"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 29 aprilie 2011

HOŢII HOŢILOR!

Criza economică internaţională, made în U.S.A, a lovit, în Europa, cel mai tare în România, unde este prevăzut ca ea să staţioneze mai mulţi ani. De ce? Pentru că în Holocaustul împotriva românilor au fost jefuite, cu premeditare, bogăţiile naturale ale Poporului Român! Conform Constituţiei României, art.135, lit.d, „Statul trebuie să asigure exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional”. Contrar prevederilor din Constituţie, pe care formal au depus un jurămînt, Regimul Iliescu-Năstase şi Regimul Băsescu-Tăriceanu-Boc, la comandă străină şi cu susţinerea PDSR (PSD), PNL, PD (PDL), UDMR, PUR (PC) şi a deputaţilor minorităţilor etnice, au dat de pomană bogăţiile naturale ale Poporului Român la diverse firme de stat sau private din străinătate.
Comisioanele încasate au fost substanţiale, dar sînt confidenţiale. Niciodată, Poporul Român nu a fost informat de către preşedinţii alogeni Ion Iliescu, Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, nici de către primii-miniştri, nici de Parlament, nici de eternul guvernator alogen al Băncii Naţionale, nici de către komisarii de la Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Banca Mondială (BM) la ce preţuri au fost înstrăinate aceste bogăţii naturale. În plină criză economică, după ce le-au fost tăiate salariile şi micşorate pensiile, românii au constatat că preţul carburanţilor a ajuns la 6 lei litrul şi are tendinţă de creştere, la fel ca şi preţul gazelor naturale. Preşedintele Băsescu şi Guvernul Boc V (PDL, UDMR, UNPR şi deputaţii minorităţilor etnice) se plîng că nu au pîrghii pentru a interveni în sprijinul cetăţenilor. Pîrghiile legale pe care le-au avut guvernanţii au fost abandonate. Regimul Băsescu-Boc, împreună cu liderii PDL, PSD, PNL, UDMR, UNPR şi PC se încăpăţînează şi nu spun Poporului Român adevărul în legătură cu jefuirea de către străini a zăcămintelor de ţiţei şi gaze naturale din România. Se recunoaşte de către toţi cei care au fost la guvernare şi în Parlament, în ultimii 10 ani, că s-a greşit la privatizarea PETROM, dar nimeni dintre cei vinovaţi nu răspunde nici penal, nici civil şi nici material pentru faptele comise, cu toate că prejudiciile depăşesc suma de 50 miliarde euro. Românii nu ştiu şi nici nu au fost informaţi că ţiţeiul şi gazele naturale din România, după anul 2004, s-au vîndut şi se vînd la cele mai mici preţuri din Europa şi din lume. În timp ce preţul ţiţeiului pe piaţa mondială a urcat la 120 dolari/baril şi va creşte spre 150 dolari/baril în anul 2012, iar preţul gazelor naturale a ajuns la 400 dolari/1.000 mc, cu tendinţa de creştere, Regimul Băsescu-Tăriceanu-Boc a vîndut şi vinde ţiţeiul românesc cu circa 10 dolari/baril şi gazele naturale cu circa 15 dolari/1.000 mc. Aceste cifre sînt ascunse populaţiei şi constituie secrete de Stat (?!). În acelaşi timp, Regimul Băsescu-Boc susţine că numai atîta poate economia naţională şi se tot plînge că nu sînt bani la Bugetul de Stat. În apariţiile comandate la posturile publice de Radio şi Televiziune, preşedintele Băsescu, guvernatorul Isărescu şi premierul Boc nu spun şi nici nu justifică pentru cetăţenii români de ce, începînd cu anul 2005 şi pînă în anul 2014, se vinde în România cu numai 10 dolari barilul de ţiţei şi cu numai 15 dolari 1.000 mc de gaze naturale, fără nici o legătură cu preţurile acestor produse de pe piaţa mondială. Din păcate, la ordin, moderatorii emisiunilor respective nu au voie să-i întrebe pe invitaţi despre adevăratele motive ale acestui jaf naţional. Regimul Băsescu-Tăriceanu-Boc a ascuns Poporului Român redevenţele încasate la Bugetul de Stat de la firmele care exploatează ţiţei şi gaze naturale din România. De ce? Pentru că sînt cele mai mici din lume. Cine le-a stabilit? Regimul Iliescu-Năstase a stabilit redevenţele, prin contractul de privatizare a PETROM şi apoi în Parlament, prin Legea nr.555/2004, votată de PSD, PD, PNL, UDMR şi PC. Singurul partid politic care s-a opus în Parlament şi a votat împotriva acestui jaf naţional, botezat privatizarea PETROM, a fost Partidul România Mare. În Senat şi în Camera Deputaţilor, la proiectul de lege privind privatizarea PETROM au luat cuvîntul numai senatorii şi deputaţii PRM. De la toate celelalte partide politice parlamentare nu a luat cuvîntul şi nu s-a opus nici măcar un senator sau un deputat. Asasinii politici au votat cu toţii pentru privatizarea PETROM şi jefuirea Poporului Român. În acest context, numai Partidul România Mare are curajul şi forţa morală să-i abordeze tranşant pe hoţii hoţilor, pe cei care au jefuit şi permit jefuirea bogăţiilor naturale ale Poporului Român. Opoziţia de catifea de la sfîrşitul anului 2004, formată din PNL, PD, şi PC, după ce a ajuns la Putere, începînd cu anul 2005, a făcut ciocul mic pe tema privatizării PETROM şi a clauzelor înrobitoare pentru Statul şi Poporul Român, inclusiv a preţurilor simbolice la care se vînd ţiţeiul şi gazele naturale din România. Preşedintele Băsescu tace şi el pe tema preţurilor derizorii la care se vînd bogăţiile naturale ale Poporului Român. Se ştie că privatizarea PETROM şi a altor firme strategice şi profitabile pentru România a fost impusă de către asasinii politici şi economici străini. Lista firmelor ce urmau să fie privatizate în cadrul Acordului PSAL 2 cu Banca Mondială, din anul 1998, a fost semnată de negociatorul şef, Traian Băsescu, pe atunci ministrul Transporturilor. Rămîne, încă, o enigmă de ce Traian Băsescu a negociat şi a acceptat lista cu firmele de prestigiu româneşti care urmau să fie date unor aşa-zişi investitori strategici. Regimul Iliescu-Năstase a negociat cu firma de stat OMV din Austria vînzarea PETROM, împreună cu zăcămintele de ţiţei şi gaze naturale ale Poporului Român, pe care le-au dat la preţuri derizorii. Nimeni nu îi întreabă pe preşedinţii Iliescu şi Băsescu, precum şi pe liderii PDL, PSD, PNL, UDMR, UNPR şi PC de ce nu vînd ţiţeiul şi gazele naturale din România la preţurile practicate pe piaţa mondială. În anii 2002, 2003 şi 2004, Regimul Iliescu-Năstase a adoptat, la cererea OMV şi a altor firme străine interesate de je-fuirea ţiţeiului şi gazelor naturale din România, mai multe Hotărîri de Guvern şi Ordonanţe de Urgenţă şi a modificat Legea minelor şi Legea petrolului. Strategia specifică de privatizare a SNP PETROM SA a fost aprobată de Guvernul Năstase în 29 august 2003, prin HG nr.924/2003. În 8 iulie 2004, prin HG nr.1090/2004, Guvernul Năstase a aprobat semnarea contractului de privatizare a PETROM. În ziua de 23 iulie 2004, dl. Constantin Nedelcu, în calitate de adjunct al şefului Oficiului Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie, a semnat singur, în numele Guvernului României, privatizarea SNP PETROM SA către OMV din Austria, reprezentată de directorul general şi directorul general adjunct. Intuind consecinţele penale ale privatizării PETROM, nici un membru al Guvernului Năstase şi nici un jurist nu au avut curajul să semneze contractul de privatizare. Acest contract are 66 de pagini, la care se adaugă numeroase anexe secrete pentru Poporul Român. Majoritatea clauzelor contractului sînt dezavantajoase pentru Statul Român, facilitînd pierderi anuale de miliarde euro la Bugetul de Stat. Sînt, încă, păstrate la secret următoarele informaţii:
1) La ce preţuri s-au vîndut, începînd cu anul 2005, ţiţeiul şi gazele naturale exploatate din România?
2) Cît a fost renta resursei naturale încasată anual la Bugetul de Stat pentru cantităţile extrase de ţiţei şi gaze naturale din România?
3) Ce cantităţi de ţiţei şi gaze naturale s-au extras anual în perioada 2005-2010 şi de către ce firme?
4) Ce acorduri a dat Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) şi în ce condiţii, pentru concesionarea cîmpurilor petrolifere din România, Kazakhstan şi Libia?
5) De ce au fost anulate şi la cererea cui cele două majorări de capital social autorizate de AGA de la SNP PETROM SA din 22 martie 2004 şi 28 aprilie 2004?
6) S-au acordat sau nu cumpărătorului (OMV) ajutoare de Stat şi în ce sume, conform art. 29 din Legea nr.555/2004?
7) S-au făcut sau nu de către cumpărător investiţiile de modernizare, retehnologizare şi de mediu prevăzute în Planul de Afaceri şi/sau Programele de Conformare?
8) Ce suprafeţe de terenuri au fost concesionate şi în ce condiţii?
9) Despăgubirile pentru mediu, prevăzute în Legea nr.555/2004, întrec sau nu suma de 1 miliard de euro?
10) Care sînt pierderile anuale înregistrate de Bugetul de Stat după privatizarea PETROM.
11) Cine şi de ce a stabilit obligaţiile ce revin Statului Român faţă de OMV pe următorii 10, 15 şi 30 de ani după privatizarea PETROM, respectiv:
a) Art.15, alin.1 din Legea nr.555/2004: pe o perioadă de 10 ani „se vor menţine nivelul procentual, baza şi modalitatea de calcul a redevenţelor datorate” de O.M.V.
b) Art.15, alin.2 din Legea nr.555/2004 prevede că „pînă la data de 31 decembrie 2014, prevederile alin. (1) se aplică, la cerere, tuturor titularilor de acorduri individuale de concesiune în domeniul explorării şi exploatării zăcămintelor de petrol şi gaze naturale, încheiate cu ANRM.”
c) Art.10, alin.2 din Legea nr.555/2004 prevede că, pînă la 31 decembrie 2014, „regimul de impozitare aplicabil activităţilor de explorare şi producţie ale societăţii şi filialelor sale nu va deveni, indiferent sub ce formă, mai oneros pentru societate, inclusiv prin majorarea ratelor impozitelor aplicabile ori prin introducerea de noi impozite cu privire la explorare şi producţie.”
d) Art.10, alin.,4 din Legea nr.555/2004: „Prevederile alin. (1), (2) şi (3) se aplică şi celorlalte societăţi care întreprind activităţi de explorare şi exploatare petrolieră şi de gaze naturale în România”.
e) Art.18, alin.1 din Legea nr.555/2004 precizează că „vînzătorul este autorizat ca, pe o perioadă de 15 ani de la data finalizării, să despăgubească, în totalitate, societatea pentru orice pretenţii în legătură cu contaminarea istorică a mediului, conform termenilor şi condiţiilor prevăzute în angajamentul de despăgubire privind mediul.”
f) Art.18, alin.2 din Legea nr.555/2004 precizează că „.vînzătorul este autorizat ca, pe o perioadă de 30 de ani de la data finalizării, să despăgubească, în totalitate, societatea pentru orice pretenţii în legătură cu abandonarea şi scoaterea din funcţiune a sondelor abandonate, oprite, închise sau care aşteaptă să fie abandonate.”
g) Timp de 15 ani, vînzătorul va plăti anual cel puţin 50 milioane euro, reprezentînd „cheltuielile pentru pretenţiile cu privire la contaminarea istorică.” Dacă pretenţiile anuale ale OMV depăşesc suma pusă la dispoziţie de Ministerul Finanţelor (50 milioane euro), diferenţa se va acoperi din sumele obţinute din privatizări şi din Bugetul de Stat.
12) De ce Regimul Iliescu-Năstase a stabilit şi pe ce bază că timp de 10 ani, pînă în anul 2014, OMV şi toate firmele care exploatează ţiţei din România plătesc cea mai mică redevenţă din lume, calculată la preţul fix al ţiţeiului de 22 dolari/baril, indiferent de preţul petrolului pe piaţa mondială?
13) De ce preţul carburanţilor plătit de contribuabilii români la pompă este influenţat de preţul petrolului pe piaţa mondială, din moment ce redevenţa este neschimbată în România?
14) De ce preţul de vînzare a PETROM către OMV a fost stabilit la suma de 668.815.418,88 euro, mai mic decît profitul firmei pe un an? De unde provin cei 88 de cenţi?
15) De ce Codul fiscal al României a fost modificat la cererea OMV în privinţa scutirilor de la plata impozitelor şi taxelor (art.216) şi a cotei geologice în vigoare de la 1 ianuarie 2005?
16) De ce prin Contractul de privatizare a PETROM, la punctul 4.2.4. lit.(iii), „Stabilitate fiscală”, s-a introdus şi respectat ulterior un drept de veto asupra Parlamentului, precizîndu-se că „următoarele prevederi ale Codului Fiscal al României vor rămîne în vigoare pînă la 31 decembrie 2014 şi nu vor fi modificate în defavoarea OMV: art.22(2), art.24(3,c), art.24(11,e), art.24(14) şi art.24(21)?”
17) De ce sînt păcăliţi cetăţenii români şi nu a fost schimbată din PETROM în OMV denumirea staţiilor de produse petrolifere, din moment ce Statul Român mai deţine doar cîteva procente la firma PETROM pe care să le vîndă?
18) De ce nu încetează Contractul cu OMV pentru încălcarea lui (conform punctului 6.2.) şi limitarea răspunderii (conform punctului 6.3.)? Conform Contractului de privatizare, art.6.3.5.alin. I „Răspunderea maximă a vînzătorului”, rezultă că „Suma totală a despăgubirilor datorate de vînzător nu va depăşi preţul de cumpărare şi preţul de subscriere”.
Din cele prezentate, rezultă clar că stă la îndemîna Regimului Băsescu-Boc şi a Parlamentului să abroge Legea nr.555/2004 privind privatizarea PETROM şi să rezilieze contractul de privatizare. Propunerea legislativă a PRM privind abrogarea Legii nr. 555/2004 a fost aprobată de Senat în anul 2008 şi staţionează la Camera Deputaţilor. Guvernul Boc V poate abroga rapid Legea 555/2004, printr-o Ordonanţă de Urgenţă sau prin angajarea răspunderii în Parlament, şi astfel zăcămintele de ţiţei şi gaze naturale, precum şi averea uriaşă a PETROM ar reveni Poporului Român, iar veniturile la Bugetul de Stat ar creşte cu 5-10 miliarde euro anual. Se pare că, în cazul abrogării Legii nr.555/2004, eventualele pretenţii ale cumpărătorului se pot ridica doar pînă la suma de aproape 669 milioane euro, achitată de OMV la privatizarea PETROM. Această sumă este mai mică decît împrumutul lunar de 1-2 miliarde euro luat de către Regimul Băsescu-Boc de la băncile străine, altele decît FMI şi Banca Mondială.
După prezentarea acestor informaţii, devin obsedante şi trebuie abordate în dezbaterile televizate cel puţin două întrebări:
1) De ce Regimul Iliescu-Năstase a stabilit să se vîndă la poporul austriac ţiţeiul şi gazele naturale ale Poporului Român, la cele mai mici preţuri din lume?
2) De ce Regimul Băsescu-Tăriceanu-Boc a acceptat jefuirea Poporului Român cu 5-10 miliarde euro anual, de pe urma exploatării ţiţeiului şi gazelor naturale din România?

Dr. GHEORGHE FUNAR,
Secretar General al PRM,
Preşedintele Filialei PRM Cluj

http://www.ziarultricolorul.ro/editorial/hoii-hoilor.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu