"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
joi, 12 ianuarie 2012

Dramatică situaţie la ALRO Slatina!

Excelenţei Sale, Domnului Vadim Tudor,
Preşedintele Partidului România Mare

EXCELENŢĂ,

În calitate de lideri ai organizaţiilor sindicale din S.C. ALRO S.A. Slatina, vă mulţumim, în numele celor peste 2500 de salariaţi pe care îi reprezentăm, pentru preocuparea dumneavostră permanentă de depăşire a dificultăţilor generate de criza economică mondială, dezvoltarea investiţiilor, creştere a producţiei şi promovare a produselor româneşti la export.
Prin acest Memoriu, apelăm la dumneavoastră, stimate domnule preşedinte, pentru a ne sprijini în vederea evitării opririi ALRO, situaţie cu impact deosebit de grav asupra economiei naţionale, a Municipiului Slatina, dar şi a noastră, a aluminiştilor.
Prin producţia sa anuală de aluminiu, aliaje din aluminiu şi produse prelucrate din aluminiu, ALRO este cel mai important producător din domeniu din România şi din Sud-Estul Europei.
De asemenea unitatea noastră este unic acţionar la ALUM Tulcea, combinatul de producere a aluminei calcinate, cu o capacitate de 550.000 t/an, şi la Vimetco Extrusion, unitate de producţie cu o capacitate de 20.000 t/an produse extrudate.
Menţionăm că în industria aluminiului îşi desfăşoară activitatea peste 3.500 angajaţi, iar posturile a peste 20.000 de salariaţi, din industria orizontală şi a serviciilor, depind de acest segment important al economiei naţionale.
ALRO asigură necesarul intern de aluminiu, aliaje din aluminiu şi produse prelucrate şi exportă peste 80% din produsele sale finite, inclusiv produse de înaltă tehnicitate pentru industria aeronautică.
În cei peste 45 de ani de existenţă, ALRO a reprezentat un contribuabil important pentru Bugetele naţionale şi locale, prin aceasta avînd o contribuţie deosebită la susţinerea programelor economico-sociale centrale şi zonale. Din anul 2002 şi pînă în prezent totalul taxelor plătite de ALRO la Bugetul Statului este de peste 1.230.000.000 lei (peste 430.000.000 USD).
Datorită specificului industriei aluminiului, energia electrică reprezintă 35% şi alumina calcinată 39% din costurile de fabricare a unei tone de aluminiu electrolitic. De asemenea, fabricarea unei tone de alumină calcinată implică utilizarea unei mari cantităţi de energie electrică.
Procesele de producţie se desfăşoară „în foc continuu”, orice discontinuitate generînd costuri foarte mari de oprire şi de repornire, atît la ALRO, cît şi la ALUM Tulcea.
Forţa majoră, declarată de Hidroelectrica, începînd cu data de 30 septembrie 2011, a determinat ca această unitate să nu ne poată asigura decît 30% din energia electrică necesară, situaţie în care sîntem nevoiţi să achiziţionăm restul de energie de pe „Piaţa Zilei Următoare (PZU)” şi „Piaţa de Echilibrare (PE)”, unde cantităţile sînt impredictibile, cu efecte catastrofale asupra bunei funcţionări a unităţii noastre. Deja au fost oprite 20% din capacităţile de producţie şi există riscul ca în anul 2012 să oprim definitiv producţia de aluminiu electrolitic, ceea ce va determina disponibilizări masive de personal.
Diminuarea drastică a cantităţii de energie furnizate unităţii noastre afectează şi Hidroelectrica, inclusiv sistemul energetic naţional, deoarece ALRO este unic şi mare consumator în bandă, iar oprirea capacităţilor de producţie va conduce la perturbări incomensurabile în sistemul energetic naţional.
Din păcate, această situaţie a fost amplificată şi de mass-media, care a dezinformat opinia publică cu privire la piaţa energiei electrice din România, canalizînd acuzele asupra marilor întreprinderi consumatoare, şi nu asupra intermediarilor.
Oprirea producţiei de aluminiu electrolitic la ALRO are pentru ţară, comunitatea locală şi pentru angajaţi următoarele consecinţe:
Economia naţională va avea de suferit prin faptul că se vor diminua încasările bugetare, volumul investiţiilor străine şi volumul exporturilor. Avînd în vedere că ALRO este un brand cunoscut pe toate meridianele lumii, credem că va fi afectată imaginea României pe plan internaţional.
Activităţile economice, sociale şi culturale din Municipiul Slatina şi zona periurbană vor fi profund afectate şi anume: creşte rata şomajului şi Bugetul asigurărilor de şomaj la nivelul comunităţii locale. De menţionat că indirect pot fi afectaţi şi angajaţii unităţilor colaboratoare, furnizoare de servicii şi bunuri sau beneficiare ale produselor ALRO. Multe dintre unităţile colaboratoare vor fi obligate să îşi restrîngă activitatea sau chiar să rămînă fără obiect. Trebuie avut în vedere că înfiinţarea şi funcţionarea unui număr considerabil de IMM-uri din zonă şi a unor unităţi mari (Altur, Electrocarbon, Prysmian) este legată de industria aluminiului;
Se diminuează consumul populaţiei, cu impact negativ asupra activităţilor comerciale şi a producţiei de bunuri şi servicii;
Este afectat Bugetul local, prin diminuarea radicală a contribuţiilor, taxelor şi impozitelor, fiind astfel perturbată implementarea programelor de dezvoltare comunitară;
Acţiunile de responsabilitate socială corporativă ale unităţii noastre vor avea un trend negativ, scăzînd foarte mult sprijinul acordat de societate în organizarea unor manifestări cultural-sportive şi în buna desfăşurare a activităţilor din domenii precum educaţie, sănătate, culte, protecţie socială etc. (se reduc într-o mare măsură acţiunile de sponsorizare şi mecenat). Pentru exemplificare, menţionăm că din anul 2002 şi pînă în prezent valoarea totală a sponsorizărilor făcute de ALRO este de peste 23.420.000 lei (peste 8.500.000 USD). Mai concret vor tinde spre zero acţiuni precum:
Acordarea de ajutoare materiale unor cetăţeni pentru tratarea unor boli grave, editarea unor lucrări, participarea la concursuri culturale şi sportive etc.;
Sprijinirea elevilor şi studenţilor talentaţi cu burse de studii, facilitarea efectuării practicii de specialitate sau realizarea unor lucrări (de an, atestat profesional, licenţă etc.) la ALRO;
Susţinerea financiară a unor asociaţii, fundaţii, ONG-uri, unităţi de cult, unităţi din sistemul de educaţie şi învăţămînt, entităţi culturale şi sportive, unităţi din domeniul sănătăţii publice care solicită sprijin pentru realizarea unor acţiuni cultural-sportive, acţiuni caritabile, construirea, reabilitarea sau dotarea unor spaţii;
Susţinerea autorităţilor locale şi judeţene care, în parteneriat cu ALRO, organizează unele acţiuni de interes public (îmbunătăţirea sistemului de sănătate, manifestări cultural-sportive, Zilele oraşului etc.);
Scade implicarea ALRO în acţiuni de atragere la nivel local a unor fonduri europene nerambursabile, în calitate de parteneri în diferite proiecte;
În plan demografic, pe termen scurt va scădea populaţia Municipiului Slatina, prin scăderea natalităţii şi migrarea spre pieţe de muncă din alte zone (în special a tinerilor);
Se vor accentua tensiunile sociale, vor creşte fenomenele de infracţionalitate şi litigiile civile şi penale;
În medie, familiile angajaţilor ALRO sînt compuse din peste 3 membri, soţiile sînt în mare majoritate casnice, iar o mare parte dintre copii sînt încă în întreţinerea părinţilor.
Plecînd de la aceste constatări impactul disponibilizării asupra familiei angajatului va fi insuportabil, concret consecinţele fiind:
Imposibilitatea celui disponibilizat de a-şi găsi alt loc de muncă, datorită numărului mic de locuri de muncă în zona Slatina-Olt (la Bursa locurilor de muncă din data de 16.12.2011, organizată de AJOFM Olt, au fost disponibile doar 20 de posturi), pregătirii profesionale specifice industriei aluminiului şi vîrstei;
Diminuarea substanţială a mijloacelor de subzistenţă, în condiţiile creşterii accentuate a preţurilor şi tarifelor la alimente, bunuri de consum, servicii şi utilităţi (apă, gaze, energie electrică);
Imposibilitatea achitării creditelor la bănci, premiză pentru confiscarea unor bunuri familiale, inclusiv a locuinţei;
Dificultăţi în asigurarea mijloacelor necesare copiilor pentru continuarea studiilor;
Generarea unor tensiuni intrafamiliale, afectarea stării de sănătate a membrilor familiei şi altele.
Faţă de această situaţie deosebită, expusă mai sus, avem rugămintea, stimate domnule preşedinte, să ne susţineţi în normalizarea asigurării cu energie electrică a societăţii noastre.
Vă mulţumim.
Cu deosebită stimă şi consideraţie,
 Ziarul TRICOLORUL, nr 2362 / 12.01.2012

2 comentarii:

 1. Domnului Vadim Tudor, sant Ioan Ion, presedintele Sindicatului Solidaritatea Alro, si dezmint stirea. Altele sant interesele.
  Iata realitatea.
  Ruşii lasă să se înţeleagă că ar putea închide Alro Slatina (ALR), la zece ani după ce l-au preluat (pentru 11,5 mil. dolari), perioadă în care au făcut profituri de 2 mld. lei şi au încasat dividende de aproape 1,3 mld. lei. Zvonurile care au bulversat bursa ar putea face parte din războiul psihologic dintre acţionarii Alro şi stat pentru obţinerea de energie ieftină, în condiţiile în care Hidroelectrica nu mai livrează energie ieftină către Alro din cauza secetei.
  Declaraţiile sindicaliştilor ar putea avea ca scop determinarea autorităţilor guvernamentale de a lua măsuri pentru ca Alro să-şi poată contracta întreaga energie de care are nevoie. Turcii de la Azomureş şi Ioan Niculae, proprietarul Interagro, au folosit şi ei astfel de strategii de intimidare în ultimii ani, ameninţând cu închiderea combinatelor pentru a determina statul să le furnizeze gaze ieftine.
  Compania nu şi-a publicat încă rezultatele aferente trimestrului patru din 2011 la care fac referire sindicaliştii, dar dintr-un calcul simplu se pare ca Alro a inregistrat un profit de peste 8 milioane $ pe ultimele 3 luni din 2011.
  In 2011 Alro a realizat un profit brut de 76,1 milioane $, cu 19% mai mult decat cel aprobat prin buget.
  În primele nouă luni, Alro a avut un profit net de 222 mil. lei, 65.294.000$, la un curs de 3.4 lei/$.
  Compania nu şi-a publicat încă rezultatele aferente trimestrului patru din 2011 la care fac referire sindicaliştii, dar dintr-un calcul simplu se pare ca Alro a inregistrat un profit de peste 8- 10 milioane $ pe ultimele 3 luni din 2011, functie de cursul valutar.
  Precizez ca pentru scandalul cu energia ieftina de la Alro Slatina, de la sfarsitul anului 2006 si inceputul anului 2007, am fost dat afara abuziv de la Alro si s-a incercat linsarea mea, dar Dumnezeu le-a dejucat planurile, iar dumneavoastra domnule Vadim Tudor ati fost printre putini care ati luat atitudine la accea vreme. Lucru pentru care va respect, impreuna cu familia si cu parinti mei.
  Acum ce va mai urma?
  REFUZ sa accept Hotia, Minciuna si sint scarbit, de multe lucruri mizerabile, care se intampla zi de zi, in Romania si in lume.
  De exemplu ,,INVESTITORII STRATEGICI", afacesisti onorabili, care nu fura niciodata.
  Da, ,,Ei" nu fura niciodata ,,Ei" Legalizeaza Hotia, prin reduceri de taxe si impozite si alte facilitati, doar de ei stiute, maximizand profitul, FURAND si mai mult aceast popor.
  Si ,, Ei" sant protejati ai mafiei din politica si justitie, de fapt pentru ca FRATIA sa fie si mai puternica, chiar fac afaceri impreuna.
  Nu este strigator la cer?

  Poate ne intrebam,,De ce nu face nimeni nimic in aceasta tara”?

  Justitia nu exista pentru cei de la Alro Slatina, deoarece Alro este protejata de doua case de avocatura de prim rang.
  1. STOICA & Asociaţii, condusa de Valeriu Stoica, Profesor universitar in drept si fost Ministru al Justitiei.
  2. Zamfirescu Racoti Predoiu., unde ministrul justiţiei, Cătălin Marian Predoiu este ginerele (afin de gradul 1) al lui Calin Andrei Zamfirescu,firma de avocatura de unde a plecat în funcţia de ministru al Justitiei.

  Potectia fata de Alro Slatina in afara Justitiei, o exercita si Institutia Prezidentiala direct sau prin interpusi, gen Elena Udrea.
  Rusine TRADATORILOR.
  Sant constient ca in fata mafiei de la Alro si a mafiei care guverneaza aceasta tara , deoarece Romania este un stat de tip mafiot, de unul singur nu am nici o sansa.
  Dar nu ma las prostit si intoxicat si nu pot sa tac. Eu iau ATITUDINE. Faceti si voi la fel.
  ROMANI, nu va mai lasati INTOXICATI. LUATI ATITUDINE.
  Transmiteti mesaje de sustinere la E-mail - solidaritateaalro_ioan@yahoo.com
  Oare acum ce va mai urma? Vor reusi sa ma linseze? Cel putin traiesc in Adevar si Libertate, ceace inseamna ca sant Responsabil.

  Cu stima,

  Conducerea Sindicatului Solidaritatea Alro

  Presedinte

  Ioan Ion

  RăspundețiȘtergere