"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 12 iulie 2013

Jaful practicat de revizioniştii unguri trebuie oprit!

Către,
                  
PARCHETUL DE PE LÎNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
           În atenţia domnului procuror general Tiberiu Niţu

Subsemnatul dr. Gheorghe Funar, domiciliat în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Parîng nr. 8, ap.14, preşedintele Filialei P.R.M. Cluj şi secretar general al Partidului România Mare, în temeiul dispoziţiilor legale şi în completarea Denunţului Penal din 16 mai 2013, vă aduc la cunoştinţă o informaţie esenţială pentru cercetările penale în legătură cu retrocedările ilegale, de fapt împroprietăririle şi naţionalizările ungureşti din Ardeal, care s-au efectuat după anul 1990. După Tratatul de la Trianon, din 4 iunie 1920, Ungaria şi cei 367 de optanţi unguri au pretins României uriaşe despăgubiri pentru bunurile imobile şi mobile pe care le-au avut în Ardeal, pînă la 1 Decembrie 1918. În urma „Procesului optanţilor", desfăşurat în perioada 1923-1930, Tribunalul Arbitral de la Paris a obligat Statul Român să plătească despăgubiri Ungariei şi optanţilor unguri, în aur. Poporul Român şi România au plătit, prin Fondul Agrar deschis la o bancă din Elveţia ( la Basel), echivalentul a peste 100 tone de aur pur, de 24 carate. Pe cale de consecinţă, toate revendicările şi retrocedările pentru persoanele juridice şi persoanele fizice ungare care se referă la imobilele pe care le-au avut în proprietate în Ardeal, pînă în anul 1918, sînt ilegale, deoarece foştii proprietari au fost despăgubiţi de Statul Român. Există documente oficiale referitoare la clădirile, terenurile agricole şi pădurile expropriate, după Tratatul de la Trianon. Folosindu-se de omisiunile, dar mai ales de falsurile din cărţile funciare din Ardeal, inclusiv de cele declarate nule de drept prin Legea nr. 260/1945, Ungaria, împreună cu U.D.M.R., cu alte numeroase persoane juridice (mai ales bisericile maghiare) şi persoane fizice ungare (urmaşi ai foştilor grofi, conţi, baroni etc.) au pus la cale şi au desfăşurat pe teritoriul României cea mai mare şi periculoasă escrocherie imobiliară din Europa, cu scopul dezmembrării teritoriale a ţării noastre şi a anexării Ardealului. Cei care au săvîrşit faptele penale au uzat, mai ales, de cărţile funciare, dar acestea nu au valoare de înscrisuri constitutive de drepturi reale, ele fiind de fapt o evidenţă a imobilelor. Se ştie că drepturile reale trebuie dovedite cu documentele originale care atestă titlul de proprietate. După ce Statul Român i-a despăgubit pe toţi foştii proprietari unguri din Ardealul revenit la România Mare, urmaşii lor au organizat o acţiune foarte bine dirijată de la Budapesta, pentru ca pe calea retrocedărilor în natură să dobîndească ilegal (inclusiv prin instanţele judecătoreşti româneşti), şi să fie împroprietăriţi cu mii de clădiri şi milioane de hectare de păduri şi terenuri agricole.  Cunoscînd adevărul istoric al despăgubirilor plătite Ungariei şi optanţilor unguri pentru toate proprietăţile pe care le-au avut în Ardeal, pînă în anul 1918, procurorii au obligaţia să-i cerceteze penal pe toţi cei care au revendicat şi dobîndit nelegal numeroase imobile ale Statului Român. De asemenea, trebuie recuperate chiriile uriaşe plătite de Guvernul României şi autorităţile locale pentru cei care au fost împroprietăriţi ilegal cu imobile din averea Poporului şi Statului Român. Făptuitorii şi descrierea faptelor penale se regăsesc în fiecare dosar de „retrocedare" a imobilelor pentru care Ungaria şi optanţii unguri au fost despăgubiţi cu peste 100 tone de aur de către România, începînd cu anul 1931. De reţinut că solicitanţii unguri şi cei împroprietăriţi ilegal, după anul 1990, cu imobile ale Statului Român ştiau că pentru acele clădiri, terenuri agricole şi păduri s-au plătit despăgubiri de către Poporul Român. Cu toate acestea, ei s-au asociat şi au săvîrşit numeroase infracţiuni, crezînd că se pot ascunde după paravanul retrocedărilor şi că nu vor fi descoperiţi şi traşi la răspundere pînă la Diktatul de la Bruxelles, pregătit pentru anul 2014, în urma căruia Ardealul să devină autonom şi, ulterior, alipit Ungariei. Avînd în vedere asocierea în vederea săvîrşirii de infracţiuni pentru împroprietărirea cu mii de clădiri şi milioane de hectare de terenuri agricole şi păduri pe calea aşa-ziselor retrocedări pentru imobilele care au fost expropriate şi pentru care Statul Român i-a despăgubit pe foştii proprietari cu peste 100 tone aur, consider că se impune pentru făptuitori ca măsură asiguratorie instituirea sechestrului pe averile lor. Aveţi şansa să acţionaţi, împreună cu procurorii, pentru a zădărnici încercarea de dezmembrare teritorială a României,  pregătită şi bazată pe retrocedările ilegale.

Dr. GHEORGHE FUNAR
Secretar general P.R.M.
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj
Cluj-Napoca,
10 iulie 2013


ZIARUL TRICOLORUL, Anul X, nr. 2773, JOI 11 IULIE 2013 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu