"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
vineri, 16 martie 2012

DUŞMANII LIMBII ROMÂNE ŞI AI POPORULUI ROMÂN

În ziarul „Timpul“ din 30 ianuarie 1880, genialul Mihai Eminescu scria următoarele: „Unitate în limbă, unitate în biserică, iată în scurte vorbe un întreg program pentru apărarea naţionalităţii române ameninţate“. Nerespectînd acest program, românii au avut mult de suferit, mai ales cei din Ardeal, în ultimii 22 de ani. La Holocaustul împotriva românilor au contribuit din plin şi duşmanii de 1.100 de ani ai Poporului Român, respectiv ungurii din Ungaria, de pretutindeni şi, mai ales, cei din Ardeal. Urmaşii unor hoarde barbare, care au venit în Europa Centrală în jurul anului 900 d.Chr. şi s-au aşezat în Cîmpia Panonică, pe pămîntul strămoşilor noştri geto-daci, care au dat Europei şi omenirii cea mai veche civilizaţie, cu mai mult de 10.000 înainte de Christos, ungurii au pretenţia să devină stăpînii Ardealului, ai Grădinii/Cetăţii Domnului.
Veneticii unguri acţionează pentru a-i alunga pe români din Vatra Strămoşească. Noi, românii, sîntem urmaşii celui mai vechi popor de pe Pămînt, ai Adevăratului Popor Ales de Bunul Dumnezeu, cu o continuitate neîntreruptă în Vatra Strămoşească, în Spaţiul carpato-danubiano-balcanic, în Dacia Edenică şi cu cea mai veche şi bogată Istorie din lume. Limba strămoşilor noştri geto-daci a fost Limba Primordială şi, cu mii de ani înainte de Christos, ca urmare a „roirilor“ din Geţia/Dacia, a fost răspîndită în toată Europa şi în cele patru direcţii cardinale. Limba Primordială a geto-dacilor este mai veche, cu multe milenii, decît elena, latina şi sanscrita, la fel şi alfabetul geto-dacilor. În cartea sa „Dacia Preistorică“, Nicolae Densuşianu a demonstrat prioritatea Spaţiului geto-dac în etnogenezele europene. Cea mai veche scriere din lume a existat în Geţia/Dacia, cu circa 6.000 de ani î.Chr. Poporul Primordial al geto-dacilor a primit de la Bunul Dumnezeu Adevărata Biblie, respectiv Cartea lui Enoh sau Calea/Legea Adevărului şi Dreptăţii, pe care a răspîndit-o în Europa şi în lume, împreună cu religia sa monoteistă şi crucea cu braţe egale înscrisă într-un cerc.
În loc să se bucure şi să fie mulţumiţi că au fost primiţi cu omenie în Vatra Românească şi că, de 1.100 de ani, nu au plătit chirie, ungurii din România nu sînt loiali Statului şi Poporul Român. Mai mult, s-au dovedit şi au acţionat ca duşmani ai României ca Stat Naţional, Suveran şi Independent, Unitar şi Indivizibil, precum şi ai Limbii Române, limba oficială. În scurta lor istorie pe pămîntul multimilenar al Daciei Mari, ungurii s-au aliat cu oricare din Marile Puteri pentru a cuceri teritorii de la alte popoare şi, mai ales, de la Poporul Român, vizînd totdeauna Ardealul. În al II-lea război mondial, ungurii din Ardeal au trimis în Germania, împreună cu amiralul evreu Horthy Miklos, peste 150.000 de evrei. După Holocaustul împotriva evreilor, în ultimii 22 de ani ungurii din Ardeal, membri ai U.D.M.R., cu preoţi unguri în frunte, acţionează în Holocaustul împotriva românilor.
Ungaria şi ungurii din Ardeal au contribuit, alături de alte state vecine şi forţe oculte, la reuşita loviturii de stat din decembrie 1989, împotriva Poporului Român şi a României. În zilele de 21 şi 22 decembrie 1989, în mai multe judeţe ale României, în Ardeal, s-au înfiinţat organizaţii ale U.D.M.R. (Uniunea Democrată a Maghiarilor din România), iar în 26 ianuarie 1990 s-a înregistrat la Bucureşti această uniune ca organizaţie neguvernamentală (O.N.G.). Scopul principal şi obiectivul de bază al U.D.M.R. îl constituie autonomia teritorială a Ardealului şi anexarea lui la Ungaria. Datorită Statutului şi Programului U.D.M.R., niciodată această organizaţie şovină, extremistă, antiromânească şi antieuropeană nu s-a înregistrat ca partid politic la Tribunalul Municipiului Bucureşti. Apariţia şi menţinerea U.D.M.R. pe scena politică românească se datorează preşedinţilor României, alogenii Ion Iliescu, Emil Constantinescu şi Traian Băsescu, premierilor alogeni Petre Roman, Theodor Dumitru Stolojan, Victor Ciorbea, Radu Vasile, Mugurel Constantin Isărescu, Adrian Năstase, Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, Mihai Răzvan Ungureanu şi românului vasal Emil Boc, precum şi partidelor politice care s-au aflat cu schimbul la Putere, respectiv P.D.S.R. (năpîrlit în P.S.D.), P.D.L. (P.D.), P.N.L. şi P.N.Ţ.C.D. Cu încălcarea Legii partidelor politice, U.D.M.R. este asimilată unui partid politic şi este finanţată de contribuabilii români pentru a lupta împotriva Poporului Român şi a României. Ca la noi, la nimeni!
Pentru atingerea obiectivelor sale, U.D.M.R. a recurs, de regulă, la politica paşilor mărunţi. La sfîrşitul anului 1989 şi în primele luni din anul 1990, U.D.M.R. a trecut la alungarea românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, precum şi la scoaterea în stradă a profesorilor şi elevilor români din şcolile şi liceele mixte din multe municipii şi oraşe din Ardeal. Atunci, preşedintele Iliescu (cumnatul lui Süto Andras) şi Guvernul Petre Roman au facilitat acţiunile antiromâneşti ale U.D.M.R. Numai înfiinţarea rapidă a Uniunii „Vatra Românească“, a P.U.N.R. (Partidul Unităţii Naţionale Române) şi, ulterior, a Partidului România Mare a putut zădărnici avalanşa de acţiuni ale Ungariei şi U.D.M.R. împotriva Poporului Român, a României şi a Limbii Române. Cu sprijinul iredentismului ungar, U.D.M.R. s-a pregătit şi a acţionat în forţă, recurgînd la manifestări bestiale, specifice barbarilor, la Tg. Mureş, în acel martie negru 1990, împotriva românilor. Ungurii au fost din timp pregătiţi şi înarmaţi cu răngi, lanţuri, bîte, petarde şi pungi cu sare, iar reporterii de la  unele televiziuni din străinătate ştiau ce şi cînd vor filma. precum şi cînd vor transmite informaţii false despre cele petrecute la Tg. Mureş. Atunci au fost ucişi Simion Frandeş şi Fărcaş Florea şi a fost bătut cu bestialitate şi mutilat martirul Mihăilă Cofariu, din comuna Ibăneşti, judeţul Mureş. Acest erou român primeşte din partea Guvernului României o pensie de 450 lei pe lună (?!). Acelaşi Guvern al României, în timpul mandatelor premierilor Năstase şi Tăriceanu, i-a dat cetăţeanului sănătos şi nebătut Radu Duda cîte 400-600 milioane de lei pe lună, pe care să-i cheltuiască după bunul plac. Numai prin intervenţia fermă a parlamentarilor PRM a putut fi înţărcat ginerele ex-regelui Mihai. Ştafeta şi banii au fost daţi apoi lui Petre Roman, iar criminalii de la Tg. Mureş, la fel ca şi cei din judeţele Covasna şi Harghita, pentru faptele lor din decembrie 1989, au fost graţiaţi individual de preşedinţii României. Cu excepţia Guvernului Văcăroiu, cînd P.U.N.R., P.R.M. şi P.S.M. nu au admis prezenţa U.D.M.R. în Executivul României, în toate celelalte guverne etnicii unguri au avut o reprezentare din ce în ce mai mare şi în funcţii tot mai importante. Apogeul l-au atins în Regimul Băsescu-Boc-Ungureanu, cînd, pentru un sprijin de 7% în Parlament, U.D.M.R. deţine funcţiile de viceprim-ministru (responsabil cu Învăţămîntul şi Cultura), ministrul Culturii, ministrul Sănătăţii, ministrul Mediului, secretar general al Guvernului României, precum şi numeroşi secretari de Stat şi şefi ai multor agenţii guvernamentale, consilieri ai primului-ministru şi ai altor miniştri, directorul Societăţii Române de Radiodifuziune etc. De regulă, U.D.M.R. a aplicat politica faptului împlinit şi a şantajului, iar ulterior, cu sprijinul şi cu susţinerea în Parlament şi în guverne din partea P.D.S.R. (P.S.D.), P.D. (P.D.L.), P.N.L. şi P.N.Ţ.C.D., a fost creat sau a fost modificat cadrul legal. Dintre numeroasele exemple, prezentăm următoarele:
1) Legea Învăţămîntului, Legea nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare, a asigurat învăţămîntul în limbile minorităţilor etnice şi apoi separatismul şcolar pe criterii etnice.
2) Legea administraţiei publice locale, Legea nr. 215/2001, a permis introducerea limbii maghiare ca limbă oficială în localităţile şi judeţele cu peste 20% etnici unguri, iar prin hotărîri ale Guvernului Năstase au fost atribuite denumiri din timpul Imperiului Austro-Ungar şi de după Diktatul de la Viena la peste 1.000 de localităţi din Ardeal.
3) Hotărîrea Guvernului Năstase, H.G. nr. 282/2004, privind reamplasarea la Arad a statuii celor 13 generali terorişti unguri şi de alte etnii, care, în timpul Revoluţiei Române din 1848-1849 din Ardeal, au ucis peste 40.000 de români şi au distrus peste 270 de sate româneşti, cu tot cu biserici şi mînăstiri. Regimul Iliescu-Năstase este singurul din lume care a finanţat şi a admis să se amplaseze pe teritoriul naţional un momunent al călăilor Neamului Românesc. La acest monument s-au adăugat apoi alte statui şi busturi ale unor criminali unguri din timpul Revoluţiei de la 1848-1849, ca şi din vremea primului şi celui de-al II-lea război mondial. Toate aceste monumente ale criminalilor unguri lezează demnitatea românilor şi umilesc Poporul Român. Ele trebuie donate Ungariei.
4) O.U.G. nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut unor culte religioase din România, în baza căreia bisericile ungureşti şi Statusul romano-catolic au dobîndit numeroase terenuri, păduri şi clădiri în Ardeal, de multe ori pe baza unor acte false. Ca urmare a acestor restituiri, cele mai multe ilegale pe fond, s-a ajuns ca, anual, Guvernul României, Consiliile locale şi Consiliile judeţene să achite chirii de peste 10 milioane de euro pentru imobilele unde funcţionează instituţiile Statului Român. Aflînd despre aceste ilegalităţi, premierul Ungureanu a ameninţat, în şedinţa de Guvern din 13 martie a.c., că se va adresa Parchetului în legătură cu activitatea de la Agenţia Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor (A.N.R.P.). Aşteptăm să o facă şi pentru ilegalităţile în aplicarea Legii nr. 10/2001.
5) Legea nr.10/2001, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, a dat posibilitatea U.D.M.R. să obţină numeroase imobile în Ardeal şi actualilor proprietari unguri să deţină peste 30% din suprafeţele de terenuri şi din clădirile din această parte a României şi peste 40% din păduri. Acum cîteva zile, la Oradea a fost cedată unei biserici ungureşti clădirea Palatului de Finanţe, pe care niciodată aceştia nu a avut-o în proprietate. În Ardeal sînt pe rol peste 5.000 de procese pentru revendicarea altor imobile, pe bază de acte false. La acestea se adaugă numărul uriaş de licenţe de exploatare obţinute de unguri de la Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (A.N.R.M.), în baza cărora şi conform unei Legi de modificare a Legii minelor, votată în Senat de P.D.L., P.S.D., P.N.L., U.N.P.R., P.C. şi U.D.M.R., urmează ca românii să fie expropriaţi din România de către titularii acestor licenţe, în numele Statului Român. S-a pus la cale deposedarea românilor de proprietăţile lor din România şi alungarea din Ţara-Mamă.
6) Legea Educaţiei Naţionale, Legea nr.1/2011, elaborată la Palatul Cotroceni şi pentru care Guvernul Boc V (P.D.L., U.N.P.R., U.D.M.R. şi deputaţii minorităţilor etnice) şi-a angajat răspunderea în Parlament, permite eliminarea Limbii Române din învăţămîntul de stat din România, inclusiv din universităţile multiculturale şi multilingve.
Se ştie că, abia după anul 1989, ungurii din România, cu susţinere de la Budapesta, sărbătoresc pe Sfîntul Pămînt Românesc ziua de 15 martie, zisă a ungurilor de pretutindeni, dar mai puţin din Germania, Franţa, Italia, Spania, Austria, Ucraina, Federaţia Rusă, U.S.A., Israel ş.a., unde nu au curajul să demonstreze şi să arboreze drapelul Ungariei şi steagul Ungariei Mari. La 15 martie 1848, Parlamentul Ungariei a votat anexarea Ardealului la Ungaria. Această faptă, precum şi uciderea a peste 40.000 de români şi incendierea a circa 300 de biserici şi mînăstiri din Ardeal, constituie adevărata sărbătoare a ungurilor din Grădina Domnului, în Vatra Românească. An de an, cu susţinerea premierilor României, care trimit scrisori de felicitare pentru faptele criminale ale ungurilor, se amplifică manifestările antiromâneşti ale Ungariei şi U.D.M.R. Sînt organizate adunări publice în numeroase localităţi din Ardeal, la care participă duşmanii Poporului Român şi ai Limbii Române. Aceştia poartă numeroase drapele ale Ungariei, steaguri ale Ungariei Mari şi aşa-zise steaguri secuieşti, nişte cîrpe decolorate, pe care au pus semnele heraldice moştenite de la geto-daci, confirmînd astfel adevărata Istorie a Poporului Primordial, inclusiv în actualele judeţe Covasna, Harghita şi Mureş. Cu acceptarea tacită a preşedinţilor României şi a guvernelor post-decembriste, la manifestările antiromâneşti de 15 martie se deplasează în mai multe localităţi din Ardeal, ca la ei acasă, preşedintele sau premierul Ungariei şi miniştri de la Budapesta, care îi îndeamnă pe ungurii din România să lupte prin orice mijloace pentru toate formele inventate de autonomie, mai ales pentru autonomia teritorială şi pentru dezmembrarea ţării noastre. Niciodată preşedinţii Iliescu, Constantinescu şi Băsescu nu s-au simţit umiliţi de manifestările Ungariei pe Sfîntul Pămînt Românesc de 15 martie. Fiind toţi trei alogeni, ei nu sînt şi nici nu pot să simtă româneşte. Pentru a-i umili, din nou, pe românii din ţară şi din străinătate, de 15 martie 2012, Ungaria şi U.D.M.R au pus la cale eliminarea Limbii Române din Universitatea de Medicină şi Farmacie (U.M.F.) din Tg. Mureş, de la secţiile cu predare în limba ungară, şi înfiinţarea unei Facultăţi de Medicină şi Farmacie în limba maghiară. După 22 de ani, brusc şi deloc întîmplător, în preajma zilei de 15 martie a.c., U.D.M.R., cadrele didactice şi studenţii unguri de la U.M.F. Tg. Mureş, se simt terorizaţi cu toţii de Limba Română şi nu mai admit ca limba oficială a ţării să fie folosită în dialogul cu pacienţii români. Pentru aceste preocupări şi fapte antiromâneşti, mai mulţi profesori unguri de la U.M.F. Tg. Mureş au fost la Budapesta şi au fost decoraţi de preşedintele Ungariei. Ambasadorul Ungariei la Bucureşti este şi el în fruntea acţiunilor antiromâneşti şi nimeni nu-i cere retragerea de la post şi expulzarea din România. Opoziţia (U.S.L.) tace! În mod absurd, U.D.M.R. cere ca bolnavii români, în propria lor ţară, să înveţe ungureşte pentru a se putea înţelege cu medicul ungur care la U.M.F. Tg. Mureş, într-o Universitate a Statului Român, refuză să vorbească Limba Română. Pentru că Senatul U.M.F. Tg. Mureş nu acceptă să elimine limba oficială a Statului Român, Limba Română, de la lucrările practice ale studenţilor unguri, ministrul Educaţiei, Cătălin Ovidiu Baba, l-a ameninţat pe rector că va tăia finanţarea pentru această instituţie şi nu vrea să recunoască în ruptul capului Carta Universităţii, care a fost aprobată tacit de Ministerul Educaţiei. Parchetul refuză să se autosesizeze şi să-l cerceteze pe ministrul Baba pentru abuz în serviciu. După înfiinţarea Facultăţii de Medicină şi Farmacie în limba ungară la Tg. Mureş, prin Hotărîre a Guvernului Ungureanu, se va introduce în proiectul noii Legi a Sănătăţii înfiinţarea unei Case private de sănătate în limba ungară. Această Casă privată va fi finanţată din banii contribuabililor români şi va avea reţea proprie de spitale, farmacii, medici de familie şi laboratoare numai în limba ungară. Ştiind sigur că vor pleca, ungurii şi-au înfiinţat deja asociaţii de înmormîntare în limba maghiară. Locuri de veci în cimitire separate încă nu cere U.D.M.R., dar lucrează la maghiarizarea numelor de pe crucile din necropolele din Ardeal, încercînd să falsifice statistica morţilor. Puţini români au aflat că, la sfîrşitul lunii februarie a.c., în Camera Deputaţilor s-a votat ca Universitatea privată „Sapienţia“, cu învăţămînt numai în limba maghiară, să fie finanţată şi din Bugetul de Stat al României, pe lîngă finanţarea de la Budapesta. Ca urmare, la şantajul U.D.M.R se poate răspunde prin mutarea cadrelor didactice şi a studenţilor unguri de la U.M.F. Tg. Mureş, cei terorizaţi de Limba Română, la Universitatea „Sapienţia“. Dacă sînt studenţi unguri neloiali Statului Român şi terorizaţi de Limba Română, ei au încă o şansă: avînd şi cetăţenia ungară, se pot duce în Ungaria, să înveţe numai în ungureşte. Să aibă cale bătută!
Insultînd inteligenţa românilor, lideri ai P.D.L., P.S.D., P.N.L., U.N.P.R. şi P.C., precum şi manipulatorii de opinie tot repetă că pretenţia U.D.M.R. de eliminare a Limbii Române de la U.M.F. Tg. Mureş este legată de anul electoral 2012. Ei se fac că nu ştiu că această pretenţie a U.D.M.R. a fost înscrisă în Programul său în anul 1995 şi că au reuşit să o treacă la art. 135 din Legea Educaţiei Naţionale, Legea nr.1/2011. Liderii P.D.L. şi U.N.P.R. pot să răspundă la şantajul U.D.M.R. prin aplicarea principiului reciprocităţii, respectiv să pretindă ca în Ungaria să se înfiinţeze facultăţi de stat cu limba de predare română. Profitînd însă de apariţia unui material refolosibil şi ucigător (M.R.U.) pentru Limba Română şi Poporul Român, U.D.M.R. ameninţă că nu cedează în pretenţiile sale şi că va pleca de la guvernare. Pagubă-n ciuperci! Neruşinarea şi sfidarea liderilor U.D.M.R., navetişti de Bucureşti, nu au limite. Consiliul Judeţean Covasna a hotărît, anul trecut, că ziua de 15 martie, ziua Ungariei, este zi oficială în acest judeţ al României. În mod corect, Curtea de Apel Braşov le-a făcut o „bucurie“ ungurilor din acest judeţ şi din conducerea U.D.M.R., de 15 martie a.c., anulînd, printr-o decizie irevocabilă, hotărîrea ilegală a Consiliului Judeţean Covasna. Pe această temă, preşedintele Băsescu şi premierul Ungureanu au amuţit. La pretenţia U.D.M.R. de încălcare a art. 13 din Constituţia României şi de înfiinţare la Tg. Mureş a unor facultăţi în oglindă, separate pe criterii etnice (caz unic în lume), premierul Ungureanu, împreună cu P.D.L. şi U.N.P.R., ar trebui să răspundă ferm, prin eliminarea U.D.M.R. din Guvernul României, unde udemeriştii sînt terorizaţi tot de Limba Română. Fiind an electoral, ar trebui să nu scape acest prilej. La şantajul U.D.M.R. şi la amestecul Ungariei în treburile interne ale României, Opoziţia (P.S.D., P.N.L. şi P.C.) refuză să răspundă cu o Moţiune simplă în Senat sau Camera Deputaţilor pe tema scindării U.M.F. Tg. Mureş pe criterii etnice şi eliminarea Limbii Române din Universitate şi de la capul bolnavului. Nedepunerea acestei Moţiuni simple va dovedi românilor, din nou, că U.S.L. are legături ombilicale cu U.D.M.R. În situaţia în care U.S.L. nu introduce o Moţiune simplă în Parlament în legătură cu eliminarea Limbii Române pentru studenţii unguri, înseamnă că s-a înţeles cu U.D.M.R. şi susţine tacit noile pretenţii antiromâneşti. Ameninţările U.S.L. legate de atacarea în Justiţie a Hotărîrii de Guvern (iniţiată de vice-premierul Marko Bela) sau o Moţiune de Cenzură pe tema U.M.F. Tg. Mureş sînt vorbe goale, fără nici o finalitate practică. Altă variantă amăgitoare a Opoziţiei (U.S.L.) se referă la abrogarea Hotărîrii pregătite de Guvernul Ungureanu, după ce va ajunge la Putere. Cine îi mai crede? Cît timp au fost la Putere, P.S.D. şi P.N.L. au dat noi şi noi privilegii ungurilor, la cererea U.D.M.R.! Niciodată P.S.D. şi P.N.L. nu au reuşit să taie, respectiv să abroge vreun privilegiu dat ungurilor în dauna românilor. „Vorbeţii“ de la P.D.L., U.N.P.R. şi U.S.L. se arată numai la televizor. Nu au curajul să organizeze şi să participe la o mare adunare a românilor din Ardeal, la Tg. Mureş. În contextul actual, era firesc ca U.S.L., împreună cu Uniunea „Vatra Românească“ şi Societatea Cultural Patriotică „Avram Iancu“, să organizeze o adunare a românilor la Sala Polivalentă din Tg. Mureş, unde să-i invite pe preşedintele Băsescu şi pe premierul Ungureanu, ca să afle ce vor românii.
Acum, P.D.L., U.N.P.R., P.S.D., P.N.L. şi P.C. au ocazia să elimine U.D.M.R. din Guvernul României. Dacă vor rata această ocazie, vor pierde enorm la alegerile locale şi parlamentare. Oricum, în cele 10 zile date de guvern, liderii şi parlamentarii P.S.D., P.N.L. şi P.C. vor fi întrebaţi de cetăţenii români şi de mass-media de ce nu introduc în Parlament o Moţiune simplă în legătură cu situaţia de la U.M.F. Tg. Mureş şi cu Proiectul de Hotărîre de Guvern privind segregarea pe criterii etnice. Guvernul a provocat o dezbatere publică pe tema proiectului de hotărîre referitoare la segregarea U.M.F. Tg. Mureş. Cel mai bun loc de dezbatere îl constituie Parlamentul României. Pe fond, P.D.L. şi U.N.P.R. acceptă şantajul U.D.M.R. în legătură cu eliminarea Limbii Române de la U.M.F. Tg. Mureş, pentru a rămîne împreună în Guvernul Ungureanu, în scopul de a frauda alegerile locale, din 10 iunie a.c., şi pe cele parlamentare. Socoteala lor nu se potriveşte cu cea din tîrg, mai ales din Tîrgu Mureş unde studenţii români protestează de cîteva zile. În semn de solidaritate, au ieşit în stradă studenţii din mai multe centre universitare. În răgazul de 10 zile dat de Guvernul Ungureanu pentru obişnuirea Poporului Român cu această nouă umilinţă, ar trebui ca în toată ţara să iasă românii în stradă şi să nu plece pînă cînd nu vor demisiona preşedintele Băsescu şi premierul Ungureanu şi nu vor avea loc alegeri anticipate, prezidenţiale şi parlamentare.
Românii să nu uite că Ungaria şi U.D.M.R. au făcut paşi mărunţi împotriva Poporului Român, a României şi a Limbii Române numai cu ajutorul P.S.D.,P.D.L., P.N.L., P.NŢ şi Traian Băsescu.
Referindu-se la trădătorii de Neam şi Ţară, genialul Mihai Eminescu scria în poezia „Doina“:
„ Cine-au îndrăgit străinii
Mînca-i-ar inima cîinii
Mînca-i-ar casa pustia
Şi neamul nemernicia!“.
Dr. GHEORGHE FUNAR,
Secretar General al P.R.M.,
Preşedintele Filialei P.R.M. Cluj

Ziarul TRICOLORUL ,  nr. 2417, 16.03.2012

2 comentarii:

  1. Eu sunt interesata sa iasa in fata un partid serios si sa spuna: in caz de castigam alegerile, nu facem guvern alaturi de UDMR sau alt partid etnic.M-am saturat sa vad cum indiferent cine castiga alegerile, se aliaza cu UDMr

    RăspundețiȘtergere
  2. Maghiarii cer îndepărtarea plăcuţei de pe statuia lui Baba Novac

    http://www.napocanews.ro/2012/03/maghiarii-cer-indepartarea-placutei-de-pe-statuia-lui-baba-novac.html

    RăspundețiȘtergere