"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
marți, 19 februarie 2013

Carte urîtă, palme cui te-a scris! (9)
Închipuitul scriitor Ion Ochinciuc e bîtă: n-are nici un strop de talent literar, e incult şi agramat ca un aurolac, dar mai e şi izvor inepuizabil de cacofonii. Am extras cîteva, cu penseta vigilenţei faţă de frumuseţea limbii române: „îneca cu“ (pg. 16); „joacă! «Cavalcadele»“ (pg. 20); „ca cei“ (pg. 31); „ca cercetător“ (pg. 34); „ca cel mai bun cosaş“ (pg. 65); „Mitică. Cît“ (pg. 73); „ca cea a românilor“ (pg. 81); „Unul din «ucenicii» mei în jurnalistică, Carol Malinovschi“ (pg. 87); „A fost mai lung ca cel din urmă“ (pg. 96); „ca chiar“ (pg. 107); „culoare politică. Ca“ (pg. 113); „sora mea mică, care“ (pg. 119); „evreiască care“ (pg. 123); „ca cei doi istorici“ (pg. 127); „ca cele ale saşilor“ (pg. 151); „mă călca cîte o mioară“ (pg 152).
„Viorica, cea căreia“ (pg. 173); „ca cele“ (pg. 178); „specifica ca“ (pg. 180); „ca cea de mai înainte“ (pg. 182); „iudeo-masonică cît“ (pg. 208); „ca cele de pînă acum“ (pg. 211); „fiica cea mare a lui Dej“ (pg. 214); „«Urzica», cunoscuta revistă“ (pg. 219); „patriotică cîteva“ (pg. 239); „Paul Goma o evreică care“ (pg. 312); „Georgică cărora“ (pg. 432) „urîţică. Cînd“ (pg. 409) ş.a.m.d. În privinţa stilului, ce să mai vorbim! Ţiganul e penibil, are cîteva cuie bătute-n cap şi abundă în clişee de om redus. Iată, bunăoară, conjuncţia încît. E folosită de Ochinciuc de aproape 200 de ori chiar la începutul unei fraze sau propoziţii - başca utilizarea ei de-a lungul acestora. E halucinant, n-am mai întîlnit aşa ceva, un asemenea tic verbal, care trădează o sărăcie stilistică inimaginabilă. De-ar fi numai obsesia asta şi ar fi suficient să ne dăm seama ce fel de „profesionist al condeiului“ (cum se laudă bulibaşa) e grafomanul ăsta! Dar, hai să numărăm: 1) „Încît seara, cînd trecea pe la noi“ (pg. 24); 2) „Încît biata Tatiana“; 3) „Încît a doua zi, pe înserat“ (pg. 28); 4) „Încît o clasă de liceu“ (pg. 35); 5) „Încît seara“ (pg. 40); 6) „Încît tînărului“ (pg. 45); 7) „Încît tînărul“ (pg. 45); 8) „Încît, nemaiputînd să audă“ (pg. 49); 9) „Încît pînă la optsprezece ani“ (pg. 51-52); 10) „Încît biata femeie“ (pg. 52); 11) „Încît într-o sfîntă zi de marţi“ (pg. 52); 12) „Încît nici una, nici două“ (pg. 54); 13) „Încît, luat pe nepusă masă“ (pg. 54); 14) „Încît revine acasă“ (pg. 55); 15) „Încît acesta n-a stat în cumpănă“ (pg. 58); 16) „Încît n-ar fi rezistat intervenţiei chirurgicale“ (pg. 62); 17) „Încît după ce l-a putut vedea şi pe acest fecior al său“ (pg. 63); 18) „Încît a renunţat la ocupaţia de poştaş“ (pg. 64); 19) „Încît în toamna anului 1923“ (pg. 64); 20) „Încît mă trimitea şi pe mine“ (pg. 68); 21) „Încît tata mi-a cumpărat alt cal de călărie“ (pg. 70); 22) „Încît în cîteva minute“ (pg. 75); 23) „Încît a început să hohotească mai ceva ca un copil“ (pg. 76); 24) „Încît nu te-aş sfătui“ (pg. 78); 25) „Încît n-am stat mult pe gînduri“ (pg. 87); 26) „Încît am să le reproduc“ (pg. 91); 27) „Încît nu-i de mirare“ (pg. 95); 28) „Încît, în cele din urmă“ (pg. 97); 29) „Încît ne-am propus să parcurgem“ (pg. 97); 30) „Încît dorinţa de-al vedea pe Dej culcat în sicriu era copleşitoare“ (pg. 105); 31) „Încît ne cunoşteam bine“ (pg. 112); 32) „Încît Nicuşor Sârbu“ (pg. 113); 33) „Încît n-am reacţionat în nici un fel“ (pg. 114); 34) „Încît puteai să nimereşti la jumătatea unui film“ (pg. 116); 35) „Încît din clipa aceea“ (pg. 118); 36) „Încît a doua zi după ce trupele române“ (pg. 120); 37) „Încît după ce armatele româno-germane“ (pg. 123); 38) „Încît tata l-a ajutat să fie angajat“ (pg. 133); 39) „Încît atunci cînd s-a văzut“ (pg. 133); 40) „Încît să nu mire pe nimeni“ (pg. 135-136); 41) „Încît m-am tocmit“ (pg. 137); 42) „Încît de îndată“ (pg. 141); 43) „Încît picioarele podului de fier“ (pg. 145); 44) „Încît ştia ce proiecta“ (pg. 145); 45) „Încît tata stătea în cumpănă“ (pg. 146); 46) „Încît guvernele nu se zgîrceau“ (pg. 148); 47) „Încît nu întîlneai băltoacele de acum“ (pg. 149); 48) „Încît şi-a înscris numele pe multe şosele“ (pg. 149); 49) „Încît pentru a nu reveni în ţară“ (pg. 149); 50) „Încît am plecat din Sculeni“ (pg. 152); 51) „Încît a doua zi am mers în paralel“ (pg. 154); 52) „Încît şi George“ (pg. 156); 53) „Încît e lesne de închipuit“ (pg. 157); 54) „Încît colegul meu s-a bucurat“ (pg. 158); 55) „Încît «Biju» alerga pe clape“ (pg. 158); 56) „Încît pînă în martie 1944“ (pg. 158); 57) „Încît ne-a ajuns noaptea din urmă“ (pg. 163); 58) „Încît drumul ce era luminat“ (pg. 163); 59) „Încît ne-am alcătuit repede un cerc de prieteni“ (pg. 164); 60) „Încît nu m-am sfiit să-i fac“ (pg. 165); 61) „Încît aştepta momentul să-mi aplice corecţia“ (pg. 169); 62) „Încît cu o viteză de execuţie moştenită de la tata l-am luat şi pe el la pumni“ (pg. 169); 63) „Încît a lucrat pe diferite şantiere“ (pg. 171); 64) „Încît într-o seară“ (pg. 178); 65) „Încît sosind în puterea nopţii în oraş“ (pg. 180); 66) „Încît în actul meu de naştere“ (pg. 180); 67) „Încît n-am avut de suferit“ (pg. 180); 68) „Încît camionul nostru“ (pg. 184); 69) „Încît au venit să-i ceară socoteală“ (pg. 185); 70) „Încît aveam pe cine să invit la valsuri“ (pg. 186); 71) „Încît atunci cînd am ajuns acasă“ (pg. 188); 72) „Încît m-am aplecat asupra mamei“ (pg. 188); 73) „Încît s-a mulţumit să îi ordone“ (pg. 193); 74) „Încît pe 1 aprilie“ (pg. 193); 75) „Încît profesoara noastră a avut grijă să le şteargă“ (pg. 194); 76) „Încît cînd sala era goală“ (pg. 196); 77) „Încît în urmă cu cîţiva ani“ (pg. 198); 78) „Încît ideea unei idile“ (pg. 198); 79) „Încît acest cuvînt nu circula“ (pg. 198); 80) „Încît atunci cînd doamna învăţătoare“ (pg. 198); 81) „Încît ridicau amîndoi în acelaşi timp mîna“ (pg. 198); 82) „Încît doctorul Margine“ (pg. 199); 83) „Încît n-a mai apucat să se dezbrace de odăjdii“ (pg. 202); 84) „Încît, dintre toate obiectele de studiu“ (pg. 203); 85) „Încît cei mai şmecheri dintre noi“ (pg. 206); 86) „Încît aici aveam să văd întîia oară“ (pg. 207); 87)  „Încît am stat cu frica-n sîn pînă a doua zi“ (pg. 208); 88) „Încît fiul lui A. Toma“ (pg. 209); 89) „Încît Iosif Chişinevschi“ (pg. 209);  90) „Încît ceea ce mă preocupă“ (pg. 211); 91) „Încît Lica Gheorghiu“ (pg. 215); 92) „Încît i-a îndeplinit şi această dorinţă“ (pg. 215); 93) „Încît, în 1940“ (pg. 219); 94) „Încît a doua zi dimineaţă“ (pg. 221); 95) „Încît după preluarea conducerii Radioului Naţional“ (pg. 223); 96) „Încît, am pornit, o dată cu şuvoiul de manifestanţi“ (pg. 233); 97) „Încît de voie, de nevoie“ (pg. 236); 98) „Încît cei aflaţi la putere“ (pg. 237); 99) „Încît cei ce trudeau aici“ (pg. 238); 100) „Încît prezenţa noastră“ (pg. 238); 101) „Încît sătenii aveau tot interesul “ (pg. 239);  102) „Încît erau ospătaţi, din belşug“ (pg. 239); 103) „Încît i-au lăsat-o colegului meu“ (pg. 239); 104) „Încît mergeau repede“ (pg. 240); 105) „Încît, prins în bulboană“ (pg. 242); 106) „Încît n-au mai stat  mult în Bucureşti“ (pg. 244); 107) „Încît deasupra tîrgului plutea un adevărat nor de fum“ (pg. 244); 108)  „Încît m-am îndreptat spre micul han din localitate“ (pg, 244); 109) „Încît de la fereastra vagonului“ (pg. 245); 110) „Încît după un timp am primit patalamaua“ (pg. 249); 111) „Încît, prevăzător, mi-am retras actele dela Facultatea de Construcţii“ (pg. 249); 112) „Încît «mastodontul»“ (pg. 251); 113) „Încît atunci cînd a venit rîndul rubricii pe teme medicale“ (pg. 251); 114) „Încît spitalele se trezeau fără personal mediu medical“ (pg. 251); 115) „ Încît a insistat“ (pg. 252); 116) „Încît atunci cînd mă hotăram să plec  spre casă“ (pg. 268); 117) „ Încît a mai făcut cîteva salturi“ (pg. 270); 118) „ Încît odată, la un exerciţiu de ortografie “ (pg. 270); 119) „Încît am asistat cu plăcere“ (pg. 171); 120) „Încît am telefonat imediat la redacţie“ (pg. 272); 121) „Încît şi-a dat acordul pe loc“ (pg. 272); 122) „Încît le-am folosit pe acestea “ (274); 123) „ Încît m-am dus imediat la căpitanul şalupei“ (pg. 277); 124) „Încît pescăriţa a fost nevoită“ (pg. 278); 125) „Încît am pus mîna pe telefon“ (pg. 279); 126) „Încît şi astăzi mă simt mult mai bine“ (pg. 281); 127) „Încît cei doi tineri autori“ (pg. 286); 128) „Încît eu şi cu Francisc Munteanu“ (pg. 286); 129) „ Încît Titus Popovici“ (pg. 286); 130) „Încît nu aveam nici bani de tramvai“ (pg. 291); 131) „Încît doar uşa din spatele Universităţii ne despărţea“ (pg. 291); 132) „Încît tatăl meu rămăsese la Bucureşti“ (pg. 292); 133) „Încît în acelaşi an întîi de facultate“ (pg. 292); 134) „Încît a început să mă descoase“ (pg. 292); 135) „Încît la întrebările pe care mi le-a pus“ (pg. 293); 136)„ Încît am fost primit“; 137) „Încît au «inventat»  şi ei un «stahanovist»“ (pg. 296); 138) „Încît i-am scris tătăroaicei“ (pg. 298); 139) „Încît şi acum“; 140) „Încît m-am abţinut să-i dau vreun răspuns“ (pg. 300); 141) „Încît am început să «cotcodăcesc» pretutindeni ca o găină după ce s-a ouat“ (pg. 301); 142) „Încît ar trebui să lucrez“ (pg. 302); 143) „Încît  oridecîteori (sic!) mă aflu în faţa hîrtiei de scris“ (pg. 304); 144) „Încît îşi cunoştea bine meseria“ (pg. 306); 145) „Încît singurii pe care se puteau baza comuniştii “ (pg. 308); 146) „Încît nici n-a venit să asiste la căsătoria fiicei sale“ (pg. 308); 147) „ Încît am făcut şi acest «pas»“ (pg. 309); 148. „Încît le «treceau» crainicilor“ (pg. 310); 149) „Încît el se bucură“ (pg. 312); 150) „Încît, dragul meu Asmodică“  (pg. 312); 151) „Încît face haz şi de necaz“ (pg. 316); 152) „Încît atunci cînd o tovarăşă Ana“ (pg. 319); 153) „Încît Crizanta era cea care “ (pg. 321); 154) „Încît a ajuns la concluzia“ (pg. 325); 155) „Încît n-aveam cum să trecem prin el“ (pg. 325); 156) „Încît am sărit amîndoi, prin ferestre“ (pg. 326); 157) „Încît cel care i-a creoinat“  (pg. 327); 158) „Încît la un moment dat “ (pg. 330); 159) „Încît regizorul nostru de ocazie“ (pg. 332) ; 160) „Încît s-a iscat un schimb mai puţin protocolar“ (pg. 336); 161) „Încît  atunci cînd se află într-o sală de cinema“ (pg. 337); 162) „Încît o oră şi jumătate“ (pg. 337); 163) „Încît e nevoie şi de unii şi de alţii“ (pg. 337); 164) „ Încît la înapoiere l-au luat în maşină pe Arcadie Donos“ (pg. 338); 165) „Încît din două în două săptămîni“ (pg. 339); 166) „Încît şi Filipeştii de Pădure“ (pg. 340); 167) „Încît Basarabia au străbătut-o noaptea“ (pg. 342); 168) „Încît tînărul basarabean“ (pg. 148); 169) „Încît l-au înţeles pe Emil Loteanu“ (pg.349); 170) „ Încît s-a liniştit“ (pg. 352); 171) „Încît, într-o bună zi“ (pg. 360); 172) „Încît fostul prim-ministru“ (pg. 360); 173) „Încît, după ce-au luat prînzul într-un loc mai ieftior“ (pg. 374); 174) „Încît l-a poftit pe Sfinţia Sa “ (pg. 380); 175) „Încît primirea pe care a făcut-o“ (pg.381); 176)  „Încît am întrebat candid“ (pg. 393); 177) „ Încît a fost chemat de urgenţă“ (pg. 394); 178) „ Încît l-au urcat împreună cu şevaletul“ (pg. 399); 179) „Încît spui aici“ (pg. 402); 180) „Încît atunci cînd şi-a luat rămas bun de la noi“ (pg. 406); 181) „Încît la muzicanţi nu se putea urca nimeni“ (pg. 420); 182) „Încît «Dărîmarul» a făcut un gest larg“ (pg. 426); 183) „Încît unicul lor moştenitor“ (pg. 427); 184) „Încît fostului bulevard“ (pg.431); 185) „Încît din oră-n oră“ (pg. 432);  186) „Încît nimeni nu l-a putut recunoaşte“ (pg. 438); 187) „Încît a doua zi“ (pg. 442)  Of, bine că am scăpat cu viaţă! Indiferent ce ar fi scris acest Ion Ochinciuc, cît de cultivat ar fi fost (dar nu e cazul) - această sufocantă, maladivă idee fixă îl descalifică total. Eu, unul, n-am mai pomenit o asemenea „inundaţie“, în miile de cărţi pe care le-am citit în viaţa mea. Nici n-ai ce să comentezi la o astfel de scurgere permanentă. Poţi, doar, să-i pui un diagnostic impostorului care se încăpăţînează să pretindă că e scriitor: tataie, eşti nebun! (Va urma)

CORNELIU VADIM TUDOR
 


ZIARUL TRICOLORUL, nr. 2678, 19.02.2013Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu