"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
joi, 28 martie 2013

TRICOLORUL ÎI TREZEŞTE ŞI ÎI UNEŞTE PE ROMÂNIÎn ziua de 15 martie 2013, tînăra Sabina Elena, elevă în clasa a IX-a la Grupul Şcolar românesc din oraşul Covasna  s-a dus la ore şi a purtat pe cap o frumoasă bentiţă, avînd culorile albastru, galben, roşu de pe drapelul naţional al României. Urmările au fost şocante pentru românii din Ţara-Mamă şi din străinătate: elevii unguri au huiduit-o şi au înjurat-o; diriginta clasei (numita Boykoy) i-a cerut să nu mai poarte Tricolorul românesc şi, ulterior, i-a smuls bentiţa; adolescenta a fost chemată la direcţiune şi înştiinţată de directorul pus de U.D.M.R. că riscă să fie exmatriculată sau să-i fie scăzută nota la purtare; i s-a interzis să mai joace într-o piesă de teatru unde ea avea rolul principal; a fost ameninţată cu moartea. Mama elevei a luat o atitudine demnă şi fermă în faţa conducerii ungureşti a Grupului şcolar, iar sora Sabinei a mediatizat cazul pe Facebook. Reacţia mass-media a fost promptă şi cazul a fost popularizat timp de cîteva zile.
În urma ameninţărilor ungureşti, Poliţia a hotărît să-i asigure elevei protecţie şi, zilnic ea va fi însoţită de un poliţist de acasă pînă la şcoală şi înapoi la domiciliu. Aflînd din mass-media ce s-a întîmplat în oraşul Covasna, Ministerul Educaţiei a dispus o verificare urgentă şi sancţionarea persoanelor vinovate. După anchetă, în ziua de 26 martie a.c. au fost comunicate sancţiunile aplicate, respectiv: diriginta a fost schimbată de la clasa elevei Sabina Elena, iar directorul şi directorii adjuncţi ai Grupului şcolar au primit observaţii scrise.
După această nouă acţiune antiromânească şi plină de ură a unor cadre didactice şi elevi unguri s-a aflat că nici Inspectoratul şcolar Judeţean Covasna şi nici Ministerul Educaţiei nu au luat nici o atitudine şi nu au aplicat nici o sancţiune cînd la 1 Decembrie 2012, de Ziua Naţională a României, în acelaşi Grup Şcolar din oraşul Covasna, tinerii unguri au purtat tricouri cu harta Ungariei Mari, au avut pe braţ banderole negre şi au arborat ilegal drapelul Ungariei.
Românii din ţară şi de pretutindeni s-au solidarizat cu eleva Sabina Elena, iar în Municipiile Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Alba Iulia, Ploieşti, Galaţi, Chişinău, Tîrgu Mureş, Bistriţa, Craiova, Suceava şi Dej au avut loc manifestări publice în apărarea ei şi a Tricolorului românesc. Practic, gestul elevei Sabina Elena i-a trezit pe români şi i-a unit în faţa pericolului unguresc pus la cale de Budapesta şi tolerat de la Bruxelles. Noua obrăznicie şi ameninţările ungureşti din Covasna i-au scos în stradă pe români, în special pe elevi şi studenţi, care au purtat cu mîndrie Tricolorul românesc şi au cîntat Imnul naţional „Deşteaptă-te române!" şi „Hora Unirii".  În aceste zile fierbinţi, din nou, conducătorii României au luat poziţia struţului ca să nu supere U.D.M.R. şi Ungaria, nici măcar atunci cînd este interzisă purtarea Tricolorului românesc.
Gestul superb şi demn al elevei din Covasna are ca efect sigur aflarea adevărului istoric despre tTicolorul românesc şi nu numai. 

Istoricii adevăraţi, multe universităţi şi popoare din Europa, precum şi „haiducii ştiinţifici" de la noi au aflat şi susţin cu argumente temeinice ADEVĂRUL ISTORIC privind: Poporul Român care este urmaş al Poporului Primordial în Grădina Maicii Domnului, în Ţara Sfîntă, în Dacia Edenică; Limba Română care este urmaşă a Limbii Primordiale, a Limbii geto-dacilor; Religia Primordială este cea a strămoşilor Poporului Român, a geto-dacilor; Scrierea Primordială este a geto-dacilor. Numai „ştiinţificii oficiali" din România se încăpăţînează să ascundă ADEVĂRUL ISTORIC despre Poporul Român, Limba Română şi Religia geto-dacilor. Fără nici o jenă şi fără frică de Dumnezeu ei le predau elevilor şi studenţilor Istoria falsificată a Poporului Român, a Limbii Române şi a Religiei. Pe aceşti „ştiinţifici oficiali" (academicieni, profesori universitari, cadre didactice din învăţămîntul preuniversitar) nu-i pune pe gînduri că, de mulţi ani, în Italia, elevii şi studenţii învaţă că: strămoşii poporului italian sînt geto-dacii; limba italiană se trage din Limba Română, urmaşă a Limbii Primordiale. Limba latină era o limbă de cancelarie, care nu se folosea nici la slujbele din biserici. După anul 106 şi pînă în anul 190, cînd romanii au fost alungaţi definitiv din 17% din suprafaţa ocupată în Dacia, militarii geto-daci recrutaţi în armata imperială, inclusiv la Roma, se instruiau în limba geto-dacilor, nu în limba latină, care nu era folosită nici măcar în bisericile din Italia. 

Foarte mulţi români nu-i pot înţelege pe „ştiinţificii oficiali" care refuză să se mîndrească cu ADEVĂRATA ISTORIE a Poporului Român, a Daciei Mari şi a României Mari. De ce se chinuie să susţină o mulţime de neadevăruri în locul ADEVĂRULUI ISTORIC? Întrebarea trebuie să le fie pusă şi repetată în mass-media, mai ales de către „haiducii ştiinţifici." 
„Ştiinţificii oficiali" nu au curajul să le spună românilor ADEVĂRUL ISTORIC în legătură cu Tricolorul românesc, respectiv că:

- Stindardul de luptă al geto-dacilor, lupul dacic sau dragonul dacic, în urmă cu multe mii de ani, era confecţionat din stofă şi colorat în roşu - galben - albastru, astfel: pe spate era albastru, părţile laterale erau galbene şi pe burtă era roşu. Capul de lup era din aur, argint sau bronz, avea gura căscată în care se vedeau dinţii şi limba. Acesta a fost Tricolorul Primordial. După anul 106, steagul de luptă tricolor al geto-dacilor a fost răspîndit în tot Imperiul Roman. Balaurul sau dragonul dacic, Tricolorul Primordial, a fost imortalizat în anul 304 pe Arcul de Triumf de la Salonic, în timpul împăratului dac Galeriu al Imperiului Dac cu capitala la Roma. „Ştiinţificii oficiali" nu le spun românilor că timp de 20 de ani, între 291 şi 311, cei doi împăraţi daci cu numele Galeriu au schimbat oficial denumirea Imperiului Roman în Imperiul Dac cu capitala la Roma. De la aceşti Galeriu s-a păstrat în colinde refrenul ler împărat şi leru-i ler.
Dovezi se găsesc pe plăcile de aur de la Sinaia, în Arhivele Vaticanului şi în cărţile păstrate din Antichitate, care nu au reuşit să fie distruse de urmaşii celor care au incendiat uriaşa Bibliotecă din Alexandria, care l-au răstignit pe Fiul Domnului, care l-au otrăvit cu mercur pe genialul Mihai Eminescu.

Cu siguranţă că se vor găsi multe dovezi în legătură cu Tricolorul geto-dacilor, cînd va înceta interdicţia guvernelor post-decembriste privind începerea săpăturilor arheologice la cea mai veche Capitală din lume, la Sarmizegetusa, situată lîngă Haţeg, la Subcetate, avînd o suprafaţă de 400 hectare. În Munţii Orăştiei a existat Centrul Spiritual al lumii antice,  care nu era Capitala Daciei, botezată Sarmizegetusa Regia, în anul 1961, de către academicianul alogen Constantin Daicoviciu, cu scopul de a nu fi căutată şi scoasă la suprafaţă adevărata Capitală a Daciei, descoperită în perioada interbelică de către colonelul Constantin Zagoriţ, inginer topometrist. Pe plăcile de aur de la Sinaia este scris, de multe ori, numele adevărat al Capitalei Daciei, Sarmizegetusa.
- Drapelele geto-dacilor aveau o formă pătrată, pînza era colorată în roşu, galben şi albastru, iar pe margini aveau franjuri. În mijlocul drapelului era brodat un şarpe. Arhivele Vaticanului, plăcile de aur de la Sinaia şi multe din scrierile Antichităţii confirmă acest adevăr istoric.
- Uniformele militarilor geto-daci erau colorate în roşu (tunica), galben (pantalonii) şi albastru (cămaşa). Aşa scrie pe plăcile de aur de la Sinaia, aflate acum la Moscova (cele 300 plăci mari) şi la Vatican (circa 200 plăci mici).  La Vatican au ajuns plăcile mici de aur de la Sinaia cu ajutorul fostului rege alogen Carol al II-lea, iar la Moscova au fost duse (la cererea expresă a evreului I.V.Stalin, conducătorul U.R.S.S.), din ordinul regelui evreu Mihai de Hohenzollern-Sigmaringen.
- Columna lui Traian de la Roma, dezvelită la 12 mai 113, a fost colorată în roşu, galben şi albastru. Pe Columna lui Traian dacii au fost imortalizaţi împreună cu stindardul lor Tricolor. Acest stindard dacic a fost cel mai răspîndit în Antichitate şi simboliza eroismul şi credinţa în nemurire a geto-dacilor şi a urmaşilor lor în Europa. Dovezi se găsesc în Arhivele Vaticanului, unde s-au păstrat desene colorate ale acestui monument, despre care mulţi „ştiinţificii oficiali" zic că este certificatul de naştere al Poporului Român. Deocamdată, nimeni nu-i întreabă de ce susţin o asemenea tîmpenie şi cui foloseşte? Universităţi din S.U.A. şi Marea Britanie au ajuns la concluzia că leagănul civilizaţiei pe planeta Pămînt a existat în spaţiul carpato-danubiano-pontic, în Dacia Mare, cu cel puţin 10.000 de ani înainte de naşterea Fiului Domnului. Logic şi practic, Poporul Primordial din Dacia Edenică s-a născut ceva mai devreme de acea dată. Falsificatorii Istoriei Poporului Român i-au falsificat şi aşa-zisul certificat de naştere.
- Niciodată geto-dacii şi urmaşii lor, românii, nu au renunţat la Tricolor pe drapelele de luptă, în portul popular, în lăcaşurile de cult, în manuscrisele şi tipăriturile bisericeşti, în pictura bisericească, în documentele emise de cancelariile domneşti.
- Culorile roşu, galben şi albastru le-au găsit ungurii, în jurul anului 900, în cetatea dacică Buda şi le-au păstrat pe steagul Budapestei pînă în anul 2011.
- Ştiinţa heraldică dă următoarea semnificaţie celor trei culori moştenite de la geto-daci:

a) Albastru simbolizează blîndeţea, buna credinţă şi frumuseţea.
b) Galben simbolizează bogăţia şi forţa.
c) Roşu simbolizează sîngele vărsat în lupte, bravura, îndrăzneala, energia strămoşească.

- Culorile roşu, galben şi albastru sînt culorile multimilenare ale geto-dacilor şi ale pămîntului din Vatra Strămoşească, din spaţiul carpato-danubiano-pontic. Cele trei culori sînt ale Poporului Primordial şi ale pămîntului din Grădina Maicii Domnului, din Dacia Edenică.
- Tricolorul geto-dacilor a dăinuit pe teritoriul Daciei Mari şi în mileniul lăsat, la comandă, în ceaţă de către „ştiinţificii oficiali", pînă la formarea voievodatelor şi a celor trei Ţări Române. Ei se chinuie să ascundă ADEVĂRUL ISTORIC despre continuitatea geto-dacilor pe teritoriul Daciei Mari, inclusiv a Tricolorului Primordial. În mod suspect, „ştiinţificii oficiali" au un lapsus uriaş, pentru circa 1.000 de ani, cu privire la continuitatea strămoşilor noştri geto-daci în Dacia Edenică, dar îşi dau cu presupusul cu privire la migraţia aşa-ziselor popoare barbare în Ţara Primordială, în Dacia Mare, unde din senin s-a creat un vid demografic, pentru un mileniu şi, astfel, barbarii au făcut excursii în ţara nimănui. Acest stupid neadevăr istoric, consideră „ştiinţificii oficiali" că s-a petrecut numai în Dacia. Minciuna lor are picioare scurte. De ce o mai susţin împotriva logicii şi, mai ales, a dovezilor arheologice şi a scrierilor aflate în Arhivele Vaticanului? Nimeni nu-i întreabă!
- În timpul Revoluţiei din 1821, condusă de Tudor Vladimirescu, la Adunarea Norodului a fost purtat „Steagul cel mare", avînd culorile roşu, galben şi albastru, iar ciucurii din fire de mătase în culorile naţionale.
- În anul 1834, prin firman al sultanului otoman au fost aprobate cele trei culori ale steagului, în timpul domnitorului Al.D.Ghica. Hatişeriful sultanului începe astfel: „Pentru Steag, Deosebitule dintre cei mai aleşi ai neamului lui Isus, tu oblăduitorule al Valahii, Alexandru Ghica Vvd. fie-ţi sfîrşiturile bune!" Pe vremea aceea, sultanul ştia din ce neam s-a născut Isus ?!
- Pentru cea de a doua Adunare Naţională de la Blaj, din 5 mai 1848, a fost pregătit la Sibiu „steagul cel mare" în culorile roşu, galben şi albastru.
- La Adunarea Populară de la Islaz, din 21 iunie 1848, în timpul Revoluţiei paşoptiste din Ţara Românească, Societatea „Frăţia" a pregătit steaguri şi cocarde tricolore. Prin Decretul nr. 1 din 26 iunie 1848, Guvernul provizoriu a stabilit că: „Steagul naţional va avea trei culori: albastru, galben, roşu."
- În timpul Revoluţiilor române de la 1848-1849 s-a consolidat în conştiinţa naţională Drapelul Tricolor, el fiind purtat în multe locuri.
- În anul 1852, guvernatorul Ardealului a stabilit că în timpul vizitei împăratului de la Viena vor fi arborate „steaguri în culorile Ardealului: roşu, galben, albastru."
- Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, la 13 septembrie 1863, a spus: „Drapelul este România, acest pămînt binecuvîntat... Steagul este totodată trecutul, prezentul şi viitorul ţării, întreaga Istorie a României !"
- În anul 1866, în prima Constituţie a României au fost înscrise cele trei culori: roşu, galben şi albastru, ale Drapelului Naţional Românesc. Ele sînt precizate şi în Constituţiile României din anii 1923 şi 1965.
- După Diktatul de la Viena, din 30 august 1940, în partea din Ardeal ocupată de Ungaria erau delicte capitale etnia populaţiei majoritare, Limba Română, religia ortodoxă şi greco-catolică, precum şi Tricolorul românesc.
- Prin Constituţia Republicii Moldova, din anul 1994, s-a stabilit că drapelul de stat este Tricolor, la fel ca şi drapelul României. În plus, fraţii noştri de dincolo de Prut au imprimată Stema de Stat pe fîşia de culoare galbenă a drapelului naţional.
- În Constituţia României din anul 1991, revizuită din anul 2003, la articolul 12, alin.1, se precizează că: „Drapelul României este tricolor; culorile sînt aşezate vertical, în ordinea următoare începînd de la lance: albastru, galben, roşu."
- Acum, în anul 2013, la fel ca după Diktatul de la Viena, în judeţele româneşti Covasna, Harghita şi Mureş s-a ajuns ca pentru mulţi români să reprezinte un act de curaj purtarea drapelului naţional al României, a cocardelor şi altor însemne tricolore.

Pericolele vin de la Ungaria şi de la revizioniştii unguri! Minoritarii unguri caută să le interzică românilor în România să poarte Tricolorul, drapelul naţional, precum şi alte însemne avînd culorile roşu, galben şi albastru. Oare ce s-ar întîmpla în Franţa şi în Uniunea Europeană dacă în Alsacia şi Lorena, unde peste 80% dintre cetăţenii francezi sînt de origine germană, precum şi în Strasbourg, unde numărul lor trece de 90% din totalul locuitorilor, dacă ei le-ar interzice francezilor să folosească culorile de pe drapelul Franţei? De ce politicienii români nu folosesc acest exemplu categoric în faţa pretenţiilor antiromâneşti ale Ungariei şi U.D.M.R.? 
În România s-a ajuns la o situaţie unică în Uniunea Europeană, datorită slăbiciunilor, toleranţei excesive şi compromisurilor făcute de preşedinţii alogeni ai României şi guvernele post-decembriste în favoarea pretenţiilor şi privilegiilor ungureşti. Guvernele României, de după anul 1989, nu au respectat prevederile legale şi nu au aplicat cu fermitate legea! Aşa s-a ajuns la separatism şcolar pe criterii etnice şi la epurarea etnică prin alungarea a zeci de mii de familii de români din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş. Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu au permis insuflarea urii de către liderii U.D.M.R., preoţii şi dascălii maghiari în rîndurile minoritarilor unguri, în special a tineretului, împotriva a tot ce-i românesc, mai ales contra Statului Naţional Unitar, a Limbii Române şi a Tricolorului moştenit de la geto-daci.
Ungurilor le este frică de aflarea şi cunoaşterea de către români a ADEVĂRULUI ISTORIC cu privire la: Poporul Primordial al geto-dacilor şi continuitatea sa de peste 10.000 de ani în Vatra Strămoşească; Limba Română urmaşă a Limbii Primordiale a geto-dacilor; Religia Primordială, colindele şi tradiţiile multimilenare ale Poporului Român, urmaş al Poporului Primordial; Ţara Primordială şi Tricolorul Primordial.
Noul atac al ungurilor împotriva unei eleve care a îndrăznit să poarte în România Tricolorul românesc, inclusiv ameninţările repetate cu moartea, nu au reuşit să trezească din hibernare O.N.G.-urile care zic că apără, cîteodată şi la comandă, drepturile omului. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, condus de un reprezentant al U.D.M.R., a devenit tare tăcut şi inactiv pe această temă a discriminării elevei Sabina Elena din oraşul Covasna, pentru că a avut curajul să poarte Tricolorul multimilenar în Vatra Strămoşească.
Guvernul Ponta II, datorită relaţiilor privilegiate şi suspecte cu Ungaria şi U.D.M.R., refuză să aplice Legea nr.75/1994, republicată şi să-i amendeze pe cei vinovaţi de încălcarea prevederilor legale privind drapelul României şi intonarea Imnului Naţional „Deşteaptă-te române !"
La finalul cărţii „Tricolorul României, simbol al unităţii, integrităţii şi suveranităţii naţionale", autorii coordonaţi de dr. Adina Berciu-Drăghicescu au precizat următoarele: „Drapelul a fost, este şi nu va înceta să fie simbolul românismului şi al României Mari. El reprezintă Unitatea, Independenţa şi Tăria românilor alături de Istoria, limba şi credinţa lor. Pentru toate acestea, Tricolorului trebuie să i se acorde onorul permanent şi să fie păstrat cu sfinţenie."
Pentru ca să nu se mai repete acţiunile antiromâneşti de 15 martie este necesar ca Guvernul României să stabilească următoarele:
1. Prefecţii au obligaţia să verifice şi să raporteze, săptămînal, ministrului de Interne respectarea Legii nr.75/1994 şi aplicarea amenzilor pentru fiecare drapel al Ungariei, steag al Ungariei Mari şi steag unguresc al Ardealului (aşa-zisul steag secuiesc) amplasate sau purtate ilegal.
2. Se verifică de către Ministerul Educaţiei toate cazurile, unde în ziua de 15 martie 2013, elevii unguri au fost scoşi de la ore de către cadrele didactice maghiare şi au participat la manifestaţiile antiromâneşti, încălcînd Constituţia României şi prevederile Legii nr.75/1994. Pentru toate încălcările de lege să fie aplicate sancţiuni aspre şi acestea să fie mediatizate.
3. Se recomandă elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice să poarte zilnic însemne avînd culorile de pe drapelul României.
4. Prin O.U.G. să fie modificată Legea Educaţiei şi, începînd cu noul an şcolar şi universitar 2013-2014, să fie eliberate din funcţii cadrele didactice care ascund ADEVĂRUL ISTORIC  privind Poporul Primordial al geto-dacilor, Limba Primordială din care se trage Limba Română, Religia Primordială a geto-dacilor, Ţara Primordială, Capitala Primordială Sarmizegetusa şi Tricolorul Primordial din Grădina Maicii Domnului, din Ţara Sfîntă, din Dacia Edenică.
Trăiască Tricolorul!

Dr. GHEORGHE FUNAR,
Secretar general al P.R.M.,
Preşedintele Filialei P.R.M. ClujZIARUL TRICOLORUL, nr. 2705, 28.03.2013


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu