"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
joi, 16 februarie 2012

UNGARIA, PUSĂ CU BOTUL PE LABE DE LUMEA CIVILIZATĂ! Aflat la Strasbourg, preşedintele PRM a votat Rezoluţia Parlamentului European împotriva abuzurilor antidemocratice şi încălcării drepturilor omului din Ungaria
Întrucît Parlamentul European are un rol important în monitorizarea respectării drepturilor, libertăţilor şi principiilor fundamentale în toate cele 27 de state membre, rol consacrat în acquis-ul european:

1)   Îşi exprimă îngrijorarea profundă faţă de situaţia din Ungaria în privinţa exerciţiului democraţiei, a drepturilor omului, a respectării şi protecţiei drepturilor umane şi sociale, a sistemului de verificări şi echilibrări, precum şi a egalităţii şi nediscriminării;
2) Solicită guvernului de la Budapesta, în interesul comun al cetăţenilor unguri şi al Uniunii Europene, să respecte recomandările, obiecţiile şi solicitările Comisiei Europene, Consiliului Europei şi Comisiei de la Veneţia, referitoare la chestiunile semnalate anterior, şi să modifice corespunzător legile incriminate, respectînd valorile şi standardele de bază ale Uniunii Europene;
3) Ia act de angajamentul Comisiei Europene, Consiliului Europei şi Comisiei de la Veneţia de a examina amănunţit conformitatea legislaţiei Ungariei nu doar în litera, dar şi în spiritul dreptului european;
4) Solicită Comisiei Europene ca, în calitatea sa de gardian al tratatelor, să monitorizeze îndeaproape posibilele modificări şi implementarea legilor susmenţionate, precum şi conformitatea lor cu litera şi spiritul tratatelor europene şi să realizeze un studiu aprofundat pentru a se asigura că:
a) sistemul judiciar este complet independent şi, în special, că autoritatea judiciară naţională, Parchetul şi instanţele în general, funcţionează fără influenţe politice, iar mandatele judecătorilor numiţi independent nu pot fi scurtate în mod arbitrar;
b) reglementarea Băncii Naţionale a Ungariei respectă legislaţia europeană;
c) independenţa instituţională a protecţiei datelor şi libertatea de informare sînt restabilite şi garantate prin dispoziţiile şi prin aplicarea legilor relevante;
d) este restabilit pe deplin dreptul Curţii Constituţionale de a revizui orice lege, inclusiv legile bugetare şi fiscale;
e) libertatea şi pluralismul presei sînt garantate prin dispoziţiile şi aplicarea legii ungare privind mass-media, în special în privinţa participării reprezentanţilor societăţi civile şi ai Opoziţiei în Consiliul Mass-media;
f) noua lege electorală respectă standardele democratice europene şi principiul alternanţei politice;
g) dreptul de a practica opoziţia politică în mod democratic este garantat în interiorul şi în afara instituţiilor;
h) legea privind bisericile şi denumirile religioase va respecta principiile fundamentale ale libertăţii de conştiinţă şi va evita condiţionarea înregistrării bisericilor de aprobarea Parlamentului ungar cu o majoritate de două treimi;
5) Solicită Comisiei Europene să ceară avizul Comisiei de la Veneţia cu privire la întregul pachet legislativ alcătuit din noua Constituţie, dispoziţiile tranzitorii şi legile cardinale şi să continue să acţioneze împreună cu privire la această problemă în cadrul Consiliului Europei;
6) Însărcinează Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne, în cooperare cu Comisia Europeană, Consiliul Europei şi Comisia de la Veneţia, să urmărească dacă şi în ce mod sînt aplicate recomandările Comisiei şi ale Parlamentului European, menţionate la punctul 4 din prezenta Rezoluţie şi să-şi prezinte concluziile într-un raport;
7) Încredinţează Conferinţei preşedinţilor sarcina de a examina, ţinînd seama de raportul menţionat la punctul 6, oportunitatea luării măsurilor necesare, inclusiv a măsurilor stipulate la articolul 74e din Regulamentul de procedură/articolul 7.1 din TUE;
8) Încredinţează preşedintelui sarcina de a transmite prezenta Rezoluţie Consiliului, Comisiei Consiliului Europei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale, CSCE şi secretarului general al ONU.

Explicaţie poză: Martie 1998. Sala Polivalentă din Tg. Mureş e plină pînă la refuz. Peste 10.000 de oameni îl aclamă pe liderul PRM, care a rostit un discurs fulminant împotriva „hungaritei cronice“. La prezidiu pot fi văzuţi martirul Mihăilă Cofariu şi primarul de atunci al Clujului, Gh. Funar.

Ziarul TRICOLORUL, nr 2393 / 17.02.2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu