiali“ consideră că acest monument este actul de naştere al Poporului Român. Neajutoraţii mintali, dar cu diplome şi titluri universitare şi academice în Istorie, insultă inteligenţa Poporului Român şi Istoria sa Primordială, cu o vechime de mai mult de 10.000 de ani înainte de Christos. În vîrful Columnei, la înălţimea de 39,83 m a fost pusă statuia din bronz aurit a împăratului Traian. Despre viaţa, domnia şi războaiele împăratului Traian au fost scrise multe cărţi, dintre care amintim: „Dacica“, sau „De bello dacico“, de fapt jurnalul de război al lui Traian; „Getica“, o carte a medicului lui Traian, Crito; biografia lui Traian, scrisă de Tacitus; „Istoria Daciei“, scrisă de Dio Chrysostomos; „Edictul lui Traian“, în care au fost consemnate operaţiunile militare din cele două războaie cu Decebal şi cheltuielile de război; scrierile lui Pliniu cel Tînăr, care a povestit pe larg despre cucerirea Daciei de către Traian; poemul lui Caninius, care a scris în versuri istoria războaielor cu dacii; biografia lui Traian, scrisă de Plutarh; „Istoria romană“, scrisă de Dio Cassius (care s-a păstrat în întregime, mai puţin cărţile LXVII şi LXVIIII, în care erau descrise luptele împăraţilor Domiţian şi Traian purtate cu geto-dacii). Pentru a nu fi cunoscut ADEVĂRUL despre Istoria geto-dacilor, aproape toate scrierile referitoare la războaiele dintre romani şi daci au fost „extrase“ din toate bibliotecile, multe dintre cărţi fiind arse, iar altele păstrate cu grijă în arhivele secrete ale Vaticanului, unde aşteaptă să fie cercetate în următorii ani. A fost arsă sau ascunsă pînă şi istoria cuceritorilor romani şi a stăpînilor unei mici părţi din Dacia sau Geţia. Toate aceste cărţi şi multe altele au dispărut în împrejurări şi din motive necunoscute. O soartă asemănătoare au avut şi monumentele lui Traian, respectiv: arcul triumfal al lui Traian a dispărut; marea friză a lui Traian (ce măsura pînă la 100 m) care împodobea Basilica Ulpia a fost spartă în multe bucăţi. A rămas în picioare numai Columna lui Traian, dar şi aceasta a suferit unele intervenţii, respectiv: a fost doborîtă de pe Columnă statuia de bronz aurit a împăratului Traian şi apoi a fost topită statuia; a fost jefuită urna de aur (amplasată în soclul Columnei) care îi adăpostea cenuşa; la vîrful Columnei au fost distruse scena sinuciderii lui Decebal şi aceea în care capul lui Decebal este prezentat împăratului Traian pe o tavă. În anii 1589-1590, în vîrful Columnei şi în locul statuii lui Traian, care a dispărut încă din Antichitate, a fost aşezată statuia Sfîntului Petru. După Columna lui Traian au fost realizate cîteva replici în mărime naturală, care se află în Franţa, Anglia şi Italia.
În timpul celor trei mandate succesive de primar al Municipiului Cluj-Napoca, împreună cu marele patriot român, istoricul Iosif Constantin Drăgan, cetăţean de onoare al municipiului nostru, am avut o tentativă de a realiza o replică în mărime naturală a Columnei de la Roma, unde în capătul de sus al monumentului ar fi fost amplasată statuia marelui rege Decebal. Cu toate că profesorul şi omul de afaceri Iosif Constantin Drăgan s-a angajat că finanţează integral toate lucrările de realizare a monumentului, iar primarul a obţinut toate avizele şi aprobările legale, s-au opus şi au blocat realizarea acestui monument în Inima Ardealului toţi miniştrii alogeni ai Culturii din România. Ne bucură faptul că a fost realizată, din iniţiativa şi cu finanţarea patriotului Iosif Constantin Drăgan, cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa, statuia regelui Decebal, înaltă de 40 m şi lată de 25 m. Ea este amplasată pe malul stîncos al Dunării, în apropiere de oraşul Orşova. Care este ADEVĂRUL despre domnia şi faptele împăratului Traian? La această întrebare a dat răspunsuri edificatoare domnul Dan Oltean, în articolul „Traian, un «conchistador» „renegat“, apărut în revista „Magazin istoric“ nr. 21 din aprilie 2005, precum şi domnul Valeriu D. Popovici-Ursu, în cartea „Adevărata obîrşie a Poporului Român“, apărută la Editura Gedo, Cluj-Napoca, 2012. Cei doi autori dovedesc, cu argumente, că împăratul Traian: a fost un prigonitor al creştinilor; a interzis, în anul 112 d.Chr., printr-un edict, în Imperiul Roman, religia crucii şi religia poporului arimin; a fost un împărat anticreştin; a distrus templele dacilor şi le-a omorît preoţii; a fost un criminal de război şi a săvîrşit fapte de o cruzime neomenească; a distrus Civilizaţia geto-dacilor; a avut un comportament imoral, iar cea mai gravă acuzaţie este aceea de pedofilie. Împăratul Traian a fost căsătorit cu Pompeea Plotina, dar nu au avut copii. Despre împăratul Traian s-a scris că îi plăceau băieţii tineri, vinul tare şi luptele de gladiatori. Dio Cassius mărturiseşte: „Ştiu foarte bine că avea o anumită înclinaţie spre băieţii tineri şi spre vin“.
„Ştiinţifici oficiali“ ascund ADEVĂRUL că în timpul împăratului Traian a fost martirizat Sfîntul Ignatie al Antiohiei, judecat şi găsit vinovat de a fi creştin, care a fost dat pradă fiarelor la Roma pentru credinţa sa în Christos, precum şi Sfîntul Simeon al Ierusalimului. „Împăratul Traian este răspunzător pentru cea de-a treia persecuţie anticreştină“. A rosti numele împăratului Traian însemna o blasfemie în numele lui Dumnezeu. „Timp de mai bine de 1.000 de ani, numele său nu a mai putut fi pomenit sau scris. Din cauza acestei interdicţii sacre, toate cărţile în care era descrisă Istoria Daciei ori războaiele lui Traian la Nord de Dunăre s-au pierdut. Aceste cărţi nu au mai fost copiate, fiind puse la index.“ „Iată deci că după numai două secole distanţă de la primirea cognomenului de Optimus, biserica îl va trece în rîndul personajelor despre care este interzis să vorbeşti... Cuceritorul Traian va fi scos de la index abia în Secolul 13, de către Papa Inocenţiu al 3-lea (1198-1216).“ Autorul Dan Oltean scrie că: „În Spania, amintirea împăratului se află încă cuprinsă de o puternică amnezie istorică… În schimb, istoria Spaniei musteşte de mitul getic… Toată istoria Spaniei este brăzdată de numele lui Zamolxes, Burebista, Deceneu, Decebal… Paradoxal, Zamolxes şi Burebista sînt întemeietorii Spaniei. De la ei porneşte totul“.
Fiind cunoscute în Spania aceste ADEVĂRURI despre împăratul Traian, nu s-a admis să-i fie înălţate monumente, nici măcar în oraşul său natal.
În cuvîntul de deschidere la cel de-al XIII-lea Congres Internaţional de Dacologie, desfăşurat la Tîrgu Jiu în zilele de 29 iunie - 1 iulie 2012, dr. Napoleon Săvescu, preşedintele Societăţii Internaţionale „Reînvierea Daciei“, a spus, cu referire la împăratul Traian şi „ştiinţificii oficiali“, următoarele: „Sînt trădători de Neam şi Ţară, sînt imbecili cei care îl elogiază pe împăratul Traian, care îi ridică busturi şi statui, cei care nu-i înlătură pentru totdeauna orice însemn pe teritoriul României“.

Dr. GHEORGHE FUNAR,
Secretar general al P.R.M.,
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj

Ziarul TRICOORUL, nr 2507 / 06.07.2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu