"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
miercuri, 12 iunie 2013

În şedinţa de ieri a Parlamentului European (Strasbourg), reprezentanţii P.R.M. Corneliu Vadim Tudor şi Dan Zamfirescu au votat un Raport foarte important: CRIMA ORGANIZATĂ, CORUPŢIA ŞI SPĂLAREA DE BANIA.  Întrucît Comisia specială pentru crimă organizată, corupţie şi spălare de bani (CRIM) a fost abilitată să ancheteze amploarea crimei organizate, a corupţiei şi a spălării de bani pe baza celor mai bune evaluări privind ameninţările şi să propună măsuri corespunzătoare pentru ca UE să prevină şi să abordeze aceste ameninţări şi să le combată la nivel internaţional, european şi naţional;
B. Întrucît organizaţiile criminale tradiţionale şi-au extins treptat raza de acţiune la nivel internaţional, profitînd de oportunităţile oferite de eliminarea graniţelor interne ale Uniunii Europene şi de globalizarea economică şi de noile tehnologii şi încheind alianţe cu grupuri criminale din alte ţări (precum cartelurile drogurilor din America de Sud şi mafia rusofonă) pentru a-şi împărţi pieţele şi zonele de influenţă; întrucît grupările criminale îşi diversifică din ce în ce mai mult activitatea, dezvoltîndu-se legături între traficul de droguri, traficul de persoane, facilitarea imigrărilor ilegale şi traficul de arme; întrucît legătura dintre terorism şi crima organizată este din ce în ce mai strînsă;
C. Întrucît criza economică mondială creează nu numai un context favorabil înmulţirii activităţilor ilegale, dar contribuie şi la diversificarea acestora, activităţi precum frauda şi corupţia în domeniul sportului profesionist, contrafacerea bunurilor de consum cotidian, precum produse alimentare şi farmaceutice, forţă de muncă ieftină la negru şi traficul cu fiinţe umane; întrucît crima organizată, frauda şi spălarea de bani au un efect devastator asupra statelor membre, prin infiltrarea în economia legală;
D. Întrucît grupurile de crimă organizată sînt, în general, ramificate la nivel internaţional, ceea ce constituie cea mai importantă ameninţare la adresa securităţii şi prosperităţii cetăţenilor europeni, care nu au fost informaţi cu privire la creşterea explozivă a criminalităţii transfrontaliere sau cu privire la incapacitatea autorităţilor judiciare naţionale de a-i face faţă la nivel transfrontalier;
E. Întrucît se observă o tendinţă tot mai pronunţată de ajutor reciproc între diversele organizaţii criminale, prin ramificaţiile lor internaţionale şi prin diversificarea activităţilor, şi reuşesc astfel să depăşească diferenţele lingvistice, etnice sau de interese comerciale, orientîndu-se către traficuri comune, diminuarea costurilor şi maximizarea profiturilor, într-un moment în care criza se face simţită la nivel mondial;
F. Întrucît, potrivit estimărilor realizate de Europol în SOCTA 2013, în UE există în prezent cel puţin 3 600 de organizaţii criminale active, iar trăsăturile cele mai frecvente ale acestor organizaţii sînt structura de reţea şi cooperarea, prezenţa pregnantă la nivelul economiei legale internaţionale, tendinţa de a se axa - în special în cadrul organizaţiilor mai mari - pe mai multe activităţi infracţionale în acelaşi timp şi faptul că 70 % dintre organizaţiile existenţe au membri de naţionalităţi diferite, ceea ce demonstrează caracterul transnaţional al fenomenului;
G. Întrucît sărăcia constituie un factor principal pentru crima organizată, ea fiind exploatată de organizaţiile criminale;
H. Întrucît este esenţial să se elimine sărăcia şi să se îmbunătăţească accesul populaţiei la locuri de muncă şi la protecţie socială;
I. Întrucît fenomenele traficului de persoane şi organe umane, prostituţiei forţate, sclaviei şi creării de lagăre de muncă forţată sînt adesea girate de organizaţii criminale transnaţionale; întrucît este necesar ca, de urgenţă, să se monitorizeze în permanenţă traficul internaţional de organe şi legăturile sale cu organizaţiile mafiote; întrucît traficul cu fiinţe umane este o formă de criminalitate multi-faţetată care generează profituri de circa 25 miliarde EURO anual şi afectează toate statele membre;
J. Întrucît numărul total al victimelor muncii forţate în statele membre ale UE este estimat la 880 000, dintre care se estimează că 30 % sînt victime ale exploatării sexuale, iar 70 % sînt victime ale muncii forţate, femeile reprezentînd majoritatea victimelor din UE; întrucît munca forţată aduce profituri considerabile pentru organizaţiile mafiote, conduce la dumping social şi cauzează numeroase pierderi societăţii în termeni fiscali;
K. Întrucît victimele traficului cu fiinţe umane provin atît din interiorul, cît şi din exteriorul UE;
L. Întrucît victimele traficului de persoane sînt recrutate, transportate sau sechestrate prin forţă, coerciţie sau înşelăciune, în scopul exploatării sexuale, al muncii sau al serviciilor forţate, precum cerşetoria, sclavia, servitutea, activităţi infracţionale, servicii menajere, adopţie sau căsătorii forţate sau în scopul prelevării de organe; întrucît aceste victime sînt exploatate şi subordonate complet traficanţilor sau exploatatorilor, sînt obligate să le restituie acestora datorii exorbitante, adeseori sînt private de documentele de identitate, sechestrate, izolate şi ameninţate, trăiesc cu teamă şi sub ameninţarea represaliilor, fără bani, nu au încredere în autorităţile locale, îşi pierd speranţa de a scăpa sau de a reveni la o viaţă normală;
M. Întrucît închiderea frontierelor externe ale UE este imposibilă;
N. Întrucît, în fiecare an, 2 000 de persoane mor pe Marea Mediterană, încercînd să pătrundă în UE;
O. Întrucît, deşi traficul de persoane evoluează în funcţie de împrejurările socio-economice, victimele provin din ţări şi regiuni care se confruntă cu dificultăţi economice şi sociale, iar factorii de vulnerabilitate sînt aceiaşi de ani de zile; întrucît dezvoltarea industriei sexuale şi cererea de forţă de muncă ieftină şi produse ieftine reprezintă două dintre cauzele traficului de persoane şi întrucît, în general, factorul comun pentru a deveni victime ale traficului este promisiunea unei vieţi mai bune pentru persoanele respective şi/sau pentru familiile lor;
P. Întrucît abordările privind migraţia neregulată bazate pe securitate nu fac altceva decît să îndepărteze şi mai mult imigranţii, sporind puterea organizaţiilor criminale şi atractivitatea soluţiilor oferite de traficanţii de persoane pentru imigranţi, care îi consideră o modalitate de a pătrunde în UE, orice eforturi în materie de securitate devenind, astfel, contraproductive;
Q. Întrucît traficul ilicit (de organe, arme, droguri, substanţe chimice, biologice, radioactive şi nucleare şi precursori ale acestora, medicamente, specii ale faunei sălbatice şi organe ale acestora, ţigări şi tutun, opere de artă şi alte produse) are provenienţe diverse, alimentînd noi pieţe infracţionale în întreaga Europă, oferind oportunităţi enorme de profit organizaţiilor criminale şi reprezentînd o ameninţare pentru siguranţa frontierelor, piaţa unică şi interesele financiare ale Uniunii;
R. Întrucît grupurile criminale şi-au diversificat rutele de trafic de narcotice, dar şi mărfurile care fac obiectul traficului; întrucît internetul reprezintă un instrument şi o nouă cale pentru aprovizionarea cu precursori ai drogurilor şi producţia de stupefiante, precum şi pentru distribuţia de substanţe psihoactive; întrucît traficul de precursori ai drogurilor, precum efedrina, pseudoefedrina şi anhidrida acetică nu este supravegheat îndeajuns în Uniunea Europeană şi reprezintă un pericol grav;
S. Întrucît controlul precursorilor chimici şi al echipamentelor folosite pentru fabricarea drogurilor sintetice constituie un element fundamental în reducerea aprovizionării cu droguri;
T. Întrucît substanţele chimice folosite în scopuri licite pot fi deturnate de către organizaţiile criminale de la comerţul licit şi pot fi folosite ca precursori ai drogurilor; întrucît în anul 2008 în UE s-au confiscat 75 % din cantităţile de anhidridă acetică (principalul precursor pentru heroină) confiscate la nivel mondial şi întrucît rapoartele anuale ale Biroului Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru controlul narcoticelor fac în continuare referire la măsurile insuficient de stricte puse în aplicare de UE pentru prevenirea deturnării acestei substanţe în scopuri ilicite;
U. Întrucît mulţi cetăţeni ai Uniunii trăiesc în sărăcie şi şomaj, în timp ce infracţiunile transfrontaliere cresc de la an la an;
V. Întrucît numărul locurilor de muncă legale din Uniune pierdute ca urmare a activităţilor ilegale ale grupărilor criminale nu poate fi calculat exact, deoarece infractorii nu publică rapoarte, însă se poate estima că este de ordinul a zeci de milioane;
W. Întrucît, în mod similar, veniturile fiscale pierdute de guvernele naţionale şi de Uniune pot fi doar estimate, dar este probabil ca totalul acestora să fie de ordinul a sute de milioane de euro anual şi să crească în continuare;
X. Întrucît traficul ilegal de ţigări provoacă anual o pierdere de aproximativ 10 miliarde de euro în finanţele statului; întrucît volumul afacerilor cu trafic de arme uşoare în lume este estimat la 170-230 de milioane USD pe an şi, întrucît, în Europa, circulă peste 10 milioane de arme ilegale, ceea ce prezintă o ameninţare gravă la adresa securităţii cetăţenilor şi a forţelor de ordine; întrucît aceste tipuri de trafic pot produce pierderi financiare şi daune întreprinderilor producătoare, facilitînd dezvoltarea altor forme de crimă organizată care, la rîndul lor, constituie o ameninţare socială gravă, întrucît acest fenomen ar putea deveni cu uşurinţă a sursă de finanţare pentru activităţi teroriste;
Y. Întrucît veniturile generate de traficul cu specii ale faunei sălbatice şi cu organe ale acestora sînt estimate la 18-26 de miliarde EUR anual, UE fiind principala piaţă de destinaţie la nivel mondial;
Z. Întrucît traficul presupune pierderi pentru veniturile publice, afectează companiile producătoare şi are un efect negativ asupra locurilor de muncă, asupra populaţiei şi asupra mediului social;
AA. întrucît capacitatea de infiltrare a organizaţiilor criminale a evoluat, acestea fiind în prezent active în domenii precum lucrările publice, transporturile, lanţurile mari de comerţ cu amănuntul, gestionarea deşeurilor, comerţul cu specii ale faunei sălbatice şi resurse naturale, servicii de securitate, servicii de divertisment pentru adulţi şi multe altele, dintre care multe fac obiectul controlului şi mecanismelor decizionale politice; întrucît, prin urmare, crima organizată devine într-o măsură din ce în ce mai mare similară unui actor economic global, cu un spirit antreprenorial puternic şi specializat în furnizarea simultană a diferite tipuri de bunuri şi servicii ilegale, dar din ce în ce mai mult şi legale, cu un efect din ce în ce mai semnificativ asupra economiei europene şi mondiale, antrenînd costuri anuale de 870 de miliarde USD;
AB. Întrucît activităţile infracţionale organizate de tip mafiot referitoare la mediu - precum traficul şi eliminarea ilegală a deşeurilor, distrugerea patrimoniului ecologic, peisagistic, artistic şi cultural - au dobîndit o dimensiune internaţională care necesită un efort comun din partea tuturor ţărilor europene, cu scopul de a preveni şi a combate mai eficient aşa-numita eco-mafie;
AC. Întrucît sumele uriaşe de bani generate de reţelele mafiote şi de crimă organizată sînt direcţionate către bănci şi pieţe financiare din Uniunea Europeană, care devin astfel complice la spălarea de bani;
AD. Întrucît băncile internaţionale joacă un rol semnificativ în facilitarea spălării de bani şi sînt implicate direct în spălarea veniturilor crimei organizate;
AE. Întrucît raportul SOCTA, publicat de Europol în 2013, subliniază faptul că activităţile de contrafacere a mărfurilor şi comerţul ilicit cu produse constituie o piaţă infracţională emergentă, accentuată de criza economică; întrucît traficul de droguri rămîne cea mai mare piaţă infracţională; întrucît comerţul ilicit cu deşeuri şi fraudele energetice constituie noi ameninţări emergente, care necesită o atenţie deosebită;
AF. Întrucît combaterea eficace a crimei organizate, sub toate formele acesteia, presupune măsuri care să lipsească organizaţiile criminale de resursele financiare şi să desfiinţeze confidenţialitatea bancară, atunci cînd este necesar;
AG. Întrucît organizaţiile criminale beneficiază adesea de o zonă gri de complicitate cu alţi actori, acţionînd, în interes comun, cu persoane prezumat respectabile (întreprinzători, funcţionari publici la toate nivelurile decizionale, politicieni, bancheri şi profesionişti etc.), care, deşi nu au în sine legătură cu structura organizaţiilor criminale, întreţin cu acestea din urmă relaţii de afaceri reciproc avantajoase;
AH. Întrucît în unele ţări europene care nu sînt membre ale UE o mare parte a societăţii se află într-o zonă gri şi, adeseori, supravieţuieşte ca urmare a activităţilor infracţionale; întrucît în această situaţie se află în principal tinerii;
AI. Întrucît printre modalităţile tipice de operare ale crimei organizate se numără de acum, pe lîngă violenţă, intimidare şi terorism, şi corupţia; întrucît spălarea de bani poate fi legată, la rîndul său, nu numai de activităţile specifice crimei organizate, ci şi de corupţie şi infracţiuni fiscale; întrucît conflictele de interese constituie o cauză a corupţiei şi a fraudei; întrucît, din acest motiv, crima organizată, corupţia şi spălarea de bani, deşi rămîn fenomene distincte, sînt adesea strîns legate; întrucît organizaţiile criminale pot recurge şi la organizaţii din sectorul public şi privat, chiar şi la organizaţii non-profit, ca acoperire pentru spălările de bani;
AJ. Întrucît jurnaliştii de anchetă joacă un rol esenţial în dezvăluirea corupţiei, a fraudei şi a crimei organizate şi, prin urmare, sînt expuşi unor ameninţări financiare şi de securitate specifice; întrucît, de exemplu, pe o perioadă de 5 ani, în cele 27 de state membre s-au publicat în total 233 de rapoarte de cercetare privind cazuri de fraudă asociate utilizării abuzive a fondurilor UE (29); întrucît finanţarea suplimentară, în special de către Comisie şi alte instituţii internaţionale, este indispensabilă pentru susţinerea şi dezvoltarea în continuare a jurnalismului de anchetă;
AK. Întrucît spălarea de bani, corupţia şi crima organizată comise de entităţi europene afectează în mod grav ţările în curs de dezvoltare şi reprezintă un obstacol pentru dezvoltarea acestora, lipsindu-le de propriile resurse naturale, limitîndu-le resursele fiscale şi mărindu-le datoria publică;
AL. Întrucît internetul le oferă grupărilor infracţionale posibilitatea de a acţiona mai rapid, pe scară mai largă, determinînd astfel modificarea tipurilor de activităţi infracţionale; întrucît criminalitatea cibernetică, îndeosebi exploatarea şi înşelarea minorilor reprezintă o ameninţare din ce în ce mai importantă, organizaţiile criminale folosindu-se de pariurile sportive online pe post de instrument de obţinere de profituri şi de spălare a banilor la nivel mondial;
AM. Întrucît aranjarea meciurilor este un nou tip de criminalitate cu cîştiguri mari, sentinţe mici şi, din cauza gradului redus de depistare, o afacere profitabilă pentru infractori;
În apărarea cetăţenilor şi a economiei licite
AN. Întrucît protecţia cetăţenilor şi economia legală şi competitivă presupun voinţă politică şi o luptă neînduplecată împotriva crimei organizate, a traficului cu fiinţe umane, a corupţiei şi a spălării de bani, fenomene care cauzează prejudicii serioase societăţii şi, în special, constituie o ameninţare la adresa supravieţuirii antreprenorilor cinstiţi, a siguranţei cetăţenilor şi a consumatorilor şi a principiilor democratice fundamentale ale statului;
AO. Întrucît grupările criminale exploatează tehnologia, mediile şi oportunităţile moderne, care reproduc oportunităţi şi obiective profesionale legitime; întrucît grupările criminale dispun de un nivel ridicat de expertiză, organizare, experienţă şi sofisticare, susţinut de o mai bună mobilitate, conectivitate şi posibilitate de deplasare; întrucît crima organizată a devenit mai dificil de localizat şi a crescut probabilitatea ca aceasta să exploateze diferite sisteme juridice şi jurisdicţii naţionale;
AP. Întrucît, în conformitate cu Biroul ONU pentru droguri şi criminalitate (UNODC), veniturile din activităţi ilegale la nivel global sînt estimate la aproximativ 3,6 % din PIB-ul global, iar fluxul spălărilor de bani la nivel mondial este actualmente în jur de 2,7 % din PIB-ul global; întrucît Comisia Europeană estimează că doar în Uniunea Europeană costul corupţiei se ridică la aproximativ 120 de miliarde de euro pe an, adică 1 % din PIB-ul UE; întrucît resurse semnificative sînt astfel sustrase în detrimentul dezvoltării economice şi sociale, al finanţelor publice şi al binelui cetăţenilor;
AQ. Întrucît veniturile provenite din activităţi ilegale şi reţelele de spălare de bani au un efect negativ asupra economiei UE, încurajînd speculaţiile şi bulele financiare care afectează economia reală;
AR. Întrucît, în anumite ţări, corupţia constituie o ameninţare gravă la adresa democraţiei şi un obstacol în calea eficienţei şi justeţei administraţiei publice, întrucît corupţia descurajează investiţiile, alterează funcţionarea pieţei interne şi concurenţa loială între companii şi compromite, în cele din urmă, dezvoltarea economică, prin distribuirea deficitară a resurselor, în special în defavoarea serviciilor publice în general şi a serviciilor sociale în special; întrucît complexitatea birocratică - şi numărul mare al autorizaţiilor prealabile inutile - descurajează activitatea întreprinzătorilor, perturbă activităţile economice legale şi poate să favorizeze mituirea funcţionarilor publici sau să genereze alte forme de corupţie;
AS. Întrucît diferenţele existente la nivelul legislaţiei şi al punerii în aplicare a acesteia în ceea ce priveşte mituirea funcţionarilor publici afectează în mod negativ piaţa internă, nu numai pentru că nu asigură condiţii echitabile pentru întreprinderi, dar şi pentru că astfel de activităţi se produc şi pe teritoriul Uniunii Europene, atunci cînd întreprinderi cu sediul într-un stat membru mituiesc funcţionari publici ai altui stat membru, perturbînd astfel funcţionarea pieţelor;
AT. Întrucît corupţia este percepută de 74 % dintre cetăţenii europeni ca o importantă problemă naţională şi supranaţională şi întrucît fenomenele de corupţie se produc în toate sectoarele societăţii; întrucît corupţia subminează încrederea cetăţenilor în instituţiile democratice şi eficienţa guvernelor legitime în asigurarea statului de drept, întrucît creează privilegii şi, deci, nedreptate socială; întrucît lipsa de încredere în politicieni creşte în perioadele de criză economică accentuată;
AU. Întrucît domeniile în care, conform rapoartelor, corupţia de rînd este mai ridicată, exprimată ca procent din cazurile de luare de mită pe persoană, sînt, în medie: serviciile medicale 6,2 %; serviciile funciare 5 %, serviciile vamale 4,8 %, serviciile judiciare 4,2 %, poliţie 3,8 %, servicii de înmatriculare şi autorizare 3,8 %, învăţămînt 2,5 %, utilităţi 2,5 %, servicii fiscale 1,9 %;
AV Întrucît, în zonele cu un nivel ridicat al infracţionalităţii, resursele economiei locale sînt sustrase ilegal de către crima organizată, descurajînd astfel dorinţa normală de a întreprinde, inclusiv investiţiile altor state; întrucît în aceste zone accesul întreprinderilor „curate" la credite este din ce în ce mai dificil datorită costurilor din ce în ce mai ridicate şi garanţiilor din ce în ce mai mari cerute de bănci; întrucît întreprinderile ce se confruntă cu dificultăţi economice sînt uneori forţate să apeleze la organizaţii criminale pentru a obţine credite pentru investiţii;
AW. Întrucît grupările de crimă organizată la nivel local profită de lacunele economiei legale şi pot deveni actori principali în furnizarea de produse de uz cotidian; întrucît, pe lîngă şantaj şi intimidări, ce constituie ameninţări la adresa comunităţilor locale, aceasta subminează economia legală şi comunitatea în ansamblul său, relativ la siguranţa cetăţenilor şi a întreprinderilor; întrucît criminalitatea informatică, pirateria sau traficul ilegal de conţinuturi creative, de pornografie infantilă, de produse farmaceutice, de substanţe psihotrope legale şi de precursori ai acestora, de componente, piese de schimb şi alte produse de uz cotidian şi aspecte relative la drepturile şi licenţele aferente subminează sănătatea cetăţenilor, siguranţa, locurile de muncă în sectoarele în cauză şi stabilitatea socială şi poate provoca întreprinderilor din sectoarele în cauză daune masive pînă la ameninţarea existenţei acestora;
AX. Întrucît infracţiunile din ce în ce mai frecvente în sectorul agroalimentar nu numai că periclitează în mod grav sănătatea cetăţenilor europeni, dar provoacă şi pagube importante acelor ţări care şi-au făcut un renume din excelenţa în domeniul alimentar;
AY. Întrucît exploatarea sexuală a copiilor pe internet, precum şi pornografia infantilă reprezintă o ameninţare specială; întrucît criminalitatea informatică, în special cea motivată de profit şi accesul neautorizat la sisteme informatice sînt adeseori legate de fraude financiare; întrucît criminalitatea informatică care implică furnizarea de servicii ilegale se află în creştere, iar volumul de malware sporeşte rapid; întrucît organismele europene responsabile necesită finanţare suplimentară;
AZ. Întrucît spălarea banilor a luat forme din ce în ce mai complexe, cu trasabilitate dificilă; întrucît, pentru a spăla banii murdari, organizaţiile criminale se folosesc din ce în ce mai mult de circuitul ilegal, dar şi legal, de pariuri şi de „aranjarea" rezultatelor evenimentelor sportive, mai ales online, precum şi de bănci aflate în ţări în care transferurile de bani nu sînt monitorizate suficient pentru a preveni spălarea de bani şi evaziunea fiscală; întrucît aranjarea meciurilor ar trebui să fie considerată o formă profitabilă de crimă organizată; întrucît pariurile legale, ca expresie a activităţii antreprenoriale, ar trebui sprijinite în temeiul principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii;
BA. Întrucît falsificarea registrelor contabile ale societăţilor comerciale reprezintă adesea o modalitate de a crea lichidităţi neoficiale, modalitate care reduce venitul impozabil şi poate fi utilizată pentru corupţie sau spălare de bani, afectînd concurenţa loială şi reducînd capacitatea statului de a-şi îndeplini funcţia socială;
BB. Întrucît, într-o perioadă de austeritate, se estimează că fraudele fiscale costă statele membre 1 000 de miliarde de euro pe an; întrucît evaziunea fiscală nu se limitează la economia subterană, ci este prezentă şi în economia reală, la nivelul unor corporaţii renumite. (...)

Recomandări finale
127. Insistă asupra creării unei Procuraturi Europene, în aplicarea articolului 96 din TFUE, în special pentru combaterea, anchetarea, urmărirea penală şi aducerea în faţa instanţei a infracţiunilor care lezează interesele financiare ale Uniunii şi a infracţiunilor grave de natură transfrontalieră; recomandă ca viitoarea Procuratură Europeană să aibă o structură eficientă şi suplă, cu funcţii de coordonare şi de impulsionare a autorităţilor naţionale, pentru a garanta o mai mare coerenţă a anchetelor, prin norme de procedură uniforme; consideră că este esenţial ca, înainte de septembrie 2013, Comisia să prezinte o propunere privind definirea clară a structurii Biroului Procurorului European, răspunderii sale în faţa Parlamentului European, acordînd o atenţie specială interacţiunii cu Europol, Eurojust, OLAF şi Agenţia pentru Drepturi Fundamentale, şi ca EPPO să fie susţinut printr-un cadru clar al drepturilor procedurale, şi definirea clară a infracţiunilor asupra cărora EPPO are autoritate;
128. Consideră că Eurojust ar putea continua să se ocupe de infracţiunile prevăzute la articolul 83 alineatul (1) din TFUE şi, atunci cînd este necesar, de infracţiunile de natură complementară în raport cu aplicarea politicilor Uniunii, prevăzute la alineatul (2) din acelaşi articol, garantînd în continuare răspunderea în privinţa protejării drepturilor democratice şi fundamentale cu ocazia iminentei sale revizuiri;
129. Îndeamnă statele membre să nu reducă bugetul Uniunii din motive conjuncturale şi populiste, ci dimpotrivă să furnizeze fonduri suplimentare pentru Europol, Eurojust, Frontex şi viitorul Oficiu al Procurorului European EPPO, întrucît succesul acestora are un efect multiplicator asupra reducerii pierderilor de taxe în statele membre;
130. Pledează pentru crearea unui centru de formare în domeniul informaţiilor, pentru a oferi Uniunii noi specialişti în analiza informaţiilor;
131. Doreşte încheierea unui acord cu Liechtenstein pentru combaterea criminalităţii transfrontaliere;
132. Invită insistent statele membre să transpună cît mai repede Directiva 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii; solicită Comisiei să vegheze ca transpunerea în dreptul intern să aibă loc în mod corect; îndeamnă statele membre şi Comisia să finalizeze Foaia de parcurs privind drepturile suspecţilor şi ale persoanelor acuzate în cadrul procedurilor penale, şi să elaboreze o directivă privind arestul preventiv;
133. Solicită pedepse mai severe pentru participarea la criminalitatea organizată şi pentru infracţiunile legate de traficul de droguri şi traficul de persoane şi organe umane;
134. Îndeamnă statele membre, astfel cum a fost recomandat de UNCAC, să adopte măsuri legislative sau de altă natură pentru a considera îmbogăţirea ilicită drept infracţiune penală, dacă a fost comisă deliberat, adică dacă s-a înregistrat o creştere semnificativă a activelor unui funcţionar public pe care acesta nu o poate explica în mod rezonabil în raport cu veniturile sale legitime;
135. Îşi exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că, deşi o gamă întreagă de aşa-numite infracţiuni emergente, precum traficul ilegal cu deşeuri, traficul ilegal cu opere de artă şi specii protejate şi contrafacerea bunurilor sînt deosebit de profitabile pentru organizaţiile criminale au un impact social, economic şi de mediu deosebit de negativ şi au un caracter predominant transnaţional, acestea nu sînt incluse printre „euro-infracţiuni"; consideră că aceste infracţiuni ar trebui luate în considerare în mod corespunzător în deciziile adoptate la nivelul UE şi, prin urmare, propune Consiliului, în virtutea competenţelor sale în temeiul articolului 83 alineatul (1) din TFUE, să adopte o decizie de identificare a altor domenii infracţionale, inclusiv cele de mai sus;
136. Invită Comisia să prezinte cît mai curînd o propunere legislativă privind un program european eficient de protecţie a informatorilor cu privire la corupţia transfrontalieră şi corupţia care afectează interesele financiare şi ale UE, precum şi privind protecţia martorilor şi a celor care colaborează cu Justiţia, care să ofere, în special, o soluţie la condiţiile lor dificile de viaţă, variind de la riscul de represalii la dezintegrarea familiei şi de la dezrădăcinarea teritorială la excluderea socială şi profesională;
137. Consideră că tratamentul acordat martorilor şi gestionarea programelor de protecţie nu pot depinde de constrîngerile bugetare, întrucît a garanta securitatea şi siguranţa cetăţenilor, îndeosebi ale celor care şi-au bulversat viaţa pentru a rămîne de partea statului, reprezintă o responsabilitate pe care autorităţile naţionale şi ale UE nu o pot ignora; invită toate statele membre să adopte măsurile necesare (legislative sau de altă natură) pentru a garanta integritatea fizică a martorilor şi a familiilor acestora şi dreptul lor de a duce în continuare o viaţă demnă, din punct de vedere social, profesional, familial şi economic, cu sprijin corespunzător din partea instituţiilor (inclusiv posibilitatea de a recruta martori în cadrul administraţiei publice);
138. Invită Comisia să pună în aplicare, cît mai curînd posibil, toate măsurile şi instrumentele prezentate în Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor, intitulată „Strategia UE pentru perioada 2012-2016 în vederea eradicării traficului de persoane" (COM(2012)0286);
139. Recomandă instituirea în cadrul Parlamentului European a unei subcomisii permanente pentru lupta împotriva crimei organizate;
140. Invită Comisia să prezinte o propunere legislativă privind Europol, astfel cum se prevede la articolul 88 alineatul (2) din TFUE, în vederea îmbunătăţirii eficienţei şi eficacităţii sale operaţionale în domeniul combaterii infracţiunilor grave şi a criminalităţii organizate; subliniază faptul că viitoarea reformă a agenţiei nu ar trebui să afecteze rolul unic al CEPOL în activităţile de formare ale UE în materie de aplicare a legii;
141. Reaminteşte tuturor statelor membre să transpună cu promptitudine în legislaţia naţională toate instrumentele juridice existente la nivelul UE sau la nivel internaţional, pentru a răspunde îndeosebi numeroaselor atenţionări ale Comisiei cu privire la transpunerea corectă a numeroaselor decizii-cadru existente;
142. Subliniază necesitatea promovării unei culturi a legalităţii, precum şi necesitatea sporirii gradului de informare a cetăţenilor cu privire la fenomenul mafiei; recunoaşte, în acest sens, rolul esenţial jucat de asociaţiile culturale, de agrement şi de sport în sensibilizarea publicului cu privire la combaterea criminalităţii organizate şi în promovarea legalităţii şi a Justiţiei;
143. Invită Comisia să elaboreze un plan de acţiune împotriva traficului cu specii de plante şi animale sălbatice, fixînd obiective clare, atît la nivelul UE, cît şi în afara acesteia, pentru a reduce comerţul ilegal cu specii de plante şi animale sălbatice şi organe de animale; invită Comisia şi Consiliul să se folosească de instrumentele sale comerciale şi de dezvoltare pentru a crea programe dedicate, cu o finanţare corespunzătoare, cu scopul de a consolida punerea în aplicare a Convenţiei CITES şi de a furniza resurse pentru consolidarea capacităţilor împotriva braconajului şi a traficului, îndeosebi prin sprijinirea, consolidarea şi extinderea iniţiativelor de combatere a infracţiunilor, cum ar fi ASEAN-WEN şi HA-WEN, care au ca scop înfiinţarea de centre regionale de expertiză şi furnizarea de modele pentru cooperarea împotriva criminalităţii în domeniul faunei şi florei sălbatice;
144. Solicită aplicarea de sancţiuni armonizate şi severe pentru contrabanda cu animale sălbatice, organe ale acestora şi plante şi copaci rari în cadrul Uniunii;
145. Încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei, parlamentelor naţionale, CEPOL, Europol, Eurojust, OLAF, Consiliului Europei, OCDE, Interpol, UNODC, Băncii Mondiale şi FATF/GAFI.ZIARUL TRICOLORUL, ANUL X, NR. 2754, MIERCURI 12 IUNIE 2013


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu