"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
sâmbătă, 1 septembrie 2012

HOLOCAUSTUL ÎMPOTRIVA POPORULUI ROMÂN CONTINUĂ!


Ziua de 27 august 2012 va fi înscrisă în Istoria Poporului Român ca zi de doliu pentru democraţia din România. După Hotărîrea nr.6 din 21 august 2012 a Curţii Constituţionale a României (C.C.R.) a venit rîndul Parlamentului să îi sfideze pe cei 8.459.053 de alegători care s-au prezentat la urne la referendumul naţional din 29 iulie a.c. pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu. Dintre cei 8,5 milioane de votanţi, peste 7,4 milioane, adică aproape 88%, au votat DA pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu şi numai 943.375 de alegători au votat NU, adică 11%, împotriva demiterii. După bîlbîielile regizate pentru Curtea Constituţională în zilele de 1, 2 şi 6 august a.c. avînd drept scop invalidarea referendumului naţional din 29 iulie a.c. sub pretextul lipsei cvorumului, rezultată prin raportarea numărului votanţilor la cifra falsă de 18,3 milioane de alegători, din totalul de 19 milioane de cetăţeni ai României (cifră comunicată de Institutul Naţional de Statistică, după recensămîntul populaţiei din anul 2011), liderii U.S.L. i-au asigurat pe toţi alegătorii care au fost la urne că vor lupta ca voinţa exprimată prin votul lor să fie finalizată prin demiterea preşedintelui Traian Băsescu. Co-preşedinţii U.S.L., Crin Antonescu şi Victor Ponta, le-au promis celor care au votat că vor apăra fiecare vot, că îi vor proteja împotriva cercetărilor abuzive ale Parchetului şi vor face ca democraţia să triumfe. Între vorbele lor şi fapte a existat o diferenţă uriaşă. De ce? Pentru că popîndăii politici de la Bucureşti au primit ordine de la urmaşii lui Benjamin Peixotto, Adolphe Cremieux, Karl Marx, F.Engels, V.I.Lenin, I.V.Stalin, A.Hitler şi alţii, aflaţi acum în conducerea unor organisme ale Uniunii Europene, a unor guverne din ţări europene şi din Uniunea Statelor Americane (U.S.A.). Stăpînii străini ai României şi cei care au pus la cale, după 22 decembrie 1989, cel mai mare Holocaust din Istoria Omenirii, cel împotriva Poporului Român, urmaş al Poporului Primordial în Dacia Edenică, au intuit pericolul pentru zădărnicirea planurilor lor diabolice şi criminale în cazul validării referendumului naţional din 29 iulie a.c. pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu. Asasinii politici şi asasinii economici din străinătate, în complicitate cu alogenii pe care i-au adus şi menţinut la Putere în România, în ultimii aproape 23 de ani, au acţionat pe toate planurile atît înaintea referendumului, cît şi în timpul campaniei electorale şi apoi încă aproape o lună după referendumul naţional din 29 iulie a.c., cu scopul ca etapele şi termenele stabilite în Holocaustul împotriva românilor să fie respectate. Cu toate că referendumul naţional din 29 iulie a.c. a fost o problemă internă a României, mai mulţi indivizi din acelaşi neam cu Traian Băsescu, care au ajuns, deloc întîmplător, să deţină funcţii importante în Uniunea Europeană şi în Uniunea Statelor Americane, s-au amestecat în viaţa politică din ţara noastră şi au diktat rezultatul referendumului, respectiv întoarcerea preşedintelui demis Traian Băsescu la Palatul Cotroceni, sfidînd votul dat de peste 7,4 milioane de alegători români. Nici unul dintre liderii partidelor politice parlamentare, nici preşedintele interimar Crin Antonescu şi nici premierul Victor Ponta nu au luat atitudine publică şi nu au protestat împotriva amestecului străinilor în treburile interne ale României. Mai mult, liderii U.S.L. au ascuns Poporului Român şi, în special, celor peste 8,4 milioane de alegători care s-au prezentat la vot, care au fost poruncile primite de la asasinii politici străini. S-a ajuns ca în urma presiunilor „Europei” şi Americii să fie schimbată voinţa Poporului Român exprimată prin vot la referendumul naţional din 29 iulie a.c.! Democraţia a fost înlocuită cu diktatura reprezentanţilor unor ţări şi organisme internaţionale considerate ca fiind exemple demne de urmat în lume. După Diktatul de la Viena din 30 august 1940 cînd România a pierdut o mare parte din teritoriul Ardealului, acum, prin Diktatul din luna august 2012 de la Washington, Berlin şi Bruxelles, România a pierdut o parte din suveranitatea naţională. Cîţiva dintre alogenii formatori de opinie au încercat să-i convingă pe cetăţenii români că, după Diktatul din august 2012, nu mai contează cele peste 7,4 milioane de voturi pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu, ci eventualele consecinţe economice şi izolarea externă a României.  Aşa-zişii formatori de opinie şi purtători de pamperşi în plină vară le-au dovedit românilor că ei sînt alogeni şi acţionează în slujba celor care sînt duşmani ai Poporului Român şi ai României.
Tot mai mulţi români din Ţara-Mamă şi din străinătate au conştientizat faptul că în România se desfăşoară, în timp de pace, un Holocaust care are trei mari obiective: exterminarea Poporului Român; România să nu mai existe ca stat pe harta Europei; înfăptuirea proiectului „Israel în România”, prin „mutarea” acestui stat pe teritoriul românesc. Cei care au falsificat Istoria şi Religia Poporului Român au ascuns românilor multe ADEVĂRURI ISTORICE, inclusiv prima tentativă de formare a unui Israel european pe teritoriul românesc, în perioada 1860-1890. În timpul socialismului, în Învăţămîntul românesc, elevii şi studenţii au fost obligaţi să citească anumite fragmente din operele clasicilor marxism-leninismului, majoritatea fiind evrei. Atunci, au uitat dascălii să le recomande tinerilor români să citească ce au scris „părinţii comunismului”, evreii Karl Marx (Kissel Mordechai) şi Friedrich Engels în „Opere complete”, vol.VIII, Editura Politică, Bucureşti, 1963, pag. 259: „Românii sînt un popor fără istorie, destinaţi să piară în furtuna revoluţiei mondiale. Ei sînt suporteri fanatici ai contrarevoluţiei şi vor rămîne astfel pînă la extirparea sau pierderea caracterului lor naţional, la fel cum propria lor existenţă de gunoaie etnice iremediabile, în general, reprezintă prin ea însăşi un protest contra unei măreţe revoluţii istorice. Dispariţia lor de pe faţa pămîntului va fi un pas înainte.” Democraţii din România ultimilor 23 de ani păstrează scrierile lui Marx şi Engels în biblioteci şi nu urmează exemplul duşmanilor Poporului Român, al comuniştilor evrei şi unguri care în numai cîţiva ani, după 1944, au pus pe foc 5-8 miliarde de cărţi din bibliotecile publice şi din casele românilor. În anul 1945, comuniştii evrei au interzis cîntecul „Deşteaptă-te, române”. Multe detalii, dar mai ales ADEVĂRURI ISTORICE, au fost prezentate de genialul Mihai Eminescu în cele aproape 100 de articole publicate în ziarele „Curierul de Iaşi” (1876-1877) şi „Timpul” (1877-1883) consacrate chestiunii evreieşti. Cele mai multe dintre articolele respective au fost grupate de D.Vatamaniuc în cartea „Mihai Eminescu. Chestiunea evreiască”, apărută la Editura Vestala, Bucureşti, 2010. Marele român, genialul Mihai Eminescu, a scris în articolul „Cestiunea vieţii noastre publice...” următoarele: „De la mişcarea din ’48 şi pînă astăzi naţiunea românească, pe tărîmul politic, n-a făcut alta decît a se lepăda sistematic de orice tradiţie, a răsturna orice autoritate, a arunca departe orice s-ar fi putut numi original în viaţa ei naţională, şi-n acelaşi timp a adopta, cu mai multă ardoare decît cuartalurile de coloni din America de miazănoapte şi pe o scară tot atît de înaltă, toate reformele, toate teoriile cosmopolite, toate calapoadele internaţionale, în viaţa politică şi intelectuală, în limbă, în moravuri, în tot. Libertatea fără margini pentru orice individ, pentru toate necurăţeniile ce s-ar scurge din cele patru colţuri ale lumii, în România ca şi-n America; fraternitate şi egalitate între om şi om; republici mari şi mici şi prezidenţi de republică pe toate uliţele şi-n toate cafenelele, în România ca şi-n America; şiretenia, vicleşugul şi cinismul – virtuţi cetăţeneşti; Gheşeftul - scopul; şi politica umanitară – mijlocul. Acestea pe tărîmul politic; pe cel economic, nimic, curat, nimic; din nenorocire întru aceasta ne deosebim cu totul de americani. Rezultatul îl vedem, şi poate că aşa de tîrziu încît îl vedem în zadar.” În articolul „Chestiunea evreiască şi recunoaşterea independenţei”, genialul Eminescu scria următoarele: „... niciodată naţia n-a avut mai multă dreptate şi radicalii mai puţină, niciodată pericolul unei dominaţiuni străine sub forma ei cea mai scîrboasă n-a fost mai mare decît tocmai astăzi”.  
Revenind la referendumul naţional pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu şi fiind în Anul Caragiale, cetăţenii români au constatat că 8,5 milioane de votanţi de bună-credinţă au susţinut acţiunea pusă la cale de 256 de senatori şi deputaţi, iar în ziua de 27 august a.c. au văzut că Parlamentul nu a ţinut seama de voinţa lor. Ca într-un teatru absurd, marea majoritate a parlamentarilor care au votat pentru suspendarea preşedintelui Traian Băsescu şi organizarea referendumului naţional pentru demiterea sa în 29 iulie a.c. nu au participat la şedinţa extraordinară a Parlamentului din 27 august a.c. şi au contribuit astfel decisiv la ignorarea votului dat de 8,5 milioane de cetăţeni.
Analizînd desfăşurarea cronologică a evenimentelor legate de referendumul naţional pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu rezultă următoarele:
1) A existat o susţinere reciprocă între asasinii politici străini şi cei din România cu scopul evident de a bloca, legal chipurile, demiterea preşedintelui Traian Băsescu;
2) U.S.L. a pus la cale suspendarea preşedintelui Băsescu şi referendumul naţional din 29 iulie a.c., dar în fapt nu a acţionat pentru finalizarea demersurilor sale prin demiterea preşedintelui Traian Băsescu. Astfel:
- Guvernul Ponta nu a stabilit şi nu a comunicat către Biroul Electoral Central (B.E.C.) şi Curtea Constituţională cifra reală a alegătorilor de pe listele electorale permanente actualizate.
- Acelaşi Guvern nu a solicitat, la începutul campaniei pentru referendum, nici la B.E.C. şi nici la C.C.R. să precizeze care este cifra alegătorilor în funcţie de care se stabileşte cvorumul de participare la referendum.
- U.S.L. nu a organizat, în timpul campaniei electorale, întîlniri ale parlamentarilor săi şi ale liderilor locali cu alegătorii din colegiile electorale.
- În ziua de 21 august a.c., liderii U.S.L. nu s-au dus la şedinţa Curţii Constituţionale pentru a pleda şi a susţine voinţa exprimată prin vot de peste 7,4 milioane de cetăţeni.
- În şedinţa Parlamentului din 27 august a.c., senatorii şi deputaţii U.S.L. au părăsit sala, după ce au asigurat cvorumul de şedinţă, sfidîndu-i pe alegătorii din colegiile electorale care s-au prezentat la vot pentru demiterea preşedintelui Băsescu.
- Liderii U.S.L. au primit ordine din străinătate, s-au supus Diktatului din luna august a.c. şi nu au informat populaţia României în legătură cu conţinutul acestora.
- U.S.L. nu a depus denunţuri penale împotriva unora dintre judecătorii Curţii Constituţionale care au săvîrşit infracţiunile de neglijenţă în serviciu, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, uzurparea suveranităţii Poporului Român şi uzurparea dreptului de judecată al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
- U.S.L. nu a susţinut în Plenul Parlamentului, în ziua de 27 august a.c., cele două proiecte de Hotărîri ale Parlamentului iniţiate de senatorul liberal Ioan Ghişe, menite să consfiinţească voinţa liber exprimată de Poporul Român prin vot la referendum .
- La ordinul telefonic, transmis din Africa de Sud de către premierul Victor Ponta, parlamentarii U.S.L. au intrat în Aula Parlamentului, în ziua de 27 august a.c., pentru a asigura cvorumul necesar şi pentru a grăbi întoarcerea preşedintelui demis Traian Băsescu la Palatul Cotroceni, împotriva voinţei exprimate de peste 7,4 milioane de alegători.
- Senatorii şi deputaţii U.S.L. nu organizează şi nu participă la „plimbări” de seară prin faţa Palatului Cotroceni şi a sediilor P.D.L. din toată ţara pentru a exprima voinţa celor peste 7,4 milioane de alegători care au votat pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu.
- U.S.L. nu organizează în străinătate, în faţa ambasadelor României şi în faţa Parlamentului European, manifestări ale românilor alungaţi din Ţara-Mamă de Regimul Băsescu.
- U.S.L., prin europarlamentarii săi, nu a informat conducătorii Parlamentului European despre gravele încălcări ale dreptului la demnitate şi dreptului la vot în România.  
- În ziua cînd în Parlamentul României urma să se adopte o Hotărîre privind rezultatul referendumului pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu, preşedintele P.S.D. şi premierul României, Victor Ponta, a acordat prioritate unei deplasări în Africa de Sud, la Cape Town, pentru a participa la lucrările celui de-al XXIV-lea Congres al Internaţionalei Socialiste, unde ai lui l-au ales vicepreşedinte.
3) Ştiind ce Hotărîre va adopta Curtea Constituţională în privinţa referendumului din 29 iulie a.c., liderii U.S.L. puteau pregăti şi hotărî în Parlament a treia şi ultima suspendare a preşedintelui Traian Băsescu în ziua de 27 august a.c.
4) După ce au fost furate voturile a peste 7,4 milioane de români, U.S.L. nu acţionează şi nu pregăteşte ultimul referendum naţional pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu, care să se desfăşoare în aceeaşi zi de 2 sau 9 decembrie a.c., o dată cu alegerile parlamentare.
În paralel cu „Tele-Referendumul”, asasinii politici şi asasinii economici străini şi cei din România au permis continuarea acţiunilor programate în Holocaustul împotriva Poporului Român, dintre care amintim: otrăvirea cetăţenilor români cu aditivi alimentari cancerigeni; importarea unor cantităţi uriaşe de sare iodată, „îmbunătăţită” corespunzător pentru a produce noi forme de cancer; pregătirea Legii genocidului, botezată noua Lege a Sănătăţii; deromânizarea României; răstignirea satului românesc.
Poporul Român l-a demis, prin vot, pe preşedintele Traian Băsescu. Sfidînd voinţa Poporului Român, chiriaşul s-a întors la Palatul Cotroceni şi tace. S-ar putea să încerce să vorbească la Ţebea, în ziua de 9 septembrie a.c., cînd se împlinesc 140 de ani de la moartea Eroului Naţional Avram Iancu. Se ştie că unicul dor al vieţii lui Avram Iancu a fost să vadă Naţiunea Română fericită. Alogenul preşedinte demis Traian Băsescu acceptă  ca Poporul Român să fie lovit în demnitatea sa şi să fie umilit după referendumul din 29 iulie a.c., de către cei 6 membri ai Curţii Constituţionale şi de către stăpînii străini ai României.

Dr. GHEORGHE FUNAR
Secretar general al P.R.M.
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj

Ziarul TRICOLORUL, nr 2556 / 01.09.2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu