"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 6 aprilie 2012

GAZELE DE ŞIST ŞI GENOCIDUL DIN ROMÂNIA


Tot mai mulţi români, din Patria-Mamă şi de pretutindeni, constată că persoanele puse în funcţii de conducere, împreună cu stăpînii lor din străinătate, nu au mamă, nu au tată, nu au frică de Dumnezeu, nici în Sfîntul Post al Paştilor. Asasinii economici şi asasinii politici străini şi autohtoni acţionează, fără întrerupere, în Holocaustul împotriva românilor, urmărind ca obiectiv final exterminarea Poporului Român, urmaş al Poporului Primordial în Dacia Mare, în Dacia Edenică, în Ţara Sfîntă. Regimurile alogenilor Iliescu, Constantinescu şi Băsescu, împreună cu guvernele pe care le-au format şi tutelat, joacă, de 22 de ani, în serialul „Jefuirea bogăţiilor naturale”, care a ajuns la episodul „Gazele de şist”.
La începutul lui, telespectatorii erau relativ liniştiţi gîndindu-se că în Constituţia României există prevederi clare la:
- art. 22, alin. 1: „Dreptul la viaţă, precum şi la integritatee fizică şi psihică ale persoanei sînt garantate”;
- art. 34, alin. 1 şi 2: „Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi sănătăţii publice”;
- art. 35, alin 1, 2, şi 3: „Statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic. Statul asigură cadrul legislativ pentru exercitarea acestui drept. Persoanele fizice şi juridice au îndatorirea de a proteja şi ameliora mediul înconjurător”;
- art. 135, alin. 2, lit. d: „Statul trebuie să asigure exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional”.
Fără să existe cadrul legislativ în România şi nici o directivă a Uniunii Europene în privinţa exploatării gazelor de şist, Regimul Băsescu-Boc-Ungureanu a aplicat, din nou, Poporului Român politica faptului împlinit! Pe tăcute, fără ştiinţa şi aprobarea Poporului Român dată prin Referendum Naţional, dar şi fără înştiinţarea preşedinţilor de Consilii Judeţene, a primarilor din numeroase localităţi, şi mai ales, a proprietarilor de terenuri, Guvernul Boc, împreună cu Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.), a organizat, în vara anului 2010, o licitaţie internaţională pentru a concesiona uriaşe suprafeţe de terenuri proprietăţi private, din multe judeţe, astfel încît firmele cîştigătoare să beneficieze de acorduri petroliere şi să treacă la exploatarea gazelor de şist. Liderii P.D.L., U.N.P.R., U.D.M.R. aflaţi la Putere şi conducătorii P.S.D., P.N.L. şi P.C. care stau în Opoziţie, ştiau despre această afacere periculoasă şi despre genocidul pus la cale în numeroase zone din România, dar, cu toţii, au tăcut mîlc!. Se ştie că ţara noastră are foarte multe bogăţii naturale şi în cantităţi uriaşe, inclusiv gaze naturale. Acestea se împart în două categorii: gaze naturale obişnuite (sau convenţionale) care se găsesc în „pungi” (de regulă împreună cu zăcămintele de ţiţei) şi gaze naturale neconvenţionale, sau gaze de şist care se găsesc la adîncimi mari, între straturile de roci. Exploatarea gazelor de şist se face prin fracturare hidraulică, respectiv pentru fiecare sondă se face un foraj vertical şi apoi o forare orizontală. Urmează producerea de explozii pentru a sparge rocile şi a elibera gazul, care este adus la suprafaţă prin pomparea unor cantităţi enorme de apă (10-32 milioane litri pentru un foraj), amestecată cu nisip, şi 500-600 substanţe chimice periculoase. Fluidul este injectat sub o presiune colosală, de 600-1.000 atmosfere. La o singură sondă, această procedură se repetă de 18-30 de ori. Din cantitatea de lichid pompată revine la suprafaţă numai jumătate, cealaltă parte ajunge în apa freatică. După încheierea exploatării, în zonele afectate nu mai există apă potabilă ! Lichidul toxic ajuns la suprafaţă va fi depozitat în nişte bazine de evaporare, care sînt adevărate bombe chimice.  În Proclamaţia de la Bîrlad, citită în faţa a peste 5.000 de protestatari în ziua de 22 martie a.c., au fost menţionate multe pericole majore pentru sănătatea oamenilor şi pentru mediu în urma utilizării metodei fracturării hidraulice pentru exploatarea gazelor de şist, respectiv: contaminarea pînzei freatice şi a surselor de apă potabilă; epuizarea resurselor de apă din zonă; contaminarea terenului; apariţia explozivă a bolilor specifice sistemului nervos, a bolilor de piele şi chiar a cancerului; risc seismic asociat cu antrenarea unor substanţe radioactive; scoaterea terenurilor din circuitul agricol. La toate acestea se adaugă migraţia masivă a multor comunităţi locale, deşertificarea, alunecările de teren şi favorizarea cutremurelor de pămînt. Preşedintele A.N.M.R., Alexandru Pătruţi, a declarat că „extracţia nu este o activitate prietenoasă pentru mediul înconjurător.” Cu toate acestea, conducerea A.N.R.M., împreună şi cu sprijinul unor reprezentanţi ai Preşedinţiei şi Guvernului României, a negociat, fără transparenţă, numeroase acorduri petroliere în multe judeţe pentru a facilita începerea exploatării gazelor de şist prin fracturare hidraulică.
A.N.R.M. şi Guvernul României au negociat cu firme străine şi au aprobat acorduri petroliere pentru explorarea şi exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică, fără să se fi făcut nici un studiu de mediu, fără să fie solicitată opinia specialiştilor, fără dezbateri publice, fără să se ţină seama că terenurile din perimetrele concesionate sînt proprietate privată, fără a fi înştiinţaţi şi fără a obţine acordul primarilor, Consiliilor Locale şi Consiliilor Judeţene. A.N.R.M. şi Guvernul României au tratat ţara noastră ca pe propria moşie, iar pe locuitori ca pe nişte sclavi asupra cărora au drept de viaţă şi de moarte, inclusiv de a le lua tot. Pînă acum, au apărut puţine informaţii despre acordurile petroliere în judeţele Vaslui (în apropiere de Bîrlad) şi Constanţa (localităţile Adamclisi, Costineşti şi Vama Veche). Pe surse, s-a aflat că s-a negociat începerea prospecţiunilor, a explorărilor şi a exploatării gazului de şist prin fracturare hidraulică a rocilor în multe localităţi din judeţele Timiş, Arad, Bihor, Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Mureş, Covasna, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Hunedoara, Bacău, Satu-Mare, Ialomiţa, Teleorman, Dîmboviţa, Ilfov, Neamţ, Botoşani, Suceava şi Galaţi. Liderii P.D.L., P.S.D., P.N.L., P.C., U.N.P.R., şi U.D.M.R., de la nivel central şi judeţean, precum şi deputaţii şi senatorii din colegiile uninominale din judeţele unde au fost negociate acordurile petroliere pentru exploatarea gazului de şist cunosc în care localităţi au fost programate genocidul împotriva populaţiei şi distrugerea echilibrului ecologic, dar cu toţii ascund pentru cetăţeni cunoaşterea adevărului. De ce oare?
Atît Puterea (P.D.L., U.N.P.R., U.D.M.R. şi deputaţii minorităţilor etnice) cît şi Opoziţia (P.S.D., P.N.L. şi P.C.) ascund Poporului Român faptul că acţionează împreună şi au pregătit cadrul legal pentru exproprierea proprietarilor de pe terenurile pentru care s-au eliberat licenţe de exploatare minieră şi acorduri petroliere. La 25 martie 2009, senatorii Toni Greblă (P.S.D.) şi Ion Ruşeţ (P.D.L.) au înregistrat la Senat o Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii minelor, Legea nr. 85/2003, care, de fapt, creează cadrul legal pentru exproprierea cetăţenilor de pe teritoriile care au fost concesionate de A.N.R.M. şi Guvern pentru exploatarea resurselor naturale. Se instituie o procedură specială şi foarte rapidă de expropriere la îndemîna titularilor de licenţe de exploatare. În Senat, la 27 octombrie 2009, Propunerea legislativă a fost votată de către senatori, fără nici un vot împotrivă! Asupra acestui demers împotriva Poporului Român se păstrează o tăcere absolută. De ce? Se aşteaptă ca, după alegerile parlamentare din acest an, Propunerea legislativă să treacă şi de Camera Deputaţilor, iar apoi românii vor fi expropriaţi din România, în anii 2013 şi 2014, pe baza unui program incredibil, acum. În paralel se aplică proiectul „Israel în România”! Avînd în vedere numeroasele pericole pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediul înconjurător provocate de exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică, această metodă a fost interzisă în Franţa, Anglia, Irlanda şi Bulgaria. În S.U.A. şi Germania au apărut solicitări pentru a se interzice, prin lege, exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică.
În România, fără să un existe cadru legal pentru această metodă de exploatare a gazului de şist şi fără ştiinţa şi acordul autorităţilor locale şi proprietarilor de terenuri, A.N.R.M. a negociat acorduri petroliere de explorare-dezvoltare-exploatare cu firma americană Chevron şi multe altele. Clauzele acordurilor sînt secrete pentru proprietarul gazelor naturale, Poporul Român, precum şi pentru proprietarii terenurilor. Neoficial, s-a aflat că în contractul secret cu firma Chevron s-a precizat că Guvernul României s-a angajat să despăgubească firma americană pentru toate cheltuielile făcute pînă cînd va fi interzisă exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică.
De la televizor au aflat cetăţenii români despre demersurile făcute de reprezentanţi ai firmei Chevron la preşedintele Băsescu, la primul-ministru Ungureanu, la cîţiva miniştri şi la A.N.R.M. pentru urgentarea semnării acordurilor petroliere şi începerea prospecţiunilor în Judeţele Vaslui şi Constanţa. Primarii, consilierii locali, preşedinţii Consiliilor judeţene Vaslui şi Constanţa şi locuitorii din Bîrlad, Adamclisi, Costineşti şi Vama Veche nu au ştiut şi nu ştiu ce a negocit A.N.R.M. în numele lor şi împotriva lor cu scopul de a asigura profituri şi mai mari unor firme străine. Merită toată admiraţia locuitorii din Bîrlad în frunte cu primarul Constantin Constantinescu şi părintele protopop Vasile Lăiu, sprijiniţi de conducerea Consiliului Judeţean Vaslui, pentru ca în mod democratic şi pe căile legale, să fie interzisă exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică şi să fie suspendate prospecţiunile anunţate de firma Chevron pentru acest an. Sfidîndu-i pe protestatarii din judeţul Vaslui şi întreaga populaţie a României, Guvernul Ungureanu a aprobat, în şedinţa din 27 martie a.c., şi a publicat în Monitorul Oficial al României nr. 205 din 28 martie a.c., trei Hotărîri, cu nr. 188,189 şi 190, privind aprobarea Acordurilor petroliere de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare în perimetrele Vama Veche, Adamclisi şi Costineşti. Anexele la acorduri şi clauzele contractuale sînt secrete pentru Poporul Român (?!) Cei care le-au secretizat nu au nici o bază legală. Este doar o înţelegere între cei care au răstignit Poporul Român ! Guvernul României nu are curajul să informeze Poporul Român despre cea mai mică redevenţă din lume negociată cu firma Chevron, iar asupra comisioanelor se păstrează o tăcere absolută, pînă se ajunge la Parchet sau D.N.A.
La adunările publice de protest şi la zecile de mii de semnături strînse şi depuse la Preşedinţia României şi la Guvernul Ungureanu este necesar, ca în faţa genocidului care a fost declanşat cu ajutorul A.N.M.R. împotriva Poporului Român, să se acţioneza cu multă fermitate, astfel:
1) Primarii şi preşedinţii Consiliilor Judeţene să solicite, în scris, de la A.N.R.M. să le comunice dacă pentru localitatea sau judeţul lor s-a negociat sau dacă există solicitări pentru exploatarea gazelor de şist şi pe ce suprafeţe.
2) Senatorii şi deputaţii să-l interpeleze pe primul-ministru şi să-i solicite să le comunice pentru localităţile din colegiile unde au fost aleşi dacă există negocieri pentru acorduri petroliere de concesiune pentru explorare-dezvoltare-exploatare şi în ce perimetre.
3) Primarii sau consilierii locali şi preşedinţii de Consilii Judeţene sau consilierii judeţeni din toate localităţile, respectiv judeţele, să organizeze rapid referendumuri locale pentru ca populaţia să se poată opune, în mod paşnic şi democratic, la genocid.
4) Autorităţile locale, împreună cu senatorii şi deputaţii din colegiile electorale unde s-au negociat ori se negociază acorduri petroliere cu Chevron sau alte firme, să depună Plîngeri Penale pentru: genocid; atentatul contra unei colectivităţi; abuzul în serviciu în formă calificată; asociere în vederea săvîrşirii de infracţiuni; traficul de influenţă; darea şi luarea de mită; primirea de foloase necuvenite; cumpărarea de influenţă; constituirea unui grup infracţional ş.a.
5) Opoziţia (P.S.D., P.N.L. şi P.C.) să introducă o moţiune simplă la Senat şi să ceară anularea Hotărîrilor de Guvern privind aprobarea acordurilor petroliere de concesiune pentru explorarea, dezvoltarea şi exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică, precum şi suspendarea negocierilor pe această temă, pînă cînd va fi adoptată o legislaţie internă şi o directivă a Uniunii Europene.
6) La Congresele Extraordinare ale P.S.D., P.N.L. şi P.C. din 7 aprilie a.c. să fie decisă şi făcută publică poziţia acestor partide în legătură cu exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică şi cu exproprierea românilor proprietari de către titularii licenţelor de exploatare şi acordurilor petroliere.
7) Preoţii din toate parohiile şi mînăstirilor să-i informeze pe credincioşi asupra pericolelor care decurg din exploatarea gazelor de şist prin fracturare hidraulică şi să participe în fruntea locuitorilor la marşuri şi mitinguri de protest.
8) Candidaţii la alegerile locale şi partidele care îi susţin să prezinte clar poziţia lor şi acţiunile pe care le-au întreprins sau le vor promova pentru a apăra viaţa şi sănătatea locuitorilor, precum şi mediul înconjurător.
Uniţi, îi vom învinge pe asasinii economici şi asasinii politici !

Dr. GHEORGHE FUNAR
Secretar general P.R.M.
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj

Ziarul TRICOLORUL, nr 2435 / 06.4.2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu