"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
joi, 9 mai 2013

ROMÂNIA = O COLONIE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ?!La puţin timp după lovitura de Stat din decembrie 1989, numită de alogeni şi de naivi „revoluţie“, a fost adus din străinătate de către Saul Brukner (Silviu Brucan, pentru cetăţenii români) proiectul de lege al privatizării şi a fost înregistrat la Parlament din partea Frontului Salvării Naţionale (F.S.N). Atunci, în vara anului 1990, după studierea proiectului de lege al privatizării, am publicat un articol în revista „Tribuna economică“, în care am demonstrat cu argumente solide faptul că scopul final al acestui act normativ este transformarea României într-o colonie. Opiniile mele au fost corect receptate de un cunoscut realizator al emisiunilor pe teme economice de la Televiziunea Română şi, în luna august 1990, am fost invitat, într-o seară, la o dezbatere în direct, timp de o oră. Emisiunea s-a bucurat de o mare audienţă şi a fost şocantă pentru mulţi telespectatori.
La puţin timp după încheierea acesteia, realizatorul ei a fost înştiinţat că a fost „mutat“ la redacţia emisiunilor pentru agricultură. Realităţile din România post-decembristă au confirmat că, pe baza unui plan diabolic întocmit şi dirijat din străinătate, alogenii din conducerea ţării noastre au acţionat şi perseverează pentru consolidarea statutului de colonie în imperiul modern numit Uniunea Europeană. Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, colonie înseamnă un teritoriu ocupat şi administrat de o naţiune străină şi care este dependent de aceasta pe plan politic, economic, cultural etc. Realităţile din România de azi şi ADEVĂRUL ISTORIC obligă Academia Română să actualizeze şi să nuanţeze numeroase cuvinte din DEX, inclusiv să precizeze că marea majoritate a cuvintelor din Limba Română le-am moştenit de la Poporul Primordial al geto-dacilor şi provin, cu siguranţă, din Limba Primordială. Pe baza primei Legi a privatizării, Legea nr.15/1990, a început programul de transformare a României multilateral dezvoltate şi cu o populaţie de 23 milioane de locuitori liberi de comunism într-o ţară multilateral demolată, cu statut de colonie în Uniunea Europeană. Pe timpul socialismului, în România se aplica verbul a construi  şi s-au realizat numeroase şi uriaşe investiţii de către Poporul Român. Munca -  aceasta fiind cea mai mare bogăţie a Poporului Român - a fost valorificată integral şi în Interes Naţional. În România socialistă au fost asigurate locuri de muncă pentru toţi cetăţenii majori. Acum, în timpul capitalismului sălbatic de după decembrie 1989, în urma tranziţiei, a reformelor nesfîrşite şi a privatizărilor a fost lichidată economia naţională, sînt jefuite bogăţiile naturale ale Poporului Român şi marea majoritate a românilor au devenit slugi, fie acasă (în România), fie în străinătate. În România post-decembristă au apărut şi prosperă firmele de lichidatori, conduse de alogeni. În locul muncitorilor au apărut şi acţionează lichidatorii. Acestora li se adaugă prevederile din Legea insolvenţei, care facilitează închiderea anuală a zeci de mii de firme.
Regimurile alogenilor Iliescu, Constantinescu şi Băsescu, coordonate oficial de la Bruxelles, Washington, Berlin şi Londra, au acţionat sistematic pentru: lichidarea a peste 6 milioane de locuri de muncă; alungarea din România a peste 5 milioane de cetăţeni români; jefuirea uriaşelor bogăţii naturale; diminuarea capacităţii de apărare a ţării; îndatorarea externă cu peste 100 de miliarde de euro; sărăcirea şi umilirea marii majorităţi a populaţiei; aducerea într-o situaţie dramatică a pensionarilor, bugetarilor, familiilor cu copii şi a persoanelor cu dizabilităţi; reducerea programată a numărului locuitorilor, mai ales prin otrăvirea lor cu aditivi alimentari cancerigeni; distrugerea tradiţiilor strămoşeşti moştenite de la Poporul Primordial al geto-dacilor; răstignirea satului românesc; atacarea continuă a Bisericii creştine; falsificarea ADEVĂRULUI ISTORIC privind Poporul Primordial, Ţara Primordială (Dacia Mare, sau Dacia Edenică), Limba Primordială şi Scrierea Primordială a geto-dacilor, Capitala Primordială (aflată lîngă Haţeg, la Subcetate), Steagul şi Drapelul Primordial al strămoşilor noştri avînd culorile roşu, galben şi albastru, de mai bine de 10.000 de ani. Pe vremea împăratului anticreştin Traian, alogenii din aceea vreme i-au finanţat campaniile din anii 101-102 şi 105-106 pentru a distruge Centrul Spiritual al Lumii Antice, aflat în Munţii Orăştiei, şi pentru a jefui multe zeci de mii de tone de aur şi argint din Munţii Apuseni, în special de la Roşia Montană. După decembrie 1989, urmaşii celor care L-au răstignit pe Fiul Domnului pentru că nu era de-al lor, alogenii de la sfîrşitul Mileniul II şi începutul Mileniului III au pus la cale şi susţin, pe toate planurile, cel mai mare Holocaust din Istoria omenirii, care se desfăşoară, de mai mult de 23 de ani, împotriva Poporului Român, în lagărul de exterminare numit România, o ţară transformată deliberat în colonie a Uniunii Europene. În România post-decembristă, asasinii politici şi asasinii economici desfăşoară experimente în numeroase domenii, fără ca periodic şi pe etape să efectueze analize în ceea ce priveşte: privatizările; înstrăinarea (la cele mai mici redevenţe din lume) a resurselor naturale; retrocedările ilegale de clădiri, terenuri agricole şi păduri către bisericile maghiare, Statusul romano-catolic şi Ordinele călugăreşti ungare; intrarea în insolvenţă a sute de mii de firme; închiderea şcolilor şi a spitalelor; creşterea anuală cu circa 75.000 a numărului cetăţenilor români depistaţi cu cancer, mai ales din cauza aditivilor alimentari cancerigeni; traficul de droguri şi de carne vie etc. Statutul de colonie al României în Uniunea Europeană este confirmat, periodic, de către Comisia Europeană care le comunică, prin mass-media, cetăţenilor români informaţii importante privind: creşterea economică; deficitul bugetar; rata inflaţiei; procentul de şomeri; scăderea demografică; creşterea preţurilor şi tarifelor etc. Sfidîndu-i pe români, de 1 Mai, cînd în mod tradiţional se consumă mici şi bere, Comisia Europeană s-a arătat foarte îngrijorată de prezenţa bicarbonatului de sodiu în carnea de mici (?!). Unii purtători de vorbe ai unui komisar european pe probleme de alimentaţie susţineau chiar interzicerea preparării mititeilor în România, chipurile pentru a avea grijă de sănătatea românilor. Acelaşi komisar european nu este îngrijorat de faptul că Poporul Român este singurul din Europa care este otrăvit cu aditivi alimentari cancerigeni şi care a ajuns rapid pe locul 1 în U.E. în ceea ce priveşte bolnavii de cancer. Un exemplu recent, care confirmă statutul de colonie al României în Uniunea Europeană, îl constituie porunca dată alogenilor din conducerea României pentru a modifica rapid Constituţia ţării noastre şi pentru împărţirea teritoriului naţional în regiuni subdezvoltate, sau defavorizate. Fără precedent în Europa, komisarii de la Bruxelles au ordonat ca, pînă în 21 mai a.c., Forumul constituţional (condus de un alt alogen) să prezinte Guvernului şi Parlamentului modificările dispuse în Constituţia României, iar pînă în luna septembrie a.c. să fie votată de către cei 588 de parlamentari, aleşi de calculator, re-revizuirea Legii fundamentale a României. Apoi, în toamna acestui an să fie organizat un Referendum Naţional pentru adoptarea formei modificate a Constituţiei, diktată de la Bruxelles împotriva Poporului Român. Încălcînd Legea de bază a democraţiei, alogenii de la Bruxelles şi cei din conducerea României plănuiesc diminuarea pragului electoral pentru validarea Referendumului Naţional de la 50% la 30%, sau chiar 20%, pentru participarea la vot. Alogenii din conducerea României caută să justifice graba uriaşă pentru re-revizuirea Constituţiei prin faptul că altfel nu pot împărţi România  şi nu pot şterge de pe harta Europei numele ţării noastre. Ei pun, din nou, carul înaintea boilor! Cu toate acestea, alţi komisari, întruniţi în celebra Comisie de la Veneţia, au venit la Bucureşti să verifice dacă alogenii din conducerea României respectă ordinele date pentru re-revizuirea Constituţiei şi împărţirea României.
Oare cînd se deşteaptă şi se unesc românii  pentru a scutura jugul colonial?

Dr. GHEORGHE FUNAR
Secretar general al P.R.M.
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj


ZIARUL TRICOLORUL, Anul X, nr. 2730, JOI 9 MAI 2013 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu