"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
marți, 6 noiembrie 2012

O F E R T A E L E C T O R A L Ă a candidaţilor Partidului România Mare pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012- Resursele naturale ale Poporului Român să fie exploatate de firme cu capital majoritar românesc şi în Interes Naţional.Va fi înlăturat Statutul de colonie, impus de Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu, susţinute de P.S.D., P.N.Ţ.C.D., P.D.L., P.N.L., P.C., U.N.P.R. şi U.D.M.R.
- Oprirea jefuirii bogăţiilor naturale şi valorificarea lor la preţul pieţei mondiale, pentru a creşte, anual, cu 20-30 miliarde euro, veniturile la Bugetul de Stat.
- Reindustrializarea ţării şi redeschiderea minelor închise de Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu, susţinute de P.S.D., P.N.Ţ.C.D., P.N.L., P.D.L., U.N.P.R., P.C. şi U.D.M.R.
- Se interzice vînzarea pămîntului românesc persoanelor fizice sau juridice străine, după modelele restrictive şi corecte din Franţa, Israel sau Austria.
- Asigurarea hranei pentru populaţia României şi a produselor alimentare pentru export prin valorificarea întregului potenţial agricol şi refacerea sistemului de irigaţii.
-         Terenurile agricole necultivate să fie cumpărate de Statul Român şi să fie înfiinţate unităţi agricole de stat.
- Realizarea unei reţele naţionale a pieţelor de gros pentru contractarea şi valorificarea produselor agricole.
- Renegocierea subvenţiilor alocate de Uniunea Europeană pentru beneficiarii din România, astfel încît valoarea acestora să fie egală cu aceea din celelalte ţări membre U.E.
- Întabularea terenurilor să fie gratuită pentru proprietari, ea fiind suportată din Bugetul de Stat şi bugetele locale.
- Rezerva valutară a Poporului Român va fi utilizată pentru dezvoltarea agriculturii, industriei şi turismului.
- Relansarea economiei naţionale şi ieşirea din criză prin acordarea de credite, prin C.E.C. Bank, pentru agenţii economici şi pentru cetăţeni, cu o dobîndă subvenţionată de 1%.
- Parlamentul, Guvernul şi Banca Naţională vor înfiinţa şi sprijini bănci de stat româneşti.
- Parlamentul, Preşedinţia, Guvernul şi administraţiile locale sînt obligate să asigure locuri de muncă în ţară pentru cetăţenii activi, inclusiv pentru cei alungaţi din ţara-mamă de Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu. Va fi elaborat  Planul Naţional, cu defalcare pe judeţe şi pe localităţi, privind înfiinţarea noilor locuri de muncă.
- Învăţămînt de stat gratuit la toate nivelurile şi lichidarea analfabetismului. Absolvenţii şcolilor de meserii, ai liceelor şi facultăţilor vor primi repartiţii şi locuri de muncă în România.
- Creşterea nivelului de trai al populaţiei pentru alinierea lui la nivelul standardelor europene. Anual, toate salariile şi pensiile vor creşte cu cel puţin 50%. Bursele pentru elevi şi studenţi se majorează cu 50% anual. Se abrogă legea prin care au fost tăiate de Regimul Băsescu-Boc-Ungureanu-Ponta cele 45 de ajutoare sociale pentru 5.000.000 de cetăţeni. Se renunţă la impozitarea pensiilor. Actuala pensie (sau ajutor de exterminare) de 350 lei pe lună va fi majorată, din anul 2013, la 700 lei pe lună şi va creşte anual cu 100 lei pe lună.
- Asigurarea creşterii demografice prin majorarea substanţială a alocaţiilor de stat pentru copii. Alocaţia va creşte la 500 lei pe lună pentru primul copil, la 700 lei pe lună pentru al doilea copil şi la 1.000 lei pe lună pentru al treilea copil şi următorii.
- Acordarea imediată a drepturilor salariale stabilite de instanţele judecătoreşti pentru cadrele didactice şi alţi bugetari.
- Alocarea anuală din P.I.B. a cel puţin 6% pentru Învăţămînt, 10% pentru Sănătate, 5% pentru Armată, 3% pentru Cultură şi 3% pentru Cercetare.
- Reducerea T.V.A. de la 24% la 10%, iar pentru alimentele de bază la 5%. 
- Cota unică de impozitare va fi redusă de la 16% la 10%.
- Atragerea fondurilor europene cuvenite României şi cercetarea penală a persoanelor vinovate de pierderea mai multor miliarde de euro de la Uniunea Europeană.
- Reducerea preţurilor la benzină şi motorină, sub 3 lei/litru, prin scăderea accizelor.
- Diminuarea substanţială a facturilor pentru gazele naturale şi încălzirea locuinţelor, prin folosirea gazelor din producţia internă.
- Toţi cetăţenii vor beneficia de gratuitate în domeniul Sănătăţii, respectiv pentru consultaţii medicale, investigaţii, operaţii, tratamente, medicamente şi spitalizare. Anual, persoanele bolnave beneficiază gratuit de bilete de trimitere la tratament în staţiunile balneo-climaterice din România.
- Revizuirea Constituţiei şi garantarea dreptului la demnitate, dreptului la sănătate, dreptului la muncă şi dreptului la învăţătură.
- Transparenţă totală şi desecretizarea contractelor de privatizare, a contractelor de concesionare a bogăţiilor naturale şi a licenţelor de exploatare a resurselor naturale.
- Interzicerea prin lege a folosirii cianurii în minerit şi a exploatării gazelor de şist prin fracturare hidraulică.
- Abrogarea  legilor de privatizare a Petrom şi a Băncii Comerciale Române. Anularea urgentă a contractelor de privatizare ale căror prevederi nu au fost respectate, iar societăţile comerciale au fost lichidate. Renegocierea privatizărilor dictate de Fondul Monetar Internaţional (F.M.I.), Banca Mondială şi Comisia Europeană.
- Finanţarea din Bugetul de Stat şi din bugetele locale a lucrărilor la Catedrala Mîntuirii Neamului,  la biserici şi mînăstiri.
- Redeschiderea celor 3.000 de şcoli româneşti şi a celor 70 de spitale închise de P.D.L. şi U.D.M.R., menţinute astfel de guvernarea U.S.L.
- Dezvoltarea multilaterală şi cu prioritate a relaţiilor cu Republica Moldova, în vederea unificării celor două state româneşti, după modelul german.
- Sprijinirea comunităţilor româneşti din jurul graniţelor României şi aplicarea principiului reciprocităţii în relaţiiile cu Ungaria, Serbia, Bulgaria şi Ucraina.
- Cercetarea penală şi pedepsirea celor vinovaţi de lichidarea locurilor de muncă, de subminarea economiei, de jefuirea resurselor naturale, de îndatorarea Poporului Român la băncile străine şi de Holocaustul împotriva românilor.
- Adoptarea Legii pentru confiscarea bunurilor dobîndite ilicit. Înăsprirea pedepselor pentru infracţiunile în domeniul economic. Confiscarea averilor persoanelor vinovate de distrugerea economiei naţionale, de demolarea multilaterală a României, de privatizările frauduloase şi de genocidul împotriva Poporului Român.
- Anularea Legii privind procedura insolvenţei şi înăsprirea pedepselor pentru cei care nu plătesc datoriile la Buget şi la firmele creditoare.
- Legi aspre pentru combaterea corupţiei, a evaziunii fiscale, a contrabandei  şi pentru condamnarea  celor vinovaţi.
- Stoparea programului criminal de depopulare a României, mai ales a satelor şi zonei montane. Adoptarea unui Program Naţional pentru dezvoltarea satelor, păstrarea tradiţiilor strămoşeşti şi valorificarea moştenirii istorice.
- Blocarea propunerii legislative a P.S.D. şi P.D.L., votată în unanimitate în Senat (la 27 octombrie 2009), care asigură cadrul legal pentru exproprierea cetăţenilor români de către titularii licenţelor de exploatare minieră. Toate partidele şi formaţiunile politice din Parlament (P.S.D., P.D.L., P.N.L., U.N.P.R., P.C. şi U.D.M.R.) au votat şi acţionează pentru ca românii să îşi piardă dreptul de proprietate în favoarea asasinilor economici şi asasinilor politici străini şi autohtoni. Majoritatea cetăţenilor care votează candidaţii U.S.L., A.R.D. (P.D.L., F.C.) şi U.D.M.R. riscă să îşi piardă casele şi terenurile din proprietatea lor.
- Interzicerea otrăvirii populaţiei cu aditivi alimentari cancerigeni şi produse etnobotanice.
- Prezentarea în Parlament a bilanţului tranziţiei,  privatizărilor, reformelor, aderării la Uniunea Europeană şi al îndatorării la băncile străine.
- Elaborarea şi aplicarea unui Program Naţional de eradicare a sărăciei din România şi din viaţa românilor, în cel mult 7 ani.
- Partidele sau alianţele politice care pun la cale sau participă la fraudarea alegerilor sînt dizolvate de drept. Se anulează alocaţiile bugetare pentru partidele politice şi pentru U.D.M.R.
- Migraţia politică a parlamentarilor sau neîndeplinirea mandatului dat de alegători se sancţionează cu încetarea mandatului, care se decide prin referendumul local în colegiul electoral.
- Interzicerea partidelor sau formaţiunilor politice constituite pe criterii etnice, precum şi a participării lor la guvernare.
- Stoparea împărţirii teritoriale a României cerută de U.D.M.R. şi susţinută de U.S.L. (P.S.D., P.N.L., P.C., P.N.G.-C.D.) şi A.R.D. (P.D.L., P.N.Ţ.C.D., F.C.).
- Înlăturarea de pe teritoriul României a însemnelor care amintesc de ocupaţia maghiară şi de crimele teroriştilor unguri.   
- Revizuirea Constituţiei şi expulzarea din România a cetăţenilor care acţionează împotriva Statului Naţional Unitar Român, a Limbii Române, a celor care au susţinut Holocaustul împotriva românilor şi a celor care cer autonomie teritorială sau alte forme de autonomie pe criterii etnice.
- Adoptarea şi realizarea unor Programe Naţionale pentru reîmpăduriri şi în domeniul hidroamelioraţiilor. Modificarea legislaţiei în privinţa fondurilor de vînătoare şi protejarea vînatului.
- Verificarea legalităţii retrocedărilor de clădiri, terenuri şi păduri către bisericile ungureşti şi Statusul Romano-Catolic.
- Recuperarea tezaurelor României (cel din anul 1917 şi cele 300 table de aur descoperite la Sinaia) aflate, ilegal, în Federaţia Rusă.
Viaţa a demonstrat că P.S.D., P.N.L., P.D.L. şi P.N.Ţ.C.D., năpîrlite acum în U.S.L. şi A.R.D., au guvernat împreună cu U.D.M.R. împotriva Poporului Român, în cîrdăşie cu asasinii economici şi asasinii politici străini.
Vreţi adevărata schimbare? Votaţi Partidul România Mare!
Deşteaptă-te, române!

Dr. GHEORGHE FUNARZIARUL TRICOLORUL, nr. 2611, 06.11.2012
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu