"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 28 iunie 2013

TREBUIE OPRITĂ VÎNZAREA PĂMÎNTULUI ROMÂNIEI CĂTRE STRĂINI!În Constituţia României, revizuită în anul 2003, la Articolul 44, „Dreptul de proprietate privată“, alin. 2, scrie că: „Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobîndi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi la alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală. „Pentru modificarea şi completarea Constituţiei României, diktată de la Bruxelles, pentru sfîrşitul anului 2013, Partidul România Mare a depus 54 de propuneri la Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constituţiei“.„Avînd în vedere Holocaustul împotriva Poporului Român care se desfăşoară în lagărul de exterminare România, de mai mult de 23 de ani, precum şi acţiunile Regimurilor post-decembriste vizînd vînzarea pămîntului strămoşesc la străini şi apatrizi, în paralel cu exproprierea românilor din ţara-mamă de către titularii licenţelor de exploatare a substanţelor minerale utile, în baza modificărilor şi completărilor la Legea minelor, Legea nr.85/2003 (iniţiate de P.S.D. şi P.N.L. şi votate în unanimitate în Senat, la 27 octombrie 2009), P.R.M. a propus Comisiei de revizuire a Constituţiei următoarele modificări la Articolul 44 - „Dreptul de proprietate privată":
a) alin.2 să cuprindă numai următorul text: „Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular."
b) alin.3 să fie completat astfel: „Lucrările executate de firme private, titulare ale licenţelor de exploatare a bogăţiilor naturale, nu pot fi asimilate sau declarate de utilitate publică."
c) alin.10: „Este interzisă vînzarea pămîntului românesc la persoane fizice sau juridice străine. Cetăţenii români care vînd terenuri la străini sînt condamnaţi la închisoare pe viaţă şi li se confiscă întreaga avere".
Aceste propuneri ale P.R.M. la re-revizuirea Constituţiei au fost respinse de către Comisia condusă de senatorul Crin Antonescu. De reţinut că la Comisia pentru revizuirea Constituţiei nu au fost admise modificări sau completări ale Articolului 44 din Legea fundamentală, astfel încît de la 1 ianuarie 2014 să poată începe vînzarea pămîntului românesc la străini, precum şi exproprierea românilor din România de către titularii licenţelor de exploatare minieră, ale căror lucrări sînt asimilate celor de utilitate publică, prin textul de modificare şi completare a Legii minelor, pe care supuşii Guvernului Ponta II se grăbesc să-l voteze şi în Camera Deputaţilor. În Constituţia României din anul 1991, la Articolul 41 - „Protecţia proprietăţii private", la alin.2 se precizează că: „Proprietatea privată este ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii nu pot dobîndi dreptul de proprietate asupra terenurilor". Regimurile post-decembriste au înscris în Constituţia revizuită în anul 2003 că în România pot cumpăra pămînt şi cetăţenii care nu au patrie, apatrizii. Astfel, persoanele care nu au cetăţenia nici unui stat pot, din anul 2014, să cumpere pămînt în Grădina Maicii Domnului la preţuri derizorii şi apoi să-şi facă un ţinut sau o ţară. Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, pămînt înseamnă „teritoriu, regiune, ţinut". Prevederile de la Articolul 44, alin.2 din Constituţie referitoare la dreptul cetăţenilor străini şi apatrizilor de a dobîndi, prin cumpărare, proprietatea privată asupra terenurilor din România contrazic textul Articolului 3, alin.1, din Legea fundamentală: „Teritoriul României este inalienabil", precum şi ale alin.4: „Pe teritoriul Statului Român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine". Pămîntul României este un bun naţional, fertil şi cu extrem de multe bogăţii în subsol. Cu mai bine de 2.000 de ani în urmă, pelasgii, tracii, şi geto-dacii, adevăraţii strămoşi ai românilor, au luptat împotriva multor împăraţi şi regi străini, precum şi a unor mari imperii pentru apărarea teritoriului Daciei Mari. Regii Daciei, voievozii şi domnitorii români, împreună cu Eroii Neamului Românesc au luptat şi s-au jertfit pentru apărarea Patriei, a pămîntului strămoşesc. Niciodată în istoria de cel puţin zece ori milenară a Poporului Român nu s-a admis şi nu s-a vîndut la străini pămîntul din Vatra strămoşească! Mai multe milioane de eroi şi-au dat viaţa pentru apărarea ţării şi a pămîntului românesc! Poporul Român îi cinsteşte în fiecare an la Ziua Eroilor şi la monumentele închinate lor au loc manifestări comemorative şi se depun coroane de flori. După lovitura de stat din decembrie 1989, alogenii care au făcut cu schimbul la conducerea României, cînd la Putere cînd în Opoziţie, au aplicat şi perseverează în îndeplinirea etapelor din Holocaustul împotriva românilor, care are trei mari obiective:
1. Exterminarea Poporului Român.
2. România să nu mai existe ca ţară şi nici pe harta Europei.
3. Înfăptuirea proiectului „Israel în România".
În Holocaustul împotriva Poporului Român s-a acţionat şi se acţionează pe baza unui program diabolic şi cu multă tenacitate. O etapă în acest program a constituit-o aderarea României la Uniunea Europeană. Regimul alogenilor Iliescu-Năstase a acceptat în genunchi condiţiile impuse Poporului Român pentru ca România să capete statutul de colonie modernă în Imperiul European. Prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, de la 1 ianuarie 2007, se stipulează că România a acceptat clauza referitoare la liberalizarea pieţei terenurilor agricole, începînd cu 1 ianuarie 2014, adică vînzarea pămîntului strămoşesc, a unor mari părţi din teritoriul naţional la străini. Această vînzare este un act de Trădare Naţională, care trebuie oprit cît mai rapid şi prin toate mijloacele legale! Se ştie că, teoretic, ţările membre ale Uniunii Europene sînt egale în drepturi şi obligaţii. Practic, situaţia este cu totul alta. În privinţa vînzării terenurilor la străini sînt mai multe ţări (Franţa, Germania, Austria ş.a.) care au interzis această vînzare, iar mai multe ţări din U.E. au negociat şi înscris în Tratatele de aderare termene lungi pînă la care să treacă la liberalizarea pieţei terenurilor agricole, la care au adăugat încă o perioadă de mai mulţi ani de prelungire a aplicării acestei prevederi. Recent, în Ungaria, ţara neprietenă şi care acţionează pentru obţinerea autonomiei teritoriale a Ardealului, prin Diktatul pregătit la Bruxelles pentru anul 2014, s-a modificat Constituţia şi s-a înscris interzicerea dreptului de vînzare a pămîntului unguresc la străini. De reţinut că România este singura ţară din Uniunea Europeană care a acceptat un termen foarte scurt pentru a trece la vînzarea terenurilor agricole la străini. Mai mult, Regimul Iliescu-Năstase nu a negociat şi nu a obţinut nici o perioadă de prelungire a datei de la care se va trece la vînzarea pămîntului la străini. România nu a cerut şi nu a obţinut o derogare de la termenul asumat prin Tratatul de aderare. Nici una dintre ţările care au aderat la Uniunea europenă în anul 2004, înaintea României, nu a trecut şi nici nu va trece la vînzarea terenurilor agricole începînd cu anul 2014, ci mult mai tîrziu şi cu clauze legale care, practic, vor face imposibilă achiziţionarea de către străini a terenurilor agricole. De exemplu, în Polonia a fost adoptat un pachet legislativ care se împleteşte cu hotărîri ale administraţiei locale, care fac imposibilă cumpărarea de către străini a unui metru pătrat de pămînt. Premierul Victor Ponta a făcut recent o vizită în Polonia şi a declarat public că a învăţat din experienţa acestei ţări. În mod inexplicabil, primul-ministru al României a uitat (probabil în camera de la hotel) pachetul legislativ aplicat în Polonia pentru a bloca vînzarea pămîntului la străini. Acelaşi premier Ponta, în vizita în Germania, a uitat să solicite legislaţia aplicată în această ţară pentru a face imposibilă vînzarea pămîntului german la străini. Probabil că, în apropiata vizită în Franţa, primul-ministru Victor Ponta va căuta să afle şi să intre în posesia legislaţiei din Hexagon, care interzice vînzarea pămîntului francez la străini. Acestea sînt cîteva standarde europene pe care Guvernul Ponta II refuză să le asimileze şi să le aplice în România, într-o problemă de siguranţă naţională. România este prima ţară din Uniunea Europeană care s-a angajat să vîndă terenuri agricole la străini şi apatrizi, fără nici o condiţie şi fără limită de suprafaţă. Pentru a-i amăgi şi păcăli pe români, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a declarat recent că: „Vom limita la 500 de hectare suprafaţa văndută pe persoană. Investitorul trebuie să dovedească că are pregătire în practica agricolă". Această promisiune, la viitor, cu privire la o oarecare limitare a suprafeţei de teren nu împiedică vînzarea, iar în România, pe valută, se obţine orice dovadă, inclusiv diplome universitare. Pînă acum, s-au vîndut şi concesionat la numeroase persoane juridice străine şi la preţuri derizorii cu mult peste 1.000.000 de hectare de terenuri agricole, extrem de valoroase. România, în timpul Regimurilor Iliescu, Constantinescu şi Băsescu, a ajuns pe primul loc în Europa în ceea ce priveşte suprafeţele de terenuri agricole deţinute de străini, persoane juridice. Urmează vînzarea terenurilor agricole la persoane fizice străine şi apatrizi. Cu banii pregătiţi aşteaptă data de 1 ianuarie 2014 cîteva milioane de evrei şi unguri, la care se adaugă alte mii de afacerişti de pe toate continentele, care vor să cumpere pămînt românesc, să achiziţioneze aproape toată suprafaţa agricolă a României, la preţuri pe hectar de 5-50 de ori mai mici decît în ţările unde ei au cetăţenia. România are toate şansele ca de la 1 ianuarie 2014 să devină un El Dorado pentru cumpărătorii şi samsarii de terenuri fertile şi foarte ieftine. La recenta vizită în Germania a premierului României, Victor Ponta, cancelarul Angela Merkel i-a solicitat să respecte standardele statului de drept, să combată corupţia şi să aplice principiul transparenţei. Fiind un premier ascultător şi disciplinat în îndeplinirea indicaţiilor de la Bruxelles şi Washington, precum şi a poruncilor de la Fondul Monetar Internaţional (F.M.I.) şi Comisia Europeană, dar mai ales din respect pentru Poporul Român, primul-ministru Victor Ponta ar trebui să se adreseze Parlamentului, care să fie convocat în sesiune extraordinară în luna iulie a.c., pe tema vînzării pămîntului românesc la străini, urmînd să-l informeze în legătură cu (cel puţin) următoarele:
1. Cadrul legal din ţările Uniunii Europene care au interzis vînzarea terenurilor agricole la străini.
2. Situaţia ţărilor din Uniunea Europeană care au amînat vînzarea terenurilor la străini şi cadrul legal pe care l-au pregătit pentru a face imposibilă achiziţionarea terenurilor de către străini.
3. Condiţiile obligatorii impuse străinilor care vor să cumpere terenuri agricole în fiecare ţară din Uniunea Europeană.
4. Suprafeţele de terenuri agricole din România care au fost cumpărate, închiriate sau arendate de către persoane juridice străine: pe judeţe; preţurile de achiziţie; modul de utilizare a terenurilor; destinaţia producţiei obţinute; subvenţiile primite de la Uniunea Europeană.
5. Prognoza Guvernului României referitoare la vînzarea terenurilor agricole la cetăţenii străni şi apatrizi, pe judeţe, în perioada 2014-2016.
6. Consecinţele pentru viitorul Poporului Român şi al României ca urmare a apropiatei vînzări a pămîntului strămoşesc la străini.
7. Efectele crizei alimentare mondiale asupra Poporului Român, în următoarele trei decenii, inclusiv în varianta vînzării pămîntului românesc la străini.
8. Modalităţile şi pîrghiile prin care viitoarele Guverne ale României vor asigura securitatea alimentară a cetăţenilor români şi creşterea bunăstării populaţiei.
9. Care sînt mecanismele pregătite de Guvernul României pentru a bloca efectele şi consecinţele catastrofale asupra Poporului Român în urma programatei liberalizări bruşte şi totale a achiziţionării terenurilor agricole din România de către străini?
10. Care este strategia Guvernului României, pe termen scurt, mediu şi lung, privind încurajarea şi susţinerea investiţiilor autohtone în agricultura românească pentru a asigura securitatea alimentară a populaţiei şi disponibilităţi însemnate pentru exportul de produse agricole?
Cetăţenii români au aflat din mass-media că cel mai mare Parlament al României (cu 588 de aleşi de către calculator şi întreţinuţi de nişte contribuabili tot mai săraci) a dezbătut şi aprobat de 5 ori modificările şi completările la Statutul senatorilor şi deputaţilor, iar în această vară urmează să aibă loc o sesiune extraordinară pentru a definitiva lista imunităţilor pentru aleşi. În acelaşi timp, parlamentarii şi Guvernul Ponta II nu au luat niciodată în discuţie nici un proiect de lege (inspirat după modelele din Germania, Franţa, Austria şi Polonia) prin care să facă imposibilă vînzarea pămîntului românesc la străini, de la începutul anului 2014. De asemenea, Guvernul Ponta II şi partidele politice parlamentare nu au făcut nici un demers şi refuză să acţioneze pentru ca România, la fel ca şi toate ţările care au aderat la Uniunea Europeană, să obţină o derogare, de cel puţin 5 ani, de la termenul stabilit în Tratatul de aderare, în ceea ce priveşte liberalizarea pieţei terenurilor agricole. În timp ce se stăruie, de către stăpînii externi ai României şi de către duşmanii de veacuri ai Poporului Român, pentru a se trece la 1 ianuarie 2014 la vînzarea pămîntului românesc la străini, Comisia pentru revizuirea Constituţiei nu a admis nici un amendament care să oprească, sau măcar să amîne pînă în anul 2020, această acţiune criminală. Pentru a se ajunge la o dezbatere largă şi mai ales pentru ca Poporul Român să decidă pentru sau împotriva vînzării la bucată a teritoriului României se impune ca la Referendumul Naţional,  organizat a doua oară şi pe aceeaşi temă a Parlamentului unicameral cu cel mult 300 de parlamentari, să fie adăugată o întrebare privind vînzarea pămîntului strămoşesc la străini. Totodată, Guvernul Ponta II ar trebui să prezinte Poporului Român şi Parlamentului, urmînd să mediatizeze foarte mult, proiectul de lege privind vînzarea pămîntului românesc la străini şi condiţiile impuse care să facă, practic, imposibilă înstrăinarea unei palme din teritoriul României. Deşteptaţi-vă, români, şi acţionaţi pentru a opri, prin toate mijloacele, vînzarea pămîntului românesc la străini şi re-înscrierea în Constituţia României a interdicţiei din Legea fundamentală, din anul 1991, la Articolul 41, aliniatul 2!

Dr. GHEORGHE FUNAR
Secretar general al P.R.M.
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj


ZIARUL TRICOLORUL, Anul X, nr. 2764, VINERI 28 IUNIE 2013 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu