"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
miercuri, 8 mai 2013

Istoria României, de la boierii Pîntece şi Purice la dizidenţii Labă, Hălălău, Paraginăşi Laszlo Tökes


Mi-a căzut în mînă o altă mizerie, cu pretenţiiculturale şi educative: „Dicţionar de personalităţi istorice româneşti“(Editura Cetatea de Scaun, Tîrgovişte – Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită). Autoruleste un oarecare Nicolae Constantin, care pretinde că e profesor. Pe coperta aIV-a văd o prezentare făcută de un alt ilustru necunoscut, care semnează„Conf.univ.dr.“: Mihai Racoviţan. Haideţi să vedem dacă ceea ce scrie acest„traficant de influenţă“ (care speră că aşa vinde cartea) M. Racoviţancorespunde adevărului: „Peste 2.700 de personalităţi, din antichitatea dacicăşi daco-romană pînă în actualitate, conducători de formaţiuni statale (...),dar şi străini care, într-un fel sau altul, ne-au influenţat sau au fost directimplicaţi în istoria românilor“. N-am înţeles: dacă sînt STRĂINI, de cefigurează într-o lucrare de „PERSONALITĂŢI ISTORICE ROMâNEŞTI“? E o aberaţie.Într-un dicţionar francez, de pildă, ar putea să fie inclus Hitler? Şi el a influenţat,nu-i aşa, Istoria Franţei. Exemplele ar putea continua. Mărturisesc că nucontenesc să mă minunez, pe măsură ce apar rebuturi peste rebuturi, într-o ţară în care totul, absolut totul a scăpat de subcontrolul logicii şi al bunului-simţ. Dacă ediţia de faţă este a III-a,„Revizuită şi adăugită“, mă gîndesc, cu groază, ce porcării erau în primeledouă ediţii. În timp ce sînt omise numeroase personalităţi autentice româneşti– figurează, însă, tot felul de ciudaţi, cei mai mulţi turcaleţi: AFIF BEY (comisaral Stambulului la Iaşi);ALI-PAŞA; ATHANARIC (căpetenie a goţilor); ARLUS (?!); BALASSA MECHIOR (poateMelchior, secui); BATHORY BALTAZAR; BEDEUS IOSIF (sas); BEKER GASPAR (ungur);FAMILIA BETHLEN; BLEICHRÖDER GERSON (bancher german); BODENKO (generalsovietic); BUCCOV (general habsburgic care a demolat şi a incendiat aproape 300de biserici, schituri şi mînăstiri ortodoxe în Ardeal); BUDAI NAGY ANTAL;BUDBERG (general rus); CAMARILA REGALĂ (?!); CAPISTANO (călugărfranciscan);CHESTIUNEA ORIENTALĂ (?!); CLAUZA NAŢIUNII CELEI MAI FAVORIZATE (?!);COMITET DE FEMEI (?!); DEL CHIARO (italian); KARL VON EDER (consulul Austriei la Bucureşti); ESTERHAZYPAL (criminalul maghiar de la Mihalţ, 1848); WILHELM FABRICIUS (ambasadorul Germanieinaziste la Bucureşti);ERICH VON FALKENHAYN (general german); FILIP ARABUL (halal personalitateistorică românească!); FRONTUL SALVĂRII NAŢIONALE (?!); FRĂŢIILE DE CRUCE(tineretul legionar); FUAD EFENDI (conducătorul trupelor turceşti, care a făcut„Baia de sînge de la Bucureşti“,cum numea Karl Marx masacrul din Dealul Spirii, din 13 septembrie 1848); GAAN(sas); GARAI LADISLAU (ungur); GASPAR KRESCH (sas); PRINŢUL GORCEACOV(delegatul Rusiei la Conferinţa de la Viena); ALOISIO GRITTI (aventurier veneţian, favorit alsultanului Soliman Magnificul); HADRIAN (împărat roman); HANSEMAN (banchergerman); HELTAI GASPAR; HENNING (sas); TIMUŞ HMIELNIŢCHI (cazac); VITALIHOLOSTENKO (ucrainian); HOHENLOHE; IACŞICI (sîrb); IOSIF AL II-LEA (fiul MarieiThereza); ISABELA (fiica regelui polonez Sigismund Iagello); SAMUEL JOSIKA; KANLADISLAU; KANITES (căpetenie scitică); KEDGYES LAYOS; KEGENES (căpetenie apecenegilor); MANFRED VON KILLINGER (ambasador al Germaniei hitleriste la Bucureşti); PAVELKISELEFF (general rus); KRUM (han bulgar); KORNIS SIGISMUND; LAGO BORIS (spional URSS); LAKEMAN STEPHEN BARTLETT (zis Mazar Paşa); LIGA ROMâNILOR LIBERI(?!); LORANTFFI SUSANA (văduva lui Gh. Rakoczi al II-lea); AUGUST VONMACKENSEN; MAKK (emigrant ungur); MANUF IBRAHIM (aghiotantul lui... PazvanteChiorul!); MARIA THEREZA; MEHMED BEG (paşă de Nicopole); MEMORANDUM (?!); MEZIDBEG; JULES MICHELET; MINERIADELE (?!); MONASTER (căpetenie cumană); MAXIMILIANMOLTKE (sas); H. MüLLER; NULANDT (bancher neamţ); OCULTA (grupare din PartidulLiberal); OFFENBERG (colonel rus la Bucureşti, în 1871); OSMAN PAŞA; OSUL (căpeteniea pecenegilor); PAHLEN FEODOR PETROVICI (general rus); PASVAN-OGLU (paşă deVidin); SILVIO PICCOLO MINI; PIEPORUS (regele costobocilor); PINI (consulul rusla Bucureşti);IVOR PORTER (agent britanic); PREZIDIUL RPR; PROCESUL ANTONESCU; PROCESUL DIN22-25 MAI 1946; PROCESUL CONDUCĂTORILOR PNŢ; PROCESUL NOICA-PILLAT; PROCESULOPTANŢILOR; PROCESUL SUMANELOR MEGRE; PRONUNCIAMENTUL DE LA BLAJ; EDGAR QUINET; RAKOCZIFRANCISC AL II-LEA; RAKOCZI SIGISMUND; IACOB RANNICHER; REGULAMENTELE ORGANICE;FRANZ REICHENSTEIN; FRANCISC RHEDEY; EMIL VON RICHTOFFEN; ROTH BENEDICT; RUGULAPRINS; IOSIF RUMPELMEIER („iniţiatorul unei greve a pantofarilor din Sibiu, în1853“); FRANZ IOSEF VON SALMEN; LADISLAU SAMÎI SCHMIDT („comitile saşilor“);SCHULZ („vicecolonel austriac“); SCHULLER LIBLOY FRIEDRICH; KARL VONSCHWARENBERG; FILIPPO DE SCOLARI; SCRISOAREA CELOR ŞASE; SEHABEDDIN(„berleberul Rumeliei“ – funcţia corectă era „beglerbeg“); SEUTHES („fiul luiSitalces, rege al odrisilor după anul 424 î. Chr.“ – corect, „după Christos“);SFATUL ŢĂRII; SINDICATUL LIBER AL OAMENILOR MUNCII DIN ROMâNIA; SITACLES („fiullui Teres şi tatăl lui Seuthes, rege al odrisilor între 431-424 î. Chr“ –aceeaşi remarcă, „după Christos“); SIVORI (secretarul italian al lui PetruCercel); SOCIETATEA CARPAŢI; SOCIETATEA SECRETĂ DE LA 1840; SOCIETATEA STUDENŢILORROMâNI; STAIN VILLE („comandantul armatei austriece din Transilvania“);STROUSBERG BETHEL HENRY („conducătorul unui consorţiu prusac“); SZASZ CAROL(„om politic maghiar“); TANUSA („căpetenie scitică“); TELEKI („familienobiliară maghiară“); TEUTSCH („deputat sas în Parlamentul ungar în 1891“);THÖKÖLY EMERIC; TISZA KALMAN („prim-ministru al Ungariei“); UZUN-HASSAN („hanulturcoman“); VAY („comisar al guvernului revoluţionar maghiar“); ALEXANDREWALESWSKY (corect se scrie WALEWSKY, „ministru de externe francez“); WERBÖCZI(jurist maghiar); WULFILA (preot şi misionar got); ZAP SIGISMUND; ZIMMERMANJOSEF („deputat sas“). Haideţi să mai privim, o dată, coperta acestei aşa-zisecărţi: „Dicţionar de personalităţi istorice româneşti“. Îţi stă mintea-n loccît de nebun poate fi acest Nicolae Constantin! El îndeasă, cu furca, tot felulde costoboci, pecenegi, turci, ruşi, saşi, unguri, ucrainieni, polonezi,germani hitlerişti – pe care îi face... „personalităţi istorice româneşti“.Între „personalităţi“ el include şi... scrisori (Scrisoarea celor 6), găşti(Camarila Regală), probleme (Chestiunea Orientală), acorduri comerciale (Clauzanaţiunii celei mai favorizate), comitete de femei, Frăţiile de Cruce, FSN etc.Dus, rău, cu capul, dar şi lichea, impostorul se gudură pe lîngă„anticomunişti“, unele nume provocînd rîsul: Fraţii Ioanete, Hălălău, Işfănuţ,Labă, Neaţă, Paragină, Raţec, Suliman, Totir, Vatamaniuc (care cică era şefulunui grup preluat de la Macoveiciuc!), Verniclescu, Volcinschi – dar şi MonicaLovinescu, Doina Cornea, Dorin Tudoran, Andrei Pleşu, P.M. Băcanu, LaszloTökes, Mircea Dinescu, Ana Blandiana, Gabriel Andreescu, Dumitru Iuga,Calciu-Dumitreasa. Carevasăzică, anonimul Labă e o „personalitate istoricăromânească“ – dar oameni, cu adevărat, importanţi sînt complet ignoraţi. Îmivin în minte, la întîmplare, nume ca Ana Aslan, George Călinescu, Caragiale(bine că e unul... Catacaţ!), George Bacovia, Gogu Constantinescu, GeorgeCoşbuc, Şt. O. Iosif (dar e unul... Gogoaşe!), Constantin Brâncuşi (însăfigurează un aşa-zis nepot al lui, care ar fi condus un grup gorjeananticomunist), George Enescu (este, însă, în schimb, Silviu Brucan), LucianBlaga, Liviu Rebreanu, Eugen Barbu, Petru Dumitriu, Eugen Ionescu, Emil Cioran,Nichita Stănescu, Adrian Păunescu, Sergiu Celibidache, Nicolae Paulescu, TudorArghezi (dar ni se propune grecul eterist Iordache Olimpiotul, unul dintreucigaşii lui Tudor Vladimirescu). Acest Nicolae Constantin e un dobitocsinistru, care e bîtă la toate capitolele. Aproape că nu e pagină a acesteiverze viermănoase (şi sînt cca. 330 de pagini) în care să nu fie erori deinformare, confuzii, greşeli gramaticale, repetiţii jenante, pociri de numeetc. Aleg la întîmplare: Albert e „unul dintre căpeteniile“ (corect se zice„una“); ministrul Alexandru Bebe (corect, Babe); Boremisa Sebastian (corect,Bornemisa); Armad Călinescu (corect, Armand); ministrul Traian Cocârlă (corect,Trandafir); C.Z. Codreanu ar fi murit, după mintea acestui diletant, în 1939 –anul real e 1938; Victor Cuenia (corect e Cuenin); Florin Dănălache (corect eFlorian); Emil Dobrescu (corect este Emilian); Suzana Gâdea a fost preşedintă aConsiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, nu a Comitetului; protectorul luiTudor Vladimirescu era boier Glogoveanu, nu Glagoveanu; ministrul ApărăriiNaţionale a fost Ion Ioniţă, nu Ion Ionescu; Nicolae Iorga s-a născut în 1871,nu în 1870; apare şi un Ioan Fazecaş - bănuiesc că e vorba de Janoş Fazekaş;Constantin Mitea e trecut Mitrea C.; Vasile Pungan devine Pangan; MihaiPherekyde e scris Phereky de Mihai; Ciprian Porumbescu cică ar fi fost„preşedintele Societăţii academice studenţeşti «Arboroasa», în 1864“ – ceea cee exclus, fiindcă la acea dată viitorul compozitor n-avea decît 11 ani; oraşulgerman Stuttgart devine Studtgard (sare mîţa gardul!); Ion Stănescu ar fi fost„preşedinte al Securităţii statului“, ceea ce e ridicol; Theodor Stolojan era„lider liberal după 1990“ – altă bazaconie, fiindcă la acea oră Frankenstein nufăcea parte din nici un partid; o gafă de proporţii este cea referitoare la Gh. Tătărăscu: nunumai că numele acestuia e scris greşit, Tătărescu, dar anii biografiei salesînt aiuritori, cică el s-ar fi născut în 1866 şi ar fi murit în 1961,carevasăzică a trăit 95 de ani - în realitate, omul s-a născut în 1886 şi aînchis ochii în 1957; apare şi un I. Teodoreanu, „ministru al Educaţiei şiÎnvăţămîntului“ – cred că e vorba de Ion Teoreanu, iar instituţia se numea doarMinisterul Învăţămîntului; Nicolae Văcăroiu nu putea fi „membru al PSD“ în1996, fiindcă pe atunci formaţiunea se numea PDSR; lupta de la Dealul Spirii n-afost la 18 septembrie, ci cu 5 zile mai devreme, la 13 septembrie 1848.
Am lăsat la final „bomboana pe colivă“. Cum, mă,prostule, incluzi printre „personalităţile istorice româneşti“ pe boierPîntece, pe boier Purice, pe boier Mâzgă, pe Ciubăr-Vodă şi pe Papură-Vodă, darnu sufli o vorbă despre singurii români care, pînă acum, au primit PremiulNobel: George Emil Palade şi Maica Tereza? Ce carte ştii tu? Cu ce te ocupi? Aifamilie? Dacă da, încă nu ţi-a dat nevastă-ta cu cărămida asta în cap?

CORNELIU VADIM TUDOR
4-6 mai 2013


ZIARUL TRICOLORUL Anul X, nr. 2729, MIERCURI 8 MAI 2013Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu