"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
marți, 1 martie 2011

Liderul PRM a dat-o în judecată pe procuroarea escroacă Daniela Anton

Doamnă Procuror General,

Subsemnatul CORNELIU VADIM TUDOR, fiul lui Ilie şi al Eugeniei, născut la 28.11.1949, în Sector 5, Bucureşti, cu domiciliul în Str. G-ral Dr. Mihail Butoianu nr. 4, ap. 1, Sector 5, posesor C.I. seria RD nr.688474, CNP 1491128400269, prin avocat Mariana Ştefan, formulez

PLÎNGERE PENALĂ

împotriva procuroarei Daniela Anton, din cadrul Parchetului de pe lîngă ICCJ, pentru săvîrşirea infracţiunilor prevăzute de Art. 250 Cp şi Art. 246 Cp , Art. 247 Cp, săvîrşite în exercitarea atribuţiilor de serviciu ce îi reveneau în timp ce efectua ancheta în cauza 9/D/2011, în 14.01.2011 şi 21.01.2011.

Arătăm că procurorul de caz:

- a procedat în cursul anchetei la desfăşurarea de activităţi publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
- l-a ironizat pe preşedintele PRM prin aceea că i-a replicat: „Da, am văzut la televizor cît aţi muncit!…“;
- a refuzat nejustificat să primească la Dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de părţile din proces;
- a refuzat primirea cererii avocatului de a participa la efectuarea actelor de urmărire penală, precizînd că ea nu e Serviciu de registratură, iar ulterior înregistrării cererii, nu a dat Ordonanţa de admitere a cererii şi nici nu a încunoştiinţat avocatul de efectuarea actelor de urmărire penală, pentru a putea participa;
- şi-a exercitat funcţia cu rea-credinţă, prin aceea că, deşi procurorul este conştient că în ziua de 04.01.2011 executorul judecătoresc nu s-a legitimat şi nu a prezentat nici un înscris înainte ca justiţiabilul să săvîrşească faptele imputate în cauză, a menţionat în toate actele emise (ordonanţe) că situaţia, de fapt, este alta. Adică executorul s-a legitimat şi, ulterior, invinuitul CORNELIU VADIM TUDOR a săvîrşit faptele imputate.
- a avut o atitudine nedemnă în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu faţă de colegi, avocaţi, experţi, martori sau justiţiabili (de exemplu, i-a spus justiţiabilului CORNELIU VADIM TUDOR că a dormit prost; a făcut afirmaţii tendenţioase cu privire la activitatea politică şi la munca justiţiabilului).

Vă invederăm în susţinerea Plîngerii următoarele aspecte

Procurorul Daniela Anton:
- nu a fost interesat în cauză de aflarea adevărului şi de corecta stabilire a situaţiei de fapt;
- a refuzat a încuviinţa orice fel de probă în favoarea învinuitului, pentru a se constata dacă acţiunile acestuia au sau nu legătură cu un abuz de drept al executorului judecătoresc şi al forţelor de ordine care l-au însoţit;
- refuză a încuviinţa orice fel de probă în favoarea învinuitului, pentru a se constata dacă acţiunile acestuia au sau nu legătură cu exprimarea opiniilor politice pe care o efectua în calitate de europarlamentar la o Conferinţă de Presă, pe care a întrerupt-o, provocînd o reacţie de indignare a învinuitului şi a martorilor, dar şi a reprezentanţilor mass-media;
- a comunicat învinuitului, înainte de a-i solicita orice declaraţie, că are o părere deja formată în funcţie de ce „a văzut la televizor”, fapt afirmat înainte de a aduce la cunoştinţă învinuirea către Corneliu Vadim Tudor în data de 14.01.2011;
- a administrat probe înainte de a aduce la cunoştiinţă învinuirea către Corneliu Vadim Tudor, şi ulterior, la solicitarea avocatului, a respins reaudierea părţilor vătămate şi a martorilor în prezenţa avocatului, deşi ar fi fost necesar, şi, astfel, i-a încălcat învinuitului dreptul la un proces echitabil, precum şi dreptul la apărare;
- apreciază că o parte a probatoriului este mai importantă decît alta, pe care consideră că nu mai e cazul de a o administra, deşi toţi martorii prezenţi pot fi utili în stabilirea adevărului juridic.
De exemplu, în cazul martorilor, consideră că martorii audiaţi de procuror care au participat la executare din partea forţelor de ordine sînt preferabili celorlalţi martori aflaţi la sediul biroului europarlamentarului PRM Corneliu Vadim Tudor, dar şi celor din mass-media, despre care susţine că „au fost prezenţi pentru a relata aspecte de presă ale evenimentului percepute în această calitate, şi nu ca urmare a unui process de observare şi de memorare a unui fapt juridic, apoi să îl reproducă în calitate de martori…”;
- apreciază că nu este utilă expertiza tehnică a imaginilor video extrase din filmele înregistrate, motivînd că „imaginile sînt notorii, fiind înregistrate de numeroase televiziuni”, impunînd această probă drept regină a probelor administrate, fără a realiza că se impune să administreze întreaga filmare a evenimentelor, nu doar imagini;
- susţine că faptele imputate nu au legătură cu activitatea de europarlamentar, cu activitatea politică, şi că nu au legătură cu Conferinţa de Presă, ci cu executarea silită, refuzînd a administra probe şi în favoarea învinuitului, întrucît executarea silită s-a făcut printr-un abuz de drept, constînd în
a) întreruperea unei Conferinţe de Presă în care se prezenta activitatea europarlamentarului PRM la CE şi se criticau aspecte politice legate de activitatea Guvernului şi a Preşedinţiei, prin persoana lui Traian Băsescu, Emil Boc ş.a.;
b) numărul mare de forţe de ordine şi agresivitatea acestora faţă de învinuit, alţi membri PRM, consilieri, reprezentanţi ai mass-media, ceea ce au determinat o ripostă a învinuitului, aflat în biroul său în cadrul Conferinţei de Presă;
- a soluţionat o cerere care nu era de competenţa sa, ci de cea a ICCJ (ne referim la Ordonanţa procurorului din 08.02.2011, de respingere a cererii de ÎNCETARE A URMĂRIRII PENALE FAŢĂ DE ÎNVINUITUL CORNELIU VADIM TUDOR, întrucît beneficiază de imunitate).
Existenţa imunităţii parlamentare în cauză sau inexistenţa acesteia, dacă faptele au sau nu au legătură cu activitatea politică a europarlamentarului, nu poate fi soluţionată de către procuror, ci este o chestiune prealabilă în faza de urmărire penală,de soluţionarea acestei chestiuni prealabile depinzînd dacă poate sau nu poate fi începută urmărirea penală. Aşadar, potrivit Art. 44 alin 1-2 Cpp şi Art. 45 Cpp, competenţa de a soluţiona o astfel de cerere este a ICCJ, nu a procurorului anchetator.
Arătăm că, în data de 14.01.2011, între Corneliu Vadim Tudor şi procurorul Daniela Anton a avut loc următorul dialog, din care rezultă atitudinea necorespunzătoare a procurorului şi reaua-credinţă a acestuia în cadrul anchetei faţă de persoana anchetată, şi anume:

1) Extras dialog:
Învinuitul Corneliu Vadim Tudor: De ce spuneţi că nu consideraţi aşa…
Învinuitul Corneliu Vadim Tudor: Aceea era o Conferinţă de Presă pe care o aveam noi… intrînd nişte oameni fără nici o legitimaţie!
Procurorul Daniela Anton: Pot să vă răspund… luni, uitaţi dvs., am scos de pe net că aţi declarat, în presă, înainte de marţi, cînd s-au întîmplat acele evenimente că: „dau cu ei de pămînt, nu vom pleca din sediu“, deci dumneavoastră eraţi încunoştiinţat !
Învinuitul Corneliu Vadim Tudor: Şi era Conferinţă de Presă!
Procurorul Daniela Anton: Nu era Conferinţă de Presă!
Învinuitul Corneliu Vadim Tudor: Şi ce act au prezentat?
Procurorul Daniela Anton: Păi, a avut timp doamna executor?!
2) Extras dialog:
Învinuitul Corneliu Vadim Tudor: Eu am muncit ca să ajung pînă aici.
Procuror Daniela Anton: Da, da, am văzut la televizor cît aţi muncit…
3) Extras dialog:
Învinuitul Corneliu Vadim Tudor: Ce, faceţi opinii politice?! Aţi dormit prost astă-noapte…
Procurorul Daniela Anton: Da!
Deşi putem aprecia sinceritatea procurorului de caz, considerăm că atitudinea şi răspunsul său nu sînt în conformitate cu deontologia profesională şi cu limita dialogului ce trebuie să aibă loc între procuror şi o persoană anchetată.
Un alt motiv care a determinat-o pe doamna procuror să nu efectueze o anchetă obiectivă, ci cu încălcarea drepturilor învinuitului, este şi acela că învinuitul Corneliu Vadim Tudor a corectat din punct de vedere gramatical expresia procurorului anchetator ce a fost făcută în prezenţa ofiţerilor anchetatori, a unui alt procuror din birou, precum şi a grefierului solicitat a fi prezent la audiere.
Procuror Daniela Anton: Nu facem bibliografia doamnei executor! (se făcea referire la executorul Şomâldoc).
Învinuitul Corneliu Vadim Tudor: Doamna procuror, bibliografia este la cărţi, pentru oameni se numeşte biografie.
Nu în ultimul rînd, atitudinea ostilă a doamnei procuror a constat şi în aceea că a refuzat să primească cererea de participare la efectuarea oricărui act de urmărire penală a avocatului învinuitului, formulate în baza Art. 172 Cpp, solicitîndu-i să i se adreseze prin Registratură, nu personal.
Procurorul a demonstrat că nu poate fi imparţial, că ancheta sa se bazează pe propria-i percepţie a evenimentelor prezentate în mass-media, mai exact în emisiuni televizate, şi nu pe probe directe, că este un procuror părtinitor pentru executorul judecătoresc, întrucît, deşi ştie că executorul nu a prezentat nici un document către învinuitul Corneliu Vadim Tudor (în acest sens, depunem dialogul procuror-învinuit: Păi, a avut timp doamna executor?!), reţine totuşi că învinuitul ar fi săvîrşit infracţiunea de ultraj, întrucît ştia că persoana este executor judecătoresc, şi că ar fi declarat luni (se referă la data de 03.01.2011), deci înainte de marţi (04.01.2011- data incidentelor), în presă, că a scos de pe net că învinuitul a declarat că „dă cu ei de pămînt”.
Mai mult, văzînd că procurorul a apreciat că nu consideră a avea utilitate şi concludenţă probele propuse de învinuit, constînd în probe directe – martori participanţi direct, filmări integrale etc. -, în condiţiile în care îşi formează opinii văzînd fragmente de declaraţii sau imagini la TV, sîntem îndreptăţiţi să considerăm că procurorul Daniela Anton a săvîrsit abateri disciplinare precum cele menţionate mai sus.
Astfel, prin Ordonanţa din 10.02.2011:

- s-a respins cererea de audiere a unui număr de 15 persoane nominalizate de către învinuit, care au asistat la incidentele din data de 04.01.2011, în timpul Conferinţei de Presă de la sediul său de europarlamentar din Str. Emile Zola nr. 2;
- s-a respins cererea de identificarea şi audierea reprezentanţilor televiziunilor naţionale;
- s-a respins cererea de emitere a unei adrese către M.A.I., pentru a se comunica numărul şi numele lucrătorilor de Poliţie şi ai Jandarmeriei solicitaţi de executor să participe la evacuarea învinuitului, precum şi audierea acestora.
Apreciem că, dînd dovadă de rea-credinţă, aceasta efectuează urmărirea penală fără a încuviinţa nici o probă în apărarea învinuitului din Cauza 9/D/2011.

CORNELIU VADIM TUDOR
Prin avocat Mariana Ştefan

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu