"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 28 septembrie 2012

PRIVATIZĂRILE IMPUSE ŞI DISTRUGERILE STRATEGICEÎn timpul socialismului, mai ales în Epoca de Aur, în Regimul Ceauşescu, Poporul Român a valorificat cea mai mare bogăţie a sa: munca. În România, erau asigurate locuri de muncă pentru toţi cetăţenii, iar şomaj nu exista. În perioada socialistă s-a investit enorm în toată ţara şi s-au realizat numeroase edificii. Constructorii din perioada 1945-1989 au fost înlocuiţi cu exterminatorii din anii 1990-2012. La 6 februarie 1990, s-a înfiinţat Frontul Salvării Naţionale (F.S.N.), avînd ca preşedinte pe Ion Iliescu şi lider naţional pe Petre Roman. Viaţa a confirmat că liderii F.S.N., năpîrliţi între timp şi trimişi în mai multe partide politice, au format un Front al Demolării Naţionale, care a răspuns la comenzile date de asasinii economici şi asasinii politici străini ce orchestrează Holocaustul împotriva Poporului Român, în lagărul de exterminare numit România.
Aceşti exterminatori străini şi autohtoni aplică teoria că tot ce nu s-a făcut în socialism trebuie parcurs, numai în România, în sens invers, în capitalism. Una dintre căile folosite o reprezintă privatizările impuse şi distrugerile strategice, o experienţă total diferită faţă de Polonia şi Cehia, unde procesul de privatizare s-a făcut în Interes Naţional, de către autohtoni şi pentru sporirea proprietăţii propriului popor. Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, a privatiza înseamnă „a trece întreprinderi sau instituţii din proprietatea statului în proprietate particulară“. Pentru a da o tentă de legalitate, stăpînii străini ai României de după 22 decembrie 1989, împreună cu alogenii (evreii), impuşi la conducerea instituţiilor Statului  Român şi a majorităţii partidelor politice româneşti, au adus din străinătate (prin evreul Saul Brukner, alias Silviu Brucan, devenit profesor universitar, fără bacalaureat) şi au trecut prin Parlament Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi Legile privatizării, în baza cărora proprietatea publică a Poporului Român a fost trecută în proprietatea privată a Statului pentru a fi înstrăinată şi prădată. Asasinii economici şi asasinii politici străini şi autohtoni au lansat şi au repetat lozinca: „Statul Român este cel mai prost administrator“. Ca urmare, trebuie ca ei - sub comanda Fondului Monetar Internaţional (F.M.I.), a Băncii Mondiale şi a Comisiei Europene - să acţioneze pentru a realiza privatizările din România. De 23 de ani acţionează, în voie, păsările de pradă ale privatizărilor din România şi în urma lor au rămas distrugerile strategice. Alogenii din România şi stăpînii lor străini au aplicat, de regulă, acelaşi scenariu la marile privatizări din ţara noastră. După ce au stabilit lista societăţilor comerciale profitabile (prin Programele Psal I şi II, prin scrisorile de intenţie secrete cu F.M.I., Banca Mondială şi Comisia Europeană) au acţionat, cu sprijinul Guvernelor României, pentru producerea de pierderi, de „găuri negre“, inclusiv pentru trecerea lor în insolvenţă, iar în multe cazuri au fost închise acele firme înainte de privatizare, spre a putea justifica înstrăinarea lor pentru sume derizorii. Mai mult, unele Guverne au practicat privatizarea pe 1 dolar, sau 1 euro, a unor firme de prestigiu româneşti, ale căror active aveau valori de sute de milioane de euro. Dintre firmele privatizate pe 1 dolar amintim Tractorul Braşov, Roman Braşov şi Combinatul Siderurgic Reşiţa. Asasinii politici din România şi mulţi formatori de opinie care s-au vîndut pentru 30 de dolari sau de euro au lansat sloganul: „Nu ne vindem ţara, o dăm gratis!“. Toate societăţile comerciale au fost subevaluate cu ocazia privatizărilor! Au crescut, de regulă, comisioanele! Direcţia Naţională Anticorupţie (D.N.A.) şi Parchetul ignoră relatările din presă, inclusiv declaraţiile unor foşti preşedinţi ai F.P.S., care susţin că privatizările au fost însoţite de acte de corupţie. Din păcate, s-au adunat numeroase exemple, dintre care amintim doar cîteva edificatoare:
- Combinatul SIDEX Galaţi a fost privatizat, după ştergerea datoriilor de către Guvern, cu numai 25 milioane dolari, iar ulterior Statul Român a plătit despăgubiri investitorului străin de 800 milioane dolari pentru nerespectarea prevederilor contractuale, după aderarea României la Uniunea Europeană.
- Banca Comercială Română (B.C.R.) a fost privatizată de către o „băncuţă“ din Austria, ErsteBank, pentru suma de 3,75 miliarde euro, din care Statul Român urma să încaseze 2,25 miliarde euro. Diferenţa de 1,5 miliarde euro s-a împărţit, în hălci egale, la două bănci străine care, pentru împrumuturi de 50 milioane euro şi, respectiv, 75 milioane dolari către B.C.R., au primit cîte 750 milioane euro la privatizare. Conform contractului de privatizare a B.C.R., în următorii 10 ani după privatizare (din anul 2006), Statul Român va plăti către ErsteBank suma de 3,75 miliarde euro, reprezentînd „găurile negre“ descoperite după fuziunea B.C.R. cu Bancorex.
- PETROM S.A., cu o valoare de piaţă de peste 20 miliarde euro, precum şi zăcămintele de ţiţei şi gaze naturale ale Poporului Român au fost date firmei de stat O.M.V. din Austria pentru numai 669 milioane euro. Această sumă este mai mică decît profitul pe un an obţinut de PETROM. Conform Legii nr. 555/2004, de privatizare a PETROM, votată în Parlament de toate partidele politice, cu excepţia Partidului România Mare, timp de 10 ani, începînd cu 2005, ţiţeiul românesc este vîndut la preţul fix de 3 dolari/baril şi gazele naturale din România cu numai 5 dolari/1.000 m3. O.M.V. exportă gaze naturale din România în Ungaria şi Austria cumpărate cu 5 dolari/1.000 m3, iar Guvernele României importă gaze naturale din Federaţia Rusă cu peste 500 dolari/1.000 m3 şi le facturează populaţiei şi agenţilor economici. Pentru Regimul Iliescu-Năstase a fost o „gaură neagră“ firma PETROM! După ce a preluat PETROM-ul, O.M.V. din Austria a devenit cea mai profitabilă firmă petrolieră din lume. Preşedintele Austriei a mulţumit public firmei O.M.V., care, după preluarea PETROM, a contribuit decisiv la creşterea salariilor şi pensiilor pentru austrieci.
În România, Regimurile Iliescu, Constantinescu şi Băsescu, împreună cu Guvernele pe care le-au format şi patronat, nu au prezentat Poporului Român sau în Parlament un bilanţ al privatizărilor. Principala lor preocupare şi a asasinilor economici şi politici străini a fost să privatizeze, să vîndă, de fapt să dea pe nimic, ceea ce a realizat cu mari eforturi şi sacrificii Poporul Român în timpul socialismului. Regimurile post-decembriste nu au construit societăţi comerciale pe care să le privatizeze. De 23 de ani, au tot privatizat ceea ce a realizat regimul comunist şi mai au încă multe de furat din România, o ţară extrem de bogată şi binecuvîntată de Dumnezeu.
În mandatul 2004-2008, parlamentarii PRM au promovat o Propunere Legislativă prin care au fost vizate două obiective:
1) Guvernul să prezinte în Parlament un bilanţ al privatizărilor şi al controalelor post-privatizare la toate societăţile comerciale.
2) Pentru privatizarea unor societăţi strategice trebuie obţinut acordul Poporului Român, exprimat prin referendum naţional.
Toate Guvernele post-decembriste s-au ocupat de privatizări, au executat ordinele primite de la instituţiile financiare internaţionale şi au acceptat distrugerea economiei naţionale! La marile privatizări, guvernanţii se lăudau cu investitorii strategici. Despre cei mai mulţi dintre ei nu a auzit multă lume, iar după privatizare au urmat, de regulă, disponibilizarea în etape a angajaţilor, închiderea firmei, tăierea în bucăţi a părţilor metalice şi demolarea clădirilor. După multe din privatizările „de succes“ ale guvernanţilor, în locul marilor firme de prestigiu româneşti au rămas ruine ca după bombardamentele atomice din Japonia, sau cele ale N.A.T.O., din Irak şi Afganistan.
Pentru tot procesul de privatizare din România, din perioada 1990-2012, pentru consecinţele acestuia şi pentru numeroasele acte de corupţie care l-au însoţit nu răspunde nimeni şi nu s-a găsit nici un vinovat! Nici unul dintre preşedinţii României, dintre premieri, miniştri şi preşedinţi ai Fondului Proprietăţii de Stat (F.P.S.) şi ai instituţiilor succesoare acestuia nu îşi asumă responsabilitatea pentru eşecurile privatizărilor, pentru gestionarea activelor de peste 11.300 miliarde euro de la 6.000 de societăţi comerciale, pentru rezilierea a peste 1.500 de contracte, pentru cele aproape 19.000 de litigii, precum şi pentru nerecuperarea creanţelor de mai multe miliarde de euro. Ei au acceptat tacit şi au permis lichidarea a peste 6 milioane locuri de muncă în urma privatizărilor şi alungarea din România a peste 5 milioane de români, care îşi caută de lucru pe toate continentele.
Trecerea a mai mult de două decenii de jaf le-a dat posibilitatea românilor să vadă limpede că privatizările din ţara noastră au fost impuse din afară, controlate de asasinii economici şi politici, iar în urma lor au avut loc distrugeri strategice. Procesul de privatizare din România a constituit o etapă extrem de importantă a Holocaustului împotriva Poporului Român, urmaş al Poporului Primordial, al Adevăratului Popor Ales din Dacia Edenică. Aceste realităţi sînt confirmate de calendarul privatizărilor, dictat pentru anul 2012 de către F.M.I., Banca Mondială şi Comisia Europeană. În scrisorile de intenţie secrete, semnate de Guvernele Boc, Ungureanu şi Ponta cu F.M.I., au fost nominalizate firmele care trebuie privatizate la ordin în acest an (Oltchim, TAROM, C.F.R. Marfă, C.F.R. Călători, C.F.R. Infrastructură, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Romgaz, Transgaz, Cupru Min, Complexul Energetic Hunedoara, Complexul Energetic Oltenia, Electrica, Poşta Română), cînd, datorită crizei internaţionale, preţurile acestor firme sînt scăzute. Vînzarea societăţilor comerciale româneşti este urgentată de F.M.I. nu numai pentru a accelera Holocaustul împotriva românilor, ci şi pentru a avea siguranţa că Banca Naţională a României va plăti ratele scadente la datoria externă şi, mai ales, dobînzile uriaşe, de 3-5 miliarde euro pe an. Companiile de importanţă strategică ale Statului Român au fost puse pe lista neagră a F.M.I. şi Băncii Mondiale, iar popîndăii politici din Guvernele României se dovedesc a fi slugi umile, îngrijorate de nerespectarea ordinelor şi termenelor dispuse de străini. Guvernul Ponta nu a respectat întocmai poruncile F.M.I. şi a dat-o în bîlbîială cu privatizarea Oltchim, primind cartonaşul galben. Pentru a nu ajunge la cartonaşul roşu, F.M.I. a consiliat Guvernul Ponta, astfel încît următoarele privatizări să fie adjudecate numai de firme străine. Rezultă, astfel,  că se urmăreşte consolidarea statutului de sclavi al cetăţenilor români în colonia şi în lagărul de exterminare numit România. Treziţi-vă, români!

Dr. GHEORGHE FUNAR,
Secretar general al P.R.M.,
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj


ZIARUL TRICOLORUL, nr. 2579, 28.09.2012

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu