"Acest BLOG este creatia integrala a doamnei Ruxandra Lungu , fosta presedinta OFRM 2009-2014 si a domnului Ing Florin Chiriac, simpatizant PRM.
In continuare vom publica articole de interes general, informatii despre PRM, comunicate de presa, primite direct de la "sursa", rubrica "Saptamana pe scurt" din revista Romania Mare, diverse materiale .

Va multumim pentru suportul acordat !"
Colectivul de administratori ai blogului http://www.corneliuvadimtudor.blogspot.com/
joi, 24 martie 2011

Plangere Penala

DOMNULE PRIM PROCUROR,

PARTIDUL ROMÂNIA MARE, cu sediul în Bucureşti, Str. Émile Zola nr. 2, Sector 1, prin preşedinte, dr. Corneliu Vadim Tudor,  formulăm, în conformitate cu prevederile legale, prezenta

PLÎNGERE PENALĂ

împotriva domnului LÁSZLÓ TÖKÉS, vicepreşedintele Parlamentului European, cetăţean de origine maghiară din Transilvania.

Prin prezenta Plîngere vă rugăm să verificaţi dacă, prin acţiunile sau inacţiunile acestuia sau a altor persoane interpuse, au fost îndeplinite elementele constitutive ale infracţiunii de trădare, sancţionată de Codul Penal al României la art. 155 şi ale infracţiunii de acţiuni împotriva ordinii constituţionale prevăzute la art. 1661 , Cod Penal. De asemenea, vă rugăm să verificaţi dacă acţiunile acestui individ intră sub sancţiunea dispoziţiilor prevăzute în art. 3 din Legea 51/1991, privind Siguranţa Naţională a României.

Menţionăm că art. 155 Cod Penal incriminează ca infracţiune fapta de trădare a ţării astfel: „Fapta cetăţeanului român sau a persoanei fără cetăţenie, domiciliată pe teritoriul statului român, de a intra în legătură cu o putere sau cu o organizaţie străină ori cu agenţi ai acestora, în scopul de a suprima sau ştirbi unitatea şi indivizibilitatea, suveranitatea sau independenţa statului, prin acţiuni de provocare de război contra ţării sau de înlesnire a ocupaţiei militare străine, ori de subminare economică sau politică a statului, ori de aservire faţă de o putere străină sau de ajutare a unei puteri străine pentru desfăşurarea unei activităţi duşmănoase împotriva siguranţei statului se pedepseşte cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi".

De asemenea, art. 1661, Cod Penal încriminează acţiunile întreprinse împotriva statului şi ordinii constituţionale astfel: „Întreprinderea oricărei acţiuni pentru schimbarea prin acţiuni ilegale şi prin violenţă a ordinii constituţionale sau a caracterului naţional, suveran, independent, unitar şi indivizibil al statului român se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi".

În fapt, precizăm următoarele:

LÁSZLÓ TÖKÉS, vicepreşedintele Parlamentului European, a afirmat, atît în presă, cît şi în şedinţele Parlamentului, intenţia de a obţine independenţa Ţinutului Secuiesc. Prin afirmaţiile sale în presă aduce atingere Siguranţei Naţionale, instigînd minorităţile la lupte interne. Acesta a afirmat în repetate rînduri că Ţinutul Secuiesc şi-ar putea obţine independenţa iar, dacă va fi nevoie, secuimea trebuie să iasă în stradă, după modelul catalan. Prin declaraţiile sale instigă populaţia la schimbarea ordinii constituţionale prin violenţă şi la încălcarea art.1 din Constituţia României, în care se prevede că România este un stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil.

Eurodeputatul László Tökés a declarat la Universitatea de Vară de la Tuşnad că este convins că va fi autonomie în Ardeal, dar a menţionat că ea se va obţine mai greu, instigînd totodată prin afirmaţiile sale mulţimea să iasă în stradă şi să distrugă ordinea de drept a statului român, prin încălcarea legilor statului şi, mai presus de toate, a Constituţiei României.

Acest individ, prin afirmaţiile sale, este deosebit de periculos, putînd fi încadrat şi in dispoziţiile Legii 51/1991, ce reglementează Siguranţa Naţională. Astfel art.1 din Legea 51/1991 prevede: „Prin siguranţa naţională a României se înţelege starea de legalitate, de echilibru şi de stabilitate socială, economică şi politică, necesară existenţei şi dezvoltării statului naţional român, ca stat suveran, unitar, independent şi indivizibil, menţinerii ordinii de drept, precum şi climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăţilor şi îndatoririlor fundamentale ale cetăţenilor, potrivit principiilor şi normelor democratice statornicite prin Constituţie".

Aceeaşi lege prevede la art. 2 că Siguranţa Naţională se realizează prin cunoaşterea, prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor interne sau externe ce pot aduce atingere valorilor prevăzute în art. 1. Cetăţenii români, ca expresie a fidelităţii lor faţă de ţară, au îndatorirea morală de a contribui la realizarea siguranţei naţionale.
Legea Siguranţei Naţionale incriminează la art.3 literele a) şi b) ca fiind ameninţări aduse la adresa siguranţei naţionale a României următoarele: a) planurile şi acţiunile care vizează suprimarea sau ştirbirea suveranităţii, unităţii, independentei sau indivizibilităţii statului român; b) acţiunile care au ca scop, direct sau indirect, provocarea de război contra ţării sau de război civil, înlesnirea ocupaţiei militare străine, aservirea faţă de o putere străină ori ajutarea unei puteri sau organizaţii străine de a săvîrşi oricare din aceste fapte.

În cazul în care, în urma cercetărilor asupra situaţiei de fapt, se constată săvîrşirea vreunei infracţiuni, vă rugăm să dispuneţi măsurile legale ce se impun.

PARTIDUL ROMÂNIA MARE
prin preşedinte
dr. CORNELIU VADIM TUDOR,
Membru al Parlamentului European
Preşedintele Partidului România Mare
23 iulie 2010

http://www.ziarultricolorul.ro/comunicate-de-presa/plangere-penala.html

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu